Parenteel van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) - Zuid-Afrika, zoon van Willem-4 van Zijl

voor het laatst bijgewerkt op:  13-10-2020

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, ontstaan mede dankzij inbreng van anderen.
Om te zorgen dat de laadtijd op de computer niet al te groot wordt, is het nageslacht van de vier zoons van Willem (-4) en Christina van Loveren opgedeeld. De tak van Pieter van Zijl bevat op dit moment -oktober 2020  3636 personen. Er wordt, samen met onder andere nog levende nazaten- gewerkt aan verdere complementering van deze tak.
Dank daarom mede aan Johan van Zyl, aan Martha Meyer, neé van Zyl, Joey Cordier en aan Dirk Laurie en Bas Peters. Hun beider voortgaande speurwerk leverde onder meer een aantal Van Zyl-en op van Herculesfontein.


In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij hiervoor toestemming werd gegeven via het invulformulier of anderszins Mocht u desondanks onterechte gegevens tegenkomen, dan zullen deze na een e-mail uwerzijds worden verwijderd..
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu 
   23 januari: Stamouer_Van_Zijl-dag      >> zie:  Facebookgroup Van Zyl  

  Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.                                                                                                                   1 afb. & 1 link 

Als uitvoertaal is gekozen voor het Afrikaans. De opmerkingen staan in het Nederlands.
Vo
or de Zuid-Afrikaanse stamvader en zijn voorgeslacht: zie   Willem van Zijl & Christina van Loveren

Albertus en zijn jongste broer Pieter van Zijl namen deel aan de Grote Trek van veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. Pieter trouwde in 1734 met Hester van Wyk en kreeg al op 25-jarige leeftijd de 'leningplaats' ''Aan de Oliphantsrivier onder de Compagniesdrift''. In 1748 verkreeg hij ook Vreden(s)dal in leen en enkele jaren later ook de ''Vaderlandsche Rietkuil'' nabij Vanrhynsdorp. Zijn woning bij de Oliphantsrivier deed jarenlang dienst als 'stopplaats' voor vermoeide reizigers die noordwaarts trokken. Dit werd het Heerenlogement genoemd, een rotshol waarin de namen zijn gekerfd van 'grote reizigers' als Slotsboo, Rhenius, Gordon en Vaillant. De grot staat onder monumentenzorg.  voorzijde van de ossewakist, die Pieter op zijn trektocht meenam
Van 1753-1759 volgde hij zijn broer Albertus op als veldkorporaal. Zijn directe -en zeer talrijke- nageslacht vestigde zich hoofdzakelijk bij de Benede-Olifantsrivier en nabij Vanrhynsdorp. Later trok men nog verder noordwaarts.

Het Heerenlogement: een overhangend rotshol bij de boerderij van Pieter van Zyl, getekend door R.J. Gordon. (klik voor vergroting)

Afbeelding van de ossewakist die het gezin van Pieter
 meenam tijdens de Grote trek.

Om het opzoeken / controleren van de juiste persoon beter mogelijk te maken, is zoveel mogelijk de in Zuid-Afrika gebruikelijke codering b5.c3.d4 enz. toegevoegd per 01-01-2016 (met 'een punt tussen elke generatie! Niet vergeten ;-)).

Parenteel

I.1    Pieter van ZIJL (kode: a5.b6), boer aan Olifantsrivier, gebore op -02-12-1706, gedoop op -12-12-1706 te Drakenstein (RSA), oorlede ± 1782 te Vredendal, Kaap de Goede Hoop. Burger van Drakenstein. ''Pieter was nog maar een jongkerel, toen hij in juni 1732 de plaats 'Aan die Oliphantsrivier' in leenbezit kreeg. Dit land lag zuidelijk van de rivier, ongeveer recht tegenover Klaweren. In 1748 kreeg hij ook Vreedensdal en een paar jaar later 'Vaderlandse Rietkuyl' (Atties), een stuk verderaf van de Oliphantsrivier gelegen.'', seun van Willem van ZIJL (Willem-4) (kode: y1.z2.a5), onderbaastuinier in dienst VOC; boer op Simondium, en Christina van LOVEREN (van Looveren).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-09-1734 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) (Nederd ger) met Hester van WIJK, 21 jaar oud, gedoop op -23-10-1712 te Stellenbosch, oorlede 1782 te Paarl, dogter van Adriaan Roelofsz (Arie) van WIJK, boer op Stellenbosch, en Cornelia HELM.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus (kyk II.1).
   2.  Willem (kyk II.3).
   3.  Christina Maria (kyk II.6).
   4.  Pieter, gebore ± 1739 te Paarl, oorlede op -23-08-1739, vermoedelijk doodgeboren.
   5.  Hester, gebore op -01-10-1741 te Paarl, oorlede op -02-06-1836 te Langvallei, distr. Clanwilliam op 94-jarige ouderdom, vgls ovl akte 95 jaar en 1 dag oud / ik kom op 94 jaar.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -20-05-1763 te Cape (SA) met Andries GREEFF, gebore ± 1738 te Cape (SA).
Getroud (2) op 47-jarige ouderdom op -07-05-1789 te Cape (SA) met Johan David KRIEL, gebore ± 1737 te Cape (SA).
   6.  Johannes (kyk II.11).
   7.  Pieter (kyk II.13).
   8.  Floris, gebore op -01-04-1747 te Kaapstad, jong ovl.
   9.  Gerrit (kyk II.16).
   10.  Allert (Aldert) (kyk II.18).
   11.  Gideon Johannes (kyk II.20).
   12.  Albertus (kyk II.23).

II.1    Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1), gedoop op -09-09-1735 te Paarl / Drakenstein (ZA), oorlede ± 1777 te Kaapstad, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -11-12-1763 te Cape SA met Sara Johanna WIESE, 20 jaar oud, gedoop op -27-07-1743, oorlede 1788 te Kaapkolonie, dogter van Pieter WIESE en Margaretha SWART.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester, gedoop op -25-12-1764.
Getroud ± 1787 met Petrus Johannes LOUW, gebore ± 1762.
   2.  Pieter, gebore op -22-03-1767 te Waveren / Kaap de Goede Hoop, gedoop op -22-03-1767 te Swartland / Kaap de Goede Hoop.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -04-11-1787 te ?? Vrou is Margaretha Johanna van SCHALKWIJK, gebore ± 1769. {sy is later getroud ± 1801 met Andries van ZIJL (kyk III.10).}
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -09-11-1794 te ?? Vrou is Christina ROOS, 18 jaar oud, gedoop op -16-06-1776 te ?? Dogter van Gysbert ROOS en Wilhelmina BOOYSEN.
   3.  Margaretha Johanna, gebore op -16-10-1768 te Swartland.
Getroud ± 1791 met Christoffel Hendrik van WIJK, gebore ± 1766.
   4.  Willem Abraham (kyk III.8).
   5.  Andries (kyk III.10).
   6.  Martha Jacomina, gebore op -13-04-1772 te Glen William, Cape SA, gedoop op -08-03-1773, oorlede op -01-06-1839 te Wirksfontein, Colesberg, Cape SA op 67-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -14-03-1790 te Cape Town, Cape (SA) met Abel Jacobus PIENAAR, 23 jaar oud, gebore op -06-11-1766, gedoop op -23-11-1766 te Tulbagh, Western Cape, oorlede op -30-11-1837 te distr. Colesberg op 71-jarige ouderdom, seun van Jacobus PIENAAR en Hester van der MERWE.
   7.  Sara Johanna, gebore op -24-03-1776, oorlede op -17-04-1796 te Tulbagh op 20-jarige ouderdom.
Getroud ± 1798 met Gerrit Jacobus van WIJK, gedoop op -14-02-1773 te ??
   8.  Maria Elisabeth, gedoop op -15-03-1778 te Kaapstad.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -13-11-1803 met Johannes Jacobus OBERHOLSTER, 31 jaar oud, gedoop op -01-12-1771.
   9.  Jacob (kyk III.18).
   10.  Johannes Benjamin van ZYL (kyk III.22).
   11.  Gideon Jacobus (kyk III.26).
   12.  Adriaan Jacobus (kyk III.28).
   13.  Daniël Johannes, gebore op -10-02-1788.

II.3    Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2), gebore op -04-11-1736 te Kaapstad, oorlede ± 1770 te Paarl?? Seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-04-1760 te Drakenstein met Geertruy SMIT, 19 jaar oud, gedoop op -22-01-1741 te Drakenstein, dogter van Erasmus SCHMIDT en Cornelia van EMMENES. {sy is later getroud op 29-jarige ouderdom op -11-11-1770 te Paarl met Hendrik van ZIJL, 24 jaar oud, gedoop op -06-03-1746 te Paarl, seun van Albertus van ZIJL, veeboer / korporaal vir 'agter die Piquetberg', en Martha VIVIER, weduwe van Willem van Zyl.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem (kyk III.31).
   2.  Pieter (kyk III.33).
   3.  Erasmus Albertus, gedoop op -03-02-1765 te Paarl.
   4.  Erasmus Johannes (kyk III.36).
   5.  Hester Wilhelmina (kyk III.39).

II.6    Christina Maria van ZIJL, gedoop op -18-05-1738 te Drakenstein, dogter van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -30-10-1757 te Paarl (ZA) met Abraham van WIJK, 32 jaar oud, gedoop op -19-08-1725, oorlede op -20-11-1793 te Tulbagh (ZA) op 68-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester (kyk III.41).

II.11    Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6), gebore te Paarl, gedoop op -13-04-1743 te Drakenstein, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -16-04-1769 te Cape (SA) met Cecilia van ZIJL, gebore ± 1747.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna (kyk III.43).
   2.  Pieter (kyk III.44).
   3.  Albertus (kyk III.45).
   4.  Hester, gebore op -17-03-1776.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-11-1793 te Cape (SA) met Albertus Erasmus van WIJK, gebore ± 1774, seun van Gerrit van WIJK en Martha SMIT.
   5.  Johannes Abraham (kyk III.48).
   6.  Christina Jacomina (kyk III.51).
   7.  Willem Adriaan (kyk III.52).
   8.  Hendrik (kyk III.55).
   9.  Gideon Andries (kyk III.57).
   10.  Izaak Jacobus (kyk III.58).

II.13    Pieter van ZIJL (kode: b6.c7), gedoop op -24-10-1745 te Kaapstad, burger van Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud op 34-jarige ouderdom op -12-03-1780 te Cape (SA) met Johanna Maria MOSTERT, 19 jaar oud, gedoop op -22-06-1760 te Kaapstad, dogter van Eduard MOSTERT en Anna Catharina RAS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter, gebore op -18-05-1781, gedoop op -23-08-1781 te Stellenbosch? Oorlede op -25-03-1858 te Clauds Kraal, Bokkeveld op 76-jarige ouderdom.
   2.  Andries (kyk III.61).
   3.  Eduard, gedoop op -15-09-1786 te Stellenbosch.
   4.  Hester, gebore op -24-10-1788, gedoop op -31-03-1789 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -05-11-1814 te Tulbagh met Pieter Johannes LUCAS, gebore ± 1787.
   5.  Johanna Catharina, gedoop op -10-04-1791 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 69-jarige ouderdom op -19-10-1860 te Tulbagh met Charl Johannes BURGER, 79 jaar oud, gedoop op -25-03-1781 te ??
   6.  Christina Jacoba, gebore op -11-04-1793, gedoop op -14-04-1793 te Paarl.
Getroud (1) ± 1819, geskei ± 1820 van Andries ESTERHUIZEN, gebore ± 1791. {hy was vroeër getroud ± 1729 met Hilletje van ZIJL, gedoop op -21-11-1795 te Stellenbosch, dogter van Pieter van ZIJL (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.}
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -05-03-1820 te Tulbagh met Joseph BENSCH, gebore ± 1788 te Bergen op Zoom (Nl).
   7.  Hilletje, gedoop op -21-11-1795 te Stellenbosch.
Getroud ± 1729 met Andries ESTERHUIZEN, gebore ± 1791. {hy is later getroud ± 1819, geskei ± 1820 van Christina Jacoba van ZIJL, gebore op -11-04-1793, gedoop op -14-04-1793 te Paarl, dogter van Pieter van ZIJL (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.}
   8.  Johannes Albertus (kyk III.72).
   9.  Nicolaas Hendrik (kyk III.74).
   10.  Albertus, gedoop op -16-03-1803 te Stellenbosch.
   11.  Aletta Petronella, gebore op -09-09-1808 te 'Vaderlandsed Rietkuil', gedoop op -07-05-1809 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-12-1829 te Malmesbury met Cornelis Johannes van den HEEVER, 48 jaar oud, gedoop op -28-10-1781 te ??

II.16    Gerrit van ZIJL (kode: a5.b6.c9), gebore te Kaapstad, gedoop op -17-11-1748 te Kaapstad, burger van Stellenbosch (fam. bijbel), seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -22-10-1775 te Cape (SA) met Maria STRIEGEL, gebore ± 1750. {sy was vroeër getroud in die kerk < 1775 te ?? Man is Jacob BREED.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Johanna, gebore op -14-03-1779.
Getroud ± 1806 met Johann Wilhelm BÖHMER, gebore ± 1777.
   2.  Pieter Andries (kyk III.81).

II.18    Allert van ZIJL (Aldert) (kode: b6.c10), gebore op -30-08-1750 te Kaapstad, gedoop op -14-03-1751 te Kaapstad, oorlede op -18-11-1811 op 61-jarige ouderdom, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -29-05-1774 te Cape (SA) met Maartje KOETZEE (Coetzee), 17 jaar oud, gebore op -24-05-1757, gedoop op -26-06-1757, oorlede op -01-05-1827 op 69-jarige ouderdom, dogter van Dirk COETZEE en Johanna VISSER. De gegevens van dit gezin zijn tevens genoteerd in de familiebijbel, begonnen door Allert van Zijl. Zie: www.eggsa.org/documents.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester, gebore op -30-08-1775, gedoop op -29-09-1776 te Zwartlands kerk` (getuies: Pieter van Zijl en zijn huisvrou Hester).
Getroud (1) ± 1799 met Maarten SLABBERT, gebore ± 1774.
Getroud (2) op 25-jarige ouderdom op -25-01-1801 te Cape (SA) met Jasper SMIT, 34 jaar oud, gedoop op -02-03-1766, seun van Pieter SMIT en Anna Maria NEL.
   2.  Dirk (kyk III.86).
   3.  Johanna, gebore op -20-08-1780, gedoop op -14-09-1780 te Swartland (getuies: Andreas Greef en zijn huisvrouw Hester van Zijl).
Getroud in die kerk op 12-jarige ouderdom op -11-03-1793 te ?? Man is Ernst Hendrik WOLFAART, 27 jaar oud, gedoop op -24-11-1765 te ??
   4.  Maatje Elizabeth, gebore op -30-07-1788, gedoop op -18-10-1788 te Swartland (getuies: Gerrit Smit en zijn huisvrouw Elizabeth Dippenaar), oorlede op -20-12-1807 op 19-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -23-12-1804 te Kaapstad met Elijas Albertus NEL, 26 jaar oud, gedoop op -05-04-1778 te ??
   5.  Kristina Margrita (kyk III.92).
   6.  Allert Heremias Cornelis (kyk III.93).
   7.  Pieter Adriaan (kyk III.94).

II.20    Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11), boer op 'Spuitdrift', gedoop op -11-02-1753 te Kaapstad, oorlede 1825 te Kaapkolonie, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -05-05-1776 te Cape (SA) met Anna Maria BOTHMA, 20 jaar oud, gebore op -06-07-1755 te Cape Town, Cape (SA), oorlede <28-12-1779 te ?? Dogter van Johannes Arnoldus BOTHMA en Jacoba KEIJSER. De twee oudste zonen uit dit gezin hebben zich tegen het begin van de 19e eeuw als veeboer gevestigd in de omgeving van Kamiesberger/Springbok.
Getroud (2) op 35-jarige ouderdom op -10-08-1788 te Cape (SA) met Catherina Johanna KRIEL, 16 jaar oud, gedoop op -08-09-1771 te ?? Dogter van Johan David KRIEL en Maria Magdalena KOTZE.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Arnoldus (kyk III.95).
   2.  Pieter Jacobus (kyk III.97).
   3.  Hester, gebore op -27-10-1778, gedoop op -04-04-1779 te Swartland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -22-12-1799 te Swartland met Maarten SLABBERT, gebore ± 1776 te ??
Uit die tweede huwelik:
   4.  Hester Elisabeth (kyk III.102).
   5.  Maria Magdalena, gebore op -09-06-1792, gedoop op -16-09-1792 te Swartland, oorlede op -13-03-1864 te Cape (SA) op 71-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 15-jarige ouderdom op -08-11-1807 te Tulbagh met Johannes David van AARDE.
Getroud in die kerk (2) < 1844 met Jeremias Cornelis NIEUWOUDT, gebore op -14-12-1787 te Clanwilliam, Cape (SA), oorlede op -04-03-1859 te Calvinia, Cape (SA) op 71-jarige ouderdom, seun van Jeremias Cornelis NIEUWOUDT en Jacoba BOTHMA.
   6.  Johannes Gideon (kyk III.106).
   7.  Johannes David (kyk III.108).
   8.  Catharina Johanna, gebore op -30-08-1798, gedoop op -11-11-1798 te Sartland.
Getroud in die kerk (1) op 15-jarige ouderdom op -05-02-1814 te Tulbagh met Matthys Jacobus GREEFF, 22 jaar oud, gedoop op -25-12-1791, oorlede ± 1840 te ==.
Getroud in die kerk (2) op 60-jarige ouderdom op -25-08-1859 te Clanwilliam met Allert Heremias Cornelis van ZIJL, 64 jaar oud (kyk III.93). {hy was vroeër getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -07-06-1817 te Tulbagh met Cecilia Johanna van ZIJL, 18 jaar oud (kyk IV.153).}
   9.  Hermanus van ZYL (kyk III.112).
   10.  Adriaan (kyk III.114).
   11.  Gesina Martha Maria (kyk III.116).
   12.  Christina Johanna (kyk III.117).
   13.  Albertus Petrus (kyk III.118).
   14.  Jan Frederik (kyk III.120).
   15.  Willem Jacobus (kyk III.122).

II.23    Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12), gedoop op -02-03-1755 te Kaapstad, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK.
Getroud (1) ± 1778 te Cape (SA) met Aletta Geertruida ENGELBRECHT, gebore ± 1760 te Cape (SA).
Getroud (2) op 25-jarige ouderdom op -19-03-1780 te Cape (SA) met Cornelia Geertruida van WIJK, gebore ± 1757, dogter van Gerrit van WIJK en Martha SMIT. {sy is later getroud ± 1800 met Cornelius van WESTHUIZEN, gebore ± 1758.}
Uit die tweede huwelik:
   1.  Martha (kyk III.125).
   2.  Albertus Petrus (kyk III.126).
   3.  Willem Johannes (Gert Willem Johannes) (kyk III.128).
   4.  Pieter Gideon (kyk III.133).
   5.  Johannes (kyk III.135).

III.8    Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4), gedoop op -05-11-1769 te Swartland, oorlede ± 1796 te ?? Seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud op 31-jarige ouderdom op -14-12-1800 te Kaapstad (getuies: GISA) met Margaretha Johanna de KLERK, 24 jaar oud, gedoop op -21-01-1776, dogter van Cornelis de KLERK en Margaretha Aletta WIESE. Blijkbaar hebben zij drie 'voorkinderen', die zij op hun huwelijksdag laten dopen: Cornelis Johannes, Margaretha Aletta en Adriaan Jacobus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelis Johannes (kyk IV.1).
   2.  Margaretha Aletta, gebore ± 1798 te Camdebo, gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad. Zelfde datum als huwelijk ouders.
Getroud (1) op -14-07-1816 te George met Joseph van DIJK, gebore ± 1796.
Getroud (2) ± 1830 met Hendrik VISSER, gebore ± 1800.
Getroud (3) op -04-03-1844 te Colesberg met Johannes Hendrik VORSTER, gebore ± 1801.
   3.  Adriaan Jacobus van ZYL (kyk IV.7).
   4.  Willem Abraham (Wilhelm Abraham) (kyk IV.9).
   5.  Sara Johanna, gebore op -28-08-1803, gedoop op -21-05-1804 te George.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -02-07-1821 te George met Petrus Benjamin van SCHALKWIJK, gebore ± 1801 te ??
   6.  Maria Sibella, gebore op -10-09-1805, gedoop op -11-05-1806 te George.
   7.  Hester Jacomina, gebore op -23-02-1807 te Candebo, gedoop op -05-10-1807 te George.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-12-1833 te George met Charl Johannes (Sarel) BLOM, gebore ± 1801 te Candebo.
   8.  Martha Elisabeth, gebore op -22-04-1808, gedoop op -04-07-1808 te George.

III.10    Andries van ZIJL (kode: b6.c1.d5), gedoop op -24-03-1771 te Kaapstad, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud (1) ± 1801 met Margaretha Johanna van SCHALKWIJK, gebore ± 1769. {sy was vroeër getroud in die kerk op -04-11-1787 te ?? Man is Pieter van ZIJL, 20 jaar oud, gebore op -22-03-1767 te Waveren / Kaap de Goede Hoop, gedoop op -22-03-1767 te Swartland / Kaap de Goede Hoop, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.}
Getroud in die kerk (2) op 68-jarige ouderdom op -21-12-1839 te Colesberg met Cornelia NESER, gebore ± 1775 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Geertruida Margaretha, gedoop op -19-10-1794 te Kaapstad.
   2.  Adriaan (kyk IV.18).
   3.  Sara Josina, gebore op -27-07-1797, gedoop op -05-01-1800 te Swartland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -13-03-1814 te George met Ockert Johannes van SCHALKWYK, 23 jaar oud, gebore op -17-10-1790 te Camdebo.
   4.  Margaretha Johanna, gebore op -17-09-1799, gedoop op -14-02-1802 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-02-1818 te George met Dirk Christoffel van SCHALKWYK, 20 jaar oud, gedoop op -05-11-1797 te ??
   5.  Hester Aletta, gebore op -17-09-1799, gedoop op -14-02-1802 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-12-1818 te George met Petrus Johannes BOTHA, gebore ± 1794 te Cango.
   6.  Dirk Johannes, gebore op -11-04-1804, gedoop op -20-05-1805 te George.
   7.  Martha Maria Susanna, gebore op -01-11-1808 te Nuwe Hantam, gedoop op -12-03-1809 te George.

III.18    Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9), gebore op -12-11-1778, gedoop op -14-03-1779 te Swartland (ZA), oorlede op -18-03-1848 te 'Speelmanskop', distr. Caddock op 69-jarige ouderdom, burger van Stellenbosch; woont Renosterberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud (1) op 26-jarige ouderdom op -18-11-1804 te kaapstad met Martha Magdalena VISAGIE, 15 jaar oud, gebore te Hantam (ZA), gedoop op -12-04-1789 te Kaapstad, dogter van Lucas VISAGIE en Elisabeth BURGER. {sy is later getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -18-11-1804 te Kaapstad met Jacobus van ZIJL, 29 jaar oud, gebore op -27-10-1775, gedoop op -05-07-1776 te Kaapstad, seun van Jacobus van ZIJL en Johanna LABUSCHAGNE.}
Getroud (2) op 28-jarige ouderdom op -21-11-1806 te George (ZA) met Hester Maria van den HEEVER, gebore ± 1788 te Hantam, gedoop op -12-04-1789, dogter van Christiaan Maurits van den HEEVER en Maria Susanne WIESE.
Getroud in die kerk (3) op 64-jarige ouderdom op -03-09-1843 te Cradock met Maria Christina de WEGE, 65 jaar oud, gedoop op -22-02-1778 te ?? Oorlede ± 1848, dogter van Anthonie de WEGE en Anna Elisabeth TESSENAAR. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1802 te ?? Man is Andries HOUGH, gebore ± 1774 te ??}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Marta Magdalena, gebore op -16-09-1805, gedoop op -19-01-1806 te Tulbagh.
Getroud (1) op 16-jarige ouderdom op -08-07-1822 te Cradock (ZA) met Jacobus MARAIS, gebore ± 1796.
Getroud (2) op 43-jarige ouderdom op -29-08-1849 te Cradock (ZA) met Hendrick Jacobus van HEERDEN, gebore ± 1803.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Adriaan Jacobus Ferdinand, gebore op -18-09-1808, gedoop op -18-09-1808 te George.
   3.  Maria Susanna Elisabeth, gebore op -02-01-1810, gedoop op -23-04-1810 te George (ZA), oorlede 1837.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -07-05-1826 te Somerset-Oos (ZA) met Daniel Petrus PIENAAR, gebore ± 1799, oorlede ± 1886 te ??
   4.  Jacob Johannes (kyk IV.34).
   5.  Johannes Maurits (kyk IV.36).
   6.  Sara Johanna, gebore op -28-08-1816 te `, gedoop op -07-10-1816 te George.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-09-1833 te Cradock met Andries Engelbertus BESTER, gebore ± 1814 te ??
   7.  Hester Maria, gebore op -13-09-1818, gedoop op -27-09-1818 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -31-07-1836 te George met Isaak Johannes Benjamin van HEERDEN, gebore ± 1816 te ??
   8.  Petrus Jacobus (kyk IV.44).
   9.  Willem Evans (kyk IV.46).
   10.  Margaretha Geertruida, gebore op -18-11-1825, gedoop op -26-12-1825 te Cradock.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-02-1845 te Cradock met Hans Jurgens POTGIETER, gebore ± 1821 te ??
   11.  Daniel Petrus (kyk IV.50).
   12.  Dorothea Cornelia, gebore op -19-09-1829, gedoop op -15-11-1829 te cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -14-03-1847 te Cradock met Jacob François van STRAATEN, gebore ± 1827 te ??`.
   13.  Christina Adriana, gebore op -06-04-1833 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -08-09-1833 te Cradock.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -17-08-1848 te Cradock met Johannes Cornelius Hermanus van den HEEVER, gebore ± 1831 te ??

III.22    Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10), boer; burger van Stellenbosch, gebore op -21-02-1780 te ?? Gedoop op -17-12-1780 te Swartland, oorlede op -02-10-1835 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 55-jarige ouderdom. Over hem verscheen in 1838 een publicatie: ''Het lyden en afsterving van Johannes Benjamin van Zyl' De oorspronkelijke tekst is uit het Nederlands vertaald in het Zuid-Afrikaans door Johan van Zyl. Seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad (ZA) met Sara Maria van SCHALKWIJK, 18 jaar oud, gebore op -01-02-1786, gedoop op -01-10-1786 te ?? Oorlede op -31-01-1821 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 34-jarige ouderdom, dogter van Johannes van SCHALKWIJK en Susanna Jacoba van WYK.
Getroud (2) op 42-jarige ouderdom op -17-06-1822 te Cradock met Aletta Cecillia Petronella VORSTER, 15 jaar oud, gebore op -10-12-1806 te Graaff-Reinet, gedoop op -04-01-1807, oorlede op -28-08-1833 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 26-jarige ouderdom.
Getroud (3) op 53-jarige ouderdom op -08-12-1833 te Cradock met Catharina Elizabeth OBERHOLSTER, 21 jaar oud, gebore op -09-08-1812 te Graaff-Reinet, gedoop op -28-02-1813 te Graaff-Reinet (ZA), oorlede te Prieska, Bo-Karoo, dogter van Petrus Zacharias OBERHOLSTER en Geertruy Jacomina VILJOEN.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Susanna Jacoba, gebore op -04-04-1805, gedoop op -10-11-1805 te Swartland, oorlede op -19-02-1868 te Bloemfontein op 62-jarige ouderdom, begrawe te Bloemfontein. Oude militaire begraafplaats.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -26-12-1822 te Cradock (ZA) met John MONTGOMERY, 19 jaar oud, gebore op -12-08-1803 te Dublin (Ierland), oorlede op -19-06-1878 te ?? op 74-jarige ouderdom, begrawe te Brandfort.
   2.  N.N. Gebore op -25-12-1806, oorlede op -01-01-1807, 7 dae oud.
   3.  N.N. Gebore op -26-06-1807, oorlede op -01-07-1807, 5 dae oud.
   4.  baba, gebore op -15-07-1808, gedoop te Graaff-Reinet, oorlede op -07-05-1811 op 2-jarige ouderdom.
   5.  Adriaan Jacobus, gebore op -15-07-1809, gedoop op -03-12-1809 te Graaff Reinet.
   6.  Sara Maria Johanna, gebore op -13-07-1811, gedoop op -14-06-1812 te Graaff Reinet, Cape Colony, oorlede op -22-05-1814 op 2-jarige ouderdom.
   7.  N.N. Gebore op -15-11-1813, oorlede op -22-11-1813, 7 dae oud.
   8.  Hester Johanna Maria, gebore op -22-02-1815, gedoop op -09-04-1815 te Graaff Reinet (ZA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -29-04-1832 te Cradock, Caape Colony met Johannes François BOTHA, 28 jaar oud, gedoop op -13-11-1803 te Graaff Reinet.
   9.  Sara Maria Johanna (kyk IV.67).
   10.  Johannes Benjamin (kyk IV.68).
   11.  Jacob (kyk IV.70).
Uit die tweede huwelik:
   12.  Hester Magdalena, gebore op -14-03-1823, gedoop op -14-04-1823 te Cradock (ZA), oorlede op -09-10-1862 te Damfontein, Aliwal noord op 39-jarige ouderdom.
Getroud ± 1847 met Martinus Christoffel HENNING, gebore op -10-04-1820, gedoop op -02-10-1820 te Cradock, oorlede op -05-09-1886 te Driefontein, Aliwal noord op 66-jarige ouderdom, seun van Paulus Petrus HENNING en Hester Magdalena Maria COETZEE. {hy is later getroud op 42-jarige ouderdom op -23-02-1863 te Aliwal noord met Cornelia Johanna Catharina BOTHA, gebore 10-1842 te ?? Oorlede op -29-01-1899 te Aliwal noord.}
   13.  Adriaan Jacobus, gebore op -03-12-1824, gedoop op -26-12-1824 te Cradock, oorlede op -02-02-1840 te 'Spree-kloof', distr. Molteno op 15-jarige ouderdom, getroffen door de bliksem.
   14.  Martinus Christoffel (kyk IV.75).
   15.  Willem Abraham (kyk IV.78).
   16.  N.N. Gebore op -17-06-1829, oorlede op -23-06-1829 te ??, 6 dae oud.
   17.  Andries, gebore op -28-05-1830, gedoop op -05-07-1830 te Cradock, Cape Colony, oorlede op -19-09-1830 te ??, 114 dae oud.
   18.  Johannes Hendrik, gebore op -11-12-1831, gedoop te Cradock.
   19.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -28-08-1833, gedoop op -07-10-1833 te Cradock.
Uit die derde huwelik:
   20.  Gertruida Jacomina Petronella (kyk IV.84).
   21.  Johanna Catharina Elizabeth, gebore op -12-03-1836 te Cradock, gedoop op -12-06-1836 te Cradock, oorlede op -24-10-1909 te ?? op 73-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -28-12-1856 te Cradock met Martinus Gert Johannes BOOYSEN, gebore ± 1833, oorlede 1881 - 1900 te Johannesburg, seun van Marthinus Gerhardus BOOYSEN en Catharina Maria Janse van RENSBURG.

III.26    Gideon Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d11), gebore op -10-03-1782 te Hantam, gedoop op -10-03-1782 te Swartland, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-12-1805 te Huwelikshof Tulbagh met Sophia WIESE, 21 jaar oud, gebore op -08-08-1784, gedoop op -10-10-1784, dogter van Jacobus Johannes WIESE en Helena Johanna LOUBSER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -30-10-1806, gedoop op -21-02-1808 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -22-04-1842 te Worcester met Gert Johannes van WYK, 51 jaar oud, gedoop op -01-04-1791 te ??
   2.  Johannes Jacobus, gebore op -08-05-1810 te Piketberg, gedoop op -21-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -26-10-1834 te Clanwilliam met Elizabeth BOCK, gebore ± 1812 te ??
   3.  Helena Johanna Susanna, gebore op -17-01-1813 te Hantam, gedoop op -03-10-1813 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -15-11-1835 te Worcester met Nicolaas van WYK, gebore ± 1811 te ??
   4.  Adriaan Petrus (kyk IV.93).

III.28    Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12), burger van Stellenbosch, gebore op -27-02-1784, gedoop op -19-03-1785 te Paarl, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -20-02-1803 te Kaapstad met Margaretha Johanna van den HEEVER, 14 jaar oud, gedoop op -01-02-1789 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Susanna, gebore op -09-01-1804, gedoop op -11-11-1804 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -26-12-1821 te George met Petrus Johannes BOTHA, gebore ± 1799 te ??
   2.  Adriaan Jacobus (kyk IV.98).
   3.  Sara Johanna, gebore op -26-12-1812, gedoop op -19-12-1813 te George.
   4.  Christina Mourina, gebore op -04-09-1815, gedoop op -07-10-1816 te George.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -02-07-1831 te George met Johannes Hendrik VISSER, gebore ± 1817 te Roggeveld.
   5.  Margritta Aletta, gebore op -07-03-1819, gedoop op -30-01-1820 te Cradock.
   6.  Petrus Johannes, gebore op -22-01-1827, gedoop op -08-07-1827 te Colesberg.

III.31    Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d1), gedoop op -22-03-1761 te Swartland, burger van Stellenbosch, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -18-11-1781 met Rachael Maria SMIT, 19 jaar oud, gedoop op -25-04-1762 te ?? Dogter van Johan Erasmus SMIT en Rachel JORDAAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk IV.105).
   2.  Rachel Geertruida (Susanna?), gedoop op -27-02-1785 te Kaapstad.
   3.  Geertruy Maria, gebore op -21-03-1786, gedoop op -25-03-1787 te Swartland.
   4.  Johannes Erasmus van ZYL (kyk IV.108).
   5.  Hendrik Gideon van ZYL (kyk IV.110).
   6.  Anna Sophia (kyk IV.114).

III.33    Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2), gedoop op -24-04-1763 te Stellenbosch, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-08-1782 te Kaapstad met Anna Jacoba Margaretha BREEDT, 18 jaar oud, gedoop op -05-02-1764 te Stellenbosch, dogter van Jacob BREEDT en Maria STRIEGEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida, gebore op -21-03-1784.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1812 te Tulbagh met Lucas STEENKAMP, 32 jaar oud, gedoop op -27-02-1780 te ??
   2.  Jacob, gebore op -01-10-1786, gedoop op -09-03-1788 te Kaapstad.
   3.  Willem Jacobus, gedoop op -09-03-1788 te Kaapstad.
   4.  Pieter Erasmus, gedoop op -21-02-1790 te Kaapsatd.
   5.  Johannes Albertus, gebore op -26-01-1791, gedoop op -06-11-1791 te Swartland.
   6.  Maria Margaretha (kyk IV.122).
   7.  Willem Jacobus (kyk IV.123).
   8.  Hester Wilhelmina, gebore op -24-02-1799.
   9.  Jacobus Johannes (kyk IV.126).
   10.  Wilhelmina Hendrina (kyk IV.128).

III.36    Erasmus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4), gedoop op -05-04-1767 te Swartland, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-10-1791 te Swartland met Johanna ENGELBRECHT, 17 jaar oud, gedoop op -24-12-1773 te ?? Dogter van Jesias ENGELBRECHT en Maria Jacoba LUBBE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Jacoba, gebore op -11-08-1791, gedoop op -28-10-1792 te Swartland.
   2.  Claudina Geertruida (kyk IV.131).
   3.  Maria Jacoba, gebore op -15-05-1798 te Swartland, gedoop op -07-10-1798 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-11-1817 te Tulbagh met Johannes Matthys LOUW, 20 jaar oud, gedoop op -15-01-1797, seun van Johannes LOUW en Maria MOUTON.
   4.  Jacoba Wilhelmina, gebore op -22-08-1800, gedoop op -02-10-1800 te Swartland.
   5.  Martha Susanna (kyk IV.135).
   6.  Willem Johannes (kyk IV.136).
   7.  Anna Maria, gebore op -06-03-1808, gedoop op -06-03-1808 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -16-11-1834 te Kaapstad met Albertus Johannes van WYK, gebore ± 1804 te ??`.
   8.  Johanna Elisabeth, gebore op -11-11-1809, gedoop op -14-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -22-01-1826 te Swartland met Michiel George VISSER, gebore ± 1807 te ??
   9.  Johannes Josias Erasmus (kyk IV.141).
   10.  Hester Christina, gebore op -06-06-1814, gedoop op -09-04-1815 te Swartland.
   11.  Aletta Gloudina, gebore op -13-04-1817 te Agter Piketberg, gedoop op -02-11-1817 te Tulbagh.

III.39    Hester Wilhelmina van ZIJL, gedoop op -19-03-1769 te Swartland, oorlede ± 1795 te ?? Dogter van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT.
Getroud in die kerk op 14-jarige ouderdom op -12-10-1783 te Kaapstad met Hermanus LOUW, gebore ± 1767.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida (kyk IV.146).

III.41    Hester van WIJK, gedoop op -02-10-1762, dogter van Abraham van WIJK en Christina Maria van ZIJL (kyk II.6).
Kinders:
   1.  Anna Christina (kyk IV.147).
   2.  Christina Magdalena (kyk IV.148).

III.43    Martha Johanna van ZIJL, gedoop op -25-12-1772 te Swartland, dogter van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -03-11-1793 te Swartland met Albert van ZIJL, 21 jaar oud, gedoop op -18-10-1772 te Kaapstad, seun van Hendrik van ZIJL en Geertruy SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus (kyk IV.149).
   2.  Geertruida Cecilia (kyk IV.151).
   3.  Cecilia Johanna (kyk IV.153).
   4.  Martha Johanna, gebore op -08-08-1804, gedoop op -06-01-1805 te Swartland.

III.44    Pieter van ZIJL (kode: b6.c6.d2), gedoop op -23-01-1774 te Kaapstad, burger van Stellenbosch, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Anna Christina NEL, 18 jaar oud (kyk IV.147).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cecilia Alberta, gebore op -07-12-1798, gedoop (Nederd Ger) op -24-03-1799 te Swartland.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -11-12-1831 te Malmesbury met Johannes Louis BOOYSEN, gebore ± 1794 te ??`.
   2.  Willem Adriaan, gebore op -18-05-1800, gedoop op -04-10-1800 te Swartland.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-04-1824 te ?? Vrou is Cecilia Johanna Christina LAUBSCHER, 22 jaar oud, gebore op -20-09-1801 te Koeberg, Durbanville, gedoop op -25-10-1801 te ?? Dogter van Jacobus Maarten LOUBSER en Christina Jacomina van ZIJL (kyk III.51).
   3.  Hester Christina, gebore op -12-09-1802, gedoop op -20-02-1803 te Swartland.
   4.  Johannes Abraham (kyk V.343).
   5.  Anna Maria Magdalena, gebore op -01-06-1809, gedoop op -05-11-1809 te Tulbagh.
   6.  Martha Christina Jacomina, gebore op -13-05-1812 te Hantam, gedoop op -18-10-1813 te Swartland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-10-1833 te Malmesbury met Petrus Jacobus REDELINGHUIS, gebore ± 1809 te ??
   7.  Maria Catharina, gebore op -13-02-1815 te Hantam, gedoop 101-11-1816 te Swartland.
   8.  Christina Magdalena, gebore op -23-03-1820 te Hantam, gedoop op -27-10-1821 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -30-09-1837 te Clanwilliam met Pieter Johannes van der MERWE, gebore ± 1818 te ??
   9.  Elizabeth Jacomina Glaudina, gebore op -02-05-1825, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -11-12-1842 te Calvinia met Willem Hendrik Christoffel STEENKAMP, gebore ± 1823 te ??
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -24-09-1875 te Calvinia met Heremias Nieuwoudt HENDRIKSE, gebore ± 1820 te ??

III.45    Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d3), gedoop op -23-01-1774 te Kaapstad, oorlede ± 1812 te ?? burger van Stellenbosch, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk (1) op 30-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Christina Magdalena NEL, 17 jaar oud (kyk IV.148).
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -01-04-1809 te Tulbagh met Kristina Margrita van ZIJL, 16 jaar oud (kyk III.92).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Abraham (kyk V.353).
   2.  Hester Christina, gebore op -25-12-1806.
Getroud in die kerk op -25-12-1806 te Swartland met Johannes Gerhardus SANDBERG, gebore ± 1804 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Albert (kyk IV.155).
   4.  Albertus Pieter Dirk Erasmus (kyk IV.157).

III.48    Johannes Abraham van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5), burger van Stellenbosch, gebore op -14-03-1779, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Maria Dorothea Margaretha COETZEE, 14 jaar oud, gedoop op -27-09-1789 te ?? Dogter van Jacobus COETZEE en Maria Magdalena de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Maria, gebore op -03-11-1806, gedoop op -25-12-1806 te Swartland.
   2.  Johannes (kyk IV.160).

III.51    Christina Jacomina van ZIJL, gedoop op -04-10-1781 te Swartland, oorlede 1807, dogter van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Jacobus Maarten LOUBSER, 21 jaar oud, gebore op -19-04-1776, gedoop op -05-05-1776 te Swartland, seun van Nicolaas LOUBSER en Jacomina Hendrina van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cecilia Johanna Christina LAUBSCHER, gebore op -20-09-1801 te Koeberg, Durbanville, gedoop op -25-10-1801 te ??
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-04-1824 te ?? Man is Willem Adriaan van ZIJL, 23 jaar oud, gebore op -18-05-1800, gedoop op -04-10-1800 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL (kyk III.44) en Anna Christina NEL (kyk IV.147).

III.52    Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7), veeboer, gedoop op -15-02-1784 te Rootfontein, Roggeveld (SA), burger van Tulbagh, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -20-07-1806 te Malmesbury met Johanna COETZEE, 15 jaar oud, gedoop op -27-02-1791 te ??
Getroud (2) op 45-jarige ouderdom op -08-11-1829 te Kaapsatd met Johanna Susanna van WIJK, gebore ± 1786, oorlede op -13-04-1874.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Jacobus, gebore op -02-06-1807 te 'Buffelskloof', gedoop op -22-11-1807 te Kaapstad.
   2.  Magdalena Maria, gebore op -27-04-1810 te Hantam, gedoop op -07-10-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -08-11-1829 te Kaapstad met Elias Abraham BASSON, gebore ± 1808 te ??
   3.  Jacobus Andreas (kyk IV.166).
   4.  Cecilia Aletta Francina, gebore op -30-06-1816 te Piketberg, gedoop op -26-10-1817 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -09-11-1834 te Kaapstad met Nicolaas Albertus KARSTEN, gebore ± 1814 te ??
   5.  Johanna Christina, gebore op -18-11-1821 te Hantam, gedoop op -27-10-1822 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-09-1840 te Clanwilliam met Johannes Petrus Casparus GOUS, gebore ± 1819 te ??
   6.  Willem Adriaan (kyk IV.172).
Uit die tweede huwelik:
   7.  Hendrik Jacobus (Henning Jacobus) (kyk IV.175).
   8.  Pieter Albertus, gebore op -18-12-1831, gedoop op -16-09-1832 te Clanwilliam.
   9.  Lucas Christoffel (kyk IV.178).
   10.  Geesje Helena Christina van ZYL, gebore op -26-07-1840, gedoop op -10-09-1840 te Clanwilliam.
   11.  Gesie Jacoba van ZYL, gebore op -24-04-1844 te 'Enkele Wilgeboom', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1867 te ?? Man is Hendrik Christoffel PAULSEN, gebore ± 1842.
   12.  Johannes Abraham van ZYL, gebore te 'Douwmis', Roggeveld, distr. Clanwilliam, gedoop op -30-08-1847 te Clanwilliam.

III.55    Hendrik van ZIJL (kode: b6.c6.d8), gedoop op -12-02-1786 te Kaapstad, oorlede < 1858, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk ± 1811 te ?? Vrou is Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK, gebore ± 1788 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus (kyk IV.184).
   2.  Izaak Jacobus van ZYL, gebore op -10-12-1833, gedoop op -02-08-1834 te Clanwilliam.
   3.  Abraham Johannes van ZYL (kyk IV.187).
   4.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -02-04-1838, gedoop op -20-09-1838 te Clanwilliam.
   5.  Catharina Elizabeth van ZYL, gebore op -18-10-1840, gedoop op -15-10-1841 te Clanwilliam.

III.57    Gideon Andries van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d9), gebore te Buffelsfontein, gedoop op -18-02-1787 te Kaapstad, oorlede op -24-11-1834 te ?? op 47-jarige ouderdom, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -27-10-1822 te Swartland met Wilhelmina Hendrina van ZIJL, 18 jaar oud (kyk IV.128). {sy is later getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-06-1835 te Clanwilliam met Petrus Abraham CARSTENS, 20 jaar oud, gebore op -10-07-1814 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Jacoba Margaretha, gebore op -02-02-1825.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-11-1845 te Piketberg met Carlo del VECCHIO, koopman Hantam, gebore ± 1818.
   2.  Johannes Albertus (kyk V.288).
   3.  Pieter (kyk V.290).
   4.  Gideon Andreas Jacobus (kyk V.292).

III.58    Izaak Jacobus van ZIJL (kode: b6.c6.d10), gebore op -13-03-1791 te Kaapstad, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1819 te Tulbagh met Aletta Elisabeth GOUS, gebore ± 1793 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kyk IV.191).

III.61    Andries van ZIJL, gedoop op -21-12-1783 te Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -22-10-1822 te Swartland met Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN, 20 jaar oud, gedoop op -13-12-1801 te Stellenbosch, dogter van Josias van der WESTHUIZEN en Johanna Wilhelmina AGGENBACH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter, gebore op -10-09-1823 te Verlorevallei, gedoop op -17-11-1823 te Swartland.
   2.  Johanna Wilhelmina, gebore op -16-05-1825 te Olifantsrivier, gedoop op -30-08-1826 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Frederik Gideon LOUW, gebore ± 1823 te ??
   3.  Josias (kyk IV.196).
   4.  Gesie Maria, gebore op -17-11-1830, gedoop op -20-03-1831 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -31-01-1853 te Clanwilliam met Willem ROSSOUW, gebore ± 1790 te ??
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -22-08-1881 te Vanrhynsdorp met Christiaan DERNBERG, gebore ± 1810.
   5.  Andreas (kyk IV.201).
   6.  Cornelis Johannes Jacobus (kyk IV.202).
   7.  Maria Jacoba, gebore op -31-05-1841, gedoop op -04-11-1841 te Clanwilliam.
   8.  Christina Aletta Francina, gebore op -09-01-1846, gedoop op -13-08-1846 te Clanwilliam.

III.72    Johannes Albertus van ZIJL (kode: b6.c7.d8), gebore op -06-04-1797, gedoop op -25-02-1798 te Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -14-09-1828 te Clanwilliam met Hendrina Johanna ESTERHUIZEN, 23 jaar oud, gedoop op -07-02-1805 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Johanna, gebore op -04-10-1829, gedoop op -28-03-1830 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Maria, gebore op -12-09-1831, gedoop op -09-09-1832 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Albertus Jacobus, gebore op -07-09-1833, gedoop op -05-10-1834 te Clanwilliam.
   4.  Andries Mattheus Hermanus (kyk IV.209).
   5.  Hendrina Johanna Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -24-02-1839, gedoop op -16-10-1839 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1863 te ?? Man is Pieter Johannes ROUX, gebore ± 1837 te ??
   6.  Aletta Petronella Christina van ZYL (kyk IV.212).
   7.  Pieter Nicolaas van ZYL (kyk IV.213).

III.74    Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9), gebore op -07-06-1799 te Stellenbosch, gedoop op -18-01-1800 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-03-1830 te Swartland met Louisa Sara KOTZÉ, 18 jaar oud, gedoop op -25-12-1811 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Hendrik van ZYL (kyk IV.216).
   2.  Jurgen Jacobus van ZYL (kyk IV.218).
   3.  Pieter Albertus van ZYL, gebore op -21-08-1835 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -20-08-1837 te Clanwilliam.
   4.  Elizabeth Louisa van ZYL, gebore op -17-03-1839, gedoop op -11-10-1839 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -18-09-1856 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Eduard ARCHER, gebore ± 1837 te ??
   5.  Dirk Johannes van ZYL (kyk IV.223).
   6.  Johanna Maria Aletta van ZYL (kyk IV.225).
   7.  Hendrik Philippus Johannes van ZYL (kyk IV.226).
   8.  Hermanus Louis van ZYL (kyk IV.228).
   9.  Martha Magdalena, gebore op -05-10-1851 te Wolvepoort, Namakwaland, gedoop op -26-08-1851 te Namakwaland.

III.81    Pieter Andries van ZIJL (kode: b6.c9.d2), gedoop op -17-12-1780 te Kaapstad, seun van Gerrit van ZIJL (kode: a5.b6.c9) (kyk II.16) en Maria STRIEGEL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-10-1803 te ?? Vrou is Johanna Margaretha COETSEE, gebore ± 1782.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerhardus Andries, gebore op -01-01-1809.
   2.  Dirk Pieter Faculyn (kyk IV.232).
   3.  Martinus, gebore op -29-03-1814 te Piketberg, gedoop op -31-08-1814 te Swartland, andere bron: 03-08.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -03-10-1835 te Kaapstad met Huibrecht Hester Johanna van ZYL, gebore ± 1816 te v Piketberg.
   4.  Hester Johanna Christina, gebore op -28-11-1818 te distr. Tulbagh, gedoop op -11-01-1819 te Swartland.

III.86    Dirk van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2), gebore op -14-10-1777 te Oliphantsrivier, gedoop op -25-12-1777 te Zwartlands kerk (getuies: Dirk Koetzee en zjn huisvrouw Johanna Visser), oorlede op -01-07-1867 te Herculesfontein, distr. Piketberg op 89-jarige ouderdom. Hij overleed op de boerderij (Herculesfontein) waar zijn Dirk en Jacobus boerden. In 1850 bezat hij de boerderijen 'Grootriet' en 'Modderfontein' in het district Groenrivier en de boerderij 'Stofkraal' in de Hardeveld-streek in het district Clanwilliam. Dit ligt in het uiterste noordwesten van Kaap kolonie. Grootrieten Modderontein liggen precies op de grens -elk aan een kant- van de ditricten Noordkaap en Westkaap. Seun van Allert van ZIJL (Aldert) (kode: b6.c10) (kyk II.18) en Maartje KOETZEE (Coetzee).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-03-1802 te Kaapstad met Maria Margaretha COETSEE, 23 jaar oud, gedoop op -03-10-1778, oorlede < 07-1867, in sterfkennis van haar man Dirk: `'weduwnaar'. Dogter van Johannes COETSEE en Huibrecht COETZEE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maatje Maria Elizabeth, gebore op -21-01-1803, gedoop op -10-04-1803 te Swartland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -02-02-1823 te Kaapstad met Theunis KOTZÉ, 21 jaar oud, gedoop op -18-10-1801 te ??
   2.  Huibrecht Hesther Johanna (Hessie), gebore op -01-07-1805 te Olifantsrivier, gedoop op -17-12-1805 te Swartland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-05-1827 te Kaapstad met Johannes Albertus BASSON, 23 jaar oud, gedoop op -04-09-1803 te ??
   3.  Aldert Johannes (Albertus), gebore op -06-03-1809, gedoop op -30-09-1809 te Tulbagh, oorlede ± 1850 te ??
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -06-05-1832 te Kaapstad met Maria Magdalena Catharina BASSON, gebore ± 1811 te ??
   4.  Johannes Jacobus van ZYL (kyk IV.242).
   5.  Maria Margaretha Fransina, gebore op -06-02-1815 te Clanwilliam, gedoop op -05-11-1815 te Swartland.
   6.  Dirk Pieter (kyk IV.246).
   7.  Jacobus Daniël van der Spuy (kyk IV.248).

III.92    Kristina Margrita van ZIJL, gebore op -17-08-1792, gedoop op -24-02-1793 te Swartland, dogter van Allert van ZIJL (Aldert) (kode: b6.c10) (kyk II.18) en Maartje KOETZEE (Coetzee).
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -01-04-1809 te Tulbagh met Albertus van ZIJL, 35 jaar oud (kyk III.45). {hy was vroeër getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Christina Magdalena NEL, 17 jaar oud (kyk IV.148).}
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder III.45).
 
III.93    Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6), gebore op -28-02-1795, gedoop op -29-03-1795 te Swartland (getuies: Heremias Cornelis Nieuwoudt en zijn huisvrouw Jacoba Botman & Dirk van Zijl en Janetta Nieuwoudt`), seun van Allert van ZIJL (Aldert) (kode: b6.c10) (kyk II.18) en Maartje KOETZEE (Coetzee).
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -07-06-1817 te Tulbagh met Cecilia Johanna van ZIJL, 18 jaar oud (kyk IV.153).
Getroud in die kerk (2) op 64-jarige ouderdom op -25-08-1859 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZIJL, 60 jaar oud, gebore op -30-08-1798, gedoop op -11-11-1798 te Sartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL. {sy was vroeër getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -05-02-1814 te Tulbagh met Matthys Jacobus GREEFF, 22 jaar oud, gedoop op -25-12-1791, oorlede ± 1840 te ==.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Johanna Cecilia Alberta, gebore op -06-11-1818 te Clanwilliam, gedoop op -14-02-1819 te Swartland.
   2.  Aldert (kyk V.369).
   3.  Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kyk V.371).
   4.  Dirk Ernst Hendrik (kyk V.372).
   5.  Gerrit Johannes, gebore op -16-08-1828, gedoop op -02-03-1829 te Clanwilliam.
   6.  Pieter Johannes (kyk V.376).
   7.  Hendrik Izak Jacobus van ZYL, gebore op -27-12-1837 te Vredendal, gedoop op -12-01-1838 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Johanna Christina van ZYL, gebore op -06-11-1840, gedoop op -11-04-1841 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -01-06-1857 te Clanwilliam met Jacobus Gideon LOUW, gebore ± 1838 te ??

III.94    Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7), gebore op -21-01-1798, gedoop op -04-03-1798 te Swartland (getuies: Pieter van Aarde en zijn huisvrouw Maria Johanna Kriel & Ernst Hendrik Wolfaard en zijnn huisvrouw Johanna van Zijl), seun van Allert van ZIJL (Aldert) (kode: b6.c10) (kyk II.18) en Maartje KOETZEE (Coetzee).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -11-02-1821 te Swartland (Zwartlands kerk) met Gesina Martha Maria van ZIJL, 16 jaar oud (kyk III.116).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert (kyk IV.250).
   2.  Gideon (kyk IV.252).
   3.  Maatje Christina Margaretha, gebore op -22-03-1827, gedoop op -21-09-1827 te Swartland.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -01-10-1842 te Clanwilliam met Louis Matthys GREEFF, 26 jaar oud, gedoop op -31-03-1816 te ??
   4.  Catharina Johanna, gebore op -06-08-1829, gedoop op -06-08-1829 te Swartland, vgls familiebijbel op dezelfde dag gedoopt als geboren!
Getroud in die kerk op 14-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Aldert van ZYL, 23 jaar oud, gebore op -01-01-1821 te Olifantsrivier, gedoop op -28-10-1821 te Swartland.
   5.  Pieter Adriaan (kyk IV.258).
   6.  Dirk Johannes (kyk IV.259).
   7.  Martha Maria (Geesje Martha Maria), gebore op -05-04-1838, gedoop op -06-10-1838 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -22-12-1853 te Clanwilliam met Augustus Joseph TANCRED, gebore ± 1831 te ??

III.95    Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1), boer, gebore op -26-12-1776, gedoop op -09-11-1777 te Malmesbury, oorlede op -02-12-1852 te Biezenfontein (?), Namakwaland, distr. Clanwilliam op 75-jarige ouderdom. Tegen het begin van de 19e eeuw vestigde hij zich als trek- en veeboer in Namakwaland (Eselsfontein). Seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Anna Maria BOTHMA.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -12-10-1806 te Tulbagh met Johanna Susanna ENGELBRECHT, 15 jaar oud, gedoop op -31-10-1790.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Albertus van ZYL (kyk IV.264).
   2.  Anna Maria, gebore op -20-05-1809 te 'Vrede en Lust', distr. Kaapstad, gedoop op -12-11-1809 te Kaapstad, oorlede op -09-03-1878 te Rietfontein op 68-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -14-01-1834 te Clanwilliam met John Hunter KENNEDY, gebore ± 1803 te Aberdeen, Scotland, oorlede op -11-04-1857 te Namakwaland.
   3.  Gideon (kyk IV.267).
   4.  Johannes Arnoldus (kyk IV.268).
   5.  Pieter (Andries) (kyk IV.270).
   6.  Hester, gebore op -01-05-1827, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -19-11-1849 te Clanwilliam met Nicolaas Michiel DIPPENAAR, gebore ± 1825.
   7.  Jacobus Adriaan (kyk IV.275).

III.97    Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2), boer; burger van Stellenbosch, gebore op -26-12-1776, gedoop op -09-11-1777 te Swartland, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Anna Maria BOTHMA.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -30-01-1803 te kaapstad met Hilletje Maria KOTZÉ, 16 jaar oud, gebore op -06-02-1786 te Swartland, gedoop op -12-03-1786, dogter van Dirk Jacobus KOTZÉ en Elisabeth Jacoba SMITH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Gerhardus, gebore op -13-07-1806, gedoop op -02-11-1806 te Swartland.
   2.  Elisabeth Maria Johanna (kyk IV.278).
   3.  Anna Maria (kyk IV.279).
   4.  Gideon Pieter (kyk IV.280).
   5.  Hilletje Maria van ZYL (kyk IV.281).
   6.  Pieter (kyk IV.282).
   7.  Susanna Johanna, gebore op -14-02-1823 te 'Kamiesberg', distr. Piketberg, gedoop op -09-12-1824 te Swartland.

III.102    Hester Elisabeth van ZIJL, gedoop op -27-01-1791 te Kaapstad, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud ± 1814 met Pieter Andries van TAAK, gebore ± 1789, seun van Andries Willem van TAAK en Helena NIEWOUDT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Petrus (kyk IV.286).

III.106    Johannes Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d6), landbouer 'Droogrivier', distr. Graafwater en 'Kruisfontein', distr. Piketberg, gebore op -05-09-1794 te 'aan Bergrivier', gedoop op -23-11-1794 te Malmesbury, oorlede op -13-11-1856 te 'Droogrivier', distr. Graafwater op 62-jarige ouderdom, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -08-10-1815 te Kaapstad met Catharina Sara KOTZÉ, 20 jaar oud, gebore op -25-12-1794 te 'Hoogkraal', distr. Graafwater, gedoop op -15-03-1795, oorlede op -13-11-1856 te 'Droogrivier', distr. Graafwater op 61-jarige ouderdom, dogter van Johannes Christiaan KOTZÉ en Sara VISSER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes David (kyk IV.289).
   2.  Johannes Christiaan (kyk IV.291).
   3.  Hermanus Adriaan van ZYL (kyk IV.293).
   4.  Catharina Jacoba van ZYL (kyk IV.296).
   5.  Dirk Jacobus, gebore op -15-03-1833, gedoop op -11-09-1833 te Clanwilliam.

III.108    Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7), gebore op -06-02-1797, gedoop op -19-03-1797 te Malmesbury, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-12-1817 te Tulbagh met Hendrika Maria van ZIJL, 18 jaar oud, gebore op -07-05-1799, gedoop op -06-10-1799 te Swartland, dogter van Hendrik van ZIJL, boer; burger van Stellenbosch, en Maria Christina VREY.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes Petrus van ZYL (kyk IV.298).
   2.  Maria Christina Geertruida (kyk IV.300).
   3.  Hendrik Adriaan (kyk IV.301).
   4.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -15-09-1824 te Piketberg, gedoop op -22-04-1825 te Swartland.
   5.  Johannes David (kyk IV.304).
   6.  Adriaan (kyk IV.305).
   7.  Johannes Christiaan (kyk IV.307).
   8.  Albertus Petrus, gebore op -23-06-1835 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-10-1835 te Clanwilliam.
   9.  Hermanus Gideon Marthinus (kyk IV.311).
   10.  Catharina Johanna, gebore op -28-03-1842, gedoop op -25-12-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -27-08-1863 te Clanwilliam met Hendrik Gideon STEENKAMP, gebore ± 1840 te ==.

III.112    Hermanus van ZYL (kode: b6.c11.d9), gebore op -01-08-1800, gedoop op -02-11-1800 te Malmesbury, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud (1) op 27-jarige ouderdom op -23-09-1827 met Martha Susanna van ZIJL, 24 jaar oud (kyk IV.135).
Getroud (2) op 62-jarige ouderdom op -08-09-1862 te Clanwilliam (SA) met Maria Jacoba Petronella van ZYL, gebore ± 1843.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Johannes, gebore op -23-04-1830, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam.
Getroud ± 1856 met N.N. Gebore ± 1832.
   2.  Johanna Maria, gebore op -27-07-1831, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam.
   3.  Erasmus Johannes, gebore op -04-04-1836 te Modderfontein, Clanwilliam (SA), gedoop op -01-09-1836 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Hermina Catharina Gesie Maria, gebore op -23-07-1864, gedoop op -24-10-1865.
   5.  Hermanus Andries Jacobus (kyk IV.315).
   6.  Geesje Johanna Maria, gebore op -09-10-1873, gedoop op -18-01-1874 te Troe-TRoe, Clanwilliam (SA).
Getroud in die kerk ± ?? Man is Andries Petrus Burger ZANDBERG, gebore op -12-06-1866, oorlede op -26-02-1916 op 49-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus ZANDBERG en Margaretha Wilhelmina BURGER.

III.114    Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d10), gebore op -25-06-1802, gedoop op -17-11-1802 te Malmesbury, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -28-10-1829 te Swartland met Sophia Helena LOUBSER, 14 jaar oud, gedoop op -29-01-1815, dogter van Hendrikus Jacobus LOUBSER en Sibella Helena WIESE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Isabella Catharina, gebore op -09-05-1848 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam.

III.116    Gesina Martha Maria van ZIJL, gebore op -19-05-1804, gedoop op -28-08-1804 te Swartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -11-02-1821 te Swartland (Zwartlands kerk) met Pieter Adriaan van ZIJL, 23 jaar oud (kyk III.94).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder III.94).
 
III.117    Christina Johanna van ZIJL, gebore op -05-07-1806 te Bokkeveld, gedoop op -21-12-1806 te Swartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -23-09-1827 te Malmesbury met Willem Johannes van ZIJL, 22 jaar oud (kyk IV.136).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -19-07-1828, gedoop op -22-03-1829 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Johannes Matthys (Jan sr.) LOUW, gebore ± 1826.
   2.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk V.308).
   3.  Josias van ZYL, gebore ± 1831 te ??
   4.  Gideon Johannes David van ZYL (kyk V.311).

III.118    Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c11.d13), gebore op -19-12-1808 te Olifantsrivier, gedoop op -29-10-1809 te Kaapstad, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -24-10-1830 te Kaapstad met Catharina Maria Magdalena LOCHNER, 20 jaar oud, gebore op -07-09-1810 te Vogelstruisfontein, Darling, gedoop op -20-10-1811 te Swartland, oorlede te 'Olifantswijk', dogter van Johannes Leonardus LOCHNER en Anna Jacoba Elizabeth KOTZÉ.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Jacoba Elizabeth van ZYL, gebore op -24-08-1831 te Olifantsrivier, gedoop op -12-02-1832 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -13-08-1854 te Clanwilliam met Christiaan ENGELBRECHT, gebore ± 1833 te 'Bergvlei', distr. Piketberg.
   2.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -18-07-1834, gedoop op -26-10-1834 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Leonardus van ZYL (kyk IV.323).
   4.  Hester Elizabeth van ZYL, gebore op -15-10-1838, gedoop op -11-10-1839 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Jan Harmse du TOIT, gebore ± 1839.
   5.  Sara Johanna van ZYL, gebore op -23-03-1841, gedoop op -04-11-1841 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-11-1860 te Clanwilliam met Stephanus François NIEUWOUDT, gebore ± 1834.
   6.  Gideon van ZYL (kyk IV.329).
   7.  George Philip van ZYL, gebore op -20-10-1845, gedoop op -13-08-1846 te Clanwilliam.
   8.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -29-10-1847.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-03-1870 te Clanwilliam met Jasper Nicolaas VISSER, gebore ± 1832 te ??
   9.  Johanna Catharina Lambertha van ZYL, gebore op -03-02-1850 te Onder Olifantsrivier.
   10.  Albertus Petrus van ZYL (kyk IV.335).

III.120    Jan Frederik van ZIJL (kode: b6.c11.d14), gebore op -06-08-1811, gedoop op -06-02-1812 te Malmesbury, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -03-03-1833 te Clanwilliam met Aletta Johanna LAUBSCHER, 15 jaar oud, gedoop op -06-01-1818 te ?? Dogter van Hendricus Jacobus LAUBSCHER (Loubser) en Helena WIESE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Isabella Helena van ZYL, gebore op -03-08-1834, gedoop op -25-12-1834 te Clanwilliam.
   2.  Jan Frederik Adriaan van ZYL (kyk IV.338).
   3.  Hendrik Jacobus van ZYL, gebore op -29-08-1841, gedoop op -04-11-1841 te Clanwilliam.
   4.  Adriaan Frederik van ZYL (kyk IV.341).
   5.  Niklaas Hendrik van ZYL, gebore op -21-10-1845, gedoop op -05-04-1846 te Clanwilliam.
   6.  Gideon Jacobus van ZYL, gebore op -30-01-1848 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam.
   7.  Alexius Johannes van ZYL, gebore op -16-12-1849 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam.
   8.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -16-03-1852 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -02-09-1852 te Clanwilliam.
   9.  Petrus Johannes van ZYL, gebore op -01-12-1859 te Vredendal, gedoop op -25-08-1859 te Clanwilliam.

III.122    Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d15), boer, gebore op -10-10-1814 te 'Compagniesdrift' aan de Olifantsrivier, gedoop op -27-02-1815 te Malmesbury, oorlede op -14-01-1873 te Clanwilliam op 58-jarige ouderdom, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c11) (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-09-1837 te Clanwilliam met Gertruida Cornelia van ZYL, gebore ± 1816 te ?? Oorlede op -29-04-1913 te 'Compagniesdrift', distr, Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes Jacobus van ZYL (kyk IV.347).
   2.  Gloudina Gertruida Johanna van ZYL (kyk IV.349).
   3.  Catharina Johanna van ZYL, gebore ± 1844 te ??
   4.  Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kyk IV.351).
   5.  Willem Jacobus van ZYL (kyk IV.352).

III.125    Martha van ZIJL, gebore op -19-08-1781 te Malmesbury, dogter van Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12) (kyk II.23) en Cornelia Geertruida van WIJK.
Getroud te ?? Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-09-1800 te Kaapstad met Izaak Jacobus van ZIJL, 19 jaar oud, gedoop op -11-03-1781 te Kaapstad, seun van Hendrik van ZIJL en Geertruy SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna, gebore op -26-01-1802, gedoop op -28-02-1802 te Swartland.
   2.  Geertruida Cornelia, gebore op -26-09-1803, gedoop op -08-01-1804 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-10-1820 te Tulbagh met Petrus Albertus BASSON, gebore ± 1801, seun van Reynier BASSON en Anna Geertruida Gysberta MOSTERT.
   3.  Hendrik Albertus Cornelis, gebore op -10-08-1806 te Piketberg, gedoop op -25-12-1806 te Swartland, oorlede ± 1828.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-10-1826 te Worcester met Catharina Elizabeth van der MERWE, 21 jaar oud, gebore op -22-09-1805 te 'Zoutkloof', distr. Swartland, gedoop op -17-11-1805 te Tulbagh, oorlede op -13-12-1866 te 'Bergtvallei', distr. Clanwilliam op 61-jarige ouderdom.
   4.  Martha Beatrix Johanna, gebore op -08-08-1821, gedoop op -14-10-1821 te Swartland.

III.126    Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2), landman, gebore te Hantam, gedoop op -15-02-1784 te Kaapstad, oorlede op -07-06-1862 te 'Hardevlei', distr. Piketberg op 78-jarige ouderdom, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12) (kyk II.23) en Cornelia Geertruida van WIJK.
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -03-09-1807 te Stellenbosch, zie aantekening onder 'klad' met Anna Sophia van ZIJL, 15 jaar oud (kyk IV.114).
Getroud (2) op 40-jarige ouderdom op -08-08-1824 te Kaapstad met Sara Johanna LAMBRECHTS, 25 jaar oud, gebore te Piketberg, gedoop op -02-09-1798 te Kaapstad, oorlede op -28-12-1865 te 'Hardevlei', distr. Piketberg op 67-jarige ouderdom, dogter van Daniel LAMBRECHTS en Anna Elisabeth COETZEE.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Albertus Jacobus, gebore op -05-01-1809 te Rhenosterhoek, gedoop op -24-09-1809 te Kaapstad.
   2.  Cornelia Geertruida, gebore op -18-09-1810 te Piketberg, gedoop op -21-10-1810 te Swartland, oorlede op -02-08-1865 te ? op 54-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-04-1829 te Stellenbosch met Hugo Amos LAMBRECHTS, 36 jaar oud, gebore op -22-10-1792 te 'Groenfontein', distr. Piketberg, gedoop op -11-11-1792 te Swartland, oorlede op -02-08-1865 te 'Groenfontein', distr. Piketberg op 72-jarige ouderdom.
   3.  Rachel Maria Margaretha (kyk V.245).
   4.  Martha Sophia, gebore op -12-06-1816 te Piketberg, gedoop op -19-11-1816 te Swartland.
Getroud in die kerk ± 1839 te ?? Man is Johannes Tobias SLABBER, gedoop op -20-11-1814 te ??
   5.  Hester Anna Johanna, gebore op -11-08-1819 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-02-1840 te Malmesbury met N.N. van SCHALKWYK, gebore ± 1817 te ??
   6.  Johannes Petrus, gebore op -08-01-1821 te Piketberg, gedoop op -09-09-1821 te Swartland.
Uit die tweede huwelik:
   7.  Daniel Lambrechts (kyk IV.361).
   8.  Hugo Amos (kyk IV.363).
   9.  Petrus Gideon van ZYL (kyk IV.365).
   10.  Anna Elizabeth Jacoba, gebore op -12-10-1832 te Bergrivier, gedoop op -07-04-1833 te Swartland.
   11.  Albertus Petrus Johannes van ZYL (kyk IV.368).
   12.  Sara Johanna, gebore op -23-06-1839 te Bergrivier, gedoop op -10-11-1839 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-05-1862 te Piketberg met Gerrit COETZEE, gebore ± 1837 te ??
   13.  Gert Willem Johannes (kyk IV.372).

III.128    Willem Johannes van ZIJL (Gert Willem Johannes) (kode: b6.c12.d3), gebore op -15-06-1785, gedoop op -20-08-1786 te Swartland, oorlede op -17-03-1857 te Ratelfontein, Clanwilliam, Cape Colony (SA) op 71-jarige ouderdom, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12) (kyk II.23) en Cornelia Geertruida van WIJK.
Getroud in die kerk (1) ± 1810 te ?? Vrou is Cecilia Johanna van ZIJL, gebore ± 1793 te Piketburg??
Getroud in die kerk (2) op 36-jarige ouderdom op -14-10-1821 te Swartland met Jacoba Wilhelmina van ZIJL, 21 jaar oud, gedoop op -02-10-1800 te Swartland, dr van Erasmus Johannes van Zijl & Johanna Engelbrecht.
Getroud in die kerk (3) op 51-jarige ouderdom op -02-10-1836 te Clanwilliam met Geertruida Wilhelmina Johanna ENGELBRECHT, 20 jaar oud, gebore op -02-08-1816 te ?? Gedoop op -20-10-1816 te Swartland, Malmesbury (SA), oorlede op -02-08-1838 op 22-jarige ouderdom, dogter van Johannes ENGELBRECHT en Anna Geertuy van ZIJL.
Getroud in die kerk (4) op 52-jarige ouderdom op -06-12-1837 te Swartland met Catharina Christina HUISAMEN, gebore ± ?? Dogter van Johan Frederik HUISAMEN en Margaretha Elisabeth BRUYNS.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk IV.374).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Geertruida Cornelia, gebore op -13-02-1826 te Ander Lange Valley, Clanwilliam, gedoop op -05-10-1826, oorlede op -27-05-1857 te Langevlei, distr. Clanwilliam op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -16-05-1859 te Clanwilliam met Johannes Frederick BURGER, gebore ± 1821 te Piketberg, oorlede op -25-03-1864, seun van Hendrik Schalk BURGER en Susanna Sophia Jacoba BRUYNS.
Uit die derde huwelik:
   3.  Geertruida Willemina Johanna, gebore op -02-08-1838, gedoop op -07-10-1838 te Clanwilliam.

III.133    Pieter Gideon van ZIJL (kode: b6.c12.d4), gebore op -24-10-1786, gedoop op -07-10-1787 te Swartland, oorlede op -02-05-1862 te Groenriviersvallei, cape Colony (SA) op 75-jarige ouderdom, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12) (kyk II.23) en Cornelia Geertruida van WIJK.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-03-1809 te Tulbagh met Maria Magdalena BASSON (Besson), 17 jaar oud, gebore op -21-12-1791 te Piketberg, gedoop op -25-03-1792, oorlede op -25-04-1862 te Groenriviervallei op 70-jarige ouderdom, dogter van Reynier BASSON en Geertruida Gysbertha MOSTERT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Reynier Willem (kyk IV.379).
   2.  Albertus Petrus (kyk IV.380).
   3.  Anna Maria (kyk IV.382).
   4.  Cornelia Geertruida, gebore op -20-07-1817, gedoop op -18-10-1817 te Swartland.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-04-1838 te Clanwilliam met Nicolaas Frederik Gideon KOEGELENBERG, gebore ± 1815.
Getroud (2) op 24-jarige ouderdom op -30-10-1841 te Groenrivier, distr. Clanwilliam met Reynier Jacobus ENGELBRECHT, gebore ± 1814 te Roodeklipheuwel.
   5.  Martha Cornelia, gebore op -20-06-1819, gedoop op -28-10-1820 te Tulbagh.
   6.  Maria Johanna, gebore op -05-07-1821 te Namakwaland, gedoop op -12-10-1821 te Swartland.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -30-10-1841 te Clanwilliam met Willem ENGELBRECHT, gebore ± 1818.

III.135    Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d5), gebore op -17-10-1790, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c12) (kyk II.23) en Cornelia Geertruida van WIJK.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Geertruida Cecilia van ZIJL, 17 jaar oud (kyk IV.151). {sy is later getroud in die kerk op 41-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1794 te ??}
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Claudina Geertruida van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.131).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Geertruida Cecilia Johanna Alberta, gebore op -30-10-1814.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1812 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Johanna Maria (kyk V.295).
   3.  Geertruida Cornelia, gebore op -11-05-1818, gedoop op -08-10-1818 te Clanwilliam, erkend door Isak P. Bosman, Bellville.
   4.  Erasmus Johannes, gebore op -07-12-1820 te Clanwilliam, gedoop op -07-01-1821 te ??
   5.  Martha Maria, gebore op -13-02-1826, gedoop op -05-10-1826 te Clanwilliam.
   6.  Albertus Petrus Jacobus, gebore op -10-01-1836, gedoop op -01-09-1836 te 'Modderfontein', distr. Clanwilliam.
   7.  Maria Wilhelmina Aletta Christina, gebore op -18-10-1841, gedoop op -30-01-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -03-10-1859 te Clanwilliam met Gert ENGELBRECHT, gebore ± 1839 te ??

IV.1    Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1), gebore ± 1796 te ?? Gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad. Zelfde datum als huwelijk ouders, oorlede op -17-02-1838 te Bloukrans, vermoord biuj de Wenen/Bl;oukrans slagting olv. Zulukoning Dingane. Seun van Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK.
Getroud op -17-11-1824 te Cradock met Stoffelina Catharina LOGGERENBERG, gebore 1798 te ?? Oorlede op -17-02-1838 te Bloukrans, vermoord bij de Wenen/Bloukrans slagting, olv zulukoning Dingane.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham (kyk V.1).
   2.  Johannes Hendrik (kyk V.3).
   3.  Margrita Johanna, gebore op -18-10-1832, gedoop op -12-03-1833 te Cradock.
   4.  Cornelis Johannes (kyk V.6).
   5.  Adriaan Jacobus, gebore op -18-07-1835 te Brakrivier, gedoop op -28-02-1836 te Cradock.

IV.7    Adriaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3), gebore 08-1800 te Camdeboo, gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad, seun van Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK.
Getroud op -05-02-1824 te George met Margaretha Aletta van SCHALKWIJK, gebore ± 04-1806 te 'Hoogmoedsfontein', Zeekoerivier, oorlede op -08-11-1866 te Brandwacht, distr. Albert, dogter van O.P. van SCHALKWIJK en Magdalena de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham van ZIJL (kyk V.10).
   2.  Magdalena Maria, gebore op -14-02-1827, gedoop op -09-03-1828 te George.
   3.  Okkert Johannes, gebore op -10-10-1829, gedoop op -10-01-1830 te Colesberg.
   4.  Adrian Jacobus (kyk V.14).
   5.  Cornelis Johannes (kyk V.16).
   6.  Okkert Petrus (Gideon) (kyk V.18).
   7.  Magdalena Margarita, gebore op -29-03-1841 te 'Brandwacht', distr. Burgersdorp, gedoop op -13-06-1841 te Colesberg.
Getroud in die kerk ± 1865 te Colesberg met Hendrik du PLESSIS, boer op Brandwacht, gebore ± 1839 te ??

IV.9    Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) (kode: a5.b6.c1.d4.e4), gebore op -30-12-1801, gedoop op -21-05-1804 te George, oorlede op -08-09-1868 te Fauresmith op 66-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -16-02-1823 te Cradock met Christina Elizabeth HOUGH, gebore ± 1803 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Christina, gebore op -02-05-1824, gedoop op -15-08-1824 te Cradock.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -27-12-1840 te Cradock met Jacobus Daniël MARAIS, gebore ± 1818 te ==.
   2.  Willem Adriaan (Abraham) (kyk V.26).
   3.  Margrita Johanna Magdalena, gebore op -05-11-1829, gedoop op -05-11-1829 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -05-07-1847 te Cradock met Cornelius Jacobus POTGIETER, gebore ± 1827 te ??
   4.  Andries Petrus (kyk V.30).
   5.  Jacob (kyk V.33).
   6.  Cornelis Johannes Jacobus, gebore op -15-02-1836, gedoop op -04-04-1836 te Cradock.
Getroud in die kerk ± 1859 te ?? Vrou is Cornelia Petronella KOTZEE, gebore ± 1838 te ??
   7.  Christina Elizabeth, gebore op -30-10-1839 te Over Sterrenbergspruit, gedoop op -26-12-1840 te Cradock.
   8.  Johannes Benjamin (Jan) (kyk V.38).
   9.  Martha Magdalena, gebore op -30-04-1844 te 'over de grenzen' ?? Gedoop op -02-03-1845 te Cradock.
   10.  Sara Johanna, gebore op -28-06-1850 te ?? Gedoop op -09-03-1851 te Burgersdorp.

IV.18    Adriaan van ZIJL, gebore op -01-11-1795 te 24 Riviere, gedoop op -29-09-1798 te Swartland, seun van Andries van ZIJL (kode: b6.c1.d5) (kyk III.10) en Margaretha Johanna van SCHALKWIJK.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-06-1816 te George met Anna Catharina BOTHA, gebore ± 1803 te Swartberg, gedoop op -09-10-1803.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes (kyk V.42).
   2.  Anna Margaretha Adriana, gebore op -23-03-1819, gedoop op -25-04-1819 te Cradock.
Getroud in die kerk op 14-jarige ouderdom op -02-10-1833 te George met Hendrik Petrus Cornelis SWANEPOEL, gebore ± 1817 te Swartruggens.
   3.  Margritha Johanna, gebore op -07-08-1820, gedoop op -02-10-1820 te George.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -21-02-1836 te George met Abel Jacobus PIENAAR, gebore ± 1818 te ??

IV.34    Jacob Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e4), gebore op -27-08-1812, gedoop op -05-10-1812 te George (ZA), seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -08-12-1833 te Cradock (ZA) met Johanna Elisabeth van WYK, gebore ± 1814.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia, gebore op -09-04-1836, gedoop op -22-05-1836 te Cradock (ZA).
   2.  Hester Maria, gebore op -17-05-1838 te Tarka (ZA), gedoop op -02-09-1838 te Cradock (ZA).
   3.  Jacob Johannes (kyk V.50).
   4.  Cornelia Hester Maria, gebore op -17-05-1844 te Tarka, gedoop op -04-08-1844 te Cradock.
   5.  Hester Johanna, gebore op -20-09-1847 te Brakrivier, gedoop op -14-11-1847 te Cradock.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -08-10-1868 te Colesberg met William HENNE, winkelier Philipstown, gebore ± 1845 te ??
   6.  Stephanus Johannes, gebore op -15-09-1849 te Brakrivier, gedoop op -28-10-1849 te Cradock, oorlede <20-01-1851 te Cradock, op basis geb., datum broer.
   7.  Stephanus Johannes Mourits (kyk V.57).

IV.36    Johannes Maurits van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e5), gebore op -28-06-1814 te ?? Gedoop op -08-01-1815 te George, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -26-12-1835 te Cradock met Hester Jacomina Susanna van WIJK, 15 jaar oud, gebore op -01-08-1820 te ?? Oorlede op -28-05-1852 te ?? op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -28-08-1852 te Cradock met Anna Cecilia van HEERDEN, gebore ± 1812 te ??
Getroud in die kerk (3) op 53-jarige ouderdom op -09-03-1868 te Cradock met Elsje Elizabeth van HEERDEN, gebore ± 1816 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacob van ZYL (kyk V.58).
   2.  Cornelia Maria van ZYL, gebore op -10-04-1840 te Brakfontein, distr. Cradock, gedoop op -05-07-1840 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -18-12-1857 te Cradock met Andries Petrus PRETORIUS, 35 jaar oud, gebore op -25-02-1822 te ?? Oorlede ± 1898 te ?? Seun van Johannes Lodewikus PRETORIUS en Anna Johanna PRETORIUS.
   3.  Stephanus Johannes van ZYL, gebore op -30-08-1842 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-10-1842 te Cradock.
   4.  Hester Maria van ZYL, gebore op -02-11-1848 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -25-12-1848 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Johannes Mourits van ZYL, gebore op -28-03-1854 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -30-04-1854 te Cradock.
   6.  Hester Johanna Maria van ZYL, gebore op -17-05-1855 te 'Brakfontein', distr. Cradock, gedoop op -02-07-1855 te Cradock.
   7.  Petrus Johannes van ZYL, gebore op -18-07-1857, gedoop ?? te Cradock, datum 06-07-1857 kan niet.

IV.44    Petrus Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e8), gebore op -05-10-1821, gedoop op -11-11-1821 te Cradock, oorlede op -08-08-1892 te Boshof op 70-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-12-1842 te Cradock met Maria Susanna van den HEEVER, gebore ± 1823 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -01-10-1845 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -02-11-1854 te Cradock.
   2.  Hester Maria van ZYL, gebore op -26-02-1847, gedoop op -06-04-1847 te Cradock.
   3.  Petrus Jakobus van ZYL, gebore op -20-07-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-10-1853 te Cradock.
   4.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -11-10-1857, gedoop op -25-12-1857 te Cradock, oorlede op -02-01-1948 te Pietersburg, Transvaal op 90-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -28-12-1872 te Smithfield, Oranje Vrijstaat met Willem Liebrecht FICK, 22 jaar oud, gebore op -24-08-1850 te Colesberg, Cape Colony, oorlede op -23-10-1933 te Elofsdal, Pretoria op 83-jarige ouderdom.

IV.46    Willem Evans van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e9), gebore op -16-08-1823, gedoop op -20-10-1823 te Cradock, oorlede op -04-12-1883 te Venterstad, distr. Drakensberg op 60-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -19-01-1845 te Cradock met Elizabeth Sophia van HEERDEN, gebore ± 1825 te ?? Dogter van Frederick Andries Jacobus van HEERDEN en Petronella Catharina NEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob van ZYL (kyk V.71).
   2.  Frederik Andries Jacobus van ZYL (kyk V.73).
   3.  Petronella Aletta van ZYL, gebore op -23-10-1849, gedoop op -09-12-1849 te Cradock.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-05-1873 te Burgersdorp met Hendrik Johannes JOHNSON, gebore ± 1847 te ??
   4.  Willem Evans van ZYL, gebore op -07-01-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -28-04-1853 te Cradock.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -11-05-1881 te Colesberg met Gerbrecht Elizabeth POTGIETER, gebore ± 1858 te ??
   5.  Hester Maria van ZYL, gebore op -14-09-1854, gedoop op -26-11-1854 te Cradock.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-01-1873 te Burgersdorp met Nicolaas Willem JOHNSON, gebore ± 1852 te ??
   6.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -25-07-1856 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -16-11-1856 te Cradock, ws jong ovl.
   7.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -07-04-1858 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-05-1858 te Cradock.
   8.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -21-01-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-04-1860 te Cradock.
   9.  Jan Maurits van ZYL, gebore op -04-02-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -20-04-1862 te Cradock.
   10.  Elizabeth Johanna van ZYL, gebore op -15-12-1863 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -28-02-1864 te Cradock.
   11.  Susara Carolina van ZYL, gebore op -29-01-1866, gedoop op -18-02-1866 te Cradock.
   12.  Carel Andries Jacobus van ZYL, gebore op -28-12-1867, gedoop op -26-01-1868 te Cradock.
   13.  Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.88).
   14.  Stephanus Johannes van ZYL, gebore op -24-04-1873, gedoop op -13-08-1873 te Burgersdorp.

IV.50    Daniel Petrus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11), gebore op -26-10-1827, gedoop op -23-12-1827 te Cradock, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -17-08-1848 te Cradock (ZA) met Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER, 17 jaar oud, gebore op -16-05-1831 te ?? Oorlede op -25-10-1883 te Venterstad op 52-jarige ouderdom, dogter van Adriaan Jacobus van den HEEVER en Martha VENTER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob (kyk V.91).
   2.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -03-01-1851, gedoop op -04-05-1851 te Cradock, oorlede < 1868 te ??
   3.  Daniël Petrus van ZYL (kyk V.94).
   4.  Martha Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -22-06-1854 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -13-08-1854 te Cradock.
   5.  Hester Maria van ZYL, gebore op -07-02-1856 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-04-1856 te Cradock.
   6.  Aletta Sophia Jacomina van ZYL, gebore op -07-10-1858 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1858 te Cradock.
   7.  Andries Petrus Johannes van ZYL (kyk V.100).
   8.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -19-06-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -27-06-1864 te Cradock.
   9.  Susara Helena van ZYL, gebore ± 1866.
   10.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1868 te ??

IV.67    Sara Maria Johanna van ZYL, gebore op -19-12-1817, gedoop op -18-01-1818 te Graaff Reinet (ZA), dogter van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -19-07-1840 te Cradock (ZA) met James Benjamin Dunbar MOODIE, 21 jaar oud, gebore op -26-05-1819 te Scotland, oorlede op -04-12-1894 te Ladybrand (ZA) op 75-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Margrietha Helena (Margaretha) (kyk V.106).

IV.68    Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9), gebore op -28-01-1819, gedoop op -03-02-1820 te Cradock, oorlede op -16-10-1890 te Cradock, distr. Stormberg op 71-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -19-07-1840 te Cradock (ZA) met Maria Cornelia VENTER, 17 jaar oud, gebore op -13-04-1823, oorlede op -19-05-1889 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (kyk V.107).
   2.  Petrus Jacobus (kyk V.110).
   3.  Maria Catharina Jacoba, gebore op -10-11-1847 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1847 te Cradock, oorlede 1880 te ??
Getroud in die kerk ± 1869 te ?? Man is Christiaan Josua VENTER, gebore 1847 te ?? Oorlede 1920 te ??
   4.  Susara Maria Johanna, gebore op -10-09-1849 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -04-11-1849 te Cradock.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -26-02-1890 te ?? Man is Nicolaas GROBLER, 21 jaar oud, gebore op -26-04-1868 te ??
   5.  Willem Petrus (kyk V.116).
   6.  Stefanus Johannes, gebore op -29-12-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -12-02-1854 te Cradock.
Getroud in die kerk ± 1878 met Martha Louisa du RAND.
   7.  Jacob Jacobus Johannes (kyk V.120).
   8.  Johannes Bernardus, gebore op -11-10-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -21-11-1858 te Cradock.
   9.  Hester Margrietha, gebore op -12-08-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-10-1860 te Cradock.
   10.  Susanna Jacoba, gebore op -17-07-1862 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -17-08-1862 te Cradock.
   11.  Hester Helena Dorothea, gebore op -12-10-1863 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-01-1864 te Cradock.

IV.70    Jacob van ZYL (kode: b6.c1.d10.e10), gebore op -27-01-1822, gedoop op -03-03-1822 te Cradock (ZA), seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -01-09-1844 te Cradock met Wilhelmina Lodewika de BEER, gebore ± 1824.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willemina Christina, gebore op -30-03-1848, gedoop op -17-07-1848 te Burgersdorp.
   2.  Susara Maria Johanna, gebore op -15-01-1850, gedoop op -15-04-1850 te Burgersdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -27-12-1869 te Dordrecht met Schalk Willem OLIVIER, gebore ± 1845 te ??
   3.  Neeltje, gebore op -13-09-1851, gedoop op -23-03-1852 te Burgersdorp.
   4.  Jan Benjamin, gebore op -07-03-1854, gedoop op -11-06-1854 te Burgersdorp.
   5.  Zacharias Wilhelmus (kyk V.133).
   6.  Alketta Cecilia Petronella Vorster, gebore op -19-11-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -22-02-1863 te Cradock.
   7.  Johanna Jacoba, gebore op -06-11-1864 te 'Brakpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-04-1865 te Cradock.
   8.  Jacob, smid, gebore op -16-05-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-06-1867 te Cradock.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-06-1889 te Barkly-Oos met Margaretha Johanna DURAND, gebore ± 1871 te ??

IV.75    Martinus Christoffel van ZYL (kode: b6.c1.d10.e13), gebore op -12-09-1826, gedoop op -02-10-1826 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Aletta Cecillia Petronella VORSTER.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -07-05-1848 te Cradock met Catharina Levina van STRAATEN, gebore ± 1828.
Getroud (2) op 33-jarige ouderdom op -30-11-1859 te Cradock met Elizabeth Helena GROBBELAAR, gebore ± 1829.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Cecilia (kyk V.139).
   2.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -18-10-1853, gedoop op -27-11-1853 te Burgersdorp.
   3.  Petrus François (kyk V.141).
   4.  Aletta Cecilia Pieternella, gebore op -04-08-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1858 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Anna Cecilia, gebore op -21-11-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-12-1860 te Cradock.
   6.  Johannes Benjamin, gebore op -19-06-1864 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -07-08-1864 te Cradock.
   7.  Elisabeth Helena, gebore op -22-02-1866 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -01-04-1866 te Cradock.

IV.78    Willem Abraham van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14), gebore op -01-10-1827, gedoop op -25-11-1827 te Cradock, oorlede te Winburg, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Aletta Cecillia Petronella VORSTER.
Getroud in die kerk ± 1851 met Johanna Levina FOURIE, gebore ± 1829, oorlede op -19-05-1889 te ?? Dogter van David FOURIE en Johanna Levina de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (kyk V.148).
   2.  Johanna Levina (kyk V.150).
   3.  David (kyk V.151).
   4.  Adriaan Petrus, gebore op -14-04-1857, gedoop op -09-08-1857 te Burgersdorp.
   5.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -01-08-1861 te , Oranje Vrijstaat, oorlede op -27-09-1901 te Weltevreden, Oranje Vrijstaat op 40-jarige ouderdom.
   6.  Anna Elizabeth Carolina, gebore op -21-10-1861, gedoop op -09-03-1862 te Smithfield.
   7.  Lujana Jacoba, gebore op -17-07-1863 te Cradock, Eastern Cape.
   8.  Helena Dorothea, gebore op -02-10-1863 te Cradock, Cape Province.
   9.  Hester Magdalena, gebore ± 1866 te ??
   10.  Wilhelmina Jacoba, gebore op -22-12-1868.

IV.84    Gertruida Jacomina Petronella van ZYL, gebore op -09-09-1834, gedoop op -09-01-1834 te Cradock, dogter van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Catharina Elizabeth OBERHOLSTER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-12-1854 te Cradock met Jacob van ZYL, 17 jaar oud (kyk V.58).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Elizabeth, gebore op -11-02-1857 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -22-03-1857 te Cradock.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -23-12-1872 te Cradock met Jacob van Zyl SCRIVEN, gebore ± 1855 te ??
   2.  Hester Jacomina Susanna, gebore op -08-11-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1858 te Cradock.

IV.93    Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4), gebore op -03-07-1815 te Hantam, gedoop op -06-10-1816 te Swartland, seun van Gideon Jacobus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d11) (kyk III.26) en Sophia WIESE.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -17-12-1839 te Worcester met Elizabeth Frederica van WYK, gebore ± 1822 te ??
Getroud in die kerk (2) op 59-jarige ouderdom op -13-07-1874 te Victoria-Wes met Hermina Aletta BENADIE, gebore ± 1818 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Albertus Adriaan van ZYL (kyk V.159).
   2.  Elizabeth Margaretha van ZYL, gebore op -22-03-1845, gedoop op -10-09-1845 te Worcester.
   3.  Sophia Helena Johanna van ZYL, gebore op -16-06-1847, gedoop op -05-09-1847 te Worcester.
   4.  Elizabeth Frederica van ZYL, gebore op -26-10-1848, gedoop op -09-09-1849 te Worcester.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-06-1866 te Victoria-Wes met Frederik Jacobus ERASMUS, gebore ± 1846 te 'Jasfontein', distr. Victoria-Wes.
   5.  Adriaan Petrus van ZYL (kyk V.165).
   6.  Susarah Johanna van ZYL, gebore op -10-10-1853, gedoop op -03-07-1854 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-02-1874 te Victoria-Wes met Hendrik Johannes van der MERWE, gebore ± 1851 te ??
   7.  Gileam Jacobus van ZYL (kyk V.169).
   8.  Johannes Lodewicus van ZYL (kyk V.171).
   9.  Pieter Jacobus van ZYL (kyk V.173).
   10.  Nicolaas van ZYL (kyk V.175).

IV.98    Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2), gebore op -09-02-1810 te 'Klipfontein', distr. Colesberg, gedoop op -23-04-1810 te George, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12) (kyk III.28) en Margaretha Johanna van den HEEVER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -08-04-1832 te George met Anna Catharina Susanna VISSER, gebore ± 1812 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus (kyk V.177).
   2.  Cornelis Johannes (kyk V.179).
   3.  Martha Margrita, gebore op -19-01-1839, gedoop op -08-04-1839 te Colesberg.

IV.105    Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e2), gebore op -26-10-1782, gedoop op -02-02-1783 te Swartland, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-11-1806 te Stellenbosch met Geertruida LOUW, 16 jaar oud (kyk IV.146).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rachel Maria Sophia, gebore op -17-07-1808 te 'Langfontein ', distr. Tulbagh, gedoop op -25-12-1808 te Kaapstad.
   2.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-09-1810 te Oliofantsrivier, gedoop op -09-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-10-1828 te Swartland met Christoffel Jasper JOOSTE, 34 jaar oud, gedoop op -06-07-1794 te ??
   3.  Johanna Geertruida Susanna, gebore op -29-09-1813 te Piketberg, gedoop op -16-01-1814 te Swartland.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1841 te Piketberg met Dirk Jacobus LUCAS, gebore ± 1812 te ??
   4.  Willem Johannes (kyk V.188).
   5.  Christina Magdalena, gebore op -13-08-1822 te 'Bergrivier', distr. Swartland, gedoop op -29-09-1822 te Swartland.
   6.  Hermanus Jacobus (kyk V.190).
   7.  Hendrik Erasmus, gebore op -06-04-1829 te 'bergrivier', distr. Malmesbury, gedoop op -20-01-1830 te Malmesbury.
   8.  Martha Maria, gebore op -14-04-1830, gedoop op -03-10-1830 te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-02-1850 te Piketberg met Hendrik Gideon van ZYL, gebore ± 1825 te ??
   9.  Johannes Albertus (kyk V.195).

IV.108    Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4), burger van Tulbagh; landbouwer, gebore op -25-01-1787, gedoop op -25-12-1788 te Swartland, oorlede op -06-05-1859 te Het Voetpad, distr. Piketberg op 72-jarige ouderdom, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -05-01-1811 te Swartland met Johanna Maria Margaretha COETSEE, gebore ± 1790, oorlede < 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -20-09-1811 te Piketberg, gedoop op -23-02-1812 te Swartland.
   2.  Johanna Adriana, gebore op -19-08-1813, gedoop op -02-10-1813 te Tulbagh.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Amos LAMBRECHTS.
   3.  Johannes Erasmus (kyk V.200).
   4.  Rachel Maria, gebore op -19-06-1817, gedoop op -26-03-1818 te Piketberg?
Getroud in die kerk ± 1840 te ?? Man is Stephanus François COETSEE, gebore ± 1815.
   5.  Anna Elisabeth, gebore op -01-09-1819, gedoop op -06-04-1820 te Swartland. Op de sterfkennis van vader staat: zij is gehuw met Johannes van Zyl.
   6.  Hester Maria, gebore op -22-03-1822 te 'Paardeberg', distr. Swartland, gedoop op -06-04-1823 te Swartland.
   7.  Huibrecht Elisabeth (kyk V.207).
   8.  Hendrik Gideon (kyk V.208).
   9.  Jacobus Gert (kyk V.211).
   10.  Dirk, gebore op -29-09-1829, gedoop op -21-03-1830 te Piketberg.
   11.  Sara, gebore op -29-08-1831 te Piketberg, gedoop op -17-03-1833 te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-04-1854 te Piketberg met Hendrik Johannes Christiaan THIART, gebore ± 1829 te Piketberg.
   12.  Erasmus Johannes (kyk V.217).

IV.110    Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5), veeboer op Kruisrivier, gebore op -16-11-1789 te Clanwilliam, gedoop op -21-03-1790 te Swartland, oorlede op -03-12-1886 te Sweetfontein, Orange Free State (SA) op 97-jarige ouderdom, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-04-1810 te Stellenbosch met Elisabeth Huibrechts KOTZÉ, 22 jaar oud, gebore op -30-03-1788, gedoop op -08-06-1788 te Swartland, dogter van Dirk KOTZE en Elizabeth SMIT.
Getroud (2) op 55-jarige ouderdom op -25-08-1845 te Richmond (SA) met Anna Francina ESTERHUIZEN, gebore ± 1792.
Getroud (3) op 59-jarige ouderdom op -18-12-1848 te Victoria-wes (SA) met Johanna Catharina (Anna) HUMAN, 57 jaar oud, gebore te ? Gedoop op -28-08-1791, dogter van Johannes Jurgen HUMAN en Anna Maria BEZUIDENHOUT. {sy was vroeër getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -21-01-1821 te Beaufort-Wes met Adam LOTRIET, gebore ± 02-10-179 te Tulbagh, Western Cape, oorlede op -09-01-1859 te Western Cape, seun van Barend LOTRIET en Gerbrecht VOSLOO.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rachel Maria Catharina, gebore op -11-01-1811 te Roggeveld (SA), gedoop op -10-12-1811 te Kaapstad.
Getroud (1) op 15-jarige ouderdom op -29-10-1826 te Worcester met Gerhardus Wilhelmus Joachim SCHOLTZ, 20 jaar oud, gebore op -09-01-1806.
Getroud in die kerk (2) op 45-jarige ouderdom op -13-10-1856 te Victoria-WEs met Hendrik Jacob WERNICH, handelaar, gebore ± 1809.
   2.  Elisabeth Huibrecht Christina, gebore op -25-07-1812 te Roggeveld, gedoop op -03-10-1813 te Swartland, oorlede < 1868.
   3.  Anna Sophia, gebore op -17-05-1814 te Roggeveld, gedoop op -23-10-1814 te Kaapstad, oorlede op -26-07-1835 te St. Hansdrif op 21-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -11-03-1832 te Worcester (SA) met Lourens Marthinus SNYMAN, 21 jaar oud, gebore op -02-08-1810 te Tulbagh, gedoop op -09-06-1811 te Tulbagh, oorlede op -29-09-1893 te Rietpoort, Victoria-Wes op 83-jarige ouderdom, seun van Christoffel Francois SNYMAN en Anna Johanna Francina JACOBS. {hy is later getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -07-03-1841 te Beaufort-Wers met Barbara Maria BRITS, 23 jaar oud, gebore op -01-02-1818, gedoop op -11-04-1818 te Uitenhage, oorlede op -18-11-1849 te Rietpoort op 31-jarige ouderdom.}
   4.  Martha Maria, gebore op -18-10-1816 te Onder Roggeveld, gedoop op -18-10-1816 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -08-11-1835 te Worcester met Gerrit Stephanus MARITZ, 33 jaar oud, gebore op -31-03-1802, gedoop op -04-04-1802 te Tulbagh.
   5.  Willem Hendrik (kyk V.227).
   6.  Susanna Johanna, gebore op -05-06-1820 te Roggeveld, gedoop op -23-09-1821 te Tulbach.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -09-06-1839 te Beaufort-wes met Louis HOLZHAUSEN, boer op Bosmansfontein, aan Brakrivier, gebore ± 1818.
   7.  Hilletje Hendrika, gebore op -17-01-1823 te Roggeveld, gedoop op -10-10-1824 te Tulbach.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -28-02-1841 te Beaufort-wes met Hermanus Egbert Pieter KOTZEE, gebore ± 1821.
   8.  Hendrik Gideon (kyk V.234).
   9.  Johannes Erasmus (kyk V.238).
   10.  Rachel Catharina Gerharda, gebore op -21-11-1830 te Roggeveld, gedoop op -11-09-1831 te Worcester (SA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-01-1848 te Victoria-wes met Joachim Jacobus SCHOLTZ, gebore ± 1828.

IV.114    Anna Sophia van ZIJL, gebore op -01-04-1792, oorlede < 1824, dogter van Willem van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -03-09-1807 te Stellenbosch, zie aantekening onder 'klad' met Albertus Petrus van ZIJL, 23 jaar oud (kyk III.126). {hy is later getroud op 40-jarige ouderdom op -08-08-1824 te Kaapstad met Sara Johanna LAMBRECHTS, 25 jaar oud, gebore te Piketberg, gedoop op -02-09-1798 te Kaapstad, oorlede op -28-12-1865 te 'Hardevlei', distr. Piketberg op 67-jarige ouderdom, dogter van Daniel LAMBRECHTS en Anna Elisabeth COETZEE.}
Uit hierdie huwelik: 6 kinders (kyk onder III.126).
 
IV.122    Maria Margaretha van ZIJL, gebore op -11-04-1793, gedoop op -06-11-1794 te Swartland, oorlede > 1866 te ?? Dogter van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -10-11-1810 te Tulbagh met Christiaan David Christoffel RAS, 21 jaar oud, gebore op -03-09-1789 te Bokveld, Kaap de Goede Hoop, gedoop op -28-03-1790, oorlede op -05-08-1865 te Free State op 75-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Jacoba (kyk V.251).

IV.123    Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e7), gebore op -31-03-1796, gedoop op -19-02-1797 te Swartland, oorlede op -18-09-1876 te Zoekfontein op 80-jarige ouderdom, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -07-02-1819 te Tulbagh met Susanna Maria RAS, 17 jaar oud, gedoop op -25-10-1801 te ?? Oorlede <1876, dogter van Martinus Nicolaas RAS en Anna Magdalena ENGELBRECHT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Magdalena Jacoba Margaretha, gedoop op -04-11-1819 te ??
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -06-12-1835 te Clanwilliam met Marthinus Hendrik SPANNEBERG, gebore ± 1817 te ??
   2.  Anna Magdalena Johanna, gedoop op -25-01-1822 te ??
   3.  Christina Adriana, gebore op -04-11-1823, gedoop op -24-09-1826 te Clanwilliam.
   4.  Maria Margaretha Geertruida, gebore op -28-09-1825, gedoop op -24-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1849 te ?? Man is Schalk Willem VISAGIE, gebore ± 1825 te ??
   5.  Susanna Maria Johanna, gebore op -06-09-1827, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam.
   6.  Willem Jacobus Johannes, gebore op -27-07-1829, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-03-1852 te Potchefstroom met Anna Jacoba GREEFF, gebore ± 1834.
   7.  Pieter Isaak, gebore op -24-07-1831, gedoop op -04-03-1832 te Clanwilliam.
   8.  Marthinus Nicolaas (kyk V.262).
   9.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-06-1833, gedoop op -25-08-1833 te Clanwilliam.
   10.  Johanna Magdalena, gebore op -13-01-1836, gedoop op -13-11-1836 te Clanwilliam.
   11.  Jacobus Johannes, gebore op -05-02-1838, gedoop op -16-09-1838 te Clanwilliam.
   12.  Martha Francina Christina, gebore op -22-05-1840, gedoop op -17-04-1842 te Modderrivier.

IV.126    Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9), gebore op -26-04-1802, gedoop op -11-10-1802 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-10-1824 te Swartland met Johanna Geertruida BOTHA, 21 jaar oud, gedoop op -24-11-1802 te ?? Dogter van Johannes Jacobus BOTHA en Elisabeth Maria van WYK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elisabeth Maria, gebore op -14-07-1825, gedoop op -17-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-03-1842 te Clanwilliam met Adriaan Willem Jacobus van WYK, gebore ± 1823 te ??
   2.  Jacobus Johannes, gebore op -21-09-1827, jong ovl.
   3.  Jacobus Johannes (kyk V.272).
   4.  Pieter Jacobus (kyk V.275).
   5.  Willem Johannes (kyk V.278).
   6.  Anna Jacoba Margaretha, gebore op -07-07-1834, gedoop op -05-10-1834 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Pieter van ZYL, gebore ± 1829 te Hantam.
   7.  Johannes David Kotzé (kyk V.282).
   8.  Geesje Johanna Wilhelmina, gebore op -17-09-1842, gedoop op -18-12-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-07-1860 te Clanwilliam met Gert Matthys BOTHA, gebore ± 1834 te 'Pakhuis', distr. Clanwilliam.

IV.128    Wilhelmina Hendrina van ZIJL, gebore op -05-07-1804, gedoop op -13-10-1805 te Kaapstad, dogter van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT.
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -27-10-1822 te Swartland met Gideon Andries van ZIJL, 35 jaar oud (kyk III.57).
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -05-06-1835 te Clanwilliam met Petrus Abraham CARSTENS, 20 jaar oud, gebore op -10-07-1814 te ??
Uit die eerste huwelik: 4 kinders (kyk onder III.57).
 
IV.131    Claudina Geertruida van ZIJL, gebore op -23-06-1796, gedoop op -15-01-1797 te Swartland, dogter van Erasmus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Johannes van ZIJL, 25 jaar oud (kyk III.135). {hy was vroeër getroud op 22-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Geertruida Cecilia van ZIJL, 17 jaar oud (kyk IV.151).}
Uit hierdie huwelik: 6 kinders (kyk onder III.135).
 
IV.135    Martha Susanna van ZIJL, gebore op -02-04-1803, gedoop op -23-10-1803 te Swartland, dogter van Erasmus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -23-09-1827 met Hermanus van ZYL, 27 jaar oud (kyk III.112). {hy is later getroud op 62-jarige ouderdom op -08-09-1862 te Clanwilliam (SA) met Maria Jacoba Petronella van ZYL, gebore ± 1843.}
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder III.112).
 
IV.136    Willem Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e6), gebore op -10-02-1805 te Olifantsrivier, gedoop op -07-02-1806 te Swartland, seun van Erasmus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-09-1827 te Malmesbury met Christina Johanna van ZIJL, 21 jaar oud (kyk III.117).
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder III.117).
 
IV.141    Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9), boer Onder-Langvlei, gebore op -13-11-1811 te Modderfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -03-10-1812, oorlede op -27-08-1881 te Brandenburg op 69-jarige ouderdom, in sterfkennis staat: ouderdom 69 jr, 9 mnd, 14 dgn, seun van Erasmus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -07-04-1833 te Clanwilliam met Gezina Maria ENGELBRECHT, 17 jaar oud, gebore op -26-05-1815 te ?? Oorlede ± 1849 te Clanwilliam, dogter van Josias Andries ENGELBRECHT en Gesina Maria NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk (2) op 39-jarige ouderdom op -20-01-1851 te Clanwilliam met Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW, 17 jaar oud, gebore op -13-06-1833 te ?? Gedoop te Clanwillam, oorlede op -15-04-1875 te Clanwilliam op 41-jarige ouderdom, dogter van Daniel Johannes ROSSOUW en Margaretha NIEUWOUDT.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johanna Jacoba Margaretha, gebore op -26-05-1834, gedoop op -18-07-1834 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-10-1856 te Clanwilliam met Gert Josias LOUW, gebore ± 1832.
   2.  Josias Andries (kyk V.315).
   3.  Geesje Maria, gebore op -23-11-1839 te 'Zuurfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -13-04-1868 te Clanwilliam met Johannes Albertus VISSER, gebore ± 1836.
   4.  Erasmus Johannes (Josias) (kyk V.320).
Uit die tweede huwelik:
   5.  Daniël Johannes Rossouw van ZYL (kyk V.323).
   6.  Margaritha Maria Jacoba, gebore op -08-04-1855 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -22-07-1855 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -11-08-1887 te Clanwilliam met Michiel Johannes de BEER, gebore ± 1840 te ??
   7.  Heremias Cornelius (kyk V.327).
   8.  Maria Geertruida Aletta, gebore op -25-03-1859, gedoop op -01-05-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-04-1880 te Clanwilliam met Gert Heremias Albertus ROSSOUW, gebore ± 1858 te ??
   9.  Martha Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -19-03-1861 te 'Tuinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -22-05-1861 te Clanwilliam, oorlede ± 1932 te ??
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -25-04-1887 te Clanwilliam met Hermanus Petrus Andreas LAUBSCHER, gebore ± 1859 te ??
   10.  Glaudina Geertruida Helena van ZYL, gebore op -13-01-1863 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -18-04-1881 te Clanwilliam met Johannes Matthys Hermanus LAUBSCHER, gebore ± 1859 te ??`.
   11.  Jacoba Aletta Alida van ZYL, gebore op -24-02-1866 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-04-1866 te Clanwilliam.
   12.  Gideon Jacobus Christiaan van ZYL (kyk V.336).
   13.  Willem Johannes van ZYL, gebore te 'Mietjiesfontein', Bidouw, distr. Clanwilliam, gedoop op -09-08-1871 te Clanwilliam.

IV.146    Geertruida LOUW, gedoop op -03-10-1790, dogter van Hermanus LOUW en Hester Wilhelmina van ZIJL (kyk III.39).
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -23-11-1806 te Stellenbosch met Willem Johannes van ZIJL, 24 jaar oud (kyk IV.105).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder IV.105).
 
IV.147    Anna Christina NEL, gebore op -08-01-1780, gedoop op -27-02-1780 te Malmesbury, dogter van Willem Adriaan NEL en Hester van WIJK (kyk III.41).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Pieter van ZIJL, 24 jaar oud (kyk III.44).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder III.44).
 
IV.148    Christina Magdalena NEL, gebore op -28-01-1787, dogter van Willem Adriaan NEL en Hester van WIJK (kyk III.41).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Albertus van ZIJL, 30 jaar oud (kyk III.45). {hy is later getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -01-04-1809 te Tulbagh met Kristina Margrita van ZIJL, 16 jaar oud (kyk III.92).}
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder III.45).
 
IV.149    Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1), gebore op -01-10-1794, gedoop op -15-03-1795 te Swartland, seun van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL (kyk III.43).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-10-1818 te Tulbagh met Catharina Alida BEUKES, 17 jaar oud, gedoop op -02-11-1800 te ?? Dogter van Hendrik BEUKES en Anna Margaretha CORDIER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kyk V.357).
   2.  Hendrik Andries Marthinus van ZYL, gebore op -05-06-1823, gedoop op -26-10-1823 te Malmesbury.
   3.  Anna Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -15-06-1825 te Olifantsrivier, gedoop op -18-12-1825 te Malmesbury.
   4.  Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.361).
   5.  Anna Catharina Jeremia van ZYL, gebore op -30-12-1829, gedoop op -28-03-1830 te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-05-1852 te Clanwilliam met Frederik Gideon LOUW, 25 jaar oud, gebore op -15-12-1826, oorlede op -22-11-1877 op 50-jarige ouderdom.
   6.  Geertruida Cecilia van ZYL, gebore op -26-05-1833, gedoop op -07-07-1833 te Clanwilliam.
   7.  Margaretha Maria Alida van ZYL (kyk V.365).

IV.151    Geertruida Cecilia van ZIJL, gebore op -03-08-1796, gedoop op -02-10-1796 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL (kyk III.43).
Getroud (1) op 17-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Johannes van ZIJL, 22 jaar oud (kyk III.135). {hy is later getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Claudina Geertruida van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.131).}
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1794 te ??
Uit die eerste huwelik: 1 kind (kyk onder III.135).
 
IV.153    Cecilia Johanna van ZIJL, gebore op -21-06-1798, gedoop op -07-10-1798 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL (kyk III.43).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-06-1817 te Tulbagh met Allert Heremias Cornelis van ZIJL, 22 jaar oud (kyk III.93). {hy is later getroud in die kerk op 64-jarige ouderdom op -25-08-1859 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZIJL, 60 jaar oud, gebore op -30-08-1798, gedoop op -11-11-1798 te Sartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.}
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder III.93).
 
IV.155    Albert van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e3), gebore op -14-10-1810 te 'Vredendal', distr. Tulbagh, gedoop op -14-10-1810 te Kaapstad, seun van Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Kristina Margrita van ZIJL (kyk III.92).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-02-1833 te Kaapstad met Elizabeth Christina Wilhelmina BASSON, 20 jaar oud, gedoop op -30-08-1812 te ?? Dogter van Johannes Albertus BASSON en Johanna Adriana Christina KOTZÉ. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1832 met Johannes KOTZÉ, gebore ± 1810 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Margarita Susanna van ZYL, gebore op -28-03-1834 te Piketberg, gedoop op -15-06-1834 te Malmesbury.
   2.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -16-03-1836, gedoop op -10-07-1836 te Piketberg, jong overleden.
   3.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -17-09-1837, gedoop op -14-01-1838 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-04-1860 te Piketberg met Johannes Hendrik COETZEE, gebore ± 1836 te ??
   4.  Elizabeth Christina Wilhelmina van ZYL, gebore op -16-11-1840, gedoop op -06-05-1860 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -06-05-1860 te Piketberg met Gideon Jozua ROSSOUW, gebore ± 1829 te ??
   5.  Albertus Johannes van ZYL (kyk V.387).
   6.  Johannes Albertus van ZYL, gebore op -16-08-1845, gedoop op -19-10-1845 te Piketberg.
   7.  Pieter Dirk Johannes van ZYL, gebore op -13-02-1848, gedoop op -26-03-1848 te Piketberg.
   8.  Catharina Hendrika van ZYL, gebore op -27-02-1852, gedoop op -23-05-1852 te Piketberg.

IV.157    Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e4), gebore op -18-10-1812 te Olifantsrivier, gedoop op -18-10-1812 te Kaapstad, seun van Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Kristina Margrita van ZIJL (kyk III.92).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -30-09-1842 te Clanwilliam met Helena Jacoba Susanna GOUS, gebore ± 1814 te ?? Dogter van Johannes GOUS en Christina Wilhelmina LOCK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus van ZYL, gebore op -26-11-1843 te 'Enkele Wilgeboom', gedoop op -28-08-1844 te Clanwilliam.
   2.  Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.393).
   3.  Christina Wilhelmina Margaretha van ZYL, gebore op -27-05-1846 te Hantam, gedoop op -21-01-1847 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -13-01-1868 te Calvinia met Daniël Petrus Gous BRAND, gebore ± 1843 te ??
   4.  Helena Cecilia, gebore op -01-11-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   5.  Albertus Petrus van ZYL (kyk V.398).

IV.160    Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5.e2), gebore op -30-06-1809, gedoop op -03-09-1809 te George, seun van Johannes Abraham van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5) (kyk III.48) en Maria Dorothea Margaretha COETZEE.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -07-03-1831 te Beaufort-Wes met Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS, gebore ± 1811 te ?? Dogter van Lourens Marthinus JACOBS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham Lourens (kyk V.400).
   2.  Lourens Marthinus Jacobs (kyk V.402).
   3.  Magdalena Maria, gebore op -23-04-1836, gedoop op -16-11-1836 te Beaufort-Wes.
   4.  Joseph Adriaan Lukas, gebore op -01-04-1837, gedoop op -20-05-1838 te Colesberg.
   5.  Petrus Daniël (kyk V.407).
   6.  Daniël Johannes Jacobus, gebore op -20-08-1840, gedoop op -03-06-1845 te Victoria=Wes.
   7.  Daniël Jacobus, gebore op -28-08-1844, gedoop op -03-06-1845 te Victoria-Wes.
   8.  Maria Margaretha Johanna, gebore op -11-02-1849, gedoop op -08-07-1850 te Victoria-Wes.
   9.  Abraham Jacobus, gebore op -10-07-1854, gedoop op -18-09-1854 te Hopetown. Let op: kan foutief zijn >> volgorde opgegeven geboortejaren te ver uiteen (p 306).

IV.166    Jacobus Andreas van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e3), gebore op -12-10-1813 te 'Buffelsfontein', gedoop op -20-02-1814 te Kaapstad, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna COETZEE.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -20-03-1842 te Clanwilliam met Elsje Johanna van der MERWE, gebore ± 1815 te v Lokenburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Karel Petrus, gebore op -03-01-1843, gedoop op -28-01-1843 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Magdalena Christina, gebore op -25-11-1845, gedoop op -20-12-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-09-1862 te Calvinia met Frederik Johannes STRAUSS, gebore ± 1843 te ??
   3.  Anna Francina Petronellla, gebore op -01-02-1848, gedoop op -10-09-1848 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -26-09-1864 te Calvinia met Johannes Abraham VOLGRAAFF, gebore ± 1846 te ??
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -04-08-1882 te Carnarvon met Hendrik Willem STRAUSS, boer op 'Wegdraai', distr. Calvinia, gebore ± 1845.
   4.  Elsje Jacoba Willemina, gebore op -02-07-1853, gedoop op -31-07-1843 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -30-01-1871 te Calvinia met Johann Herman NORGARB, gebore ± 1840 te ??

IV.172    Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e6), gebore op -23-06-1826, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna COETZEE.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -24-11-1851 te Calvinia met Hester Johanna Christina VOLGRAAFF, 21 jaar oud, gebore op -14-11-1830 te Klipfontein, oorlede op -24-11-1861 te Jakhaksvallei op 31-jarige ouderdom, dogter van Hendrik VOLGRAAFF en Hilletje van WYK.
Getroud in die kerk (2) op 37-jarige ouderdom op -21-09-1863 te Calitz met Elizabeth Susanna Cornelia HENNING, 20 jaar oud, gebore op -24-02-1843, gedoop op -02-04-1843 te Clanwilliam (getuies: Maria Magdalena Unger, Johannes hermanus Redelinghuyse, Maria Magdalena Zantberg & Catharina Elizabeth Louw), dogter van George Frederik HENNING en Johanna Von WIELLIGH.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Adriaan Jacobus van ZYL (kyk V.421).
   2.  Hilletje van ZYL, gebore op -30-09-1854, gedoop op -16-09-1855 te Calvinia.
   3.  Hendrik Heremias van ZYL, boer op 'Zuurwater', distr. Calvinia, gebore op -06-09-1857, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 54-jarige ouderdom op -23-05-1912 te Springbok met Helena Maria Susanna Martina CALLAGHAN, gebore ± 1859 te ??
   4.  Johannes Abraham van ZYL (kyk V.426).
Uit die tweede huwelik:
   5.  George Frederik van ZYL (kyk V.428).
   6.  Petronella Susanna Elizabeth van ZYL, gebore op -02-04-1866, gedoop op -22-04-1866 te Calvinia.
   7.  Johanna Willemina van ZYL, gebore op -07-04-1868, gedoop op -28-10-1869 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-11-1889 te Kenhardt met Johannes Andries THERON, gebore ± 1866 te v Hartbeesriviermond.
   8.  Jacobus Andries van ZYL, gebore op -12-11-1870, gedoop op -17-01-1871 te Calvinia.
   9.  Johannes Hendrik van ZYL (kyk V.434).
   10.  Elizabeth Susanna Cornelia van ZYL, gebore op -05-12-1877, gedoop op -21-03-1878 te Carnarvon.
   11.  Magdalena Maria van ZYL, gebore op -24-09-1879, gedoop op -14-12-1879 te Carnarvon.
   12.  Anna Francina Susanna van ZYL, gebore op -05-03-1884 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -07-09-1884 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-04-1904 te Kakamas met Hermanus Johannes STADTLER, boer, gebore ± 1879 te ??
   13.  Catharina Cornelia Petronella van ZYL, gebore op -05-03-1884 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -07-09-1884 te Carnarvon.
   14.  Elsje Johanna Josina van ZYL, gebore op -30-05-1886 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -19-05-1889 te Kenhardt.

IV.175    Hendrik Jacobus van ZIJL (Henning Jacobus) (kode: b6.c6.d7.e7), gebore op -02-06-1830, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna Susanna van WIJK.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -25-12-1854 te Calvinia met Johanna Sophia van der MERWE, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Adriaan Carel Petrus van ZYL (kyk V.442).
   2.  Anna Magdalena Johanna van ZYL, gebore op -14-11-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   3.  Carel Petrus van ZYL, gebore op -20-06-1862, gedoop op -21-09-1862 te Calvinia.
   4.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -01-06-1870, gedoop op -28-12-1870 te Calvinia.

IV.178    Lucas Christoffel van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e9), boer op Zand- en Zittersvlei, gebore op -30-03-1833, gedoop op -29-08-1833 te Calvinia, oorlede op -18-04-1918 te Kenhardt op 85-jarige ouderdom, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna Susanna van WIJK.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -04-04-1859 te Calvinia met Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER, gebore ± 1839, oorlede op -12-06-1914 te Kenhardt, dogter van Johannes Jacobus LAUBSCHER en Jacoba Christina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Jacoba van ZYL, gebore ± 1862.
Getroud ± 1886 met Fredrik STRAUSS, gebore ± 1860.
   2.  Johanna Susanna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1863.
   3.  Willem Adriaan Frederik van ZYL (kyk V.450).
   4.  Johannes Jacobus Laubscher van ZYL (kyk V.452).

IV.184    Hendrik Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d8.e1), gebore op -12-01-1832, gedoop op -08-05-1832 te Clanwilliam, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b6.c6.d8) (kyk III.55) en Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -10-09-1855 te Calvinia met Elizabeth Geertruida WENTZEL, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus van ZYL (kyk V.454).
   2.  Lodewyk Martinus van ZYL, gebore op -17-07-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   3.  Jacobus Albertus (Jakob) van ZYL (kyk V.457).
   4.  Izak Jacobus (kyk V.459).

IV.187    Abraham Johannes van ZYL (kode: b6.c6.d8.e3), gebore op -11-01-1836, gedoop op -16-11-1836 te Clanwilliam, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b6.c6.d8) (kyk III.55) en Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -19-04-1865 te Calvinia met Catharina Cornelia HENNING, gebore ± 1848 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petronella Susanna Elizabeth, gebore op -08-05-1866, gedoop op -11-11-1866 te Calvinia.
   2.  Hendrik Albertus, boer op 'Kalkgat', gebore op -29-11-1867, gedoop op -16-02-1868 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 35-jarige ouderdom op -15-06-1903 te Calvinia met Elizabeth Susanna van ZYL, gebore ± 1880 te ??
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -12-05-1919 te Calvinia met Martha Johanna Wilhelmina Petronella ANTONISSEN, gebore ± 1893 te ??
   3.  Abraham Johannes (kyk V.465).

IV.191    Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d10.e1), gebore op -14-05-1832 te Hantam, gedoop op -11-09-1832 te Clanwilliam, seun van Izaak Jacobus van ZIJL (kode: b6.c6.d10) (kyk III.58) en Aletta Elisabeth GOUS.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-07-1854 te Calvinia met Maria Magdalena GOUS, gebore ± 1832 te v. Agter Hantam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Elizabeth, gebore op -24-04-1855, gedoop op -03-06-1855 te Calvinia.
   2.  Maria Magdalena, gebore op -06-01-1857, gedoop op -01-01-1858 te Calvinia.
   3.  Izak Jacobus (kyk V.469).
   4.  Hendrik Jacobus, gebore op -12-09-1860, gedoop op -16-12-1860 te Calvinia.
   5.  Susanna Elizabeth, gebore op -28-11-1862, gedoop op -25-01-1863 te Calvinia, jong ovl.
   6.  Johannes Petrus (kyk V.473).
   7.  Frederik Johannes, gebore op -31-01-1867, gedoop op -07-07-1867 te Calvinia.
   8.  Hendrik Jacobus, gebore op -27-04-1869, gedoop op -13-06-1869 te Calvinia.
   9.  Marthinus David, gebore op -27-10-1870, gedoop op -17-03-1871 te Calvinia.

IV.196    Josias van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e3), gebore op -22-06-1828, gedoop op -22-03-1829 te Clanwilliam, seun van Andries van ZIJL (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -15-12-1862 te Clanwilliam met Maria Magdalena VERMEULEN, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes van ZYL (kyk V.478).
   2.  Josias van ZYL, gebore op -13-04-1866, gedoop op -16-12-1866 te Clanwilliam.
   3.  Dirk Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -12-11-1869, gedoop op -30-01-1870 te Clanwilliam.
   4.  Pieter Jacobus van ZYL, gebore op -04-06-1871, gedoop op -03-02-1872 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -19-03-1906 te Vanrhynsdorp met Martha Magdalena HUISAMEN, gebore ± 1873 te ??

IV.201    Andreas van ZIJL, gebore op -05-01-1833, gedoop op -11-09-1833 te Clanwilliam, seun van Andries van ZIJL (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Margaretha Maria Alida van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.365).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alberta Jeremia Cornelia van ZYL, gebore op -18-08-1859, gedoop op -09-02-1860 te Clanwilliam.
   2.  Andries Jacobus van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   3.  Sanetta Alberta van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Marthinus Cornelius van ZYL (kyk VI.732).
   5.  Geesje Maria Jacoba van ZYL, gebore op -01-09-1865, gedoop op -31-01-1866 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -31-12-1888 te Vanrhynsdorp met Jourdan van ELLEWEE, boer op Naasdrif, gebore ± 1865 te ??
   6.  Catharina Alida van ZYL, gebore op -22-11-1866, gedoop op -07-02-1867 te Clanwilliam.
   7.  Catharina van ZYL, gebore op -22-09-1868, gedoop op -07-02-1869 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
   8.  Margaretha Maria Alberta van ZYL, gebore op -10-12-1871 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam, gedoop op -03-02-1872 te Clanwilliam.

IV.202    Cornelis Johannes Jacobus van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e6), landbouwer op Vredendal, gebore op -20-05-1836, gedoop op -19-02-1837 te Clanwilliam, oorlede op -20-11-1907 te Clanwilliam op 71-jarige ouderdom, seun van Andries van ZIJL (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN.
Getroud op 37-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Tru Tru (nabij Clanwilliam; SA) met Sara Cecilia Elizabeth VISAGIE, 33 jaar oud, gebore op -08-12-1840 te Kalkfontein, Clanwilliam (SA), oorlede op -26-11-1929 op 88-jarige ouderdom, dogter van Hermanus Jacobus VISAGIE en Sarah Cecilia BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Hermanus Cornelis, gebore op -09-11-1880, gedoop op -16-01-1881 te Vanrhynsdorp, oorlede ± 1891, begrawe te Zeekoevlei.
   2.  Hermanus Jacobus (kyk V.486).

IV.209    Andries Mattheus Hermanus van ZIJL (kode: b6.c7.d8.e4), boer op Ratelkraal, gebore op -26-10-1835 te Groenrivier, Bokkeveld, gedoop op -13-11-1836 te Clanwilliam, seun van Johannes Albertus van ZIJL (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -24-01-1866 te Namakwaland met Johanna Maria Aletta van ZYL, 22 jaar oud (kyk IV.225).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Aletta van ZYL, gebore op -23-06-1872 te Bowesdorp, gedoop op -29-09-1872 te Namakwaland.
   2.  Johannes Albertus van ZYL, gebore op -08-07-1874 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   3.  Nicolaas Hendrik van ZYL, gebore op -08-01-1876, gedoop op -29-09-1878 te Namakwaland.
   4.  Elizabeth Louisa van ZYL, gebore op -29-06-1887 te 'Harderug', gedoop op -11-08-1887 te Namakwaland.
   5.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -05-01-1891, gedoop op -14-02-1892 te Namakwaland.

IV.212    Aletta Petronella Christina van ZYL, gebore op -26-12-1841, gedoop op -17-09-1843 te Piketberg, dogter van Johannes Albertus van ZIJL (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN.
Getroud in die kerk ± 1866 met Jurgen Jacobus van ZYL (kyk IV.218). {hy was vroeër getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-09-1856 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Hilletje Maria Jacoba MOSTERT, gebore ± 1835 te ?? Oorlede op -30-09-1862 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Johanna, gebore op -22-07-1867 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   2.  Nicolaas Hendrik, gebore ± 1869, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   3.  Jurgen Jacobus, gebore op -20-05-1872 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.

IV.213    Pieter Nicolaas van ZYL (kode: a5.b6.c7.d8.e7), gebore op -11-09-1844 te Namakwaland, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam, 1e eigenaar plaas Kweekfontein, seun van Johannes Albertus van ZIJL (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -30-08-1870 te Spektakel, Springbok met Johanna Catharina Glaudina Jacoba van den HEEVER, gebore ± 1846 te ??
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -24-01-1883 te Okiep, Springbok met Jacomina Belia DIPPENAAR, gebore ± 1863 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrina Johanna Magdalena, gebore op -21-06-1871 te Springbok, gedoop op -07-09-1873 te Namakwaland.
   2.  Pieter Johannes Hendrik, gebore op -31-08-1874, gedoop op -08-08-1287 te Namakwaland.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Andries Albertus, gebore op -07-03-1890, gedoop op -14-09-1890 te Namaqualand, oorlede op -10-05-1949 op 59-jarige ouderdom.
   4.  Nicolas Pieter (kyk V.500).
   5.  Gerbrecht Johanna, gebore op -13-12-1896 te ??
   6.  Willem, gebore ± 1899 te ??

IV.216    Nicolaas Hendrik van ZYL (kode: b6.c7.d9.e1), gebore op -26-04-1831, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -19-08-1861 te Namakwaland met Elizabeth Maria ROUX, gebore ± 1838 te 'Rietfontein', distr. Clanwillia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ale4tta Barendina, gebore op -20-04-1863 te 'Mesklip', Namakwaland, gedoop op -16-08-1863 te Namakwaland.
   2.  Petrus Johannes Roux (kyk V.505).
   3.  Louisa Sara, gebore op -06-07-1867, gedoop op -27-01-1868 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -02-09-1883 te Namakwaland met Johannes Albertus Christoffel KOTZÉ, gebore ± 1857 te ??
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -08-07-1870 te 'Komaggas', Namakwaland, gedoop op -28-08-1870 te Namakwaland.
   5.  Margaretha Johanna, gebore op -18-08-1872 te Bowesdorp, gedoop op -01-02-1874 te Namakwaland.
   6.  Johanna Aletta, gebore op -08-11-1873 te Bowesdorp, gedoop op -01-02-1874 te Namakwaland.

IV.218    Jurgen Jacobus van ZYL (kode: b6.c7.d9.e2), gebore op -14-06-1833, gedoop op -05-04-1831 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -18-09-1856 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Hilletje Maria Jacoba MOSTERT, gebore ± 1835 te ?? Oorlede op -30-09-1862 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1866 met Aletta Petronella Christina van ZYL (kyk IV.212).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johanna Maria Elizabeth, gedoop op -26-01-1859 te Namakwaland.
Uit die tweede huwelik: 3 kinders (kyk onder IV.212).
 
IV.223    Dirk Johannes van ZYL (kode: b6.c7.d9.e5), boer op Spektakel, distr. Clanwilliam, gebore op -21-02-1840 te 'Groenrivier', Hardeveld, gedoop op -25-10-1840 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -30-09-1872 te Namakwaland met Catharina Helena Johanna DIPPENAAR, gebore ± 1853 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena Elizabeth, gebore op -23-02-1875, gedoop op -26-09-1875 te Bowesdorp.

IV.225    Johanna Maria Aletta van ZYL, gebore op -23-01-1844, gedoop op -24-08-1846 te Clanwilliam, dogter van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-01-1866 te Namakwaland met Andries Mattheus Hermanus van ZIJL, 30 jaar oud (kyk IV.209).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder IV.209).
 
IV.226    Hendrik Philippus Johannes van ZYL (kode: b6.c7.d9.e7), gebore op -31-03-1846 te Namakwaland, gedoop op -24-08-1846 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -03-12-1877 te Kimberley met Susanna Hendrika ETSEBETH, gebore ± 1859.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes, gebore op -16-10-1881, gedoop op -08-12-1881 te Griekwastad.
   2.  Hendrik Jophannes Philippus, gebore op -11-07-1884, gedoop op -02-11-1884 te Griekwastad.
   3.  Susanna Hendrika, gebore op -14-03-1887, gedoop op -03-07-1887 te Griekwastad.
   4.  Jurgens Jacobus (kyk V.517).
   5.  Petrus Johannes Albertus, gebore op -27-05-1891, gedoop op -23-07-1891 te Griekwastad.
   6.  Dirk Jacobus, gebore op -14-08-1893 te 'Spitskop', distr. Griekwastad, gedoop op -18-02-1894 te Griekwastad.
   7.  Johannes Michiel, gebore op -22-06-1896 te 'Spitskop', distr. Griekwastad, gedoop op -06-09-1896 te Griekwastad.

IV.228    Hermanus Louis van ZYL (kode: b6.c7.d9.e8), gebore op -19-03-1849, gedoop op -01-09-1850 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk ± 1876 te ?? Vrou is Hendrina Aletta Margarita SWARTS, gebore ± 1851 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Johanna, gebore op -13-11-1880, gedoop op -27-04-1881 te Kimberley.
   2.  Hendrina Aletta Margaretha, gebore op -05-11-1884 te 'Dwarsvlie', distr. Griekwastad, gedoop op -21-01-1885 te Griekwastad.

IV.232    Dirk Pieter Faculyn van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e2), gebore op -18-04-1811 te Verlorevlei, gedoop op -29-07-1811 te Swartland, oorlede op -23-11-1893 te Rondekop, Namakwaland op 82-jarige ouderdom, seun van Pieter Andries van ZIJL (kode: b6.c9.d2) (kyk III.81) en Johanna Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -06-03-1831 te Malmesbury met Rachel Maria Margaretha van ZIJL, 18 jaar oud (kyk V.245), volgorde kinderen lijkt niet te kloppen.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Andries Jacobus (Faculyn) (kyk VI.491).
   2.  Albertus Petrus van ZYL (kyk VI.493).
   3.  Dirk Marthinus Johannes van ZYL (kyk VI.495).
   4.  Marthinus Gideon Johannes van ZYL (kyk VI.497).
   5.  Johannes Gerhardus Jacobus van ZYL (kyk VI.499).

IV.242    Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4), landbouwer, gebore op -23-03-1811 te Vredendal, gedoop op -03-11-1811 te Kaapstad (getuies: Johannes Coetzee, Huijbregt Coetzee, Dirk Johanneszoon Coetzee, Johanna Elisabet Coetzee & Johannes HendrikCoetzee.), oorlede op -07-06-1892 te Grootriet, distr. Clanwilliam op 81-jarige ouderdom, seun van Dirk van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2) (kyk III.86) en Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -21-03-1840 te Clanwilliam met Alida Regina NIEUWOUDT, gebore ± 1813 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -21-03-1860 te Clanwilliam met Maria Dorothea Margaretha LOCHNER, 17 jaar oud, gebore op -17-10-1842 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Dirk (kyk V.524).
   2.  George Sebastiaan, gebore op -17-07-1846, gedoop op -26-08-1846 te Clanwilliam.
   3.  Maria Margaretha, gebore op -02-02-1850, gedoop op -26-01-1851 te Clanwilliam, oorlede < 1892.
Getroud met Adriaan LOUW.
   4.  Alida Regina, gebore op -13-06-1852, gedoop op -22-08-1852 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -09-01-1871 te Bowesdorp, Namakwaland met Jacobus Smith de KLERK, gebore ± 1851 te v Rondefontein.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Johannes Jacobus, gebore op -21-05-1860 te 'Tweedefontein', distr. Namakwaland, gedoop op -12-08-1860 te Namakwaland.
   6.  Jan Hendrik Marthinus (kyk V.532).
   7.  Anna Catharina Magdalena, gebore op -15-06-1863 te Groot Rivier, gedoop op -09-08-1863 te Namakwaland.
   8.  Aldert Johannes (kyk V.535).
   9.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -31-08-1867 te Groot Riet, gedoop op -01-09-1867 te Namakwaland.
Getroud in die kerk ± 1890 met Daniël NIEWOUDT, gebore ± 1865 te ??
   10.  Maadjie Maria Elizabeth, gebore op -10-08-1871 te Groot Riet, gedoop op -02-02-1873 te Namakwaland.
Getroud in die kerk ± 1893 te ?? Man is Albertus Johannes ROSSOUW, gebore ± 1869 te ??
   11.  Georg Philip, gebore op -21-08-1873 te Groot Riet, gedoop op -05-02-1874 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-04-1903 te Vanrhynsdorp met Johanna Helena Albertha SCHREUDER, gebore ± 1882 te v Gannaputs.
   12.  Jacobus Daniël, gebore op -26-09-1875 te Groot Riet, gedoop op -12-12-1875 te Namakwaland.
   13.  Dirk Jacobus, gebore op -28-10-1877 te Groot Riet, gedoop op -20-01-1878 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -07-10-1912 te Vanrhynsdorp met Christina Philippina BAARD, gebore ± 1879 te ??
   14.  Huibrecht Hester Johanna, gebore ±.
   15.  Johannes Jacobus Albertus, gebore ± ??

IV.246    Dirk Pieter van ZIJL (kode: b6.c10.d2.e6), gebore op -12-08-1817 te Vredendal, gedoop op -18-01-1818 te Kaapstad, oorlede op -27-07-1876 te Herculesfontein, distr. Piketberg op 58-jarige ouderdom, seun van Dirk van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2) (kyk III.86) en Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-01-1842 te Piketberg met Maatje Wilhelmina COETZEE, 18 jaar oud, gebore op -20-02-1823 te ?? Oorlede op -03-04-1882 te Herculesfontein, distr. Piketberg op 59-jarige ouderdom, dogter van Gerhardus (Gerrit) COETZEE en Anna Jacoba SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -20-01-1848, gedoop op -12-03-1848 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -22-02-1870 te Piketberg met Jacobus Johannes (\) MYBURGH, gebore ± 1846 te ??
   2.  Anna Jacoba van ZYL, gebore op -11-03-1853, gedoop op -30-04-1854 te Piketberg, oorlede op -30-01-1943 te Piketberg op 89-jarige ouderdom, op hun eigen boerderij 'Vissershof'.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -23-04-1872 te Piketberg met Andries Jacobus Wilhelmus VISSER, gebore ± 06-1841 te Tygerkloof, Piketberg, oorlede op -14-02-1929 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon VISSER en Johanna Adriana BURGER.
   3.  Maatje Elizabeth van ZYL, gebore op -15-08-1856, gedoop op -20-09-1856 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-07-1875 te Piketberg met Tielman NIEUWOUDT, gebore ± 1857 te ??
   4.  Dirk Gerrit van ZYL, gebore op -20-04-1860, gedoop op -24-06-1860 te Piketberg.
   5.  Huibrecht Hester Johanna (Hessie) van ZYL, gebore op -20-01-1863 te Herculesfontein, gedoop op -22-02-1863 te Piketberg, oorlede op -09-06-1955 te Porterville op 92-jarige ouderdom, begrawe te Porterville.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -12-04-1880 te Porterville met Henry Guise (Hendrik) LAURIE, 27 jaar oud, boer, gebore op -07-04-1853 te Wijnberg, Kaapstad, oorlede op -13-09-1917 te Porterville, Westkaap op 64-jarige ouderdom, seun van Robert Naylor LAURIE en Coenradina Wilhelmina Magdalena ALBERTYN.

IV.248    Jacobus Daniël van der Spuy van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2.e7), gebore op -13-08-1820 te Tulbagh, geboren op Wildeboschdrift, gedoop op -15-10-1820 te Swartland, oorlede op -05-08-1894 te 'Klipvlei', Piketberg op 73-jarige ouderdom. Op 20-jarige leeftijd ging hij samen met zijn broer Dirk Pieter naar de neef van hun vader: Daniël Johannes van Zijl om zich op diens boerderij Herculesfontein te vestigen. Seun van Dirk van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2) (kyk III.86) en Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -05-04-1847 te Piketberg met Catharina Hendrina HANEKOM, 17 jaar oud, gebore op -26-04-1829 te Stellenbosch, Westkaap, oorlede op -21-09-1889 op 60-jarige ouderdom, dogter van Jurgens Johannes HANEKOM en Catherina Hendrina BASSON.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -06-02-1848, gedoop op -19-03-1848 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -22-10-1866 te Piketberg met Willem MYBURGH, gebore ± 1836 te ??
   2.  Jurgen Johannes van ZYL (kyk V.560).
   3.  Dirk Jacobus Daniël van ZYL (kyk V.562).
   4.  Albertus Johannes van ZYL (kyk V.564).
   5.  Jacobus Daniël van der Spuy van ZYL (kyk V.566).
   6.  Catharina Hendrina (Kate) van ZYL, gebore op -24-01-1867 te Herculesfontein, Piketberg, gedoop op -17-03-1867 te Piketberg, oorlede op -04-07-1941 te Porterville, Cape Province op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-03-1887 te Poterville met John Albertys Pilfold LAURIE, 35 jaar oud, gebore op -05-08-1851 te 'Klipvlei', distr. Piketberg, gedoop op -14-09-1851 te Wynberg, oorlede op -02-12-1935 te ?? op 84-jarige ouderdom.

IV.250    Aldert van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e1), gebore op -29-04-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -20-10-1823 te Swartland (getuies: Maatje Koetzee & Alderd van Zyl, Alderd Heremias Cornelis van Zyl & zijne husvrou Cicilia Johanna van Zyl ( ); Gideon Johannes van Zyl en zyn huisvrou Anna Elizabeth Smit), seun van Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7) (kyk III.94) en Gesina Martha Maria van ZIJL (kyk III.116).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-05-1846 te Clanwilliam met Geertruida Catharina Maria VISSER, gebore ± 1826 te v Lambertsbaai.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kyk V.570).

IV.252    Gideon van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e2), gebore op -04-03-1824, gedoop op -20-11-1824 te Swartland (getuies: Gideon van Zijl & Christina Johanna van Zijl en Johannes van Zijl en zijn huisvrouw Catharina Sara Kotzé), seun van Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7) (kyk III.94) en Gesina Martha Maria van ZIJL (kyk III.116).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -16-07-1842 te Clanwilliam met Susanna Elizabeth GREEFF, gebore ± 1827 te v Alezanderhoek.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Marthinus Gysbert van ZYL (kyk V.571).

IV.258    Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e5), gebore op -22-08-1832, gedoop op -17-02-1833 te Clanwilliam, seun van Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7) (kyk III.94) en Gesina Martha Maria van ZIJL (kyk III.116).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-11-1850 te Clanwilliam met Catharina Jacoba van ZYL, 19 jaar oud (kyk IV.296).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maatje christina Margaretha van ZYL, gebore op -14-09-1851 te Sandveld, gedoop op -28-01-1852 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-04-1872 te Clanwilliam met Jacobus Gideon GREEFF, boer op breekmuur, distr. Clanwilliam, gebore ± 1840 te ??
   2.  Johannes Gideon van ZYL (kyk V.575).
   3.  Gesie Margaretha van ZYL, gebore op -05-08-1855 te Compagniesdrift, distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1856 te Clanwilliam.

IV.259    Dirk Johannes van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e6), gebore op -04-06-1835, gedoop op -04-10-1835 te Clanwilliam, seun van Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7) (kyk III.94) en Gesina Martha Maria van ZIJL (kyk III.116).
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -24-12-1855 te Clanwilliam met Geesje Martha Maria Petronella GREEFF, gebore ± 1839 te ??
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -19-10-1885 te Clanwilliam met Martha Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore ± ??
Getroud in die kerk (3) op 57-jarige ouderdom op -06-03-1893 te Clanwilliam met Hendrika Maria van ZYL, 40 jaar oud, gebore op -05-03-1853 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -01-09-1853 te Clanwilliam, dogter van Hendrik Adriaan van ZIJL (kyk IV.301) en Helena Maria Christina van TAAK.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Catharina Maria Susanna van ZYL, gebore op -11-08-1865 te Bo-Langvlei, gedoop op -08-12-1865 te Clanwilliam.
   2.  Pieter Adriaan van ZYL (kyk V.579).

IV.264    Hermanus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d1.e1), gebore op -07-10-1806, gedoop op -27-09-1807 te Tulbagh, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1) (kyk III.95) en Johanna Susanna ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -02-09-1832 te Clanwilliam met Anna Maria van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.279).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Susanna, gebore op -21-06-1833, gedoop op -30-08-1833 te Clanwlliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-05-1850 met Petrus Johannes van der WESTUIZEN, gebore ± 1829.
   2.  Hilletje Maria, gebore op -12-05-1834, gedoop op -18-09-1836 te Clanwilliam.
   3.  Pieter, gebore op -31-01-1839, gedoop op -15-10-1839 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Arnoldus, gebore op -16-10-1840 te 'Wolvepoort', Namakwaland, gedoop op -27-10-1841 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-08-1868 te 'Kliphoek', Namakwaland met Anna Maria Francina DREYER, gebore ± 1841 te Sandkopdrif, Hardeveld.
   5.  Hermanus Albertus, gebore op -16-12-1843, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam.
   6.  Anna Maria, gebore op -04-07-1846 te Namakwaland, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -24-01-1866 te Springbok, Namakwaland met John Hunter KENNEDY, gebore ± 1837 te ??
   7.  Elizabeth Maria, gebore ± 1849 te ??
   8.  Aletta Geertruida, gebore op -30-03-1852 te 'Wolvepoort', Namakwaland, gedoop op -26-08-1852 te Namakwaland.
   9.  Gideon Pieter, gebore op -18-07-1854 te Nuweplaas, gedoop op -23-08-1854 te Namakwaland.
   10.  Botman Harnoldus Eduard, gebore op -18-01-1858, gedoop op -17-08-1859 te Calvinia.

IV.267    Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e3), gebore op -28-07-1812 te Namakwaland, gedoop op -28-02-1813 te Malmesbury, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1) (kyk III.95) en Johanna Susanna ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-10-1834 te Clanwilliam met Elisabeth Maria Johanna van ZIJL, 24 jaar oud (kyk IV.278).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Arnoldus van ZYL, gebore op -25-07-1835, gedoop op -18-09-1836 te Clanwilliam.
   2.  Pieter van ZYL, gebore op -06-02-1837, gedoop op -01-10-1837 te Clanwilliam.
   3.  Dirk van ZYL, gebore op -15-02-1839, gedoop op -16-10-1839 te Clanwilliam.
   4.  Helletje van ZYL, gebore op -10-06-1841, gedoop op -27-10-1841 te Clanwilliam.
   5.  Johanna Susanna van ZYL, gebore >15-10-1843, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam.
   6.  Elizabeth Maria Johanna van ZYL, gebore op -18-11-1845, gedoop op -21-08-1846 te Namakwaland, oorlede op -28-02-1938 te Bloemhof op 92-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-08-1870 te ?? Man is Georg Sebastiaan NIEUWOUDT, 23 jaar oud, gebore op -18-11-1846 te Clanwilliam, Western Cape (SA), oorlede op -28-09-1918 te Bloemhof op 71-jarige ouderdom, seun van Tieleman (Rondeman) NIEUWOUDT en Huibrecht Margritha COETZEE.
   7.  Gideon van ZYL, gebore op -18-01-1849, gedoop op -01-09-1850 te Clanwilliam.
   8.  Hester Johanna van ZYL, gebore op -09-08-1851 te 'Wolvepoort', gedoop op -27-08-1852 te Namakwaland.
   9.  Susanna Johanna Kennedy van ZYL, gebore op -30-11-1853 te 'Koornhuis', Namakwaland, gedoop op -27-08-1854 te Namakwaland.
   10.  Anna Maria van ZYL, gebore op -30-11-1853, gedoop op -27-08-1854 te Namakwaland.

IV.268    Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e4), gebore op -24-06-1822 te Namakwaland, gedoop op -17-05-1823, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1) (kyk III.95) en Johanna Susanna ENGELBRECHT.
Getroud op 40-jarige ouderdom op -06-04-1863 te Clanwilliam met Catharina Helena de JONGH, 15 jaar oud, gebore op -08-11-1847.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Helena van ZYL, gebore op -30-03-1863, gedoop op -24-01-1866 te Namakwaland, oorlede op -06-08-1929 te Garies, Namakwa, Northern Cape (SA) op 66-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± met Dirk Jacobus COETZEE, gebore op -11-05-1841 te ?? Oorlede op -12-01-1916 te ?? op 74-jarige ouderdom, seun van Gerrit Johannes COETZEE en Maria Jacoba NIEUWOUDT.
   2.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -27-04-1865, gedoop op -28-08-1867 te Namakwaland.
   3.  Aletta Susanna van ZYL, gebore op -24-07-1870.
   4.  Johannes Arnoldus (Andries) van ZYL (kyk V.609).
   5.  Anna Dorothea van ZYL, gebore op -16-12-1874, gedoop op -12-12-1875 te Namakwaland.
   6.  John Hunter van ZYL, gebore op -24-10-1876, gedoop op -01-07-1877 te Namakwaland.
   7.  Hermanus Albertus van ZYL, gebore op -01-12-1878, gedoop op -20-04-1879 te Namakwaland.
   8.  Jacobus Adriaan van ZYL (kyk V.614).
   9.  Maria Hester van ZYL, gebore op -24-01-1883, gedoop op -04-09-1883 te Namakwaland.
   10.  Elizabeth Christina, gebore op -18-06-1885 te 'Eendoorn', Namakwaland, gedoop op -12-03-1888 te Namakwaland.
   11.  Pieter Andries van ZYL (kyk V.618).
   12.  Jan Martinus Hunter van ZYL, gebore op -05-06-1889, gedoop op -05-03-1890 te Namakwaland.
   13.  Gideon Pieter van ZYL (kyk V.621).

IV.270    Pieter (Andries) van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e5), gebore op -16-07-1825 te Namakwaland, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1) (kyk III.95) en Johanna Susanna ENGELBRECHT.
Getroud (1) op 32-jarige ouderdom op -12-04-1858 te Piketberg met Helena Johanna DIPPENAAR, gebore ± 1823, oorlede ± 1886 te ??
Getroud in die kerk (2) op 63-jarige ouderdom op -02-05-1889 te Springbok met Aletta Barendina van ZYL.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -28-05-1860, gedoop op -18-08-1861 te 'Mesklip', Namakwaland.
   2.  Adriaan Pieter van ZYL (kyk V.624).
   3.  Arnoldus Johannes van ZYL (kyk V.626).
   4.  Pieter Andries (kyk V.629).
   5.  Catharina Helena Dorothea Sophia van ZYL, gebore op -11-04-1867, gedoop op -06-08-1868 te Namakwaland.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -19-01-1885 te Garies met Dirk Jacobus COETZEE, gebore ± 1845 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -07-02-1916 te Namakwaland met Pieter Lourens BRAND, gebore ± 1884 te van Hyskaros, Namakwaland.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Nicolaas Hendrik van ZYL, gebore op -18-06-1890, gedoop op -14-09-1890 te Namakwaland.
   7.  Anna Maria van ZYL, gebore op -03-06-1892, gedoop op -10-09-1893 te Namakwaland.
   8.  Hermanus Albertus van ZYL, gebore op -23-08-1894, gedoop op -27-01-1895 te Namakwaland.
   9.  Melt van der Spuy Myburgh van ZYL, gebore op -30-04-1897 te Bowesdorp, gedoop op -05-09-1897 te Namakwaland.

IV.275    Jacobus Adriaan van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d1.e7), gebore op -10-06-1834 te 'Eselsfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-01-1838 te Clanwilliam, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1) (kyk III.95) en Johanna Susanna ENGELBRECHT.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -16-02-1863 te Mesklip met Gesiena Christina BURGER, gebore ± 1846 te Rietmond.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Arnoldus (Nols) van ZYL (kyk V.638).
   2.  Janetta Gesina Elizabeth van ZYL, gebore op -20-02-1865, gedoop op -24-01-1866 te Namakwaland.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -18-09-1882 te Griekwaland-Wes met Jacobus Martinus GOUS, gebore ± 1863.
   3.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -01-08-1866 te Groot Riet, gedoop op -20-01-1867 te Namakwaland.
   4.  Sarel Jacobus van ZYL (kyk V.643).
   5.  Jacobus Adriaan van ZYL, gebore ± 1870 te Leeufontein.
Getroud op -11-05-1891 te Griekwaland-Wes met Janetta Gesina Elizabeth GOUS, gebore ± 1875 te daweep.
   6.  Christoffel Johannes van ZYL (kyk V.648).
   7.  Hermanus Albertus Georg van ZYL, gebore op -28-11-1875, gedoop op -13-01-1876 te Hoopstad, staat ten onrechte als "Gerry" ipv Georg (is in akte WEL duidelijk).

IV.278    Elisabeth Maria Johanna van ZIJL, gebore op -27-10-1809 te Piketberg, gedoop op -07-01-1810 te Swartland, dogter van Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2) (kyk III.97) en Hilletje Maria KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -05-10-1834 te Clanwilliam met Gideon van ZIJL, 22 jaar oud (kyk IV.267).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder IV.267).
 
IV.279    Anna Maria van ZIJL, gebore op -11-10-1812, dogter van Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2) (kyk III.97) en Hilletje Maria KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-09-1832 te Clanwilliam met Hermanus Albertus van ZYL, 25 jaar oud (kyk IV.264).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder IV.264).
 
IV.280    Gideon Pieter van ZIJL (kode: b6.c11.d2.e4), gebore op -27-12-1813 te Clanwilliam, gedoop op -13-11-1814 te Swartland, oorlede op -25-08-1897 te distr. Hoopstad op 83-jarige ouderdom, seun van Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2) (kyk III.97) en Hilletje Maria KOTZÉ.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -27-01-1839 te Clanwilliam met Anna Maria van ZIJL, 23 jaar oud (kyk IV.382). Het gezin trekt vanuit Clanwilliam naar het Hoopstad-district. Tijdens de trek door Namakwaland zijn vier kinderen geboren.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hilletje Maria, gebore op -07-11-1839 te 'Wolvepoort', Namakwaland, gedoop op -01-11-1840 te Clanwilliam, oorlede < 1859.
   2.  Maria Magdalena Johanna, gebore op -18-03-1841 te 'Brakfontein', Hardeveld, gedoop op -30-10-1841 te Clanwilliam.
   3.  Martha Cornelia Gertruida, gebore op -21-03-1843 te `, gedoop op -01-10-1843 te Piketberg.
Getroud ± 1867 met H JACOBS, gebore ± 1841.
   4.  Gideon Pieter, gebore op -13-03-1845, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam.
   5.  Pieter (kyk V.656).
   6.  Albertus Hermanus van ZYL (kyk V.658).
   7.  Anna Maria Elizabeth (kyk V.661).
   8.  Reinier Coenraad Willem van ZYL, gebore ± 1855.
   9.  Johannes Arnoldus van ZYL, gebore op -21-11-1858, gedoop op -02-01-1859 te Bloemfontein.

IV.281    Hilletje Maria van ZYL, gebore op -18-02-1818 te Clanwilliam, gedoop op -19-10-1818 te Swartland, dogter van Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2) (kyk III.97) en Hilletje Maria KOTZÉ.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -31-08-1839 te Clanwilliam met Reynier Willem van ZIJL, 28 jaar oud (kyk IV.379).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -27-05-1840 te 'Groenrivier', Hardeveld.
   2.  Pieter Gideon van ZYL (Pieter Guillaume) (kyk V.665).
   3.  Hilletje Maria van ZYL, gebore op -27-11-1843, gedoop op -27-10-1844 te Piketberg.
   4.  Reinier willem van ZYL, gebore op -24-10-1846 te 'Lowiesfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-11-1848 te clanwilliam.
   5.  Gideon Albertus van ZYL, gebore op -01-10-1848 te 'Lowiesfontein', distr.Hardeveld, distr. Clanwilliam, gedoop op -18-11-1848 te Clanwilliam.
   6.  Albertus Petrus van ZYL, gebore op -29-01-1851 te 'Wolvepoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -27-08-1854 te Namakwaland.
   7.  Johannes Arnoldus van ZYL, gebore op -01-09-1852 te 'Wolwepoort', distr. Clanwillam, gedoop op -30-08-1853 te Namakwaland.
   8.  Hermanus Albertus van ZYL, gebore op -08-08-1854 te 'Koornhuis', distr. Clanwilliam, gedoop op -27-08-1854 te Namakwaland.
   9.  Botman Johannes van ZYL, gebore op -13-02-1857, gedoop op -03-05-1857 te Bloemfontein.
   10.  Gert Johannes van ZYL, gebore op -20-10-1858, gedoop op -12-12-1858 te Bloemfontein.

IV.282    Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d2.e6), gebore op -18-05-1820, gedoop op -03-07-1821 te Swartland, seun van Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d2) (kyk III.97) en Hilletje Maria KOTZÉ.
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -01-10-1847 te Clanwilliam met Johanna Christina DREYER.
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -21-02-1852 te Clanwilliam met Aletta Alida Regina COETZEE, gebore ± 1830.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Johanna Christina (kyk V.675).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Maria Jacoba Johanna (kyk V.678).
   3.  Aletta Alida Regina, gebore op -28-06-1857, gedoop op -31-01-1858 te Bloemfontein.
   4.  Gert Johannes Hermias Wilhelmus van ZYL (kyk V.680).

IV.286    Gideon Petrus van TAAK, gebore op -06-06-1810 te ?? Seun van Pieter Andries van TAAK en Hester Elisabeth van ZIJL (kyk III.102).
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -18-11-1835 te Clanwilliam met Helena Wilhelmina van ZIJL, 25 jaar oud, gebore op -14-12-1809 te Olifantsrivier, gedoop op -20-03-1813 te Swartland, oorlede op -02-04-1839 te Oorlogsfontein op 29-jarige ouderdom, dogter van Willem van ZIJL en Jannetje van TAAK.
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -10-04-1841 te ?? Vrou is Helena Anna Wilhelmina GREEFF, 19 jaar oud, gedoop op -20-05-1821.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Elizabeth Anna Wilhelmina (kyk V.682).

IV.289    Gideon Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e1), gebore op -24-07-1816 te Olifantsrivier, gedoop op -10-11-1816 te Swartland, oorlede op -17-11-1897 te Clanwilliam, Westkaap op 81-jarige ouderdom, seun van Johannes Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d6) (kyk III.106) en Catharina Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -16-05-1841 te Clanwilliam met Hester Elisabeth GREEFF, gebore ± 1818 te v Alexandershoek, oorlede op -27-09-1878 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  CatharinaJohanna Christina, gebore op -07-09-1842, gedoop op -25-12-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-05-1862 te Piketberg met Johannes Albertus MARAIS, gebore ± 1840 te ??
   2.  Sara Johanna, gebore te Kleinfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -18-08-1844 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-04-1865 te Piketberg met Charles Stephanus KOTZÉ, gebore ± 1837 te ??
   3.  Johannes Gideon, gebore op -12-08-1846 te Onder Olifantsriver, gedoop op -30-08-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -25-12-1877 te Piketberg met Geertruida Wilhelmina KOTZÉ, gebore ± 1856 te Ceres, Westkaap, oorlede op -14-03-1905 te Clanwilliam, dogter van Abraham Johannes Jacobus KOTZÉ en Susara Johanna Geertruida CARSTENS.
   4.  Hester Elisabeth Susanna, gebore op -28-01-1849, gedoop op -13-05-1849 te Clanwilliam.
   5.  Christina Willemina, gebore op -26-12-1850, gedoop op -16-02-1851 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-09-1868 te Piketberg met Jacobus Marthinus Johannes Pieter CARSTENS, gebore ± 1843 te ??
   6.  Susanna Elisabeth, gebore op -14-09-1853, gedoop op -09-10-1853 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-02-1878 te Clanwilliam met Johannes Christiaan KOTZÉ, gebore ± 1851 te ??
   7.  Hester Elizabeth, gebore op -04-12-1855, gedoop op -14-09-1856 te Piketberg.
   8.  Matthys Jacobus (kyk V.695).
   9.  Johanna Christina Helena, gebore op -15-01-1859, gedoop op -09-03-1859 te Clanwilliam.
   10.  Johannes Christiaan, gebore op -15-06-1862, gedoop op -01-02-1863 te Clanwilliam.

IV.291    Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2), gebore op -29-04-1819 te 'Droogrivier', distr, Graafwater, gedoop op -29-08-1819 te Swartland, oorlede op -25-08-1886 te 'Kruisfontein', distr. Piketberg op 67-jarige ouderdom, seun van Johannes Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d6) (kyk III.106) en Catharina Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -04-10-1847 te Piketberg met Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION, 26 jaar oud, gebore te 'De Erf', distr. Piketberg, gedoop op -30-09-1821 te Swartland, oorlede op -17-04-1893 te 'Kruisfontein', distr. Piketberg op 71-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Gideon van ZYL (kyk V.699).
   2.  Nicolaas Franciscus van ZYL (kyk V.703).
   3.  Johannes Christiaan van ZYL (kyk V.705).
   4.  Frederik Wilhelm van ZYL (kyk V.707).
   5.  Hermanus Adriaan van ZYL (kyk V.709).
   6.  Maria Magdalena van ZYL (kyk V.712).

IV.293    Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3), gebore op -25-05-1822, gedoop op -18-03-1823 te Swartland, seun van Johannes Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d6) (kyk III.106) en Catharina Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -16-02-1846 te 'Droërivier', distr. Clanwilliam met Jacoba Christina LOUW, gebore ± 1824, 'Adriaan-dg'.
Getroud in die kerk (2) op 46-jarige ouderdom op -08-02-1869 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZYL, gebore ± 1835.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Gideon (kyk V.714).
   2.  Jacobus Adriaan (Jacob) (kyk V.715).
   3.  Hermanus Adriaan, gebore op -04-09-1850, gedoop op -10-11-1850 te Clanwilliam.
   4.  Jacoba Christina, gebore op -27-11-1851, gedoop op -28-11-1852 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-05-1870 te Clanwilliam met Frederik Johannes Jacobus CARSTENS, gebore ± 1846.
   5.  Catharina Sara (kyk V.720).
   6.  Hester Willemina (kyk V.721).
   7.  Martha Maria, gebore op -13-12-1860, gedoop op -12-02-1861 te Clanwilliam.
   8.  Sara Johanna, gebore op -20-06-1863, gedoop op -05-01-1864 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -30-01-1882 te Clanwilliam met Gert Johannes KOTZÉ, gebore ± 1862 te v Jakkalsfontein.
   9.  Dirk Jacobus (kyk V.725).
Uit die tweede huwelik:
   10.  Catharina Maria Magdalena, gebore op -07-12-1869, gedoop op -07-03-1871 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -28-03-1898 te Clanwilliam met Hendrik Johannes Christiaan THEART, gebore ± 1866 te ??
   11.  Helena Wilhelmina, gebore op -26-02-1872, gedoop op -25-02-1873 te Clanwilliam.
   12.  Johanna Catharina Lamberta, gebore op -09-01-1879, gedoop op -31-01-1879 te Clanwilliam.

IV.296    Catharina Jacoba van ZYL, gebore op -25-07-1831, gedoop op -26-02-1832 te Clanwilliam, dogter van Johannes Gideon van ZIJL (kode: b6.c11.d6) (kyk III.106) en Catharina Sara KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -10-11-1850 te Clanwilliam met Pieter Adriaan van ZIJL, 18 jaar oud (kyk IV.258).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder IV.258).
 
IV.298    Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1), gebore op -15-12-1818, gedoop op -28-10-1819 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -29-12-1845 te Clanwilliam met Martha Maria van ZYL, gebore ± 1820 te Compagniesdrift.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David (kyk V.731).
   2.  Glaudina Geertruida, gebore op -29-05-1848 te Sandveld, gedoop op -06-06-1848 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -10-04-1871 te Clanwilliam met Andries Stephanus Faculyn GOUS, gebore ± 1850 te vb Klawerfontein, distr. Piketberg.
   3.  Hendrika Maria, gebore op -14-05-1850 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -13-04-1868 te Clanwilliam met Heremias Cornelis ENGELBRECHT, gebore ± 1848.
   4.  Martha Maria (kyk V.737).
   5.  Johannes Gideon (kyk V.738).
   6.  Maria Christina Geertruida (kyk V.740).
   7.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -17-11-1859, gedoop op -05-02-1860 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -05-10-1891 te Clanwilliam met Glaudina Geertruida ENGELBRECHT, gebore ± 1861 te ??
   8.  Johanna Maria, gebore op -14-07-1861 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-09-1861 te Clanwilliam.
   9.  Catharina Johanna Geertruida, gebore op -30-01-1865 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865.
   10.  Helena Maria Christina, gebore op -27-09-1867, gedoop op -19-12-1867 te Clanwilliam.
   11.  Albertus Erasmus, gebore op -24-07-1872 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -26-09-1904 te Clanwilliam met Johanna Elizabeth SCHREUDER, gebore ± 1888 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam.

IV.300    Maria Christina Geertruida van ZIJL, gebore op -09-11-1820 te Olifantsrivier, gedoop op -07-10-1821 te Swartland, oorlede 02-1863 te ?? Dogter van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Dirk Ernst Hendrik van ZIJL, 25 jaar oud (kyk V.372). {hy was vroeër getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-02-1848 te Clanwilliam met Sara Debora NIEUWOUDT, 20 jaar oud, gebore op -23-08-1827 te Louisfontijn, distr. Clanwilliam, gedoop op -08-02-1829, oorlede op -10-11-1850 te Clanwilliam op 23-jarige ouderdom, dogter van George Sebastiaan NIEUWOUDT en Maria Margaretha du TOIT. hy is later getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -07-12-1863 te Clanwilliam met Johanna Catharina Gerendina de WAAL, 16 jaar oud, gebore op -18-06-1847 te ?? Oorlede op -18-02-1920 te ?? op 72-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik Christiaan de WAAL en Rosina Catharina GERICKE.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -06-03-1853 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-02-1854 te Clanwilliam.
   2.  Johannes David van ZYL, gebore op -26-05-1860, gedoop op -02-09-1860 te Clanwilliam.
   3.  Susanna Aletta Johanna van ZYL, gebore ± 1861 te ??
   4.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1863 te ??

IV.301    Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3), gebore op -23-01-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -05-10-1823 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -22-11-1846 te Clanwilliam met Helena Maria Christina van TAAK, gebore ± 1825 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesie Helena van ZYL, gebore op -08-10-1847, gedoop op -14-01-1848 te Clanwilliam.
   2.  Johannes David van ZYL (kyk V.749).
   3.  Hendrika Maria van ZYL, gebore op -05-03-1853 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -01-09-1853 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -06-03-1893 te Clanwilliam met Dirk Johannes van ZIJL, 57 jaar oud (kyk IV.259). {hy was vroeër getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-12-1855 te Clanwilliam met Geesje Martha Maria Petronella GREEFF, gebore ± 1839 te ?? hy was vroeër getroud in die kerk op 50-jarige ouderdom op -19-10-1885 te Clanwilliam met Martha Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore ± ??}
   4.  Helena Maria Christina, gebore op -25-05-1854, gedoop op -12-08-1854 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam.
   5.  Martha Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore op -04-10-1857, gedoop op -27-12-1857 te Clanwilliam.
   6.  Hendrik Adriaan van ZYL, gebore op -12-11-1866, gedoop op -21-04-1867 te Clanwilliam, oorlede < 1872 te ??
   7.  Hendrik Adriaan van ZYL (kyk V.755).

IV.304    Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5), gebore op -06-07-1825, gedoop op -13-05-1827 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Johanna Maria van ZIJL, 31 jaar oud (kyk V.295).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL, gebore op -21-06-1849, gedoop op -25-12-1849 te Clanwilliam, oorlede < 08-1852 te ??
   2.  Glaudina Geertuida van ZYL (kyk VI.591).
   3.  Johannes David van ZYL (kyk VI.592).
   4.  Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kyk VI.593).
   5.  Hendrik Marthinus Adriaan van ZYL (kyk VI.595).
   6.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk VI.597).

IV.305    Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6), gebore op -28-07-1827 te v Heerenlogement, gedoop op -24-02-1828 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -09-01-1865 te Clanwilliam met Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG, gebore ± 1847 te v Duikerfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL (kyk V.757).
   2.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -03-05-1868, gedoop op -17-12-1868 te Clanwilliam, oorlede < 11-1873 te ??
   3.  Adriaan Johannes Christiaan van ZYL, gebore op -08-10-1870 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-08-1871 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -03-07-1872 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-08-1873 te Clanwilliam.
   5.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -27-11-1873 te 'Kleinvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -05-03-1874 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -23-09-1901 te Vanrhynsdorp met Margaretha Wilhelmina NIEUWOUDT, gebore ± 1878.
   6.  Gideon Johannes Petrus van ZYL (kyk V.764).
   7.  Barend Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -13-03-1885, gedoop op -09-02-1887 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -29-01-1912 te Vanrhynsdorp met Margaretha Johanna Augustina PRINS, gebore ± 1883 te ??
   8.  Hermanus Gideon Marthinus van ZYL, gebore op -20-09-1889, gedoop op -13-04-1890 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -16-10-1911 te Vanrhynsdorp met Johanna Frederika MULDER, gebore ± 1890 te ??

IV.307    Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e7), gebore op -26-05-1829, gedoop op -28-03-1830 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Jannetje van der WESTHUYSEN, gebore ± 1833 te ==.
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -08-10-1855 te Clanwilliam met Johanna Sophia van der MERWE, gebore ± 1837.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Alida Janetta van ZYL, gebore op -09-08-1852, gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Sophia Maria Jacoba van ZYL, gebore op -16-08-1857, gedoop op -27-12-1857 te Clanwilliam.
   3.  Hendrika Maria van ZYL, gebore op -17-12-1863, gedoop op -17-04-1864 te Clanwilliam.

IV.311    Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9), gebore op -28-02-1838 te v Onder Olifantsrivier, gedoop op -15-04-1838 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) (kyk III.108) en Hendrika Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-12-1861 te Clanwilliam met Gloudina Gertruida Johanna van ZYL (kyk IV.349).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL (kyk V.773).
   2.  Willem Jacobus van ZYL (kyk V.775).
   3.  Gertruida Cornelia van ZYL, gebore te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -02-11-1898 te Clanwilliam met Edward BRITTAIN, onderwijzer, gebore ± 1853 te ??
   4.  Hermanus Gideon Marthinus van ZYL, veeboer, gebore op -14-02-1868, gedoop op -16-08-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 32-jarige ouderdom op -23-07-1900 te Upington met Anna Louisa Maria MOLLER, gebore ± 1870.
Getroud in die kerk (2) op 60-jarige ouderdom op -06-03-1928 te Vanrhynsdorp met Gertruida Wilhelmina N.N. Gebore ± 1871 te ??
   5.  Gideon Johannes Jacobus van ZYL, boer op Nauwknoest, gebore op -25-01-1871 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-08-1871 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -01-06-1903 te Vanrhynsdorp met Sophia Helena van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   6.  Hendrik Adriaan van ZYL, gebore op -09-08-1877, gedoop op -17-09-1877 te Vanrhynsdorp.

IV.315    Hermanus Andries Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d9.e5), gebore op -11-04-1868 te Ouplaas Van Rijnsdorp (SA), gedoop op -16-08-1868 te Clanwilliam, seun van Hermanus van ZYL (kode: b6.c11.d9) (kyk III.112) en Maria Jacoba Petronella van ZYL.
Getroud ± 1893 met N.N. Gebore ± 1870.
Uit hierdie huwelik:
   1.  NN, gebore ± 1917.

IV.323    Johannes Leonardus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e3), gebore op -04-03-1836 te 'Modderfontein', dirst. Clanwilliam, gedoop op -01-09-1836 te Clanwilliam, oorlede op -05-11-1919 op 83-jarige ouderdom, begrawe te Kotzesrus, Northern Cape, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c11.d13) (kyk III.118) en Catharina Maria Magdalena LOCHNER.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-01-1862 te Clanwilliam met Johanna Jacoba Elizabeth LOCHNER, 21 jaar oud, gebore op -18-03-1840 te Groenekloof, Darling, Wes-Kaap, dogter van Johannes Christiaan Petrus Adriaan LOCHNER en Jane Maria (Mary) DOUGHTY.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus (kyk V.786).
   2.  Jane Maria, gebore op -25-05-1864, gedoop op -20-01-1865 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam.
   3.  Catharina Maria Magdalena, gebore op -17-09-1866, gedoop op -03-07-1867 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   4.  Johannes Christiaan Petrus Adriaan, gebore op -17-11-1868, gedoop op -07-02-1869 te Clanwilliam.
   5.  Johannes Leonardus, gebore op -20-08-1870, gedoop op -29-01-1871 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   6.  Johanna Hacoba Elizabeth, gebore op -27-07-1873, gedoop op -18-01-1874 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   7.  George Gideon Petrus (Sors) (kyk V.793).

IV.329    Gideon van ZYL (kode: b6.c11.d13.e6), gebore op -17-05-1843, gedoop op -07-04-1844 te Clanwilliam, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c11.d13) (kyk III.118) en Catharina Maria Magdalena LOCHNER.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -13-02-1871 te Clanwilliam met Johanna Maria van ZYL, 26 jaar oud, gebore op -11-09-1844, gedoop op -09-03-1845 te Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus (kyk V.794).
   2.  Geertruida Cornelia Johanna, gebore op -19-05-1873, gedoop op -24-08-1873 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   3.  Gideon Willem Martinus, gebore op -30-07-1878, gedoop op -26-01-1879 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -28-09-1909 te Kaapstad met Anna Elizabeth van der MERWE, gebore ± 1887 te Wellington.
   4.  Willem Jacobus, gebore op -11-04-1881, gedoop op -21-08-1881 te Vanrhynsdorp, oorlede op -04-08-1947 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1904 te ?? Vrou is Petronella Johanna van ELLEWEE, gebore op -14-01-1882 te ?? Oorlede 20-01-19.
   5.  Johannes Georg Philip, gebore op -23-03-1885, gedoop op -10-05-1885 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -04-03-1907 te Vanrhynsdorp met Hendrina Josina NIEUWOUDT, gebore ± 1888.
   6.  Jacobus Johannes, gebore op -08-08-1896, gedoop op -11-08-1897 te Uppington.

IV.335    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e10), gebore op -06-06-1856 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -31-08-1856 te Clanwilliam, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c11.d13) (kyk III.118) en Catharina Maria Magdalena LOCHNER.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -01-11-1875 te Clanwilliam met Glaudina Willemina van der MERWE, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Glaudina Willemina, gebore op -05-07-1877, gedoop op -02-09-1877 te Vanrhynsdorp.
   2.  Albertus Petrus (kyk V.805).
   3.  Catharina Maria Magdalena, gebore op -09-05-1881, gedoop op -15-01-1882 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -18-02-1901 te Vanrhynsdorp met Gideon Frederik KOEGELENBERG, gebore ± 1879 te ??
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -09-03-1925 te Vanrhynsdorp met Daniël Erasmus KOEGELENBERG, boer distr. Moorreesburg, gebore ± 1876.
   4.  Anna Jacoba Elizabeth, gebore op -02-09-1885, gedoop op -03-04-1886 te Vanrhynsdorp.
   5.  Jacobus Stephanus, gebore op -25-05-1888, gedoop op -13-01-1889 te Vanrhynsdorp.
   6.  Stephanus Jacobus, gebore op -25-08-1890, gedoop op -08-03-1891 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -25-08-1924 te Vanrhynsdorp met Huibrecht Johanna Elizabeth KOEGELENBERG, gebore ± 1905 te ??
   7.  Jacobus Johannes (Kooitjie) (kyk V.814).

IV.338    Jan Frederik Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d14.e2), gebore op -06-10-1840, gedoop op -18-10-1840 te Clanwilliam, seun van Jan Frederik van ZIJL (kode: b6.c11.d14) (kyk III.120) en Aletta Johanna LAUBSCHER.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -17-02-1870 te Clanwilliam met Hester Elizabeth van TAAK, gebore ± 1849 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Johanna, gebore op -08-04-1871 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam, gedoop op -03-09-1871 te Clanwilliam.
   2.  Elizabeth Anna Wilhelmina, gebore op -30-12-1873, gedoop op -18-01-1874 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   3.  Jan Frederik, boer op 'Stylhoogte', gebore op -16-09-1877, gedoop op -10-03-1878 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-02-1906 te Vanrhynsdorp met Eliza Ann BURNET, gebore ± 1880 te v Houmoed.
   4.  Sophia Helena, gebore op -28-10-1883, gedoop op -20-01-1884 te Vanrhynsdorp.
   5.  Pieter Andries Adriaan, gebore op -28-02-1887, gedoop op -18-12-1887 te Vanrhynsdorp.
   6.  Adriaan Frederik, gebore op -17-07-1889, gedoop op -24-08-1890 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-11-1912 te Vanrhynsdorp met Christina Wilhelmina van ZYL, 24 jaar oud, gebore op -04-04-1888, gedoop op -26-08-1888 te Vanrhynsdorp, dogter van Adriaan Frederik van ZYL (kyk IV.341) en Elizabeth Anna Wilhelmina van TAAK (kyk V.682).

IV.341    Adriaan Frederik van ZYL (kode: b6.c11.d14.e4), gebore te Kleinfontein, gedoop op -18-08-1844 te Clanwilliam, seun van Jan Frederik van ZIJL (kode: b6.c11.d14) (kyk III.120) en Aletta Johanna LAUBSCHER.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -23-07-1877 te Clanwilliam met Elizabeth Anna Wilhelmina van TAAK, 26 jaar oud (kyk V.682).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Johanna, gebore op -09-09-1877, gedoop op -10-07-1916 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -10-07-1916 te Vanrhynsdorp met Jacobus Johannes BONTHUYS, grofsmid, gebore ± 1873.
   2.  Elizabeth Anna Wilhelmina, gebore op -19-02-1883, gedoop op -20-01-1884 te Vanrhynsdorp.
   3.  Sophia Helena, gebore op -03-06-1886, gedoop op -29-08-1886 te Vanrhynsdorp.
   4.  Christina Wilhelmina, gebore op -04-04-1888, gedoop op -26-08-1888 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -25-11-1912 te Vanrhynsdorp met Adriaan Frederik van ZYL, 23 jaar oud, gebore op -17-07-1889, gedoop op -24-08-1890 te Vanrhynsdorp, seun van Jan Frederik Adriaan van ZYL (kyk IV.338) en Hester Elizabeth van TAAK.
   5.  Johanna Frederika Jacoba, gebore op -13-09-1891, gedoop op -06-03-1892 te Vanrhynsdorp.

IV.347    Gideon Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e1), boer, gebore op -01-08-1838, gedoop op -07-10-1838, oorlede ± 1936 te 'Spruitdrift', distr. Clanwilliam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d15) (kyk III.122) en Gertruida Cornelia van ZYL.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -18-04-1859 te Clanwilliam met Geertruida Willemina Johanna van ZYL, gebore ± 1840 te ?? in een andere bron wordt als echtgenote 'Gertruida Cornelia van Zyl' genoemd, maar dat zijn de namen van zijn moeder; onwaarschijnlijk, dus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Willem Johannes (Jacobus ipv Johannes) (kyk V.823).
   2.  Willem Jacobus, boer op 'Spruitdrift', distr. Clanwilliam, gebore op -29-01-1864 te 'Treurfontein', gedoop op -08-03-1864 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 53-jarige ouderdom op -28-01-1918 te Vanrhynsdorp met Susanna Johanna EYGELAAR, gebore ± 1877 te ??
   3.  Albertus Petrus, boer op 'Ouplaas', gebore ± 1865 te ??
   4.  Gideon Jacobus, gebore ± 1867 te ??
   5.  Gertruida Cornelia Johanna, gebore op -19-05-1873 te 'Spruitdrift', distr. Vanrhynsdorp, oorlede op -09-10-1943 te 'Houmoed', distr. Vanrhynsdorp op 70-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1896 te Vanrhynsdorp?? Man is Henry John Richard BURNETT, boer op 'Houmoed', distr. Vanrhynsdorp, gebore ± 1871 te ?? Oorlede ± 1934 te ??
   6.  Geertruida Willemina Johanna, gebore op -16-04-1878, gedoop op -05-09-1878 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam.
   7.  Johannes Jacobus (Jan), gebore ± 1880 te ??
Getroud in die kerk ± 1904 te ?? Vrou is Hennie NIEUWOUDT, gebore ± 1882 te ??

IV.349    Gloudina Gertruida Johanna van ZYL, gebore ± 1840 te ?? Dogter van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d15) (kyk III.122) en Gertruida Cornelia van ZYL.
Getroud in die kerk op -23-12-1861 te Clanwilliam met Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL, 23 jaar oud (kyk IV.311).
Uit hierdie huwelik: 6 kinders (kyk onder IV.311).
 
IV.351    Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4), gebore op -16-05-1848, gedoop op -06-06-1848 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, oorlede op -06-10-1923 te Vanrhynsdorp op 75-jarige ouderdom, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d15) (kyk III.122) en Gertruida Cornelia van ZYL.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-04-1870 te Clanwilliam met Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL, 21 jaar oud (kyk V.917).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes Jacobus (kyk V.834).
   2.  Catharina Hendrika Alberta, gebore op -14-07-1872, gedoop op -29-08-1872 te Clanwilliam.
   3.  Geertruida Cornelia, gebore op -30-10-1873 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-03-1874 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Erasmus Albertus (Belletjie) (kyk V.838).
   5.  Albertus Petrus (kyk V.840).
   6.  Gideon Jacobus Johannes, gebore op -20-05-1879 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -11-02-1880 te Clanwilliam.
   7.  Petrus Johannes, gebore op -09-09-1882, gedoop op -09-11-1882 te Clanwilliam.
   8.  Elizabeth Catharina Maria (kyk V.843).
   9.  Frans Albertus, gebore op -07-02-1887 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-08-1887 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam.
   10.  Johanna Maria, gebore op -21-05-1891, gedoop op -12-08-1891.

IV.352    Willem Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e5), boer op 'Heerenlogement', gebore op -04-07-1852, gedoop op -30-01-1853 te Clanwilliam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d15) (kyk III.122) en Gertruida Cornelia van ZYL.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -12-08-1874 te Clanwilliam met Maria Magdalena van ZYL, gebore ± 1853 te ??
Getroud in die kerk (2) op 32-jarige ouderdom op -11-08-1884 te Vanrhynsdorp met Johanna Naria Jeanetta SMIT, gebore ± 1865 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Jacobus (kyk V.846).

IV.361    Daniel Lambrechts van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e7), gebore op -20-07-1825, gedoop op -18-09-1825 te Swartland, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Sara Johanna LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -28-04-1851 te Piketberg met Belia Johanna Margaretha LAMBRECHTS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus van ZYL (kyk V.848).
   2.  Belia Johanna Margaretha van ZYL, gebore op -07-06-1854, gedoop op -01-10-1854 te Hopefield.
   3.  Sara Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -23-04-1856, gedoop op -14-09-1856 te Hopefield.
   4.  Pieter Gideon van ZYL (kyk V.852).
   5.  Catharina Helena Maria van ZYL, gebore op -17-02-1862, gedoop op -05-10-1862 te Piketberg.
   6.  Anna Elizabeth Jacoba van ZYL, gebore op -17-02-1862, gedoop op -05-10-1862 te Piketberg.
   7.  Daniël Lambrechts van ZYL (kyk V.856).
   8.  Christina Maria Johanna van ZYL, gebore op -30-08-1866, gedoop op -21-10-1866 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -08-09-1891 te Hopefield met Nicolaas MOSTERT, gebore ± 1864 te ??
   9.  Hugo Amos van ZYL (kyk V.859).
   10.  Anna Johanna Aletta van ZYL, gebore op -16-02-1871, gedoop op -10-09-1871 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -18-04-1892 te Hopefield met Willem Petrus Jacobus BAARD, gebore ± 1869 te ??
   11.  Maria Elizabeth Petronella van ZYL, gebore op -26-08-1878, gedoop op -26-08-1878 te Piketberg.

IV.363    Hugo Amos van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e8), gebore op -26-11-1827 te Sanddrif, gedoop op -23-03-1828 te Kaapstad, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Sara Johanna LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-09-1852 te Piketberg met Helletje Gerardina Frederika TRUTER, gebore ± 1829 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hilletje Aletta Christina van ZYL, gebore op -21-04-1855, gedoop op -02-09-1855 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -26-09-1871 te Piketberg met François Johannes HEYNST, gebore ± 1848 te ??
   2.  Sara Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -10-08-1857, gedoop op -06-04-1880 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-04-1880 te Hopefield met Jacobus Petrus GILDENHUYS, gebore ± 1853 te ??
   3.  Hugo Amos van ZYL (kyk V.868).
   4.  Martje Susanna Hendrika van ZYL, gebore op -07-06-1861, gedoop op -22-09-1861 te Piketberg.
   5.  Anna Elizabeth, gebore op -08-07-1863 te 'Hardevlei', distr. Hopefield, gedoop op -28-02-1864 te Hopefield.
   6.  Daniël Jacobus van ZYL, gebore op -07-05-1869, gedoop op -03-08-1869 te Piketberg.

IV.365    Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9), gebore op -12-06-1829 te Swartland, gedoop op -20-09-1829, oorlede op -19-11-1909 op 80-jarige ouderdom, begrawe te Hardevlei, distr. Piketberg, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Sara Johanna LAMBRECHTS.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -13-10-1851 te Piketberg met Catharina Helena LAMBRECHTS, 19 jaar oud, gebore op -16-03-1832 te Swartland, gedoop op -19-08-1832, dogter van Pieter Gideon LAMBRECHTS en Bella Johanna Margaretha MOSTERT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Gideon (kyk V.873).
   2.  Albertus Petrus Hugo (kyk V.875).
   3.  Bella Johanna Margaretha, gebore op -24-07-1856.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-09-1878 te Piketberg met Dirk Jacobus BRAND, gebore ± 1856 te ??
   4.  Daniel Lambrechts (kyk V.880).
   5.  Hugo Amos (kyk V.882).
   6.  Sara Johanna, gebore op -06-03-1871, gedoop op -06-09-1871 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-03-1890 te Piketberg met Marthinus Johannes CARSTENS, gebore ± 1894 te ??

IV.368    Albertus Petrus Johannes van ZYL (kode: b6.c12.d2.e11), gebore op -26-05-1837 te ?? Gedoop op -01-10-1837 te Swartland, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Sara Johanna LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -26-03-1866 te Hopefield met Hilletje Aletta Johanna LOUW, gebore ± 1845 te ?
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Gerendina (kyk V.886).
   2.  Gert Jacobus Johannes, gebore op -04-01-1873, gedoop op -23-03-1873 te Hopefield.
   3.  Anna Elizabeth Christina, gebore op -28-04-1878, gedoop op -04-08-1878 te Hopefield.
   4.  Albertus Petrus, gebore op -01-10-1880 te ?? Gedoop op -31-10-1880 te Hopefield.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -24-10-1905 te Hopefield met Johanna Catharina KOTZÉ, gebore ± 1887 te ??
   5.  Anna Jacoba Elizabeth, gebore op -03-08-1882 te ?? Gedoop op -26-10-1882 te Piketberg.
   6.  Jacobus Gideon, gebore op -14-06-1883 te ?? Gedoop op -30-09-1883 te Hopefield.
   7.  Hugo Amos, gebore op -01-05-1884 te ?? Gedoop op -13-07-1884 te Piketberg.
   8.  Daniel Lambrechts, gebore op -20-10-1885, gedoop op -17-01-1886 te Hopefield, oorlede op -11-03-1967 op 81-jarige ouderdom, begrawe te Malmesbury.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -14-03-1911 te Moorreesburg met Anna Catharina Dorothea HANEKOM, 21 jaar oud, gebore op -17-01-1890 te ?? Oorlede op -29-11-1926 op 36-jarige ouderdom, begrawe te Malmesbury.
   9.  Petrus Albertus Jurgen, gebore op -27-02-1887 te ?? Gedoop op -23-06-1887 te Piketberg.
   10.  Albertus Petrus Johannes, boer op Sandduin, gebore op -16-07-1889 te ?? Gedoop op -18-09-1889 te Piketberg.
Getroud ± 1916 te ?? Vrou is Elza Gloudina Jacoba AGENBACH, gebore ± 1891 te ??
   11.  Johannes Hendrik Jacobus, gebore op -04-10-1891, gedoop op -31-01-1892 te Piketberg.

IV.372    Gert Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e13), gebore op -01-09-1842 te Bergrivier, gedoop op -05-03-1843 te Swartland, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Sara Johanna LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-11-1868 te Piketberg met Christina Maria LAMBRECHTS, gebore ± 1845 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Belia Johanna Catharina van ZYL, gebore op -25-05-1869 te 'Hardeveld', distr. Piketberg, gedoop op -03-08-1869 te Piketberg.
   2.  Sara Johanna van ZYL, gebore op -24-07-1871, gedoop op -10-09-1871 te Piketberg.
   3.  Catharina Helena van ZYL, gebore op -06-08-1877, gedoop op -18-11-1877 te Hopefield.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -15-09-1896 te Hopefield met Hendrik Johannes HICKMAN, gebore ± 1876 te v Vliervlei.
   4.  Piet Gideon van ZYL, gebore op -28-04-1880, gedoop op -31-10-1883 te Hopefield.
   5.  Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -09-09-1882, gedoop op -21-01-1883 te Hopefield.
   6.  Gert Willem Johannes van ZYL, boer op Soutkloof, gebore op -05-02-1885, gedoop op -29-03-1885 te Hopefield.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -24-03-1914 te Aurora met Johanna Aletta Maria van DYK, gebore ± 1887 te ??
   7.  Hugo Amos van ZYL, gebore op -24-04-1891, gedoop op -15-08-1891 te Piketberg.

IV.374    Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d3.e1), gebore op -18-07-1815 te Piketberg, gedoop op -13-10-1815 te Swartland, seun van Willem Johannes van ZIJL (Gert Willem Johannes) (kode: b6.c12.d3) (kyk III.128) en Cecilia Johanna van ZIJL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-12-1837 te Swartland met Catharina Christina HUYSAMEN, 16 jaar oud, gebore op -20-03-1821 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus Johannes (kyk V.909).
   2.  Elizabeth Catharina Maria, gebore op -05-12-1841, gedoop op -27-03-1842 te Swartland, oorlede op -07-05-1917 te Orchardstasie op 75-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-07-1859 te Hopefield met Pieter Jan Albertus de VILLIERS, 35 jaar oud, boer & handelaar, gebore op -28-05-1824 te ?? Gedoop op -11-07-1824 te Swellendam, oorlede op -31-07-1898 te Heerenlogement op 74-jarige ouderdom. {hy was vroeër getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -29-07-1853 te ?? Vrou is Jacomina Hendrina de BEER.}
   3.  Pieter Johannes (kyk V.913).
   4.  Anna Sophia Margaretha, gebore op -28-11-1845, gedoop op -08-03-1846 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-09-1869 te Clanwilliam met Pieter Jan Albertus de VILLIERS, 27 jaar oud, boer, schrijnwerker en boekhouder, gebore op -04-02-1842, gedoop op -10-04-1842 te Swellendam, oorlede op -17-01-1899 te Mowbray op 56-jarige ouderdom.
   5.  Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL (kyk V.917).
   6.  Maria Magdalena, gebore op -11-04-1851, gedoop op -21-09-1851 te Piketberg.
   7.  Margaretha Elizabeth, gebore op -18-09-1854, gedoop op -08-10-1854 te Hopefield.

IV.379    Reynier Willem van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e1), gebore op -03-05-1811 te Piketberg, gedoop op -13-10-1811 te Swartland, seun van Pieter Gideon van ZIJL (kode: b6.c12.d4) (kyk III.133) en Maria Magdalena BASSON (Besson).
Getroud op 28-jarige ouderdom op -31-08-1839 te Clanwilliam met Hilletje Maria van ZYL, 21 jaar oud (kyk IV.281).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder IV.281).
 
IV.380    Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e2), gebore op -18-02-1813 te Piketberg, gedoop op -05-09-1813 te Swartland, oorlede op -13-05-1882 te ?? op 69-jarige ouderdom, seun van Pieter Gideon van ZIJL (kode: b6.c12.d4) (kyk III.133) en Maria Magdalena BASSON (Besson).
Getroud op 25-jarige ouderdom op -25-12-1838 te Clanwilliam met Maria Johanna MULDER, gebore ± 1815 te 'van' Kameelboom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -04-11-1842, gedoop op -24-03-1844 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-02-1870 te Groot-Riet, Namakwaland met Jasper Christiaan Johannes Gideon SMITH, gebore ± 1821 te ??
   2.  Pieter Gideon van ZYL (kyk V.922).
   3.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -11-11-1849, gedoop op -04-09-1850 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Cornelis van ZYL (kyk V.926).
   5.  Albertus Stephanus van ZYL, gebore op -20-08-1853 te 'Kliphoek', distr. Namakwaland, gedoop op -20-08-1854 te Namakwaland.
   6.  Reinier Willem van ZYL (kyk V.929).
   7.  Anna Maria Johanna Frederika van ZYL (kyk V.931).

IV.382    Anna Maria van ZIJL, gebore op -20-09-1815 te Sandveld, gedoop op -17-10-1816 te Tulbagh, oorlede op -25-12-1859 te Bultfontein, distr. Hoopstad op 44-jarige ouderdom, dogter van Pieter Gideon van ZIJL (kode: b6.c12.d4) (kyk III.133) en Maria Magdalena BASSON (Besson).
Getroud op 23-jarige ouderdom op -27-01-1839 te Clanwilliam met Gideon Pieter van ZIJL, 25 jaar oud (kyk IV.280). Het gezin trekt vanuit Clanwilliam naar het Hoopstad-district. Tijdens de trek door Namakwaland zijn vier kinderen geboren.
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder IV.280).
 
V.1    Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e1.f1), gebore op -06-01-1827, gedoop op -08-07-1827 te Colesberg, oorlede op -16-03-1869 te 'Palmietfontein', distr. Bethule op 42-jarige ouderdom, seun van Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG.
Getroud in die kerk ± 1852 te ?? Vrou is Susanna Magdalena van HEERDEN, gebore ± 1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Johanna van ZYL, gebore ± 1854 te ??
   2.  Petrus Arnoldus van ZYL, gebore ± 1855.
   3.  Suzanna Wilhelmina Magdalena van ZYL, gebore ± 1857.

V.3    Johannes Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1.f2), gebore op -06-12-1828, gedoop op -05-02-1829 te Colesberg, seun van Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -10-09-1848 te Cradock met Anna Susanna Elsie Petronella VENTER, gebore ± 1830 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (Jan) van ZYL (kyk VI.4).
   2.  Peterus Jacobus van ZYL, gebore op -10-07-1857, gedoop op -23-08-1857 te Cradock.
   3.  Johanna Hendrina van ZYL, gebore op -05-04-1859, gedoop op -01-05-1859 te Cradock.
   4.  Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella) (kyk VI.7).
   5.  Johannes Hendrik, gebore op -19-10-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock`, gedoop op -11-01-1863 te Cradock.
   6.  Hester Magdalena van ZYL, gebore op -06-08-1864, gedoop op -17-09-1864 te Cradock.
   7.  Hester Johanna Maria van ZYL, gebore op -27-06-1866, gedoop op -05-08-1866 te Aliwal-Noord.

V.6    Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1.f4), gebore op -18-08-1834 te Brakrivier, gedoop op -22-03-1835 te Cradock, seun van Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG.
Getroud in die kerk (1) ± 1860 te ?? Vrou is Elsie Jacoba JACOBS, gebore op -03-11-1838 te Caledon Rivers distr. Oorlede op -19-10-1875 te Weltevreden, Bloemfontein op 36-jarige ouderdom, dogter van Petrus Johannes François JACOBS en Johanna Hendrina HOLZHAUSEN.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Vrou is Johanna Helena ERASMUS, gebore ± 1838 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -25-07-1861 te ?? Gedoop op -01-09-1861 te Smithfield.
   2.  Stoffelina Catharina van ZYL, gebore ± 1862 te ??
   3.  Petrus Johannes François van ZYL, gebore ± 1863 te ??
   4.  Willem Abraham van ZYL, gebore ± 1865 te ??
   5.  Daniël Jacobus van ZYL, gebore ± 1866.
   6.  Lucas Cornelis van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   7.  Jan Andries van ZYL, gebore ± 1870 te ??
   8.  Anna Helena Elizabeth, gebore ± 1872 te ??
   9.  Adriaan Andries (kyk VI.19).

V.10    Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e3.f1), boer op Rietvlei, gebore op -19-02-1825, gedoop op -17-04-1825 te Cradock, oorlede op -04-07-1886 op 61-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -17-02-1845 te Colesberg met Sara Susanna de WET, 17 jaar oud, gebore op -19-02-1827, gedoop op -04-06-1827 te Caledon, oorlede op -14-09-1891 te 'Rietvlei', distr. Albert op 64-jarige ouderdom, dogter van Daniël Rudolf de WET en Magdalena Catharina de KOCK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -05-05-1846, gedoop op -30-08-1846 te Colesberg, oorlede < 1864?
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -07-06-1848, gedoop op -20-08-1848 te Colesberg.
Getroud ± 1874 te ?? Man is Daniël Rudolph de WET, gebore ± 1845 te ??
   3.  Margaretha Aletta, gebore op -04-09-1850, gedoop op -15-09-1850 te Colesberg.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-11-1872 te Middelburg Kp met Jan Joachim Lodewyk PIENAAR, 22 jaar oud, gebore op -09-10-1850, gedoop op -25-12-1850 te Colesberg, seun van Christiaan Albertus PIENAAR en Magdalena Elisabeth WERNICH.
   4.  Sara Susanna, gebore op -24-01-1853, gedoop op -20-03-1853 te Burgersdorp.
Getroud ± 1877 te ?? Man is Jan Petrus OOSTHUIZEN, gebore ± 1850.
   5.  Catharina Wilhelmina, gebore op -23-01-1855, gedoop op -05-03-1855 te Colesberg.
Getroud ± 1879 te ?? Man is Jan Mauritz POTGIETER, gebore ± 1851 te ?? Seun van Hans Jurgen POTGIETER en Margaretha Geertruyda van ZYL.
   6.  Daniël Rudolf (kyk VI.30).
   7.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -29-08-1859.
   8.  Servaas Daniël van ZYL (kyk VI.33).
   9.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -21-09-1864, gedoop op -09-10-1864 te Middelburg Kp.
   10.  Johannes Marthinus van ZYL, gebore op -15-01-1866, gedoop op -06-02-1866 te Middelburg Kp.
   11.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -27-01-1872, gedoop op -07-04-1872 te Middelburg Kp.

V.14    Adrian Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3.f4), gebore op -08-05-1831 te 'Suurberg', distr. Colesberg, gedoop op -23-10-1831 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -31-05-1852 te Colesberg met Sara Johanna PIENAAR, 18 jaar oud, gebore op -19-01-1834 te Colesberg, Cape (SA), dogter van Abel Albertus PIENAAR en Magdalena Jacoba Maria KOTZE. {sy is later getroud in die kerk op 56-jarige ouderdom op -09-04-1890 te Steynsburg met Philip Stefanus COETZEE.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Jacoba Maria, gebore op -16-07-1853 te Hantam, gedoop op -11-09-1853 te Colesberg.
   2.  Adriaan Jacobus (kyk VI.39).
   3.  Abel Adriaan, gebore op -16-12-1856 te Colesberg, Cape (SA, oorlede ± 1931 te Transvaal (SA), begrawe te Swart Ruggens.
   4.  Margaretha Aletta, gebore op -20-03-1863, gedoop op -10-05-1863 te Burgersdorp.
   5.  Susara Johanna, gebore op -25-08-1864 te Cape (SA), gedoop op -09-10-1864 te Middelburg Kp, oorlede op -24-07-1930 te Johannesburg, Transvaal (SA) op 65-jarige ouderdom.
Getroud ± 1886 met Francois Nicolaas PIENAAR, gebore ± 1860.
   6.  Jacobus Petrus, gebore ± 1868 te Johannesburg, Transvaal (SA), oorlede op -24-07-1930 te Braamfontein, Johanesburg (SA), begrawe te Johannesburg.
Getroud ± 1894 met Adriana CLAASENS, gebore ± 1870 te Cape (SA).
   7.  Willem Abraham, gebore op -24-10-1869, gedoop op -28-11-1869 te Burgersdorp.
   8.  Martha Margaretha, gebore op -16-05-1871, gedoop op -23-07-1871 te Burgersdorp, ws jong ovl <1879.
   9.  Margaretha Aletta, gebore op -10-08-1872, gedoop op -13-10-1872 te Burgersdorp.
   10.  Cornelis Johannes, gebore op -12-05-1874, gedoop op -12-07-1874 te Middelburg Kp.
   11.  Christian Cornelius (kyk VI.51).
   12.  Jacobus Pienaar, gebore op -07-01-1878, gedoop op -17-02-1878 te Steynsburg.
   13.  Martha Margaretha, gebore op -13-06-1879 te Steynsburg, Cape (SA), gedoop op -24-08-1879 te Steynsburg.

V.16    Cornelis Johannes van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f5), gebore op -07-08-1832, gedoop op -09-09-1832 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK.
Getroud in die kerk ± 1857 met Huibrecht Catharina Francina Florina Magdalena du PLESSIS, gebore ± 1834.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -14-09-1852, gedoop op -17-09-1852 te Burgersdorp.
   2.  Johannes Albertus, gebore op -04-08-1854, gedoop op -04-12-1854 te Colesberg, ws jong ovl < 1873.
   3.  Cornelis Johannes, gebore op -05-04-1857, gedoop op -02-08-1857 te Burgersdorp.
   4.  Margaretha Aletta, gebore op -11-08-1862, gedoop op -25-01-1863 te Burgersdorp.
   5.  Johannes Albertus, gebore op -21-09-1873, gedoop op -09-11-1873 te Middelburg Kp.
   6.  Huibrecht Catharina, gebore op -14-11-1876, gedoop op -07-01-1877 te Middelburg Kp.

V.18    Okkert Petrus (Gideon) van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f6), gebore op -28-07-1839 te Burgherdorp, gedoop op -07-10-1839 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -24-05-1857 te Cradock met Maria Margaretha HOUGH, gebore ± 1841 te ??
Getroud in die kerk (2) op 45-jarige ouderdom op -20-04-1885 te Bethulie, Free State (SA) met Hester Christina Catharina Johanna van ASWEGEN, 51 jaar oud, gebore op -30-07-1833 te Graaff Reinet, gedoop op -08-12-1833, oorlede op -14-12-1895 op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (3) op 56-jarige ouderdom op -04-05-1896 te Bloemfontein, Free State (SA) met Hester Catharina van VUUREN, gebore 1856 te 'Rooipoort', distr, Bloemfontein, oorlede op -03-05-1920 te Bloemfontein.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZIJL (kyk VI.61).
   2.  Andries Petrus (kyk VI.64).
   3.  Margaretha Aletta, gebore op -23-05-1864, gedoop op -02-10-1864 te Middelburg Kp.
   4.  Ockert Petrus, gebore op -07-06-1867, gedoop op -07-07-1869 te Middelburg Kp.
   5.  Maria Isabella, gebore op -04-09-1873, gedoop op -09-11-1873 te Middelburg Kp.
   6.  Johannes Petrus, gebore op -08-02-1875, gedoop op -28-03-1875 te Middelburg Kp.
   7.  Mieta Catharina, gebore op -15-09-1878, gedoop 03/11/.

V.26    Willem Adriaan (Abraham) van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f2), gebore op -23-10-1826, gedoop op -08-10-1827 te Cradock, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) (kode: a5.b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH.
Getroud in die kerk ± 1853 te ?? Vrou is Johanna Martina de BEER, gebore ± 1828 te ==.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Elizabeth van ZYL, gebore op -06-06-1854, gedoop op -02-07-1857 te Smithfield.
   2.  Johanna Martina van ZYL, gebore op -23-09-1856, gedoop op -07-12-1856 te Feuresmith.
   3.  Anna Margaretha van ZYL, gebore op -03-12-1858, gedoop op -13-03-1859 te Fauresmith.
   4.  Willemina Maria van ZYL, gebore op -08-03-1861, gedoop op -31-03-1861 te Smithfield.

V.30    Andries Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f4), gebore op -08-09-1831 te Grahamstown?? Gedoop op -26-12-1831 te Cradock, oorlede op -18-01-1902 te Oranjerivier concentratiekamp op 70-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) (kode: a5.b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -17-04-1854 te Middelburgh Kp met Aletta Johanna Elizabeth NEL, gebore ± 1839 te ??
Getroud (2) met Hester Helena CLOETE, gebore ± 1844 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Catharina Cornelia van ZYL, gebore op -05-05-1855, gedoop op -01-09-1855 te Smithfield, oorlede op -22-06-1913 te Kroonstad op 58-jarige ouderdom.
Getroud met Johannes Coenraad BOSHOFF, gebore op -13-09-1849 te George, Western Cape, oorlede op -09-12-1928 te Sagefield, Bothaville op 79-jarige ouderdom.
   2.  Christina Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -22-07-1856, gedoop op -14-09-1856 te Fauresmith.
   3.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -01-09-1858, gedoop op -26-12-1858 te Boshof.
   4.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -05-03-1860, gedoop op -29-04-1860 te Fauresmith.
   5.  Hermanus Stephanus van ZYL, gebore op -23-07-1862, gedoop op -02-09-1862 te Philippolis.
   6.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -23-07-1862, gedoop op -02-09-1862 te Philippolis.
Uit die tweede huwelik:
   7.  Andries Petrus van ZYL (kyk VI.82).
   8.  Jan Jaco... van ZYL, gebore ± 1866 te ?? Oorlede ± 1900.
   9.  Hester Helena van ZYL, gebore ± 1869 te ??
   10.  Jacobus van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   11.  Cornelius Jacobus van ZYL (kyk VI.87).
   12.  Petrus Andries van ZYL, gebore ± 1879.
   13.  Daniël Petrus, gebore ± 1881 te ??

V.33    Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e4.f5), gebore op -02-08-1834, gedoop op -15-03-1835 te Cradock, oorlede op -20-06-1863 te Fauresmith op 28-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) (kode: a5.b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH.
Getroud in die kerk ± 1857 met Anna Margaretha Adriana PIENAAR, gebore op -24-04-1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha Adriana van ZYL, gebore op -06-05-1858, gedoop op -05-12-1858 te Boshof.
   2.  Willem Abraham van ZYL (kyk VI.92).
   3.  Christina Elizabeth van ZYL, gebore ± 1861 te ??

V.38    Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f8), gebore op -27-01-1842 te Over Sterrenbergspruit, gedoop op -11-02-1844 te Cradock, oorlede op -07-05-1901 op 59-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) (kode: a5.b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-10-1864 te Fauresmith met Maria Christina du TOIT, 18 jaar oud, gebore op -29-11-1845, gedoop op -21-05-1846 te Colesberg, oorlede op -28-01-1926 te ?? op 80-jarige ouderdom, dogter van Andries du TOIT en Maria Christina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Elizabeth van ZYL, gebore op -07-07-1865, gedoop op -01-10-1865 te Fauresmith.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Man is Rudolf KLEINGELD. {hy is later getroud in die kerk ±.}
   2.  Christina Magdalena van ZYL, gebore op -10-10-1866, oorlede op -06-03-1898 op 31-jarige ouderdom, begrawe te Klippan.
   3.  Maria Christina van ZYL, gebore op -27-01-1868, oorlede op -19-07-1869 op 1-jarige ouderdom.
   4.  Maria Christina van ZYL, gebore op -19-07-1869, gedoop op -06-02-1870 te Fauresmith.
   5.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -08-02-1871, gedoop op -09-04-1871 te Fauresmith.
   6.  Maria Christina van ZYL, gebore op -04-05-1873 te ??
   7.  Andries Bernhardus van ZYL, gedoop op -15-11-1874 te Bloemfontein, Vrijstaat.
   8.  Jan Benjamin van ZYL, gebore op -18-11-1875, gedoop op -12-12-1875 te Bloemfontein.
   9.  Jacob van ZYL, gebore op -04-10-1877, gedoop op -03-11-1877 te Fauresmith.
   10.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -24-07-1879, gedoop op -03-08-1879 te Fauresmith.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Man is Willem Albertus RETIEF, gebore ±. {hy is later getroud in die kerk ±.}
   11.  Cornelis Jacob van ZYL (kyk VI.107).
   12.  Anna Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -21-07-1884, gedoop op -22-04-1885 te Fauresmith.
   13.  Rudolf van ZYL (kyk VI.110).
   14.  Susara Johanna Dina Rall, gebore ± 04-1888 te ?? Oorlede op -05-08-1958 te Kaalkraal, distr. Lichtenburg.
Getroud in die kerk ± 1912 te ?? Man is Jacobus Petrus PRETORIUS, gebore ± 1886, oorlede op -14-03-1943 te ??

V.42    Andries Johannes van ZIJL, gebore op -30-10-1817 te ?? Gedoop op -07-12-1817 te George, seun van Adriaan van ZIJL (kyk IV.18) en Anna Catharina BOTHA.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-07-1836 te George met Gerharda Johanna Wilhelmina (Salomina) OBERHOLSTER, gebore ± 1815 te Winterveld, distr. Colesberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Zacharias van ZYL, gebore op -09-05-1848, gedoop op -07-05-1849 te Bloemfontein, ds Andrew Murray.
   2.  Andries Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -05-03-1850, gedoop op -16-06-1850 te Bloemfontein, ds Andrew Murray.

V.50    Jacob Johannes van ZIJL (kode: b6.c1.d9.e4.f3), gebore op -20-12-1839 te Tarka (ZA), gedoop op -26-01-1840 te Cradock (ZA), seun van Jacob Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e4) (kyk IV.34) en Johanna Elisabeth van WYK.
Getroud (1) op 7-jarige ouderdom op -29-09-1847 te Cradock (ZA) met Dorothea Maria GROBBELAAR, gebore ± 1841.
Getroud (2) op 37-jarige ouderdom op -18-04-1877 te Cradock met Susanna Johanna du PLESSIS, gebore ± 1856.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacob Johannes van ZYL, gebore op -04-09-1858 te Brakrivier, gedoop op -24-10-1858 te Cradock.
   2.  Willem Petrus van ZYL, gebore op -20-12-1859 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -25-02-1860 te Cradock.
   3.  Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -20-02-1861 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-04-1861 te Cradock.
   4.  Willem Petrus van ZYL (kyk VI.120).
   5.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -21-05-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -05-06-1864 te Cradock.
   6.  Dorothea Maria van ZYL, gebore op -16-01-1866, gedoop op -25-02-1866 te Cradock.
   7.  Jacob Johannes van ZYL, gebore op -19-09-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -17-11-1867 te Cradock.
   8.  Hester Johanna van ZYL, gebore op -24-08-1870 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -25-09-1870 te Cradock.
   9.  Cornelia Johanna van ZYL, gebore op -05-08-1872, gedoop op -01-09-1872 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   10.  Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -12-01-1876, gedoop op -06-02-1876 te Cradock.
   11.  Johannes Petrus van ZYL, gebore op -29-08-1878, gedoop op -15-12-1878 te Cradock.

V.57    Stephanus Johannes Mourits van ZIJL, gebore op -20-01-1851 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -06-04-1851 te Cradock, seun van Jacob Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e4) (kyk IV.34) en Johanna Elisabeth van WYK.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -15-02-1869 te Cradock met Anna Cecilia van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.139).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Levina van ZYL, gebore op -18-05-1870 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -05-06-1870 te Cradock.
   2.  Jacob Johannes van ZYL (kyk VI.130).
   3.  Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -10-05-1873, gedoop op -22-06-1873 te Cradock.
   4.  Elizabeth Helena van ZYL, gebore op -20-06-1875, gedoop op -25-07-1875 te Cradock.
   5.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -21-05-1877, gedoop op -01-07-1877 te Cradock.
   6.  Marthinus Christoffel van ZYL, gebore op -14-09-1879, gedoop op -01-07-1880 te Cradock, doopjr 1777 kan niet!
   7.  Stephanus Johannes Maurtitz van ZYL, gebore op -02-10-1881, gedoop op -06-11-1881 te Cradock.
   8.  Catharina Wilhelmina van ZYL, gebore op -30-10-1884, gedoop op -07-12-1884 te Cradock.
   9.  Petrus François van ZYL, gebore op -13-09-1886, gedoop op -14-11-1886 te Cradock.
   10.  Hester Johanna van ZYL, gebore op -15-09-1889, gedoop op -01-12-1889 te Cradock.
   11.  Johannes Benjamin van ZYL, gebore op -27-09-1893 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -05-11-1893 te Cradock.

V.58    Jacob van ZYL (kode: b6.c1.d9.e5.f1), gebore op -18-01-1837, gedoop op -05-03-1837 te Cradock, seun van Johannes Maurits van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e5) (kyk IV.36) en Hester Jacomina Susanna van WIJK.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -17-12-1854 te Cradock met Gertruida Jacomina Petronella van ZYL, 20 jaar oud (kyk IV.84).
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder IV.84).
 
V.71    Jacob van ZYL (kode: b6.c1.d9.e9.f1), veeboer op Blaauwkaaltes, gebore op -19-05-1846 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1846 te Cradock, seun van Willem Evans van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -14-11-1864 te Tarka met Maryna Elizabeth Levina van HEERDEN, gebore ± 1848 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Evans, gebore op -25-12-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-03-1868 te Cradock.
   2.  Anna Susanna Magdalena, gebore op -25-12-1871, gedoop op -07-01-1872 te Middelburg Kp.
   3.  Elizabeth Sophia, gebore op -02-08-1873, gedoop op -11-02-1874 te Burgersdorp.
   4.  Cornelia Helena, gebore op -22-03-1876, gedoop op -19-07-1876 te Burgersdorp.
   5.  Jacoba Johanna Maria, gebore op -21-12-1881, gedoop op -11-06-1882 te Ventersburg.
   6.  Petronella Aletta Sophia, gebore op -04-05-1884, gedoop op -06-07-1884 te Ventersburg.

V.73    Frederik Andries Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d9.e9.f2), gebore op -16-01-1848 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-04-1848 te Cradock, seun van Willem Evans van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -22-02-1869 te Cradock met Martha Johanna PRETORIUS, gebore ± 1850 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Sophia, gebore op -10-09-1870, gedoop op -22-01-1871 te Middelburg Kp.
   2.  Rudolf Johannes, gebore op -24-08-1872, gedoop op -06-10-1872 te Cradock.
   3.  Willem Evans, gebore op -03-06-1874, gedoop op -18-08-1874 te Burgersdorp.
   4.  Martha Johanna, gebore op -20-01-1876, gedoop op -19-07-1876 te Burgersdorp.
   5.  Hester Maria, gebore op -14-11-1877, gedoop op -09-12-1877 te Burgersdorp.
   6.  Frederik Andries Jacobus, gebore op -24-12-1881, gedoop op -11-06-1882 te Venter.
   7.  Petronella Aletta, gebore op -22-06-1884, gedoop op -07-09-1884 te Ventersburg.
   8.  Susanna Carolina, gebore op -10-12-1886, gedoop op -15-03-1887 te Ventersburg.

V.88    Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -12-05-1870 te Middelburgh, gedoop op -08-01-1871 te Middelburgh KP (getuies: Nicholas Grobbelaar, Anna Potgieter, Willem Evans van Zyl & Hester Maria van Zyl), oorlede op -08-07-1952 te ?? op 82-jarige ouderdom, begrawe te Clarens, seun van Willem Evans van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN.
Getroud ± 1911 te ?? Vrou is Alleta Catrina APPELGRYN, gebore ± 1874, oorlede op -20-05-1960 te ?? {sy is later getroud op -04-10-1958 te ?? Man is H J van SCHALKWIJK, gebore ± 196.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Mattys, gebore op -13-10-1912 te ??
   2.  Anna Elizabeth, gebore op -27-01-1920 te ?? Oorlede op -27-01-1990 te ?? op 70-jarige ouderdom.
Getroud ± 1960 met (Boet) van der POEL, gebore ± 1934.
   3.  Fredrik Andries Jacobus, gebore op -27-01-1922 te ??
   4.  Francois Johannes (kyk VI.162).
   5.  Elizabeth (Bessie), gebore ± 1932 te ?? Oorlede op -25-07-1991 te ??
   6.  (Bob), gebore ± 1934 te ?? verdronken op jonge leeftijd.
   7.  Piet, gebore ± 1936, oorlede op -12-06-1989 te ?? had 1 vingerstompje.
   8.  Jan Maritz (kyk VI.167).
   9.  B (Bettie), gebore ± 1937, oorlede op -08-10-2004.
Getroud ± 1961 met PIETERSEN, gebore ± 1934.
   10.  Frederik Andries, gebore 05-04-???? te ?? Oorlede op -18-04-1919 te ??

V.91    Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1), boer, gebore op -29-07-1849 te Vlekpoort, distr. Cradock (ZA), gedoop op -23-09-1849 te Cradock (ZA), seun van Daniel Petrus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -04-04-1870 te Colesberg met Martha Aletta Elizabeth van den HEEVER, gebore ± 1851 te Eastern Cape (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob van ZYL, gebore op -09-08-1875 te Ladybrand, Orange Free State (SA).
   2.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -24-06-1877, gedoop op -22-07-1877 te Cradock.
   3.  Anna Maria Margaretha van ZYL, gebore op -28-06-1880, gedoop op -26-09-1880 te Steynsburg.
   4.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.175).
   5.  Andries Petrus Johannes van ZYL (kyk VI.177).

V.94    Daniël Petrus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f3), boer op Smithfield, gebore op -22-09-1852, gedoop op -26-12-1852 te Cradock, seun van Daniel Petrus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER.
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -13-10-1879 te Kimberley met Margrieta Louisa FERREIRA, gebore ± 1854 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -18-03-1901 te Kimberley met Charlotte TRUTER, gebore ± 1855 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Johanna Magdalena, gebore op -28-01-1881, gedoop op -20-02-1881 te Kimberley.
   2.  Daniël Petrus, gebore op -19-10-1882, gedoop op -17-12-1882 te ??
   3.  Jacobus Stephanus, gebore op -27-09-1885, gedoop op -06-10-1885 te Kimberley.
   4.  Edward Bowden, gebore op -05-11-1887, gedoop op -25-12-1887 te Kimberley.
   5.  Margaretha Louisa, gebore op -23-03-1889 te 'Sandberg', distr. Kimberley, gedoop op -14-04-1889 te Kimberley.
   6.  Adriana Maria, gebore op -12-01-1891, gedoop op -29-03-1891 te Kimberley.
   7.  Gertruida Sophia, gebore op -24-08-1895, gedoop op -21-09-1895 te Kimberley.
   8.  Aletta Margaretha, gebore op -06-12-1897, gedoop op -26-02-1898 te Kimberley.

V.100    Andries Petrus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7), teler van boerenpaarden, gebore op -27-08-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-10-1860 te Cradock. Hij bouwde het "Van Zyls huis" in Colesberg, wat nu een gastenhuis is. Seun van Daniel Petrus van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-06-1882 te Ventersburg met Catharina Cornelia Johanna van TONDER, 17 jaar oud, gebore op -28-11-1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hyla Johanna, gebore op -27-04-1883, gedoop op -20-05-1883 te Ventersburg, oorlede op -07-11-1963 te Springs op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) > 1917 te ??` met Frans COETZEE, gebore ± ?? Oorlede 1946 te ??
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -04-04-1917 met Hendrik Johannes JANSE van VUUREN, gebore ±.
Getroud in die kerk (3) > 1946 te Springs met Hermanus Josephus BRUINETTE, gebore ± 1885 te ?? getrouwd buiten gemeenschap van goederen. Geen kinderen uit de drie huwelijken.
   2.  Daniël Petrus, gebore op -23-10-1884 te ?? ws vroeg overleden (zie gelijknamige broer).
   3.  Martha Magdalena, gebore op -23-08-1885, gedoop op -25-10-1885 te Aliwal-Noord.
Getroud in die kerk (1) ± ?? Man is NEL.
Getroud in die kerk (2) ± ?? te ?? Man is Martin Coetzee JOOSTE.
   4.  Daniël Petrus (kyk VI.195).
   5.  Andreas Petrus Johannes, veeboer / mijner, gebore op -01-12-1889, gedoop op -09-03-1890 te Aliwal-Noord (getuies: Daniël Petrus van Zyl, Margaretha van Zyl (geb. Verreine), Willem van Tonder & Heila Johanna van Tonder), oorlede op -04-10-1950 te Springs op 60-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk te Boksburg met Lettie Margaret THOMPSON.
   6.  Catharina Cornelia Johanna (Kitty), gebore op -26-11-1891, gedoop op -10-01-1892 te Aliwal-Noord, oorlede op -06-08-1968 te Verre Oon Springs?? op 76-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) ± 1912 te ?? Man is Johannes Stephanus MARAIS, gebore ± 1889 te ??
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Johannes Jacobus ELS, gebore ± 1888 te ??
   7.  Willem Marthinus (kyk VI.202).
   8.  Hester Marija, gebore op -06-09-1893 te ?? Oorlede op -23-08-1901 te Beluti concentratiekamp op 7-jarige ouderdom.
   9.  Aletta Catharina, gebore op -23-06-1896, gedoop op -28-11-1896 te Kimberley, oorlede op -09-02-1898 te Kimberly op 1-jarige ouderdom.

V.106    Hester Margrietha Helena (Margaretha) MOODIE, gebore op -09-12-1852 te Burgersdorp, oorlede < 1964, dogter van James Benjamin Dunbar MOODIE en Sara Maria Johanna van ZYL (kyk IV.67).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -10-07-1870 te Bethlehem met Pieter Daniël van ZYL, gebore 08-1848 te Queenstown, oorlede op -07-09-1907 te Queenstown, Cape Colony, seun van Casparus (Casper) van ZIJL en Susanna Isabella Johanna NEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sarah Maria Johanna, gebore op -01-07-1871 te St Fort (SA), oorlede op -04-02-1892 te ?? op 20-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is ANDERSON.
   2.  Susan Harriet, gebore op -28-04-1875 te Snymanshoek (SA), oorlede op -14-08-1961 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-03-1903 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) met Daniel Jacobus Johannes MALAN, 29 jaar oud, gebore op -06-05-1873 te Bethlehem, Vrijstaat (SA), oorlede op -02-06-1883 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 10-jarige ouderdom.
   3.  Jemima Martina, gebore op -09-12-1877 te Snymanshoek, oorlede op -14-06-1962 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-05-1899 te Bethlehem met Frederick THORROLD.
   4.  James Benjamin, gebore op -02-09-1879 te Jouberts Valley, distr. Bethlehem (SA), oorlede op -19-06-1936 te ?? op 56-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -19-09-1905 te Bethlehem, Free State (SA) met Anna Geertruida Maria de LEEUW, gebore ± 1885 te Bethlehem?
   5.  Pieter Daniel (kyk VI.215).
   6.  Hester Margaretha, gebore op -28-07-1882 te Jouberts Valley, distr. Bethlehem, oorlede op -27-06-1966 te Bethlehem, Vrijstaat op 83-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -20-06-1905 te Bethlehem, Vrijstaat met Gerhardus Coenraad SCHEEPERS, 30 jaar oud, gebore op -16-09-1874 te Vanstadensrivier, Eastern cape, oorlede op -24-08-1949 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   7.  Jeanette Elizabeth, gebore op -25-09-1892 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat, oorlede op -21-09-1964 te Parys (SA) op 71-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-12-1917 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat met William DEALE, gebore ± 1889 te ??

V.107    Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f1), gebore op -30-09-1841 te Tarka, gedoop op -07-01-1842 te Cradock, oorlede op -16-02-1904 te Geluksburg, Kwazula Natal op 62-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -18-12-1857 te Cradock met Anna Cecila GROBBELAAR, 15 jaar oud, gebore op -12-06-1842 te ?? Oorlede op -03-04-1889 te ?? op 46-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) ± 1871 te ? Vrou is Cathrina Maria ELS, gebore op -14-09-1842 te ?? Oorlede op -03-04-1889 te ?? op 46-jarige ouderdom, dogter van Cornelis Wilhelmus ELS en Isabella Elizabeth Martina.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Petrus, gebore op -22-02-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-04-1860 te Cradock.
   2.  Maria Cornelia, gebore op -30-07-1861 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-09-1861 te Cradock.
   3.  Anna Cecilia, gebore op -21-02-1863, gedoop op -18-04-1863 te Cradock.
   4.  Dorothea, gebore op -01-10-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -13-11-1864 te Cradock.
   5.  Johannes Benjamin (kyk VI.225).
   6.  Sara Margaretha Johanna, gebore op -23-09-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -27-10-1867 te Cradock.
   7.  Elizabeth Catharina Helena, gebore op -23-01-1870, gedoop op -28-03-1870 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   8.  Johanna Hendrina, gebore ± 1872 te ?? Oorlede < 1883 te ??
   9.  Catharina Maria, gebore ± 1875 te ??
Getroud in die kerk ± met de WET.
   10.  Cornelis Wilhelmus (kyk VI.232).
   11.  Willem Abraham, gebore ± 1880, oorlede 1958 te ??
   12.  Abraham Johannes Jacobus, gebore ± 1885 te ??
   13.  Anna Maria, gebore ± 1888.
   14.  David (kyk VI.237).
   15.  Margaretha, gebore op -22-10-1899, gedoop op -19-01-1899 te Bethlehem.

V.110    Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2), gebore op -28-05-1842 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -06-08-1843 te Cradock, oorlede ± 1911, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -20-01-1861 te Cradock met Anna Sophia TROSKIE, 21 jaar oud, gebore op -06-12-1839, oorlede ± 1916.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia Catharina, gebore op -04-02-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -09-03-1862 te Cradock.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-03-1881 te Cradock met Johannes Jacobus VENTER, gebore ± 1860 te ??
   2.  Johannes Benjamin (kyk VI.242).
   3.  Christiaan Jacob Johan (kyk VI.245).
   4.  Maria Cornelia, gebore op -20-04-1869 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -29-08-1869 te Cradock.
Getroud ± 1892 met van TONDER, gebore ± 1867.
   5.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -20-10-1871 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -24-12-1871 te Cradock.
Getroud ± 1893 met JOHANNSEN, gebore ± 1869.
   6.  Petrus Jacobus (kyk VI.251).
   7.  Johan Martin (kyk VI.253).
   8.  Stefanus Johannes, gebore op -16-10-1877, gedoop op -20-01-1878 te Hofmeyr, ws jong ovl, ws jong overleden.
   9.  Hendrik Willem (kyk VI.256).
   10.  Susarah Margrietha Johanna, gebore op -03-04-1882, gedoop op -09-07-1882 te Hofmeyr.
Getroud in die kerk ± 1904 te ?? Man is HARVEY, gebore ± 1880 te ??

V.116    Willem Petrus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f5), gebore ± 1850 te 'Vlekpoort'?? Seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER.
Getroud in die kerk op -21-02-1877 te Cradock met Johanna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1861 te 'Louwswatersberg', distr. Cradock.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dorothea Maria, gebore op -17-12-1879, gedoop op -22-02-1880 te Cradock.
   2.  Jan Benjamin, gebore op -16-07-1882, gedoop op -27-08-1882 te Cradock.
   3.  Johanna Elizabeth, gebore op -14-11-1895, gedoop op -27-08-1882 te Cradock.
   4.  Stephanus Johannes, boer, gebore op -28-08-1897, gedoop op -07-11-1897 te Cradock.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-11-1917 te Cradock met Cornelia Christina POLLARD, gebore ± 1898 te ??

V.120    Jacob Jacobus Johannes van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f7), gebore 29-02-1855 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -11-05-1856 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER.
Getroud in die kerk (1) op -07-02-1876 te Cradock met Elizabeth Maria HOUGH, gebore ± 1859 te ??
Getroud in die kerk (2) op -28-10-1889 te Cradock met Sophia ERASMUS, gebore ± 1858 te ??
Getroud in die kerk (3) op -02-04-1901 te Cradock met Herculina Johanna van HEERDEN, gebore ± 1850 te ?? weduwe Hurter.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Cornelia, gebore op -05-06-1879, gedoop op -27-07-1879 te Cradock.
   2.  Christina Elizabeth, gebore op -26-12-1882, gedoop op -18-02-1883 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Petrus Johannes, gebore op -06-11-1890 te 'Grootfontein', distr. Cradock, gedoop op -14-12-1890 te Cradock.
   4.  Hester Johanna, gebore op -03-05-1892, gedoop op -05-06-1892 te Cradock.
   5.  Sara Johanna, gebore op -13-07-1894, gedoop op -02-09-1894 te Cradock.
   6.  Elizabeth Maria, gebore op -25-08-1896 te 'Spekboomberg', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1896 te Cradock.

V.133    Zacharias Wilhelmus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e10.f5), boer, gebore ± 1860 te ?? Seun van Jacob van ZYL (kode: b6.c1.d10.e10) (kyk IV.70) en Wilhelmina Lodewika de BEER.
Getroud in die kerk op -18-11-1889 te Barkly-Oos met Maria Magdalena OLIVIER, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jakob, gebore op -11-07-1890, gedoop op -05-07-1891 te Brakly-Oos.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -25-12-1918 te Barkly-Oos met Susanna Magdalena KLOPPERS, gebore ± 1897 te ??
   2.  Louwrens Wessels, gebore op -22-09-1892, gedoop op -05-02-1893 te Barkly-Oos.
   3.  Elizabeth Magdalena, gebore op -12-10-1894, gedoop op -09-12-1894 te Barkly-Oos.
   4.  Wilhelmina Lodewica, gebore op -22-04-1897, gedoop op -11-07-1897 te Barkly-Oos.

V.139    Anna Cecilia van ZYL, gebore op -13-08-1850, gedoop op -07-10-1850 te Cradock, dogter van Martinus Christoffel van ZYL (kode: b6.c1.d10.e13) (kyk IV.75) en Catharina Levina van STRAATEN.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -15-02-1869 te Cradock met Stephanus Johannes Mourits van ZIJL, 18 jaar oud (kyk V.57).
Uit hierdie huwelik: 11 kinders (kyk onder V.57).
 
V.141    Petrus François van ZYL (kode: b6.c1.d10.e13.f3), gebore op -26-04-1856 te Tarka, gedoop op -08-07-1856 te Cradock, seun van Martinus Christoffel van ZYL (kode: b6.c1.d10.e13) (kyk IV.75) en Catharina Levina van STRAATEN.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -28-05-1877 te Cradock met Christina Elizabeth HOUGH, gebore ± 1861 te ??
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -10-03-1884 te Cradock met Francina Cecilia du PLESSIS, gebore ± 1867 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Marthinus Christoffel, gebore op -19-02-1879, gedoop op -13-04-1879 te Cradock.
   2.  Johannes Benjamin, gebore op -11-01-1882, gedoop op -26-02-1882 te Cradock.
   3.  Christina Elizabeth, gebore op -24-11-1883, gedoop op -20-01-1884 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Petrus François, gebore op -04-01-1885, gedoop op -01-03-1885 te Cradock.
   5.  Catharina Adriana, gebore op -23-01-1886, gedoop op -07-03-1886 te Cradock.
   6.  Catharina Levina, gebore op -21-08-1887, gedoop op -02-10-1887 te Cradock.
   7.  Johannes Petrus, gebore op -11-03-1890 te 'Tygerklip', distr. Ceadock, gedoop op -06-04-1890 te Cradock.
   8.  Anna Cecilia, gebore op -21-04-1891, gedoop op -05-07-1891 te Cradock.
   9.  Christina Elizabeth, gebore op -19-02-1898 te 'Wilgerfontein', distr. Cradock, gedoop op -10-04-1898 te Cradock.

V.148    Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14.f1), gebore op -06-04-1852, gedoop op -05-07-1852 te Burgersdorp, oorlede op -05-06-1923 te Kranskop, Bergville, Natal (SA) op 71-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14) (kyk IV.78) en Johanna Levina FOURIE.
Getroud in die kerk ± 1879 te Brandfort, Oranje Vrijstaat met Catharina Maria ELS, gebore ± 1858 te ?? Oorlede ± 1920 te ?? Dogter van Cornelis Wilhelmus ELS en Isabella Elizabeth Marthina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham (kyk VI.285).
   2.  Cornelis Wilhelmus, gebore op -24-01-1879 te Isabellasfontein, Verkeerdevlei, Brandfort, Vrijstaat (SA), oorlede op -12-08-1959 te Ladysmith, Natal (SA) op 80-jarige ouderdom.
   3.  Nicholaas Jakobus, gebore ± 1880 te ??
   4.  Johanna Livinia, gebore op -28-06-1881 te ??
   5.  Izabella Elizabetha, gebore ± 1882 te ??
   6.  Johannes Benjamin, gebore op -18-08-1883 te Isabellasfontein, Verkeerdevlei,, oorlede op -31-10-1959 op 76-jarige ouderdom.
   7.  Abraham Jacobus, gebore ± 1884 te ??
   8.  Aletta Cicilia Petronella, gebore ± 1885 te ??
   9.  Stoffel Jan, gebore ± 1886 te ??
   10.  Catharina Maria, gebore op -06-01-1886 te ??
   11.  Maria Magdalena, gebore op -18-06-1888 te ??
   12.  David, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, Vrijstaat.
   13.  Margaretha, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, Vrijstaat (SA).

V.150    Johanna Levina van ZYL, gebore op -22-06-1854, gedoop op -19-07-1854 te Aliwal-Noord, oorlede op -28-09-1939 te Salisbury (Southern Rhodesia) op 85-jarige ouderdom, dogter van Willem Abraham van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14) (kyk IV.78) en Johanna Levina FOURIE.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat met Johannes Benjamin (Jan) van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.4).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham (kyk VII.1).
   2.  Dawid, gebore ± 1882 te Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -04-05-1904 te Salisbury (Southern Rhodesia), begrawe te Salisbury cemetry.
   3.  Petrus Jacobus (kyk VII.5).

V.151    David van ZYL (kode: b6.c1.d10.e14.f3), gebore op -29-07-1855, gedoop op -09-08-1857 te Burgersdorp, oorlede op -11-06-1942 te Kwaggakop distr. Vrede op 86-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14) (kyk IV.78) en Johanna Levina FOURIE.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat (SA) (getuies: G. Bell m& W.A. van Zyl) met Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella), 15 jaar oud (kyk VI.7).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Levina, gebore op -16-03-1879 te Winburg, Oranje Vrijstaat, gedoop op -14-08-1879 te Winburg.
   2.  Hester Magdalena, gebore ± 1881 te ??
   3.  Johannes Hendrik, gebore ± 1884 te ??
   4.  Wilhelmina Jacoba, gebore ± 1889 te ?? Oorlede op -18-01-1959 te Vrede, Vrijstaat. Bij overlijden 69 jaar oud, dus geb. in 1889.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Gerhardus François PRINSLOO.
   5.  Hester Johana Margaretha, gebore op -28-10-1891 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat, gedoop op -14-02-1892 te Bethlehem.
   6.  David Fourie (kyk VII.13).
   7.  Johannes Benjamin (kyk VII.16).

V.159    Albertus Adriaan van ZYL (kode: a5.b6.c1.d11.e4.f1), gebore op -17-03-1842, gedoop op -11-09-1842 te Worcester, oorlede op -09-09-1906 te Upington op 64-jarige ouderdom, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -09-08-1877 te Fraserburg met Dina Johanna Adriana van STADEN, gebore ± 1861.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus, gebore op -29-04-1878, gedoop op -07-07-1878 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -06-06-1904 te Upington met Helletje Maria Louw NEL, gebore ± 1886 te ??
   2.  Petrus Jacobus, gebore op -18-11-1880, gedoop op -17-04-1881 te Carnarvon.
   3.  Albertus Adriaan, gebore op -14-10-1882, gedoop op -14-12-1882 te Carnarvon.
   4.  Jacobus Frederik, gebore op -03-12-1884 te 'Leeunek', distr. Victoria-Wes, gedoop op -15-03-1885 te Victoria-Wes.
   5.  Gideon Jacobus, boer op Swartkop, gebore op -16-06-1886 te 'Leeunek', distr. Victoria-Wes, gedoop op -05-09-1886 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -08-07-1912 te Upington met Martha Magdalena Petronella BRAND, gebore ± 1890 te ??
   6.  Elizabeth Frederika, gebore op -08-07-1888, gedoop op -10-03-1889 te Prieska.
   7.  Maria Helena Elizabeth, gebore op -05-08-1890 te ??
   8.  Daniël Johannes Adriaan, gebore op -03-05-1892, gedoop op -04-09-1892 te Kenhardt.
   9.  Johannes Lodewikus, gebore op -17-07-1894 te ??
   10.  Nicolaas, gebore op -12-09-1898, gedoop op -20-10-1898 te Upington.
   11.  David Johannes, gebore op -08-04-1900, gedoop op -03-06-1900 te Upington.
   12.  Margaretha Elizabeth, gebore op -18-09-1902, gedoop op -02-11-1902 te Upington.

V.165    Adriaan Petrus van ZYL (kode: b6.c1.d11.e4.f5), gebore op -17-03-1851, gedoop op -07-09-1851 te Worcester, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -25-06-1877 te Carnarvon met Anna Johanna MEINTJES, gebore ± 1860 te 'Tygerfontein', distr. Carnarvon.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Elizabeth, gebore op -12-05-1878, gedoop op -07-07-1878 te Carnarvon.
   2.  Andreas Jacobus Meintjes, gebore op -05-06-1881, gedoop op -04-09-1881 te Carnarvon.
   3.  Adriaan Petrus, boer op Rietkuil, gebore op -15-09-1884, gedoop op -30-11-1884 te Griekwastad.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -17-10-1917 te Niekerkshoop.
   4.  James Jubilee, gebore op -20-07-1887 te 'Doornvlei', distr. Griekwastad, gedoop op -23-10-1887 te Griekwastad.
   5.  Jan, gebore op -10-07-1889 te 'Doornvlei', distr. Griekwastad, gedoop op -01-09-1889 te Griekwastad.
   6.  Abraham van Wyk, gebore op -31-05-1891, gedoop op -20-07-1891 te Griekwastad.
   7.  Anna Deborah, gebore op -23-04-1896, gedoop op -13-06-1897 te Griekwastad.
   8.  Maria Magdalena, gebore op -23-04-1896, gedoop op -13-06-1897 te Griekwastad.

V.169    Gileam Jacobus van ZYL, veeboer op Bontheuvel, distr. Griekwastad, gebore op -10-10-1855, gedoop op -18-11-1855 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -23-08-1886 te Griekwastad met Francina Johanna Wilhelmina MANS, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus (kyk VI.321).
   2.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -27-07-1888 te 'Banksfontein', distr. Griekwastad, gedoop op -20-01-1889 te Griekwastad.
   3.  Johannes Nicolaas Lourens, gebore op -01-02-1891 te 'Rietdrif', distr. Griekwastad, gedoop op -05-04-1891 te Griekwastad.
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -28-08-1892 te 'Dieprivier', distr. Griekwastad, gedoop op -02-10-1892 te Griekwastad.
   5.  Gideon Jacobus, gebore op -27-04-1894 te 'Swemkuil', distr. Griekwastad, gedoop op -30-09-1894 te Griekwastad.
   6.  Francina Johanna Wilhelmina, gebore op -06-10-1895 te 'Semkuil', distr. Griekwastad, gedoop op -17-11-1895 te Griekwastad.
   7.  Margaretha Elizabeth, gebore ± 1896 te 'Flower of Hay', distr. Griekwastad, gedoop op -18-07-1897 te Griekwastad.

V.171    Johannes Lodewicus van ZYL (kode: b6.c1.d11.e4.f8), gebore op -18-12-1856, gedoop op -01-02-1857 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-09-1884 te Hopetown met Elsje Rachel VENTER, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus, gebore op -30-05-1885, gedoop op -19-07-1885 te Hopetown.
   2.  Hermanus Karel, gebore op -20-12-1886, gedoop op -03-02-1887 te Hopetown.
   3.  Elsje Rachel, gebore op -06-12-1889, gedoop op -19-01-1890 te Hopetown.
   4.  Johannes Lodewicus, gebore op -26-08-1891, gedoop op -16-09-1891 te Hopetown.
   5.  François Alwyn, gebore op -16-03-1893, gedoop op -23-04-1893 te Strydenburg.
   6.  Elizabeth Frederika, gebore op -23-12-1894, gedoop op -03-03-1895 te Strydenburg.
   7.  Hester Maria, gebore op -04-08-1896, gedoop op -04-10-1896 te Strydenburg.

V.173    Pieter Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d11.e4.f9), gebore op -30-04-1859, gedoop op -04-05-1859 te Victora-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-03-1887 te Griekwastad met Heletje Margaretha Elizabeth MANS, gebore ± 1869 te 'Bontheuvel', distr. Griekwastad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adrian Petrus, gebore op -15-01-1888, gedoop op -27-05-1888 te Griekwastad.
   2.  Johannes Nicolaas Lourens, gebore op -24-10-1889 te 'Middelwater', distr. Griekwastad, gedoop op -13-04-1890 te Griekwastad.
   3.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -06-02-1891, gedoop op -12-07-1891 te Griekwastad.

V.175    Nicolaas van ZYL (kode: b6.c1.d11.e4.f10), veeboer Griekwastad, gebore op -24-10-1861, gedoop op -01-12-1861 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-09-1886 te Griekwastad met Johanna Christina KRUGER, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Catharina, gebore op -25-05-1893 te 'Twweefontein', distr. Griekwastad, gedoop op -27-01-1894 te Griekwastad.
   2.  Adriaan Petrus, gebore op -12-12-1903, gedoop op -07-02-1904 te Kakamas.

V.177    Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f1), boer, gebore op -27-06-1833, gedoop op -08-09-1833 te Colesberg, oorlede op -13-01-1898 te Colesberg op 64-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2) (kyk IV.98) en Anna Catharina Susanna VISSER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-11-1854 te Richmond met Sara Jacoba VILJOEN, 16 jaar oud, gebore op -06-02-1838 te ?? Oorlede op -15-12-1919 te ?? op 81-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL (kyk VI.341).
   2.  Johannes Hendrikus Ignatius van ZYL (kyk VI.343).
   3.  Sara Jacoba van ZYL, gebore op -15-12-1859, gedoop op -04-03-1860 te Colesberg, ws jong ovl.
   4.  Cornelis Johannes van ZYL (kyk VI.346).
   5.  Anna Catharina Susanna van ZYL, gebore op -18-04-1865, gedoop op -04-06-1865 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-05-1887 te Colesberg met Schalk Willem STRAUSS, boer, gebore ± 1862 te ??
   6.  Sara Jacoba van ZYL, gebore op -01-10-1867, gedoop op -24-11-1867 te Colesberg, oorlede op -24-01-1952 te 'Springstraat', Richmond op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -14-06-1886 te Colesberg met François Petrus NAUDÉ, 25 jaar oud, gebore op -30-01-1861 te Richmond, oorlede op -25-06-1952 te Richmond op 91-jarige ouderdom.
   7.  Margaretha Aletta van ZYL, gebore op -30-08-1871, gedoop op -08-10-1871 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -09-05-1887 te Colesberg met Johannes Frederik STRAUSS, boer op Philippos, gebore ± 1862 te ??
   8.  Susanna Elizabeth van ZYL, gebore op -02-09-1873, gedoop op -12-10-1873 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -20-01-1896 te Colesberg met Adriaan Jacobus PEYPER, boer, distr. Philippos, gebore ± 1871 te ??
   9.  Mathilda Judith van ZYL.

V.179    Cornelis Johannes van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f2), boer op Klipfontein, gebore op -27-06-1835, gedoop op -13-09-1835 te Colesberg, oorlede op -12-09-1913 te Naudéstraat, Middelburg Kp op 78-jarige ouderdom, begrawe te Middelburg Kp, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2) (kyk IV.98) en Anna Catharina Susanna VISSER.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -23-03-1857 te Colesberg met Hermina christina SWANEPOEL, 16 jaar oud, gebore op -27-08-1840, gedoop op -28-02-1841 te Beaufort-Wes, oorlede ± 1881.
Getroud in die kerk (2) ± 1882 te ?? Vrou is Anna Sophia van der MERWE, gebore op -06-03-1860, gedoop op -06-05-1860 te Graaff-Reinet, oorlede op -27-04-1901 te Middelburg Kp op 41-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1859 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Engela Susanna van ZYL, verpleegster, gebore ± 1889 te ?? Oorlede op -02-08-1941 te Kerkstraat, Burgersdorp.
Getroud in die kerk (1) ± 1920 te ?? Man is Emmanuel NEL, gebore ± 1888 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1930 te Burgersdorp met Matthys Johannes GREEFF, gebore ± 1886 te ??

V.188    Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f4), gebore op -26-04-1816 te 'Jan Disselvlei', distr. Tulbagh, gedoop op -27-10-1816 te Tulbagh, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-10-1843 te Piketberg met Huibrecht Elisabeth van ZYL, 19 jaar oud (kyk V.207).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -01-11-1844, gedoop op -17-08-1845 te Piketberg.
   2.  Johannes Erasmus (kyk VI.362).
   3.  Geertruida Maria, gebore op -10-01-1851, gedoop op -20-04-1851 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-03-1870 te Piketberg met Willem Andries SMIT, gebore ± 1847 te ??
   4.  Hendrik Gideon, gebore 31-06-1855, gedoop op -04-11-1855 te Piketberg.
   5.  Johanna Maria, gebore op -31-01-1857 te 'Ezelshoek', distr. Piketberg, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg.
Getroud in die kerk op -18-03-1844 te Piketberg met Alewyn Bernardus SMIT, gebore ± 1820 te 'Moutonshoek', distr. Piketberg.
   6.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -28-05-1865, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   7.  Johanna Elizabeth, gebore op -22-02-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.

V.190    Hermanus Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e1.f6), gebore op -12-04-1825 te 'Bergrivier', distr. Swartland, gedoop op -29-01-1826 te Swartland, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -28-01-1855 te Malmesbury met Aletta Maria RAS, gebore ± 1821 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes van ZYL (kyk VI.371).
   2.  Hermanus Jacobus van ZYL (kyk VI.373).
   3.  Helena Johanna van ZYL, gebore op -03-11-1863, gedoop op -13-04-1864 te Piketberg.
   4.  Jan Albertus van ZYL, gebore op -12-11-1865, gedoop op -01-07-1866 te Piketberg.
   5.  Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -18-09-1868, gedoop op -28-04-1869 te Piketberg.
   6.  Daniël Johannes LOUW van ZYL, gebore op -02-07-1871, gedoop op -28-07-1872 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -10-02-1903 te Porterville met Elizabeth Christina Margaretha BASSON, gebore ± 1880 te ??

V.195    Johannes Albertus van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e1.f9), iketberg, gebore op -05-09-1833, gedoop op -27-09-1835 te Malmesbury, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-04-1856 te Piketberg met Anna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1826 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1848 te ?? Man is SMIT, gebore ± 1823, oorlede < 04-1856.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Johanna van ZYL, gebore op -11-04-1857, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg.
   2.  Hester Wilhelmina van ZYL, gebore op -20-08-1860, gedoop op -04-11-1860 te Piketberg.

V.200    Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3), gebore op -09-09-1815, gedoop op -05-05-1816 te Tulbagh, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -04-11-1838 te Kaapstad met Sarah Johanna COETSEE, gebore ± 1817.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -20-02-1854 te Piketberg met Alida Hendrina Petronella THIART, gebore ± 1835 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Erasmus (kyk VI.382).
   2.  Huibrecht Helena, gebore op -28-02-1845, gedoop op -05-10-1845 te Piketberg.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Hendrik Johannes Frederik, gebore op -30-08-1855, gedoop op -27-04-1856 te Piketberg.
   4.  Willem Johannes, gebore op -28-03-1857, gedoop op -23-08-1857 te Piketberg.
   5.  Jan Hendrik Marthinus Gideon (kyk VI.387).
   6.  Jacobus François (kyk VI.389).
   7.  Erasmus Johannes, gebore op -05-08-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg.
   8.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -07-01-1864, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   9.  Dirk Jacobus, gebore op -22-04-1865, gedoop op -17-09-1865 te Piketberg.
   10.  Gerrit, gebore op -06-11-1868, gedoop op -10-02-1869 te Piketberg.
   11.  Alida Hendrika, gebore op -16-09-1870, gedoop op -22-02-1871 te Piketberg.

V.207    Huibrecht Elisabeth van ZYL, gebore op -15-09-1824 te Piketberg, gedoop op -22-04-1825, dogter van Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-10-1843 te Piketberg met Willem Johannes van ZIJL, 27 jaar oud (kyk V.188).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder V.188).
 
V.208    Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8), gebore op -01-09-1826, gedoop op -22-04-1827 te Swartland, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk (1) ± 1850 met Martha Maria van ZYL, gebore ± 1828 te ??
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -14-11-1859 te Piketberg met Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Erasmus (Jan) (kyk VI.396).
   2.  Martha Maria geertruida, gebore op -01-01-1859, gedoop te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1883 te Piketberg met Everhardus Johannes Jacobus BRAND, gebore ± 1857 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Adriana Catharina, gebore op -13-09-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg.
   4.  Hendrik Gideon (kyk VI.401).
   5.  Johanna Margaretha, gebore op -23-08-1863, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   6.  Anna Francina Catharina, gebore op -19-07-1866, gedoop op -21-10-1866 te Piketberg.
   7.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -04-06-1868, gedoop op -30-08-1868 te Piketberg.
   8.  Helena Johanna Margaretha Elizabeth, gebore op -20-06-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   9.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-05-1872, gedoop op -28-07-1872 te Piketberg.
   10.  Jacobus Erasmus (kyk VI.408).
   11.  Erasmus Johannes (kyk VI.410).
   12.  Daniël Johannes, boer, gebore op -18-10-1879, gedoop op -18-01-1880 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-08-1901 te Piketberg met Maria Margaretha KOTZÉ, gebore ± 1881 te ??

V.211    Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9), gebore op -29-09-1829 te Piketberg, gedoop op -21-03-1830 te Malmesbury, oorlede op -26-02-1892 te Het Voetpad, distr. Piketberg op 62-jarige ouderdom, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -20-10-1851 te Piketberg met Huibrecht Hester Johanna KOTZÉ, gebore ± 1834 te ??
Getroud in die kerk (2) op 24-jarige ouderdom op -20-02-1854 te Piketberg met Anna Francina Catharina LOCHNER, gebore ± 1837 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Huibrechtje Hester Johanna, gebore op -22-04-1852, gedoop op -14-11-1852 te Piketberg??
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -30-12-1867 te Piketberg met Willem Hendrik Hermanus LATEGAN, gebore ± 1842 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Anna Catharina Magdalena, gebore op -23-01-1855, gedoop op -08-07-1855 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -09-03-1875 te Piketberg met Hendrik Jacobus LATEGAN, gebore ± 1852 te Malmesbury.
   3.  Jacobus Gert (kyk VI.418).
   4.  Johannes Erasmus (kyk VI.421).
   5.  Johanna Maria Margaretha Dorothea, gebore op -14-06-1862, gedoop op -05-04-1863 te Piketberg.
   6.  Judith Elizabeth Jacoba, gebore op -05-09-1864, gedoop op -30-04-1865 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-10-1887 te Piketberg met Arend Frederik VISSER, gebore ± 1861 te ??
   7.  Willem Johannes (kyk VI.426).
   8.  Johanna Helena Alberta Adriana, gebore op -22-04-1869, gedoop op -13-03-1870 te Piketberg.
   9.  Hester Sophia Wilhelmina, gebore op -24-01-1872, gedoop op -10-11-1872 te Piketberg.
   10.  George Philip (kyk VI.430).
   11.  Erasmus Johannes (kyk VI.432).
   12.  Dirk Jacobus (D.J. François), gebore op -06-09-1881, gedoop op -02-04-1882 te Piketberg.

V.217    Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12), gebore op -01-10-1834, gedoop op -12-07-1835 te Piketberg, oorlede op -04-08-1872 te Piketberg, Kaapkolonie (SA) op 37-jarige ouderdom, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -18-03-1855 te Piketberg met Belia Maria Hendrika KOETZEE, gebore ± 1838 te Piketberg, Kaapkolonie (SA), oorlede op -23-10-1902 te Piketberg, Kaapprovincie (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -13-03-1856, gedoop op -05-10-1856 te Piketberg.
   2.  Erasmus Johannes (kyk VI.436).
   3.  Dirk Johannes Albertus (kyk VI.438).
   4.  Johannes Erasmus (kyk VI.439).
   5.  Jacobus Johannes Gerrit, gebore op -24-08-1862, gedoop op -19-04-1863 te Piketberg.
   6.  Johanna Maria Margaretha, gebore op -12-01-1866, gedoop op -21-10-1866 te Piketberg.
   7.  Anna Sophia Elizabeth, gebore op -05-07-1868, gedoop op -30-08-1868 te Piketberg.
   8.  Belia Maria Hendrika, gebore op -04-07-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   9.  Willem Johannes (kyk VI.445).

V.227    Willem Hendrik van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5), boer op pagplaas Ribboksfontein, gebore op -30-04-1818 te Roggeveld, gedoop op -06-11-1818 te Swartland, een 'pagplaas' is een stuk land dat van de regering wordt gepacht. Seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-04-1839 te Beaufort-wes met Anna Maria Catharina SNYMAN, 22 jaar oud, gebore op -16-04-1816 te Tulbach, gedoop op -06-10-1816 te Tulbach, oorlede op -27-05-1856 te Beaufort-Wes op 40-jarige ouderdom, dogter van Christoffel Francois SNYMAN en Anna Johanna Francina JACOBS.
Getroud (2) op 39-jarige ouderdom op -25-01-1858 te Victoria-wes met Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN, gebore ± 1820.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Sarah Margrietha Magdalena (kyk VI.447).
   2.  Hendrik Gideon (Hennie) (kyk VI.448).
   3.  Elizabeth Huybrecht, gebore op -29-12-1862, gedoop op -01-02-1863 te Victoria-wes.
   4.  Willem, gebore ± 1864 te Ribboksfontein.
   5.  Johannes (Jan) (kyk VI.452).
   6.  Willem Hendrik (kyk VI.454).

V.234    Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f8), boer op Sweetfontein, Victoria-west, gebore op -23-09-1824 te Roggeveld, gedoop op -10-10-1824 te Tulbach, oorlede op -10-11-1896 te Sweetfontein, Vicoria-wes (SA) op 72-jarige ouderdom, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ.
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -02-10-1842 te Colesberg met Hester Sophia BRITZ, 16 jaar oud, gebore op -10-09-1826, gedoop op -02-10-1826 te Graaff-Reinet, oorlede op -26-08-1877 te Sweetfontein, Victoria-wes (SA) op 50-jarige ouderdom, dogter van Johannes Jacobus BRITZ en Anna Maria BOTHA.
Getroud (2) op 55-jarige ouderdom op -22-03-1880 te Victoria-wes met Aletta Hendrina Johanna WELSENACH, gebore ± 1826, oorlede 1884.
Getroud (3) op 61-jarige ouderdom op -30-08-1886 te Victoria-wes met Magdalena Elizabeth OBERHOLZER, gebore ± 1831, oorlede ± 1906.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Maria, gebore op -09-08-1843, gedoop op -11-03-1844 te Beaufort-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -01-08-1859 te Victoria-wes met Petrus Nicolaas Jacobus MARITZ, gebore ± 1841.
   2.  Elizabeth Huybrecht, gebore op -11-11-1845, gedoop op -26-12-1845 te Victoria-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -17-02-1861 te Victoria-wes met Gysbert Nicolaas van der WESTHUIZEN, gebore ± 1843.
   3.  Hendrik Gideon (kyk VI.460).
   4.  Johannes Jacob (Hans) (kyk VI.463).
   5.  Hester Sophia, gebore op -04-02-1851, gedoop op -16-03-1851 te Victoria-wes.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -15-07-1867 te Victoria-wes met Wynand Johannes HUMAN, gebore ± 1850.
   6.  Willem Hendrik (kyk VI.468).
   7.  Gert Nicolaas, gebore op -19-09-1854 te Sweetfontein, gedoop op -05-11-1854 te Victoria-wes, oorlede 01-1866.
   8.  Johannes Erasmus (kyk VI.470).
   9.  Theunis Johannes (kyk VI.472).
   10.  Rachel Maria Catharina, gebore op -03-08-1860, gedoop op -07-10-1860 te Victoria-wes, oorlede 1877.
   11.  Magdalena Catharina Gesina, gebore op -06-11-1862, gedoop op -18-01-1863 te Victoria-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -03-06-1878 te Victoria-wes met Barend Adries HUMAN, gebore ± 1860.
   12.  Martha Maria Petronella, gebore op -09-07-1864 te Sweetfontein, gedoop op -09-10-1864 te Victoria-wes.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -17-05-1886 te Victoria-we met Johannes Jurie Petrus HUMAN, gebore ± 1862.
   13.  Gert Nicolaas (kyk VI.480).
   14.  Nicolaas Rudolf Johannes van ZIJL (kyk VI.482).
   15.  Hilletje Hendrika Maria (Heilie), gebore op -05-04-1870 te Sweetfontein, gedoop op -26-06-1870 te Victoria-wes.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -29-11-1886 te Victoria-wes met Jan Jurie HUMAN, gebore ± 1868.
   16.  Anna (Annie), gebore 1872 te Sweetfontein.
Getroud ± 1898 met van der WESTHUIZEN, boer op Rassedam, Prieska.
   17.  Jan, gebore ± 1874.

V.238    Johannes Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e5.f9), gebore op -19-01-1827 te Roggeveld, gedoop op -10-09-1828 te Worcester, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -14-07-1845 te Victoria-wes met Hester Jacomina MARITZ, 16 jaar oud, gebore op -08-05-1829, gedoop op -31-05-1829 te Beaufort-Wes, Western Cape (SA), dogter van Gerhardus Stephanus (Gert) MARITZ en Hester van ELLEWEE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VI.489).

V.245    Rachel Maria Margaretha van ZIJL, gebore op -27-06-1812 te Piketberg, oorlede op -04-03-1874 te Namaqualand op 61-jarige ouderdom, dogter van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Anna Sophia van ZIJL (kyk IV.114).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-03-1831 te Malmesbury met Dirk Pieter Faculyn van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.232), volgorde kinderen lijkt niet te kloppen.
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder IV.232).
 
V.251    Johanna Jacoba RAS, gebore op -08-09-1811 te ?? Dogter van Christiaan David Christoffel RAS en Maria Margaretha van ZIJL (kyk IV.122).
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -10-10-1830 te Paarl met Johannes Abraham van ZIJL, 26 jaar oud (kyk V.343).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha, gebore op -10-09-1831 te Hantam, gedoop op -11-09-1832 te Clanwilliam.
   2.  Anna Christina, gebore op -22-03-1834, gedoop op -23-08-1834 te Clanwilliam.
   3.  Johanna Christina, gebore op -09-09-1839 te Calvinia, Cape Colony (SA), oorlede op -29-08-1929 te Kenhardt, Cape Province (SA) op 89-jarige ouderdom.
   4.  Maria Margaretha, gebore op -22-11-1841, gedoop op -02-10-1842 te Clanwilliam, oorlede op -09-10-1909 te Nauwkloof op 67-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-04-1859 te Calvinia met Pieter STEENKAMP, 21 jaar oud, gebore op -07-10-1837 te Keizersfontein, Onder Bokkeveld, gedoop op -12-01-1838 te Calvinia, oorlede op -23-01-1930 te Nauwkloof, Vanrhynsdorp op 92-jarige ouderdom.
   5.  Christiaan David Johannes (kyk VI.506).

V.262    Marthinus Nicolaas van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d2.e7.f8), gebore op -24-07-1831 te Boknet, Kaapkolonie, gedoop op -04-03-1832 te Clanwilliam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e7) (kyk IV.123) en Susanna Maria RAS.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -17-02-1855 te Potchefstroom, Transavaal (SA) met Christina Helena Cornelia STRYDOM, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) op 42-jarige ouderdom op -31-01-1874 te Pretoria (Ned. Herv). Ds. JSL Venter met Susanna Maria Sophia van der MERWE, gebore ± 1854 te Middelwater, distr. Pretoria. Brgom (weduwnaar) woont Zoutfontein, distr. Heidelberg; bruid woont Schietfontein, distr. Pretoria. Hertrousertifikaat van Weesheer (kinderen v Marthinus) is getoond; bruid trouwt met toestemming van haar ouders.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.508).
   2.  Zacharia Geertruida van ZYL, gebore op -25-10-1857 te Zoekfontein, Heidelberg, Transvaal (SA), oorlede op -21-02-1915 te Kroonstad, Orange Free State op 57-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Marthinus Hendrik Johannes SPANGENBERG.
   3.  Susanna Maria Johanna van ZYL, gebore 1865 te Heidelberg, Transvaal (SA), oorlede op -21-07-1915 te Heidelberg, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk op -25-08-1884 te Heidelberg, Transvaal (SA) met Rudolf Johannes van den BERG, gebore ± 1840 te Orange Free State, oorlede op -09-05-1925 te Heidelberg, Transvaal (SA).
   4.  Christina Helena Cornelia van ZYL, gebore op -02-06-1867 te Heidelberg? Gedoop op -06-12-1867 te Heidelberg, Transvaal (SA).
Uit die tweede huwelik:
   5.  Karel Nicolaas van ZYL, gebore op -09-03-1879 te Heidelberg? Gedoop op -01-06-1879 te Heidelberg, Transvaal (SA).
   6.  Petrus Izaak van ZYL (kyk VI.517).

V.272    Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9.f3), gebore op -16-05-1828, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA.
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -06-10-1856 te Clanwilliam met Christina Susanna Maria van TAAK, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) op 32-jarige ouderdom op -21-09-1860 te Calvinia met Anna Elizabeth Cornelia BASSON, gebore ± 1835.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.519).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Hester Elizabeth van ZYL, gebore op -23-10-1864, gedoop op -08-01-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -30-10-1882 te Clanwilliam met Frans Jacobus Petrus LUBBE, gebore ± 1862 te ??
   3.  Johanna Geertruida, gebore op -26-12-1867, gedoop op -26-04-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-05-1889 te Clanwilliam met Jacobus Abraham MOUTON, gebore ± 1865 te v Pakhuisfontein, distr. Clanwilliam.
   4.  Pieter Andries, gebore op -16-12-1871 te Bidouw, gedoop op -14-03-1872 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op -12-04-1852 te Clanwilliam met Anna Helena Theodora NIEUWOUDT, gebore ± 1881 te Boontjieskloof, distr. Clanwilliam.

V.275    Pieter Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9.f4), gebore op -12-05-1830, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Emma Theodora van TAAK, gebore ± 1832 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -10-02-1879 te Clanwilliam met Elsje Sophia LUBBE, gebore ± 1858 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.527).
   2.  Hester Elizabeth Catharina van ZYL, gebore op -28-03-1856 te ??
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -12-08-1874 te Clanwilliam met Willem Johannes MOUTON, gebore ± 1856 te ??
   3.  Thomas Arnoldus Theron van ZYL, boer op Neldkop, distr. Calvinia, gebore op -07-12-1861, gedoop op -22-06-1862 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -06-01-1890 te Calvinia met Maria Catharina Elizabeth HENDRIKSE, 20 jaar oud, gebore op -26-10-1869 te ?? Oorlede op -24-12-1959 te ?? op 90-jarige ouderdom.
   4.  Johannes Mattheus Jacobus van ZYL (kyk VI.534).
   5.  Johannes Petrus Spangenberg van ZYL, gebore op -09-12-1870 te 'Pakhuis', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1871 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Anna Magdalena Louisa van ZYL, gebore op -23-09-1881 te Clanwilliam, gedoop op -02-08-1882 te Clanwilliam, oorlede ± 1946 te ??
   7.  Johanna Gertruida van ZYL, gebore op -21-08-1883, gedoop op -29-01-1884 te Clanwilliam.
   8.  Francina Petronella van ZYL, gebore op -01-08-1885, gedoop op -11-03-1885 te Clanwilliam.
   9.  Elsje Jacoba Aletta Willemina, gedoop op -12-10-1888 te Clanwilliam.
   10.  Frans Petrus Johannes van ZYL, gebore op -22-10-1889, gedoop op -20-02-1890 te Clanwilliam.
   11.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -30-04-1893, gedoop op -20-02-1890 te Clanwilliam.
   12.  Gedsina Maria van ZYL, gebore op -23-07-1896, gedoop op -06-09-1897 te Clanwilliam.

V.278    Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9.f5), boer op Klipfontein, distr. Clanwilliam, gebore op -14-08-1832, gedoop op -14-11-1832 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -08-10-1866 te Victoria-Wes met Francina Carolina JACOBS, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Carolina Elizabeth van ZYL, gebore op -13-08-1867 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-02-1886 te Carnarvon met Hendrik Andreas SMIT, gebore ± 1862 te ??
   2.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.546).
   3.  Jan Abraham Gerhardus van ZYL (kyk VI.548).
   4.  Johanna Gertruida van ZYL, gebore op -15-07-1872, gedoop op -24-07-1872 te Victoria-Wes.

V.282    Johannes David Kotzé van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9.f7), gebore op -27-09-1838, gedoop op -16-12-1838 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-09-1857 te Clanwilliam met Wilhelmina Maria Johanna SMIT, gebore ± 1842 te ==.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes Petrus van ZYL, gebore op -14-10-1859 te Pakhuis, distr. Clanwilliam, gedoop op -16-11-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-09-1882 te Porterville met Huibrecht Helena Stoffina CILLIE, gebore ± 1861 te ==.
   2.  Alewyn Johannes van ZYL, gebore op -13-09-1861 te Pakhuis, distr. Clanwilliam, gedoop op -26-09-1861 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-03-1885 te Porterville met Elizabeth Jacoba Christina van der MERWE, gebore ± 1864 te ==.
   3.  Willemina Maria Johanna van ZYL, gebore op -24-09-1863, gedoop op -04-10-1863 te Clanwilliam.
   4.  Johannes David van ZYL, gebore op -09-09-1865, gedoop op -05-11-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -27-02-1899 te Vanrhynsdorp met Helena Wilhelmina Jacoba van TAAK, gebore ± 1867 te ??
   5.  Johanna Geertruida van ZYL, gebore op -29-06-1867, gedoop op -11-12-1868 te Clanwilliam.
   6.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -08-06-1870, gedoop op -08-09-1870 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-01-1893 te Clanwilliam met Hester Elizabeth Maria van TAAK, gebore ± 1872 te ??
   7.  Gert Albertus van ZYL, gebore op -03-10-1872 te 'Pakuilsfontein ', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-03-1873 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-01-1896 te Clanwilliam met Anna Louisa NIEUWOUDT, gebore ± 1874 te ??
   8.  Helena Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -26-01-1877, gedoop op -05-03-1877 te Clanwilliam.

V.288    Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d9.e2), gebore op -01-11-1825, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam, seun van Gideon Andries van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL (kyk IV.128).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-11-1845 te Piketberg met Sara Johanna Geertruida LOMBAARD, gebore ± 1829 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna van ZYL, gebore op -07-09-1847, gedoop op -12-12-1847 te Calvinia.
   2.  Gideon Andries Petrus van ZYL (kyk VI.565).
   3.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -29-10-1851, gedoop op -24-12-1851 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -14-02-1870 te Calvinia met Gert Johannes Stephanus KARSTEN, gebore ± 1849 te ??
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -04-12-1876 te Calvinia met Jan Jacobus BOOYSEN, gebore ± 1847 te ??
   4.  Christoffel Johannes van ZYL, gebore op -19-12-1853, gedoop op -08-01-1854 te Calvinia.

V.290    Pieter van ZIJL (kode: b6.c6.d9.e3), gebore op -23-02-1828 te 'Duikerfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-11-1828 te Kaapstad, seun van Gideon Andries van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL (kyk IV.128).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Anna Jacoba Margritha van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Gertruida van ZYL (kyk VI.570).
   2.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -12-06-1855, gedoop op -16-09-1855 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-07-1876 te Calvinia met Frederik Johannes STRAUSS, gebore ± 1814 te ??
   3.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -02-08-1857 te Pakhuis, gedoop op -06-05-1859 te Clanwilliam.
   4.  Anna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -20-05-1865, gedoop op -08-10-1865 te Calvinia.
   5.  Geertruida Johanna Jacoba van ZYL, gebore op -11-11-1867, gedoop op -20-02-1870 te Calvinia.
   6.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -01-05-1871, gedoop op -08-10-1871 te Calvinia.
   7.  Piet van ZYL, gebore op -26-03-1872, gedoop op -15-09-1872 te Calvinia.
   8.  Johannes Albertus van ZYL (a5.b6.c6.d9.e3.f8) (kyk VI.578).
   9.  Gideon Andries Jacobus van ZYL, gebore ± 1875 te ??

V.292    Gideon Andreas Jacobus van ZIJL (kode: b6.c6.d9.e4), gebore op -29-08-1832 te Zewefontein, Calvinia, oorlede op -01-06-1916 te Klein Rooiberg, Calvinia op 83-jarige ouderdom, seun van Gideon Andries van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL (kyk IV.128).
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -03-10-1853 te Clanwilliam met Regina Cecilia Jacoba BURGER, gebore ± 1833 te Bokkeveld, oorlede ± 1859 te ??
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -19-12-1859 te Calvina met Christina Glaudina LOUW, 26 jaar oud, gebore op -15-08-1833 te van Bokkeveld, oorlede op -02-04-1907 te Klein Rooiberg, Calvinia op 73-jarige ouderdom, dogter van Johannes LOUW en Christina Adriana Alida RAS. {sy is later getroud in die kerk ± ?? Man is Christiaan Jacobus STEENKAMP, oorlede ± 1859 te ??}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Alida Carolina Johanna van ZYL, gebore op -19-04-1856, gedoop op -21-09-1856 te Calvinia, oorlede op -05-11-1906 te Wynberg, Cape Town op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Julius Albertus VOSKULE.
   2.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -17-01-1859, gedoop op -10-07-1859 te Calvinia.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Christina Adriana Alida van ZYL, gebore op -03-09-1860, gedoop op -23-09-1860 te Calvinia.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Hendrik Everhardus Kruywagen van der WESTHUIZEN.
   4.  Gideon Andries (Giel) van ZYL (kyk VI.586).
   5.  Johannes Louw van ZYL, gebore op -06-05-1871 te ?? Gedoop op -08-10-1871 te Calvinia.

V.295    Johanna Maria van ZIJL, gebore op -10-02-1817 te Roggeveld, dogter van Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d5) (kyk III.135) en Claudina Geertruida van ZIJL (kyk IV.131).
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Johannes David van ZIJL, 22 jaar oud (kyk IV.304).
Uit hierdie huwelik: 6 kinders (kyk onder IV.304).
 
V.308    Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d4.e6.f2), gebore op -05-01-1830, gedoop op -16-09-1830 te Clanwillam, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e6) (kyk IV.136) en Christina Johanna van ZIJL (kyk III.117).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-05-1850 te Clanwilliam met Jacomina Francina Gysbertha BESTER, gebore ± 1832 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk VI.598).
   2.  Erasmus Johannes (kyk VI.600).
   3.  Jacomina Francina Gysbertha, gedoop op -22-07-1855 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-10-1871 te Clanwilliam met Petrus Jurgens HEYNS, boer, gebore ± 1853 te ??
   4.  Christina Johanna Maria, gebore op -15-10-1857, gedoop op -02-02-1858 te Clanwilliam.
   5.  Hilletje Aletta Johanna, gebore op -12-05-1860, gedoop op -02-08-1860 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -27-03-1876 te Clanwilliam met Gert Erasmus SMIT de BEER, boer op Lambertshoek, distr. Clanwilliam, gebore ± 1858 te ??
   6.  Willem Johannes Christiaan, gebore op -29-04-1862 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-08-1862 te Clanwilliam.
   7.  Theunis Gerhardus (kyk VI.608).
   8.  Gideon Johannes David (kyk VI.610).

V.311    Gideon Johannes David van ZYL (kode: b6.c2.d4.e6.f3), gebore op -02-04-1838, gedoop op -07-10-1838 te Clanwilliam, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e6) (kyk IV.136) en Christina Johanna van ZIJL (kyk III.117).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -28-06-1858 te Clanwilliam?? Vrou is Maria Johanna BESTER, gebore ± 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacomina Gysberta Francina, gebore op -24-04-1859, gedoop op -03-07-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -23-04-1877 te Clanwilliam met Peter Georg SLABBER, gebore ± 1857 te ??
   2.  Gideon Johannes David Willem Christiaan, gebore op -18-01-1862 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-03-1862 te Clanwilliam.

V.315    Josias Andries van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2), gebore op -12-04-1836 te 'Modderfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -01-09-1836 te Clanwilliam, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Gezina Maria ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -18-04-1859 te Clanwilliam met Alida Regina ENGELBRECHT, gebore ± 1838 te ??
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -09-10-1862 te Clanwilliam met Maria Magdalena Catharina VISSER, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Jacoba van ZYL, gebore op -08-07-1860, gedoop op -31-07-1860 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Josias Heremias van ZYL (kyk VI.616).
   3.  Johannes Hendrik Erasmus van ZYL (kyk VI.618).
   4.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -20-02-1867 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-03-1867 te Clanwilliam.
   5.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk VI.621).
   6.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -09-12-1871 te 'Wadrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -14-04-1872 te Clanwilliam.
   7.  Johanna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -27-05-1873 te 'Brandenburg', Sandveld, distr. Clanwilliam, gedoop op -05-08-1873 te Clanwilliam.
   8.  Jacobus Daniël van ZYL (kyk VI.625).
   9.  Daniel Johannes van ZYL (kyk VI.627).
   10.  Gideon Johannes Albertus van ZYL, gebore op -16-06-1880 te 'Bo Langvlei', distr. Clanwilliam.
   11.  Catharina Anna wilhelmina van ZYL, gebore op -12-02-1884, gedoop op -26-03-1884 te Clanwilliam.
   12.  Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -02-07-1886, gedoop op -11-02-1887 te Clanwilliam.

V.320    Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4), schapenboer, gebore op -16-04-1846 te Modderfontein, gedoop op -22-07-1846 te Clanwilliam, oorlede op -10-08-1905 te Pella, distr. Pofadder op 59-jarige ouderdom, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Gezina Maria ENGELBRECHT.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -17-04-1867 te Clanwilliam, op cd 17 staat: 17-04-1876, maar vde kinderen zijn geboren vanaf 1869. Vermoedelijk twee cijfers omgedraaid >> niet 76 maar 67 ! Vrou is Catharina Anna Wilhelmina VISSER, 18 jaar oud, gebore op -07-08-1848 te Brandenburg, distr. Clanwilliam, oorlede op -12-06-1881 te in haar huis te Modderfontein, Langevallei; distr. Clanwilliam op 32-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik VISSER en Catharina Jacoba Martinetta LOUBSCHER.
Getroud in die kerk (2) ± 1883 te ?? Vrou is Anna Maria Elizabeth KOTZEE, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Josias Erasmus (Joos) van ZYL, gebore op -01-04-1869, gedoop op -29-07-1869 te Clanwilliam.
   2.  Johannes Josias Erasmus van ZYL (kyk VI.633).
   3.  Erasmus Johannes van ZYL, gebore op -11-07-1872 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -29-08-1872 te Clanwilliam, ws jong ovl/ < 10-1877.
   4.  Jacobus Gerhardus Marthinus (Koos) van ZYL, boer, gebore op -14-06-1874 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-07-1874 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -20-03-1905 te Kenhardt met Johanna Margaretha van ZYL, gebore ± 1887 te ??
   5.  Josias Andries van ZYL, gebore op -22-12-1875 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1876 te Clanwilliam, oorlede 1900 te nabij Aggeneys, gesneuveld in de Boerenoorlog.
   6.  Erasmus Johannes (Jan) van ZYL (kyk VI.639).
   7.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -17-08-1879, gedoop op -15-02-1880 te Clanwilliam.
   8.  Gerhardus Jacobus van ZYL (kyk VI.642).
Uit die tweede huwelik:
   9.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -17-06-1884, gedoop op -20-07-1884 te Clanwilliam.
   10.  Elizabeth Hendrica Jacoba van ZYL, gebore op -17-08-1885 te 'Onder Langvlei', gedoop op -04-10-1885 te Clanwilliam.
   11.  Gesina Maria van ZYL, gebore op -28-11-1886 te 'Onder Langvlei', gedoop op -09-01-1887 te Clanwilliam.
   12.  Dirk Kotzé van ZYL, gebore op -19-04-1888 te 'Onder Langvlei', gedoop op -04-09-1888 te Clanwilliam.
   13.  Andreas (Dries) van ZYL, gebore op -03-03-1890, gedoop op -06-04-1890 te Clanwilliam.
   14.  Anna Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -04-11-1891, gedoop op -04-11-1891 te Kenhardt.
   15.  Erasina Johanna (Trinie) van ZYL, gebore op -02-03-1894, gedoop op -01-04-1894 te Kenhardt.
   16.  Jeanetta van ZYL, gebore op -20-02-1896 te 'Raaipad', distr. Kenhardt, gedoop op -08-03-1896 te Kenhardt.
   17.  Johanna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -13-06-1899 te ?
   18.  David Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -27-06-1900 te ??
   19.  Johannes Hermanus (Johny) van ZYL, gebore op -12-04-1904 te ??

V.323    Daniël Johannes Rossouw van ZYL (kode: b6.c2.d4.e9.f5), gebore op -26-12-1851, gedoop op -25-01-1852 te Clanwilliam, oorlede op -20-08-1906 te Leopoldtville, Western Cape (SA) op 54-jarige ouderdom, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -17-04-1876 te Clanwilliam met Johanna Catharina LOUW, 18 jaar oud, gebore op -04-08-1857 te Wagendrift, Clanwilliam, Western Cape (SA), oorlede op -30-01-1925 te ?? op 67-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Adriaan VISSER LOUW en Johanna Catharina SCHREUDER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josias Hermias (Joos) (kyk VI.656).
   2.  Jacobus Adriaan Louw (Koos) (kyk VI.659).
   3.  Martha Jacoba Margaretha, gebore op -24-05-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -02-12-1902 te Clanwilliam met Johannes Matthys LOUW, gebore ± 1882 te ??
   4.  Johanna Catharina, gebore op -20-12-1887 te 'Brandenburg', distr.Clanwilliam, gedoop op -24-01-1888 te Clanwilliam, oorlede op -26-09-1928 te Clanwilliam, Cape Province op 40-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is CARSTENS.
   5.  Gesina Maria (Geesje), gebore op -06-11-1889 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-01-1890 te Clanwilliam, oorlede op -16-12-1963 te ?? op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-06-1914 te Leipoldtville met Andries Petrus BURGER, boer op Steenbokfontein, gebore ± 1894 te ?
   6.  Aletta Maria Catharina, gebore op -09-01-1892, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.

V.327    Heremias Cornelius van ZIJL (kode: b6.c2.d4.e9.f7), boer op Langvlei, distr. Vanrhynsdorp, gebore op -02-03-1857, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -19-01-1880 te ?? Vrou is Johanna Maria Elizabeth ROSSOUW, 18 jaar oud, gebore op -21-12-1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Janetta Sophia Aletta van ZYL, gebore op -03-11-1882, gedoop op -25-03-1883 te Clanwilliam.
   2.  Josias van ZYL, gebore op -11-09-1885 te 'Brandenburg', Sandberg, distr. Clanwilliam, gedoop op -10-02-1886 te Clanwilliam.
   3.  Martha Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -05-01-1892 te 'Brandwag', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -05-06-1895 te 'Brandenburg', Sandberg,m distr. Clanwilliam, gedoop op -11-08-1895 te Clanwilliam.
   5.  Gerrit Heremias Albertus, gebore op -03-08-1898 te ??

V.336    Gideon Jacobus Christiaan van ZYL, gebore op -16-08-1868, gedoop op -27-09-1868 te Clanwilliam, oorlede op -12-09-1947 te Brandenburg, Clanwilliam op 79-jarige ouderdom, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-03-1891 te Clanwilliam met Catharina Jacoba Martinetta LAUBSCHER, gebore ± 1871 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Jacomina Elizabeth, gebore ± 1892 te ??
Getroud in die kerk ± met LOUW.
   2.  Jacoba Margaretha Rossouw, gebore ± 1894 te ??
Getroud in die kerk ± met SCHROEDER.
   3.  Martha Jacoba, gebore ± 1895 te ??
Getroud in die kerk ± met LAUBSCHER.
   4.  Jacobus Martin, gebore ± 1897 te ??

V.343    Johannes Abraham van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d2.e4), gebore op -26-09-1804 te Hantam, gedoop op -06-10-1805 te Swartland, oorlede op -13-07-1878 te Rondeheuvel, Calvinia, Cape Colony (SA) op 73-jarige ouderdom, seun van Pieter van ZIJL (kode: b6.c6.d2) (kyk III.44) en Anna Christina NEL (kyk IV.147).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -10-10-1830 te Paarl met Johanna Jacoba RAS, 19 jaar oud (kyk V.251).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder V.251).
 
V.353    Johannes Abraham van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e1), gebore op -03-12-1804 te Onder Bokkeveld, gedoop op -06-10-1805 te Swartland, seun van Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Christina Magdalena NEL (kyk IV.148).
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -17-10-1830 te Kaapstad met Susanna Francina RAS, 16 jaar oud, gedoop op -16-10-1814 te ?? Dogter van Johannes RAS en Christina van WYK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Magdalena, gebore op -15-11-1831, gedoop op -22-04-1832 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-12-1848 te Clanwilliam met Hendrik Benjamin LOMBAARD, gebore ± 1829.
   2.  Albertus Nicolaas Johannes, gebore op -11-01-1836, gedoop op -16-11-1846 te Clanwilliam, vermoedelijk jong overleden.
   3.  Albertus Nicolaas Johannes (kyk VI.682).
   4.  Johanna Christina Jacoba, gebore op -09-09-1839 te 'Wilgenboom'. Hantam, gedoop op -31-10-1839 te clanwilliam.
   5.  Susanna Francina, gebore op -26-07-1840 te 'Tygerhoek', gedoop op -10-09-1840 te Clanwilliam.
   6.  Hester Cecilia, gebore op -26-12-1842, gedoop op -06-07-1843 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -19-12-1859 te Calvinia met Nicolaas Johannes LOUW, gebore ± 1833 te v Onder Bokkeveld.
   7.  Johannes Abraham (kyk VI.688).
   8.  Anna Magdalena Maria Elizabeth, gebore op -28-10-1846 te Hantam, gedoop op -21-01-1847 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-10-1865 te Calvinia met Alewyn Jacobus Stephanus PIETERSE, gebore ± 1844 te ??
   9.  Johanna Susanna Jacoba, gebore op -07-05-1849, gedoop op -07-09-1849 te Calvinia.
   10.  Maria Martha Hendrika, gebore op -17-11-1851, gedoop op -24-12-1851 te Calvinia.
   11.  Martina Christina Josina, gebore op -06-08-1854, gedoop op -01-10-1854 te Calvinia.

V.357    Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1), landbouwer op Elandsfontein, gebore op -05-02-1820, gedoop op -08-10-1820 te Tulbagh, oorlede op -20-11-1884 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 64-jarige ouderdom, seun van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-07-1840 te Clanwilliam met Hester Wilhelmina KOTZÉ, 21 jaar oud, gebore op -06-08-1818, gedoop op -14-11-1819 te Swartland, oorlede op -22-07-1898 te 'Koppiesfontein', distr. Ventersdorp op 79-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus, gebore op -20-07-1842 te Victoria-Wes, gedoop op -05-03-1843 te Beaufort-Wes, oorlede op -12-07-1916 te Ventersdorp op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Martha Johanna Christina ENGELBRECHT, gebore ± 1843 te ??
   2.  Maria Gloudina Johanna, gedoop op -28-07-1844 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Johannes Pieter Albertus ENGELBRECHT, gebore ± 1842.
   3.  Theunis Johannes, boer op 'Annagas', gebore op -24-05-1847, gedoop op -01-08-1847 te Victoria-Wes, oorlede op -20-07-1900 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -02-02-1874 te Namakwaland met Sophia Petronella van ZYL, gebore ± 1849 te ?? Oorlede op -02-06-1893 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk (2) > 1893 te ?? Vrou is Catharina Dorothea Gertruida LOTTER, gebore ± 1850 te ??
   4.  Albertus Ananias Christoffel (kyk VI.703).
   5.  Hendrik Willem Marthinus (kyk VI.706).
   6.  Catharina Alida, gebore op -27-12-1855, gedoop op -22-03-1856 te Clanwilliam.
   7.  Dirk Jacobus Jeremias (kyk VI.709).
   8.  Hermanus Egbert Peter, gebore op -21-03-1859, gedoop op -25-12-1859 te Clanwilliam.
   9.  Willem Johannes (Jacobus) Maarten (kyk VI.712).

V.361    Martha Johanna Cecilia van ZYL, gebore op -01-09-1827, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Albertus Marthinus Johannes van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.371).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.714).
   2.  Johannes Albertus Marthinus, gebore op -18-09-1851, gedoop op -01-02-1852 te Clanwilliam.
   3.  Cecilia Johanna Albertha, gebore te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-04-1854 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Clanwilliam met Frans Jacobus SMIT, gebore ± 1852 te v Kafferkraal.
   4.  Johannes Marthinus, gebore te 'Kleinfontein', gedoop op -31-08-1856 te Clanwilliam.
   5.  Dirk Ernst Hendrik (kyk VI.720).
   6.  Catharina Alida, gebore op -28-09-1861 te Vredendal, gedoop op -09-01-1862 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -01-09-1879 te Vanrhynsdorp met Johannes Hendrik de WAAL, boer distr. vredendal, gebore ± 1856.
   7.  Martha Johanna Aletta, gebore op -24-10-1863 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-10-1863 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Geertruida, gebore op -26-03-1866, gedoop op -09-09-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   9.  Frederik Willem (kyk VI.727).

V.365    Margaretha Maria Alida van ZYL, gebore op -12-08-1836, gedoop op -25-12-1836 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Andreas van ZIJL, 26 jaar oud (kyk IV.201).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder IV.201).
 
V.369    Aldert van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e2), gebore op -01-01-1821 te Olifantsrivier, gedoop op -28-10-1821 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.153).
Getroud op 23-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZYL, 14 jaar oud, gebore op -06-08-1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesien Martha Maria (Gesie), gebore op -27-06-1845, gedoop op -18-01-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -27-04-1863 te Clanwilliam met Andries Petrus Everhardus VISSER, gebore ± 1841 te ??
   2.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.741).
   3.  Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kyk VI.743).

V.371    Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c10.d6.e3), gebore op -12-06-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -01-02-1824 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.153).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Martha Johanna Cecilia van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.361).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder V.361).
 
V.372    Dirk Ernst Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e4), gebore op -26-11-1825, gedoop op -13-06-1827 te Clanwilliam, oorlede op -19-09-1890 te Winterhoek, Boshof op 64-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.153).
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -21-02-1848 te Clanwilliam met Sara Debora NIEUWOUDT, 20 jaar oud, gebore op -23-08-1827 te Louisfontijn, distr. Clanwilliam, gedoop op -08-02-1829, oorlede op -10-11-1850 te Clanwilliam op 23-jarige ouderdom, dogter van George Sebastiaan NIEUWOUDT en Maria Margaretha du TOIT.
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Maria Christina Geertruida van ZIJL, 30 jaar oud (kyk IV.300).
Getroud in die kerk (3) op 38-jarige ouderdom op -07-12-1863 te Clanwilliam met Johanna Catharina Gerendina de WAAL, 16 jaar oud, gebore op -18-06-1847 te ?? Oorlede op -18-02-1920 te ?? op 72-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik Christiaan de WAAL en Rosina Catharina GERICKE. {sy is later getroud in die kerk op 44-jarige ouderdom op -19-12-1891 te ?? Man is Jacob Aderjan van NIEKERK. sy is later getroud in die kerk op 51-jarige ouderdom op -16-04-1899 te ?? Man is Johannes M. HAMMAN.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -27-04-1849 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik: 4 kinders (kyk onder IV.300).
Uit die derde huwelik:
   6.  Johannes Christiaan van ZYL, gebore ± 1864 te ??
   7.  Sara Johanna Aletta van ZYL, gebore op -28-02-1865 te ??
   8.  Cisilia Johanna van ZYL, gebore op -05-04-1871 te ?? Oorlede op -28-09-1872 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   9.  Johanna Catharia Maria van ZYL, gebore op -08-12-1875 te ?? Oorlede op -27-09-1877 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   10.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore op -03-07-1878 te ?? Oorlede op -15-08-1901 te ?? op 23-jarige ouderdom.
   11.  Johannes Hendrik Christiaan van ZYL (kyk VI.754).

V.376    Pieter Johannes van ZIJL, gebore op -23-12-1830, gedoop op -30-03-1831 te Clanwilliam, oorlede op -07-01-1903 te Klipkraal, Namakwaland op 72-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.153).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -28-04-1851 te Piketberg met Christina Elisabeth Margaretha BASSON.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL (kyk VI.756).
   2.  Elizabeth Christina Willemina van ZYL, gebore op -29-01-1856, gedoop op -06-07-1856 te Piketberg.
Getroud met Albert Stephanus van ZYL, gebore ± 1854 te ??
   3.  Cecilia Johanna van ZYL, gebore op -01-08-1858, gedoop op -03-10-1858 te Piketberg.
   4.  Christina Margaretha Susanna van ZYL, gebore op -27-02-1861, gedoop op -06-10-1861 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1883 met Jacobus Gerrit NIEUWOUDT, gebore ± 1859 te ??
   5.  Maatje Hester Johanna van ZYL, gebore op -27-09-1863, gedoop op -18-09-1864 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1885 te ?? Man is Willem Stephanus ENEGLBRTECHT, gebore ± 1861 te ??
   6.  Pieter Johannes van ZYL, gebore op -01-11-1865, gedoop op -31-01-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, geeft op 16-01903 het overlijden van zijn vader aan.
   7.  Johanna Adriana van ZYL, gebore ± 1867 te ??
Getroud in die kerk ± 1890 te ?? Man is Gert ENGELBRECHT, gebore ± 1864 te ??
   8.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   9.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1870 te ??

V.387    Albertus Johannes van ZYL (kode: b6.c6.d3.e3.f5), gebore op -13-04-1843, seun van Albert van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e3) (kyk IV.155) en Elizabeth Christina Wilhelmina BASSON.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-03-1868 te Piketberg?? Vrou is Geesje Martha Maria van ZYL, gebore > 1833 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albert Johannes Adriaan (kyk VI.770).
   2.  Catharina Johanna Jacoba, gebore op -11-09-1872 te 'Bo-Langvlei', Sandvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -25-02-1873 te Clanwilliam.

V.393    Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d3.e4.f2), gebore op -26-11-1845 te ?? Oorlede op -24-04-1921 te ?? op 75-jarige ouderdom, seun van Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e4) (kyk IV.157) en Helena Jacoba Susanna GOUS.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -25-12-1876 te Calvinia met Susanna Helena BOSCH, 16 jaar oud, gebore op -21-07-1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Wilhelmina Christina, gebore op -15-03-1878, gedoop op -21-04-1878 te Calvinia, oorlede op -03-07-1878 te ??, 110 dae oud.
   2.  Helena (Jacoba) Susanna, gebore op -09-10-1879, gedoop op -23-11-1879 te Calvinia.
   3.  Maria Willemina, gebore op -04-01-1881, gedoop op -20-03-1881 te Calvinia.
   4.  Johannes Petrus Jakobus, gebore op -26-08-1883, gedoop op -23-09-1883 te Calvinia, oorlede op -26-01-1884 te ??, 153 dae oud.
   5.  Wilhelmina Louisa, gebore op -31-12-1884, gedoop op -05-04-1885.
   6.  Albertus Petrus, gebore op -17-10-1886, gedoop op -30-01-1887 te Calvinia, oorlede op -09-07-1895 te ?? op 8-jarige ouderdom.
   7.  Willem Johannes, gebore op -13-12-1887, gedoop op -01-04-1888 te Calvinia, oorlede op -23-01-1889 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   8.  Aletta Susanna, gebore op -04-04-1889, gedoop op -26-05-1889 te Calvinia.
   9.  Johannes Petrus (Jacobus), boer op Springbokkeel, distr. Calvinia, gebore op -01-08-1890, gedoop op -14-09-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-10-1918 te Nieuwoudtville met Johanna Christina Jacoba THERON, gebore ± 1894, oorlede ± 1922 te ??
   10.  Susanna Helena, gebore op -04-06-1896, gedoop op -04-10-1896 te Calvinia.
   11.  Jacob Albertus, gebore op -04-03-1898, gedoop op -09-06-1898 te Calvinia.

V.398    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c6.d3.e4.f5), gebore ± 1859 te ?? Seun van Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL (kode: b6.c6.d3.e4) (kyk IV.157) en Helena Jacoba Susanna GOUS.
Getroud in die kerk op -19-06-1880 te Calvinia met Johanna Jacoba van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -14-03-1861, gedoop op -16-06-1861 te Calvinia, dogter van Nicolaas Johannes Albertus van ZYL en Johanna Christina Jacoba van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus, gebore op -16-11-1881 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -08-01-1882 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -23-05-1905 te Nieuwoudtville met Anna Jacoba MOSTERT, gebore ± 1884 te 'Kapiteinskraal', distr. Calvinia, oorlede ± 1915.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -09-10-1916 te Nieuwoudtville met Martha Maria MOSTERT, gebore ± 1896 te Kenhardt.
   2.  Nicolaas Johannes Albertus, boer in Nieuwoudtville, gebore op -12-04-1884, gedoop op -21-09-1884 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-09-1909 te Calvinia met Maatje Maria MOSTERT, gebore ± 1886 te ??
   3.  Helena Jacoba Susanna, gebore op -12-04-1886 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -30-01-1887 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -22-05-1905 te Nieuwoudtville met Tobias Gerhardus MOSTERT, gebore ± 1879 te 'Kapiteinskraal', distr. Calvinia.
   4.  Johannes Petrus Jacobus, gebore op -09-03-1890, gedoop op -06-04-1890 te Calvinia.
   5.  Christiaan David Petrus (Johannes), gebore op -05-04-1892 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -11-12-1892 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -06-10-1919 te Nieuwoudtville met Beatrix Hendrina Johanna Maria MOSTERT, gebore ± 1888 te ??
   6.  Hendrik Albertus, gebore op -23-03-1894, gedoop op -07-10-1894 te Calvinia.
   7.  Johanna Christina Jacoba, gebore op -24-06-1896, gedoop op -04-10-1896 te Calvinia.

V.400    Johannes Abraham Lourens van ZIJL (kode: b6.c6.d5.e2.f1), boer op Middelveld, gebore op -25-12-1831, gedoop op -12-08-1832 te Beaufort-Wes, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5.e2) (kyk IV.160) en Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS.
Kinders:
   1.  Johannes Abram Lourens (kyk VI.797).
   2.  Marthinus Petrus van ZYL, gebore op -07-12-1854, gedoop op -21-05-1855 te Hopetown, oorlede op -19-05-1891 te ?? op 36-jarige ouderdom, seun van Maria Jacomina van STADEN.
Getroud in die kerk ± 1879 te ?? Vrou is Martha Maria van STADEN, gebore op -10-08-1856 te ?? Dogter van Marthinus Jacobus van STADEN en Maria Jacomina Wilhelmina van STADEN.
   3.  Lourens Marthinus Jacobus, gebore op -02-04-1856, gedoop op -11-05-1856 te Hopetown, seun van Maria Jacomina van STADEN.
   4.  Martha Maria, gebore op -04-02-1858, gedoop op -08-05-1859 te Hopetown, dogter van Maria Jacomina van STADEN.

V.402    Lourens Marthinus Jacobs van ZIJL (kode: b6.c6.d5.e2.f2), gebore op -27-11-1834, gedoop op -04-08-1835 te Beaufort-Wes, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5.e2) (kyk IV.160) en Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -21-05-1855 te Hopetown met Catharina Louisa KEMPER, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) op 23-jarige ouderdom op -23-07-1858 te Hopetown met Catharina Louisa NEL, gebore ± 1837.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Louisa Catharina, gebore op -05-05-1857, gedoop op -11-06-1857 te Hopetown.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Johanna Maria Margaretha, gebore op -08-06-1859, gedoop op -20-11-1859 te Hopetown.
   3.  Lourens Marthinus Jacobus (kyk VI.805).

V.407    Petrus Daniël van ZIJL, gebore op -23-02-1839, gedoop op -24-05-1840 te Colesberg, seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c6.d5.e2) (kyk IV.160) en Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS.
Getroud in die kerk ± 1868 te ?? Vrou is Petronella Frederika THERON, gebore ± 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria Magdalena van ZYL, gebore op -17-03-1871 te ?? Gedoop op -11-06-1871 te Boshof, Free Stae (SA).
   2.  Magdalena Maria Johanna Jacoba van ZYL, gebore op -24-06-1878 te ?? Gedoop op -21-07-1878 te Boshof, Free State (SA) (getuies: Floris Abraham Coetzee & Petronella Cornelia Johanna Aletta van Zyl).

V.421    Willem Adriaan Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d7.e6.f1), boer op 'Rhenosterkop', gebore op -30-08-1852, gedoop op -02-10-1853 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Hester Johanna Christina VOLGRAAFF.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -27-04-1885 te Carnarvon met Catharina Elisabeth STRAUSS, gebore ± 1850 te ?? Oorlede op -25-03-1899 te Upington, dogter van Frederik Johannes STRAUSS en Margaretha Huibrecht LOCK. {sy was vroeër getroud in die kerk op -16-12-1861 te Calvinia, Noordkaap (SA) met Kayde Marthinus Daniel Stephanus CALLAGAN.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Johanna Christina, gebore op -10-02-1886, gedoop op -08-05-1887 te Calvinia.

V.426    Johannes Abraham van ZYL (kode: b6.c.6.d7.e6.f4), boer op 'Swartputs', distr. Calvinia, gebore op -11-09-1859, gedoop op -25-03-1860 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Hester Johanna Christina VOLGRAAFF.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-08-1887 te Carnarvon met Barendina Frederika van TAAK, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Sophia, gebore op -24-05-1888 te Swartput.
   2.  Willem Adriaan Jacobus, gebore op -11-07-1890 te 'Rietfontein', distr. Kenhardt, gedoop op -08-10-1890 te Kenhardt.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -14-01-1914 te Marchand met Maria Elisabeth Cornelia LUBBE, gebore ± 1898 te 'Vaalhoek', distr. Uppington.
   3.  Pieter Andries Willem, veeboer 'Onder Narries', distr. Kenhardt, gebore op -12-07-1893, gedoop op -17-09-1893 te Kenhardt.
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -31-12-1929 te Marchand met Cornelia Frederika Cornelia van ZYL, gebore ± 1906 te ??
   4.  Hester Johanna christina, gebore op -15-08-1895 te 'Rietfontein'. distr. Kenhardt, gedoop op -15-09-1895 te Kenhardt.
   5.  Barendina Frederika, gebore op -14-02-1898 te 'Rietfontein', distr. kenhardt, gedoop op -27-03-1898 te Kenhardt.

V.428    George Frederik van ZYL (kode: a5.b6.c6.d7.e6.f5), boer op 'Renosterkop', distr. Calvinia, gebore op -06-12-1864, gedoop op -15-01-1865 te Calvinia, oorlede ± 10-1945 te ?? Seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Elizabeth Susanna Cornelia HENNING.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -11-02-1889 te Carnarvon met Anna Sophia Willemina THERON, 20 jaar oud, gebore op -31-08-1868 te Fraserburg, Namakwa, Noordkaap. Het gezin vertrok naar Namibië, waar hij boerde op 'Kallakfontein' nabij Karasburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Adriaan, gebore op -24-06-1890, gedoop op -10-08-1890 te Kenhardt (getuies: Petrus Jacobus Theron, Jacomina Gertruida Bergh, Willem Adriaan van Zyl & Elizabeth Petronella Sujsanna Henning), oorlede ?? te Kenhardt, Benede-Oranje, Northern Cape.
   2.  Anna Sophia Wilhelmina, gebore op -05-03-1900, oorlede op -22-12-1979 op 79-jarige ouderdom, begrawe te Upington, Benden Oranje, Northern Cape.
Getroud in die kerk ± 1923 met Jean François OOSTHUIZEN, gebore op -26-06-1904, oorlede op -08-04-1992 op 87-jarige ouderdom.
   3.  Petronella Susanna Elizabeth, gebore op -02-12-1903, gedoop op -11-09-1904 te Kakamas.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -22-02-1921 te Kakamas met John Hunter van NIEKERK, boer op 'Kotzesdal', distr. Kenhardt, gebore ± 1901 te ??
   4.  Magdalena Margaretha (Lenie) (kyk VI.823).
   5.  Jacomina Gertruida, gebore ± ??
   6.  George Frederik, gebore ± ??

V.434    Johannes Hendrik van ZYL (kode: b6.c6.d7.e6.f9), landbouwer op Kakamas, gebore op -20-06-1874, gedoop op -21-06-1875 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Elizabeth Susanna Cornelia HENNING.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -08-02-1904 te Kenhardt met Elizabeth STADTLER, gebore ± 1884 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Johanna Wilhelmina, gebore op -05-12-1904, gedoop op -01-01-1905 te Kakamas.

V.442    Willem Adriaan Carel Petrus van ZYL (kode: b6.c6.d7.e7.f1), gebore op -29-12-1855, gedoop op -20-01-1856 te Calvinia, seun van Hendrik Jacobus van ZIJL (Henning Jacobus) (kode: b6.c6.d7.e7) (kyk IV.175) en Johanna Sophia van der MERWE.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -26-06-1888 te Knysna met Johanna Christina ZEELIE, gebore ± 1870 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth, gebore op -22-05-1889, gedoop op -23-06-1889 te Knysna.
   2.  Philippus Jacobus, gebore op -13-05-1890, gedoop op -20-07-1890 te Knysna.
   3.  Anna Sophia, gebore op -13-01-1891, gedoop op -28-02-1892 te Knysna.

V.450    Willem Adriaan Frederik van ZYL (kode: b6.c6.d7.e9.f3), gebore op -25-05-1865 te v 'Breipaal', distr. Calvinia, gedoop op -15-04-1866 te Calvinia, seun van Lucas Christoffel van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e9) (kyk IV.178) en Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-10-1887 te Calvinia met Anna Wilhelmina BASSON, gebore ± 1871 te 'Tontelboskolk', distr. Calvinia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Helena Sophia, gebore op -26-01-1889, gedoop op -26-06-1889 te Kenhardt.
   2.  Jasper Nicolaas, gebore op -27-03-1891, gedoop op -04-10-1891 te Kenhardt.
   3.  Willem Adriaan Frederik, gebore op -29-08-1893, gedoop op -12-05-1894 te Kenhardt.
   4.  Johannes Jacobus Loubser, gebore op -06-06-1896 te 'Sandvlei', distr. Kenhardt, gedoop op -28-06-1896 te 'Breipaal', distr. Kenhardt.

V.452    Johannes Jacobus Laubscher van ZYL (kode: a5.b6.c6.d7.e9.f4), boer op Zand- en Zittersvlei, gebore op -09-07-1867, gedoop op -22-09-1867 te Calvinia, oorlede op -29-04-1959 op 91-jarige ouderdom, woont Kakamas, seun van Lucas Christoffel van ZIJL (kode: b6.c6.d7.e9) (kyk IV.178) en Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -26-08-1888 te Kenhardt met Catharina Gesina van ZYL, 17 jaar oud, gebore op -18-03-1871 te Calvinia, Noordkaap (SA), gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes (SA), oorlede op -01-01-1958 te Alheit, Kakamas (SA) op 86-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika Magdalena (Nelie), gebore op -07-07-1890, gedoop (NG) op -10-08-1890 te Kenhardt, oorlede op -13-01-1985 op 94-jarige ouderdom.
Getroud ± 1911 met Jacobus LOUW, gebore ± 1888.
   2.  Elizabeth Christina Frederika (Bettie), gebore op -12-10-1891, gedoop (NG) op -03-07-1892 te Kenhardt, oorlede op -15-08-1979 op 87-jarige ouderdom.
Getroud ± 1915 met Albertus Barend Johannes RAS, gebore ± 1889.
   3.  Catharina Gesina (Tienie), gebore op -06-09-1893 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -08-07-1894 te Kenhardt, oorlede op -19-08-1980 op 86-jarige ouderdom.
Getroud ± 1914 met Christoffel Hendrik van WIJK, gebore ± 1891.
   4.  Johanna Susanna Elizabeth (Hannie), gebore op -08-07-1895, gedoop (NG) op -25-08-1895 te Kenhardt, oorlede op -17-07-1986 op 91-jarige ouderdom.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -15-06-1915 met Louis Christiaan van WIJK, gebore ± 1983.
   5.  Lucas Christoffel (Loet), gebore op -10-04-1897 te Zandvlei, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -10-04-1898 te Kenhardt, oorlede op -25-06-1972 op 75-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -13-10-1919 met Hester Josina Christina NEL, gebore ± 1899.
   6.  Jacoba Johanna (Kotie), gebore op -14-05-1899 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-09-1899 te Kenhardt, oorlede op -16-03-1988 op 88-jarige ouderdom.
Getroud ± 1922 met Izak VIVIER, gebore ± 1897.
   7.  Johannes Jacobus Loubser (Jan Baai) (kyk VI.846).
   8.  Petronella Johanna (Donsie), gebore op -06-08-1903, gedoop (NG) op -10-02-1903 te Kenhardt.
   9.  Willem Adriaan Frederik, gebore op -29-08-1904 te Kenhardt? (kerkverband: NG) (getuies: Willem Adriaan Frederik van Zyl & Anna Wilhelmina Basson), oorlede op -29-08-1971 op 67-jarige ouderdom.
Getroud ± 1930 met Gesina Christina van WYK, gebore ± 1906.
   10.  Maria Johanna Gertruida (Mieta), gebore op -18-08-1906, gedoop (NG) op -20-01-1907 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Petronella Johanna van Zyl), oorlede op -11-08-1995 op 88-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -05-09-1926 met Willem Adriaan NEL, gebore ± 1904.
   11.  Jacobus Johannes (Koolman), gebore op -18-10-1908 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-01-1908 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Elizabeth Susanna Fredrika van Zyl), oorlede op -03-09-1999 op 90-jarige ouderdom.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -02-10-1939 met Janetta Sophia HENDRIKSE, gebore ± 1910.
   12.  Gert Marthinus (Gertjie), gebore op -10-03-1911 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -23-04-1911 te Kenhardt (getuies: Jacobus Gideon Louw & Cornelia Fredrieka Magdalena van Zyl), oorlede op -26-11-1992 op 81-jarige ouderdom.
Getroud ± 1937 met Margrietha du PLESSIS, gebore ± 1914.

V.454    Hendrik Albertus van ZYL (kode: b6.c6.d8.e1.f1), boer op Hantam, gebore op -14-06-1856, gedoop op -21-09-1856 te Calvinia, seun van Hendrik Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-11-1877 te Calvinia met Maria Magdalena CALLAGHAN, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus, boer, gebore op -12-04-1883, gedoop op -23-09-1883 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-11-1912 te Calvinia met Anna Margaretha Louisa NOLTE, gebore ± 1891 te 'Witfontein', distr. Calvinia.
   2.  Morgan CALLAGHAN van ZYL, boer, gebore op -25-11-1884, gedoop op -27-09-1885 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -06-09-1909 te Calvinia met Magdalena Jacoba THERON, gebore ± 1889 te ??
   3.  Abraham Izak en Jacob, gebore op -05-05-1888, gedoop op -07-10-1888 te Calvinia.
   4.  Jurie Elias (kyk VI.862).

V.457    Jacobus Albertus (Jakob) van ZYL (kode: b6.c6.d8.e1.f3), gebore op -20-10-1861, gedoop op -15-12-1861 te Calvinia, seun van Hendrik Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-12-1881 te Calvinia met Maria Elizabeth STRAUSS, gebore ± 1864 te 'Wilgebos', distr. Calvinia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus, boer op 'Buffelskop', gebore op -19-11-1882, gedoop op -08-04-1883 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-11-1912 te Calvinia met Anna Margaretha Louisa NOLTE, gebore ± 1891 te ??
   2.  Helena Jacoba Hendrika, gebore op -14-06-1884, gedoop op -12-10-1884 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-10-1903 te Calvinia met William Henry HERBERT, boer op Boskloof, gebore ± 1874 te ??
   3.  Elizabeth Gertruida, gebore op -19-03-1886 te ??
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -13-03-1922 te Calvinia met Jacob Jethro van ZYL, gebore ± 1896 te ??
   4.  Maria elizabeth, gebore op -18-05-1887, gedoop op -10-07-1887 te Calvinia.
   5.  Istachius Placidus Jacob Albertus, gebore op -22-05-1890, gedoop op -30-08-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -16-08-1919 te Calvinia met Annie van SCHALKWIJK, gebore ± 1898 te ??
   6.  Hilletje Maria, gedoop 125-01-1893 te Calvinia.
Getroud in die kerk op -18-12-1911 te Calvinia met Wilhelm Friedrich BEINECKE, onderwijzer op Buffelskop, gebore ± 1891 te ??
   7.  Frederik Johannes Strauss, gebore op -11-12-1894, gedoop op -14-04-1895 te Calvinia.
   8.  Izak Jacobus, gebore op -26-12-1896 te Boskloof, distr. Calvinia, gedoop op -19-09-1897 te Calvinia.
   9.  Jacob Albertus, gebore op -26-10-1900, gedoop op -29-08-1901 te Calvinia.

V.459    Izak Jacobus van ZIJL, gebore op -26-06-1868 te Calvinia, gedoop op -04-10-1868 te Calvinia, oorlede op -13-02-1942 te Calvinia op 73-jarige ouderdom, seun van Hendrik Albertus van ZIJL (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL.
Getroud ± 1892 te ?? Vrou is Christina Jacoba HEIDENRIJK LOUBSER, gebore op -15-05-1875 te Middelp.. Oorlede op -25-05-1938 op 63-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  helletjie maria, gebore op -27-02-1893.
   2.  Elisabeth Gertruida, gebore op -11-03-1894.
   3.  Christina Magdalena, gebore op -21-02-1895.
   4.  Hendrik Albertus, gebore op -03-03-1896.
   5.  Jan Abraham (Johanna), gebore op -05-03-1897.
   6.  Hester Geertruida, gebore op -02-08-1898.
   7.  Izak Jacobus, gebore op -18-09-1899.
   8.  Frederik Jacobus, gebore op -11-06-1901, ws vroeg ovl.
   9.  Frederik Jacobus, gebore op -29-07-1902, oorlede ± 1971.
   10.  Maria Magdalena, gebore op -16-08-1903.
   11.  Elisa Geertruida, gebore op -06-01-1905.
   12.  Jacob Albertus, gebore op -09-01-1906.
   13.  Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL (kyk VI.890).
   14.  Hendrik Albertus, gebore op -09-01-1910.
   15.  Elisabeth Christina Frederika, gebore op -04-07-1911, oorlede < 04-1916, op basis geb. datum zus.
   16.  Miriam, gebore op -05-07-1912.
   17.  Elisabeth Christina Frederika, gebore op -25-04-1916.

V.465    Abraham Johannes van ZYL (kode: b6.c6.d8.e3.f3), gebore op -28-11-1882, gedoop op -14-01-1883 te Calvinia, seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: b6.c6.d8.e3) (kyk IV.187) en Catharina Cornelia HENNING.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -15-06-1903 te Calvinia met Janetta Helena Christina van ZYL, gebore ± 1882 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes, gebore op -15-04-1904, gedoop op -28-08-1904 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-04-1931 te Calvinia met Sophia Maria Jacoba NIEUWOUDT, gebore ± 1911 te ??

V.469    Izak Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d10.e1.f3), boer op uitdraai, distr. Calvinia, gebore op -20-10-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia, seun van Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d10.e1) (kyk IV.191) en Maria Magdalena GOUS.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-08-1882 te Carnarvon met Anna Elizabeth STRAUSS, gebore ± 1856 te v Wegdraai.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -12-02-1885, gedoop op -05-07-1885 te Klein Boetsap?
   2.  Anna Elizabeth, gebore op -25-01-1889, gedoop op -29-09-1889 te Klein Boetsap (Reivilo).
   3.  Aletta Elizabeth, gebore op -27-03-1891, gedoop op -26-04-1891 te Klein Boetsap.
   4.  Jacobus Coenraad, gebore op -05-01-1895 te 'Izaksfontein', distr. Klein Boetsap, gedoop op -17-02-1895 te Klein Boetsap.
   5.  Susanna Elizabeth, gebore op -29-09-1896 te 'Izaksfontein', distr. Klein Boetsap, gedoop op -09-12-1896 te Klein Boetsap.

V.473    Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c6.d10.e1.f6), gebore op -24-12-1864, gedoop op -16-04-1865 te Calvinia, seun van Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c6.d10.e1) (kyk IV.191) en Maria Magdalena GOUS.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Vrou is Maria Magdalena van NIEKERK, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus Jacobus, gebore op -02-12-1890, gedoop op -22-02-1891 te Klein Boetsap.
   2.  Cornelis Gysbert Johannes, gebore op -30-12-1892, gedoop op -02-04-1893 te Klein Boetsap.
   3.  Maria Magdalena, gebore op -31-10-1895 te 'Driefonten', distr. Klein Boetsap, gedoop op -22-12-1895 te Klein Boetsap.

V.478    Andries Johannes van ZYL (kode: b6.c7.d2.e3.f1), boer op Naasdrift, gebore op -23-01-1864 te 'Bo-Langvlei', gedoop op -09-03-1864 te Clanwilliam, seun van Josias van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e3) (kyk IV.196) en Maria Magdalena VERMEULEN.
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -20-03-1893 te Vanrhynsdorp met Margaretha Maria Aletta van ZYL, gebore ± 1866 te ??
Getroud in die kerk (2) op 42-jarige ouderdom op -30-07-1906 te Vanrhynsdorp met Dina Johanna COETZEE, gebore ± 1867.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -12-02-1894, gedoop op -25-03-1894 te Vanrhynsdorp.
   2.  Andreas Johannes, gebore op -07-12-1895 te Elandsfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -15-03-1896 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -15-04-1918 te Vanrhynsdorp met Johanna Margaretha ROSSOUW, gebore ± 1895 te ??
   3.  Josias Jakobus, gebore op -11-08-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.

V.486    Hermanus Jacobus van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e6.f2), boer van Karoovlei (Poskantoor Komkans), gebore op -20-05-1884, gedoop op -10-01-1885 te Vanrhynsdorp, oorlede op -09-03-1969 te Karoovlei (SA) op 84-jarige ouderdom, seun van Cornelis Johannes Jacobus van ZIJL (kode: b6.c7.d2.e6) (kyk IV.202) en Sara Cecilia Elizabeth VISAGIE.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -03-03-1905 te Vanrhynsdorp met Catharina Wilhelmina van EEDEN, 20 jaar oud, gebore op -04-11-1884 te Malmesbury, oorlede op -25-01-1915 te Karoovlei op 30-jarige ouderdom, dogter van Pieter Willem van EEDEN en Carolina Susanna Maria GRYFFENSTYN.
Getroud (2) op 32-jarige ouderdom op -28-01-1917 te Vanrhynsdorp met Anna Catharina Magdalena LOCHNER, 19 jaar oud, gebore op -06-12-1897 te Aalwijnsfontein, Noordkaap (SA), oorlede op -24-02-1991 te Vredendal op 93-jarige ouderdom, dogter van Jan Hendrik Marthinus LOCHNER en Martha Susanna VISSER.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Carolina Susanna van ZYL, gebore op -15-11-1905, gedoop op -21-01-1906 te Vanrhynsdorp, oorlede op -05-06-1920 te Rietfontein op 14-jarige ouderdom.
   2.  Cornelis Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -09-05-1908, oorlede op -19-02-1910 op 1-jarige ouderdom.
   3.  Sara Cecilia Elizabeth (Sarie) van ZYL, gebore op -12-07-1910, gedoop op -05-02-1911 te Vanrhynsdorp, oorlede op -24-03-1928 op 17-jarige ouderdom.
   4.  Catharina Isabella (Kittie) van ZYL, gebore op -02-10-1912, gedoop op -19-01-1913 te Vanrhynsdorp.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Cornelius Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -22-10-1917 te Karoovlei, poskantoor Komkans (SA), gedoop op -27-01-1918 te Vanrhynsdorp, oorlede op -22-07-1983 op 65-jarige ouderdom, begrawe te Lutzville.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-12-1940 te Nuwerus (NedGer) met Margrita du TOIT LAUBSCHER, 20 jaar oud, gebore op -17-01-1920.
   6.  Martha Susanna (Mattie) van ZYL, gebore op -02-06-1919 te Karoovlei, gedoop op -21-09-1919 te Vanrhynsdorp, oorlede op -01-10-1983 op 64-jarige ouderdom, begrawe te Stkland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-08-1939 te Lutzville (Sending) met Gert Jacobus COETZEE, gebore ± 1917 te ??
   7.  Jan Hendrik Marthinus van ZYL, gebore op -23-12-1920, gedoop op -03-04-1921 te Nuwerus, oorlede op -22-10-1991 op 70-jarige ouderdom, begrawe te Karoovlei.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-06-1948 te Vredendal (Ned. Ger) met Anna Louisa Christina NIEUWOUDT, 16 jaar oud, gebore op -13-05-1932 te distr. Vanrhynsdorp, Weskaap.
   8.  Hermanus Jacobus van ZYL (kyk VI.920).
   9.  Andries van ZYL, gebore op -14-08-1924, gedoop op -05-10-1924 te Nuwerus, oorlede op -02-08-2006 te Kaapstad op 81-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-01-1951 te Kaapstad (Groote kerk) met Fenetta MOSTERT, 18 jaar oud, gebore op -12-08-1932 te ??
   10.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -30-12-1926 te Karoovlei.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-10-1950 te Woodstock (Ned.D.Ger) met Gerhardus Johannes LABUSCHAGNE, 29 jaar oud, gebore op -29-05-1921 te Kopje Allen, distr. Ladysmith.
   11.  Sara Cecilia Elizabeth van ZYL, gebore op -07-05-1929 te Karoovlei, gedoop op -13-11-1929 te Nuwerus, oorlede op -23-09-2015 te Tygerberg, Kaapstad op 86-jarige ouderdom, begrawe op -27-09-2015 te Koringhuis, Springbok, Namakwaland.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -06-04-1963 te Vredendal met Johannes Frederick ARCHER, 37 jaar oud, gebore op -11-02-1926 te Koringhuis, Springbok, Noord-Kaap.

V.500    Nicolas Pieter van ZYL (kode: a5.b6.c7.d8.f3), gebore op -30-08-1894 te Strijrivier, gedoop op -11-10-1896 te Port Nolloth, oorlede op -31-12-1964 te Versuipkrans, Lutzville op 70-jarige ouderdom, seun van Pieter Nicolaas van ZYL (kode: a5.b6.c7.d8.e7) (kyk IV.213) en Jacomina Belia DIPPENAAR.
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Vrou is Elizabeth Christina RUPPING, gebore op -20-06-1900 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  David, gebore ± 1921.
   2.  Peter Nicholas, gebore op -07-10-1923 te ?? Oorlede op -23-11-1980 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   3.  Sarel Marthinus, gebore ± 1924 te ??
   4.  Johannes Albertus (kyk VI.931).
   5.  Jacomina Belia, gebore op -11-08-1928 te Kweekfontein? Oorlede op -05-10-2013 te ?? op 85-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is CLAASSENS, gebore ± 1926 te ??
   6.  Nicolaas Pieter, gebore op -19-07-1930 te ?? Oorlede op -01-07-1988 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   7.  Frederik Georg, gebore op -05-06-1932 te Kweekfontein?? Oorlede op -18-05-2007 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   8.  Elizabeth Maria, gebore op -05-11-1936 te Kweekfontein? Oorlede op -28-02-1994 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   9.  Andreas Albertus, gebore op -28-01-1938 te Kweekfontein?? Oorlede op -27-06-1971 te ?? op 33-jarige ouderdom.
   10.  Gezina Christina, gebore op -12-12-1940 te Kweekfontein??
Getroud in die kerk ± ?? Man is van HEERDEN, gebore ± 1938 te ??
   11.  Willem Hermanus, gebore op -29-09-1945 te Kweekfontein?? Oorlede op -28-05-2009 te ?? op 63-jarige ouderdom.

V.505    Petrus Johannes Roux van ZYL, gebore op -01-02-1865, gedoop op -24-01-1866 te Namakwaland, seun van Nicolaas Hendrik van ZYL (kode: b6.c7.d9.e1) (kyk IV.216) en Elizabeth Maria ROUX.
Getroud in die kerk ± 1884 te ?? Vrou is Susanna Aletta Jacoba Hendrika MOSTERT, gebore ± 1867 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Hendrik, gebore op -28-08-1885 te Springbok, gedoop op -30-05-1885 te Namakwaland.
   2.  Eduard Petrus Johannes, gebore op -06-02-1887, gedoop op -01-09-1889 te Namakwaland.
   3.  Petrus Johannes Roux, gebore op -06-06-1888, gedoop op -01-09-1889 te Namakwaland, oorlede op -25-12-1979 op 91-jarige ouderdom, begrawe te Gammams, Windhoek (Namibië).
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -12-01-1914 te Namakwaland met Helena Glaudina Johanna DIPPENAAR, gebore ± 1895 te Blaauwstasie.

V.517    Jurgens Jacobus van ZYL, gebore op -27-04-1889, gedoop op -30-06-1889 te Griekwastad, seun van Hendrik Philippus Johannes van ZYL (kode: b6.c7.d9.e7) (kyk IV.226) en Susanna Hendrika ETSEBETH.
Getroud in die kerk ± 1910 te Kakamas?? Vrou is Hendrina Johanna Aletta ENGELBRECHT, gebore ±.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Johanna Aletta, gebore op -18-07-1912, gedoop (Ned Ger) op -25-08-1912 te Kakamas.

V.524    Dirk van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4.f1), gebore op -07-12-1841, gedoop op -07-02-1842 te Clanwilliam, seun van Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4) (kyk IV.242) en Alida Regina NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-01-1862 te 'Brakfontein', distr. Namakwaland met Helena Wilhelmina du TOIT, gebore ± 1844 te v Groenrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacobus (kyk VI.947).
   2.  Jacobus Gerrit (kyk VI.949).
   3.  Dirk Georg Sebastiaan, gebore op -01-02-1870 te Groot Riet, gedoop op -06-02-1870 te Namakwaland.
   4.  Stephanus François, gebore op -18-06-1873 te Groot Riet, gedoop op -05-02-1874 te Namakwaland.
   5.  Alida Regina Jacoba, gebore op -06-02-1876 te Brakfontein, gedoop op -19-03-1876 te Namakwaland.
   6.  Helena Willemina, gebore op -08-08-1878, gedoop op -02-02-1879 te Namakwaland.
   7.  Maria Margaretha, gebore op -14-09-1880, gedoop op -30-01-1881 te Namakwaland.
   8.  Dirk Jacobus, gebore op -27-08-1883, gedoop op -09-03-1884 te Namakwaland.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -28-08-1904 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Jacomina Maria Johanna ENGELBRECHT, gebore ± 1885 te v Klipkuil.
Getroud in die kerk (2) op 57-jarige ouderdom op -14-10-1940 te Garies met Susanna Maria NIEUWOUDT, gebore ± 1884 te v Tweerivier.

V.532    Jan Hendrik Marthinus van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4.f6), gebore op -15-10-1861 te 'Brakfontein', distr. Namakwaland, gedoop op -19-01-1862 te Namakwaland, seun van Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4) (kyk IV.242) en Maria Dorothea Margaretha LOCHNER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -14-09-1884 te Vanrhynsdorp met Martha Jacomina Elizabeth VISSER, gebore ± 1863 te v Brakfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Erasmus, gebore op -03-12-1887 te Garies, gedoop op -26-02-1888 te Namakwaland.
   2.  Johannes Jacobus, gebore op -11-11-1889, gedoop op -20-04-1890 te Namakwaland.
   3.  Geesje Maria Jacoba, gebore op -10-10-1894, gedoop op -21-04-1895 te Namakwaland.
   4.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -20-08-1896, gedoop op -11-04-1897 te Vanrhynsdorp.

V.535    Aldert Johannes van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4.f8), gebore op -25-05-1865 te Groot Riet, gedoop op -26-01-1866 te Namakwaland, oorlede op -22-11-1956 op 91-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c10.d2.e4) (kyk IV.242) en Maria Dorothea Margaretha LOCHNER.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -13-09-1886 te Namakwaland met Anna Elizabeth KOTZE, 22 jaar oud, gebore op -18-12-1863 te Groot Riet, oorlede 1905.
Getroud (2) ± 1906 te ?? Vrou is Johanna Elizabeth SMIT, gebore op -14-09-1885, dit echtpaar heeft 8 kinderen.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Jacobus, gebore op -06-07-1887 te Garies, gedoop op -25-09-1887 te Namakwaland.
   2.  Theunis Gerhardus, gebore op -21-03-1889, gedoop op -29-09-1889 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -01-02-1913 te Garies met Judith Susanna de KLERK, gebore ± 1896 te v Eenkokerboom.
   3.  Maria Dorothea Margaretha (Martha), gedoop op -24-01-1892 te Namakwaland.
   4.  Anna Jacoba, gebore op -29-05-1897 te Garies, gedoop op -29-08-1897 te Namakwaland.

V.560    Jurgen Johannes van ZYL (kode: b6.c10.d2.e7.f2), gebore op -03-01-1851, gedoop op -16-03-1851 te Piketberg, oorlede 1909 te Piketberg, jaar = genoemd op sterfkennis echtgenote, seun van Jacobus Daniël van der Spuy van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2.e7) (kyk IV.248) en Catharina Hendrina HANEKOM.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -10-02-1874 te Piketberg met Geertruida Anna LAURIE, 18 jaar oud, gebore op -15-04-1855 te ?? Gedoop op -10-08-1855 te Wynberg, oorlede op -18-01-1940 te Porterville op 84-jarige ouderdom, dogter van Robert Naylor LAURIE en Coenradina Wilhelmina Magdalena ALBERTYN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Coenradina Willemina Magdalena (Coenie), gebore op -27-08-1875 te v Herculesfontein, gedoop op -07-11-1875 te Piketberg, oorlede op -07-08-1934 te Porterville op 58-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-02-1896 te Porterville met Richard Eliza Adolphus ADAMS, slagter, gebore ± 1873. {hy is later getroud in die kerk op -24-08-1941 te Porterville met Catharina Hendrina van ZYL, 56 jaar oud, gebore op -06-09-1884, gedoop op -05-10-1884 te ?? (getuies: Hendrik Gideon Laurie, Huibrecht Hester van Zyl, Catharina Hendrina van Zyl & Johannes Neethling Viljoen), oorlede op -23-10-1970 te Porterville? op 86-jarige ouderdom, dogter van Jurgen Johannes van ZYL (kyk V.560) en Geertruida Anna LAURIE.}
   2.  Jacobus Daniël van der Spuy, ketelmaker, gebore te Herculesfontein, Piketberg, gedoop op -11-07-1877 te Piketberg, oorlede op -28-04-1934 te Geelputs, distr. vanRhynsdorp op 56-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -13-05-1908 te Van Rhynsdorp met Danelina Anthonetta HUYSAMEN, gebore ± 1887, oorlede ± 1934 te ??
   3.  Robert Naylor Laurie (kyk VI.972).
   4.  Jurgens Johannes, gebore op -05-06-1882 te Piketberg, oorlede ± 1934 te ??
   5.  Catharina Hendrina, gebore op -06-09-1884, gedoop op -05-10-1884 te ?? (getuies: Hendrik Gideon Laurie, Huibrecht Hester van Zyl, Catharina Hendrina van Zyl & Johannes Neethling Viljoen), oorlede op -23-10-1970 te Porterville? op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -25-09-1906 te ?? Man is George Petrus Johannes LIEBENBERG, 27 jaar oud, gebore op -17-02-1879 te ?? Oorlede op -30-08-1938 te ?? op 59-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 56-jarige ouderdom op -24-08-1941 te Porterville met Richard Eliza Adolphus ADAMS, slagter, gebore ± 1873. {hy was vroeër getroud in die kerk op -25-02-1896 te Porterville met Coenradina Willemina Magdalena (Coenie) van ZYL, 20 jaar oud, gebore op -27-08-1875 te v Herculesfontein, gedoop op -07-11-1875 te Piketberg, oorlede op -07-08-1934 te Porterville op 58-jarige ouderdom, dogter van Jurgen Johannes van ZYL (kyk V.560) en Geertruida Anna LAURIE.}
   6.  Gertruida Anna, gebore ± 1886, oorlede 1961 te Paarl.
Getroud in die kerk ± 1910 te ?? Man is Stephanus Johannes van HEERDEN, gebore ± 1881, oorlede 1956 te ??
   7.  Maria Margaretha Jane, gebore op -30-03-1888 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 54-jarige ouderdom op -26-09-1942 te Kaapstad met Hendrik Carl ALBERTYN, 59 jaar oud, gebore op -10-09-1883 te ?? Oorlede op -21-02-1968 te ?? op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) > 1970 te ?? Man is Gerhardus George LAUBSCHER, gebore ± 1880 te ??
   8.  Cornelia Johanna Sophia (Nelie), gebore op -15-01-1890 te Piketberg, gedoop op -02-03-1890 te ??
Getroud in die kerk 04-09-913 te Kaapstad met Levie van BIENE, gebore op -31-07-1879 te ?? Oorlede > 1936.
   9.  Dirk Daniël, gebore op -25-09-1891 te ?? Gedoop op -06-12-1891 te ?? (getuies: Dirk Jacobus Daniël van Zyl & Anna Wilhelmina van der Merwe), oorlede < 1931 te ??
   10.  John Albertyn, gebore op -30-08-1893 te Piketberg, oorlede op -21-07-1969 te Stellenbosch op 75-jarige ouderdom.
   11.  Hendrika Gertruida, gebore op -20-12-1895 te ?? Oorlede > 1968.
Getroud in die kerk ± 1919 te ?? Man is Wallace John TAYLOR, gebore ± 1888 te ?? Oorlede 1968 te ??
   12.  Albertus Johannes (Bertie), gebore op -28-09-1897 te Porterville, oorlede > 1934 te ??

V.562    Dirk Jacobus Daniël van ZYL (kode: b6.c10.d2.e7.f3), gebore op -30-09-1852, gedoop op -21-11-1852 te Piketberg, seun van Jacobus Daniël van der Spuy van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2.e7) (kyk IV.248) en Catharina Hendrina HANEKOM.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-02-1877 te Piketberg met Anna Maria Johanna van der MERWE, gebore ± 1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Wilhelmina Margaretha, gebore op -22-03-1877, gedoop te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -10-01-1898 te Piketberg met Johannes Willem LANSBERG, gebore ± 1875, oorlede < 1910 te ??
Getroud in die kerk (2) op 32-jarige ouderdom op -18-01-1910 te Piketberg met Nicolaas Johannes MARAIS, gebore ± 1872 te ??
   2.  Jacobus Daniël van der Spuy, boer, gebore op -26-08-1878, gedoop op -25-10-1879 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -28-03-1905 te Piketberg met Sara Johanna Gertruida SMI, gebore ± 1880 te ??
   3.  Susanna sophia, gebore op -28-04-1880, gedoop op -18-07-1880 te Porterville.
   4.  Catharina Hendrika, gebore op -16-08-1882, gedoop (\) op -03-09-1882 te Piketberg.
   5.  Johannes Daniël Jacobus, boer op Renosterhoek, distr.Piketberg, gebore op -05-07-1884, gedoop op -03-08-1884 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -03-04-1922 te Piketberg met Anna Johanna SMIT, gebore ± 1880 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1918 te ?? Man is ENGELBRECHT, gebore ± 1878 te ??}
   6.  Petrus Johannes, boer distr. Piketberg, gebore op -14-11-1887, gedoop op -08-01-1888 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 43-jarige ouderdom op -13-01-1931 te Kaapstad met Johanna Sophia BRINK, gebore ± 1882 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1912 te ?? Man is TREURNICHT, gebore ± 1880 te ??}
   7.  Anna Maria Johanna, gebore op -17-11-1889, gedoop op -02-03-1890 te Piketberg.
   8.  Jurgen Johannes, gebore op -29-07-1891, gedoop op -06-09-1891 te Piketberg.

V.564    Albertus Johannes van ZYL (kode: b6.c10.d2.e7.f4), gebore op -22-12-1855, gedoop op -03-02-1856 te Piketberg, seun van Jacobus Daniël van der Spuy van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2.e7) (kyk IV.248) en Catharina Hendrina HANEKOM.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-09-1886 te Piketberg met Martha Johanna Jacoba MOUTON, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Sophia, gebore op -14-02-1887, gedoop op -01-04-1888 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -01-04-1913 te Porterville met Willem Johannes de KOCK, snyer, gebore ± 1885 te ??
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -30-09-1930 te Porterville met Jan Gysbert van NIEKERK, gebore ± 1878 te ??
   2.  Jacobus Johannes, gebore op -09-01-1889, gedoop op -02-03-1890 te Piketberg.
   3.  Catharina Hendrika, gebore op -01-03-1896, gedoop op -05-07-1896 te Piketberg.
   4.  Johanna Adriana, gebore op -22-07-1898, gedoop op -04-09-1898 te Piketberg.
   5.  Albertus Johannes, gebore op -02-08-1900, gedoop op -14-10-1900 te Piketberg.
   6.  Adriaan Sybrand, gebore op -16-11-1901, gedoop op -04-02-1902 te Piketberg.
   7.  Maria Margaretha, gebore op -03-12-1903, gedoop op -03-01-1904 te Porterville.
   8.  Catharina Elizabeth Philippina, gebore op -10-05-1905, gedoop op -04-06-1905 te Porterville.

V.566    Jacobus Daniël van der Spuy van ZYL (kode: b6.c10.d2.e7.f5), gebore op -22-12-1857, gedoop op -24-01-1858 te Piketberg, seun van Jacobus Daniël van der Spuy van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d2.e7) (kyk IV.248) en Catharina Hendrina HANEKOM.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -24-01-1882 te Piketberg met Maria Susanna BURGER, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Daniël van der Spuy, gebore op -01-11-1882, gedoop op -03-12-1882 te Piketberg.
   2.  Schalk Willem, gebore op -02-10-1884, gedoop op -30-12-1884 te Piketberg.
   3.  Jacobus Daniël van der Spuy, gebore op -10-09-1887, gedoop op -06-11-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -26-08-1913 te Porterville met Helena Beatrix Cecilia ROSSOUW, gebore ± 1889 te ??
   4.  Margaretha Johanna, gebore op -15-10-1889, gedoop op -05-01-1890 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -23-04-1906 te Piketberg met Jacobus Johannes CARSTENS, boer, gebore ± 1882 te ??
   5.  Maria Susanna, gebore op -10-06-1892, gedoop op -07-08-1892 te Piketberg.
   6.  Albertus Johannes, gebore op -24-09-1894, gedoop op -06-01-1895 te Piketberg, oorlede 11-1982 te ??
Getroud in die kerk op -22-09-1825 te Porterville met Helena Maria Sophia van der MERWE, gebore op -06-07-1900 te v Graskloof, oorlede 10-1977 te ??

V.570    Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kode: b6.c10.d7.e1.f1), gebore op -06-04-1855, gedoop op -01-07-1855 te Clanwilliam, seun van Aldert van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e1) (kyk IV.250) en Geertruida Catharina Maria VISSER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -14-08-1876 te Clanwilliam met Hester Willemina van ZYL, 17 jaar oud (kyk V.721).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus, boer op Draaihoek, gebore op -06-06-1877, gedoop op -02-09-1877 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -31-08-1908 te Vanrhynsdorp met Anna Jacoba Elizabeth LOUW, gebore ± 1879 te ??
   2.  Hermanus Ariaan, boer op Potklei, gebore ± 1879 te ??
Getroud in die kerk op -19-08-1901 te Vanrhynsdorp met Catharina Wilhelmina HUISAMEN, gebore ± 1881 te ??
   3.  Pieter, gebore ± 1883.
   4.  Jacoba Christina, gebore op -02-03-1885, gedoop op -09-08-1885 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1909 te ?? Man is Wessel EBERSOHN, gebore ± 1883 te ??
   5.  Geertruida Catharina Maria, gebore op -27-01-1888, gedoop op -08-04-1888 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -29-06-1910 te Kaapstad (NG) met Hermias Cornelis STEENKAMP, 28 jaar oud, onderwijzer, gebore op -01-11-1881 te ?? Gedoop (NG) op -15-01-1882 te Vanrhynsdorp, oorlede op -26-01-1942 te Kelderfontein, Clanwilliam op 60-jarige ouderdom, seun van Hermias Cornelis STEENKAMP en Margaretha Susanna BRINK.
   6.  Dirk Johannes Louw, gebore op -27-12-1893, gedoop op -21-02-1894 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -27-09-1926 te Leipoldtville met Hester Elizabeth ENGELBRECHT, gebore ± 1896 te ??
   7.  Johannes Gideon, boer op Draaihoek, gebore op -07-10-1895, gedoop op -19-01-1896 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -02-01-1928 te Nieuwoudtville met Johanna Margaretha KNIPE, onderwijzeres, gebore ± 1904 te ??
   8.  Petrusa, gebore ± 1896 te ??
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Man is H.H. BIERMAN, gebore ± 1893 te ??

V.571    Pieter Marthinus Gysbert van ZYL (kode: b6.c10.d7.e2.f1), gebore te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-08-1844 te Clanwilliam, seun van Gideon van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e2) (kyk IV.252) en Susanna Elizabeth GREEFF.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-05-1869 te Clanwilliam met Anna Catharina TRAUT, gebore ± 1849 te Darling.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Berendina, gebore op -28-02-1870, gedoop op -02-10-1870 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -04-05-1885 te Clanwilliam met Jacques Jean Henri SMUTS, gebore ± 1868 te v Paleisheuvel.
   2.  Gideon Pieter Adriaan (kyk VI.1038).
   3.  Pieter Gottlieb Philip Traut (kyk VI.1040).
   4.  Susanna Elizabeth, gebore op -21-03-1877, gedoop op -18-02-1878 te Clanwilliam.
   5.  Jacoba Catharina, gebore op -06-12-1878, gedoop op -31-01-1879 te Clanwilliam.
   6.  Johanna Susanna, gebore op -26-09-1880, gedoop op -21-01-1881 te Clanwilliam.

V.575    Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c10.d7.e5.f2), gebore ± 1853 te ??`, seun van Pieter Adriaan van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e5) (kyk IV.258) en Catharina Jacoba van ZYL (kyk IV.296).
Getroud in die kerk ± 1879 te ?? Vrou is Susanna Sophia Johanna GREEFF, gebore ± 1855 te ??`.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Johanna, gebore op -05-06-1876, gedoop op -16-07-1876 te Clanwilliam.
   2.  Pieter Adriaan, gebore op -20-09-1877, gedoop op -21-02-1878 te Clanwilliam.
   3.  Hendrik Gideon, gebore op -04-11-1878 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -29-01-1879 te Clanwilliam.
   4.  Benjamin Johannes, gebore op -07-12-1891, gedoop op -29-01-1892 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -02-10-1917 te Prieska met Stephanus Sybil LOUW, gebore ± 1895 te v Nuwejaarskraal.

V.579    Pieter Adriaan van ZYL (kode: b6.c10.d7.e6.f2), algemene agent, gebore op -12-07-1867, gedoop op -17-12-1867 te Clanwilliam, seun van Dirk Johannes van ZIJL (kode: b6.c10.d7.e6) (kyk IV.259) en Geesje Martha Maria Petronella GREEFF.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-01-1892 te Darling met Rachel Maria de VILLIERS, 20 jaar oud, gebore op -02-06-1871 te 'Groenkloof', distr. Darling, van plaas Papkuilsfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Elizabeth, gebore op -20-01-1893, gedoop op -12-02-1893 te Vanrhynsdorp.
   2.  Dirk Johannes ('Dirk Rooikat' of Taat) (kyk VI.1051).

V.609    Johannes Arnoldus (Andries) van ZYL (kode: b6.c11.d1.e4.f3), gebore op -21-02-1872 te Bowesdorp, gedoop op -31-08-1873 te Namakwaland, oorlede op -23-02-1938 op 66-jarige ouderdom, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e4) (kyk IV.268) en Catharina Helena de JONGH.
Getroud ± 1918 met Dina Carolina Francina CAFFORD, gebore op -08-09-1896, oorlede op -09-08-1975 op 78-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Helena (Trien), gebore op -22-05-1920.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -20-04-1941 te Kamieskroon met Hendrik Gert Jan LINTVELD, 23 jaar oud, gebore op -22-07-1917 te Houmoed, Pofadder, oorlede op -22-08-1987 te Vredendal op 70-jarige ouderdom, begrawe te Pofadder.

V.614    Jacobus Adriaan van ZYL, gebore op -22-02-1881, gedoop op -30-08-1881 te Namakwaland, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e4) (kyk IV.268) en Catharina Helena de JONGH.
Getroud ± 1903 met N.N. Gebore ± 1883.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Wentzel Roos (kyk VI.1055).

V.618    Pieter Andries van ZYL, gebore op -25-09-1887 te 'Eendoorn', Namakwaland, gedoop op -12-03-1888 te Namakwaland, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e4) (kyk IV.268) en Catharina Helena de JONGH.
Getroud in die kerk ± 1930 te ?? Vrou is Cecilia Johanna Hendrina COETZEE, gebore op -31-05-1909 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Andries (kyk VI.1056).

V.621    Gideon Pieter van ZYL, gebore op -11-08-1891, gedoop op -01-03-1892 te Namakwaland, seun van Johannes Arnoldus van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e4) (kyk IV.268) en Catharina Helena de JONGH.
Getroud ± 1916 met N.N. Gebore ± 1893.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter, gebore ± 1918.

V.624    Adriaan Pieter van ZYL (kode: a5.b6.c11.d1.e5.f1), gebore op -01-08-1860 te Namakwaland? Oorlede op -08-02-1912 te ?? op 51-jarige ouderdom, seun van Pieter (Andries) van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e5) (kyk IV.270) en Helena Johanna DIPPENAAR.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-09-1883 te Namakwaland met Huibrecht Magdalena MOSTERT, 18 jaar oud, gebore op -03-06-1865 te 'Silwerfontein', Namakwaland, oorlede 1942 te ?? Dogter van Johannes Petrus MOSTERT en Johanna Wilhelmina Ellizabeth ESTERHUIZEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth, gebore op -04-08-1884, gedoop op -25-01-1885 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -15-01-1905 te Namakwaland met Johannes Jacobus Christiaan van WIELLIGH, boer op 'Houmoed', Namakwaland, gebore ± 1874 te Namakwaland??
   2.  Cornelia Johanna, gebore op -10-09-1886, gedoop op -06-02-1887 te Namakwaland.
   3.  Johannes Petrus Mostert (kyk VI.1062).
   4.  Pieter Andries, gebore op -20-10-1888, gedoop op -02-05-1889 te Namakwaland.
   5.  Adriaan Pieter, gebore op -16-10-1890, gedoop op -13-09-1891 te Namakwaland.
   6.  Aduard Jacobus, gebore op -27-02-1894, gedoop op -09-09-1894 te Namakwaland.
   7.  Huibrecht Magdalena, gebore op -10-10-1895, gedoop op -30-08-1896 te Namakwaland.
   8.  Anna Maria, gebore op -25-11-1898 te Bowesdorp, gedoop op -29-01-1899 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-08-1917 te Kakamas met Gieljan Baptist SMIT, boer op Lutzburg, Namakwaland, gebore ± 1895.
   9.  Nicolaas Jacobus, gebore op -07-06-1901, gedoop op -15-09-1901 te Namakwaland.
   10.  Maria Margaretha, gebore op -31-03-1904 te Bowesdorp, gedoop op -24-04-1904 te Namakwaland.

V.626    Arnoldus Johannes van ZYL, boer op Pedroskloof, Namakwaland, gebore op -20-07-1862, gedoop op -15-02-1863 te 'Mesklip', Namakwaland, seun van Pieter (Andries) van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e5) (kyk IV.270) en Helena Johanna DIPPENAAR.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -05-02-1882 te Bowesdorp, Namakwaland met Hester Aletta DIPPENAAR, gebore ± 1864 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -22-08-1910 te 'Springbokfontein', Namakwaland met Susanna Aletta KOTZÉ, gebore ± 1865, weduwe 'Meyer'.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Helena Johanna, gebore op -29-08-1884, gedoop op -18-01-1885 te Namakwaland.
   2.  Nicolaas Michiel, gebore op -21-01-1886, gedoop op -24-05-1886 te Namakwaland.
   3.  Johanna Susanna Margaretha, gebore op -20-01-1891, gedoop op -13-09-1891 te Namakwaland.
   4.  Anna Maria Magdalena, gebore op -12-10-1892, gedoop op -29-01-1893 te Namakwaland.
   5.  Catharina Helena, gebore op -16-11-1894, gedoop op -03-03-1895 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-04-1915 te Springbok met Jacobus Gideon NEL van den HEEVER, boer op Namies, Namakwaland, gebore ± 1886.
   6.  Arnoldus Johannes, gebore op -03-07-1897 te Bowesdorp, gedoop op -05-09-1897 te Namakwaland.

V.629    Pieter Andries van ZIJL, gebore op -19-10-1864, gedoop op -15-01-1865 te Namakwaland, seun van Pieter (Andries) van ZIJL (kode: b6.c11.d1.e5) (kyk IV.270) en Helena Johanna DIPPENAAR.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-04-1891 te Bowesdorp, Namakwaland met Maria Magdalena MOSTERT, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maatje Magdalena van ZYL, gebore op -07-03-1892, gedoop op -29-01-1893 te Namakwaland.

V.638    Johannes Arnoldus (Nols) van ZYL (kode: b6.c11.d1.e7.f1), veeboer op Buchuberg, Namakwaland, gebore op -27-12-1863 te Nuwekerk, gedoop op -15-01-1865 te Namakwaland, oorlede op -23-06-1949 te ?? op 85-jarige ouderdom, seun van Jacobus Adriaan van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d1.e7) (kyk IV.275) en Gesiena Christina BURGER.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -13-04-1885 te Griekwaland-Wes met Catharina Jacoba BLAAUW, 1 jaar oud, gebore op -12-10-1883 te ?? Begrawe te Gobabis, Namibië, dogter van Charl Jacobus BLAAUW en Janetta Gesina Elizabeth SMITH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Adriaan (Jacobus Andries), gebore op -28-07-1886 te Keimoes, gedoop op -08-05-1887 te Carnarvon.
   2.  Hendrik Jacobus Petrus Matthys, gebore op -26-01-1889 te Bokvlakte, gedoop op -02-03-1890 te Kenhardt.
   3.  Johannes Arnoldus (Jan) (kyk VI.1082).
   4.  Margaretha Johanna (Margreta), gebore op -26-01-1902 te ?? Oorlede op -19-12-2000 te Strand op 98-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) ± 1925 met Charl Frederick BOTES, oorlede 1949 te ??
Getroud in die kerk (2) op 74-jarige ouderdom op -14-12-1976 te Gordonsbaai met Jacobus Michaël (Kleintje) van ZYL, 84 jaar oud, gebore op -01-09-1892 te 'Karmoe', distr. Calvinia, gedoop op -25-12-1892 te Calvinia, oorlede op -07-11-1983 te Strand op 91-jarige ouderdom, seun van Schalk Leopold van ZYL en Helena Christina van BAALEN. {hy was vroeër getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -20-11-1923 te ?? Vrou is Anna Maria Magdalena Christina SERFONTEIN, 17 jaar oud, gebore op -20-11-1906 te 'Kolspruit', distr. Kroonstad, oorlede op -05-11-1975 te Strand op 68-jarige ouderdom.}
Getroud in die kerk (3) ± ?? Man is Danie VISSER.
Getroud in die kerk (4) ± ?? Man is Hennie VISSER.
   5.  Gesina Christina, gebore op -29-09-1904 te ?? Oorlede op -10-01-2004 te Okahandja, Namibië op 99-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1927 te ?? Man is Hendrik Mathys Petrus BLAAUW, gebore op -14-07-1902, seun van Johannes Andries Jacobus (Koot) BLAAUW en Margaretha Johanna Sophia van SCHALKWYK.

V.643    Sarel Jacobus van ZYL, veeboer, gebore ± 1867 te Leeufontein? Seun van Jacobus Adriaan van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d1.e7) (kyk IV.275) en Gesiena Christina BURGER.
Getroud (1) op -20-08-1888 te Griekwaland-Wes met Catharina Maria MÖLLER, gebore ± 1870 te Grootfontein.
Getroud in die kerk (2) ± 1895 te ?? Vrou is Catharina Magdalena Elizabeth Margaretha MARITZ, gebore op -07-08-1879 te ?? Gedoop op -14-12-1879 te Cape Province, oorlede op -18-08-1949 te ?? op 70-jarige ouderdom, dogter van Gert Stephanus MARITZ en Aletta Petronella MOLLER.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Catharina Maria, gebore op -27-07-1889, gedoop op -12-01-1890 te Grootfontein.
   2.  Jacobus Adriaan (kyk VI.1092).
   3.  Johanna Cornelia Petronella, gebore op -10-11-1893, gedoop op -29-11-1893 te Griekwastad.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -01-09-1913 te Douglas met Gabriël Johannes van den BERG, arbeider op Campbell, gebore ± 1864 te ??
Uit die tweede huwelik:
   4.  Jacoba Gesina Christina, gebore ± 1897 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is Diederik Nicolaas MULLER.
   5.  Aletta Petronella, gebore ± 1907.
Getroud in die kerk ± 1926 te ?? Man is Carel Alwyncolaas JACOBS, gebore ± 1874 te ??
   6.  Christoffel Johannes Jacobus (Stoffel) (kyk VI.1101).
   7.  Gabriël Gerhardus, gebore op -30-09-1914, gedoop op -28-03-1915 te Douglas.
   8.  Johanna Susanna, gebore op -23-12-1916 te ?? Gedoop op -25-02-1917 te Douglas (getuies: FamSearch).
   9.  Martha Johanna Carolina, gebore op -21-04-1919 te ?? Gedoop op -28-09-1919 te Douglas.
   10.  Maria Magdalena, gebore op -06-10-1923 te ?? Gedoop op -31-08-1924 te Douglas.

V.648    Christoffel Johannes van ZYL, gebore ± 1873 te Leeufontein, seun van Jacobus Adriaan van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d1.e7) (kyk IV.275) en Gesiena Christina BURGER.
Getroud op -14-12-1896 te Griekwaland-Wes met Johanna Catharina Magdalena van ANTWERPEN, gebore ± 1881 te Grootfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Andries, gebore op -29-10-1910, gedoop op -26-03-1911 te Griekwastad.

V.656    Pieter van ZIJL, gebore op -29-05-1847 te Namakwaland, gedoop op -01-09-1850 te Clanwilliam, oorlede op -26-11-1906 te Bultfontein op 59-jarige ouderdom, seun van Gideon Pieter van ZIJL (kode: b6.c11.d2.e4) (kyk IV.280) en Anna Maria van ZIJL (kyk IV.382).
Getroud ± 1872 te Boshof, Hoopstad met Maria Margaretha NIEUWOUDT, gebore op -03-11-1851 te ?? Oorlede op -09-08-1926 te Zoutpan, distr. Bloemhof op 74-jarige ouderdom, dogter van Gert Hermias NIEUWOUDT en Anna Elizabeth LAMBRECHTS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Maria, gebore ± 1869.
   2.  Gideon Pieter (Boet), gebore op -04-06-1870 te ?? Oorlede op -18-07-1947 te ?? op 77-jarige ouderdom.
   3.  Gert Hermias (kyk VI.1110).
   4.  Pieter (Piet), gebore op -08-07-1875 te ?? Oorlede op -16-05-1949 te ?? op 73-jarige ouderdom.
   5.  Albertus Hermanus (Aap), gebore op -08-08-1879 te ?? Oorlede op -27-06-1961 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   6.  Johannes Frederik (Jan), gebore op -18-08-1881, gedoop op -26-03-1882 te Hoopstad, oorlede op -27-01-1964 te ?? op 82-jarige ouderdom.
   7.  Renier Willem, gebore op -06-07-1883, gedoop op -14-10-1883 te Hoopstad, oorlede ± 1905, begrawe te Zoutpan, distr. Bloemhof.
   8.  Martha Margaretha, gebore op -08-03-1885, gedoop op -05-04-1885 te Hoopstad.
   9.  Stephanus François (Fanie) (kyk VI.1117).
   10.  Georg Sebastiaan (Org), gebore op -21-09-1888, gedoop op -02-12-1888 te Hoopstad, oorlede op -05-06-1967 te ?? op 78-jarige ouderdom.
   11.  Alida Regina, gebore op -02-12-1889, gedoop op -13-04-1890 te Hoopstad, oorlede op -25-09-1933 te ?? op 43-jarige ouderdom.
   12.  Hugo Amos (Dappie), gebore op -09-11-1891, gedoop op -10-01-1892 te Hoopstad, oorlede op -03-07-1962 te ?? op 70-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ?? Vrou is Cornelia Maria van TONDER, gebore ± 1893 te ??
   13.  Jacobus Pieter, gebore op -28-04-1894, gedoop op -22-07-1894 te Hoopstad, oorlede ± 1912.

V.658    Albertus Hermanus van ZYL (kode: b6.c11.d2.e4.f6), gebore op -30-05-1850 te 'Wolvepoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -26-08-1852, oorlede op -02-02-1895 te Hoopstad op 44-jarige ouderdom, seun van Gideon Pieter van ZIJL (kode: b6.c11.d2.e4) (kyk IV.280) en Anna Maria van ZIJL (kyk IV.382).
Getroud op 27-jarige ouderdom op -18-12-1877 te Boshof met Martha Johanna van ZIJL, 26 jaar oud, gebore op -08-01-1851, gedoop op -20-04-1851 te Swellendam, dogter van Jacobus Gerhardus van ZIJL en Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Gerhardus, gebore op -29-05-1877 te ?? Gedoop op -24-06-1877 te Hoopstad.
   2.  Hermina Rosa, gebore ± 1878 te ??
   3.  Gideon Pieter, gebore ± 1880 te ??
   4.  Albertus Hermanus, gebore ± 1883 te ??
   5.  Johannes Petrus, gebore ± 1885 te ?? Gedoop op -31-07-1881 te Hoopstad.
   6.  Anna Maria Cecilia, gebore ± 1887 te ??
   7.  Pieter, gebore ± 1890 te ??
   8.  Jacomina Maria, gebore ± 1892 te ??

V.661    Anna Maria Elizabeth van ZIJL, gebore op -30-03-1853 te 'Wolvepoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-08-1853 te Namakwaland, dogter van Gideon Pieter van ZIJL (kode: b6.c11.d2.e4) (kyk IV.280) en Anna Maria van ZIJL (kyk IV.382).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -19-09-1870 te Boshof met Pieter van ZYL, gebore ± 1840 te Bultfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -04-07-1877, gedoop op -22-08-1877 te Hoopstad.
   2.  Johanna Susanna, gebore op -26-04-1879, gedoop op -04-05-1879 te Hoopstad, de namen van vader en moeder met 'ij".
   3.  Pieter, gebore op -24-05-1882, gedoop op -06-08-1882 te Hoopstad.

V.665    Pieter Gideon van ZYL (Pieter Guillaume) (kode: a5.b6.c12.d4.e1.f2), veeboer op Vetriviersmond, gebore op -24-09-1842 te Marcuskraal, distr. Clanwilliam, gedoop op -12-02-1843 te Clanwilliam, oorlede op -16-02-1920 te ?? op 77-jarige ouderdom (boerderij was eigendom van de familie Nieuwoudt). Seun van Reynier Willem van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e1) (kyk IV.379) en Hilletje Maria van ZYL (kyk IV.281).
Getroud op 21-jarige ouderdom op -19-07-1864 te Boshoff met Sara Jacoba Debora NIEUWOUDT, 18 jaar oud, gebore op -21-05-1846 te Namakwaland, gedoop op -26-08-1846 te Clanwilliam, oorlede op -04-12-1901 te Concentratiekamp op 55-jarige ouderdom, graf op het concentratiekamp Mogowe, Tloeng nabij Mafikeng, dogter van Georg Sebastiaan (Org) NIEUWOUDT en Maria Jacoba Francina COETZEE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Renier Willem, gebore ± 1864 te ??
   2.  Helletjie Maria Nieuwoudt, gebore ± 1867 te ??
   3.  George Sebastiaan (Org) (kyk VI.1136).
   4.  Jacoba Maria Francina, gebore ± 1879 te ??
   5.  Pieter Gideon, gebore ± 1902 te ??

V.675    Pieter Johanna Christina van ZIJL (kode: b6.c11.d2.e6.f1), gebore op -09-02-1849, gedoop op -01-05-1850 te Clanwilliam, mannelijk ! Seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d2.e6) (kyk IV.282) en Johanna Christina DREYER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -19-08-1871 te Rondawel, Namakwaland met Martha Magdalena KOTZÉ, gebore ± 1849 te Rondawel.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jan Jurie van ZYL, gebore op -29-09-1873, gedoop op -21-10-1874 te Namakwaland.
   2.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -07-03-1876, gedoop op -16-05-1876 te Victoria-Wes.
   3.  Pieter van ZYL, gebore op -12-06-1880, gedoop op -05-09-1880 te Griekwastad.
   4.  Johannes Frederik van ZYL, gebore op -18-07-1882, gedoop op -17-09-1882 te 'Uitkyk'distr. Griekwastad.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -02-04-1908 te Prieska met Johanna Dordrecht HARMSE, gebore ± 1892 te ?/.
   5.  Paul Kotzé, gebore op -10-07-1886, gedoop op -31-08-1886 te Griekwastad.
   6.  Glaudina Maria Cornelia, gebore op -07-09-1890 te 'Uitkyk', distr. Griekwastad, gedoop op -14-12-1890 te Griekwastad.

V.678    Maria Jacoba Johanna van ZIJL, gebore op -14-06-1853, gedoop op -27-08-1853 te Namakwaland, dogter van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d2.e6) (kyk IV.282) en Aletta Alida Regina COETZEE.
Kinders:
   1.  Pieter (Pieter Gideon) (kyk VI.1147).
   2.  Anna Maria, gebore op -19-03-1879, gedoop op -10-08-1879 te Hoopstad, vader = Gideon Pieter van Zyl, maar welke? Dogter van Gideon Pieter van ZYL.

V.680    Gert Johannes Hermias Wilhelmus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d2.e6.f4), gebore op -01-01-1860, gedoop op -08-07-1860 te Boshof, oorlede op -02-06-1930 te ?? op 70-jarige ouderdom, seun van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6.c11.d2.e6) (kyk IV.282) en Aletta Alida Regina COETZEE.
Getroud in die kerk ± 1878 te ?? Vrou is Aletta Theunssina Hendrica VILJOEN, gebore op -20-03-1860 te ?? Oorlede op -17-06-1960 te ?? op 100-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Susanna, gebore op -14-07-1879 te ??
   2.  Aletta Alida Regina, gebore op -24-09-1880 te ??
Getroud in die kerk ± 1901 te ?? Man is Georg Sebastiaan NIEUWOUDT, gebore op -12-12-1878 te Hoopstad, Free State (SA).
   3.  Aletta Theunsina Hendrika Sofia, gebore op -23-01-1882 te ??
   4.  Susanna Catharina, gebore op -29-05-1883 te ??
   5.  Maria Jacoba, gebore op -20-04-1884 te ??
   6.  Pieter, gebore op -19-08-1885 te ?? Gedoop op -11-10-1885 te Hoopstad (getuies: Francois Jacobus Joubert, Susanna Christina Ras, Christoffel Jacobus Albertus van Zyl & Anna Maria Meyer).
   7.  Johannes Joachim Jacobus (kyk VI.1157).
   8.  Gerrit Johannes Heremias, gebore op -20-09-1889.
   9.  Maria Johanna, gebore op -09-10-1890.
   10.  Catharina Susanna, gebore op -18-08-1892.
   11.  Hilletje Maria, gebore op -29-07-1894.
   12.  Johanna Christina, gebore op -09-07-1899.
   13.  Daniël Johannes, gebore op -07-10-1899.

V.682    Elizabeth Anna Wilhelmina van TAAK, gebore op -15-04-1851, gedoop op -11-04-1852 te ?? Dogter van Gideon Petrus van TAAK (kyk IV.286) en Helena Anna Wilhelmina GREEFF.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -23-07-1877 te Clanwilliam met Adriaan Frederik van ZYL, 32 jaar oud (kyk IV.341).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder IV.341).
 
V.695    Matthys Jacobus van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e1.f8), gebore op -15-01-1859, gedoop op -09-03-1859 te Clanwilliam, seun van Gideon Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e1) (kyk IV.289) en Hester Elisabeth GREEFF.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-10-1889 te Piketberg met Martha Helena KOTZÉ, gebore ± 1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes David van ZYL, boer op Klaarwater, gebore op -12-02-1891, gedoop op -29-03-1891 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -05-04-1920 te Leipoldtville met Johanna Cornelia BASSON, gebore ± 1901 te ??
   2.  Susanna Johanna Geertruida van ZYL, gebore op -16-08-1892 te Onder Langvlei, gedoop op -26-10-1892 te Clanwilliam.
   3.  Abraham Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -14-01-1894 te 'Alexandershoek', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-02-1894 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -14-01-1929 te Clanwilliam met Martha Jacoba Maria PISTOR, gebore ± 1896.
   4.  Matthys Jacobus van ZYL, gebore op -19-05-1895, gedoop 25-110-1895 te 'Swartboskraal', distr. Clanwilliam.
   5.  Hester Elizaebth van ZYL, gebore op -12-01-1897 te Bo-Langvlei, gedoop op -19-02-1897 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -14-07-1924 te Clanwilliam met heremia Cornelis NIEWOUDT, gebore ± 1895 te v Boskloof.

V.699    Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f1), gebore op -15-10-1848 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -13-05-1849 te Clanwilliam, seun van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -08-04-1873 te Piketberg met Maria Jacoba Magdalena THIRION, gebore ± 1850 te ??
Getroud in die kerk (2) op 44-jarige ouderdom op -19-12-1892 te Clanwilliam met Sarah Johanna Janetta BURGER, gebore ± 1851 te ??
Getroud in die kerk (3) op 57-jarige ouderdom op -06-11-1905 te Leipoldtville met Elizabeth Johanna van ROUENDAL, gebore ± 1865 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Christiaan, gebore op -26-03-1874 te Onder Langvlei, gedoop op -21-07-1874 te Clanwilliam.
   2.  Christiaan Jacobus, boer op Drogerivier, gebore op -04-11-1876 te Brandenburg, gedoop op -02-02-1877 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 39-jarige ouderdom op -01-05-1916 te Leipoldtville met Maris Margaretha BRAND, gebore ± 1897 te ??
   3.  Gideon, gebore 08-1881, gedoop op -11-01-1882 te Piketberg.
   4.  Maria Jacoba Helena, gebore op -02-10-1884, gedoop op -10-01-1885 te Piketberg.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Izaak Schalk Willem BURGER van ZYL, boer op Beyersrus, distr. Wolmaranstad, gebore op -04-12-1893, gedoop op -14-02-1894 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -20-10-1925 te ?? Vrou is Johanna Aletta COMBRINK.

V.703    Nicolaas Franciscus van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f2), gebore op -07-08-1850 te 'Kruisfontein', distr. Piketberg, gedoop op -25-08-1850 te Clanwilliam, oorlede op -07-03-1918 te ?? op 67-jarige ouderdom, seun van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-04-1878 te Piketberg met Anna Gysbertha Frederika Johanna de BEER, 18 jaar oud, gebore op -28-06-1859, gedoop op -11-09-1859 te Piketberg, oorlede op -18-01-1933 te Piketberg op 73-jarige ouderdom, dogter van Albertus de BEER en Maria Magdalena Susanna KOTZÉ.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Christiaan, gebore op -22-01-1879, gedoop op -26-03-1879 te Piketberg.
   2.  Maria Magdalena, gebore op -04-06-1880 te Bo-Langvlei, gedoop op -14-07-1880 te Clanwilliam.
   3.  Albertus, gebore op -04-01-1882, gedoop op -28-04-1882 te Clanwilliam.
   4.  Helena Wilhelmina, gebore op -03-04-1883, gedoop op -11-07-1883 te Clanwilliam.
   5.  Anna Gysbertha, gebore op -04-08-1884, gedoop op -22-10-1884 te Piketberg.
   6.  Maria Magdalena, gebore op -06-12-1885 te 'Droogrivier', Sandberg, distr. Clanwilliam, gedoop op -10-02-1886 te Clanwilliam.
   7.  Klasina Francina, gebore 09-095-1887 te 'Droogrivier', Sandberg, distr. Clanwilliam, gedoop op -11-08-1887 te Clanwilliam.
   8.  Nicolaas François (kyk VI.1193).
   9.  Jacomina Hendrina Geertruida, gebore op -28-04-1890, gedoop op -25-06-1890 te Piketberg.
   10.  Hermanus Adriaan, gebore op -11-11-1891, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.
   11.  Johanna Catharina Alberta, gebore op -24-08-1894 te Droogrivier, gedoop op -07-10-1894 te Clanwilliam.
   12.  Helena Willemina Louisa, gebore op -24-08-1894 te Droogrivier, gedoop op -07-10-1894 te Clanwilliam.
   13.  Michiel Johannes, gebore op -21-11-1895 te Droogrivier, gedoop op -16-02-1896 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam.
   14.  Janetta Catharina, gebore op -14-01-1898 te Droogrivier, gedoop op -16-03-1898 te Clanwilliam.
   15.  Margaretha Johanna, gebore ± 1900 te ??
   16.  Johannes Gideon, gebore ± 1902 te ??
   17.  Frederika Wilhelmina, gebore ± 1903 te ??
   18.  Cornelia Hendrika, gebore ± 1905 te ??

V.705    Johannes Christiaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f3), gebore op -22-03-1855, gedoop op -22-07-1855 te Clanwilliam, seun van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -13-10-1885 te Piketberg met Anna Catharina de LINT, gebore ± 1963 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -29-06-1886, gedoop op -29-07-1886 te Piketberg.
   2.  Louis François THIRION van ZYL, gedoop op -01-04-1888 te Piketberg.
   3.  Klasina de LINT van ZYL, gebore op -07-11-1889, gedoop op -29-01-1890 te Piketberg.
   4.  Johanna Christina, gebore op -03-08-1891, gedoop op -02-01-1892 te Piketberg.
   5.  Helena, gebore op -25-10-1893 te 'Swartboskraal', distr. Piketberg, gedoop op -16-02-1894 te Piketberg.
   6.  Jan, gebore op -18-07-1895, gedoop op -27-08-1895 te Piketberg.
   7.  Anna Catharina, gebore op -06-11-1896, gedoop op -01-03-1897 te Piketberg.

V.707    Frederik Wilhelm van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4), gebore op -09-04-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, seun van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-03-1878 te Piketberg met Martha wilhelmina van ZYL, 20 jaar oud, gebore op -23-12-1857, gedoop op -25-07-1858 te Piketberg, dogter van Abraham Petrus Johannes van ZYL en Helena Alberta LOUW.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Alberta, gebore op -01-02-1879, gedoop op -28-06-1879 te Piketberg.
   2.  Johannes Christiaan, boer op Kruisfontein, gebore op -26-01-1881, gedoop op -17-06-1881 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -15-10-1906 te Redelinghuys met Anna Maria VISSER, gebore ± 1885 te ??
   3.  Wilhelmina Louisa, gebore op -04-09-1883, gedoop op -02-10-1883 te Piketberg.
   4.  Abraham Petrus (kyk VI.1216).

V.709    Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f5), gebore op -03-11-1859, gedoop op -09-02-1860 te Clanwilliam, seun van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -21-08-1883 te Clanwilliam met Helena Wilhelmina THIRION, gebore ± 1861.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jeanetta THIRION van ZYL, gebore op -02-12-1883, gedoop op -06-03-1884 te Piketberg.
   2.  Frederika Wilhelmina Helena, gebore op -17-06-1887, gedoop op -03-07-1887 te Piketberg.
   3.  Hermanus Adriaan, gebore op -22-06-1889, gedoop op -10-09-1889 te Piketberg.

V.712    Maria Magdalena van ZYL, gebore op -16-12-1862 te Bo-Langvlei, gedoop op -15-01-1863 te Clanwilliam, oorlede op -21-08-1928 te Leipoldtville, Western Cape (SA) op 65-jarige ouderdom, dogter van Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d6.e2) (kyk IV.291) en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -03-08-1880 te Piketberg met Jacobus Gert VISSER, 36 jaar oud, gebore op -25-12-1843 te Piketbertg, oorlede op -10-11-1889 te Papkuilfontein, Lookout op 45-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 28-jarige ouderdom op -02-02-1891 te Piketberg met Cornelis BRINK, gebore ± 1859 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Helena Wilhelmina (kyk VI.1221).

V.714    Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c1.d6.e3.f1), gebore op -27-02-1847, gedoop op -20-06-1847 te Clanwilliam, oorlede op -13-07-1921 te Dichaking op 74-jarige ouderdom, begrawe te Dichaking. Hij trekt eind 1891 met zijn gezin naar 'Dichaking', Noordwes-kaap. In die tijd een enorme onderneming, vooral door de nog kleine kinderen in het gezin. Het werd een trektocht per ossewa van zo'n 900 kilometer! Bij aankomst in Keetmanshoop bezocht Gideon te paard de politiepost, waar iedereen zich moest melden. Immigranten konden dan ''een plaas'' krijgen. Echter: inmiddels waren de voorwaarden 'aangepast': Gideon moest verklaren Duitser te worden, want de grond was in Duitse handen. Dat weigerde Gideon en het gezin trok weer een stuk terug naar waar ze al waren geweest: Rietfontein. Daarna ging de trek verder naar de Kurumansrivier, waar men twee jaar verbleef. Die plek staat sinsdien bekand als 'VanZylsrus'.
Na een tocht die uiteindelijk 14 jaar in totaal besloeg, kon het gezin zich definitief vestigen in Vryburg. Seun van Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3) (kyk IV.293) en Jacoba Christina LOUW.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-10-1870 te Clanwilliam met Glaudina Geertuida van ZYL, 19 jaar oud (kyk VI.591).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria, gebore op -22-01-1872 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -15-09-1872 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Dirk KOTZÉ, gebore ± 1870 te ??
   2.  Hermanus Adriaan, gebore op -11-07-1873 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-08-1873 te Clanwilliam.
   3.  Jacoba Christina, gebore op -02-07-1875, gedoop op -07-08-1875 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1900 te ?? Man is MULLER, gebore ± 1873.
   4.  Glaudina Geertruida, gebore op -03-02-1877, gedoop op -14-04-1877 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1901 te ?? Man is DROTSKIE, gebore ± 1875 te ??
   5.  Johannes David, gebore op -01-10-1880, gedoop op -22-01-1881 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-05-1911 te Deben, ditsr. Reivilo met Cecilia Johanna DELPORT, gebore ± 1892 te 'Korannaberg', distr. Windhoek SWA.
   6.  Martha Maria, gebore op -14-04-1884, gedoop op -18-07-1884 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1905 te ?? Man is du PLESSIS, gebore ± 1882 te ??
   7.  Hendrina Maria, gebore op -27-11-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1910 te ?? Man is CELLIERS, gebore ± 1884 te ??
   8.  Petrus Adriaan (Andries), gebore op -10-12-1888, gedoop op -29-01-1889 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -13-07-1914 te Deben, distr. Reivilo met Susanna Maria Magdalena du PEENS, gebore ± 1890 te 'Gamaholie', Deben, distr. Reivilo.
Getroud in die kerk (2) op 73-jarige ouderdom op -30-03-1962 te Deben, distr. Reivilo met Hendrina Cecilia PEARSON, 60 jaar oud, gebore op -06-03-1902 te ??
   9.  Johannes Erasmus Albertus (kyk VII.640).
   10.  Catharina Sarah, gebore ± 1893 te Piketberg??
Getroud in die kerk op -29-07-1918 te ?? Man is Herdrik Hermanus SPANGENBERG, boer op Gammayana, gebore ± 1892.
   11.  Hester Wilhelmina Louisa, gebore ± 1896.
Getroud in die kerk op -11-05-1920 te ?? Man is Paul Philippus PEENS, gebore ± 1893 te v Kouwater.

V.715    Jacobus Adriaan (Jacob) van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3.f2), gebore op -13-09-1848, gedoop op -18-04-1849 te Clanwilliam, seun van Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3) (kyk IV.293) en Jacoba Christina LOUW.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-04-1874 te Clanwilliam met Maria Margrietha SLABBERT (Maria Margaretha), 24 jaar oud, gebore op -26-06-1849 te 'Olivenboskraal', distr. Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Christina, gebore op -22-01-1874.
   2.  Johanna Maria, gebore op -06-10-1876 te 'Brandenburg', distr. Clanwilliam, gedoop op -02-02-1877 te Clanwilliam.
   3.  Catharina Sara, gebore op -07-01-1879 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -02-02-1877 te Clanwilliam.
   4.  Pieter Johannes Willem, gebore op -19-05-1881 te ??
   5.  Hermanus Adriaan (kyk VI.1226).
   6.  Jacob Adriaan, gebore op -12-11-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
   7.  Maria Margrietha, gebore op -30-12-1891 te 'Gousblom', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-02-1892 te Clanwilliam.

V.720    Catharina Sara van ZYL, gebore op -27-06-1856, gedoop op -04-02-1857 te Clanwilliam, dogter van Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3) (kyk IV.293) en Jacoba Christina LOUW.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -07-08-1875 te Piketberg met Pieter Adriaan Marthinus van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.743).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Adriaan, boer, distr. Clanwilliam, gebore op -05-08-1877, gedoop op -17-09-1877 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-08-1904 te Kaapstad met Anna Johanna MALAN, 26 jaar oud, gebore op -05-01-1878 te Paarl, gedoop op -03-02-1878 te Paarl.
   2.  Jacoba Christina, gebore op -17-06-1881, gedoop op -21-08-1881 te Vanrhynsdorp.
   3.  Aldert, gebore op -28-07-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp.
   4.  Hester Wilhelmina, gebore op -24-06-1890, gedoop op -04-01-1891 te Vanrhynsdorp.
   5.  Petrusa Catharina, gebore op -25-05-1891, gedoop op -25-09-1892 te Vanrhynsdorp.
   6.  Sara Johanna Laurina, gebore op -02-01-1898 te Seekoevlei, gedoop op -14-03-1898 te Clanwilliam.

V.721    Hester Willemina van ZYL, gebore op -29-08-1858, gedoop op -13-02-1859 te Clanwilliam, dogter van Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3) (kyk IV.293) en Jacoba Christina LOUW.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -14-08-1876 te Clanwilliam met Pieter Adriaan Marthinus van ZYL, 21 jaar oud (kyk V.570).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder V.570).
 
V.725    Dirk Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3.f9), gebore op -12-09-1865, gedoop op -13-12-1865 te Clanwilliam, seun van Hermanus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3) (kyk IV.293) en Jacoba Christina LOUW.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -14-09-1886 te Piketberg met Elizabeth Jacoba COETZEE, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -26-07-1887 te 'Droogrivier' onder Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -24-01-1888 te Clanwilliam.
   2.  Hermanus Adriaan, gebore op -23-11-1888 te 'Gousblom', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-02-1889 te Clanwilliam.
   3.  Daniël Nicolaas Hermanus, gebore op -09-01-1890, gedoop op -14-12-1890 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -10-12-1912 te Redelinghuys met Gertina Johanna SMIT, gebore ± 1888 te ??
   4.  Dirk Jacobus, boer, gebore op -04-09-1892 te 'Gousblom', distr. Clanwilliam, gedoop op -27-10-1892 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -13-10-1914 te Redelinghuys met Johanna Catharina SMIT, gebore ± 1893 te ??
   5.  Jacoba Christina LOUW (van Zyl), gebore op -30-07-1894 te 'Gousblom', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-02-1895 te Clanwilliam.
   6.  Theunis Erasmus, boer op Rooiverlorenvlei, gebore op -11-06-1896 te 'Gousblom', distr. Clanwilliam, gedoop op -03-09-1896 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-12-1917 te Redelinghuys met Anna Floressa Margaretha HEYNS, gebore ± 1895 te ??

V.731    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1.f1), gebore op -09-02-1847 te Sandveld, gedoop op -17-06-1847 te Clanwilliam, seun van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk IV.298) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -01-04-1873 te Piketberg met Elizabeth Johanna Willemina Faculyn GOUS, gebore ± 1856.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elisabeth Johanna Wilhelmina, gebore op -06-09-1874, gedoop op -20-01-1875 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -27-08-1900 te Clanwilliam met Johannes Erasmus Albertus ENGELBRECHT, gebore ± 1872 te v Heerenlogement.
   2.  Gideon Johannes Petrus, gebore op -21-10-1875, gedoop op -22-01-1876 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -01-05-1898 te Vanrhynsdorp met Jane Maria KOEGELENBERG, gebore ± 1877 te v Klipbank.
   3.  Martha Maria, gebore op -13-10-1877, gedoop te Piketberg.
   4.  Andries Stephanus Faculyn, gebore op -29-07-1879, gedoop op -17-01-1880 te Piketberg.
   5.  Martha Maria, gebore op -12-07-1881, gedoop op -11-01-1882 te Piketberg.
   6.  Johannes David, gebore op -16-12-1884, gedoop op -10-01-1885 te Piketberg.
   7.  Alida Jacoba, gebore op -12-12-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
   8.  Hendrika Maria, gebore op -13-10-1888, gedoop op -03-04-1889 te Piketberg.
   9.  Johanna Maria, gebore op -21-11-1891, gedoop op -08-06-1892 te Kenhardt.
   10.  Catharina Helena, gebore op -06-09-1894 te Rosynebos, gedoop op -03-05-1895 te Kenhardt.
   11.  Andries Stepahanus Faculyn, gebore op -18-02-1899, gedoop op -01-10-1899 te Kakamas.
   12.  Johannes Gideon, gebore op -11-01-1902, gedoop op -28-08-1902 te Kakamas.

V.737    Martha Maria van ZYL, gebore op -11-08-1852 te Compagniesdrift, distr. Clanwilliam, gedoop op -02-03-1853 te Clanwilliam, dogter van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk IV.298) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -30-09-1878 te Clanwilliam met Johannes David van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.592).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore op -23-03-1880, gedoop op -20-01-1881 te Clanwilliam, oorlede < 1887.
   2.  Martha Maria Hendrika, gebore op -25-03-1882, gedoop op -26-04-1882 te Clanwilliam.
   3.  Johanna Maria, gebore op -03-03-1884, gedoop op -23-03-1884 te Clanwilliam.
   4.  Gideon Johannes Petrus, gebore op -13-05-1885, gedoop op -04-08-1885 te Clanwilliam, ws jong ovl.
   5.  Johannes David, gedoop op -12-08-1887 te Clanwilliam.
   6.  Helena Maria Christina, gebore op -19-05-1889, gedoop op -20-08-1889 te Clanwilliam.
   7.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -12-05-1892, gedoop op -27-10-1892 te Onder Langvlei, Clanwilliam.

V.738    Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1.f5), gebore op -24-09-1854, gedoop op -08-04-1855 te Clanwilliam, seun van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk IV.298) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Susanna Sophia Jacoba VISSER, gebore ± 1856 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Sophia Jacoba, gebore op -29-07-1884, gedoop op -05-10-1884 te Clanwilliam.
   2.  Martha Maria, gebore op -09-08-1886 te 'Compagniesdrift', distr. Clanwilliam, gedoop op -08-09-1886 te Clanwilliam.
   3.  Susanna Sophia Johanna, gebore op -11-01-1888 te 'Klipfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -27-01-1888 te Clanwilliam.
   4.  Geertruida Glaudina, gebore op -04-09-1889 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-10-1889 te Clanwilliam.
   5.  Anna Gysbertha Elizabeth, gebore op -23-05-1891, gedoop op -12-08-1891 te Clanwilliam.
   6.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -12-07-1893 te 'Klipfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-08-1893 te Clanwilliam.
   7.  Gerrieta Jacoba Visser, gebore op -23-08-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-10-1895 te Clanwilliam.

V.740    Maria Christina Geertruida van ZYL, gebore op -09-04-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, dogter van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk IV.298) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Erasmus Johannes van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.597).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Maria Hendrika, gebore op -17-08-1884, gedoop op -03-02-1885 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Maria, gebore op -01-06-1886, gedoop op -08-09-1886 te Clanwilliam, oorlede op -12-03-1952 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -21-09-1914 te Vanrhynsdorp met Johannes Floris Martinus KOTZÉ, 35 jaar oud, gebore op -13-10-1878 te ?? Gedoop op -10-11-1878 te Hopefield, oorlede 1966, seun van Michiel Johannes Pieter KOTZÉ.
   3.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -10-05-1888, gedoop op -04-09-1888 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam.
   4.  Geertruida Glaudina, gebore op -08-07-1890 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-08-1890 te Clanwilliam.
   5.  David Johannes, gebore op -24-02-1892, gedoop op -27-04-1892 te Clanwilliam.
   6.  Hendrik Marthinus Adriaan, gebore op -23-02-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-04-1895 te Clanwilliam.
   7.  Maria Elizabeth, gebore op -23-04-1898 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -31-10-1898 te Clanwilliam.
   8.  Gertruida Glaudina, gebore op -04-04-1903 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1904 te Clanwilliam.

V.749    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e3.f2), gebore op -05-01-1850 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam, seun van Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3) (kyk IV.301) en Helena Maria Christina van TAAK.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -22-12-1884 te Clanwilliam met Catharina Hendrina HANEKOM, gebore ± 1863, vondeling.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Adriaan, gebore op -06-12-1885 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-02-1886 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -21-10-1907 te Clanwilliam met Catharina Rosina Alida SMIT, gebore ± 1885 te ??
Getroud in die kerk (2) op 62-jarige ouderdom op -11-09-1948 te Bellville, Cape (SA), weduwnaar & weduwe met Gertruida Frederika van OORDT, gebore ± 1907 te ??
   2.  Maria Susanna, gebore op -30-07-1887 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -24-05-1921 te Ceres met Johannes Albertus HANEKOM, gebore ± 1885 te ??
   3.  Daniël Johannes, gebore op -18-08-1889 te 'Rietvlie', distr. Clanwilliam, gedoop op -01-12-1889 te Clanwilliam.
   4.  Helena Maria Christina, gebore op -26-05-1891, gedoop op -27-09-1891 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -18-03-1918 te Clanwilliam met Jacobus Petrus LUBBE, gebore ± 1885.
   5.  Catharina Johanna, gebore op -16-07-1893 te "Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-10-1893 te Clanwilliam.
   6.  Anna Elizabeth, gebore op -07-07-1900 te Clanwilliam.
   7.  Martha Margaretha Elizabeth, gebore ± 1901 te ??
Getroud in die kerk op -23-04-1923 te Clanwilliam met Wouter THERON, gebore ± 1897 te ??

V.755    Hendrik Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d7.e3.f9), gebore op -24-01-1872 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -15-01-1874 te Clanwilliam, seun van Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3) (kyk IV.301) en Helena Maria Christina van TAAK.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-09-1892 te Clanwilliam met Christina Jacoba Brendina BURGER, gebore ± 1875 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Schalk Willem Jacobus Burger, gebore op -15-12-1893 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -23-12-1896 te Clanwilliam.

V.757    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e6.f1), gebore op -25-07-1866, gedoop op -03-03-1867 te Clanwilliam, seun van Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6) (kyk IV.305) en Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -08-09-1890 te Vanrhynsdorp met Magdalena Christina van LILL, 20 jaar oud, gebore op -23-09-1869 te Clanwilliam, gedoop op -07-08-1870 te Clanwilliam, dogter van Jakob Jakobus van LILL en Glaudina Geesje Maria Jakoba NIEWOUDT. Hij woont: ; zij woont: Rietfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan, gebore op -21-07-1891, gedoop op -23-08-1891 te Vanrhynsdorp (getuies: Adriaan van Zyl & Johanna Adriana Hester Magdalena Zandberg).
   2.  Glaudina Gesina Maria Jacoba, gebore op -15-11-1892, gedoop op -26-02-1893 te Onder Langvlei, Clanwilliam.
   3.  Jacob Jacobus, gebore op -09-03-1894, gedoop op -12-08-1894 te Vanrhynsdorp.
   4.  Adriana Hester Magdalena, gebore op -04-01-1896, gedoop op -21-04-1896 te Clanwilliam (getuies: Adriaan van Zyl & Johanna Adriana Hester Magdalena Zandberg).

V.764    Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e6.f6), gebore op -03-12-1875 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-02-1877 te Clanwilliam, seun van Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6) (kyk IV.305) en Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -15-03-1904 te Kakamas met Martha Christina HESSING, gebore ± 1873.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore op -28-05-1904, gedoop op -05-02-1905 te Kakamas.

V.773    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e9.f1), gebore op -03-03-1863, gedoop op -29-08-1863 te Clanwilliam, seun van Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9) (kyk IV.311) en Gloudina Gertruida Johanna van ZYL (kyk IV.349).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-07-1890 te Clanwilliam met Jacoba Willemina van WYK, gebore ± 1861 te v Grootfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Martha Maria, gebore op -08-06-1891, gedoop op -16-11-1891 te Vanrhynsdorp.
   2.  Hermanus Gideon Marthinus, onderwijzer te grootfontein, gebore op -07-08-1892 te 'Bakleiplaas', distr. Vanrhynsdorp, gedoop op -14-02-1893 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -15-05-1925 te Calvinia met Maria Margrietha van WYK, gebore ± 1902.

V.775    Willem Jacobus van ZYL, gebore te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865 te Clanwilliam, seun van Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9) (kyk IV.311) en Gloudina Gertruida Johanna van ZYL (kyk IV.349).
Getroud in die kerk op 8-jarige ouderdom op -23-04-1874 te Vanrhynsdorp met Margaretha Maatje LOCHNER, gebore ± 1846 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Glaudina Gertruida Johanna, gebore op -11-03-1895, gedoop op -14-04-1895 te Vanrhynsdorp.
   2.  Petrus Johannes, gebore op -19-12-1896, gedoop op -19-04-1897 te Vanrhynsdorp.
   3.  Hermanus Gideon Marthinus, gebore op -09-10-1899, gedoop op -03-12-1899 te Vanrhynsdorp.

V.786    Albertus Petrus van ZYL, gebore op -22-10-1862 te 'Bakleiplaas', distr. Clanwilliam, gedoop op -01-02-1863 te Clanwilliam, seun van Johannes Leonardus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e3) (kyk IV.323) en Johanna Jacoba Elizabeth LOCHNER.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -06-05-1889 te Clanwilliam met Huibrecht Sara Jacoba du TOIT, gebore ± 1870.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Leonardus, gebore op -21-03-1890, gedoop op -24-08-1890 te Vanrhynsdorp.
   2.  Glaudina Maria, gebore op -24-09-1891, gedoop op -07-01-1892 te Vanrhynsdorp.
   3.  Johanna Jacoba Elizabeth, gebore op -11-11-1893, gedoop op -24-12-1289 te Vanrhynsdorp.
   4.  Janetta Jacoba Margaretha, gebore op -16-05-1897, gedoop op -05-12-1897 te Vanrhynsdorp.

V.793    George Gideon Petrus (Sors) van ZYL (kode: b6.c11.d13.e3.f7), gebore op -01-09-1878 te Vanrhynsdorp, oorlede op -06-05-1973 te Somerset-west, Kaapstad (SA) op 94-jarige ouderdom, seun van Johannes Leonardus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e3) (kyk IV.323) en Johanna Jacoba Elizabeth LOCHNER.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -21-09-1908, geskei 1945 van Elizabeth Catharina Maria van ZYL (kyk V.843).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Leonardus (Basie) (kyk VI.1289).
   2.  Johannes Erasmus Albertus, gebore op -29-08-1910 te Vredendal.
Getroud ± 1934 met M E P (Retha) KOTZE, gebore op -15-03-1910, oorlede op -26-06-1990 te Lutzville op 80-jarige ouderdom.
   3.  Johanna Jacoba, gebore op -23-05-1912 te Vredendal, oorlede op -16-06-1987 te Pinelands, Capetown op 75-jarige ouderdom.
   4.  George Gideon Petrus (kyk VI.1294).
   5.  William Jacobus (Willie) (kyk VI.1296).
   6.  Albertus Petrus, gebore op -05-07-1917 te Vredendal (SA), oorlede op -30-01-1942 te Vredendal (SA) op 24-jarige ouderdom.
   7.  Catharina Hendrina Alberta (Rina), gebore op -31-12-1918 te Vredendal (SA), oorlede op -18-10-2003 te Cape Town (SA) op 84-jarige ouderdom, veras te Pinelands, Western Cape (SA).
Getroud in die kerk ± 1942 met Colin Hamilton Douglas INNES-GRANT, gebore ± 1915 te ?? Oorlede op -01-08-1990 te Parow (SA).
   8.  Beyers de la Rey Fourie, gebore op -18-11-1920 te Vredendal (SA), gedoop op -16-01-1921 te Vanrhynsdorp, oorlede op -16-03-1985 te Alexander Bay (SA) op 64-jarige ouderdom, begrawe te Vredendal.
   9.  Gideon Jacobus Johannes (kyk VI.1302).
   10.  Bernardus van der Zandt (kyk VI.1304).
   11.  Gert Hermias (kyk VI.1305).
   12.  Petrus François (kyk VI.1307).

V.794    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e6.f1), boer op 'Spruitdrif', distr. Clanwilliam, gebore op -18-01-1872 te 'Wadrif', Sandveld, distr. Vanrhynsdorp, gedoop op -14-04-1872 te Vanrhynsdorp, seun van Gideon van ZYL (kode: b6.c11.d13.e6) (kyk IV.329) en Johanna Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -26-08-1895 te Vanrhynsdorp met Geesje Maria NIEUWOUDT, gebore ± 1866.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -05-07-1896, gedoop op -04-10-1896 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) op 14-jarige ouderdom op -22-05-1911 te Vanrhynsdorp met Josias JOhannes NIEUWOUDT, gebore ± 1894.
Getroud in die kerk (2) op 19-jarige ouderdom op -26-07-1915 te Vanrhynsdorp met Sarel Petrus Johannes BAARD, gebore ± 1889.

V.805    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e10.f2), boer 'Ouplaas', distr. Vanrhynsdorp, gebore op -08-02-1879, gedoop op -31-08-1879 te Vanrhynsdorp, seun van Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e10) (kyk IV.335) en Glaudina Willemina van der MERWE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -11-01-1904 te Vanrhynsdorp met Martha Margaretha HUISAMEN, gebore ± 1882.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus, gebore op -22-01-1905, gedoop op -05-03-1905 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -27-03-1937 te Woodstock met Martha Magdalena BUTLER, gebore ± 1912 te ??

V.814    Jacobus Johannes (Kooitjie) van ZYL, boer, gebore op -23-04-1893, gedoop op -06-08-1893 te 'Remhoogte', distr. Vanrhynsdorp, seun van Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d13.e10) (kyk IV.335) en Glaudina Willemina van der MERWE.
Getroud ± 1926 te ?? Vrou is Belia Marina Katharina Jacoba COETZEE, gebore ± 1905, dogter van Hendrik Gert Hermias COETZEE en Beatrix (Jaatjie) FRUWERTH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jocobus Johannes (Kowie) (kyk VI.1314).

V.823    Gerrit Willem Johannes van ZYL (Jacobus ipv Johannes) (kode: b6.c11.d15.e1.f1), gebore ± 1860 te Clanwilliam?? Seun van Gideon Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e1) (kyk IV.347) en Geertruida Willemina Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk op -18-04-1887 te Clanwilliam met Alida Heremia ENGELBRECHT (Jeremia Regina Cornelia), gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes Jacobus (kyk VI.1316).
   2.  Maria Wilhelmina Aletta Christina, gebore op -25-06-1889, gedoop op -03-11-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-12-1909 te Vanrhynsdorp met Sybrand Abraham ENGELBRECHT, boer op 'Heerenlogement', gebore ± 1886 te ??
   3.  Geertruida Willemina Johanna, gebore op -24-03-1891, gedoop op -22-04-1891 te Vanrhynsdorp.
   4.  Gert, gebore op -04-06-1893, gedoop op -03-12-1893 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -03-11-1930 te Vanrhynsdorp met Dina Catharina Maria COETZEE, gebore ± 1898 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1920 te Heerenlogement?? Man is Gideon Johannes Jacobus van ZYL (kyk VI.1316).}
   5.  Alida Regina, gebore op -04-02-1900, gedoop op -19-09-1900 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -28-01-1918 te Vanrhynsdorp met Carel Hendrik Johannes PAXTON, boer op Koekenaap, gebore ± 1893.

V.834    Willem Johannes Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4.f1), gebore op -19-01-1871, gedoop op -09-03-1871 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4) (kyk IV.351) en Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL (kyk V.917).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-04-1894 te Clanwilliam met Catharina Christina (Hendrina) SMIT, gebore ± 1873 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -11-02-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-04-1895 te Clanwilliam.
   2.  Catharina Hendrina Alberta, gebore op -21-10-1896 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -17-02-1897 te Canwilliam.
   3.  Johannes Lodewijk Nicolaas, gebore op -29-12-1899, gedoop op -08-02-1900 te onder Lnagvlei, distr. Clanwilliam.

V.838    Johannes Erasmus Albertus (Belletjie) van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4.f4), gebore op -07-08-1875, gedoop op -09-03-1876 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, oorlede op -13-07-1960 te Koekenaap, Western Cape (SA) op 84-jarige ouderdom, begrawe te Vredendal, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4) (kyk IV.351) en Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL (kyk V.917).
Getroud in die kerk ± 1899 met Elizabeth Maria Johanna HUISAMEN, gebore op -25-06-1878 te ?? Oorlede op -03-01-1954 te Koekenaap, Western Cape (SA) op 75-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus Albertus, gebore op -10-02-1900, gedoop op -28-03-1900 te Vanrhynsdorp, oorlede op -05-10-1977 te Vaalvlei op 77-jarige ouderdom, moeder kennelijk onbekend.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-04-1923 te Vanrhynsdorp (SA) met Christina Johanna de VILLIERS.
   2.  Johanna Catharina (Hanna) (kyk VI.1330).
   3.  Margrieta Johanna (Grieta), gebore op -10-05-1909 te Vredendal (SA), oorlede 1985 te Langebaan (SA).

V.840    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4.f5), gebore op -22-05-1877, gedoop op -12-10-1877 te Clanwilliam, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4) (kyk IV.351) en Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL (kyk V.917).
Kinders:
   1.  Johannes Erasmus Albertus, gebore op -18-12-1903, moeder kennelijk onbekend.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-02-1934 te Vanrhynsdorp met Anna christina van ZYL.

V.843    Elizabeth Catharina Maria van ZYL, gebore op -10-11-1884 te Kookfontein, oorlede op -23-07-1960 te Firgrove, Kaapstad (SA) op 75-jarige ouderdom, dogter van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e4) (kyk IV.351) en Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL (kyk V.917).
Getroud op 23-jarige ouderdom op -21-09-1908, geskei 1945 van George Gideon Petrus (Sors) van ZYL (kyk V.793).
Uit hierdie huwelik: 12 kinders (kyk onder V.793).
 
V.846    Willem Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d15.e5.f1), gebore op -01-07-1875 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1876 te Clanwilliam, oorlede op -22-04-1939 te == op 63-jarige ouderdom, begrawe te Vredendal, seun van Willem Jacobus van ZYL (kode: b6.c11.d15.e5) (kyk IV.352) en Maria Magdalena van ZYL.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -29-08-1904 te Clanwilliam met Martha Maria van ZYL, 18 jaar oud, gebore op -09-08-1886 te v Klipfontein, distr. Clanwilliam, oorlede op -08-08-1970 te ?? op 83-jarige ouderdom, begrawe te Vredendal.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Jacobus (kyk VI.1334).
   2.  Johannes Gideon, gebore op -04-08-1907, gedoop op -29-09-1907 te Leipoldtville.
   3.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -07-06-1909, gedoop op -12-09-1909 te Leipoldtville.
   4.  Maria Magdalena, gebore op -24-05-1911, gedoop op -09-08-1911 te Leipoldtville.

V.848    Albertus Petrus van ZYL (kode: b6.c12.d2.e7.f1), gebore op -30-01-1853 te Velddrif, Western Cape (SA), gedoop op -01-05-1853 te Piketberg, seun van Daniel Lambrechts van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e7) (kyk IV.361) en Belia Johanna Margaretha LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -30-11-1886 te Hopefield met Helena Johanna (Lenie) GILDENHUIS, gebore ± 1864.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniel Lamprechts, boer op Olifantskraal, distr. Hopefield, gebore op -15-07-1887 te Velddrif, Western Cape (SA), gedoop op -02-06-1888 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-01-1913 te Aurora met Anna Johanna Katrina VISSER, gebore ± 1895 te Velddrif, Western Cape (SA), oorlede ± 1972 te Cape Town, Western Cape (SA).
   2.  Hendrik Albertus, gebore op -12-10-1889, gedoop op -27-04-1890 te Hopefield.
   3.  Albertus Petrus, bouwer, gebore op -08-06-1892, gedoop op -11-10-1892 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -27-11-1928 te Hopefield met Johanna Augusta VALENTYN, gebore ± 1909 te ??
   4.  Petrus Gideon, boer op Zuurfontein, gebore op -02-11-1895, gedoop op -05-04-1896 te Hopefield.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -06-07-1920 te Aurora met Maria Magdalena van ZYL, gebore ± 1898 te ??

V.852    Pieter Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e7.f4), gebore op -05-05-1858, gedoop op -10-10-1858 te Hopefield, seun van Daniel Lambrechts van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e7) (kyk IV.361) en Belia Johanna Margaretha LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -30-09-1884 te Hopefield met Jacomina Hendrina de WAAL, gebore ± 1860.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Arend Johannes Frederik, boer op Groenfontein, gebore op -14-01-1887, gedoop op -22-03-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -10-08-1909 te Redelinghuys met Elizabeth Cecilia Johanna BOONZAAIER, gebore ± 1889.
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -26-01-1920 te Leipoldtville met Catharina Elizabeth Cornelia REDELINGHUYS, gebore ± 1893 te 'Klipfontein', distr. Leipoldtville.
   2.  Petrus Gideon, gebore op -19-03-1889, gedoop op -26-06-1889 te Piketberg.
   3.  Jacomina Hendrina Gertruida, gebore op -18-06-1891, gedoop op -22-12-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-01-1910 te Redelinghuys met Johannes François LÖTTER, wagenmaker, gebore ± 1880 te ??
   4.  Michiel Johannes, gebore op -24-10-1895, gedoop op -20-07-1896 te Piketberg.

V.856    Daniël Lambrechts van ZYL (kode: b6.c12.d2.e7.f7), gebore op -17-08-1864, gedoop op -02-10-1864 te Piketberg, seun van Daniel Lambrechts van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e7) (kyk IV.361) en Belia Johanna Margaretha LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -25-03-1890 te Piketberg met Johanna Gerendina van ZYL, 20 jaar oud (kyk V.886).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hilletje Aletta Johanna, gebore op -24-08-1890, gedoop op -05-10-1890 te Piketberg.
   2.  Belia Johanna Margaretha, gebore op -16-07-1892, gedoop op -16-09-1892 te Piketberg.
   3.  Johanna Gerendina, gebore op -20-09-1896, gedoop op -28-04-1897 te Piketberg.

V.859    Hugo Amos van ZYL, gebore op -27-08-1868, gedoop op -04-10-1868 te Piketberg, seun van Daniel Lambrechts van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e7) (kyk IV.361) en Belia Johanna Margaretha LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -10-04-1894 te Hopefield met Helie Aletta Johanna HAGEN, gebore ± 1874 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hugo Amos, gebore op -16-10-1897, gedoop op -27-02-1897 te ??

V.868    Hugo Amos van ZYL (kode: b6.c12.d2.e8.f3), gebore op -06-07-1859, gedoop op -18-09-1859 te Piketberg, seun van Hugo Amos van ZIJL (kode: b6.c12.d2.e8) (kyk IV.363) en Helletje Gerardina Frederika TRUTER.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -09-10-1894 te Piketberg met Anna Jacoba Elizabeth BRAND, gebore ± 1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Jacoba Elizabeth, gebore op -13-07-1895, gedoop op -31-08-1895 te Piketberg.
   2.  Hugo Amos, gebore op -20-12-1896, gedoop op -18-04-1897 te Piketberg.
   3.  Petrus Arnoldus Jurgen, gebore op -20-11-1898, gedoop op -20-01-1899 te Piketberg.
   4.  Hilletje Gerendina Frederika, gebore op -13-02-1901, gedoop op -16-05-1902 te Piketberg.
   5.  Susanna Johanna Jacoba, gebore op -11-10-1903, gedoop op -22-01-1904 te Piketberg.

V.873    Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9.f1), gebore op -27-07-1852, seun van Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9) (kyk IV.365) en Catharina Helena LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -07-04-1874 te Piketberg met Johanna Frederika THIART, gebore ± 1852 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Nicolaas, gebore op -06-09-1876, gedoop op -28-01-1877 te Piketberg (getuies: Jacobus Nicolaas Thiart & Susanna Catharina Aletta Verceuil).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -19-09-1905 te Moorreesburg met Susanna Cornelia LATEGEAN, gebore ± 1885 te ??
   2.  Belia Johanna Margaretha, gebore op -29-08-1878, gedoop op -23-01-1879 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-04-1903 te Piketberg met Nicolaas Johannes Andreas Erasmus COETZEE, gebore ± 1876 te ??
   3.  Catharina Helena, gebore op -17-06-1880, gedoop op -24-01-1881 te Piketberg.
   4.  Johanna Catharina Elizabeth, gebore op -19-10-1882, gedoop op -07-03-1883 te Piketberg.
   5.  Sara Johanna, gebore op -14-11-1884, gedoop op -26-02-1885 te Piketberg.
   6.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -17-11-1886, gedoop op -23-12-1887 te Piketberg.
   7.  Petrus Gideon, boer, gebore op -01-03-1889, gedoop op -27-07-1889 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-08-1919 te Piketberg met Catharina Helena PRETORIUS, gebore ± 1896.
   8.  Beatrix Hendrina Francina, gebore op -11-12-1891, gedoop op -12-10-1892 te Piketberg.
   9.  Hendrik Jacobus Albertus, gebore op -11-12-1891, gedoop op -12-10-1892 (getuies: Nicolaas Johannes Thiart, Beatrix Hendrina Catharina Thiart, Frans Pieter I??, Susanna Catharina Aletta van Zyl, Hendrik Jacobus Albertus van Zyl & Anna Johanna Elisabette nvan der W??), gezien doopinschrijving mogelijk eertgeborene vd tweeling.
   10.  Anna Elizabeth, gebore op -31-10-1893, gedoop op -14-04-1894 te Piketberg.
   11.  Albertus Petrus Hugo, gebore op -08-05-1897, gedoop op -21-08-1897 te Piketberg.

V.875    Albertus Petrus Hugo van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9.f2), gebore op -31-05-1854, gedoop op -20-08-1854 te Piketberg, seun van Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9) (kyk IV.365) en Catharina Helena LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -11-04-1876 te Piketberg met Maria Magdalena COETZEE, gebore ± 1856 te ??
Getroud in die kerk (2) op 68-jarige ouderdom op -08-08-1922 te Moorreesburg met Hester Sophia Johanna KOTZÉ, gebore ± 1873 te ==.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Daniël Lambrechts, gebore op -22-03-1879 te 'Rietvallei', distr. Piketberg, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg.
   2.  Catharina Helena, gebore op -09-05-1881, gedoop op -13-01-1882 te Piketberg.
   3.  Gert Jacobus Lambrechts, gebore op -27-01-1888, gedoop op -15-04-1888 te Piketnberg.
   4.  Hugo Amos, gebore 31-09-1890, gedoop op -05-04-1891 te Piketberg.
   5.  Cornelis Johannes Erasmus, gebore op -03-09-1892, gedoop op -04-12-1892 te Piketberg.

V.880    Daniel Lambrechts van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9.f4), gebore op -21-01-1862, gedoop op -20-04-1862 te Piketberg, Cape Province (SA), seun van Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9) (kyk IV.365) en Catharina Helena LAMBRECHTS.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -25-02-1890 te Piketberg met Hilletje Aletta Johanna BRAND, 23 jaar oud, gebore op -21-11-1866.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Marthinus Petrus Albertus (kyk VI.1381).
   2.  Catrien Elena, gebore op -04-09-1893.
   3.  Johanna Susanna Gerendina, gebore op -29-10-1895, gedoop op -05-01-1896 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1917 te ?? Man is Jacobus Johannes ACKERMAN, gebore 1883 te Kaap de Goede Hoop.
   4.  Petrus Gideon (kyk VI.1386).
   5.  Hilletjie Aletta Johanna, gebore op -28-10-1903.
   6.  Bella Johanna Margrieta, gebore op -11-03-1907.

V.882    Hugo Amos van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9.f5), graanboer, gebore op -06-03-1871, gedoop op -06-09-1871 te Piketberg, oorlede op -24-09-1950 te ?? op 79-jarige ouderdom, begrawe te 'Suurfontein', distr. Piketberg, seun van Petrus Gideon van ZYL (kode: b6.c12.d2.e9) (kyk IV.365) en Catharina Helena LAMBRECHTS.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -11-04-1893 te Piketberg met Belia Maria Johanna Jacoba COETZEE, 21 jaar oud, gebore op -07-01-1872 te 'Langrug', distr. Piketberg, gedoop op -25-04-1872 te Piketberg, oorlede op -31-03-1946 te ?? op 74-jarige ouderdom, begrawe te 'Suurfontein', distr. Piketberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Hendrika (Betta), gebore op -25-03-1894, gedoop op -01-07-1894 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-04-1914 te Aurora met Frederik Hendrik (Fritz) THIART, 23 jaar oud, plaasvoorman, gebore op -24-05-1890, gedoop op -19-08-1890 te Piketberg, oorlede op -13-04-1960 te ?? op 69-jarige ouderdom, begrawe te 'Suurfontein', distr. Piketberg.
   2.  Petrus Gideon (Piet), gebore op -28-03-1896 te 'Kapteinskloof', distr. Piketberg, gedoop op -19-08-1896 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Vrou is Maria N.N. Gebore ± 1899 te ??
   3.  Nicolaas Johannes Andries (Klaas) (kyk VI.1394).
   4.  Catharina Helena (Hattie), gebore op -07-01-1901 te 'Suurfontein', distr. Piketberg, gedoop op -07-04-1901 te Piketberg, oorlede op -26-09-1986 te Vredenburg op 85-jarige ouderdom, begrawe te Aurora.
Getroud in die kerk ± 1925 te ?? Man is Albertus Barend Johannes (Tassie) van DYK, boer op Spes Bona, gebore op -22-11-1882, oorlede op -08-06-1961 op 78-jarige ouderdom, begrawe te Aurora.
   5.  Belia Maria Johanna (Barbie), gebore op -07-04-1903, gedoop op -25-06-1903 te Piketberg, oorlede 1922, begrawe te 'Somersverdriet', distr. Koringberg.
Getroud in die kerk ± 1927 te Kaapstad met Christiaan Hendrik Nicolaas KROESE, onderwijzer, gebore ± 1900 te Moreesburg, oorlede op -29-01-1952 te Koringberg\, begrawe te 'Somerverdriet', distr. Koringberg.
   6.  Hugo Amos, gebore op -22-10-1904 te 'Groenfontein', distr. Piketberg, gedoop op -08-01-1905 te Piketberg, oorlede op -22-12-1924 te Spinnekopbyt op 20-jarige ouderdom, begrawe te 'Suurfontein', distr. Piketberg.
   7.  Jasper Stefanus (Jaap) (kyk VI.1401).
   8.  Albertus Petrus Hugo (kyk VI.1403).

V.886    Johanna Gerendina van ZYL, gebore op -28-03-1869 te ?? Gedoop op -03-08-1869 te Piketberg, dogter van Albertus Petrus Johannes van ZYL (kode: b6.c12.d2.e11) (kyk IV.368) en Hilletje Aletta Johanna LOUW.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-03-1890 te Piketberg met Daniël Lambrechts van ZYL, 25 jaar oud (kyk V.856).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder V.856).
 
V.909    Albertus Petrus Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c12.d3.e1.f1), gebore op -26-03-1839 te Bergrivier, gedoop op -06-10-1839 te Swartland, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d3.e1) (kyk IV.374) en Catharina Christina HUYSAMEN.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Piketberg met E. (Elsje) MOSTERT, gebore ± 1839.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -07-05-1865, gedoop op -17-09-1865 te Piketberg.
   2.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -26-08-1867, gedoop op -19-12-1867 te Clanwilliam.
   3.  Catharina Christina van ZYL, gebore op -25-05-1869, gedoop op -21-12-1869 te Clanwilliam.
   4.  Abram Jozua van ZYL, gebore op -27-06-1871, gedoop op -11-05-1873 te Piketberg.
   5.  Elsje Margaretha Hilletje van ZYL, gebore op -06-01-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -18-11-1895 te Kenhardt met Frans Jacobus van NIEKERK, veeboer, gebore ± 1867 te ??
   6.  Albertus Petrus Johannes van ZYL (kyk VI.1411).
   7.  Margaretha Magdalena Elisabeth van ZYL, gebore op -15-02-1879, gedoop op -26-09-1879 te Piketberg.
   8.  Elizabeth Catharina Maria van ZYL, gebore op -12-02-1882, gedoop op -05-11-1882 te Clanwilliam.
   9.  Johannes Christiaan van ZYL, gebore op -07-08-1886 te Bo-Langvlei, gedoop op -09-09-1886 te Clanwilliam.
   10.  Petrus Johannes van ZYL, gebore op -29-11-1887, gedoop op -11-04-1888 te Clanwilliam.
   11.  Jacob Johannes Gideon van ZYL, gebore op -20-09-1890 te Alexandershoek, gedoop op -20-02-1891 te Clanwilliam.

V.913    Pieter Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d3.e1.f3), gebore op -10-08-1843, gedoop op -29-10-1843 te Wellington, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d3.e1) (kyk IV.374) en Catharina Christina HUYSAMEN.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -30-01-1871 te Bowesdorp met Henrietta Jacoba Petronella RYKHEER, gebore ± 1857 te v Kameelboom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Matthys Gert Schreuder van ZYL (kyk VI.1419).
   2.  Catharina Francina van ZYL, gebore op -04-03-1873, gedoop op -31-08-1873 te Namakwaland.
   3.  Leentje Antonetta van ZYL, gebore op -23-03-1875, gedoop op -22-01-1876 te Namakwaland.
   4.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -05-09-1877, gedoop op -25-08-1878 te Bowesdorp, Namakwaland.
   5.  Frans Albertus van ZYL, gebore op -18-03-1887 te Garies, gedoop op -08-04-1888 te Bowesdorp, Namakwaland.
   6.  Daniël Servaas van ZYL, gebore op -29-05-1889, gedoop op -06-04-1890 te Bowesdorp, Namakwaland.
   7.  Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -09-06-1892, gedoop op -11-09-1892 te Namakwaland.

V.917    Catharina Hendrina Albertha Magdalena van ZYL, gebore op -04-03-1849 te Bergrivier, gedoop op -23-09-1849 te Malmesbury, dogter van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c12.d3.e1) (kyk IV.374) en Catharina Christina HUYSAMEN.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-04-1870 te Clanwilliam met Johannes Erasmus Albertus van ZYL, 21 jaar oud (kyk IV.351).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder IV.351).
 
V.922    Pieter Gideon van ZYL, gebore op -30-01-1844 te Groenrivier, gedoop op -24-03-1844 te Piketberg, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e2) (kyk IV.380) en Maria Johanna MULDER.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -23-08-1869 te 'Louisfontein', distr. Namakwaland met Margaretha Maria AGENBACH, gebore ± 1846 te ??
Getroud in die kerk (2) op 49-jarige ouderdom op -03-09-1893 te Garies, Namakwaland met Jacoba Glaudina ENGELBRECHT, gebore ± 1867 te v Kanoep.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Johanna, gebore op -28-02-1872 te 'Skuinskraal', distr. Namakwaland.
   2.  Elsie Johanna Francina, gebore op -23-07-1874 te 'Sandkop', distr. Namakwaland, gedoop op -21-10-1874 te Namakwaland.
   3.  Albertus Petrus, gebore op -06-09-1877, gedoop op -25-08-1878 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -02-09-1902 te 'Wallekraal', distr. Namakwaland met Maria Jacoba ESTERHUIZEN, gebore ± 1879 te ??
   4.  Margaretha Maria Elizabeth Wilhelmina, gebore op -29-04-1886 te Garies, gedoop op -12-09-1886 te Namakwaland.
   5.  Elizabeth Helena Wilhelmina, gebore op -20-06-1889, gedoop op -21-09-1890 te Namakwaland.
   6.  Anna Johanna Margaretha, gebore op -05-08-1891, gedoop op -24-01-1892 te Namakwaland.

V.926    Johannes Cornelis van ZYL (kode: b6.c12.d4.e2.f4), gebore op -06-02-1851 te 'Wolvepoort', gedoop op -26-08-1852 te Namakwaland, oorlede op -30-03-1938 te Vanrhynsdorp op 87-jarige ouderdom, begrawe te Wesporrt, Vredendal, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e2) (kyk IV.380) en Maria Johanna MULDER.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -15-04-1877 te 'Brakfontein', distr. Namakwaland met Elizabeth Isabella COETZEE, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk Johannes Albertus, gebore op -20-04-1879, gedoop op -20-08-1879 te Namakwaland.
   2.  Johannes Cornelis (kyk VI.1435).
   3.  Maria Johanna, gebore op -16-12-1885 te Garies, gedoop op -31-01-1886 te Namakwaland.
   4.  Dirk Johannes Albertus, gebore op -23-12-1888, gedoop op -23-09-1888 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-09-1909 te Vanrhynsdorp met Sara Elizabeth PAXTON, gebore ± 1888 te ??
   5.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -14-08-1889, gedoop op -29-09-1889 te Namakwaland.
   6.  Floris Johannes Daniël, gebore op -13-05-1891, gedoop op -20-09-1891 te Namakwaland.
   7.  Albertus Petrus, gebore op -19-03-1893, gedoop op -02-04-1893 te Namakwaland.
   8.  Martinus Charl Albertus, boer, gebore te 'Louisfontein', distr. Vanrhynsdorp, gedoop op -02-02-1896 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -16-09-1918 te Vanrhynsdorp met Maatje Jacoba Elizabeth SCHREUDER, gedoop ± 1898 te ??
Getroud in die kerk (2) op 28-jarige ouderdom op -25-02-1924 te Nuwerus met Helena Wilhelmina van ZYL, gebore ± 1896 te ??

V.929    Reinier Willem van ZYL (kode: b6.c12.d4.e2.f6), gebore op -06-09-1858 te 'Sandkopsdrif', distr. Namakwaland, gedoop op -15-01-1859 te Namakwaland, seun van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e2) (kyk IV.380) en Maria Johanna MULDER.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -19-01-1885 te Namakwaland met Johanna Catharina POOL, gebore ± 1865 te v Biesiesfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Maria, gebore op -25-11-1885 te Garies, gedoop op -31-01-1886 te Namakwaland.
   2.  Albertus Petrus, gebore op -01-06-1887, gedoop op -25-09-1887 te Namakwaland.
   3.  Johannes Jacobus, gebore op -09-05-1889, gedoop op -16-02-1890 te Namakwaland.
   4.  Reinier Willem, gebore op -06-06-1891, gedoop op -11-09-1892 te Vanrhynsdorp.

V.931    Anna Maria Johanna Frederika van ZYL, gebore op -16-09-1859 te 'Eendoorn', distr. Namakwaland, gedoop op -15-01-1860 te Namakwaland, oorlede op -07-11-1892 op 33-jarige ouderdom, dogter van Albertus Petrus van ZIJL (kode: b6.c12.d4.e2) (kyk IV.380) en Maria Johanna MULDER.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -09-03-1879 te Namakwaland met Aldert Heremias Cornelis van ZIJL, 26 jaar oud (kyk VI.741). {hy is later getroud ± 1894 met Sophia Maria Catharina MULDER, gebore ± 1855.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Cornelis François, gebore ± 1882.
   2.  Albert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -27-09-1884, gedoop op -18-01-1885 te Namakwaland.
   3.  Gideon Johannes van ZYL, gebore op -20-08-1886 te Garies, gedoop op -13-02-1887 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -29-08-1910 te Garies met Magdalena Elizabeth Johanna AURET, gebore ± 1888 te v Klipkuil.
   4.  Dirk Ernst Hendrik, gebore op -28-09-1888 te v Groenrivier, gedoop op -24-02-1889 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-09-1913 te Garies met Cornelia Johanna HUISAMEN, gebore ± 1890 te ??

VI.4    Johannes Benjamin (Jan) van ZYL (kode: b6.c1.d4.e1.f2.g1), gebore op -30-10-1855, gedoop op -25-12-1855 te Cradock, oorlede op -24-01-1926 te Umtali (Soutern Rhodesia) op 70-jarige ouderdom, seun van Johannes Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1.f2) (kyk V.3) en Anna Susanna Elsie Petronella VENTER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat met Johanna Levina van ZYL, 21 jaar oud (kyk V.150).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder V.150).
 
VI.7    Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella), gebore op -01-12-1860, gedoop op -23-12-1860 te Cradock, oorlede op -01-04-1897 te Bokpoort, distr. Bethlehem op 36-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1.f2) (kyk V.3) en Anna Susanna Elsie Petronella VENTER.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat (SA) (getuies: G. Bell m& W.A. van Zyl) met David van ZYL, 20 jaar oud (kyk V.151).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder V.151).
 
VI.19    Adriaan Andries van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e1.f4.g9), gebore op -22-07-1873 te Bloemfontein, oorlede op -20-07-1927 te Boshof distr. op 53-jarige ouderdom, stierf op straat, halfweg vanaf Bloemhof, seun van Cornelis Johannes van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e1.f4) (kyk V.6) en Elsie Jacoba JACOBS.
Getroud in die kerk ± met Wilhelmina Johanna Susanna ERASMUS, gebore op -01-04-1877 te ?? Oorlede op -06-05-1948 te ?? op 71-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Catharina van ZYL, gebore ± 1908 te ??
   2.  Elsie Jacoba van ZYL, verkoopsdame, gebore op -02-11-1909 te Lichtenburg, oorlede op -30-08-1975 te Johannesburg op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1932 te ?? Man is Johannes Hendrik MEYER, gebore op -22-03-1905 te ?? Oorlede op -14-08-1969 te Johannesburg op 64-jarige ouderdom.
   3.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore ± 1910 te ??
   4.  Petrus Johannes van ZYL, gebore ± 1912 te ??
   5.  Adriaan Andries van ZYL, gebore ± 1913 te ??
   6.  Petrus Johannes François van ZYL, gebore ± 1915 te ??
   7.  Wilhelmina Johanna Susanna van ZYL, gebore ± 1917 te ??
   8.  Laurens Johannes Erasmus van ZYL, gebore ± 1920 te ??

VI.30    Daniël Rudolf van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e3.f1.g6), gebore op -07-06-1857, gedoop op -02-08-1857 te Burgersdorp, seun van Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e3.f1) (kyk V.10) en Sara Susanna de WET.
Getroud ± 1884 te ?? Vrou is Magdalena Catharina de WET, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sarah Susanna van ZYL, gebore op -15-04-1883, gedoop op -14-04-1883, oorlede <10-1891 ?? verm. jong ovl >> gelijke naam zus.
   2.  Magdalena Catharina van ZYL, gebore op -06-02-1885, gedoop op -19-04-1885 te Steynsburg.
   3.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -01-02-1887, gedoop op -20-03-1887 te Steynsburg.
   4.  Johannes Marthinus van ZYL, gebore 31-09-1888, gedoop op -14-10-1888 te Steynsburg.
   5.  Sarah Susanna van ZYL, gebore op -25-10-1891, gedoop op -13-12-1891 te Steynsburg.

VI.33    Servaas Daniël van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f1.g8), boer op Steynsburg, gebore op -14-02-1861, gedoop op -02-02-1862 te Middelburg Kp, seun van Willem Abraham van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e3.f1) (kyk V.10) en Sara Susanna de WET.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -16-09-1885 te Colesberg met Jacomina Cornelia Frederika NEL, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham, gebore op -01-07-1886, gedoop op -03-10-1886 te Steynsburg.
   2.  Jacobus Hercules, gebore op -11-01-1888, gedoop op -01-05-1888 te Steynsburg.
   3.  Servaas Daniël, gebore op -21-08-1891, gedoop op -29-11-1891 te Steynsburg.
   4.  Christiaan Pienaar, gebore op -30-11-1894, gedoop op -03-03-1895 te Steynsburg.
   5.  Daniël Rudolf, gebore op -28-03-1896 te 'Haasfontein', distr. Colesberg.

VI.39    Adriaan Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g2), gebore op -03-12-1854, gedoop op -05-03-1855 te Colesberg, seun van Adrian Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3.f4) (kyk V.14) en Sara Johanna PIENAAR.
Getroud in die kerk op -05-03-1855 te Colesberg met Magdalena Catharina KRUGER, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -06-10-1877, gedoop op -09-12-1877 te Burgersdorp.
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -02-05-1879, gedoop op -17-08-1879 te Burgersdorp.
   3.  Johannes Lodewicus, gebore op -05-01-1881, gedoop op -27-03-1881 te Steynsburg.
   4.  Abel Albertus, gebore op -19-12-1882, gedoop op -11-02-1883 te Vensterstad.
   5.  Johannes Abraham (d4), c1, gebore op -04-06-1884, gedoop op -03-08-1884 te Venterstad.
   6.  Sara Johanna, gebore op -04-07-1886, gedoop op -07-11-1886 te Venterstad.
   7.  Hester Johanna Maria, gebore op -27-08-1890, gedoop op -12-02-1892 te Colesberg.

VI.51    Christian Cornelius van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11), gebore op -01-02-1876 te Steynsburg, Cape (SA), gedoop op -24-06-1876 te Middelburg Kp, oorlede op -17-03-1947 te Mark/Sims Johannesburg (SA) op 71-jarige ouderdom, begrawe te Braamfontein, Johannesburg, seun van Adrian Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e3.f4) (kyk V.14) en Sara Johanna PIENAAR.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -13-02-1905 te Johannesburg, Witwatersrand met Johanna Petronella SMIT BENDER, 21 jaar oud, gebore op -01-05-1883 te Makwasie, Transvaal (SA), oorlede op -20-01-1942 te Johannesburg op 58-jarige ouderdom, dogter van Frederik Hendrik Jacobus SMIT BENDER en Gertruida Maria LUTTIG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adrian Jacobus (kyk VII.45).
   2.  Frederick Jacobus (kyk VII.47).
   3.  Christian Cornelius (kyk VII.49).
   4.  John George SMIT van ZYL (kyk VII.51).
   5.  William Abraham (kyk VII.53).
   6.  Johannes Petrus Smit (Kotie) (kyk VII.55).
   7.  Geertruida Maria, gebore op -05-06-1918 te Stormfontein, Johannesburg (SA), oorlede op -11-04-1993 op 74-jarige ouderdom, veras op -16-04-1993.
Getroud (1) op 44-jarige ouderdom op -03-05-1963 te Mufulira met Frank BRIDGER, 49 jaar oud, gebore op -07-12-1913.
Getroud (2) ± ?? Man is William KEENAN, gebore ± 1915, oorlede 1983 te Johannesburg.

VI.61    Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e3.f6.g1), gebore op -09-04-1858 te 'Suurberg', distr. Colesberg, gedoop op -06-06-1858 te Colesberg, seun van Okkert Petrus (Gideon) van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f6) (kyk V.18) en Maria Margaretha HOUGH.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -31-03-1879 te Steynsburg met Anna Cecilia van DIJK, gebore ± 1860 te ??
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -30-06-1884 te Steynsburg met Elizabeth Elena du PLESSIS, gebore ± 1867 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cecilia Johanna van ZYL, gebore op -12-10-1880, gedoop op -26-12-1880 te Steynsburg.
   2.  Ockert Petrus van ZYL, gebore op -05-11-1881, gedoop op -11-12-1881 te Steynsburg.
   3.  Willem Adriaan (kyk VII.62).
Uit die tweede huwelik:
   4.  Susara Maria van ZYL, gebore op -07-04-1885, gedoop op -10-05-1885 te Steynsburg, ws jong ovl < 12-1891.
   5.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -29-11-1887, gedoop op -18-03-1888 te Steynsburg.
   6.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -29-10-1889, gedoop op -15-12-1889 te Steynsburg.
   7.  Susara Maria van ZYL, gebore op -08-12-1891, gedoop op -14-02-1892 te Steynsburg.
   8.  Elizabeth Elena van ZYL, gebore op -14-03-1896, gedoop op -15-04-1896 te Steynsburg.
   9.  Jacobus Lodewicus van ZYL, gebore op -29-01-1900, gedoop op -12-02-1900 te Venterstad.
   10.  Johannes Arnoldus van ZYL, gebore op -27-03-1904, gedoop op -10-05-1904 te Venterstad.

VI.64    Andries Petrus van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f6.g2), boer, gebore op -04-10-1861, gedoop op -05-01-1862 te Middelburg Kp, seun van Okkert Petrus (Gideon) van ZYL (kode: b6.c1.d4.e3.f6) (kyk V.18) en Maria Margaretha HOUGH.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-12-1885 te Steynsburg met Elsje Carolina LIEBENBERG, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ockert Petrus, gebore op -08-10-1887, gedoop op -27-11-1887 te Steynsburg.
   2.  Christoffel Jacobus, gebore op -20-05-1889, gedoop op -25-08-1889 te Steynsburg.
   3.  Andries Petrus, gebore op -27-07-1891, gedoop op -13-09-1891 te Steynsburg.
   4.  Catharina Maria, gebore op -13-04-1894, gedoop op -10-06-1894 te Steynsburg.

VI.82    Andries Petrus van ZYL, gebore op -11-09-1864 te Koffiefontein, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -19-11-1913 te Berseba, Eastern Cape op 49-jarige ouderdom, seun van Andries Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f4) (kyk V.30) en Hester Helena CLOETE.
Getroud in die kerk ± te ?? Vrou is Hester Margaretha N.N. Gebore ± 1866.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus, gebore op -01-10-1891 te ??
   2.  Hester Margaretha, gebore ± 1893.
   3.  Henrik Johannes Stephanus, gebore op -25-02-1904 te ??
   4.  Cornelius Johannes Jacobus, gebore ±.
   5.  Cornelia Petronella, gebore ±.

VI.87    Cornelius Jacobus van ZYL, gebore ± 1876 te ?? Seun van Andries Petrus van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f4) (kyk V.30) en Hester Helena CLOETE.
Getroud met Anna Christina HUISSTEEN, gebore ± 1878 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus, gebore 11-1899 te Koffiefontein, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -17-04-1902 te Oranjerivier, concentratiekamp.

VI.92    Willem Abraham van ZYL (kode: a5.b6.c1.d4.e4.f5.g2), gebore op -09-11-1859 te Bethulie? Gedoop op -25-12-1859 te Smithfield, oorlede op -30-01-1907 te Municipal Camp, Bloemfontein op 47-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d4.e4.f5) (kyk V.33) en Anna Margaretha Adriana PIENAAR.
Getroud in die kerk ± 1887 te Fauresmith met Johanna Catharina BEZUIDENHOUT, gebore ± 1865 te Ladybrand. {sy is later getroud in die kerk op -03-01-1911 te Ladybrand met Johannes Hendrik de BRUIN, gebore ± 1858 te Ladybrand, weduwnaar & weduwe.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Josina, gebore ± 1888 te ??
   2.  Jacob (kyk VII.83).
   3.  Anna Margaritha, gebore ± 1893 te ??
   4.  Petrus Stefanus, gebore op -01-05-1896 te ?? Gedoop op -15-09-1897 te Bloemfontein (getuies: Daniël Johannes Bekker, Sophia Willemminna van Heerden, Jan Christoffel van der Walt & Elisabeth van Zyl).
   5.  Willem Abraham, gebore ± 1898 te Bloemfontein?
Getroud in die kerk op -10-04-1917 te Bethlehem, Free State (SA) met Maria Magdalena SWANEPOEL, gebore ± 1897 te Bloemfontein?
   6.  Jacobus Philippus van ZIJL, gebore op -01-05-1903 te ?? Gedoop op -03-06-1903 te Bloemfontein (getuies: Jacobus Philippus Bezuidenhout, Aletta Johanna Brits, Philip Botha & Cornelia Bezuidenhout).
   7.  Johanna Catharina van ZIJL, gebore op -19-10-1905 te ?? Gedoop op -23-12-1905 te Bloemfontein (getuies: Martha Elizabeth Viljoen, Gert van den Berg, Anna Margaretha Pienaa & Izak van Aswegen).

VI.107    Cornelis Jacob van ZYL, gebore op -07-09-1881 te ?? Gedoop op -22-01-1882 te Bloemfontein, Vrijstaat, oorlede op -08-12-1947 te ?? op 66-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f8) (kyk V.38) en Maria Christina du TOIT.
Getroud in die kerk ± 1924 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1883 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Henry Benjamin, leraar Suikerbosrandgemeente, Heidelberg, gebore op -26-06-1925 te ?? Oorlede op -22-12-1996 op 71-jarige ouderdom.

VI.110    Rudolf van ZYL (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12), boer, gebore op -29-11-1886 te 'Kalkkraal', distr. Hartebeesfontein, gedoop op -16-04-1887 te Hartebeesfontein, oorlede op -12-05-1965 te Ventersdorp op 78-jarige ouderdom, motorongeluk, gevangen genomen tijdens de Anglo-Boerenoorlog, seun van Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL (kode: b6.c1.d4.e4.f8) (kyk V.38) en Maria Christina du TOIT.
Getroud in die kerk (1) ± 1910 te ?? Vrou is Elsie Susanna Margrita Jacoba SWANEPOEL, gebore op -06-05-1891 te ?? Oorlede op -21-09-1912 te ?? op 21-jarige ouderdom. Blijkbaar overleden bij de geboorte van haar zoon Rudolf.
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -30-12-1913 te ?? Vrou is Louisa Johanna de LEEUW, 18 jaar oud, gebore op -21-12-1895 te ?? Oorlede op -02-09-1982 te ?? op 86-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rudolf Jacobus (Dolf) (kyk VII.92).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Anna Catharina Maria, gebore op -08-01-1915 te Klippan, gedoop te Ventersdorp, oorlede op -12-06-1997 te Pretoria op 82-jarige ouderdom, begrawe te Zandfontein, Pretoria.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -13-12-1941 te Ventersdorp met Arend Jacobus du PREEZ, 25 jaar oud, gebore op -15-02-1916 te ?? Oorlede op -07-05-1995 te Fauresmith op 79-jarige ouderdom.
   3.  Maria Christina, gebore op -19-11-1916 te Klippan, gedoop te Ventersdorp, oorlede op -30-11-1979 te Klerksdorp op 63-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-08-1935 te ?? Man is Michiel Johannes de KOCK, 25 jaar oud, gebore op -08-06-1910 te ?? Oorlede op -14-08-1981 te Klerksdorp op 71-jarige ouderdom.
   4.  Jan Johannes Benjamin (kyk VII.98).
   5.  Jacobus Cornelius Jacob (Koos) (kyk VII.101).
   6.  Louisa Johanna (Wies), gebore op -13-01-1926 te Buffelsvlei, distr. ventersdorp, gedoop op -04-04-1926 te Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -22-12-1945 te Ventersdorp met Johannes Hendrik du PREEZ, 33 jaar oud, gebore op -04-07-1912 te ?? Oorlede op -09-09-1984 te ?? op 72-jarige ouderdom.
   7.  Willem Abram (kyk VII.107).
   8.  Susara Maria, gebore ± 1931 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op -22-12-1951 te Ventersdorp met Jacobus Johannes KRUGER, 21 jaar oud, gebore op -26-03-1930, oorlede op -14-03-1995 te Hennenman op 64-jarige ouderdom.
   9.  Andries Bernardus (kyk VII.111).
   10.  Catharina Elizabeth, gebore op -20-11-1937 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -01-07-1961 te Ventersdorp met Andries Johannes BADENHORST, 22 jaar oud, gebore op -04-08-1938 te ?? Oorlede op -03-06-1999 te ?? op 60-jarige ouderdom.
   11.  Clasina Susanna Maria, gebore op -28-10-1940 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-07-1961 te Ventersdorp met Johan Paulus GROBLER, 19 jaar oud, gebore op -07-07-1941 te ?? Oorlede op -15-10-1994 te Kroonstad op 53-jarige ouderdom.

VI.120    Willem Petrus van ZYL (kode: b6.c1.d9.e4.f3.g4), veeboer op Groot Zeekoegat, distr. Tarka, gebore op -19-11-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -11-01-1863 te Cradock, seun van Jacob Johannes van ZIJL (kode: b6.c1.d9.e4.f3) (kyk V.50) en Dorothea Maria GROBBELAAR.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -24-09-1884 te Tarka met Helena Elizabeth van HEERDEN, gebore ± 1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martje, gebore op -09-07-1887, gedoop op -02-10-1887 te Cradock.
   2.  Dorothea Maria, gebore op -03-02-1890 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -06-04-1890 te Cradock.
   3.  Helena Rebecca Florence, gebore op -26-09-1892 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -04-12-1892 te Cradock.
   4.  Wilhelmina Petronellla, gebore op -21-08-1894, gedoop op -07-10-1894 te Cradock.
   5.  Archibald, gebore op -13-01-1896 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -01-03-1896 te Cradock.

VI.130    Jacob Johannes van ZYL (kode: b6.c1.d9.e4.f7.g2), gebore op -27-09-1871, gedoop op -12-11-1871 te Cradock, seun van Stephanus Johannes Mourits van ZIJL (kyk V.57) en Anna Cecilia van ZYL (kyk V.139).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-11-1894 te Cradock met Anna Dorothea BESTER, gebore ± 1874.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stephanus Johannes Mourits, gebore op -22-10-1895, gedoop op -01-12-1895 te Cradock.
   2.  Catharina Maria Cornelia, gebore op -24-03-1897, gedoop op -24-04-1897 te Cradock.

VI.162    Francois Johannes van ZYL, gebore op -15-03-1924 te Clarens, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -27-07-1981 te Durban? op 57-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.88) en Alleta Catrina APPELGRYN.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -06-08-1954 te Durban met Margritha Maria Jacoba GUNTER, gebore ± 1935 te ?? Oorlede op -29-12-2004 te Durban?
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margritha Maria Jacoba (Marietje), gebore op -08-10-1955 te Durban?
Getroud ± 1986 met Richard DOBIE, gebore ± 1960.
   2.  Alleta Catrina (Sussie), gebore op -08-10-1958 te Durban?
   3.  Estelle, gebore op -25-09-1964 te Durban.
Getroud ± 1989 te ?? Man is Jan Johannes STRYDOM, gebore ± 1961.
   4.  Anna Elizabeth, gebore op -13-10-1966 te Durban?

VI.167    Jan Maritz van ZYL, gebore op -31-07-1936 te ?? Oorlede op -18-11-1990 te ?? op 54-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.88) en Alleta Catrina APPELGRYN.
Getroud ± 1966 met Gladys ?? Gebore ± 1939.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Vanessa, gebore ± 1967.
   2.  Veronica, gebore ± 1968 te ??

VI.175    Jacobus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1.g3), gebore op -28-11-1881 te Cradock, Eastern Cape, gedoop op -11-12-1881 te Steynsburg, oorlede op -08-05-1945 te ?? op 63-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1) (kyk V.91) en Martha Aletta Elizabeth van den HEEVER.
Getroud in die kerk ± 1906 te ?? Vrou is Francina Barendina NEETLING, gebore op -30-09-1884, oorlede op -16-02-1947 te ?? op 62-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob, gebore op -25-02-1907 te ?? Oorlede op -05-09-1969 te ?? op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1932 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1909 te ??
   2.  Wilhelmina Barendina, gebore op -02-09-1909 te ?? Oorlede op -26-02-1940 te ?? op 30-jarige ouderdom.
   3.  Maria Aletta Elizabeth, gebore op -16-12-1911 te ?? Oorlede op -08-10-1919 te ?? op 7-jarige ouderdom.
   4.  Jacobus Johannes, gebore op -07-02-1916 te ?? Oorlede op -02-06-1978 te ?? op 62-jarige ouderdom.
   5.  Mara Ebennaezer, gebore op -15-09-1922 te ??
   6.  Johannes Jacob (kyk VII.138).
   7.  Hester Jacoba, gebore op -09-04-1928 te ?? Oorlede op -28-12-1966 te ?? op 38-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1951 te ?? Man is vander BERG.

VI.177    Andries Petrus Johannes van ZYL, gebore op -22-10-1883, oorlede op -04-08-1951 te Swartruggens op 67-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1) (kyk V.91) en Martha Aletta Elizabeth van den HEEVER.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -07-11-1905 te Lady Greg, Eastern Cape (SA) met Margaretha Christina PRETORIUS, 19 jaar oud, gebore op -03-04-1886.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob van ZIJL (kyk VII.142).
   2.  Andries Petrus van ZIJL, gebore ± 1910, oorlede ± 1930.
   3.  Margrieta Catharina van ZIJL, gebore op -07-07-1912.
   4.  Dirk Jacobus van ZIJL, gebore op -16-04-1925.
   5.  Daniël Petrus.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Johanna Maria PIENAAR.

VI.195    Daniël Petrus van ZYL, gebore op -23-10-1887, gedoop op -22-04-1888 te Aliwal-Noord, oorlede op -19-05-1955 te Benoni op 67-jarige ouderdom, seun van Andries Petrus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7) (kyk V.100) en Catharina Cornelia Johanna van TONDER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -16-06-1908 te Boksburg met Johanna Maria PIENAAR, 17 jaar oud, gebore op -18-12-1890 te ?? Dogter van Adriaan Jacobus PIENAAR en Hester Elizabeth Johanna JANSE van VUUREN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andrew Peter, gebore ± 1910 te Boksburg?
   2.  Hester Elizabeth, gebore ± 1912 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is NICHOLSON.
   3.  Catharina Cornelia, gebore ± 1914 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is PETERSON, gebore ± ??
   4.  Naomi Johanna, gebore ± 1915 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is Dennis Frederick MYBURG, gebore op -26-11-1912 te ?? Oorlede op -01-05-1981 te Johannesburg op 68-jarige ouderdom, seun van Jacobus Frederick MYBURG.

VI.202    Willem Marthinus van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6), schrijnwerker, gebore op -26-11-1891 te Venterstad, gedoop op -10-01-1892 te Aliwal-Noord, oorlede op -22-05-1961 te Mayville, Pretoria op 69-jarige ouderdom, seun van Andries Petrus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7) (kyk V.100) en Catharina Cornelia Johanna van TONDER.
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -18-11-1919 te ?? Vrou is Maria Johanna Margrieta JACOBS, 25 jaar oud, gebore op -04-08-1894 te Klipfontein, oorlede <16-07-1936 te Springs, dogter van Nicolaas Hendrik JACOBS en Johanna Maria BEZUIDENHOUT.
Getroud in die kerk (2) op 44-jarige ouderdom op -16-07-1936 te ?? Vrou is Elizabeth Magdalena BEZUIDENHOUT, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Andries Petrus Johannes (kyk VII.156).
   2.  Nicolaas Hendrik (Nick) (kyk VII.158).
   3.  Willem Marthinus (Willie) (kyk VII.160).
   4.  Daniel Petrus (Danie) (kyk VII.162).
   5.  Pieter Daniel, gebore ± 1930 te ?? Begrawe op -02-06-2018 te Pretoria, Voortrekkermonument.
Getroud in die kerk ±.
   6.  Jacobus (Japie), Huis Verkoops Agent, gebore op -02-07-1934 te ?? Oorlede op -15-01-2019 te ?? op 84-jarige ouderdom, begrawe op -03-02-2019 te Ermelo.
Getroud in die kerk ± 1958 te ?? Vrou is (Lowina) ?? Gebore ± 1936 te ??
Uit die tweede huwelik:
   7.  Abel Albertus, verkeersagent, gebore op -25-07-1939 te ??
Getroud in die kerk (1) ± 1965 te ?? Vrou is Martha Catrina CRONJÉ, gebore op -18-02-1943 te ?? Oorlede op -29-09-2002 te ?? op 59-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) ± 2005 te ?? Vrou is Yvonne Chris BEZUIDENHOUT, gebore op -19-09-1949 te ??
   8.  Willem Adriaan Jacobus (Attie) (kyk VII.171).

VI.215    Pieter Daniel van ZYL, gebore op -11-12-1880 te Snymanshoek, oorlede > 1911 te Bloukrans, Fouriesburg, seun van Pieter Daniël van ZYL en Hester Margrietha Helena (Margaretha) MOODIE (kyk V.106).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -18-12-1906 te Ficksburg met Susara Johanna ZIETSMAN, 21 jaar oud, gebore op -19-02-1885 te ?? Oorlede op -20-05-1925 te Jouberts Vallei, Bethlehem op 40-jarige ouderdom, dogter van Paul Hendrik ZIETSMAN en Johanna Christina SCHEPERS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Christina, gebore op -29-09-1907 te ??
   2.  Pieter Daniël (kyk VII.174).
   3.  James Benjamin (Jimmy) (kyk VII.176).

VI.225    Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f1.g5), gebore op -11-06-1866 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -01-07-1866 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.107) en Anna Cecila GROBBELAAR.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-01-1886 te Cradock met Aletta Dorothea Maria de KLERK, gebore ± 1870 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Petrus, gebore op -29-01-1894, gedoop op -01-07-1894 te Cradock.
   2.  Nicolaas Johannes, gebore op -29-12-1895, gedoop op -01-03-1896 te Cradock.
   3.  Benjamin Philippus, gebore op -27-10-1897, gedoop op -06-02-1898 te Maraisburg (Hofmeyer).

VI.232    Cornelis Wilhelmus van ZYL, gebore ± 1879 te Winburg, oorlede op -12-08-1959 te Kliprivier, Natal, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.107) en Cathrina Maria ELS.
Getroud ± 1901 te Kestell met Johanna Sophia Louisa PIETERS, gebore ± 1882 te Kestell, oorlede op -20-08-1957 te Kestell.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin, gebore ± 1902 te Kestell, oorlede 1985 te Koppies.
   2.  Johanna Sophia Louisa, gebore ± 1904 te Kestell, oorlede 1993 te Kroonstad.
   3.  Catharina Maria, gebore ± 1905 te Kestell, oorlede 2000 te Ladysmith.
   4.  Johannes Hendrik, gebore ± 1907 te Kestell, oorlede 1927 te Bethlehem.
   5.  Carolina Elizabeth Gertruida, gebore ± 1912 te Kestell, oorlede 1985 te Harrismith.
   6.  Cornelis Wilhelmus, gebore ± 1921 te Kestell, oorlede te Pretoria.
   7.  Hermanus Bernardus (kyk VII.186).

VI.237    David van ZYL (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g6.h1), boer, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, gedoop op -19-01-1901 te Bethlehem (getuies: Willem Abraham van Zyl), oorlede op -11-01-1946 te distr. Wakkerstroom op 46-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.107) en Cathrina Maria ELS.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -30-12-1929 te Dundee met Antoinette Christina DIRKS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin, gebore op -06-06-1931.
   2.  David, gebore op -22-02-1934 te ??
   3.  Theunisina Johanna Elisabeth, gebore op -15-07-1935 te ??
   4.  Willem Abraham, gebore op -23-09-1936 te ??
   5.  Cathrina Maria, gebore op -18-01-1938 te ??
   6.  Christian Daniel, gebore op -12-02-1939 te ??

VI.242    Johannes Benjamin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g2), gebore op -03-11-1863 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -17-01-1864 te Cradock, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.110) en Anna Sophia TROSKIE.
Getroud in die kerk (1) ± 1895 te ?? Vrou is Hester Maria OLIVIER, gebore op -08-07-1873 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1920 te ?? Vrou is Louisa Maria PRETORIUS, gebore op -18-08-1899 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -17-05-1892, gedoop op -10-07-1892 te Hofmeyer.
   2.  Peterus Jacobus, gebore op -21-09-1893 te ??
   3.  Philippus Arnoldus, gebore op -05-07-1895 te 'Grootfontein', distr. Cradock, gedoop op -01-09-1895 te Cradock.
   4.  Catharina Elizabeth, gebore 04-05-189? Oorlede op -19-05-1930 te ??
   5.  Johannes Benjamin, gebore 18-05-?? te ??
   6.  Johannes Diederik, gebore 16-01-?? te ??

VI.245    Christiaan Jacob Johan van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g3), gebore op -22-03-1867, oorlede op -24-06-1952 te ?? op 85-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.110) en Anna Sophia TROSKIE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -14-12-1891 te ?? Vrou is Susara Margaretha BOTHA, 20 jaar oud, gebore op -24-09-1871 te ?? Oorlede ± 1950 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Hendrina, gebore op -21-11-1892, gedoop op -22-01-1893 te Hofmeyr, oorlede op -04-11-1948 te ?? op 55-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Pieter Josias van den BERG, gebore ± 1890 te ??
   2.  Anna Sophia, gebore op -01-05-1894, gedoop op -15-07-1894 te Hofmeyr.
Getroud in die kerk ± 1918 te ?? Man is Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1892 te ??
   3.  Petrus Jacobus, gebore op -20-01-1897, gedoop op -11-04-1897 te Hofmeyr, oorlede op -29-10-1898 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   4.  Susara Margaretha, gebore op -22-09-1899 te ?? Oorlede op -31-10-1968 te ?? op 69-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is Johan Christiaan VOGEL, gebore ± 1897 te ??
   5.  Maria Cornelia, gebore op -19-03-1903 te ??
   6.  Emerensia Adriana, gebore op -17-06-1906 te ??
Getroud in die kerk ± 1929 te ?? Man is Ockert Jacobus RAAL, gebore ± 1904 te ??
   7.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -15-02-1908 te ?? Oorlede op -30-09-1928 te ?? op 20-jarige ouderdom.
   8.  Louis Johannes Botha, gebore op -19-06-1911 te ?? Oorlede op -23-08-1927 te ?? op 16-jarige ouderdom.
   9.  Christiaan Jacob Johan Troskie, gebore op -16-07-1914 te ??
Getroud in die kerk ± 1937 te ?? Vrou is Martha Magdalena OBERHOLSTER, gebore op -26-03-1910 te Middelburg Kp.
   10.  Marthinus Johannes, gebore op -07-04-1917 te ?? Oorlede op -14-04-1917 te ??, 7 dae oud.

VI.251    Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g6), gebore op -16-03-1874, gedoop op -26-04-1874 te Cradock, oorlede op -14-11-1948 op 74-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.110) en Anna Sophia TROSKIE.
Getroud ± 1899 met WOLFAARDT, gebore ± 1876, oorlede ± 1969.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus, gebore ± 1900.

VI.253    Johan Martin van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g7), gebore op -05-04-1876, gedoop op -18-06-1876 te Cradock, oorlede op -04-03-1958 te ?? op 81-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.110) en Anna Sophia TROSKIE.
Getroud ± 1914 met Maria Magdalena PRETORIUS, gebore op -04-03-1890.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Diederik, gebore op -12-02-1916 te Hofmeyr.
Getroud ± 1941 met Ethel ERLER, gebore ± 1918, 3 kinderen.
   2.  Johan Martin, gebore op -12-09-1918 te Hofmeyr.
Getroud (1) ± 1945 met CONRADIE, gebore ± 1920, 4 kinderen.
Getroud (2) ± 1958 met Coetzee, gebore ± 1921.
   3.  Petrus Jacobus (kyk VII.221).
   4.  Catharina Elizabeth, gebore op -08-03-1923 te Hofmeyr.
Getroud (1) ± 1949 met Colin BESTER, gebore ± 1921.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is J M de KOCK, gebore ± 1918 te ??
   5.  Johannes Benjamin, gebore op -08-10-1929 te Hofmeyr, oorlede op -29-04-2013 te Port Elizabeth op 83-jarige ouderdom.
Getroud ± 1955, andere bron: ± 1944 met Renée van der VIJFER, gebore op -19-06-1925 te Jeffreysbaai, oorlede op -10-04-2019 te Jeffreysbaai op 93-jarige ouderdom, begrawe op -18-04-2019 te Jeffreysbaai.

VI.256    Hendrik Willem van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9), gebore op -20-11-1879 te Hofmeyr, oorlede op -01-11-1918 op 38-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.110) en Anna Sophia TROSKIE.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -22-07-1901 met Hester de BEER, 24 jaar oud, gebore op -01-02-1877, oorlede op -03-03-1962 te Krugersdorp op 85-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus, gebore op -03-06-1902, oorlede op -06-10-1902, 125 dae oud.
   2.  Johannes Jacobus de Beer (kyk VII.229).
   3.  Petrus Jacobus (kyk VII.232).
   4.  Hendrik Willem, gebore op -28-09-1906, oorlede op -11-12-1906, 74 dae oud.
   5.  Hendrik Willem (kyk VII.236).
   6.  Johanna, gebore op -05-12-1909, oorlede op -16-01-1910, 42 dae oud.
   7.  Anna Sophia, gebore op -24-02-1911, oorlede op -06-02-1912, 347 dae oud.
   8.  Christian Martin, gebore op -18-05-1913, oorlede op -16-07-1913, 59 dae oud.
   9.  Baba, gebore op -29-04-1915, oorlede op -29-04-1915, 0 dae oud.
   10.  Hester, gebore op -03-07-1916.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -01-08-1937 met Petrus Arnoldus Jurgen MARAIS, 26 jaar oud, gebore op -07-02-1911 te distr. Piketberg.
   11.  Benjamin, gebore op -03-09-1918 te Hofmeyr.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -14-09-1940 met Phylippina OOSTHUIZEN, gebore ± 1920.
Getroud (2) op 33-jarige ouderdom op -15-01-1952 met Francina van EEDEN, 18 jaar oud, gebore op -27-02-1933 te Colesberg.

VI.285    Willem Abraham van ZYL, gebore ± 1876 te ?? Oorlede op -05-11-1985 te Reitz, Vrijstaat (SA), seun van Johannes Benjamin van ZYL (kode: a5.b6.c1.d10.e14.f1) (kyk V.148) en Catharina Maria ELS.
Getroud in die kerk op -26-05-1903 te Bethlehem met Aletta Cecilia Petronella?? N.N. Gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Hendrina, gebore op -24-02-1904 te ??
   2.  Abraham Johannes Jacobus, gebore ± 1906 te ??
   3.  Anna Maria, gebore ± 1907 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is de WET.
   4.  Catharina Maria, gebore ± 1908 te ??
Getroud in die kerk ± 1930 te ?? Man is BLIGNAUT.
   5.  Johannes Benjamin, gebore op -22-10-1909, oorlede op -24-02-1976 op 66-jarige ouderdom.
   6.  Willem Abraham, gebore ± 1911 te ??

VI.321    Adriaan Petrus van ZYL, gebore op -25-05-1887, gedoop op -03-07-1887 te Griekwastad, oorlede op -24-11-1969 op 82-jarige ouderdom, begrawe te Amalia, distr. Schweizer Reneke, seun van Gileam Jacobus van ZYL (kyk V.169) en Francina Johanna Wilhelmina MANS.
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Vrou is Wilhelmina LOFTY-EATON, gebore op -04-07-1897 te ?? Oorlede op -09-11-1970 te ?? op 73-jarige ouderdom, begrawe te Amalia, distr. Schweizer-Reneke, dogter van William LOFTY-EATON en Catharina Beatrix KOORZEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Beatrix, gebore ± 1921 te ??
   2.  Gideon Jacobus, gebore ± 1923 te ??
   3.  Francina Johanna Wilhelmina, gebore ± 1925 te ??

VI.341    Adriaan Jacobus van ZYL (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g1), boer & grofsmid, gebore op -17-12-1855 te Hantam, gedoop op -27-01-1856 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.177) en Sara Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-02-1877 te Wellington met Mathilda Judith WANNENBURG, gebore ± 1855 te Wellington, oorlede op -07-08-1922 te 'Vluchtfontein', distr. Colesberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -06-05-1877, gedoop op -19-08-1877 te Wellington.
   2.  Daniël Nicolaas (kyk VII.260).
   3.  Johannes Ignatius, gebore op -17-08-1882, gedoop op -03-09-1882 te Colesberg.

VI.343    Johannes Hendrikus Ignatius van ZYL (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g2), onderwijzer, gebore op -25-08-1857 te Hanover, gedoop op -11-01-1858 te Colesberg, oorlede op -06-11-1900 te ?? op 43-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.177) en Sara Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -18-10-1878 te Ceres met Anna Gertruida SNYMAN, 22 jaar oud, gebore op -13-03-1856 te Koue Bokkeveld, gedoop op -13-04-1856 te Ceres, dogter van Gerrit Francois SNYMAN en Anna Francina Barendina HUGO.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -18-08-1879, gedoop op -07-09-1879 te Colesberg.
   2.  Anna Hendrina Jacoba, gebore ± 02-1881, gedoop op -13-03-1881 te Goudini.
   3.  Aletta Maria Magdalena, gebore op -11-11-1883, gedoop op -09-12-1883 te Ceres, oorlede op -13-02-1976 te Bellville op 92-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -16-01-1912 te ?? Man is Pieter Albertyn ALHEIT, 28 jaar oud, gebore op -02-05-1883 te ?? Oorlede op -27-08-1968 te Rustenburg op 85-jarige ouderdom.
   4.  Mathilda Judith, gebore op -10-04-1887 te 'Vliegfontein', distr. Colesberg, gedoop op -08-05-1887 te Colesberg.
   5.  Johanna, gebore op -19-11-1888, gedoop op -02-12-1888 te Colesberg.
   6.  Albertus Cornelius, gebore op -27-02-1892 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -16-07-1893 te Colesberg.
   7.  Cornelius Johannes, gebore op -27-06-1893 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -16-07-1893 te Colesberg.
   8.  Magdalena Salomé, gebore op -29-10-1896 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -20-12-1896 te Colesberg.
   9.  Anna Catharina Susanna, gebore op -21-02-1898, gedoop op -03-04-1898 te Colesberg.

VI.346    Cornelis Johannes van ZYL (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g4), boer, gebore op -17-10-1861, gedoop op -01-12-1861 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.177) en Sara Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-10-1887 te Colesberg met Johanna Adriana NESER, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Regina Catharina, gebore op -24-10-1888, gedoop op -02-12-1888 te Colesberg.
   2.  Adriaan Jacobus, gebore op -17-10-1890, gedoop op -23-11-1890 te Colesberg.
   3.  Sara Jacoba, gebore op -03-05-1892 te 'Valswater', distr. Colesberg, gedoop op -31-07-1892 te Colesberg.
   4.  Johanna Adriana, gebore op -20-10-1893, gedoop op -03-12-1893 te Colesberg.
   5.  Frederik Wilhelm Neser, gebore op -31-05-1895, gedoop op -07-07-1895 te Colesberg.
   6.  Cornelis Johannes Viljoen, gebore op -31-01-1897, gedoop op -04-02-1897 te Colesberg.

VI.362    Johannes Erasmus van ZIJL, gebore op -28-03-1847, gedoop op -09-01-1848 te Piketberg, seun van Willem Johannes van ZIJL (kode: b6.c1.d12.e2.f4) (kyk V.188) en Huibrecht Elisabeth van ZYL (kyk V.207).
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-03-1878 te Piketberg met Anna Johanna BASSON, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Johanna Gloudina, gebore op -01-03-1879, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg.
   2.  Willem Johannes Erasmus, gebore op -17-08-1880, gedoop op -23-01-1881 te Piketberg.
   3.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -12-06-1884, gedoop op -13-07-1884 te Piketberg.
   4.  Johannes Erasmus, gebore op -22-05-1886, gedoop op -07-09-1886 te Piketberg.
   5.  Jozias Andreas, gebore op -29-03-1891 te 'Het Voetpad', distr. Piketberg, gedoop op -12-08-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -06-03-1917 te Redelinghuis met Anna Margaretha LAMBRECHTS, gebore ± 1890 te 'Witwater', distr. Piketberg.
   6.  Erasmus Johannes, boer op Compagniesdrift, gebore op -29-03-1891, gedoop op -12-08-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -21-01-1918 te Porterville met Margaretha Johanna GREEFF, gebore ± 1893 te 'Welgemeend', distr. Porterville.
   7.  Hendrik Johannes, boer op 'Karookop', distr. Piketberg, gebore op -11-08-1897, gedoop op -20-04-1898 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -25-04-1933 te Redelinghuis met Heletje Aletta Jacoba van ZYL, gebore ± 1914.

VI.371    Willem Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e1.f6.g1), gebore op -20-03-1857, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg, seun van Hermanus Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e1.f6) (kyk V.190) en Aletta Maria RAS.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-12-1880 te Piketberg met Martha Cornelia van der WESTHUIZEN, gebore ± 1850 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Jacobus, gebore op -14-09-1881, gedoop op -05-02-1882 te Piketberg.
   2.  Huibrecht Maria Sophia, gebore op -26-03-1884, gedoop op -03-08-1884 te Piketberg.
   3.  Gert Petrus, gebore op -26-10-1886, gedoop op -06-02-1887 te Piketberg.
   4.  Willem Johannes, gebore op -05-03-1889, gedoop op -07-07-1889 te Piketberg.
   5.  Aletta Maria, gebore op -11-12-1891, gedoop op -07-08-1892 te Piketberg.
   6.  Petrus Jasper Johannes, gebore op -16-07-1894, gedoop op -30-08-1894 te Piketberg.

VI.373    Hermanus Jacobus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e1.f4.g2), gebore op -29-10-1861, gedoop op -02-03-1862 te Piketberg, oorlede ± 1896, seun van Hermanus Jacobus van ZIJL (kode: b6.c2.d1.e1.f6) (kyk V.190) en Aletta Maria RAS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-12-1886 te Piketberg met Huibrecht Elizabeth Helena SMIT, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Alida, gebore op -11-02-1888, gedoop op -18-09-1888 te Piketberg.
   2.  Hermanus Jacobus, gebore op -28-02-1890, gedoop op -06-04-1890 te Piketberg.
   3.  Willem Johannes, gebore op -02-02-1894, gedoop op -01-07-1894 te Piketberg.
   4.  Jacobus Johannes Petrus, gebore op -22-11-1895, gedoop op -04-10-1896 te Piketberg.

VI.382    Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g1), gebore op -29-11-1841, gedoop op -27-02-1842 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.200) en Sarah Johanna COETSEE.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-04-1863 te Piketberg met Huibregt Maria Martina THIART, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -18-12-1864, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   2.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -30-03-1867, gedoop op -26-07-1867 te Piketberg.
   3.  Gerrit, gedoop op -10-02-1869 te Piketberg.
   4.  Johannes Erasmus Albertus, gedoop op -08-08-1869 te Piketberg.
   5.  Hendrik Frederik Johannes, gebore op -21-12-1870, gedoop op -10-09-1871 te Piketberg.
   6.  Anna Francina Gerendina, gebore op -22-11-1875, gedoop op -13-02-1876 te Piketberg.
   7.  Willem Johannes, boer distr. Moorreesburg, gedoop op -03-02-1878 te Piketberg.
   8.  Johanna Christina, gebore op -27-03-1880, gedoop op -06-08-1880 te Piketberg.

VI.387    Jan Hendrik Marthinus Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g6), gebore op -08-06-1858 te Piketberg, gedoop op -06-02-1859 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.200) en Alida Hendrina Petronella THIART.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -04-04-1882 te Piketberg met Maria Margaretha Dorothea van ZYL, gebore ± 1864 te ?? Oorlede 1924 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus, gebore op -09-09-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   2.  Anna Catharina Francina, gebore op -11-04-1887, gedoop op -15-09-1887 te Piketberg.
   3.  Alida Hendrika Petronella, gebore op -14-04-1888, gedoop op -14-10-1888 te Piketberg.
   4.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -05-08-1891, gedoop op -24-01-1892 te Namakwaland.
   5.  Jacobus Gerrit, gebore op -07-01-1894, gedoop op -16-09-1894 te Vanrhynsdorp.
   6.  Jan Hendrik Marthinus, gebore 1895-1896 te ??
   7.  Huibrecht Helena, gebore op -29-03-1897, gedoop op -29-08-1897 te Vanrhynsdorp.

VI.389    Jacobus François van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g5), boer, gebore op -05-08-1858, gedoop op -26-12-1858 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.200) en Alida Hendrina Petronella THIART.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -05-04-1892 te Piketberg met Johanna Maria Margaretha Dorothea van ZYL, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Francina Catharina, gebore op -07-02-1893, gedoop op -30-07-1893 te Piketberg.
   2.  Alida Hendrika, gebore op -12-11-1894, gedoop op -07-01-1895 te Piketberg.
   3.  Jacoba Francina Gerendina, gebore op -09-10-1896, gedoop op -28-02-1897 te Piketberg.

VI.396    Johannes Erasmus (Jan) van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g1), gebore op -10-11-1850, gedoop op -13-04-1851 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.208) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-02-1873 te Piketberg met Elizabeth Johanna Catharina SMIT, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -23-06-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -21-03-1899 te Piketberg met Susanna Sophia Glaudina van LILL.
   2.  Johanna Adriana, gebore op -10-10-1876, gedoop op -21-01-1877 te Piketberg.
   3.  Martha Maria, gedoop op -25-08-1878 te Piketberg.
   4.  Elizabeth Johanna Catharina, gebore op -22-08-1879, gedoop op -18-01-1880 te Piketberg.
   5.  Maertha Maria Geertruida, gebore op -26-04-1882, gedoop op -18-10-1882 te Piketberg.
   6.  Huibrecht Maria Elizabeth, gebore op -08-07-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   7.  Helena Jeanetta Johanna, gebore op -30-06-1887, gedoop op -15-04-1888 te Piketberg.
   8.  Nicolaas Johannes, gebore op -08-02-1890, gedoop op -18-07-1890 te Piketberg.
   9.  Johannes Erasmus, gebore op -03-11-1892, gedoop op -29-01-1893 te Piketberg.
   10.  Catharina Helena Sophia, gebore op -01-05-1895, gedoop op -26-01-1896 te Piketberg.

VI.401    Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g4), gebore op -13-03-1863, gedoop op -05-10-1862 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.208) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE.
Getroud in die kerk ± 1887 te ?? Vrou is Wilhelmina Jacoba KOTZÉ, gebore ± 1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VII.328).

VI.408    Jacobus Erasmus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f8.g10), gebore op -23-07-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.208) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Johanna Adriana van ZYL, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VII.330).

VI.410    Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g11), boer, gebore op -16-04-1877, gedoop op -08-07-1877 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.208) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-03-1907 te Piketberg met Helena Catharina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1884 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -17-04-1910 te Wittewater, oorlede op -16-07-1998 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1939 te ?? Vrou is Hester Wilhelmina van der WESTHUIZEN, gebore op -22-08-1918, oorlede op -22-09-1994 op 76-jarige ouderdom, begrawe te Piketberg.

VI.418    Jacobus Gert van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g3), boer op Papkuilsvlei, gebore op -22-06-1856, gedoop op -04-01-1857 te Piketberg, oorlede op -17-05-1937 te Valkenburg, distr. Kaapstad op 80-jarige ouderdom, woonde: Wolmaranstad, Transvaal, seun van Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.211) en Anna Francina Catharina LOCHNER.
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -11-03-1884 te Piketberg met Catharina Helena COETZEE, 22 jaar oud, gebore op -29-11-1861 te ?? Oorlede op -27-04-1904 op 42-jarige ouderdom, dogter van Jasper Daniël Alettus COETZEE en Martha Magdalena KOTZÉ. {sy was vroeër getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-04-1880 te Piketberg met Dirk Johannes Albertus van ZYL, 21 jaar oud (kyk VI.438).}
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -11-10-1907 te Redelinghuis met Maria Anna Elizabeth HANEKOM, 34 jaar oud, gebore op -03-10-1873 te ?? Oorlede op -11-04-1943 op 69-jarige ouderdom. Het geziin verhuist naar Transvaal en koopt de plaas Rietfontein bij Kingswood.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Gerrit, gebore op -27-03-1885, gedoop op -17-04-1885 te Piketberg, oorlede op -18-03-1969 te ?? op 83-jarige ouderdom.
   2.  Anna Sophia Catharina, gebore op -10-11-1886, gedoop op -22-03-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Alwyn SMIT.
   3.  Catharina Helena van ZIJL (kyk VII.337).
   4.  Jasper Daniël Albertus, gebore op -08-06-1890, gedoop op -23-09-1890 te Piketberg, oorlede op -11-08-1971 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   5.  Hendrik Marthinus, gebore op -10-05-1892, gedoop op -24-07-1892 te Piketberg, oorlede op -07-12-1961 te ?? op 69-jarige ouderdom.
   6.  Coenraad Hendrik, gebore op -08-06-1895, gedoop op -28-07-1895 te Piketberg, oorlede op -06-04-1973 te ?? op 77-jarige ouderdom.
   7.  Johanna Maria Adriana, gebore op -17-12-1896, gedoop op -28-02-1897 te Piketberg, oorlede op -07-05-1905 te Boerenkruid, Papkuilsvlei, Piketberg op 8-jarige ouderdom.
   8.  Johannes Erasmus Hermanus (kyk VII.342).
   9.  Willem Johannes, gebore op -20-01-1900 te ?? Oorlede op -08-07-1965 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   10.  Johanna Aletta Maria (Hannie), gebore op -18-05-1913 te ??
Getroud in die kerk ± 1936 met Fré (Bosxman), gebore ± 1911.

VI.421    Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g5), boer op Draaihoek, gebore op -26-07-1860, gedoop op -26-01-1861 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.211) en Anna Francina Catharina LOCHNER.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-01-1887 te Vanrhynsdorp met Anna Johanna Elizabeth LOCHNER, gebore ± 1869 te Draaihoek, distr. Piketberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Johanna Maria, gebore op -26-01-1889, gedoop op -07-04-1889 te Vanrhynsdorp.
   2.  Anna Francina Catharina, gebore op -14-07-1891, gedoop op -20-09-1891 te Namakwaland.
   3.  George Philippus, gebore op -06-05-1896, gedoop op -13-08-1896 te Vanrhynsdorp.

VI.426    Willem Johannes van ZYL, gebore op -05-11-1867, gedoop op -26-11-1867 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.211) en Anna Francina Catharina LOCHNER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -18-03-1890 te Piketberg met Martha Magdalena COETZEE, gebore ± 1869.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -03-07-1891, gedoop op -23-12-1891 te Piketberg.
   2.  Gert Stephanus, gebore op -12-03-1893, gedoop op -29-10-1893 te Namakwaland.
   3.  Jasper Daniël, gebore op -05-09-1895, gedoop op -13-09-1896 te Vanrhynsdorp.

VI.430    George Philip van ZYL, boer, gebore op -24-07-1874, gedoop op -04-10-1874 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.211) en Anna Francina Catharina LOCHNER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-06-1895 te Piketberg met Johanna Wilhelmina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  N.N. Gebore op -29-05-1896, gedoop op -19-07-1896 te Piketberg.

VI.432    Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g12), gebore op -07-10-1877, gedoop te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.211) en Anna Francina Catharina LOCHNER.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -23-02-1897 te Piketberg met Jeanetta Jacoba van der WESTHUIZEN, gebore ± 1879 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Francina Catharina, gebore op -23-01-1899, gedoop op -15-04-1899 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -27-07-1926 te Koringberg met Hendrik Jacobus RUST, gebore ± 1903 te ??
   2.  Jeanetta Jacoba, gebore op -06-08-1900, gedoop op -24-10-1900 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1924 te ?? Man is Johannes Nicolaas Amos van JAARSVELD, gebore ± 1899.
   3.  Jacobus Gert, gebore op -27-01-1901, gedoop op -14-05-1902 te Piketberg.

VI.436    Erasmus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f12.g2), gebore op -28-05-1857, gedoop op -23-08-1857 te Piketberg, oorlede op -07-06-1927 te Piketberg, Kaapproncie (SA) op 70-jarige ouderdom, bezat plaas Ezelshoek. Deze ging naar twee zonen. Seun van Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.217) en Belia Maria Hendrika KOETZEE.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -14-04-1878 te ?? Vrou is Hilletje Aletta Johanna BRAND, 26 jaar oud, gebore op -13-06-1851 te ?? geb jr niet zeker (slecht leesbaar), oorlede op -09-09-1926 te Piketberg, Kaapprovincie (SA) op 75-jarige ouderdom, dogter van Marthinus Melck BRAND en Sophia Catharina Elizabeth GILDENHUYS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sophia Catharina Elizabeth, gebore op -16-03-1879, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg, blijft ongehuwd.
   2.  Erasmus Johannes, gebore op -19-07-1880, gedoop op -03-10-1880 te Piketberg, woont op plaas Ezelstreek (info: familiebijbel).
   3.  Belia Maria Hendrika, gebore op -02-04-1882, gedoop op -16-10-1882 te Piketberg.
   4.  Anna Catharina Sophia, gebore op -23-03-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   5.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -12-12-1885, gedoop op -28-07-1886 te Piketberg.
   6.  Marthinus Melck Brand, gebore op -23-08-1887, gedoop op -15-04-1888 te Piketberg.
   7.  Hilletje Aletta Johanna, gebore op -20-12-1889, gedoop op -18-07-1890 te Piketberg.
   8.  Dirk Albertus Johannes, boer op Ezelshoek, gebore op -29-09-1891, gedoop op -24-07-1892 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-04-1914 te Aurora met Hilletje Aletta VISSER, gebore ± 1895 te Ezelshoek, distr. Piketberg.
   9.  Albertus Barend, gebore op -09-11-1893, gedoop op -12-09-1894 te Piketberg.

VI.438    Dirk Johannes Albertus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12.g3), gebore op -25-11-1858, gedoop op -26-12-1858 te Piketberg, oorlede ± 1881, seun van Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.217) en Belia Maria Hendrika KOETZEE.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -05-04-1880 te Piketberg met Catharina Helena COETZEE, 18 jaar oud, gebore op -29-11-1861 te ?? Oorlede op -27-04-1904 op 42-jarige ouderdom, dogter van Jasper Daniël Alettus COETZEE en Martha Magdalena KOTZÉ. {sy is later getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -11-03-1884 te Piketberg met Jacobus Gert van ZYL, 27 jaar oud (kyk VI.418).}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -12-01-1881, gedoop op -12-09-1881 te Piketberg.

VI.439    Johannes Erasmus van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12.g4), gebore op -10-08-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg, seun van Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.217) en Belia Maria Hendrika KOETZEE.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -04-03-1890 te Piketberg met Martha Magdalena BRABD, gebore ± 1862.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -28-03-1891, gedoop op -23-07-1891 te Piketberg.
   2.  Erasmus Johannes, gebore op -08-11-1892, gedoop op -27-08-1893 te Piketberg.
   3.  Jan Erasmus, gebore op -17-09-1897, gedoop op -21-03-1898 te Piketberg.

VI.445    Willem Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f12.g9), gebore op -22-10-1872, gedoop op -10-11-1872 te Piketberg, seun van Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.217) en Belia Maria Hendrika KOETZEE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-03-1897 te Piketberg met Hilletje Elizabeth Wilhelmina BRAND, gebore ± 1874 te Rietvlei, Piketberg, oorlede op -17-02-1913 te Amas, Warmbad (SA), jaartal is niet juist weergegeven >> moet 1913 zijn ipv '12.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus, gebore op -02-02-1898 te ??
   2.  Maria Magdalena, gebore op -11-04-1899 te ??
   3.  Belia Maria Hendrika, gebore op -30-07-1900 te ??
   4.  Cecilia Gesie Elizabeth, gebore op -06-12-1903 te ??
   5.  Hendrik Johannes, gebore ± 1906, oorlede < 1913.
   6.  Willem Johannes, gebore ± 1907 te ?? Oorlede op -02-11-1918 te Keetmanshoop. Britse nationaliteit.
   7.  Floris Johannes Jacobus, gebore op -20-06-1909 te ??
   8.  Hilletje Elizabeth Wilhelmina (Alice) (kyk VII.382).

VI.447    Sarah Margrietha Magdalena van ZYL, gebore op -12-11-1858 te Ribboksfontein, gedoop op -09-01-1859 te Victoria-wes, dogter van Willem Hendrik van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.227) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-08-1879 te Victoria-Wes met Willem Hendrik van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.468).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Elizabeth Ingenaas, gebore op -18-11-1880 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -06-02-1881 te Victoria-Wes.
   2.  Hester Sophia, gebore op -16-08-1882 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -09-09-1882 te Victoria-Wes, ongehuwd.
   3.  Sarah Margrietha Magdalena, gebore op -30-10-1884 te Nauwte, distr. Victoria-Wes, gedoop op -28-12-1884 te Victoria-Wes.
Getroud ± 1902 met Dirk Petrus HUMAN, gebore ± 1877 te Hartbeeskuil, distr. Victoria-Wes.
   4.  Hendrik Gideon (Hennie), metselaar, gebore op -13-03-1889 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -26-05-1889 te Victoria-Wes.
Getroud (1) ± 1900 met Hester HUMAN, gebore ± 1878.
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -12-07-1920 te Prieska met Aletta Barendina ROSENKRANTZ, gebore ± 1899 te ??
   5.  Elizabeth Huibrecht (Bettie), gebore op -25-02-1891 te Suikerkolk, Vosburg (ZA), gedoop op -31-05-1891 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 44-jarige ouderdom op -30-12-1935 te Prieska met Pieter MARITZ, onderwijzer De Aar, gebore ± 1880 te ??
   6.  Willem Hendrik (Willie) (kyk VII.392).
   7.  Johannes Jacob (Hansie) (kyk VII.393).
   8.  Johannes (Hansie), gebore op -24-10-1902 te Suikerkolk, distr. Victoria-Wes, gedoop op -23-11-1902 te Vosburg, oorlede ± 1972 te Prieska.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -11-02-1929 te Prieska met Maria Petronella VENTER, 24 jaar oud, gebore op -30-01-1905 te Vredelus, oorlede ± 1981 te Prieska.

VI.448    Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2), veeboer, gebore op -01-10-1860 te Ribboksfontein, gedoop op -28-10-1860 te Victoria-wes, seun van Willem Hendrik van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.227) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-07-1883 te Victoria-Wes met Anna Sophia (Annie) SNYMAN, 20 jaar oud, gebore op -04-06-1863 te Victoria-Wes, gedoop op -05-07-1863 te Victoria-Wes.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik (kyk VII.397).
   2.  Elizabeth Wilhelmina, gebore op -01-12-1887 te ?? Gedoop op -08-01-1888 te Victoria-Wes, oorlede op -04-10-1918 te ?? op 30-jarige ouderdom.
   3.  Jacoba Elizabeth Ignalius, gebore op -21-05-1891 te ?? Gedoop op -02-08-1891 te Victoria-Wes.
   4.  Anna Sophia, gebore op -29-11-1893 te Bulberg, distr. Carnarvon, gedoop op -07-01-1894 te Carnarvon.
   5.  Christoffel Frans, gebore op -25-02-1896 te Bulberg, distr. Carnarvon, gedoop op -19-04-1896 te Vosburg.
   6.  Hendrika Sara Margaretha, gebore op -08-12-1899 te ?? Gedoop op -14-01-1900 te Vosburg.

VI.452    Johannes (Jan) van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g4), gebore op -15-05-1865 te Ribboksfontein, gedoop op -21-05-1865 te Victoria-Wes, seun van Willem Hendrik van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.227) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -15-03-1886 te Victoria-Wes met Alida Catharina SINCLAIR, gebore ± 1867 te ??`.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik, gebore op -06-11-1887, gedoop op -04-12-1887 te Victoria-Wes.
   2.  Alida Catharina Melvina, gebore op -17-01-1890 te Soutwater, gedoop op -09-03-1890 te Victoria-Wes.
   3.  Jacoba Elizabeth, gebore op -12-10-1891 te Soutwater, distr. Victoria-Wes, gedoop op -13-12-1891 te Victoria-Wes.
   4.  Anna Geertruida Sinclair, gebore op -06-12-1893 te Soutwater, distr. Victoria-Wes, gedoop op -07-01-1894 te Victoria-Wes.
   5.  Sara Margaretha Magdalena, gebore op -19-10-1896, gedoop te Vosburg.