Parenteel van Gideon van ZIJL  (a5.b5) - Zuid-Afrika, zoon van Willem-4 van Zijl (uit Delft)

Let op:
 in de ''oude nummering'' is het vierde kind -Hendrina, jong ovl- niet opgenomen. Zij wordt ook wel aangeduid als 3(a), maar volgens het nummersysteem is dat niet juist.
 Op deze site is ervoor gekozen 'door te nummeren', dus de afstammelingen van
Gideon hebben als eerste letter b5 en die van Pieter b6.

voor het laatst bijgewerkt op:  13-10-2020

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, ontstaan mede dankzij inbreng van anderen. Daarvoor wil ik met name dankzeggen aan Jan Langenhoven, die mij toestemde zijn gegevens over de Van Zyl-en van de Hermitage te delen. Recent stuurde Ruhan van Zyl uit Australië een aanvulling met het nageslacht van Jacobus Albertus van Zyl (x Magdalena Auret), waaruit opnieuw bleek dat er een fout staat op cd-17 van GISA. Ook dankzij uitvoerige mailwisseling met Deon van Zyl, konden de gegevens van die tak goed worden uitgewerkt (o.a. Barrydale). Door onderzoek van Lyn Lovering kon de tak vanaf haar grootouers ook worden toegevoegd
Om te zorgen dat de laadtijd op de computer niet al te groot wordt, is het nageslacht van de vier zoons van Willem (-4) en Christina van Loveren opgedeeld. De tak van Gideon van Zijl (b5)bevat op dit moment -oktober 2020 - 3854 personen. Er wordt -samen met onder andere nog levende nazaten- gewerkt aan het verder ' compleet ' maken van deze tak.


In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij hiervoor toestemming werd gegeven via het invulformulier of anderszins Mocht u desondanks onterechte gegevens tegenkomen, dan zullen deze na een e-mail uwerzijds worden verwijderd..
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu
   23 januari: Stamouer_Van_Zijl-dag      >> zie:  Facebookgroup Van Zyl  

  Bij voorbaat dank voor uw inbreng, van welke soort dan ook.                                                                                                                                                               3 afb.

  Als uitvoertaal is Zuid-Afrikaans gekozen; de opmerkingen staan in het Nederlands.

 
Klik voor vergrotingVoor de Zuid-Afrikaanse stamvader en zijn voorgeslacht:
zie   Willem van Zijl & Christina van Loverenklik voor vergroting

Het nageslacht van Gideon is talrijk. Zij vestigden zich in het zuidwestelijke, noordelijke en oostelijk deel van de Kaapkolonie.
Een groot deel trok naar de kleine Karoo met dorpen als Robertson, Montagu, Ladismith, Riviersonderend, Heidelberg, Swellendam -inclusief de Hermitage- en Riviersdal. Sommige gezinnen trokken nog verder en kwamen terecht in Graaff-Reinet, Colesberg, Burgersdorp en Lady Grey.

Om het opzoeken / controleren van de juiste persoon beter mogelijk te maken, is de in Zuid-Afrika gebruikelijke codering b5.c3.d4 enz. toegevoegd sinds 01-01-2016 (met 'een punt tussen elke generatie'! Niet vergeten ;-))

Parenteel
 
I.1    Gideon van ZIJL (kode: a5.b5), gedoop op -09-12-1703 te Drakenstein (RSA), oorlede ± 1773 te Kaap de Goede Hoop, vernoemd naar de vader -zo goed als zeker- van moeder Christina: chirurgijn Gideon van Looveren, gevestigd te Zaandam. Dit vraagt nog nader onderzoek! Seun van Willem van ZIJL (Willem-4) (kode: y1.z2.a5), onderbaastuinier in dienst VOC; boer op Simondium, en Christina van LOVEREN (van Looveren).
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-11-1729 te Drakenstein, Cape (SA) met Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN, 20 jaar oud, gebore op -20-11-1709, gedoop op -19-04-1711 te Cape province, dogter van Jacobus van EEDEN en Regina van AHRENTSDORF. Het gezin verlaat Kaap de Goede Hoop en vestigt zich bij de Olifantsrivier. Hun nakomelingen wonen in de omgeving Tullenbagh, Stellendam en Graaf Reinet.
Uit hierdie huwelik:

   1.  Willem Johannes (Jan), gedoop (Nederduits ger) op -31-08-1732 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) (getuies: Marija Catrijna van Eeden & Johannes Potgieter), oorlede 10-1760 te ?? burger van Swellendam.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -11-08-1753 met Adriana NEL, 28 jaar oud, gebore op -31-03-1725, dogter van Pieter Willem NEL en Aletta Gerritsdr van DEVENTER.
   2.  Jacobus, gedoop op -07-11-1734 te Tulbagh.
   3.  Frederik (kyk II.4).
   4.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk II.7).
   5.  Johannes (kyk II.9).
   6.  Christina Johanna, gebore op -12-08-1742 te Kaap de Goede Hoop, gedoop op -08-12-1742 te Drakenstein, oorlede 1780 te ??
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-10-1765 te Yulbach met Johannes Lodewijk JORDAAN, 36 jaar oud, gedoop op -04-09-1729 te Kaap de Goede Hoop, oorlede ± 1779, seun van Louis JORDAAN en Petronella van STADEN.
   7.  Regina Catherina, gebore op -02-10-1746, oorlede op -12-04-1823 te Swellendam op 76-jarige ouderdom.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -11-09-1763 met Johan Christoffel ROGGE, wamaker; meulenaar (1770), gebore ±1720 te Neustadt (Dld), oorlede op -20-09-1800. {hy was vroeër getroud ± 1758 met Martha de JAGER, gebore ± 1740.}
   8.  Maria Elisabeth (kyk II.16).
   9.  Gideon (kyk II.18).

II.4    Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3), gedoop op -11-11-1736 te Drakenstein, Cape (SA), oorlede <12-10-1795 te Oudekraal Bosjesmanrivier, op 12-10-1794 wordt een inventaris van alle sodanige goederen..' opgesteld ''door eerstgenoemde ''met de dood ontruimd en nagelaaten...'', vrijburger van Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5) (kyk I.1) en Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN.
Getroud (1) op 24-jarige ouderdom op -01-03-1761 te Tulbagh, Cape (SA) met Cornelia NEL, 20 jaar oud, gebore op -27-11-1740 te Tulbagh, Cape (SA), oorlede ± 1777 te Cape, dogter van Pieter Willem NEL en Aletta van DEVENTER.
Getroud (2) op 41-jarige ouderdom op -18-10-1778 te Cape, (SA) met Susanna Elisabeth ROSSOUW, 18 jaar oud, gedoop op -25-11-1759, dogter van Pierre (Pieter) ROSSOUW en Martha NORTJE. Zij bezitten een 'slve meid, genaamd Rosalyn van de Caab'. {sy is later getroud op 36-jarige ouderdom op -29-11-1795 met Gerrit van EMMENIS, 31 jaar oud, gedoop op -19-02-1764, seun van Gerrit van EMMENIS en Maria Aletta JACOBS.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Willem (kyk III.1).
   2.  Maria Elisabeth, gedoop op -01-04-1764 te Paarl.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -10-10-1784 te Cape (SA) met Daniel Johannes SWART, 26 jaar oud, gebore op -31-10-1757 te Cape (SA), oorlede te Swellendam, Cape (SA), seun van Pieter SWART en Maria Catharina BURY.
   3.  Gideon (kyk III.6).
   4.  Willem (kyk III.8).
   5.  Frederik (kyk III.9).
   6.  Gerrit Johannes (kyk III.11).
   7.  Jacobus Albertus (kyk III.14).
   8.  Johannes Petrus (kyk III.16).
   9.  Cornelia (kyk III.19).
Uit die tweede huwelik:
   10.  Pieter Gabriel (kyk III.20).
   11.  Martha Aletta, gedoop op -08-08-1782 te Tulbagh.
Getroud (1) op 16-jarige ouderdom op -27-01-1799 te Kaapstad met Pieter ROSSOUW, 22 jaar oud, gedoop op -18-08-1776.
Getroud (2) op 47-jarige ouderdom op -17-07-1830 te Swellendam met Johan Adam SIEDEL, gebore ± 1786.
   12.  Anna Elisabeth, gedoop op -18-01-1784 te Kaapstad.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -29-04-1804 te Swellendam, Cape (SA) met Gabriel Bartholomeus CONRADIE, 20 jaar oud, gedoop op -30-11-1783, seun van Frederik Hendrik CONRADIE en Elisabeth ROSSOUW.
   13.  Susanna Elisabeth, gedoop op -12-09-1786 te Paarl (SA).
Getroud op 16-jarige ouderdom op -24-04-1803 te Stellendam met Johannes Jacobus van DEVENTER, 22 jaar oud, gedoop op -12-11-1780, seun van Gerrit van DEVENTER en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk II.16).
   14.  Johanna Catharina, gedoop op -03-10-1788 te Kaapstad.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -08-07-1804 met Gerrit ROSSOUW, 26 jaar oud, gedoop op -25-01-1778.
   15.  Petronella Magdalena, gebore op -28-12-1790, gedoop op -16-09-1791, oorlede op -29-10-1851 te Kaap de Goede Hoop op 60-jarige ouderdom.
Getroud ± 08-1807 te Swellendam (SA) met Willem Adriaan van DEVENTER, gebore op -09-05-1782 te Middelvoetpad, Robertson, oorlede op -27-08-1861 te Zandfontein, Roibertson op 79-jarige ouderdom.
   16.  Frederica Magdalena, gedoop op -15-11-1794.

II.7    Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4), gedoop op -04-10-1738 te Drakenstein, Cape prov. (SA), oorlede op -22-03-1830 te Swellendam op 91-jarige ouderdom, vrijburger van Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5) (kyk I.1) en Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -25-12-1763 te Cape (SA) met Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade), 23 jaar oud, gedoop op -15-01-1740 te Overberg, Cape (SA), dogter van Hendrik GILDENHUIZEN en Cornelia SWART. {sy was vroeër getroud op 21-jarige ouderdom op -01-11-1761 met Jan Sebastiaan RABIE, 29 jaar oud, gebore op -02-08-1732, seun van Christiaan RABIE en Margaretha PIJL.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Margaretha, gebore te Swellendam, gedoop op -25-12-1764 te Swellendam, oorlede op -23-07-1842 te Bosjesmanpad, Swellendam op 77-jarige ouderdom.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -28-10-1781 te Cape (SA) met Frederik Jacobus van EEDEN, 16 jaar oud, gedoop op -02-12-1764 te Cape (SA), seun van Joseph van EEDEN en Anna Francina BOOIJEN.
   2.  Gideon (kyk III.35).
   3.  Maria Elisabeth van ZIJL, gebore op -02-10-1768 te Stellenbosch (Wes-Kaap), gedoop op -26-10-1768.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -03-05-1789 met Gabriel CELLIER, 23 jaar oud, gebore op -01-12-1765, seun van Abraham CELLIER en Anna ROSSOUW.
   4.  Geertruy van ZIJL, gebore op -20-08-1769, gedoop op -19-11-1769, oorlede op -20-01-1831 te ?? op 61-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -11-04-1792 met Frederik Jacobus van EEDEN, gebore ± 1767, oorlede op -26-06-1834, seun van Johannes van EEDEN en Wilhelmina COERTSE.
   5.  Hendrik van ZIJL, gebore op -29-09-1771, gedoop op -05-10-1771 te Tulbagh.
   6.  Regina Catherina van ZIJL, gedoop op -01-08-1773, oorlede op -30-12-1863 op 90-jarige ouderdom.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -15-01-1792 met Hermanus Jacobus KRIEL, 25 jaar oud, gebore op -28-12-1766, gedoop op -01-01-1767 te Drakenstein, Cape (SA), oorlede op -12-07-1833 op 66-jarige ouderdom, seun van Theodorus KRIEL en Magdalena Geertruy du PLESSIS.
   7.  Christina Johanna van ZIJL, gebore op -16-04-1776, oorlede op -25-12-1853 op 77-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -16-06-1793 met Johannes Hendrik FOUCHE, 38 jaar oud, gebore op -18-08-1754. {hy was vroeër getroud ± 1779 met Hester CILLIERS, gebore ± 1756, oorlede < 06-1793.}
   8.  Jacoba Alberta van ZIJL (kyk III.48).
   9.  Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kyk III.50).
   10.  Jacobus Albertus van ZIJL (kyk III.52).
   11.  Barend, gedoop op -03-03-1782 te Tulbagh.
   12.  Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kyk III.56).
   13.  Petrus Arnoldus van ZIJL (kyk III.58).

II.9    Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c5), burger van Swellendam, gedoop op -01-04-1741 te Paarl, oorlede < 04-1796, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5) (kyk I.1) en Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -08-03-1761 te Drakenstein, Cape (SA) met Maria Magdalena de JAGER, 18 jaar oud, gedoop op -25-12-1742.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -12-09-1762.
   2.  Johannes, gedoop op -20-05-1764 te Tulbagh.
   3.  Magdalena, gedoop op -26-01-1766 te Stellenbosch, oorlede op -14-11-1831 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -30-10-1784 te Paarl met Johannes JONKER, 24 jaar oud, gedoop op -21-09-1760 te Paarl.
   4.  Maria Elisabeth, gedoop op -07-02-1768 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -21-10-1787 te Kaapstad met Gideon Jacobus JOUBERT, gebore ± 1766.
   5.  Carel Pieter, gedoop op -30-09-1770 te Kaapstad.
   6.  Gideon, gedoop op -03-10-1772 te Tulbagh.
   7.  Pieter Christiaan, gedoop op -08-10-1774 te Tulbagh.
   8.  Martha Johanna, gebore op -13-04-1776.
Getroud ± 1801 met David Jacob le ROUX, gebore ± 1776.
   9.  Hester Catherina, gebore op -24-05-1778.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-05-1802 te Kaapstad met Johannes Godfried BRUERE (Bruwer), 28 jaar oud, gebore op -13-02-1774 te Kaap de Goede Hoop, oorlede op -20-02-1852 te ?? op 78-jarige ouderdom. {hy is later getroud ± 1804 te ?? Vrou is Johanna MASSORET, gebore ± 1777 te ??}
   10.  Wilhelm Frederik Jacobus (kyk III.74).
   11.  Christina Regina, gedoop op -22-12-1782 te Tulbagh, oorlede 1818 te Kaap de Goede Hoop.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -22-03-1806 te Swellendam met Hermanus Benjamin le ROUX, 21 jaar oud, gedoop op -02-10-1784 te ??

II.16    Maria Elisabeth van ZIJL, gebore op -25-12-1748 te Tulbagh, dogter van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5) (kyk I.1) en Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN.
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -08-02-1767 te Tulbagh met Gerrit van DEVENTER, 25 jaar oud, gebore op -11-06-1741, seun van Jacob van DEVENTER en Dorothea COETZER.
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -10-04-1790 te Kaapstad met Hendrik Jeremias ROUX, gebore ± 1746, seun van David ROUX en Maria HOPPE.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Jacobus, gedoop op -12-11-1780.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-04-1803 te Stellendam met Susanna Elisabeth van ZIJL, 16 jaar oud, gedoop op -12-09-1786 te Paarl (SA), dogter van Frederik van ZIJL (kyk II.4) en Susanna Elisabeth ROSSOUW.

II.18    Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9), boer; vrijburger van Swellendam, gebore 07-1752, gedoop op -02-07-1752 te Tulbagh, Weskaap, oorlede op -27-07-1836 te Snipfontein, Swellendam. Hij is op het moment van zijn ovl nog steeds getrouwd met Elisabeth Beukman! Diverse vermeldingen op internet dat hij een tweede maal getrouw zou zijn met Regina Wolfaardt zijn dus onjuist! Begrawe te Farm Graveyard 'Snipfontein'. Hij maakt zijn testament op 01-07-1815, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5) (kyk I.1) en Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN.
Getroud op -10-11-1776 te Capetown (SA) met Elisabeth BEUKMAN, gebore 02-1755, gedoop op -16-01-1757 te Swellendam, Wes-Kaap, oorlede op -09-07-1840 te Swellendam, dogter van Christoffel BEUKMAN en Elizabeth Margaretha NIEMANN. In hul testament is die volgende bepaal:
1. Die opstal van die leningsplaas "Snippefontein" in Swellendam word vir die bedrag van 8.000 Gulders bemaak aan hul seuns: Christoffel en Willem Jacobus van Zijl.
2. Die helfte van die opstal van die leningplaas "Melkhoiute Kraal", Drooge Valey te Swellendam word vir die bedrfag van 4.000 Gulders bemaak aan hul seuns: Frederik Johannes en Diederik Johannes van Zijl. Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elisabeth (kyk III.79).
   2.  Elisabeth Sophia, gedoop op -21-03-1779 te Kaapstad.
   3.  Catherina Magdelena, gebore op -29-10-1780 te plaas "Ou Bossieveld", Robertson, oorlede op -13-02-1861 te Stellenbosch op 80-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -11-01-1801 te Cape (SA) met Hercules Johannes du PREEZ, 27 jaar oud, gedoop op -25-07-1773 te Stellenbosch, seun van Hercules Christiaan du PREEZ en Regina Catharina VOGEL.
   4.  Gideon Georg (kyk III.83).
   5.  Christoffel (kyk III.85).
   6.  Elisabeth Margaretha, gebore op -10-12-1786.
Getroud ± 1812 met Johannes Christoffel LOURENS, gebore ± 1785.
   7.  Johanna Catherina, gebore op -14-05-1789.
   8.  Magdalena Susanna, gebore op -10-11-1790, oorlede op -05-07-1880 te Oudshoorn, Western Cape (SA) op 89-jarige ouderdom.
Getroud ± 1815 met Hendrik Andreas LOURENS, gebore ± 1792.
   9.  Willem Jacobus (kyk III.93).
   10.  Frederik Johannes, gedoop op -15-03-1795 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 65-jarige ouderdom op -17-07-1860 te Mosselbaai met Alida Elizabeth VIVIER, gebore ± 1835 te ??
   11.  Cornelia Wilhelmina (Magdalena), gebore op -01-04-1797 te Gouritsrivier, Swellendam, gedoop op -01-10-1797 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -11-01-1816 te George met Jacobus Stephanus van der WATT, 25 jaar oud, gedoop op -25-12-1790.
   12.  Hester Jacoba, gedoop op -13-11-1799 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -15-11-1828 te George met Hendrik van HUYSTEEN, gebore ± 1786 te v Plettenbergbaai.
   13.  Dirk (Diederik) Johannes (kyk III.101).
   14.  Nicolaas Johannes van ZYL (kyk III.104).

III.1    Pieter Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d1), gedoop op -15-08-1762 te Tulbagh, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -06-03-1785 te Kaapstad met Marie van STADEN, gebore ± 1764, gedoop op -14-04-1754, oorlede ± 1793. {sy was vroeër getroud ± 1777 met LOMBARD, gebore ± 1752, oorlede < 1785.}
Getroud (2) op 31-jarige ouderdom op -13-04-1794 te Kaapstad met Aletta Sophie EMMENES, gebore ± 1770.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -25-03-1793, oorlede <26-10-1797, op basis patronym broer.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Gerrit Cornelis Dirk, gebore ± 1796.
Getroud in die kerk <1816 met Catharina Wilhelmina OLIVIER, gedoop op -07-07-1799 te ?? {sy is later getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-09-1816 te Graaf Reinet met Willem Jacobus Albertus MEINTJES, 16 jaar oud, gebore op -26-08-1800 te Tulbagh.}
   3.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk IV.4).
   4.  Maria Aletta (kyk IV.7).
   5.  Susanna Elizabeth, gebore ± 1802 te ??

III.6    Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3), gedoop op -18-12-1765 te Tulbagh. Burger van Graaff Reinet, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -20-07-1788 te Kaapstad met Aletta Catharina LOMBARD, 13 jaar oud, gedoop op -10-02-1775.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik (kyk IV.10).
   2.  Johannes Jurgens, gedoop op -04-11-1792 te Tulbagh.
   3.  Jacobus Albertus (kyk IV.14).
   4.  Daniël Petrus van ZYL (kyk IV.17).
   5.  Maria Cornelia Catharina, gebore op -27-02-1803.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -04-04-1819 te Graaff-Reinet met Jan Abraham MEYER, gebore ± 1791.
   6.  Aletta Catharina, gebore op -14-09-1806.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -14-07-1823 te Cradock met Gert van DEVENTER, gebore ± 1803 te ??
   7.  Cornelia Margaretha, gebore op -26-12-1809.
   8.  Gezina Catharina, gebore op -25-12-1811, gedoop op -05-10-1812 te Graaff-Reinet.
   9.  Gideon Jacobus Albertus (kyk IV.25).

III.8    Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4), gedoop op -04-10-1767 te Tulbagh, oorlede op -07-05-1846 te Alletha', Houtkraal, distr. Swellendam op 78-jarige ouderdom, burger van Swellendam, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -08-10-1797 te Kaapstad met Maria Elisabeth van ZIJL, 19 jaar oud (kyk III.79).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes Jacobus Albertus, gedoop op -10-02-1779 te Swellendam.
   2.  Gideon (kyk IV.28).
   3.  Elisabeth Maria, gedoop op -26-12-1801 te Swellendam.
   4.  Willem (kyk IV.31).
   5.  Cornelia Frederika Magdalena (kyk IV.33).
   6.  Anna Margaretha (kyk IV.35).
   7.  Christoffel Johannes (kyk IV.36).
   8.  Sophia Wilhelmina Catharina, gebore op -01-01-1813, gedoop op -19-04-1813 te Swellendam.
   9.  S(us)ara Maryna Jacoba, gebore op -02-08-1817 te Goutsrivier, gedoop op -25-12-1817 te George.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -17-03-1845 te Riviersonderend met Frederik Josephus de JAGER, gebore ± 1815.
   10.  Maria Johanna Clasina Susanna, gebore op -14-06-1819, gedoop op -30-01-1820 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-05-1847 te Riviersonderend met Johannes Nicolaas gerhardus Andreas VOSLOO, gebore ± 1814 te v Sandkraal, Langefontein.

III.9    Frederik van ZIJL (kode: b5.c3.d5), gedoop op -21-01-1770 te Tulbagh, burger van Swellendam, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -28-04-1793 te Kaapstad met Petronella Johanna le ROUX, 17 jaar oud, gedoop op -08-10-1775.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika, gebore op -25-01-1795.
Getroud ± 1817 te ?? Man is Abraham Gabriël CELLIER, gebore ± 1792 te ??
   2.  Hendrick Johannes Petrus, gebore op -23-11-1796.
   3.  Anna Susanna, gebore op -01-11-1798.
Getroud ± 1817 te ?? Man is Christiaan Jacobus SERFONTEIN, gebore ± 1796 te ??
   4.  Marthinus Stephanus (kyk IV.48).
   5.  Petronella Susanna, gebore op -08-09-1803, gedoop op -11-03-1804 te Swellendam.
   6.  Maria Johanna, gebore op -20-05-1807, gedoop op -07-02-1808 te Swellendam.
   7.  Frederik Wilhelmus Gerhardus, gebore op -20-05-1810, gedoop op -27-01-1811 te Swellendam.
   8.  Aletta Catharina, gebore op -30-03-1814 te Bossieveld, gedoop op -05-01-1815 te Swellendam.
   9.  Willemina, gebore ± 1816.

III.11    Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6), gebore op -29-09-1771 te Zandvliet, Robertson, Cape(SA), gedoop op -05-10-1771 te Tulbagh, burger van Swellendam, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud (1) op 24-jarige ouderdom op -14-02-1796 te Kaapstad met Elsie Magdalena van EMMENES, gebore ± 1773.
Getroud (2) op 49-jarige ouderdom op -07-02-1821 te Swellendam met Catharina Johanna OOSTHUIZEN, 24 jaar oud, gebore op -07-12-1796 te Drakenstein, gedoop op -08-07-1798, dogter van Johannes Jacobus OOSTHUIZEN en Catharina Gesina GOUWS.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Sophia, gebore op -02-08-1796, gedoop op -23-10-1796 te Tulbagh.
   2.  Cornelia Magdalena, gedoop op -24-03-1799.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-12-1819 te Swellendam met Johannes Hendrik le ROUX, 20 jaar oud, gebore op -23-09-1799, gedoop op -24-11-1799 te Tulbagh.
   3.  Maria Aletta, gebore ± 1800 te 'Touwsberg', distr. Swellendam.
Getroud in die kerk op -05-03-1825 te Swellendam met Carel Willem BRUGMAN, amptenaar, gebore ± 1790.
   4.  Frederik Jacobus (kyk IV.59).
   5.  Anna Elisabeth, gebore ± 1804 te 'Sandplaas', Prinsrivier, dsitr. Swellendam, gedoop op -18-01-1805 te Swellendam.
Getroud in die kerk op -09-06-1822 te Swellendam? Man is Petrus Johannes Jeremias du TOIT, gebore ± 1800 te 'Droogeheuvel', distr. Parl.
   6.  Gerrit Johannes (kyk IV.63).
   7.  Pieter Willem van ZYL (kyk IV.66).
   8.  Gideon Jacobus van ZYL, boer op Fisantefontein, Langeberg, gebore op -29-10-1816 te Tradouw, gedoop op -15-12-1816 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± 1840 te ?? Vrou is Maria Elisabeth Petronellla Hermina HORN, gebore ± 1818 te 'Oudebos', Platkloof, distr. Swellendam.
Uit die tweede huwelik:
   9.  Catharina Gesie van ZYL, gebore op -19-05-1823, gedoop op -09-05-1824 te Swellendam.
   10.  Johannes Jakobus Petrus (kyk IV.71).
   11.  Elsje Magdalena van ZYL, gebore op -16-11-1829, gedoop op -21-02-1830 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-01-1849 te Riviersonderend met Johannes Jacobus JOUBERT, boer op 'Opzoek', Groot Swartberg, gebore ± 1827 te ??
   12.  Stephanus Jacobus Adriaan van ZYL (kyk IV.75).
   13.  Dina Carolina van ZYL, gebore op -02-02-1836, gedoop op -17-04-1836 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -19-12-1853 te Riviersonderend met Lodewyk Hermanus POTGIETER, gebore ± 1834 te ??
   14.  Jacobus Stephanus van ZYL, veeboer, gebore op -22-12-1839, gedoop op -13-09-1840 te ??
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-06-1867 te Dordrecht met Sophia Johanna SCOTT, gebore ± 1842 te ??

III.14    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7), gedoop op -03-10-1773 te Drakenstein, Cape (SA), burger van Swellendam, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -22-01-1797 te Cape Town, Cape (SA) met Martha Magdalena ROSSOUW, 16 jaar oud, gedoop op -12-11-1780, dogter van Pieter ROSSOUW en Aletta Johanna van EMMENES.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes, gebore op -14-01-1798, gedoop op -19-03-1798 te Paarl. Hij trouwde: Elizabeth van Zyl.
   2.  Aletta Johanna, gedoop op -22-09-1799 te Swellendam.
   3.  Cornelia Magdalena, gedoop op -15-11-1801 te Swellendam.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -04-11-1821 te Swellendam (SA) met Cornelis van der WATT, gebore ± 1799.
   4.  Petrus Jacobus (kyk IV.85).
   5.  Elise Sophia, gebore ± 1805.
Getroud op -17-11-1823 te Swellendam met Johannes Willem le ROUX, gebore ± 1803.
   6.  Maria Elisabeth, gebore op -03-06-1807, gedoop op -04-10-1807 te Swellendam.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -08-05-1825 te Swellendam met Christiaan Jacobus de JAGER, gebore ± 1804 te Swellendam, seun van Christiaan Jacobus de JAGER en Maria Elisabeth BOTHA.
   7.  Gerbrecht Johanna Jacoba (kyk IV.91).
   8.  Susanna Clarina Elisabeth, gebore op -14-04-1811 te Swellendam, gedoop op -31-01-1812 te Swellendam.
   9.  Jacobus Albertus Johannes Marthinus (kyk IV.93).
   10.  Petronella Magdalena, gebore op -16-12-1814, gedoop op -05-02-1815 te Swellendam.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -02-07-1836 te Swellendam met Andries Stephanus CRONJÉ, gebore ± 1812.
   11.  Gideon Hendrik Christoffel (kyk IV.97).
   12.  Elisabeth Wilhelmina Jacoba, gebore op -29-07-1820, gedoop op -22-10-1820.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -11-02-1838 te Swellendam met Salomon Nicolaas Johan PIENAAR, 21 jaar oud, gedoop op -06-10-1816.

III.16    Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8), gedoop op -24-12-1775 te Tulbagh, Western Cape (SA), oorlede op -08-10-1826 te Swellendam, Western Cape (SA) op 50-jarige ouderdom, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -14-10-1798 te Cape Town (SA) met Anna Cecilia le ROUX, 16 jaar oud, gedoop op -05-10-1782, oorlede op -28-05-1826 te Swellendam op 43-jarige ouderdom. Het gezin woonde in het Bosjesveld, aan de Keisersrivier en in de Agter-Kogmanskloof' (Montagu-district).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Caecilia, gedoop op -21-09-1800 te Swellendam, oorlede op -21-01-1864 te Rietvallei op 63-jarige ouderdom.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -08-06-1817 te Cape, (SA) met Jacobus François CONRADIE, 20 jaar oud, gebore op -20-07-1796, gedoop op -23-10-1796 te Tulbagh, seun van Petrus Gabriël CONRADIE en Petronella Maria JOUBERT.
   2.  Frederik Jacobus (Freek Pennetjies) (kyk IV.104).
   3.  Cornelia Elisabeth (kyk IV.108).
   4.  Hendrik Willem Jacobus (kyk IV.110).
   5.  Johannes Petrus van ZYL (kyk IV.112).
   6.  Abraham Petrus (kyk IV.116).
   7.  Petrus Gerhardus, gebore op -01-11-1815, gedoop op -21-07-1816 te Swellendam.
   8.  Willem Jacobus (kyk IV.119).
   9.  Gideon Johannes (kyk IV.121).
   10.  Susanna Magdalena Elisabeth, gebore op -09-07-1823 te Swellendam, Western Cape (SA), gedoop op -19-10-1823 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -25-11-1839 te Swellendam met Gabriel ROSSOUW, gebore ± 1825.
   11.  Maria Christina Johana, gebore op -09-07-1823, gedoop op -19-10-1823 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-01-1842 te Swellendam met Johannes CONRADIE, gebore ± 1821 te v Derde heuvel, agter Kogmanskloof.
   12.  Jacobus Gerhardus (kyk IV.128).

III.19    Cornelia van ZIJL, gedoop op -20-09-1778 te Swellendam, oorlede op -29-12-1817 te ?? op 39-jarige ouderdom, dogter van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Cornelia NEL.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -07-05-1797 te Kaapstad met Christoffel BEUKMAN, 36 jaar oud, gedoop op -10-11-1760 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel, gedoop op -22-06-1800.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-11-1823 te Swellendam met Magdalena Margaretha van ZYL, 18 jaar oud, gebore op -07-11-1805 te Swellendam, gedoop op -16-03-1806 te Swellendam, oorlede op -17-03-1888 op 82-jarige ouderdom, dogter van Gideon van ZYL (kyk III.35) en Regina Barbara WOLFAART.

III.20    Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10), gebore te Swellendam (SA), gedoop op -30-01-1780 te Paarl (SA), oorlede op -13-05-1857 te Graaff-Reinet op 77-jarige ouderdom, seun van Frederik van ZIJL (kode: a5.b5.c3) (kyk II.4) en Susanna Elisabeth ROSSOUW.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -05-05-1799 te ?? Vrou is Anna Helena du TOIT, 17 jaar oud, gedoop op -23-04-1782, oorlede op -24-02-1844 te Graff-reinet (SA) op 61-jarige ouderdom, dogter van François du TOIT en Sara BOCKELENBERG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -21-02-1800, gedoop op -30-03-1800 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-08-1821 te Worcester met Frederik Marthinus KLOPPERS, 28 jaar oud, gedoop op -20-01-1793 te Graaff-Reinet.
   2.  Anna Catharina, gebore op -18-03-1804 te 'De Hoeksrivier', distr. Swellendam, gedoop op -27-01-1805 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-07-1824 te Graaff-Reinet met Cornelis van NIEUWKERK, gebore ± 1803 te 'Agter Sneeuberg'.
   3.  Petronella Geertruida Wilhelmina, gebore op -02-10-1806, gedoop op -31-05-1807 te Swellendam.
   4.  Pieter Gabriel (kyk IV.136).
   5.  Francois Jacobus (kyk IV.138).
   6.  Frederik (Hendrik) Johannes (kyk IV.140).
   7.  Johannes Petrus (kyk IV.145).

III.35    Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2), gedoop op -04-10-1766 te Swellendam, oorlede 1834 te Swellendam, maakt testament op 10-12-1833; Vrijburger van Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud (1) op 27-jarige ouderdom op -17-09-1794 te Swellendam met Maria Elisabeth BANTJES, 17 jaar oud, gebore op -17-08-1777, oorlede op -30-09-1803 te Swellendam? op 26-jarige ouderdom, dogter van Jan Gerrit BANTJES en Hendrina Cornelia CALITZ.
Getroud (2) op 37-jarige ouderdom op -30-08-1804 te Swellendam, Westkaap (SA) met Regina Barbara WOLFAART, gebore ± 06-1785 te Swellendam, oorlede op -17-09-1852 te Swellendam, dogter van Guilliam WOLFAART en Magdalena BEUKMAN. In eerste instantie stond zij als getrouwd met Gideon van Zyl [15238] >>b5.c9 Dit is echter onmogelijk! In de overlijdensakte van deze Gideon staat namelijk dat zijn vrouw Elisabeth Beukman 'achterblijvende echtgenote' is.
Ook op wikitree is deze relatie om die reden ontkoppeld. Gideon van Zyl [15336] >> is meest waarschijnlijke juiste echtgenoot. Gezocht wordt nog naar een aanwijzing in hun huwelijkcertificaat.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Albertus van ZIJL (kyk IV.147).
   2.  Hendrina Petronella van ZIJL, gebore op -07-05-1797, oorlede < 1828?
Getroud ± 1823 met Hendrik Jakobus le ROUX, gebore op -05-02-1797 te Tulbagh, oorlede 1853 te ?? Seun van Hendrik Jacobus le ROUX en Bertha Margaretha BANTJES. {hy is later getroud in die kerk ± 1828 te ?? Vrou is Hendrina Jacomina CILLIERS, gebore op -02-09-1806 te ?? Oorlede op -08-12-1889 te ?? op 83-jarige ouderdom.}
   3.  Zacharia Geertruy van ZIJL, gebore op -24-03-1799 te Swellendanm, Cape, oorlede <30-12-1826 te Cogmanskloof.
Getroud in die kerk ± ?? Man is François Josua ROSSOUW, gebore <14-05-1797 te ??
   4.  Jan Matthys Christiaan van ZIJL, gebore op -26-07-1801.
   5.  Hendrik Petrus van ZIJL, gebore op -31-07-1803, ws vroeg overleden: hij wordt niet genoemd op 25-11-1803 bij de taxatie van goederen, nagelaten door zijn ovl-moeder (zij stierf 30-09-1803).
Uit die tweede huwelik:
   6.  Magdalena Margaretha, gebore op -07-11-1805 te Swellendam, gedoop op -16-03-1806 te Swellendam, oorlede op -17-03-1888 op 82-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -17-11-1823 te Swellendam met Christoffel BEUKMAN, 23 jaar oud, gedoop op -22-06-1800, seun van Christoffel BEUKMAN en Cornelia van ZIJL (kyk III.19).
   7.  Gideon (kyk IV.156).
   8.  Cornelia Elisabeth, gebore op -01-06-1810 te Cogmanskloof, gedoop op -07-10-1810 te Swellendam.
   9.  Frederik Jacobus (kyk IV.158).
   10.  Regina Barbara, gebore op -14-03-1814, gedoop op -07-05-1815 te Swellendam.
Getroud ± 1840 met Hendrik Johannes KRIEL, gebore ± 1812.
   11.  Maria Elisabeth van ZIJL (kyk IV.162).
   12.  Hendrik Petrus van ZIJL, gebore op -10-09-1818 te Swellendam, gedoop op -04-10-1820.
   13.  Christoffel Johannes (kyk IV.164).
   14.  Elizabeth Hendrika van ZIJL, gebore op -17-05-1825 te Swellendam, oorlede op -10-04-1862 te Swellendam op 36-jarige ouderdom.
Getroud ± 1849 met Edward Justus HILL, schoenmaker, gebore ± 1823.

III.48    Jacoba Alberta van ZIJL, gedoop op -04-01-1777, oorlede ± 1810 te Swellendam (Wes-Kaap), dogter van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -15-04-1798 te Cape (SA) met Gabriel le ROUX, 45 jaar oud, gebore op -08-10-1752 te Swellendam, Cape (SA), oorlede ± 1807, seun van Abraham le ROUX en Petronella van MARSEVEEN.
Getroud (2) op 31-jarige ouderdom op -06-02-1808 met Diederik BEUKMAN, 41 jaar oud, gebore op -03-08-1766, seun van Christoffel BEUKMAN en Elizabeth Margaretha NIEMANN.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Dirkje Jacoba Alberta (kyk IV.168).

III.50    Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9), gebore 06-1778 te Tulbagh (Wes-Kaap), gedoop op -28-12-1778 te Tulbagh, Westkaap (SA), oorlede op -15-08-1857 te Swellendam, woonde op 'Zanddrift', seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud op -21-11-1802 met Johanna Wilhelmina STEYN, 21 jaar oud, gedoop op -06-10-1781, oorlede op -25-03-1853 op 71-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus (kyk IV.169).
   2.  Barbara Isabella, gebore op -28-12-1804, gedoop op -20-01-1805 te Swellendam.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -04-11-1821 te Swellendam met Dirk COETZEE, gebore ± 1802.
   3.  Johannes Willem (Johannes Wilhelm) (kyk IV.174).
   4.  Zacharia Geertruy, gebore op -12-05-1808 te Swellendam (SA), gedoop op -02-10-1808 te Swellendam.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -07-06-1828 te Swellendam met Johannes Jacobus STEYN, 25 jaar oud, gedoop op -30-10-1802, oorlede op -21-08-1883 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat op 80-jarige ouderdom, seun van Petrus Paulus STEYN en Susanna GROBBELAAR.
   5.  Frederik Jacobus (kyk IV.179).
   6.  Hermanus Christiaan van ZYL (kyk IV.180).
   7.  Gideon Petrus (kyk IV.182).

III.52    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10), gedoop op -25-03-1780 te Tulbagh, vryburger van Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -15-02-1801 met Cornelia Christina BILJON, 17 jaar oud, gebore op -15-02-1784, oorlede 1814, dogter van Bernardus BILJON en Elsie Sophia de WITT.
Getroud (2) op 34-jarige ouderdom op -14-07-1814 met Geertruida de WIT, 21 jaar oud, gedoop op -11-11-1792, oorlede op -07-05-1859 te Robertson op 66-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Elsie Sophia (kyk IV.185).
   2.  Jacobus Albertus Bernardus (kyk IV.187).
   3.  Martha Magdalena, gebore op -23-06-1805, gedoop op -06-04-1806 te Tulbagh.
   4.  Bernhardus Isaak Christiaan (kyk IV.190).
Uit die tweede huwelik:
   5.  Pieter Hendrik, gebore op -04-12-1815, gedoop op -21-04-1816 te Swellendam.
   6.  Magdalena Christina, gebore op -27-02-1817 te Kogmanskloof, gedoop op -04-05-1817 te Swellendam, oorlede op -29-04-1870 te 'Balfontein', distr. Jacobsdal op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -20-07-1840 te Swellendam met Frederik Jacobus van EEDEN, 19 jaar oud, boer op Schoonspruit, gebore op -07-08-1820, gedoop op -12-11-1820 te Swellendam, oorlede op -14-01-1884 te Schoonspruit op 63-jarige ouderdom.
   7.  Geertruida Johanna (kyk IV.195).
   8.  Cornelia Margaretha (kyk IV.196).
   9.  Pieter Hendrik, gebore op -08-02-1824, gedoop op -19-04-1824 te Swellendam.
   10.  Maria Elisabeth Sophia, gebore op -18-08-1829, gedoop op -25-10-1829 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-09-1853 te Richmond met Christiaan Mauritz van den HEVER, gebore ± 1827 te ??

III.56    Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kode: b5.c4.d12), gebore op -21-12-1782 te Goeree, Swellendam, gedoop op -04-10-1783 te Swellendam, oorlede op -25-11-1838 te Kogmanskloof op 55-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud op 22-jarige ouderdom op -03-03-1805 te Swellendam met Rosa Hermina CONRADIE, 21 jaar oud, gedoop op -22-06-1783 te ?? Oorlede op -11-10-1846 te Kogmanskloof op 63-jarige ouderdom, dogter van Jacobus CONRADIE en Elsie Sophia van RENSBURG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus, gebore te Tulbagh, gedoop op -16-03-1806 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -29-11-1835 te Swellendam met Aletta Sophia MARAIS, 17 jaar oud, gedoop op -14-10-1818 te ?? Dogter van Johannes Stephanus MARAIS en Maria Aletta van ZIJL (kyk IV.7).
   2.  Elsie Sophia, gebore op -02-05-1808 te Sandvliet, gedoop op -10-07-1808 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -17-11-1823 te Swellendam met Willem le ROUX, gebore ± 1806 te Cogmanskloof. {hy is later getroud ?? Vrou is Johanna Petronella JORDAAN, gebore ± 1809 te ??}
   3.  Zacharia Geertruy, gebore op -29-04-1810 te Riviersonderend, gedoop op -05-08-1810 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -17-01-1842 te Swellendam met Daniël Rudolf du TOIT, gebore ± 1808 te ??
   4.  Anna Maria Elisabeth, gebore op -20-11-1812 te Cogmanskloof, gedoop op -07-04-1813 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -30-11-1846 te Swellendam met Sjarel Jacobus MARAIS, gebore ± 1823 te Hoopsrivier, distr. Swellendam.
   5.  Willem Johannes Nicolaas (kyk IV.207).
   6.  Gideon Hendrik (kyk IV.208).
   7.  Johannes Hendrik, gebore op -11-10-1819 te voor Cogmanskloof, gedoop op -14-11-1819 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -02-02-1848 te Swellendam met Cornelia Magdalena WOLFAARD, gebore ± 1828 te ?? {sy is later getroud in die kerk op -08-05-1854 te ?? Man is Michiel Hendrik KOCK, gebore ± 1824 te ??}
   8.  Frederik Jacobus (kyk IV.212).
   9.  Petrus Arnoldus (kyk IV.214).

III.58    Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13), gebore te Tulbagh, gedoop op -02-07-1786, oorlede op -26-08-1844 te Goree, Swellendam op 58-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c4) (kyk II.7) en Zacharia Geertruy GILDENHUIZEN (Rade).
Getroud (1) op 19-jarige ouderdom op -03-01-1806 met Maria Elisabeth van BILJON, 19 jaar oud, gedoop op -24-12-1786, oorlede op -12-09-1822 te ?? op 35-jarige ouderdom, dogter van Bernardus BILJON en Elsie Sophia de WITT.
Getroud (2) op 36-jarige ouderdom op -02-02-1823 met Johanna Christina NEETHLING, gebore ± 1795, oorlede op -08-01-1869 te ?? Dogter van Johannes Adam NEETHLING en Cornelia Petronella PIETERSE.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Albertus, gebore op -14-12-1807 te Kogmanskloof, gedoop op -14-02-1808 te Swellendam.
   2.  Elsie Sophia (kyk IV.217).
   3.  Petrus Bernardus (kyk IV.218).
   4.  Zacharia Geertruy (Geertruy Zacharia), gebore op -20-11-1812 te Kogmanskloof, gedoop op -22-03-1813.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -29-11-1829 te Swellendam met Jan Matthys Christiaan van ZYL, gebore ± 1810 te ??
   5.  Izaak Daniel van ZYL (kyk IV.223).
   6.  Gideon Jacobus (Gideon Johannes), gedoop op -01-03-1820 te Swellendam, ongehuwd.
Uit die tweede huwelik:
   7.  Johan Adam (kyk IV.225).
   8.  Carolina Petronella Frederika, gebore op -01-04-1825, gedoop op -26-12-1825 te Swellendam.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -21-07-1845 te Swellendam met Ernst Johannes christoffel van GRAAN, gebore ± 1823 te v Klaasvoogdsrivier.
   9.  Cornelia Margaretha, gebore op -13-02-1827, gedoop op -20-05-1827 te Swellendam, ongehuwd.
   10.  Hendrik Petrus Johannes (kyk IV.230).
   11.  Siewert Ernst Jacob (kyk IV.233).
   12.  Fredrik Jacobus (kyk IV.235).
   13.  Willem Jacobus Johannes (kyk IV.237).
   14.  Margaretha Wilhelmina Jacoba, gebore op -23-04-1837, gedoop op -23-07-1837 te Swellendam.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -18-12-1857 te Robertson met Pieter François de WET, gebore ± 1825. {hy was vroeër getroud ± 1850 met V N.N. Gebore ± 1828.}
   15.  Jacobus Albertus (kyk IV.241).

III.74    Wilhelm Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10), burger van Swellendam, gebore te Kaap de Goede Hoop (SA), gedoop op -27-08-1780 te Tulbagh, oorlede op -18-04-1828 te Swellendam op 47-jarige ouderdom. Hij erft van zijn ouders twee slaven, Goliat en Davit (die waarsch. Hendrik heet !!), ''voor een preijs van hondert rxd:'', seun van Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c5) (kyk II.9) en Maria Magdalena de JAGER.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -30-05-1802 te Cape Town, Western Cape (SA) met Sara Susanna JOUBERT, 15 jaar oud, gedoop op -11-02-1787 te ? Oorlede op -16-11-1852 te Swellendam op 65-jarige ouderdom, dogter van Jacobus François JOUBERT en Sarah Susanna MULLER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus (kyk IV.243).
   2.  Sara Susanna, gebore op -11-08-1804, gedoop op -30-09-1804 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -05-07-1828 te Swellendam met Christiaan Willem BROODRYK, 22 jaar oud, gebore op -03-11-1805 te ?? Gedoop op -17-11-1805 te Tulbagh.
   3.  Magdalena, gebore op -26-05-1806, gedoop op -18-06-1806 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -04-09-1824 te Swellendam met Frederik Hendrik CONRADIE, gebore ± 1804 te v Rietrivier Agter Cogmanskloof.
   4.  Petronella Maria, gebore op -10-03-1808 te Kruispad, Agter Cogmanskloof, gedoop op -02-10-1808 te Swellenadm.
   5.  Jacobus Francois (kyk IV.250).
   6.  Willem Frederik Jacobus, gebore op -17-04-1812, gedoop op -10-05-1812 te Swellendam.
   7.  Gideon Jacobus, gebore op -14-02-1814, gedoop op -17-04-1814 te Swellendam.
   8.  Maria Elisabeth Johanna, gebore op -03-08-1815 te Agter Cogmanskloof, gedoop op -05-05-1816 te Swellendam, oorlede op -06-11-1879 te ?? op 64-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -22-04-1850 te Swellendam met Barend Bartholomeus BURGER, gebore ± 1815.
   9.  Hester Magdalena Catharina, gebore op -09-12-1818 te Agter Cogmanskloof, gedoop op -05-07-1818 te Swellendam, oorlede op -30-09-1850 te Zuurbraak op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -07-06-1841 te Swellendfam met Henry Charles HELM, gebore ± 1827 te ?? {hy is later getroud in die kerk op -15-11-1852 te Swellendam met Anna Susanna van NIEKERK, gebore ± ??}
   10.  Joshua Pieter Christiaan van ZYL (kyk IV.258).

III.79    Maria Elisabeth van ZIJL, gedoop op -30-11-1777 te Tulbagh, oorlede op -07-11-1855 te Riversdale, Southern Cape op 77-jarige ouderdom, dogter van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -08-10-1797 te Kaapstad met Willem van ZIJL, 30 jaar oud (kyk III.8).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder III.8).
 
III.83    Gideon Georg van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d4), gedoop op -08-08-1782, oorlede op -26-05-1866 te ?? op 83-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud te ?? Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-12-1808 te Swellendam met Maria Magdalena FOUCHE, 23 jaar oud, gedoop op -04-04-1785 te ?? {sy was vroeër getroud ± 1800 te ?? Man is Johannes Jacobus KOCK, gebore ± 1774.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Philippus Jacobus (kyk IV.260).
   2.  Magdalena Maria Susanna Geertruida, gebore op -26-07-1811 te Melkhoutkraal, distr. Swellendam, gedoop op -08-09-1811 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -09-10-1831 te Swellendam met Josephus FOURIE, gebore ± 1804 te ??
   3.  Philippus Johannes Christoffel (kyk IV.264).
   4.  Elisabeth Johanna Susanna Jacoba (kyk IV.267).
   5.  Maria Cornelia Wilhelmina, gebore op -23-11-1821 te Gouritsrivier, gedoop op -26-01-1823 te ??
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -07-10-1837 te Swellendam met Abraham Wynand CRONJÉ, gebore ± 1819 te ??

III.85    Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5), boer, gebore op -04-05-1783 te Bosjesveld, gedoop op -06-06-1784 te Kaapstad, oorlede op -02-02-1863 te Tobyaskop, Riversdale op 79-jarige ouderdom. Christoffel laat na: schapen, geiten, vee en huisraad. Seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud (1) ± 1815 met Amerentia Cornelia LOMBARD, gebore ± 1790, dogter van Daniel Benjamin LOMBARD en Margaretha Isabella JANSE van RENSBURG.
Getroud (2) op 46-jarige ouderdom op -31-05-1829 te Swellendam met Anna Margaretha de BUYS, 22 jaar oud, gebore op -06-11-1806 te Kaap de Goede Hoop, gedoop op -18-08-1807.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Margaretha Isabella, gebore op -03-09-1816 te Goutsrivier, gedoop op -16-12-1816 te Swellendam.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -18-08-1833 te Goutsrivier met Herciles Jacobus du PREEZ, gebore ± 1814.
   2.  Elisabeth Aletta Magdalena, gebore op -17-09-1817 te Gouritsrivier, gedoop op -11-01-1818 te ??
Getroud op 18-jarige ouderdom op -04-04-1836 te Swellendam met Christoffel Johan Wilhelm Louerens LOTZ, gebore ± 1815.
   3.  Gideon (Gideon George) (kyk IV.274).
   4.  Maria Catharina, gebore op -30-07-1821 te Gouritsrivier, gedoop op -27-01-1822.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -04-09-1843 te Riviersonderend met Daniël Benjamin GROBLER.
   5.  Susanna Magdalena Herculina, gebore op -04-10-1823.
Getroud ± 1847 te ?? Man is Jacobus Petrus du PREEZ, gebore ± 1821.
   6.  Ambrensie Cornelia Jacoba van ZYL, gebore op -15-05-1825 te 'Tygerfontein', distr. Swellendam.
   7.  Daniël Christoffel Benjamin van ZYL (kyk IV.281).
Uit die tweede huwelik:
   8.  Sophia Maria, gebore op -12-01-1830, gedoop op -26-12-1830 te Swellendam.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -06-01-1851 te Riviersonderend met Henry William TAYLOR, wagenmaker.
   9.  Anna Margaretha van ZYL, gebore op -09-04-1832, gedoop op -05-08-1832 te Swellendam.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -19-04-1847 te Riviersonderend met Eliza Marthinus Eduard LOTZ, gebore ± 1826.
   10.  Christina Jacoba Cornelia van ZYL, gebore op -09-08-1833 te Kaffer Kuils, Swellendam (SA), gedoop op -23-02-1834 te Swellendam, oorlede op -05-09-1908 te Goliats Hoogte, Winburg (SA) op 75-jarige ouderdom.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -02-10-1848 te Riviersonderend met Cornelis Salomon Josephus JANSE van RENSBURG, gebore ± 1831 te 'van Welgevonden', Gouritsrivier.
   11.  Christina Cornelia, gedoop op -07-02-1834 te Riversdale, oorlede op -05-10-1909 op 75-jarige ouderdom.
   12.  George Frederik van ZYL (kyk IV.289).
   13.  Stoffelina Johanna van ZYL, gebore op -12-05-1836, gedoop op -20-05-1836 te Swellendam.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -05-01-1852 te Riviersonderend met Barend Christoffel SAAYMAN, gebore ± 1834 te 'van Yzervarkfontein'.
   14.  Christoffel Johannes van ZYL (kyk IV.294).
   15.  Willem Jacobus van ZYL (kyk IV.296).
   16.  Elsje Magdalena van ZYL, gebore op -01-05-1840, gedoop op -04-10-1840 te Riviersonderend.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -28-03-1859 te Riviersonderend met Cornelis Johannes ROELOFSEN, gebore ± 1838 te 'van Melkhoutfontein'.
   17.  Hendrik Andreas van ZYL (kyk IV.300).

III.93    Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9), gebore op -22-04-1793, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud ± 1818 te ?? Vrou is Johanna Aletta van ZYL, gebore ± 1795 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon (kyk IV.302).
   2.  Martha Magdalena, gebore op -18-02-1827 te Elberskraal, distr. Mosselbaai, gedoop op -03-04-1827 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -20-04-1846 te Riviersonderend met Casparus Johannes de JAGER, gebore ± 1825 te v Spiegelsrivier, distr. Riviersonderend.
   3.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk IV.306).
   4.  Elizabeth Margaretha van ZYL (kyk IV.308).
   5.  Maria Elisabeth Cornelia, gebore op -20-04-1832, gedoop op -05-08-1832 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-10-1855 te Riviersonderend met Wessel Johannes OOSTHUYSEN, gebore ± 1826 te ??
   6.  Aletta Johanna Wilhelmina, gebore op -25-09-1833, gedoop op -20-04-1834 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -03-05-1852 te Riviersonderend met Nicolaas Louis PIENAAR, gebore ± 1831 te ??
   7.  Catharina Herculina Magdalena, gebore op -10-12-1834, gedoop op -22-03-1835 te Swellendam.
   8.  Frederik Johannes (kyk IV.314).
   9.  Willem Jacobus, gebore op -26-02-1838, gedoop op -06-08-1838 te Swellendam.
   10.  Christoffel (kyk IV.316).
   11.  Petrus Erasmus, gebore op -16-11-1843, gedoop op -14-01-1844 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-03-1871 te Mosselbaai met Albertha Magdalena PIENAAR, gebore ± 1845 te ??

III.101    Dirk (Diederik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d13), landman, gebore te van Melkoutkraal, gedoop op -14-12-1800 te Swelllendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -12-03-1826 te Swellendam met Martha Johanna van der WATT, 18 jaar oud, gedoop op -21-05-1807 te ?? Dogter van Hendrik van der WATT en Aletta RADEMEYER.
Getroud in die kerk (2) op 64-jarige ouderdom op -07-08-1865 te Knysna met Augusta Emelia ZERNIKOW, gebore ± 1823 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Aletta Isabella Margaretha, gebore op -15-09-1827 te Tygerfonteion, gedoop op -15-05-1828 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -10-01-1847 te Riviersonderend met Pieter Johannes du PREEZ, gebore ± 1825 te ??
   2.  Elizabeth Maria Magdalena, gebore op -24-12-1833 te Tygerfontein, gedoop op -20-04-1834 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -08-07-1855 te Knysna met Constantinus Johannes FAUCONNIER, boswerker, gebore ± 1831 te ??
   3.  Martha Johanna Catharina, gebore op -30-07-1837, gedoop op -04-02-1838 te Swellendam.
   4.  Gideon Johannes, gebore op -12-09-1839, gedoop op -12-01-1840 te Riviersonderend.
   5.  Hendrik (kyk IV.326).
   6.  Dirk Johannes (kyk IV.328).
Uit die tweede huwelik:
   7.  Amelia Charlotte van ZYL, gebore op -01-09-1865, gedoop op -14-01-1866 te Knysna.
   8.  Johanes Carel van ZYL, gebore op -03-07-1868, gedoop op -23-08-1868 te Knysna.
   9.  Hester Jacoba van ZYL, gebore op -26-07-1871, gedoop op -01-10-1871 te Knysna.
   10.  Anna Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore op -09-06-1873 te ??

III.104    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14), gedoop op -30-10-1803 te Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: a5.b5.c9) (kyk II.18) en Elisabeth BEUKMAN.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -01-01-1830 met Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL, 20 jaar oud (kyk IV.91).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Frederik Georg (kyk V.256).
   2.  Martha Magdalena Johanna, gebore op -29-07-1832.
   3.  Jacobus Albertus (kyk V.259).
   4.  Nicolaas Johannes (kyk V.261).
   5.  Johan Christoffel (kyk V.263).
   6.  Elizabeth Margrieta, gebore op -05-06-1840, gedoop op -04-10-1840 te Riviersonderend, oorlede op -02-11-1922 te Lady Grey op 82-jarige ouderdom.
Getroud op 14-jarige ouderdom op -21-04-1855 te Aliwal North (SA) met John Charles CHURCH, boer op Hazeldell, distr. Barkly-Oos, gebore ± 1838.
   7.  Cornelis Petrus (kyk V.267).
   8.  Frederick Johannes (kyk V.269).
   9.  Petrus Jacobus, gebore op -06-08-1846 te Over de grenzen.
   10.  Willem Jacobus (kyk V.273).
   11.  Gerbrecht Wilhelmina, gebore op -06-01-1849, gedoop op -21-11-1849 te Burgersdorp, oorlede op -15-08-1907 te Lady Grey (SA) op 58-jarige ouderdom.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -11-07-1864 te Dordrecht met Barend Jacobus BRUMMER, 24 jaar oud, gebore op -12-04-1840, oorlede op -01-03-1924 te Lady Grey op 83-jarige ouderdom.
   12.  Jan Abraham Christoffel, gebore op -26-06-1851 te ?? Gedoop op -25-11-1851 te Burgersdorp, oorlede te Cedarville.
Getroud ± 1874 te Rouxville met Magdalena Aletta Johanna HOFFMAN, gebore op -08-11-1850 te ?? Oorlede op -01-11-1928 te Cedarville op 77-jarige ouderdom.
   13.  Maria Magdalena, gebore op -16-04-1854 te ?? Gedoop op -14-07-1854 te Aliwal-Noord, jong overleden.

IV.4    Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3), boer op Palmietfontein, gebore op -03-04-1797, gedoop op -26-10-1797 te Paarl, oorlede op -06-07-1866 te Dordrecht op 69-jarige ouderdom, seun van Pieter Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d1) (kyk III.1) en Aletta Sophie EMMENES.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -10-02-1822 te ?? Vrou is E A J KROUKAMP, 15 jaar oud, gedoop op -13-07-1806 te ?? Oorlede op -27-02-1868 te ?? op 61-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Jacomina, gebore op -24-05-1824.
Getroud op 35-jarige ouderdom op -19-12-1859 te ?? Man is Jacobus Demetrius KROUKAMP, gebore ± 1820.
   2.  Pieter Willem (kyk V.3).
   3.  Jacob Francois Paulus (kyk V.5).
   4.  Aletta Sophia, gebore op -14-12-1829, gedoop op -28-03-1830 te ?? Oorlede ± 1884.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -18-05-1847 te Riviersonderend met Louis Jacobus le GRANGE, boer op Lymore Lodge, gebore ± 1828 te Barkly Oos?
   5.  Frederik Jacobus (kyk V.10).
   6.  Johannes Jacobus, gebore op -17-12-1833, gedoop op -21-01-1834 te Swellendam.
   7.  Stephanus Johannes (kyk V.12).
   8.  Elizabeth Aletta, gebore op -10-07-1836, gedoop op -11-12-1836 te Swellendam.
   9.  Maria Aletta (kyk V.14).
   10.  Cornelia Catharina, gebore op -10-06-1840, gedoop op -23-08-1840 te Swellendam.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -25-12-1859 te Dordrecht met Petrus Arnoldus Bernhardus van ZYL, 21 jaar oud, boer, gebore op -09-06-1838 te ?? Begrawe te Palmietfontein, distr. Dordrechtr.
Getroud in die kerk (2) op 28-jarige ouderdom op -05-04-1869 te Dordrecht met Johannes Jacobus STRYDOM, gebore ± 1838 te ??
   11.  Hendrina Johanna, gebore op -06-03-1842, gedoop 23-092-1843 te Swellendam, oorlede op -11-03-1913 te Aliwal-Noord op 71-jarige ouderdom.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -06-12-1861 te Dordrecht met Frans Johannes Dewald HATTINGH, 20 jaar oud, gebore op -10-04-1841 te ?? Gedoop op -25-07-1841, oorlede op -24-04-1907 te Lady Grey (SA) op 66-jarige ouderdom.
   12.  Gideon (kyk V.20).
   13.  Jacobus Johannes (kyk V.22).
   14.  Philippus Jacobus (Philippus Johannes) (kyk V.24).
   15.  Christina Sophia, gebore op -29-07-1849 te Brakrivier, gedoop op -25-11-1849 te Cradock (SA).

IV.7    Maria Aletta van ZIJL, gedoop op -25-11-1798 te Swellendam, dogter van Pieter Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d1) (kyk III.1) en Aletta Sophie EMMENES.
Getroud (1) ± 1819 te ?? Man is Johannes Stephanus MARAIS, gebore ± 1795 te ??
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -09-03-1825 te Swellendam met Carel Willem BRUGMAN, gebore ± 1795 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Aletta Sophia, gedoop op -14-10-1818 te ??
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-11-1835 te Swellendam met Jacobus Albertus van ZIJL, 29 jaar oud, gebore te Tulbagh, gedoop op -16-03-1806 te Swellendam, seun van Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kyk III.56) en Rosa Hermina CONRADIE.

IV.10    Frederik van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1), gebore op -03-04-1790, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3) (kyk III.6) en Aletta Catharina LOMBARD.
Getroud in die kerk (1) op 30-jarige ouderdom op -03-09-1820 te Cradock met Anna Catharina de BEER, gebore ± 1792 te ??
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -05-04-1824 te Cradock met Johanna Adriana van der LINDE, gebore ± 1794 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Johanna, gebore op -13-10-1821, gedoop op -03-02-1822 te Cradock.
   2.  Anna Catharina Susanna, gebore op -29-12-1822, gedoop op -14-04-1823 te Cradock.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -22-12-1838 te Cradock met Christiaan Mauritz SMIT, 21 jaar oud, gebore op -16-10-1817, gedoop op -28-12-1817 te Cradock, seun van Johannes Leopold SMIT en Susara Magdalena van der HEEVER.
   3.  Aletta Catharina Jacomina, gebore op -29-12-1822, gedoop op -14-04-1823 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -03-05-1840 te Cradock met Andries Lodewicus Wilhelmus PRETORIUS, gebore ± 1819 te ??
Uit die tweede huwelik:
   4.  Gideon Petrus Jacobus (kyk V.33).
   5.  Johanna Adriana, gebore op -22-10-1828, gedoop op -26-12-1828 te Cradock.
Getroud in die kerk op 13-jarige ouderdom op -24-07-1842 te Cradock met Pieter Diederik SIEGRUHN, gebore ± 1826 te ??
   6.  Frederika Gerretta Cornelia Magdalena, gebore op -04-03-1830, gedoop op -12-04-1830 te Cradock.

IV.14    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3), gebore op -09-09-1796 te Cogmanskloof, gedoop op -18-12-1796 te Tulbagh, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3) (kyk III.6) en Aletta Catharina LOMBARD.
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -05-02-1826 te Swellendam met Frederika Johanna van der VYVER, 16 jaar oud, gedoop op -11-06-1809 te ??
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -31-12-1837 te Colesberg met Johanna Cornelia HALGRYN, gebore ± 1798 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Sibella Elisabeth, gebore op -19-06-1827, gedoop op -07-10-1827 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -10-01-1855 te Robertson met Theodorus Louis KRIEL, boer op Wildepaardenkloof, distr. Swellendam, gebore ± 1822 te ??
   2.  Frederika Johanna Hendrina, gebore op -22-02-1829, gedoop op -20-04-1829 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -10-01-1855 te Robertson met Frederik Jacobus KRIEL, gebore ± 1822 te ??
   3.  Gideon (kyk V.42).
   4.  Frederik Johannes van ZYL (kyk V.44).
   5.  Hendrina Margaretha, gebore op -14-11-1834, gedoop op -15-02-1835 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-03-1858 te Robertson met Johannes Stephanus CONRADIE, gebore ± 1832 te ??
Uit die tweede huwelik:
   6.  Jacobus Albertus (kyk V.48).
   7.  Susanna Helena, gebore op -21-07-1841 te `.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -14-08-1860 te Robertson met Johan Hendrik Christoffel KOK, gebore ± 1835 te ??
   8.  Jan Matthys Christiaan (kyk V.52).
   9.  Helena Catharina, gebore op -03-07-1845, gedoop op -28-09-1845 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-11-1868 te Robertson met Johannes Cornelius WOLFAARD, gebore ± 1840 te ??
   10.  Zacharia Geertruy, gebore op -27-08-1847, gedoop op -23-01-1848 te Swellendam.
   11.  Willem Jacobus (kyk V.57).
   12.  Hendrik Petrus van ZYL (kyk V.59).

IV.17    Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4), boer, gedoop op -07-10-1798 te Graaff-Reinet (SA), oorlede op -25-04-1857 te Zevenfontein (SA) op 58-jarige ouderdom. Als 'trekboer' in noordelijke richting op zoek gegaan naar geschikt land. Vestigt zich te Vlakfontein. Zij oudste zoon neem de boerderij over en Daniël trekt dan naar Zevenfontein, waar hij de rest van zijn leven verblijft. Seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3) (kyk III.6) en Aletta Catharina LOMBARD.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -03-01-1830 te Cradock (NedGeref) met Maria Elizabeth LOMBARD, 18 jaar oud, gebore op -27-11-1811 te Tarka, dogter van Anthonie LOMBARD en Petronella BOTHA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Maria Catharina, gebore op -25-09-1830, gedoop (NedGer) op -09-03-1831 te Brakrivier, Cradock (SA).
   2.  Petronella Cornelia Frederika, gebore op -07-03-1834, gedoop (NedGer) op -20-11-1834 te Cradock.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -07-10-1836, gedoop (NedGer) op -26-12-1836 te Cradock.
   4.  Antonie Johannes (kyk V.64).
   5.  Maria Cornelia, gebore op -07-08-1842 te Sterrenbergspruit, gedoop (Geref) op -19-03-1843 te Cradock.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -13-08-1861 te Aliwal Noord met Stefanus Petrus VENTER, gebore ± 1841.
   6.  Hester Catharina Petronella, gebore op -01-05-1844 te Sterrenburgspruit, gedoop op -22-12-1844 te Cradock.
   7.  Gideon Jacobus (kyk V.71).
   8.  Daniël Petrus (Dial) (kyk V.74).
   9.  Frederick Johannes (Frederick Jacobus) (kyk V.76).

IV.25    Gideon Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e9), gebore op -22-01-1813, gedoop op -31-10-1813 te Graaff-Reinet, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3) (kyk III.6) en Aletta Catharina LOMBARD.
Getroud in die kerk ± 1837 te ?? Vrou is Frederika Wilhelmina LOMBAARD, gedoop op -14-02-1818 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Jacobus van ZYL, boer op Geluksfontein, gedoop op -02-03-1838 te Colesberg, oorlede op -09-08-1904 te Geluksfontein, distr. Winburg op 66-jarige ouderdom.
Getroud met Sophia Aletta Jacoba de KLERK, gebore op -28-01-1844 te distr. Burgersdorp, gedoop op -22-03-1844 te Cradock, oorlede op -10-09-1881 te Geluksfontein, distr. Winburg op 37-jarige ouderdom.
   2.  Petronella Margrietha van ZYL, gebore op -02-07-1839, gedoop op -07-10-1839 te Colesberg.
   3.  Aletta Catharina van ZYL, gebore op -02-12-1840, gedoop op -17-02-1841 te Colesberg, oorlede op -11-11-1910 te Klipplaatfarm, distr. Aliwal noord, kaapkolonie op 69-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -04-05-1857 te Burgersdorp met Louis Daniël (Lewies) KOTZÉ, 19 jaar oud, gebore op -21-09-1837 te Colesberg, oorlede op -10-07-1908 te Aliwal Noord op 70-jarige ouderdom.
   4.  Frederika Wilhelmina van ZYL, gebore op -04-08-1842, gedoop op -05-02-1843 te over Sterrenbergspruit, Cradock.
   5.  Maria Cornelia van ZYL, gebore op -11-05-1844 te 'over de grenzen', gedoop op -26-06-1844 te Cradock.
   6.  Hester Catharina Maria van ZYL, gebore op -04-04-1846 te 'over de grenzen', gedoop op -26-12-1846 te Cradock.
   7.  Anthonie Johannes van ZYL, gebore op -18-07-1849, gedoop op -21-11-1849 te Burgersdorp.
   8.  Cornelia Margrita van ZYL, gebore op -15-06-1851, gedoop op -29-09-1851 te Burgersdorp.
   9.  Johannes Antonie (Jon) van ZYL, gebore op -25-12-1852, gedoop op -20-03-1853 te Burgersdorp, oorlede 1920 te vanZylspos.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -03-07-1882 te Aliwal-Noord met Barbara Jacomina Susanna van TONDER, gebore ± 1865 te ?? Oorlede 1935.
   10.  Elsje Philippina, gebore op -07-09-1857, gedoop op -20-06-1858 te Aliwal-Noord.

IV.28    Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2), gedoop op -26-12-1799 te Swellendam, seun van Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4) (kyk III.8) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk III.79).
Getroud op 22-jarige ouderdom op -02-11-1822 met Rachel Johanna ROOS, 20 jaar oud, gedoop op -02-05-1802 te Swellendam, dogter van Johannes ROOS en Maria Christina VLOTMAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Frederik Johannes Jacobus (kyk V.92).
   2.  Johannes Nicolaas Christoffel (kyk V.94).
   3.  Gideon Jacobus (kyk V.96).
   4.  Christoffel Daniël Petrus (kyk V.98).
   5.  Maria Elizabeth Christina, gebore 23-05-1834, gedoop 22-03-1835 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± 1858 te ?? Man is Petrus Jozefus HOLTZHAUSEN, gebore ± 1832.
   6.  Maria Elizabeth Susanna Jacoba, gebore 17-07-1842, gedoop 13-10-1844 te Riviersonderend.

IV.31    Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e4), gebore op -02-12-1804 te Kliprivier, Goutsrivier, gedoop 02-12-1804 te Swellendam, oorlede 1870 te ?? Seun van Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4) (kyk III.8) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk III.79).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -18-03-1827 te Swellendam met Maria Elizabeth de JAGER, 17 jaar oud, gebore op -01-01-1810 te Swellendam, gedoop 22-04-1810 te ?? Oorlede op -11-06-1898 te ?? op 88-jarige ouderdom, dogter van Christiaan Jacobus de JAGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Jacobus (Platwillem) van ZYL (kyk V.103).
   2.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -20-08-1831, gedoop op -06-01-1832 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-02-1852 te Riviersonderend met Jacobus Johannes OOSTHUYSEN, gebore ± 1829 te ??
   3.  Christiaan Jacobus van ZYL (kyk V.108).
   4.  Cornelia Frederika Magdalena van ZYL, gebore op -10-09-1839.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -22-06-1857 te Riviersonderend met Gideon George SNYMAN, gebore ± 1837 te v Melkhoutkraal, distr. Swellendam, oorlede op -26-06-1919 te Maatskraal, seun van Esias Rynter Engelbertus SNYMAN en Hester Elizabeth FOUCHÉ.
   5.  Gideon Philippus van ZYL (kyk V.113).
   6.  Johanna Louisa, gebore op -29-06-1843, gedoop op -01-10-1843 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -26-08-1861 te Riviersonderend met Theunis OOSTHUYSEN, gebore ± 1841 te v Tygerfontein, distr. Riviersonderend.
   7.  Jacobus Lodewicus (kyk V.117).
   8.  Anna Margaretha van ZYL, gebore op -16-08-1847 te Riversdal (SA).
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-05-1870 te Riversdal (SA) met Johannes Wilhelmus van NIEKERK, 24 jaar oud, gebore op -21-10-1845 te Riversdal (SA).
   9.  Anna Margaretha, gebore op -16-08-1847, gedoop op -05-12-1847 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-05-1870 te Riviersonderend met Johannes Wilhelm Albertus van NIEKERK, gebore ± 1845 te ??
   10.  Louisa Petronella, gebore op -10-08-1849, gedoop op -07-10-1849 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-12-1867 te Riviersonderend met Gerhardus Petrus JANSE van RENSBURG, gebore ± 1847 te ?? Seun van Petrus Johannes JANSE van RENSBURG en Magdalena Christina NEL.
   11.  Sophia Jacoba Wilhelmina, gebore op -05-04-1852, gedoop op -04-07-1852 te Riviersonderend, oorlede op -10-03-1926 te ?? op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -29-09-1868 te Riviersonderend met Petrus Johannes JANSE van RENSBURG, gebore ± 1850 te ?? Seun van Petrus Johannes JANSE van RENSBURG en Magdalena Christina NEL.

IV.33    Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL, gebore op -01-03-1807, dogter van Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4) (kyk III.8) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk III.79).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -04-03-1827 te Swellendam met Marthinus Stephanus van ZIJL, 26 jaar oud (kyk IV.48).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth, gebore op -16-03-1828 te v Tygerfontein, gedoop op -15-05-1828 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -10-08-1857 te Riviersonderend met Antoine FONTAINE, arbeider te Melhoutfontein, gebore ± 1826 te ??
   2.  Petronella Johanna (kyk V.129).
   3.  Willem (Johannes) Christoffel (kyk V.130).
   4.  Marthinus Stefanus van ZYL (kyk V.132).
   5.  Cornelis Frederikus, gebore op -18-11-1839, gedoop op -29-10-1840 te Swellendam.
   6.  Hendrik Petrus, gebore op -27-11-1841, gedoop op -20-01-1842 te Swellendam.
   7.  Cornelia Frederika Magdalena (kyk V.137).
   8.  Anna Susanna Margaretha, gebore op -07-12-1846, gedoop op -13-06-1847 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-06-1867 te Ladismith Kp met Jacobus Lodewikus ESTERHUYSE, gebore ± 1844 te v Witbooisrivier.

IV.35    Anna Margaretha van ZIJL, gebore op -17-02-1809 te 'Melkhoutskraal', distr. Swellendam, gedoop op -29-03-1809 te Swellendam, oorlede op -03-05-1899 te Matjeskraal, Ladismith op 90-jarige ouderdom, dogter van Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4) (kyk III.8) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk III.79).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -20-11-1836 te Swellendam met Esaias Philippus Petrus SNYMAN, 27 jaar oud, gedoop op -05-11-1809 te ?? Oorlede op -07-05-1859 te Menskraal op 49-jarige ouderdom, seun van Esias Rynter Engelbertus SNYMAN en Jacomina SNYMAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Esias Frederik Johannes (kyk V.140).

IV.36    Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7), gebore op -05-03-1811, gedoop op -30-09-1811 te Swellendam, seun van Willem van ZIJL (kode: b5.c3.d4) (kyk III.8) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk III.79).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -09-09-1838 te Swellendam met Barbara Johanna WOLMARANS, gebore ± 1813 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susara Susanna Maria van ZYL, gebore op -17-06-1840, gedoop op -16-08-1840 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -05-12-1865 te Riviersonderend met Wessel François Nicolaas SPIES, gebore ± 1834 te ??
   2.  Willem van ZYL (kyk V.144).
   3.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -03-10-1844, gedoop op -22-12-1844 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -16-07-1867 te Riviersonderend met Johannes Simeon Willem van WIJK, gebore ± 1842 te v Vermaaklikheid.
   4.  Petrus Gerhardus van ZYL (kyk V.148).
   5.  Elizabeth van ZYL, gebore op -01-06-1850, gedoop op -06-10-1850 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -22-09-1875 te Riviersonderend met Eliza Marthinus LOTZ, gebore ± 1848 te ??
   6.  Christoffel Johannes Christiaan van ZYL (kyk V.153).
   7.  Barbara Jacomina van ZYL (kyk V.155).
   8.  Gideon Johannes van ZYL (kyk V.156).
   9.  Hester Frederika Sofia Wilhelmina van ZYL, gebore op -20-09-1860, gedoop op -18-11-1860 te Riviersonderend.
   10.  Gerhardus Josefus Martinus van ZYL, gebore op -18-10-1863, gedoop op -25-12-1863.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -16-11-1897 te Riviersonderend met Dorothea Hester Catharina JANSE van RENSBURG, gebore ± 1865 te ??
   11.  Wessel Christiaan van ZYL, gebore op -17-09-1866, gedoop op -01-03-1867 te Riviersonderend.

IV.48    Marthinus Stephanus van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4`), gebore op -12-11-1800, gedoop op -21-06-1801 te Paarl, seun van Frederik van ZIJL (kode: b5.c3.d5) (kyk III.9) en Petronella Johanna le ROUX.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -04-03-1827 te Swellendam met Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL, 20 jaar oud (kyk IV.33).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder IV.33).
 
IV.59    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4), gedoop op -15-11-1801 te Swellendam, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6) (kyk III.11) en Elsie Magdalena van EMMENES.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -21-12-1828 te Swellendam met Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT, 14 jaar oud, gebore op -14-02-1814, gedoop op -26-05-1814 te Paarl, Cape (SA), oorlede op -17-12-1895 te Leeufontein (SA) op 81-jarige ouderdom, dogter van Andries Johannes JOUBERT en Elisabeth Rachel N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerhardus Jacobus van ZYL (kyk V.162).
   2.  Andries Johannes van ZYL (kyk V.164).
   3.  Elizabeth Rachel van ZYL, veeboer(in), gebore op -24-08-1833, gedoop op -21-01-1834 te Swellendam, oorlede op -30-09-1873 te 'Springbokoog', distr. Carnarvon op 40-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -29-10-1855 te Ladismith Kp met Johannes Jacobus BRUWER, gebore 04-1830.
   4.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk V.168).
   5.  Gideon François van ZYL, gebore op -06-04-1838, gedoop op -12-04-1838 te Swellendam.
   6.  Pieter Willem van ZYL (kyk V.172).
   7.  Elsje Magdalena van ZYL, gebore op -13-01-1843, gedoop op -23-02-1843 te Swellendeam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-12-1862 te Ladismith Kp met Dirk Johannes OOSTHUIZEN, gebore ± 1842 te ??
   8.  Johannes Stephanus van ZYL (kyk V.176).
   9.  Cornelia Maria van ZYL, gebore op -13-09-1848, gedoop op -19-08-1849 te Swellendam.
   10.  Maria Johanna van ZYL, gebore op -24-03-1851, gedoop op -02-11-1851 te Swellendam.
   11.  Alida Christina van ZYL, gebore op -16-11-1857, gedoop op -03-10-1858 te Swellendam.

IV.63    Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6), boer op Hoeko, distr. Ladismith, gebore op -29-05-1808 te Kleine Vlakte, gedoop op -20-11-1808 te Swellendam, oorlede op -16-06-1891 te Ladismith, Zuidkaap op 83-jarige ouderdom, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6) (kyk III.11) en Elsie Magdalena van EMMENES.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -13-03-1831 te Swellendam met Hester Susanna MARAIS, 20 jaar oud, gedoop op -07-10-1810 te ?? Oorlede 09-1860 te Hoeko.
Getroud in die kerk (2) op 53-jarige ouderdom op -02-12-1861 te Ladismith Kp met Maria Elisabeth HAASBROEK, gebore ± 1821 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gerrit Johannes van ZYL (kyk V.181).
   2.  Alida Elisabeth van ZYL, gebore op -18-03-1833 te Hoeko, distr. Ladismith Kp, gedoop op -09-03-1854 te Swellendam.
   3.  Elsie Magdalena van ZYL, gebore op -07-03-1836 te Hoeko, Ladismith Kp.
   4.  Izaak Petrus van ZYL (kyk V.185).
   5.  Hester Susanna van ZYL, gebore op -29-05-1840, gedoop op -02-08-1840 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -09-12-1861 te Ladismith Kp met Jan Jacobus HAYWORTH, gebore ± 1833 te ??
   6.  Maria Aletta van ZYL, gebore op -12-08-1842, gedoop op -27-03-1843 te Riviersonderend.
   7.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk V.191).
   8.  Agataha Maria van ZYL, gebore op -02-09-1846, gedoop op -01-12-1846 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-06-1867 te Ladismith Kp met Jacobus Cornelis ERASMUS, gebore ± 1842 te Weltevreden, distr. Ladismith Kp.
   9.  Cornelia Magdalena van ZYL, gebore op -21-09-1848, gedoop op -21-11-1848 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -05-10-1875 te Ladismith Kp met Rudolf Johan GOUSSARD, wagenmaker, gebore ± 1846.
   10.  Charles François van ZYL (kyk V.197).
   11.  Anna Elizabeth van ZYL (kyk V.200).
   12.  Susanna Johanna van ZYL, gebore op -27-01-1855, gedoop op -01-04-1855 te Ladismith Kp.
Uit die tweede huwelik:
   13.  Elizabeth Christina van ZYL, gebore op -27-12-1862, gedoop op -01-03-1863 te Ladismith Kp.
   14.  Elsje Magdalena van ZYL, gebore op -26-10-1864, gedoop op -25-12-1864 te Ladismith Kp.

IV.66    Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d6.e7), gebore op -15-04-1815 te Agter Cogmanskloof, gedoop op -07-08-1815 te Swellendam, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6) (kyk III.11) en Elsie Magdalena van EMMENES.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-02-1842 te Swellendam met Susanna Johanna MARAIS, gebore ± 1818 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alida Elizabeth, gebore op -20-11-1843, gedoop op -10-03-1844 te Swellendam.
   2.  Elsje Magdalena, gebore op -05-01-1846, gedoop op -01-02-1846 te Swellendam, oorlede op -18-02-1866 te ?? op 20-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-05-1863 te Winburg, Oranje Vrijstaat met Louis Philippus FOURIE, gebore ± 1795 te ??
   3.  Gert Johannes, gebore op -07-11-1847, gedoop op -11-06-1848 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-05-1870 te Riviersonderend met Catharina Jacoba FOURIE, gebore ± 1872 te 'Soetemelksrivier', distr. Riviersonderend.
   4.  Izaak Johannes, gebore op -05-05-1850 te Tarka, gedoop op -08-12-1850 te Cradock.
   5.  Pieter Willem, gebore op -31-03-1853 te Tarka, gedoop op -27-07-1853 te Cradock.
   6.  Charel François, gebore op -22-12-1856, gedoop op -26-04-1857 te Cradock.
   7.  Susanna Johanna, gebore op -09-08-1860, gedoop op -29-10-1860 te Ladismith Kp.

IV.71    Johannes Jakobus Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10), gebore op -12-09-1826 te Buffelsvlei, Ladysmth (SA), gedoop op -27-08-1826 te Swellendam, oorlede op -24-06-1873 te Buffels Valley, Riversdale (SA) op 46-jarige ouderdom, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6) (kyk III.11) en Catharina Johanna OOSTHUIZEN.
Getroud op 8-jarige ouderdom op -05-09-1835 te ?? Vrou is Hendrina Margaretha CRAFFORD, gebore ± 1810 te ?? Dogter van Dirk Johannes CRAFFORD en Anna Johanna la GRANGE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob D van ZYL, gebore ± 1837.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Marja de WET.
   2.  Susanna van ZYL, gebore op -05-09-1853, oorlede 06-1894 te ??
   3.  Gerrit Johannes van ZYL, gebore 30-02-1855 te ?? Oorlede op -28-09-1896 te ??
   4.  Catharina Gezina van ZYL, gebore op -10-08-1857 te ?? Oorlede op -03-03-1910 te ?? op 52-jarige ouderdom, begrawe te Ladismith, farm cemetries )Seekoeigatdrif).
Getroud in die kerk ± 1881 met Jacobus Stephanus BRUWER, gebore op -14-10-1853, oorlede op -05-05-1916 op 62-jarige ouderdom, begrawe te Ladismith, fam cemetries, Seekoeigatsdrif.
   5.  Dirk Johannes Albertus van ZYL, gebore op -30-09-1858 te ?? Oorlede op -09-02-1859 te ??, 132 dae oud.
   6.  Hendrina Margaretha van ZYL, gebore op -12-09-1860 te ?? jong overleden.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Mattheus van de VIJVER, gebore ± ??
   7.  Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -30-07-1862 te ?? Oorlede op -18-12-1863 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   8.  Johannes Jacobus Marthinus (kyk V.223).

IV.75    Stephanus Jacobus Adriaan van ZYL (kode: b5.c3.d3.e12), gebore op -04-01-1832, gedoop op -10-06-1832 te Swellendam, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d6) (kyk III.11) en Catharina Johanna OOSTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -15-09-1856 te Swellendam?? Vrou is Aletta Magdalena BRUWER, gebore ± 1841.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Johannes, gebore op -17-05-1861, gedoop op -25-08-1861 te Ladismith Kp.
   2.  Johanna Elizabeth, gebore op -06-06-1863, gedoop op -17-01-1864 te Ladismith Kp.
   3.  Willem Frederik Jacobus, gebore op -27-04-1865, gedoop op -26-11-1865 te Ladismith Kp, oorlede < 03-1871 te Ladismith??
   4.  Catharina Gesina, gebore op -19-10-1867, gedoop op -09-08-1868 te Ladismith Kp. Zij trouwt Willem Frederik Jacobus van Zyl, maar dus niet haar broer!!
   5.  Stephanus Adriaan, veeboer op 'Uitdraai', distr. Victoria-Wes, gebore op -06-07-1869, gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-03-1898 te Prieska met Anna Susanna de Klerk van der MERWE, gebore ± 1879 te ??
   6.  Willem Frederik Jacobus, gebore op -19-03-1871, gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes.
   7.  Johannes Jacobus, gebore op -19-03-1871, gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes.

IV.85    Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e4), gebore te Plattekloof, Cape (SA), gedoop op -04-12-1803 te Swellendam, oorlede op -27-05-1879 te Swellendam op 75-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7) (kyk III.14) en Martha Magdalena ROSSOUW.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -03-07-1825 te Swellendam, Cape (SA) met Jacoba Isabella Hermina de JAGER, 17 jaar oud, gebore op -28-05-1808 te Cape (SA), gedoop op -07-08-1808, oorlede op -06-09-1886 te Blomboschfontein op 78-jarige ouderdom, overleden 'op haar seun Jacobus Petrus se plaa'. naam ook: Jacoba Elizabeth Hermina, dogter van Christiaan Jacobus de JAGER en Marie Isabella BOTHA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth, gebore op -10-11-1825, gedoop op -27-03-1826 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-02-1844 te Riviersonderend met Johannes Petrus de WIT, gebore ± 1823 te ??
   2.  Martha Magdalena, gebore op -03-03-1828, gedoop op -20-11-1828 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -04-09-1848 te Riviersonderend met Hendrik OOSTHUYSEN, gebore ± 1826 te ??
   3.  Jacobus Albertus (kyk V.237).
   4.  Jacoba Isabella Hermina, gebore op -08-08-1830, gedoop op -16-01-1831 te Swellendam, jong ovl.
   5.  Jacoba Isabella Hermina, gebore op -26-12-1831, gedoop op -28-01-1832 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -21-07-1851 te ?? Man is Pierre Noël PUREN, wagenmaker, gebore ± 1830 te ??
   6.  Christiaan Jacobus, gebore op -03-08-1833 te 'Kleinjongensfontein', Cape, gedoop op -25-12-1833 te Swellendam.
   7.  Aletta Johanna, gebore op -27-10-1834, gedoop op -20-04-1835 te Swellendam.
   8.  Johanna Louisa, gebore op -01-02-1837, gedoop op -28-07-1837 te Swellendam, oorlede op -11-11-1926 te Riversdal (SA) op 89-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -18-10-1858 te Riviersonderend met Marthinus Hillegard HOLTZHAUSEN, wagenmaker, gebore ± 1835 te ??
Getroud (2) > 1894 met Bartholomeus (Lang Bart) SAAYMAN, gebore op -21-10-1831 te Riversdal (SA), gedoop op -05-08-1832 te Swellendam, oorlede op -13-05-1911 te Zeekoegat (SA) op 79-jarige ouderdom, seun van Bernhardus Lambertus SAAYMAN en Elizabeth Johanna Stoffelina LOURENS. {hy was vroeër getroud ± 1857 te Riversdal (SA) met Aletta Cecila SAAYMAN, gebore ± 1840, oorlede op -25-10-1894 te Riversdal? Dogter van Mattheus Johannes Wilhelmus SAAYMAN en Margaretha Susanna FOURIE.}
   9.  Christina Jacoba, gebore op -18-06-1838, gedoop op -02-12-1838 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-07-1859 te Riviersonderend met Jan Hendrik HOFMEYER, gebore ± 1836 te ??
   10.  Cornelia Petronella (Magdalena), gebore op -03-08-1840, gedoop op -13-12-1840 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-12-1860 te Riviersonderend met George Frederik Jacobus CRONJÉ, timmerman, gebore ± 1838 te ??
   11.  Louisa Petronella, gebore op -30-12-1841, gedoop op -06-03-1842 te Riviersonderend, oorlede op -14-09-1879 te distr. Riversdale op 37-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -21-04-1862 te Riviersonderend met Josefus Jacobus de JAGER (Josephus), 22 jaar oud, gebore op -14-03-1840 te Kruisrivier, distr. Riviersonderend, oorlede op -21-05-1875 te 'Aan de Kruisrivier' op 35-jarige ouderdom.
   12.  Petrus Jacobus, gebore op -14-07-1843, gedoop op -01-10-1843 te Riviersonderend.
   13.  Christiaan Jacobus van ZYL (kyk V.253).
   14.  Wilhelmina Jacoba, gebore op -03-06-1847, gedoop op -26-09-1847 te Riviersonderend.

IV.91    Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL, gebore op -15-06-1809, gedoop op -29-04-1810 te Swellendam, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7) (kyk III.14) en Martha Magdalena ROSSOUW.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -01-01-1830 met Nicolaas Johannes van ZYL, 26 jaar oud (kyk III.104).
Uit hierdie huwelik: 13 kinders (kyk onder III.104).
 
IV.93    Jacobus Albertus Johannes Marthinus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e9), gebore op -28-10-1812 te farm Uitvlugt (SA), gedoop op -26-12-1812 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7) (kyk III.14) en Martha Magdalena ROSSOUW.
Getroud op 27-jarige ouderdom op -03-02-1840 te ?? Vrou is Hester Salomina Maria PIENAAR, 27 jaar oud, gebore op -29-03-1812 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus van ZYL, timmerman, gebore op -04-01-1840 te Riversonderend, gedoop op -14-03-1841 te Riviersonderend.
   2.  Salomon Pienaar (Sampie) van ZYL (kyk V.281).
   3.  Magdalena Petronella van ZYL, gebore op -14-10-1844, gedoop op -27-07-1845 te Riviersonderend.
   4.  Frederik Johannes van ZYL (kyk V.284).
   5.  Jacob Johannes van ZYL (kyk V.286).
   6.  Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -07-06-1851, gedoop op -23-11-1851 te Riviersonderend.
   7.  Martha Magdalena Elizabeth Frederica van ZYL, gebore op -11-10-1853, gedoop op -26-02-1854 te Riviersonderend, oorlede op -12-02-1940 op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-07-1875 te Riversdal met Hermanus Hendrik PIENAAR, 25 jaar oud, gebore op -14-06-1850 te Mosselbaai, Cape Province (SA), oorlede op -12-04-1912 te Bakenskraal, Oudtshoorn, Cape Province (SA) op 61-jarige ouderdom, seun van Johan nes Theodorus PIENAAR en Sophia Maria Magdalena Wilhelmina LOURENS.
   8.  Hendrik Josefus van ZYL, gebore op -20-10-1855, gedoop op -11-05-1856 te Riviersonderend.
   9.  Nikolaas Gerhardus van ZYL, gebore op -30-12-1860, gedoop op -17-11-1861 te Riviersonderend.
   10.  Gerhardus Johannes van ZYL, gebore op -11-04-1863, gedoop op -14-02-1864 te Riviersonderend.

IV.97    Gideon Hendrik Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e11), gebore op -15-09-1818, gedoop op -25-08-1819 te George, woont aan de Gouritsrivier, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7) (kyk III.14) en Martha Magdalena ROSSOUW.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -19-02-1844 te Riviersonderend met Amerentia Cornelis Jacoba Stoffelina van ZYL, 15 jaar oud, gebore op -10-03-1828 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1859 te ?? Vrou is Maria Hermina Johanna LOUWRENS, gebore ± 1836 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Amerentia Cornelia van ZYL, gebore op -17-02-1845, gedoop op -13-04-1845 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -24-06-1861 te Riviersonderend met Christiaan Johan Frederik LOURENS, gebore ± 1843.
   2.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.296).
   3.  Martha Magdalena van ZYL, gebore op -11-09-1848, gedoop op -25-12-1848 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -21-05-1867 te Riviersonderend met Gerhardus Rynier JANSE van RENSBURG, gebore ± 1846.
   4.  Christoffel Wynand van ZYL (kyk V.301).
   5.  Johanna Catharina van ZYL, gebore op -05-05-1852, gedoop op -04-07-1852 te Riviersonderend.
   6.  Frederika Sofia Johanna van ZYL, gebore op -13-06-1854.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -07-02-1872 te Riviersonderend met Willem de JAGER, gebore ± 1851 te ??
   7.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -26-05-1858, gedoop op -29-08-1858 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -21-10-1879 te Riviersonderend met Nicolaas Mattheus GERBER, gebore ± 1855 te ??
Uit die tweede huwelik:
   8.  Nicolaas Gerhardus Louwrens van ZYL (kyk V.307).
   9.  Alberta Wilhelmina Stoffelina van ZYL, gebore op -20-06-1862, gedoop op -21-09-1862 te Riviersonderend.
   10.  Gideon Hendrik Christoffel van ZYL, gebore op -01-07-1864, gedoop op -06-11-1864 te Riviersonderend.
   11.  Frederik Johannes van ZYL, gebore op -29-01-1867, gedoop op -01-03-1867 te Riviersonderend.
   12.  Maria Hermina Johanna van ZYL, gebore op -04-07-1869.
   13.  Cornelia Magdalena, gebore op -12-06-1871, gedoop op -07-07-1871 te Riviersonderend.
   14.  Magdalena Salomina van ZYL, gebore op -23-09-1873, gedoop op -14-12-1873 te Riviersonderend.
   15.  Willemina Susanna van ZYL, gebore op -07-12-1875, gedoop op -01-03-1876 te Riviersonderend.
   16.  Gideon Hendrik Christoffel van ZYL, gebore op -20-12-1877, gedoop op -24-02-1878 te Riviersonderend.
   17.  Johan Ekkard van ZYL, gebore op -21-06-1880, gedoop op -15-07-1880 te Riviersonderend.
   18.  Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -19-04-1884, gedoop op -13-08-1884 te Riviersonderend.

IV.104    Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2), gebore op -14-09-1802 te Tulbagh, gedoop op -19-02-1803 te Tulbagh, Cape (SA), kan ook -03-1803 zijn, oorlede op -24-07-1879 te Swellendam op 76-jarige ouderdom, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud (1) op 19-jarige ouderdom op -06-01-1822 te Swellendam met Christina Johanna JORDAAN, 17 jaar oud, gedoop op -09-01-1804 te Swellendam, dogter van Louis JORDAAN en Rosa Hermina CONRADIE.
Getroud (2) ± 1858 met Jacomina Elisabeth WALTERS, gebore ± 1805.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rosa Hermina Gertruida, gebore op -01-10-1825 te Swellendam (SA), gedoop op -26-12-1825 te Swellendam (SA).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -10-07-1843 te Swellendam met Christoffel Hermanus Engelbertus PAULZEN, 20 jaar oud, gebore op -17-06-1823, gedoop op -20-07-1823 te Swellendam.
   2.  Anna Susanna Jacomina, gebore op -25-12-1827 te Swellendam, gedoop op -06-04-1828 te Swellendam.
   3.  Johannes Petrus (kyk V.321).
   4.  Louis Hendrik Jacobus (kyk V.323).
   5.  Frederik Gabriël Jacobus (kyk V.325).
   6.  Abraham Petrus Gerhardus (kyk V.327).
   7.  Hendrik Christoffel Johannes (kyk V.329).

IV.108    Cornelia Elisabeth van ZIJL, gebore op -28-10-1805 te Stellenbosch, gedoop op -06-04-1806 te Tulbagh, dogter van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud (1) op 15-jarige ouderdom op -04-03-1821 te Swellendam met Johannes Hendrik CONRADIE, 24 jaar oud, gebore op -12-02-1797 te Swellendam, gedoop op -07-05-1797 te Tulbagh, oorlede ± 1838.
Getroud (2) op 33-jarige ouderdom op -26-10-1839 te Swellendam met Frederik Hendrik CONRADIE, gebore ± 1803, gedoop op -23-01-1803 te ?? Seun van Peter Gabriël CONRADIE en Petronela Maria JOUBERT.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Frederick Hendrik Jacobus, gebore op -07-09-1831 te Leeurivier, distr. Montagu, oorlede op -30-07-1903 te Boschfontein, distr.Hoopstad op 71-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -04-04-1853 te Swellendam met Anna Cecilia Wilhelmina van ZYL, 17 jaar oud, gebore op -06-01-1836, gedoop op -04-04-1836 te Swellendam, oorlede ± 1864 te ?? Dogter van Abraham Petrus van ZIJL (kyk IV.116) en Elisabeth le ROUX.
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -21-07-1873 te Boshof met Rosa Hermina van ZYL, 15 jaar oud, gebore op -07-05-1858, gedoop op -23-07-1858 te Montagu, dogter van Jacobus Gerhardus van ZIJL (kyk IV.128) en Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE.

IV.110    Hendrik Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e4), gebore op -08-12-1807 te Keisiesrivier, Swellendam, Cape province (SA), gedoop op -14-02-1808 te Swellendam, oorlede ± 1847 te 'Nooitgedacht', Bloemfontein distr. Seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -05-04-1828 te Swellendam, Cape (SA) met Petronella Cornelia Johanna le ROUX, 17 jaar oud, gebore op -03-07-1810 te Swellendam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Willem Jacobus, gebore op -29-04-1830, gedoop op -01-08-1830 te Swellendam.
   2.  Johannes Petrus Wilhelmus (kyk V.333).
   3.  Frederik Jacobus François (kyk V.336).
   4.  Anna Cecilia, gebore op -17-09-1837, gedoop op -10-10-1837 te Swellendam.
   5.  Petronella Cornelia Johanna, gebore op -11-04-1841.
   6.  Willem Johannes (kyk V.341).
   7.  Matthys, gebore ± 1844 te ??
   8.  Gideon François (Jacobus) van ZYL (kyk V.344).

IV.112    Johannes Petrus van ZYL, gebore op -16-09-1809 te Plettenbergbaai, gedoop op -08-04-1810 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -02-02-1834 te ?? Vrou is Dina Johanna Adriana FOURIE, gebore ± 1836.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Vrou is Louisa Catharina JACOBS, gebore ± 1812 te ??
Getroud in die kerk (3) ± ?? Vrou is Elizabeth Margaretha MATTHEE, gebore ± 1815 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Petrus (kyk V.347).
   2.  Isabella Elizabeth Cornelia, gebore op -11-09-1836 te Beaufort West, oorlede op -25-06-1904 te Boshof, Orange Free State op 67-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-10-1854 te Bloemfontein, Orange Free State met Daniël BRINK, 21 jaar oud, gebore op -03-12-1832 te Cape Town, oorlede op -16-07-1910 te Boshof, Orange Free State op 77-jarige ouderdom.
   3.  Dina Johanna Adriana.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Maria Elizabeth (Marie), gebore op -03-12-1860, oorlede op -23-02-1942 te Wellington, Cape Province op 81-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -20-03-1878 te Boshof, Orange Free State met Petrus Johannes Daniël WESSELS, gebore ± 1859 te ?? Oorlede op -13-02-1933 te Cape Town.

IV.116    Abraham Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e6), gebore op -05-04-1812 te Bossieveld, Cape province (SA), seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud ± 1837 met Elisabeth le ROUX, gebore ± 1814.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Bertha Margharetha van ZYL, gebore op -12-01-1834, gedoop op -11-05-1834 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-05-1855 te Montagu met Lourens Johannes ROODTMAN, gebore ± 1827 te v Klipkuil, distr. Swellendam.
   2.  Anna Cecilia Wilhelmina van ZYL, gebore op -06-01-1836, gedoop op -04-04-1836 te Swellendam, oorlede ± 1864 te ??
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-04-1853 te Swellendam met Frederick Hendrik Jacobus CONRADIE, 21 jaar oud, gebore op -07-09-1831 te Leeurivier, distr. Montagu, oorlede op -30-07-1903 te Boschfontein, distr.Hoopstad op 71-jarige ouderdom, seun van Johannes Hendrik CONRADIE en Cornelia Elisabeth van ZIJL (kyk IV.108). {hy is later getroud in die kerk op 41-jarige ouderdom op -21-07-1873 te Boshof met Rosa Hermina van ZYL, 15 jaar oud, gebore op -07-05-1858, gedoop op -23-07-1858 te Montagu, dogter van Jacobus Gerhardus van ZIJL (kyk IV.128) en Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE.}
   3.  Johannes Petrus Wilhelmus van ZYL, gebore op -19-09-1838, gedoop op -17-02-1839 te Swellendam.
   4.  Hendrik Willem Jacobus van ZYL (kyk V.359).
   5.  Abraham Petrus van ZYL (kyk V.362).
   6.  Frederik Hendrik Jacobus van ZYL (kyk V.364).

IV.119    Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e8), gebore op -22-09-1817 te Kogmanskloof, gedoop ?? te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -31-03-1839 te Swellendam met Jacomina Maria Johanna CONRADIE, 21 jaar oud, gedoop op -13-04-1817 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna van ZYL, gebore op -01-02-1840 te v Rietrivier, distr. Montagu, gedoop op -03-05-1840 te Swellendam.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -27-05-1859 te Swellendam met Johannes Petrus van ZYL, 30 jaar oud, gebore op -08-02-1829, gedoop op -20-04-1829 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kyk IV.243) en Petronella Maria VERREYNE.
   2.  Johannes Petrus van ZYL (kyk V.367).

IV.121    Gideon Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e9), gebore op -06-02-1821 te Kogmanskloof, Cape province (SA), gedoop op -23-04-1821 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -22-05-1843 te Swellendam met Susanna Elizabeth Alexandrina KRIEL, gebore ± 1824.
Getroud (2) op 27-jarige ouderdom op -24-08-1848 te Prince Albert, Western Cape (SA) met Rensje Johanna van der WESTHUIZEN, gebore ± 1823, wed. v Wietse.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Susanna Francina van ZYL, gebore op -22-01-1850, gedoop op -19-05-1850 te Swellendam.
   2.  Johannes Petrus van ZYL (kyk V.370).
   3.  Wietze Marthinus van ZYL, gebore op -01-12-1853, gedoop op -11-12-1853 te Swellendam.
   4.  Gideon Johannes Stephanus van ZYL, gebore op -13-09-1855, gedoop op -28-10-1855.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -09-11-1886 te Montagu met Susanna Wilhelmina van der MERWE, gebore ± 1862.
   5.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -14-06-1857, gedoop op -24-07-1857 te Montagu.
   6.  Wietze Jacobus van der Westhuizen van ZYL (kyk V.376).
   7.  Eemmerentia Johanna Susanna van ZYL, gebore op -28-01-1865, gedoop op -05-03-1865 te Montagu.
   8.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -13-02-1868, gedoop op -05-04-1868 te Montagu.

IV.128    Jacobus Gerhardus van ZIJL, gebore op -13-12-1825 te Swellendam, Western Cape (SA), oorlede op -02-02-1891 te Kroonstad, Oranje Vrijstaat op 65-jarige ouderdom, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8) (kyk III.16) en Anna Cecilia le ROUX.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -25-01-1847 te Swellendam met Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE, 16 jaar oud, gebore op -28-04-1830 te v Klipkuil, distr. Swellendam, oorlede op -22-01-1902 te Vluchtelingenkamp Kimberley op 71-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Louis CONRADIE en Martha Johanna ROUX.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna (kyk V.381).
   2.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -04-09-1855, gedoop op -25-01-1856 te Montagu, oorlede op -23-07-1940 te Boshof, Oranje Vrijstaat (SA) op 84-jarige ouderdom.
Getroud met Frederik Wilhelm PIETERSE.
   3.  Rosa Hermina van ZYL, gebore op -07-05-1858, gedoop op -23-07-1858 te Montagu.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -21-07-1873 te Boshof met Frederick Hendrik Jacobus CONRADIE, 41 jaar oud, gebore op -07-09-1831 te Leeurivier, distr. Montagu, oorlede op -30-07-1903 te Boschfontein, distr.Hoopstad op 71-jarige ouderdom, seun van Johannes Hendrik CONRADIE en Cornelia Elisabeth van ZIJL (kyk IV.108). {hy was vroeër getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -04-04-1853 te Swellendam met Anna Cecilia Wilhelmina van ZYL, 17 jaar oud, gebore op -06-01-1836, gedoop op -04-04-1836 te Swellendam, oorlede ± 1864 te ?? Dogter van Abraham Petrus van ZIJL (kyk IV.116) en Elisabeth le ROUX.}
   4.  Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.385).
   5.  Jacomina Maria Johanna van ZYL, gebore op -17-02-1865, gedoop op -02-04-1865 te Montagu.
   6.  Jacobus Gerhardus Ludowicus van ZYL, gebore 1871 te Boschfontein, Hoopstad, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -10-09-1889 te Klerksdorp, Transvaal (SA).

IV.136    Pieter Gabriel van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e4), gebore op -11-08-1809 te Bossieveld, gedoop op -11-06-1809 te Swellendam, seun van Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10) (kyk III.20) en Anna Helena du TOIT.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -16-12-1832 te Graaff-Reinet met Maria Magdalena CLOETE, gebore ± 1815 te Swellendam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Glavina, gebore op -12-09-1835, gedoop op -24-11-1836 te Graaff-Reinet.
Getroud in die kerk op -23-12-1832 te Graaff-Reinet met Johannes Jurgen STEYN, gebore ± 1833 te ??

IV.138    Francois Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e5), gebore op -06-12-1810 te Tulbagh (SA), gedoop op -10-08-1811, seun van Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10) (kyk III.20) en Anna Helena du TOIT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-12-1832 te Graaff-Reinet met Hester Sophia DIPPENAAR, 16 jaar oud, gebore op -26-10-1816 te Sneeuberg, Kaapkolonie, dogter van Alwyn Jacobus DIPPENAAR en Anna Sophia BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Gabriel (kyk V.391).
   2.  Anna Savoya, gebore op -04-07-1835, gedoop op -13-09-1835 te Colesberg.
Getroud in die kerk ± 1858 te Graaff-Reinet met Gert Christiaan CLOETE, gebore op -01-07-1831, gedoop op -06-11-1831 te Graaff-Reinet.
   3.  Francois Jacobus van ZYL (kyk V.395).
   4.  Alewyn Jacobus (kyk V.397).
   5.  Susanna Elizabeth, gebore op -17-02-1852, gedoop op -21-03-1853 te Graaff-Reinet.

IV.140    Frederik (Hendrik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e6), gebore op -20-10-1813 te 'Camdebo', distr. Graaff-Reinet, gedoop op -20-03-1814 te Graaff-Reinet, seun van Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10) (kyk III.20) en Anna Helena du TOIT.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -25-10-1835 te Graaff-Reinet met Maria Elizabeth DIPPENAAR, 23 jaar oud, gebore op -10-09-1812, gedoop op -05-10-1812 te Graaff-Reinet, dogter van Michaëlis Christoffel DIPPENAAR en Maria Elizabeth Erasmus.
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -12-04-1841 te Graaff-Reinet met Maria Margaretha Catharina MARAIS, 18 jaar oud, gebore op -10-06-1822, gedoop op -25-07-1822 te Graaff-Reinet.
Getroud in die kerk (3) op 33-jarige ouderdom op -07-12-1846 te Graaff-Reinet met Anna Geertruida VILJOEN, gebore ± 1815 te ??
Getroud in die kerk (4) op 46-jarige ouderdom op -18-06-1860 te Graaff-Reinet met Regina Catharina van LINGEN, 27 jaar oud, gebore op -28-01-1833, gedoop op -03-03-1833 te Graaff-Reinet, dogter van Albert van LINGEN en Martha Maria MULLER.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Gabriel (kyk V.400).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Frederik Johannes van ZYL (kyk V.402).
Uit die derde huwelik:
   3.  Jacobus Petrus van ZYL (kyk V.404).
Uit die vierde huwelik:
   4.  Albert van ZYL, gebore op -05-04-1861, gedoop op -02-06-1861 te Graaff-Reinet.
   5.  Martha Maria, gebore op -05-04-1862, gedoop op -13-07-1862 te Graaff-Reinet.
   6.  Anna Helena, gebore op -01-11-1863, gedoop op -08-12-1863 te Graaff-Reinet.
   7.  Regina Catharina, gebore op -11-05-1865, gedoop op -23-07-1865 te Graaff-Reinet.
   8.  Frans Jacobus (kyk V.410).
   9.  Susanna Catharina, gebore op -01-08-1870, gedoop op -25-09-1870 te Graaff-Reinet.
   10.  Gabriël Johannes, gebore op -13-10-1873, gedoop op -04-01-1874 te Graaff-Reinet.

IV.145    Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d10.e7), gebore op -07-08-1815, gedoop op -19-11-1815 te Graaff-Reinet, seun van Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10) (kyk III.20) en Anna Helena du TOIT.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-01-1843 te Graaff-Reinet met Anna Maria DIPPENAAR, 21 jaar oud, gebore op -05-03-1821, gedoop op -25-03-1821 te Graaff-Reinet, dogter van Alwyn Jacobus DIPPENAAR en Anna Sophia BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia Cecilia, gebore op -26-09-1843, gedoop op -08-04-1844 te Cradock.
   2.  Johannes Petrus, gebore op -29-07-1849, gedoop op -14-10-1849 te Graaff-Reinet.
   3.  Maria Magdalena Catharina, gebore op -20-05-1851, gedoop op -31-08-1851 te Graaff-reinet.
   4.  Johannes Petrus, gebore op -13-09-1855, gedoop op -09-12-1855 te Graaff-Reinet.

IV.147    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d2.e1), gebore op -04-07-1794 te Wildepaardekloof, gedoop op -23-09-1795, oorlede op -05-04-1859 te Wildepaardekloof op 64-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2) (kyk III.35) en Maria Elisabeth BANTJES.
Getroud in die kerk op 43-jarige ouderdom op -31-12-1837 te Colesberg met Elizabeth Johanna Cornelia HAGRYN, gebore ± 1822 te Colesberg, Cape Colony, oorlede op -18-11-1901 te Potchefstroom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus, gebore op -23-05-1856 te ??

IV.156    Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7), gebore op -01-05-1807 te Bosjesmanrivier, gedoop op -04-10-1807 te Swellendam, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2) (kyk III.35) en Regina Barbara WOLFAART.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -05-11-1826 te Swellendam met Elsie Sophia van ZIJL, 17 jaar oud (kyk IV.217).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth, gebore op -21-08-1827 te ?? Gedoop op -07-10-1827 te Swellendam.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -04-12-1848 te Swellendam met Thomas Holding BEYLEVELDT, timmerman, gebore ± 1825 te ??
   2.  Regina Barbara, gebore op -27-09-1829, gedoop op -29-11-1829 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -24-07-1853 te Swellendam met Hector Christiaan SCOTT, timmerman, Montagu, gebore ± 1827.
   3.  Gideon, gebore op -09-12-1831, gedoop op -04-03-1832 te Swellendam.
   4.  Petrus Arnoldus Bernhardus (kyk V.424).
   5.  Elsie Sophia (kyk V.426).
   6.  Frederik Jacobus (kyk V.427).
   7.  Zacharia Geertruyda, gebore op -22-01-1842, gedoop op -04-04-1837 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -13-07-1868 te Dordrecht met Robert Alexander SCOTT, timmerman v Dordrecht, gebore ± 1840.
   8.  Izaak Daniël (kyk V.431).

IV.158    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d2.e9), gebore te Breeërivier, gedoop op -16-05-1813 te Swellendam. Hij vertrekt vanuit Paarl naar Robertson, waar hij een wagen- en meubelmakerij begint. Seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2) (kyk III.35) en Regina Barbara WOLFAART.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-07-1837 te Swellendam met Anna Christina van EEDEN, 23 jaar oud, gebore op -12-04-1814, gedoop op -14-08-1814 te Caledon, oorlede op -02-12-1869 te Eikenhof; Gauteng op 55-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Albertus van EEDEN en Jacomina Elizabeth CILLIERS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon (kyk V.433).
   2.  Jacobus Albertus (kyk V.435).
   3.  Regina Barbara, gebore op -18-08-1851 te Swellendam, gedoop op -30-11-1851 te Swellendam.

IV.162    Maria Elisabeth van ZIJL, gebore op -31-10-1816 te Swellendam, gedoop op -13-04-1817, oorlede op -01-10-1896 te Barkly Oos op 79-jarige ouderdom, dogter van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2) (kyk III.35) en Regina Barbara WOLFAART.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -04-06-1837 te Swellendam met Izaak Daniel van ZYL, 20 jaar oud (kyk IV.223).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Arnoldus Bernardus (Petrus Albertus Arnoldus) (kyk V.438).
   2.  Regina Barbara (kyk V.440).
   3.  Gideon (kyk V.441).

IV.164    Christoffel Johannes van ZYL (kode: b5.c4.d2.e13), gebore op -03-11-1821, gedoop op -08-04-1822, oorlede op -10-06-1854 te Swellendam op 32-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2) (kyk III.35) en Regina Barbara WOLFAART.
Getroud ± 1848 met Johanna Sophia MARAIS, gebore ± 1823.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Aletta, gebore op -31-01-1844 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam, gedoop op -17-02-1844 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -24-11-1874 te Montagu met Servaas Hermanus de COCK, gebore ± 1847 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam.
   2.  Gideon (kyk V.446).
   3.  Regina Barbara, gebore op -27-10-1847 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam, gedoop op -19-12-1847 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-04-1867 te Montagu met Josias Alexander de KOCK, gebore ± 1842 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam.
   4.  Johanna Sophia, gebore op -27-09-1849 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam, gedoop op -20-12-1849 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-04-1867 te Montagu met Jacobus François Daniël de COCK, gebore ± 1856 te 'Pietersfontein', distr. Swellendam.

IV.168    Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN, gebore op -24-09-1809 te 'Klaasvoogdsrivier', distr. Robertson, gedoop op -24-12-1809, oorlede op -01-12-1860 te Goedemoed, Robertson op 51-jarige ouderdom, dogter van Diederik BEUKMAN en Jacoba Alberta van ZIJL (kyk III.48).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -06-05-1827 te Swellendam met Frederik Jacobus van ZIJL, 17 jaar oud (kyk IV.179).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -10-06-1828, gedoop op -16-08-1828 te Swellendam.
Getroud ± 1854 te ?? Vrou is Miemie LOUW, gebore ± 1830 te ??
   2.  Dirkje Jacoba Albertha, gebore op -17-04-1830, gedoop op -23-05-1830 te Robertson.
   3.  Dirk Cornelis van ZYL, gebore op -11-11-1831, gedoop op -15-01-1832 te Swellendam.
   4.  Jacobus Albertus (Koos) van ZYL (kyk V.456).
   5.  Johanna wilhelmina (Hannie) van ZYL (kyk V.457).
   6.  Jacoba Alberta van ZYL, gebore op -22-11-1837, gedoop op -11-02-1838 te Swellendam.
   7.  Barbara Isabella, gebore op -21-05-1840, gedoop op -09-08-1840 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -25-04-1856 te Robertson met Pieter Gideon JOUBERT, gebore ± 1838 te ??
   8.  Johannes Wilhelm van ZYL (kyk V.461).
   9.  Hermanus Christiaan van ZYL, boer distr. Robertson; volksraadslid, gebore op -12-09-1845, gedoop op -15-02-1846 te Swellendam.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -14-06-1870 te Robertson met Susanna Jacomina (Sannie) MARAIS, gebore ± 1852.
Getroud in die kerk (2) op 63-jarige ouderdom op -17-11-1908 te Kaapstad met Cornelia Aletta Sophia de VILLIERS, 44 jaar oud, gebore op -09-08-1864, gedoop op -16-10-1864 te Paarl.
   10.  Gideon Petrus van ZYL (kyk V.466).
   11.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk V.468).
   12.  Cecilia Jacoba Alberta van ZYL, gebore op -26-07-1853, gedoop op -16-09-1853 te Montagu.

IV.169    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1), gebore te Cogmanskloof, Swellendam, Western Cape (SA), gedoop op -02-10-1803 te Swellendam (SA), seun van Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9) (kyk III.50) en Johanna Wilhelmina STEYN.
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -08-04-1822 te Swellendam met Johanna Susanna HUMAN, 15 jaar oud, gebore te Riversonderend, gedoop op -15-02-1807 te Swellendam, oorlede op -01-11-1846 te Richmond op 39-jarige ouderdom, dogter van Dirk Cornelis HUMAN en Cornelia Margaretha GILDENHUIJSEN.
Getroud (2) op 43-jarige ouderdom op -08-02-1847 te ?? Vrou is Anna Elisabeth van der MERWE, gebore ± 1806.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk V.471).
   2.  Dirkie Cornelia (kyk V.473).
   3.  Jacobus Albertus (kyk V.474).
   4.  Johanna Wilhelmina, gebore op -03-03-1834, gedoop op -11-05-1834 te Swellendam.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -22-07-1850 te Richmond met Petrus Jacobus van der MERWE, 23 jaar oud, gebore op -20-01-1827 te Richmond, gedoop op -16-04-1827 te Graaff-Reinet.
   5.  Cornelia Margaretha, gebore op -16-08-1837, gedoop op -10-10-1837 te Swellendam.
   6.  Jurie Johannes Wilhelm (kyk V.479).
   7.  Hendrik Hermanus Jacobus (kyk V.481).
   8.  Gideon Petrus, gebore op -01-03-1846, gedoop op -12-04-1846 te Richmond.
Uit die tweede huwelik:
   9.  Isaak Willem (kyk V.485).
   10.  Barbara Zachary, gebore op -24-05-1850, gedoop op -16-06-1850 te Richmond.
   11.  Hester Hendrina, gebore op -24-10-1851, gedoop op -09-11-1851 te Richmond.

IV.174    Johannes Willem van ZIJL (Johannes Wilhelm) (kode: a5.b5.c4.d9.e3), gebore op -24-02-1807 te Kogmanskloof, gedoop op -31-05-1807 te Swellendam (SA), oorlede op -13-11-1889 te Hanover, Noordkaap (SA) op 82-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9) (kyk III.50) en Johanna Wilhelmina STEYN.
Getroud (1) op 17-jarige ouderdom op -02-01-1825 te Swellendam met Hester Susanna van EEDEN, gebore ± 1810 te Bosjesmanpad, distr. Swellendam.
Getroud (2) op 19-jarige ouderdom op -01-04-1826 te Swellendam met Geertruyda Anna GELDENHUYS, gebore ± 1809, oorlede op -29-09-1881 te Hanover.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk V.489).
   2.  Susara Johanna Elizabeth, gebore op -26-02-1829, gedoop op -11-10-1829 te Colesberg.
Getroud in die kerk ± 1853 te ?? Man is Hermanus Hendrik RABE, gebore ± 1827.
   3.  Hendrik Jacobus (kyk V.493).
   4.  Johannes Wilhelm, gebore op -22-10-1832 te ??
   5.  Frederik Jacobus, gebore ± 1834 te ??
   6.  Johanna Wilhelmina, gebore op -17-04-1836 te ??
   7.  Gertruyda, gebore op -04-03-1838 te ??
   8.  Adriaan Izak, gebore op -22-07-1840.
   9.  Geertruyda Cornelia Margaretha, gebore op -26-01-1845 te ??
   10.  Barabara Zacharia Gertruida, gebore op -04-08-1846 te Swellendam, oorlede op -26-07-1925 te Richmond, Cape (SA) op 78-jarige ouderdom.
Getroud ± 1868 met WOLFAARDT, gebore ± 1844.

IV.179    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5), gebore op -13-11-1809 te 'Jan Harmsgat', distr. Swellendam, gedoop op -07-01-1810 te Swellendam (SA), oorlede op -13-06-1859 te Robertson (SA) op 49-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9) (kyk III.50) en Johanna Wilhelmina STEYN.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -06-05-1827 te Swellendam met Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN, 17 jaar oud (kyk IV.168).
Uit hierdie huwelik: 12 kinders (kyk onder IV.168).
 
IV.180    Hermanus Christiaan van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e6), gebore op -27-06-1812 te 'Jan Harmsgat', distr. Swellendam, gedoop op -13-09-1812 te Swellendam, oorlede op -27-07-1880 te ?? op 68-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9) (kyk III.50) en Johanna Wilhelmina STEYN.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -29-05-1833 te Swellendam met Johanna Margaretha Jacoba MOOLMAN, 23 jaar oud, gebore op -09-06-1809 te ?? Het gezin verhuisde naar de boerderij 'tZamenkomst na aankoop in juli 1842 van J. van der Walt. Hermanus vestigde zich hier samen met zijn zoon Johan Wilhelm van Zijl Jr. Deze trouwde op 24-01-1888 met Emma Katie EWekley en nam de boerderij over. In november 1974 kwam de boerderij in handen van Christopher Anhony van Zyl, de jongste zoon van Benjamnin van Zyl (diens vader was Johan Wilhelm van Zijl Sr.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Elizabeth Christina, gebore op -06-04-1834, gedoop op -08-06-1834 te Swellendam.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-02-1852 te Colesberg met Thomas BEDFORD, 19 jaar oud, handelaar, gebore op -25-04-1832 te ?? Gedoop op -03-06-1832 te ?? Seun van Thomas BEDFORD en Clara Francina FICK.
   2.  Frederik Jacobus (kyk V.504).
   3.  Johannes Zacharias (Moolman) (kyk V.506).
   4.  Hermanus Christiaan (kyk V.508).
   5.  Johan Wilhelm (Uncle Jack) (kyk V.510).
   6.  Johanna Margaretha Jacoba, gebore op -30-06-1850, gedoop op -07-10-1850 te Colesberg.
Getroud ± 1874 met Gerhardus Arnoldus KOCK, gebore ± 1848.

IV.182    Gideon Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e7), gebore op -13-07-1815 te Swellendam, gedoop op -03-12-1815 te Swellendam, oorlede op -06-05-1891 te ?? op 75-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus (Petrus) van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9) (kyk III.50) en Johanna Wilhelmina STEYN.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -01-11-1835 te Swellendam met Cornelia Geertruyda Johanna BADENHORST, 16 jaar oud, gebore op -16-11-1818 te Melkbos, Kaapstad, gedoop op -14-03-1819 te Caledon, oorlede op -08-03-1891 te Swellendam op 72-jarige ouderdom, dogter van Casper Hendrik BADENHORST en Maria Magdalena HUMAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk V.514).
   2.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -10-04-1838 te 'Nooitgedacht', distr. Swellendam, gedoop op -24-06-1838 te Swellendam.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -16-04-1857 te Swellendam met Petrus Johannes Abraham van der MERWE, gebore ± 1836 te 'Vergelegen', distr. Richm ond.
   3.  Johnna Wilhelmina van ZYL, gebore op -17-05-1840, gedoop op -09-08-1840 te Swellendam.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -09-09-1862 te Swellendam met Willem Jacobus de BRUYN, gebore ± 1853.
   4.  Casper Hendrik van ZYL (kyk V.520).
   5.  Gideon Petrus van ZYL, gebore op -22-05-1844, gedoop op -11-08-1844 te Swellendam.
   6.  Cornelia Elisabeth Catharina van ZYL, gebore op -22-05-1846, gedoop op -01-11-1846 te Swellendam.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -07-02-1865 te Swellendam met Johannes Cornelis HUMAN, 21 jaar oud, gebore op -27-08-1843 te Humansdorp, gedoop op -10-09-1843 te Gamtoosrivier, seun van Matthys Gerhardus HUMAN en Catharina Elizabeth ??
   7.  Barbara Isabella van ZYL (kyk V.525).
   8.  Zacharya Geertruida van ZYL, gebore op -13-06-1850, gedoop op -29-09-1850 te Swellendam.
   9.  Cornelia Geertruida Johanna van ZYL, gebore op -25-07-1852, gedoop op -19-09-1852 te Swellendam.
   10.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.528).
   11.  Geertruida Anna, gebore op -13-07-1856 te Koue Bokkeveld, gedoop op -31-10-1856 te Swellendam.
Getroud op 31-jarige ouderdom op -24-01-1888 te Ceres met Cristoffel Petrus SNYMAN, boer op Warm Bokkeveld, gebore ± 1854, seun van Frederik Johannes SNYMAN en Cornelia Dorothea Francina van HEERDEN.
   12.  Laurette Petronella, gebore op -17-11-1857 te 'Sanddrif', distr. Swellendam, gedoop op -27-12-1857 te Swellendam, oorlede op -04-04-1880 te Swellendam op 22-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-03-1877 te Swellendam met Adrianus Peter HAM, 22 jaar oud, gebore op -22-11-1854, gedoop op -17-12-1854 te Franschhoek.
   13.  Dirkje Jacoba Alberta, gebore op -04-05-1860, gedoop op -01-06-1860 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -07-04-1878 te Robertson met Pieter Jacobus MARAIS, gebore ± 1856.

IV.185    Elsie Sophia van ZIJL, gebore op -13-11-1801, gedoop op -01-02-1802 te Tulbagh, oorlede op -16-11-1888 te 'Voorhuis', Swellendam op 87-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10) (kyk III.52) en Cornelia Christina BILJON.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -17-11-1818 te ?? Man is Theunis Lodewijk STEYN, 22 jaar oud, gebore op -20-09-1796 te Swellendam, Westkaap, oorlede op -18-08-1858 te Swellendam op 61-jarige ouderdom.
Kinders:
   1.  Martha Elizabeth (kyk V.536).

IV.187    Jacobus Albertus Bernardus van ZIJL (kode: .b4.c4.d10.e2), gebore te 'Hexrivier', distr. Worcester, gedoop op -01-01-1804 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10) (kyk III.52) en Cornelia Christina BILJON.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-12-1822 te Swellendam met Hester Johanna de WIT, 19 jaar oud, gedoop op -04-12-1803 te ?? Dogter van Pieter Hendrik de WIT en Magdalena Christina KLOPPER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Christina Susanna, gebore op -24-11-1823, gedoop op -19-04-1824 te Swellendam.
   2.  Pieter Hendrik, gebore 1824 te Swellendam? Oorlede op -06-11-1826 te Swellendam.
   3.  Jacobus Albertus Bernhardus van ZYL (kyk V.539).
   4.  Pieter Hendrik, gebore op -24-12-1826, gedoop op -16-04-1827 te Swellendam, ws jong ovl.
   5.  Cornelia Christina, gebore op -10-11-1828, gedoop op -26-12-1828 te Swellendam.
   6.  Maria Elizabeth Sophia, gebore op -18-08-1829, gedoop op -25-10-1829 te Swellendam.
   7.  Pieter Hendrik, gebore op -23-05-1833, gedoop op -18-08-1833 te Swellendam.
   8.  Hester Johanna, gebore op -31-01-1835, gedoop op -15-02-1835 te Swellendam, oorlede op -04-04-1889 te 'Elandsveli', distr. Ladismith op 54-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-10-1858 te Ladismith met Jacob Daniël van EEDEN, 21 jaar oud, boer, gebore op -07-01-1837 te 'Keur Kloof', distr. Robertson, oorlede op -03-07-1906 te Ladismith op 69-jarige ouderdom.
   9.  Christiaan Petrus, gebore op -07-02-1837, gedoop op -25-06-1837 te Swellendam.
   10.  Frederik Johannes, gebore op -11-03-1841, gedoop op -05-04-1841 te Swellendam.
   11.  Elsje Sophia, gebore op -20-06-1843, gedoop op -09-08-1843 te Riviersonderend, oorlede op -12-11-1933 te ?? op 90-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-12-1862 te Ladismith met Gerrit Hermanus BRUWER, 24 jaar oud, gedoop op -14-07-1838 te Ladismith, seun van Daniël Jacobus Stephanus BRUWER en Hermina Elizabeth COLYN.
   12.  Geertruida Petronella, gebore op -11-08-1845, gedoop op -02-11-1845 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-12-1862 te Ladismith met Balthazar Johannes KLOPPERS, gebore ± 1843 te v Elandsfontein.
   13.  Neeltjie Margaretha, gebore op -01-10-1849, gedoop op -14-04-1850 te Riviersonderend.

IV.190    Bernhardus Isaak Christiaan van ZIJL (kode: b5.c4.d10.e4), gebore op -09-01-1814, gedoop op -20-02-1814 te Tulbagh, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10) (kyk III.52) en Cornelia Christina BILJON.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-11-1838 te Worcester met Rachel Jacoba VILJOEN, 22 jaar oud, gebore op -10-04-1816 te ?? Dogter van Frederik Daniel (`) VILJOEN en Rachel Jacoba du TOIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus Bernhardus (kyk V.555).
   2.  Frederik Daniël Christoffel (kyk V.557).
   3.  Rachel Jacoba, gebore op -18-05-1843, gedoop op -24-09-1843 te Worcester.
   4.  Christina Johanna, gebore op -18-02-1845, gedoop (\) op -11-05-1845 te Worcester.
   5.  Maria Hermina, gebore op -10-03-1846, gedoop op -01-07-1846 te Worcester.
   6.  Christiaan Isaak, gebore op -16-05-1847, gedoop op -15-08-1847 te Worcester.
   7.  Elizabeth Johanna, gebore op -13-12-1851, gedoop op -21-02-1852 te Worcester.
   8.  Petrus Jacobus Philippus, gebore op -29-11-1855, gedoop op -28-02-1856 te Worcester, oorlede op -04-09-1940 te Worcester op 84-jarige ouderdom.
   9.  Paulus Philippus van ZYL (kyk V.565).
   10.  Elsje Sophia, gebore op -04-12-1859, gedoop op -12-02-1860 te Worcester.

IV.195    Geertruida Johanna van ZIJL, gebore op -30-08-1819 te voor Cogmanskloof, distr. Swellendam, oorlede op -24-01-1892 te Robertson, Cape Province (SA) op 72-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10) (kyk III.52) en Geertruida de WIT.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -20-07-1840 te Swellendam met Willem Johannes Nicolaas van ZIJL, 25 jaar oud (kyk IV.207).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gertruida Zacharia Johanna van ZYL, gebore op -02-06-1841 te Swellendam, Cape (SA), gedoop op -01-08-1841 te Swellendam.
   2.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -02-01-1843 te v Martinusvlei, Swellendam, Cape prov. (SA), gedoop op -29-01-1843 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -06-05-1873 te Robertson met Maria Elizabeth KRIEL, gebore ± 1845 te Klaasvoogds.
   3.  Jacobus Albertus Bernhardus van ZYL, gebore op -23-01-1845 te Swellendam, Cape prov. (SA), gedoop op -02-05-1845 te Swellendam.
   4.  Gideon Hendrik van ZYL, gebore op -01-10-1847 te v Sandvliet, Swellendam, Cape prov. (SA), gedoop op -13-02-1848 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Robertson met Bertha Margaretha le ROUX, gebore ± 1858 te ??
   5.  Rosa Hermina van ZYL, gebore op -04-11-1849 te Swellendam, Cape prov.(SA), gedoop op -27-01-1850 te Swellendam, oorlede op -08-12-1918 te Klaasvoogds district, Robertson (SA) op 69-jarige ouderdom, begrawe op -10-11-1918 te Robertson, Cape (SA).
Getroud op 18-jarige ouderdom op -07-07-1868 te Robertson, Cape (SA) met Abraham Albertus CILLIERS, 21 jaar oud, gebore op -29-10-1846 te Swellendam, Cape (SA), gedoop op -13-12-1846 te Swellendam, Cape (SA), oorlede op -20-10-1918 te Robertson (SA) op 71-jarige ouderdom, begrawe op -21-10-1918 te Robertson, Cape (SA).
   6.  Pieter Hendrik Arnoldus van ZYL (kyk V.576).
   7.  Elsje Sophia van ZYL, gebore op -12-01-1854 te Robertson, Cape prov. (SA), gedoop op -22-01-1854 te Robertson.
   8.  Johannes Hendrik van ZYL (kyk V.579).
   9.  Bernhardus Isaak Christiaan van ZYL, gebore op -08-04-1858 te Robertson, gedoop op -19-05-1858 te Robertson.
   10.  Frederich Jacobus van ZYL, gebore op -22-02-1861 te Robertson, Cape prov. (SA), gedoop op -12-04-1861 te Robertson.
   11.  Helena Christina, gebore op -29-03-1866, gedoop op -06-05-1866 te Robertson.

IV.196    Cornelia Margaretha van ZIJL, gebore op -30-04-1821, gedoop op -01-07-1821 te Swellendam, oorlede op -22-10-1886 te Buffelsvlei op 65-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d10) (kyk III.52) en Geertruida de WIT.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -27-06-1843 te Swellendam met Frederik Jacobus van ZIJL, 20 jaar oud (kyk V.471).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -02-10-1845, gedoop op -23-11-1845 te Swellendam.
   2.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk VI.903).
   3.  Pieter Hendrik van ZYL, gebore op -08-08-1849, gedoop op -04-11-1849 te Swellendam.
   4.  Jurie Johannes Wilhelm van ZYL (kyk VI.905).
   5.  Hendrik Jacobus van ZYL, gebore op -24-10-1852, gedoop op -13-02-1853 te Richmond.
   6.  Gideon Petrus van ZYL, gebore op -15-11-1854, gedoop op -04-02-1855 te Richmond.
   7.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -08-04-1857, gedoop op -13-07-1857 te Colesberg.
   8.  Cornelia Margaretha van ZYL, gebore op -16-11-1859, gedoop op -22-01-1860 te Colesberg.
   9.  Dirkje Cornelia van ZYL, gebore op -28-02-1862, gedoop op -10-08-1862 te Colesberg, oorlede op -25-06-1913 te ?? op 51-jarige ouderdom.
Getroud met MARAIS.
   10.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk VI.913).

IV.207    Willem Johannes Nicolaas van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e5), gebore op -16-07-1815 te v Sandvliet, Cogmanskloof, distr. Swellendam, gedoop op -03-12-1815 te Swellendam, oorlede op -29-05-1879 te Zandvliet, Robertson op 63-jarige ouderdom, seun van Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kode: b5.c4.d12) (kyk III.56) en Rosa Hermina CONRADIE.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -20-07-1840 te Swellendam met Geertruida Johanna van ZIJL, 20 jaar oud (kyk IV.195).
Uit hierdie huwelik: 11 kinders (kyk onder IV.195).
 
IV.208    Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6), gebore op -10-09-1817, gedoop op -05-10-1817 te Swellendam, oorlede op -28-05-1859 te 'Sandvliet', distr. Robertson op 41-jarige ouderdom, seun van Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kode: b5.c4.d12) (kyk III.56) en Rosa Hermina CONRADIE.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-03-1840 te Swellendam met Hester Aletta MARAIS, 19 jaar oud, gedoop op -23-04-1820 te ?? Dogter van Abraham Petrus MARAIS en Maria Magdalena ROSSOUW.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes van ZYL (kyk V.584).
   2.  Abraham Petrus van ZYL (kyk V.587).
   3.  Maria Magdalena, gebore op -23-06-1846, gedoop op -02-08-1846 te Swellendam.
   4.  Gideon Hendrik (kyk V.590).
   5.  Charl Jacobus van ZYL (kyk V.592).
   6.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.594).

IV.212    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e8), gebore op -10-08-1822 te voor Cogmanskloof, gedoop op -06-10-1822 te Swellendam, seun van Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kode: b5.c4.d12) (kyk III.56) en Rosa Hermina CONRADIE.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -06-06-1842 te Swellendam met Christina Cornelia KOK, gebore ± 1824 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje sophia van ZYL, gebore op -06-03-1843, gedoop op -16-04-1843 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -23-07-1872 te Robertson met Willem Hermanus BRINK, gebore ± 1840.
   2.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -29-12-1844, gedoop op -23-02-1845 te Swellendam.
   3.  Rosa Hermina van ZYL, gebore op -26-12-1846, gedoop op -16-02-1847 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-06-1871 te Robertson met Frederik Jacobus KRIEL, gebore ± 1844 te ??
   4.  Johan Andries van ZYL (kyk V.601).
   5.  Christina Cornelia van ZYL, gebore op -03-11-1851, gedoop op -30-11-1851 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-06-1871 te Robertson met Johan Andries KORT, gebore ± 1849 te ??
   6.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -05-03-1854, gedoop op -08-04-1854 te Robertson.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-04-1878 te Montagu met Maria Cornelia Elizabeth CONRADIE, gebore ± 1860 te v Goedgeloof.
   7.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -22-02-1856, gedoop op -30-03-1856 te Robertson.
   8.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.608).
   9.  Neeltje Christina van ZYL, gebore op -15-12-1860, gedoop 312-01-1861 te Robertson.

IV.214    Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e9), seun van Wilhelmus Johannes (Willem`) van ZIJL (kode: b5.c4.d12) (kyk III.56) en Rosa Hermina CONRADIE.
Getroud in die kerk op -22-04-1844 te Swellendam met Neeltje Cornelia KOK, gebore ± 1827 te v Klaasvoogdsrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje Sophia van ZYL, gebore op -01-01-1845, gedoop op -23-02-1845 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -15-05-1860 te Robertson met Jacobus Albertus le ROUX, gebore ± 1842 te v De Hoop.
   2.  Rosa Hermina van ZYL, gebore op -23-11-1846, gedoop op -17-01-1847 te Barkley-Wes.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-02-1868 te Robertson met Frederik Jacobus VILJOEN, gebore ± 1844 te v Vrolikheid.
   3.  Neeltje Christina van ZYL, gebore op -08-08-1852, gedoop op -12-09-1852 te Swellendam.

IV.217    Elsie Sophia van ZIJL, gebore op -23-07-1809 te Goree, gedoop op -23-07-1809, oorlede op -21-11-1859 te ?? op 50-jarige ouderdom, dogter van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Maria Elisabeth van BILJON.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -05-11-1826 te Swellendam met Gideon van ZYL, 19 jaar oud (kyk IV.156).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder IV.156).
 
IV.218    Petrus Bernardus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e3), gebore op -05-10-1810, gedoop op -27-01-1811 te Swellendam, oorlede op -16-03-1899 te Wodehouse, Cape province op 88-jarige ouderdom, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Maria Elisabeth van BILJON.
Getroud (1) ± 1835 met Maria Sophia Magdalena WOLFAARDT, gebore ± 1813.
Getroud (2) op 28-jarige ouderdom op -15-06-1839 te Swellendam met Susanna Magdalena BRUWER, 25 jaar oud, gebore op -07-09-1813 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Petrus Bernardus van ZYL (kyk V.616).
   2.  Izaak Daniël van ZYL, gebore op -26-05-1845 te Bastiaansrivier, gedoop op -17-08-1845 te Riviersonderend?? ws jong ovl.
   3.  Jacoba Jacomina van ZYL, gebore op -26-09-1848, gedoop op -15-12-1848 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -15-04-1867 te Dordrecht met Jacobus Petrus FOURIE, gebore ± 1846 te v Oorlogspoort.
   4.  Izaak Daniël van ZYL (kyk V.620).

IV.223    Izaak Daniel van ZYL (kode: b5.c4.d13.e5), gebore op -07-08-1816 te Kogmanskloof, gedoop op -01-12-1826 te Aylesbury, oorlede op -07-09-1881 te Barkly-Oos (SA) op 65-jarige ouderdom, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Maria Elisabeth van BILJON.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -04-06-1837 te Swellendam met Maria Elisabeth van ZIJL, 20 jaar oud (kyk IV.162).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder IV.162).
 
IV.225    Johan Adam van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e7), gebore op -01-11-1823, gedoop op -08-02-1824 te Swellendam, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -10-02-1845 te Swellendam met Maria Aletta Sibilla van ZYL, gebore ± 1825 te v Wildepaardenskloof.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederika Johanna Catharina van ZYL, gebore op -11-04-1846, gedoop op -20-09-1846 te Swellendam.
   2.  Petrus Arnoldus van ZYL, gebore op -04-09-1847, gedoop op -03-03-1848 te Swellendam.

IV.230    Hendrik Petrus Johannes van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e10), gebore op -30-09-1828, gedoop op -26-12-1828 te Swellendam, oorlede op -06-10-1894 op 66-jarige ouderdom, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -06-08-1849 te Swellendam met Sophia Elizabeth KOK, 14 jaar oud, gebore op -09-12-1834 te ?? Oorlede op -10-05-1888 te Bethlehem op 53-jarige ouderdom.
Getroud (2) > 1888 met Dirkie Elizabeth Catharina SCHEEPERS, gebore ± 1836.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Hendrik Arnoldus van ZYL (kyk V.624).
   2.  Geertruida Louisa van der Merwe van ZYL, gebore op -20-04-1852, gedoop op -10-05-1852 te Swellendam.
   3.  Jacobus E. van ZYL, gebore ± 01-1853.
   4.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -02-08-1853, gedoop op -16-03-1854 te Swellendam.
   5.  Johannes Hendrik van ZYL, gebore ± 1856 te ??
   6.  Petrus Bernardus van ZYL (kyk V.630).
   7.  Hendrik Petrus Johannes van ZYL, gebore op -03-04-1862, gedoop op -18-05-1862 te Dordrecht.
   8.  Johan Andries van ZYL, gebore op -11-01-1864, gedoop op -10-04-1864 te Dordrecht.
   9.  Johan Adam van ZYL (kyk V.634).

IV.233    Siewert Ernst Jacob van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e11), gebore op -29-08-1830, gedoop op -26-12-1830 te Swellendam, oorlede op -29-08-1865 op 35-jarige ouderdom, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -12-12-1853 te Swellendam met Anna Margaretha MÖLLER, gebore ± 1833 te v klaasvoogdsrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Arnoldus van ZYL, gebore op -22-10-1854, gedoop op -10-01-1855 te Robertson.
   2.  Pieter Willem Jacobus van ZYL (kyk V.637).
   3.  Johannes Stephanus van ZYL (kyk V.641).

IV.235    Fredrik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e12), gebore op -14-04-1832, gedoop op -07-10-1832 te Swellendam, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -25-04-1854 te Swellendam met Anna Wilhelmina Cicilia du TOIT, gebore ± 1834 te v Klaasvoogdsrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Petronella van ZYL, gebore op -20-03-1855, gedoop op -27-04-1855 te Robertson.
   2.  Petrus Arnoldus van ZYL (kyk V.644).
   3.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -15-05-1863, gedoop op -04-07-1863 te Robertson.

IV.237    Willem Jacobus Johannes van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e13), timmerman, gebore op -28-07-1835, gedoop op -19-10-1835 te Swellendam, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -30-03-1857 te Robertson (SA) met Martha Maria PRETORIUS, gebore ± 1837.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Arnoldus van ZYL, gebore op -18-02-1858, gedoop op -28-03-1858 te Robertson.
   2.  Hermina Helena van ZYL, gebore op -27-08-1859, gedoop op -02-10-1859 te Robertson.
   3.  Johannes Lodevicus Pretorius, gebore op -18-02-1862, gedoop op -30-03-1862 te Robertson.
   4.  Willem Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -18-02-1862, gedoop op -30-03-1862 te Robertson.

IV.241    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e15), gebore op -24-10-1840, gedoop op -11-01-1841 te Swellendam, oorlede op -30-09-1923 te 'Brightside', Ladybrand, Vrijstaat op 82-jarige ouderdom. Hij boerde vanaf 1864 op 'Mont Blanc' in distr. Ladybrand, seun van Petrus Arnoldus van ZIJL (kode: b5.c4.d13) (kyk III.58) en Johanna Christina NEETHLING.
Getroud in die kerk ± 1863 te Robertson met Magdalena Cornelia AURET, gebore op -04-09-1843 te Kaapstad, oorlede op -26-01-1898 te 'Kelderfontein', Boshof, Lejweleputswa, Free State op 54-jarige ouderdom, dogter van Pieter William Oloff AURET en Maria Wilhelmina LOTZ.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Arnoldus van ZYL (kyk V.651).
   2.  Maria Wilhelmina, gebore op -11-05-1864 te Mont Blanc, Ladybrand (SA), oorlede op -07-08-1950 te Bloemfontein (SA) op 86-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -29-09-1884 te Ladybrand (SA) met Tobias van REENEN, gebore op -29-09-1884 te Ladybrand (SA), oorlede op -30-08-1943 te Bloemfontein? op 58-jarige ouderdom.
   3.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -21-10-1865 te Patrysfontein, distr. Aliwal Noord, oorlede 1949.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -01-12-1891 te Ladybrand met James MOODIE, 27 jaar oud, gebore op -10-02-1864 te Ladybrand, Motheo, Free State. Hij werd gevangen genomen in Paardenberg, terwijl hij -met anderen- probeerde generaal Cronjé te bevrijden. Na de oorlog keerde hij terug naar de Oranjerivier Kolonie om daar te gaan boeren.
Het gezin zat van 23-12-1900 tot 30-07-1902 in het vluchtelingenkamp van Bloemfontein.
   4.  Magdalena Cornelia van ZYL, gebore ± 1869 te ??
Getroud in die kerk ± 1895 te ?? Man is Johannes P FOURIE, gebore ± 1867 te ??
   5.  Pieter Willem van ZYL, gebore ± 1869 te ??
   6.  Carolina Petronella van ZYL, gebore op -22-01-1871 te ??
Getroud in die kerk ± 1898 te ?? Man is LOCKE, gebore ± 1870 te ??
   7.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.662).
   8.  Joseph Nicolaas Christiaan van ZYL, gebore op -15-07-1875 te ??
   9.  Margaretha Wilhelmina Jacoba van ZYL, gebore ± 1877 te ??
Getroud in die kerk ± 1901 te ?? Man is BRÜMMER, gebore ± 1875 te ??
   10.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -14-11-1877 te ??
   11.  Johan Petrus van ZYL, gebore op -31-03-1881 te ??
   12.  Jacoba Elizabeth van ZYL, gebore op -09-11-1886 te ??
Getroud in die kerk ± 1903 te ?? Man is BRITZ, gebore ± 1878 te ??

IV.243    Johannes Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10.e1), gebore te Kuispad, Swellendam, gedoop op -03-07-1803 te Swellendam, oorlede op -19-05-1859 te op zijn farm Kruispad op 55-jarige ouderdom, seun van Wilhelm Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10) (kyk III.74) en Sara Susanna JOUBERT.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -06-08-1826 te Swellendanm met Petronella Maria VERREYNE, 23 jaar oud, gedoop op -12-06-1803, dogter van Abraham VERREYNE en Christina Johanna JORDAAN. {sy was vroeër getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -05-07-1818 te Swellendam, Western Cape met Daniël Johannes ROSSOUW, 24 jaar oud, gedoop op -29-09-1793 te Kaap de Goede Hoop, seun van Jacobus ROSSOUW en Martha Maria MOLLER.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Frederik Jacobus van ZYL (kyk V.671).
   2.  Johannes Petrus van ZYL, gebore op -08-02-1829, gedoop op -20-04-1829 te Swellendam.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -27-05-1859 te Swellendam met Martha Johanna van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -01-02-1840 te v Rietrivier, distr. Montagu, gedoop op -03-05-1840 te Swellendam, dogter van Willem Jacobus van ZIJL (kyk IV.119) en Jacomina Maria Johanna CONRADIE.
   3.  Christina Johanna van ZYL, gebore op -18-12-1830, gedoop op -03-07-1831 te Swellendam.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -06-12-1847 te Swellendam met Daniël Johannes JONKER, gebore ± 1825.
   4.  Jacobus François van ZYL (kyk V.676).
   5.  Sara Susanna, gebore op -14-04-1835, gedoop op -14-06-1835 te Swellendam, oorlede op -11-04-1896 te Riversdale op 60-jarige ouderdom.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -30-05-1853 te Swellendam met Jacobus François de WIT, gebore ± 1829 te 'Weltevreden', distr. Ladismith.
   6.  Josua Pieter Christiaan van ZYL (kyk V.681).
   7.  Gideon Jacobus van ZYL (kyk V.683).
   8.  Henry Charles Samuel, gebore op -02-01-1844, gedoop op -08-04-1844 te Swellendam.

IV.250    Jacobus Francois van ZIJL (kode: b5.c5.d10.e5), gebore op -09-11-1810, gedoop op -23-12-1810 te Swellendam, seun van Wilhelm Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10) (kyk III.74) en Sara Susanna JOUBERT.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -06-12-1829 te Swellendam, Western Cape (SA) met Catharina Margaretha Elizabeth VICTOR, 20 jaar oud, gebore op -10-08-1809, gedoop op -25-12-1810 te Driekuil, district Robertson, oorlede op -04-08-1875 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore op -24-03-1831, gedoop op -03-07-1831 te Swellendam, oorlede 1913 te ??
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -17-05-1852 te Swellendam met Jacobus Adriaan BURGER, gebore ± 1831 te Concordia, distr. Swellendam.
   2.  Willem Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -24-10-1832 te ?? Gedoop op -20-10-1833 te Swellendam.
   3.  Gerrit Diederik (Gert) van ZYL (kyk V.691).
   4.  Jacobus François van ZYL, gebore op -01-10-1836 te ??
   5.  Sarah, gebore op -30-10-1838, gedoop op -19-01-1839 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -18-09-1857 te Montagu met Hendrik Jacobus GRIESSEL, gebore ± 1833 te Sandfontein, distr. Swellendam.
   6.  Maria Johanna Elizabeth, gebore op -02-01-1841, gedoop op -05-04-1841 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Pieter Gideon JOUBERT, gebore ± 1832 te ??
   7.  Jacoba Wilhelmina, gebore op -06-02-1843 te Kruispad, distr. Swellendam, gedoop op -12-03-1843 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -10-04-1865 te Montagu met Johannes Cornelis SWART, gebore ± 1836 te ??
   8.  Petronella Maria, gebore op -06-02-1843, gedoop op -12-03-1843 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -18-03-1861 te Montagu met Alewyn Petrus BURGER, gebore ± 1839 te v Kilpkuil, distr. Montagu.
   9.  Martha Johanna, gebore op -09-07-1845, gedoop op -02-11-1845 te Swellendam.
   10.  Magdalena, gebore op -27-08-1847, gedoop op -03-01-1848 te Swelledam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -01-11-1869 te Montagu met Charl François HAASBROEK, gebore ± 1848 te v Kruispad, distr. Montagu.
   11.  Rachel, gebore op -24-09-1849.

IV.258    Joshua Pieter Christiaan van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10), gebore op -27-09-1819 te Tradouw, gedoop op -06-02-1820 te Swellendam, seun van Wilhelm Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10) (kyk III.74) en Sara Susanna JOUBERT.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -01-03-1852 te Riviersonderend met Sara Susanna (Hester) de WIT, 18 jaar oud, gebore op -06-03-1833, gedoop op -23-04-1833 te Swellendam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josua Pieter Christiaan (kyk V.706).
   2.  Martha Maria Jacoba, gebore op -03-04-1859 te Weltevreden, distr. Ladismith, gedoop op -07-08-1859 te Ladismith.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-01-1880 te Ladismith met Dirk Cornelis KLEINSCHMITZ, gebore ± 1860 te v Lemoenhoek, distr. Ladismith.
   3.  Johannes Anthonie (kyk V.710).
   4.  Willem Frederik Jacobus, gebore op -04-08-1863, gedoop op -23-08-1863 te Ladismith.
   5.  Jacobus Albertus (kyk V.713).
   6.  Sara Susanna, gebore op -01-07-1867 te Brandrivier, distr. Ladismith, gedoop op -17-11-1867 te Barrydale.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -21-08-1888 te Barrydale met Pieter Jacobus CRONJÉ, boer op Hermanuskraal, distr. Ladismith, gebore ± 1866.
   7.  Christoffel Frederik, gebore op -17-06-1873, gedoop op -07-12-1873 te Ladismith.
   8.  Petronella Elizabeth, gebore op -01-11-1879, gedoop op -03-04-1880 te Ladismith.

IV.260    Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1), gebore op -05-08-1809 te Kleinplaas, gedoop op -12-11-1809 te Swellendam, seun van Gideon Georg van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d4) (kyk III.83) en Maria Magdalena FOUCHE.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-11-1832 te Swellendam met Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ, 19 jaar oud, gedoop op -14-04-1813 te ?/`.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Georg van ZYL (kyk V.719).
   2.  Elizabeth Aletta Susanna Johanna van ZYL, gebore op -24-08-1835, gedoop op -04-01-1836 te Swellendam.
   3.  Jan Abraham van ZYL (kyk V.722).
   4.  Philippus Jacobus (Philip) van ZYL (kyk V.724).
   5.  Stephanus Engenatius van ZYL, gebore op -30-10-1841, gedoop op -09-01-1842 te Riversdale.
   6.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -13-12-1843, gedoop op -07-04-1844 te Riversdale.
   7.  Petrus Josephus van ZYL, gebore op -05-03-1846, gedoop op -26-07-1846 te Riversdale.
   8.  Abraham Wynand van ZYL (kyk V.730).
   9.  Christoffel Johannes van ZYL (kyk V.732).
   10.  Magdalena Maria Cornelia van ZYL, gebore op -04-11-1852, gedoop op -01-05-1853 te Riversdale.
   11.  Susanna Johanna van ZYL, gebore op -17-10-1854, gedoop op -04-03-1855 te Riversdale.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -07-09-1874 te Ladismith met Jacobus Petrus JONKER, gebore ± 1848 te ??
   12.  Elizabeth Aletta van ZYL, gebore op -17-10-1854 te Riversdale, Western Cape (SA), oorlede op -05-01-1935 te Ottosdal op 80-jarige ouderdom.
Getroud met William Marthinus SCOTT, gebore op -12-04-1850 te Riversdale.
   13.  Frederik George van ZYL, gebore op -16-11-1859, gedoop op -04-03-1860 te Riversdale.

IV.264    Philippus Johannes Christoffel van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e4), landbouwer Ebertskraal aan Gouritsrivier, gebore op -16-01-1815, gedoop op -30-01-1815 te ?? Oorlede < 1849 te ?? Seun van Gideon Georg van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d4) (kyk III.83) en Maria Magdalena FOUCHE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-10-1839 te Swellendam met Francina Johanna Petronella BOTHA, 15 jaar oud, gebore op -06-02-1824 te ?? Oorlede op -15-03-1852 op 28-jarige ouderdom, dogter van Jakobus Lodewikus BOTHA en Hester Angenessa van WIJK. {sy is later getroud op 24-jarige ouderdom op -15-01-1849 te Riviersonderend met Daniël Christoffel Benjamin van ZYL, 23 jaar oud (kyk IV.281).}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon George van ZYL (kyk V.740).
   2.  Hester Agnes van ZYL, gebore op -19-06-1842 te Elberskraal aan Gouritsrivier, gedoop op -25-12-1842 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -24-01-1859 te Mosselbaai met Thomas JACKSON, gebore ± 1840.
   3.  Jacobus Lodewikus van ZYL (kyk V.744).
   4.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -10-03-1847, gedoop op -22-04-1847 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -12-12-1865 te Riviersonderend met Petrus Jacobus de JAGER, gebore ± 1845 te ??
   5.  Philippina Stoffelina Johanna, gebore op -17-07-1848 te Elberskraal aan Gouritsrivier, gedoop op -15-10-1848 te Riviersonderend, oorlede op -20-08-1928 te ?? op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -19-02-1867 te Riviersonderend met Petrus Johannes UYS, gebore ± 1846 te v Weltevreden, Valsrivier, oorlede op -14-11-1917 te ??

IV.267    Elisabeth Johanna Susanna Jacoba van ZIJL, gebore op -24-03-1818 te Gouritsrivier, gedoop op -04-10-1818 te ?? Dogter van Gideon Georg van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d4) (kyk III.83) en Maria Magdalena FOUCHE.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -11-05-1840 te Swellendam met Jan Gabriël HORN, wagenmaker te Oudenbos, onder Plattekoof, gebore ± 1815 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petronella Cecilia (kyk V.751).

IV.274    Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3), gebore op -05-09-1819 te Gouritsrivier, gedoop op -05-09-1819, oorlede op -31-10-1881 te Plastbosch, distr. Riversdale (SA) op 62-jarige ouderdom, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Amerentia Cornelia LOMBARD.
Getroud ± 1839 met Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR, gebore op -09-11-1818, gedoop op -20-05-1820 te Swellendam, oorlede op -28-08-1911 te distr. Riversdale (SA) op 92-jarige ouderdom, dogter van Daniël PIENAAR en Susanna Helena BOUWER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Magdalena Margaretha Jacomina van ZYL, gebore op -14-03-1840, gedoop op -29-03-1840 te Riviersonderend.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -17-06-1858 te Riviersonderend met James PACE, gebore ± 1838.
   2.  Christoffel Gideon van ZYL (kyk V.754).
   3.  Amerentia Cornelia Johanna van ZYL, gebore op -21-12-1842, gedoop op -09-04-1843 te Riviersonderend.
Getroud ± 1862 te Riviersonderend met Louis Jacobus JANSE van RENSBURG, gebore ± 1840 te 'van Landfontein'.
   4.  Daniël Petrus van ZYL (kyk V.758).
   5.  Anna Margaretha van ZYL, gebore op -30-01-1846, gedoop op -19-03-1848 te Riviersonderend.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -23-06-1868 te Riviersonderend met Willem Andries JANSE van RENSBURG, gebore ± 1844 te 'van Brakfontein'.
   6.  Gideon Johannes van ZYL (kyk V.762).
   7.  Johannes Isaias Engelbertus van ZYL (kyk V.764).
   8.  Salomina Cornelia Magdalena van ZYL, gebore op -03-12-1850, gedoop op -06-07-1851 te Riviersonderend.
Getroud ± 1874 met George Frederik Jacobus VERMAAK, gebore ± 1848 te ??
   9.  Benjamin Bickersteth van ZYL (kyk V.768).
   10.  Daniël Benjamin Christoffel van ZYL (kyk V.770).

IV.281    Daniël Christoffel Benjamin van ZYL (kode: b5.c9.d5.e7), gebore op -20-11-1825, gedoop op -14-02-1826 te Swellendam, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Amerentia Cornelia LOMBARD.
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -15-01-1849 te Riviersonderend met Francina Johanna Petronella BOTHA, 24 jaar oud, gebore op -06-02-1824 te ?? Oorlede op -15-03-1852 op 28-jarige ouderdom, dogter van Jakobus Lodewikus BOTHA en Hester Angenessa van WIJK. {sy was vroeër getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -28-10-1839 te Swellendam met Philippus Johannes Christoffel van ZIJL, 24 jaar oud (kyk IV.264).}
Getroud (2) op 26-jarige ouderdom op -16-08-1852 te Riviersonderend met Elizabeth Margaretha van ZYL, 21 jaar oud (kyk IV.308).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Ammerentia Cornelia, gebore op -17-12-1849, gedoop op -27-01-1850 te Riviersonderend.
   2.  Christoffel, gebore op -15-03-1852, gedoop op -08-05-1852 te Mosselbaai.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Willem Jacobus (kyk V.774).
   4.  Christoffel (kyk V.776).

IV.289    George Frederik van ZYL (kode: b5.c9.d5.e12), gebore op -23-11-1834, gedoop op -26-12-1834 te Swellendam, oorlede op -06-10-1912 op 77-jarige ouderdom, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Anna Margaretha de BUYS.
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -20-06-1853 te Riviersonderend, Caledon, Western Cape (SA), trouwlocatie: farm Melkhoutfontein met Catharina Jacobina Louisa SCOTT, gebore ± 1835 te Melkhoutfontein, dogter van William Marthinus SCOTT en Christina Wilhelmina VOLSCHENK.
Getroud (2) op 61-jarige ouderdom op -17-11-1896 te Brandfort met Martha Johanna BEZUIDENHOUT, gebore ± 1870 te Uitenhage, Cape Colony, oorlede op -21-01-1938 te Clocolan, Orange Free State (SA), dogter van Petrus Johannes BEZUIDENHOUT en ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1888 te ?? Man is Hermanus SMALMAN, gebore ± 1862 te ?? Oorlede 1894 te ?? sy is later getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Lourens Petrus le GRANGE, gebore ± 1866 te ?? Oorlede 1927 te ??}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Christina Hendrina Stoffelina, gebore op -22-04-1854 te Riversdal (SA), gedoop op -16-07-1854 te Riviersonderend.
   2.  Anna Margaretha, gebore op -12-09-1855 te Riversdal, gedoop op -21-10-1855 te Riviersonderend, oorlede <05-10-1862.
   3.  Christoffel Johannes, gebore op -11-11-1856 te Riversdal (SA), gedoop op -01-02-1857 te Riviersonderend.
   4.  William Marthinus (kyk V.781).
   5.  Anna Margaretha, gebore op -05-10-1862 te Riversdal (SA), gedoop op -08-03-1863 te Riviersonderend.
   6.  Georgina Frederica, gebore op -25-12-1864 te Riversdal (SA), gedoop op -14-09-1865 te Riviersonderend.
   7.  Sofia Maria, gebore op -21-03-1867 te Riversdal (SA), gedoop op -28-04-1867 te Riviersonderend.
Getroud ± 1890 met Carl Johannes BEETGE, gebore ± 1865.
   8.  Frederik Petrus (kyk V.787).
   9.  Catharina Jacomina Louisa, gebore op -04-05-1874 te Riversdal (SA), gedoop op -25-10-1874 te Dutoitspan.
Uit die tweede huwelik:
   10.  George Frederik, gebore op -17-08-1897 te Brandfort, OVS (SA), oorlede op -14-12-1954 te Clocolan, OVS (SA) op 57-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-02-1918 te Clocolan, OVS (SA) met Hester Johanna RABIE, gebore 1896 te ??
   11.  Wynand Frederik, gebore op -29-05-1903 te ??
   12.  Martha Johanna, gebore op -30-07-1907 te ??
Getroud ± 1932 met NN VISSER, gebore ± 1907.
   13.  Jacomina Johanna, gebore op -13-09-1910 te ??
Getroud ± 1933 met NN van WAVEREN, gebore ± 1908.

IV.294    Christoffel Johannes van ZYL (kode: b5.c9.d5.e14), gebore op -11-07-1837, gedoop op -04-02-1838 te Swellendam, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Anna Margaretha de BUYS.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -28-09-1863 te Riviersonderend met Susanna Johanna VIVIER, gebore ± 1839 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johannes, gebore op -04-10-1864, gedoop op -22-01-1865 te Mosselbaai.
   2.  Hendrik Jacobus VIVIER van ZYL, gebore op -08-12-1867, gedoop op -23-02-1868 te Riviersonderend.

IV.296    Willem Jacobus van ZYL (kode: b5.c9.d5.e15), gebore op -10-12-1838, gedoop op -04-03-1839 te Swellendam, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Anna Margaretha de BUYS.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -30-05-1864 te Riviersonderend met Maria Magdalena HORN, gebore ± 1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johannes Jacobus, gebore op -28-05-1865 te 'Tobyskop', distr. Riviersonderend, gedoop op -17-09-1865 te Riviersonderend.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -07-04-1896 te Riviersonderend met Susanna Johanna JANSE van RENSBURG, gebore ± 1876 te ??
   2.  Elizabeth Susanna Johanna Petronella, gebore op -17-11-1866 te 'Tobyskop', distr. Riviersonderend, gedoop op -10-02-1867 te Riviersonderend.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -27-04-1886 te Mosselbaai met Frederik Johan LOTZ, gebore ± 1857 te ??
   3.  Anna Margaretha, gebore op -07-04-1868, gedoop op -28-06-1868 te Riviersonderend.
   4.  Maria Margaretha, gebore 25-04--1869, gedoop op -29-08-1869 te Riviersonderend.
   5.  Jan Gabriël, gebore op -02-04-1871, gedoop op -27-08-1871 te Riviersonderend.
   6.  Sofia Maria, gebore op -02-09-1872, gedoop op -12-01-1873 te Riviersonderend.
   7.  Willem Jacobus, gebore op -24-03-1874, gedoop op -03-05-1874 te Riviersonderend.
   8.  Jan Gabriël HORN, gebore op -30-10-1879, gedoop op -27-04-1880 te Riviersonderend.
   9.  Frederik George, gebore op -28-02-1881, gedoop op -31-07-1881 te Riviersonderend.

IV.300    Hendrik Andreas van ZYL (kode: b5.c9.d5.e17), gebore op -22-01-1842, gedoop op -06-03-1842 te Riviersonderend, seun van Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d5) (kyk III.85) en Anna Margaretha de BUYS.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -28-03-1864 te Riviersonderend met Albertha Wilhelmina Susanna Maria LOUWRENS, gebore ± 1844 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel (kyk V.810).
   2.  Marthinus Jacobus (kyk V.812).
   3.  Margaretha Maria (kyk V.814).
   4.  Hendrik Andreas, gebore op -05-10-1869, gedoop op -17-07-1870 te Riviersonderend.
   5.  Willem Jacobus, gebore op -08-07-1871, gedoop op -29-11-1871 te Riviersonderend.
   6.  Anna Margaretha, gebore op -25-05-1874, gedoop op -23-08-1874 te Riviersonderend.

IV.302    Gideon van ZIJL (kode: b5.c9.d9.e1), gebore op -20-11-1825, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9) (kyk III.93) en Johanna Aletta van ZYL.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -28-05-1860 te Mosselbaai met Isabella JACKSON, gebore ± 1827.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Isabella Margaretha, gebore op -10-12-1863 te Elberskraal, distr. Riversdal, gedoop op -14-02-1864 te Riviersonderend, oorlede op -26-02-1944 te Parys OVS op 80-jarige ouderdom.
   2.  Willem Jacobus van ZYL (kyk V.819).
   3.  James Jackson, gebore op -04-07-1871, gedoop op -05-10-1871 te Riviersonderend, oorlede op -28-07-1890 te ?? op 19-jarige ouderdom, ongehuwd.

IV.306    Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -13-04-1829 te Elberskraal, distr. Mosselbaai, gedoop op -24-05-1829 te Swellendam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9) (kyk III.93) en Johanna Aletta van ZYL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -15-12-1851 te Riviersonderend met Maria Susanna OOSTHUYSEN, gebore ± 1831 te v Soutpan.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Albertus (kyk V.822).
   2.  Hendrik (kyk V.824).
   3.  Hester Salomina, gebore op -09-12-1856, gedoop op -22-03-1857 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -11-03-1873 te Riviersonderend met Christiaan Jacobus Stefanus CRONJÉ, gebore ± 1854 te v Karringsmelkvlei.
   4.  Jacobus Albertus (kyk V.828).
   5.  Gideon Thomas (kyk V.830).
   6.  Aletta Johanna Catharina, gebore op -21-05-1870, gedoop op -21-07-1870 te Riviersonderend.
   7.  Jacob Oosthuysen, gebore op -01-02-1872, gedoop op -25-02-1872 te Riviersonderend, oorlede op -16-09-1957 te Albertinia? op 85-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -19-08-1902 te Riviersonderend met Tobiettta Georgina la GRANGE, 21 jaar oud, gebore op -26-06-1881 te ?? Oorlede op -28-10-1952 te Albertinia? op 71-jarige ouderdom.

IV.308    Elizabeth Margaretha van ZYL, gebore op -12-11-1830 te van Elberskraal aan Gouritsrivier, gedoop op -26-12-1830 te Swellendam, dogter van Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9) (kyk III.93) en Johanna Aletta van ZYL.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -16-08-1852 te Riviersonderend met Daniël Christoffel Benjamin van ZYL, 26 jaar oud (kyk IV.281). {hy was vroeër getroud op 23-jarige ouderdom op -15-01-1849 te Riviersonderend met Francina Johanna Petronella BOTHA, 24 jaar oud, gebore op -06-02-1824 te ?? Oorlede op -15-03-1852 op 28-jarige ouderdom, dogter van Jakobus Lodewikus BOTHA en Hester Angenessa van WIJK.}
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder IV.281).
 
IV.314    Frederik Johannes van ZIJL (kode: b5.c9.d9.e8), gebore op -13-03-1836, gedoop op -20-05-1836 te Swellendam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9) (kyk III.93) en Johanna Aletta van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -25-03-1862 te Riviersonderend met Petronella Cecilia HORN, 19 jaar oud (kyk V.751).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Johanna Christina van ZYL, gebore op -04-12-1862, gedoop op -12-04-1863 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-09-1892 te Riviersonderend met Adriaan Lodewicus SAAYMAN, gebore ± 1860 te ??
   2.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -12-09-1864, gedoop op -11-12-1864 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-11-1888 te Riviersonderend met John Thomas JACKSON, boer distr. Riviersonderend, gebore ± 1858.
   3.  Willem Jacobus van ZYL, gebore op -26-12-1866, gedoop op -17-02-1867 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -04-04-1893 te Riviersonderend met Martha Magdalena Maria de JAGER, gebore ± 1874 te ??
   4.  Petronella Cecilia van ZYL, gebore op -01-01-1869, gedoop op -21-02-1869 te Riviersonderend.
   5.  Jan Gabriël van ZYL, gebore op -31-08-1870, gedoop op -11-12-1870 te Riviersonderend.
   6.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -30-08-1872, gedoop op -17-11-1872 te Riviersonderend.
   7.  Martha Magdalena van ZYL, gebore op -11-08-1874, gedoop op -04-10-1874 te Riviersonderend.
   8.  Magdalena Susanna Petronella van ZYL, gebore op -08-10-1875, gedoop op -26-12-1875 te Riviersonderend.
   9.  Frederik Johannes van ZYL, boer distr. Albertinia, gebore op -04-11-1877, gedoop op -06-01-1878 te Riviersonderend, oorlede op -08-09-1933 te Albertinia? op 55-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -28-03-1911 te Riviersonderend met Catharina Johanna Gertruida GELDENHUYS, 19 jaar oud, gebore op -13-11-1891 te v Moddervlei, oorlede op -26-06-1969 te Albertinia? op 77-jarige ouderdom.
   10.  Petronella Cecilia van ZYL, gebore op -04-07-1879, gedoop op -17-08-1879 te Riviersonderend.
   11.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -05-11-1881, gedoop op -04-12-1881 te Riviersonderend.
   12.  Cornelia Petronella van ZYL, gebore op -13-10-1884, gedoop op -27-11-1884 te Riviersonderend.

IV.316    Christoffel van ZIJL (kode: b5.c9.d9.e10), gebore op -30-07-1839, gedoop op -12-01-1840 te Riviersonderend, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d9) (kyk III.93) en Johanna Aletta van ZYL.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -01-12-1863 te Heidelberg Kp met Helena Bernhardina RALL, gebore ± 1841 te v Kruisrivier, aan Duivenhoksrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Jacobus van ZYL, gebore op -06-05-1865, gedoop op -18-06-1865 te Heidelberg Kp.
   2.  Hendrik Samuel Johannes van ZYL, gebore op -06-11-1868, gedoop op -20-12-1868 te Heidelberg Kp.
   3.  Helena Hendrina Margaretha van ZYL, gebore op -27-07-1870, gedoop op -11-09-1870 te Heidelberg Kp.
   4.  Christoffel Pieter van ZYL, gebore op -23-06-1872, gedoop op -28-07-1872 te Heidelberg Kp.

IV.326    Hendrik van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e5), gebore op -30-06-1842, gedoop op -25-12-1842 te Riviersonderend, oorlede op -12-05-1906 te Platbos, LKnysna op 63-jarige ouderdom, seun van Dirk (Diederik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d13) (kyk III.101) en Martha Johanna van der WATT.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -22-01-1877 te Knysna met Elizabeth KITCHEN, gebore ± 1856 te v Plettenbergbaai, oorlede op -03-07-1927 te Platbos, Knysna, dogter van Joseph William John KITCHING.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sarah Margaretha Maria van ZYL, gebore op -16-10-1877, gedoop op -08-12-1877 te Knysna.
   2.  Dirk Johannes van ZYL (kyk V.839).
   3.  Martha Johanna van ZYL, gebore op -19-04-1881, gedoop op -04-05-1881 te Knysna.
   4.  John William van ZYL (kyk V.842).
   5.  Elizabeth Frederika Margaretha van ZYL, gebore op -24-04-1884, gedoop op -25-03-1885 te Knysna.
   6.  Aletta Magdalena Jessie van ZYL, gebore op -30-06-1886, gedoop op -29-08-1886 te Knysna.
   7.  Hendrik Lodewyk Petrus (Hennie) van ZYL (kyk V.846).
   8.  Alfred Rhyner van ZYL (kyk V.848).
   9.  Nicolaas Stevens, gebore op -26-11-1892, gedoop op -05-04-1893 te Knysna.
   10.  Cornelius Geoffrey, gebore op -20-12-1893, gedoop op -29-07-1894 te Knysna.
   11.  Nelly Margaritha van ZYL, gebore op -27-01-1896, gedoop op -12-04-1896 te Knysna.
   12.  Anna Amelia van ZYL, gebore op -03-10-1897, gedoop op -28-11-1897 te Knysna.

IV.328    Dirk Johannes van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e6), landman, gebore op -13-06-1844, gedoop op -01-09-1844 te Riviersonderend, seun van Dirk (Diederik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c9.d13) (kyk III.101) en Martha Johanna van der WATT.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -08-04-1872 te Knysna met Maria Jacoba SCHNETLER, 17 jaar oud, gebore op -07-12-1854 te Knysna, dogter van Stephanus Salomon SCHNETLER en Anna Margaretha van ROOYEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Annie Elizabeth van ZYL, gebore ± 1873.
Getroud in die kerk op -20-12-1892 te Knysna met Thomas Edward LEVER, schrijnwerker, gebore ± 1863 te ??
   2.  Martha Johanna van ZYL, gebore op -02-09-1875, gedoop op -26-09-1875 te Knysna.
   3.  Dirk Johannes van ZYL, gebore op -27-10-1877, gedoop op -04-11-1877 te Knysna.
   4.  Stephanus Reynier William, gebore op -22-11-1879, gedoop op -25-12-1879 te Knysna.
   5.  Peter du Preez van ZYL, gebore op -10-03-1881, gedoop op -08-05-1881 te Knysna.
   6.  Maria Louisa van ZYL, gebore op -17-10-1882, gedoop op -26-11-1882 te Knysna.
   7.  Cornelis Johannes ( Willem) van ZYL, gebore op -07-07-1887, gedoop op -16-10-1887 te Knysna.
   8.  Elizabeth Mary van ZYL, gebore op -25-03-1889, gedoop op -05-05-1889 te Knysna.
   9.  Maude Irene van ZYL, gebore op -27-02-1895, gedoop op -31-03-1895 te Knysna.

V.3    Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f2), gebore op -20-05-1825, gedoop op -05-06-1825, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 27-jarige ouderdom op -25-07-1852 te Cradock met Martha Rebekka MOLLER, 17 jaar oud, gebore op -29-05-1835, oorlede op -16-11-1888 te ?? op 53-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Carolina, gebore op -06-06-1853 te Renosterberg, gedoop op -01-10-1853 te Middelburg Kp.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -09-01-1871 te Dordrecht met Jan Daniël NAUDÉ, 23 jaar oud, boer op Noodshulp, gebore op -30-07-1847.
   2.  Frederick Jacobus (kyk VI.3).
   3.  Elizabeth Aletta Jacoba, gebore op -26-11-1856, gedoop op -30-03-1857 te Aliwal-noord, oorlede op -11-11-1888 te Kleinfontein, Aliwal Noord op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -11-08-1873 te Dordrecht met Pieter Daniël ROUX, 23 jaar oud, veeboer op Nooitgedacht, distr. Aliwal-noord, gebore op -15-02-1850 te George, oorlede op -14-04-1906 te Cala op 56-jarige ouderdom, seun van Pieter Daniel ROUX en Elsie Elisabeth WAGENAAR.
   4.  Martha Rebekka, gebore op -25-03-1859, gedoop op -27-03-1859 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -03-09-1877 te Dordrecht met Christoffel Petrus Hendrikus MYBURGH, 18 jaar oud, gedoop op -09-09-1858 te ?? Seun van Gert Petrus Benjamin MYBURGH en Elsje Cornelia KRUGER.
   5.  Aletta Cornelia, gebore op -07-08-1861, gedoop op -29-12-1861 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -17-05-1880 te Dordrecht met Louwrens Erasmus (Louw) SMIT, veeboer, gebore ± 1858 te ??
   6.  Maria Gertruida, gebore op -26-04-1863 te 'Halcyon', distr. Dordrecht, gedoop op -19-07-1863 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -09-02-1880 te Dordrecht met Louis Jacobus la GRANGE, gebore ± 1861 te v Omega, distr. Dordrecht.
   7.  Hendrik Wolrath Martinus (kyk VI.13).

V.5    Jacob Francois Paulus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f3), gebore op -02-10-1827 te Robertson, gedoop op -27-07-1828 te Worcester, oorlede op -03-10-1911 te Dordrecht op 84-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -21-01-1850 te Beaufort West (SA) met Sara Philippina Josephina DAVIDTSZ, 31 jaar oud, gebore op -02-05-1818, oorlede ± 1881.
Getroud (2) op 62-jarige ouderdom op -17-03-1890 te Elliot (SA) met Anna Catharina Helena WANNENBURG, gebore ± 1830.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk VI.16).

V.10    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f5), boer op Klipdrif, distr. Middelburg, gebore op -29-12-1831 te Montagu, gedoop op -24-04-1832, oorlede op -15-11-1897 te 'Tygerklip', distr. Dordrecht op 65-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 27-jarige ouderdom op -24-01-1859 te Queenstown met Elsie Sophia van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.426).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje Sophia, gebore op -11-10-1859, gedoop op -11-02-1860 te Burgersdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-06-1879 te Dordrecht met Balthazar Johannes RIEKERT, gebore ± 1848 te boer op Kalkoenkrans, distr. Dordrecht.
   2.  Elizabeth Aletta Jacoba, gebore op -27-05-1861, gedoop op -01-12-1861 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-06-1879 te Dordrecht met Theunis Jeremias RIEKERT, boer op Kalkoenkrans, gebore ± 1856 te ??
   3.  Maria Aletta, gebore op -10-05-1863, gedoop op -19-07-1863 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -12-01-1891 te Dordrecht met Nicolaas Cornelius van ONSELEN, boer dirst. Senekal, gebore ± 1864 te ??
   4.  Frederika Jacoba, gebore op -04-06-1865, gedoop op -02-07-1865 te Dordrecht.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Man is H J GREEFF, gebore ± 1862 te ??
   5.  Regina Barbara, gebore op -22-11-1866, gedoop op -06-01-1867 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-06-1887 te Dordrecht met Johannes Petrus Lourens HATTINGH, boer op Kraairivierspoort, gebore ± 1864.
   6.  Aletta Sophia, gebore op -19-09-1868 te v Vanzijlskraal, distr. Dordrecht, gedoop op -06-12-1868 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -06-06-1906 te Dordrecht met Coert Jan Hendrik van STRAATEN, boer op Brakfontein, gebore ± 1853 te ??
   7.  Frederik Jacobus (kyk VI.30).
   8.  Zacharia Gertruida, gebore op -29-12-1871, gedoop op -11-08-1872 te Dordrecht, oorlede op -01-09-1963 te Elliot op 91-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -05-07-1897 te Dordrecht met Theunis Jacobus GREEFF, boer op Stormfontein, distr. Wodehouse, gebore ± 1871 te ??
   9.  Susanna Alberta, gebore op -24-06-1874, gedoop op -05-09-1874 te Dordrecht.
   10.  Anna Jacomina, gebore op -19-11-1877, gedoop op -05-05-1880 te Dordrecht.
Getroud in die kerk ± 1901 te Dordrechjt met J E THACKWRAY, gebore op -16-09-1865 te Dordrecht.

V.12    Stephanus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7), boer, gebore op -17-12-1833, gedoop op -21-01-1834 te Swellendam, oorlede op -19-01-1892 op 58-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -28-03-1859 te Dordrecht met Regina Barbara van ZYL, 17 jaar oud (kyk V.440).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth, gebore op -21-01-1860, gedoop op -25-03-1860 te Dordrecht, oorlede op -24-03-1866 te Dordrecht op 6-jarige ouderdom, overleden aan 'geelpokken'.
   2.  Elizabeth Jacoba, gebore op -26-12-1861, gedoop op -02-02-1862 te Dordrecht, oorlede op -20-08-1942 op 80-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -19-04-1879 te Barkly Oos met Charles Jacobus Johannes PRETORIUS, 18 jaar oud, gebore op -25-09-1860, oorlede op -22-08-1930 te Barkly Oos op 69-jarige ouderdom.
   3.  Frederik Jacobus (kyk VI.40).
   4.  Izaak Daniel (kyk VI.42).
   5.  Maria Elizabeth, gebore op -04-06-1867, gedoop op -01-09-1867 te Dordrecht.
Getroud 29012-1944 te Barkly Oos met Willem Pieter Jacobus PRETORIUS, boer op Schadefontein, gebore op -18-12-1867, oorlede op -09-12-1957 op 89-jarige ouderdom.
   6.  Johannes Stephanus (kyk VI.46).

V.14    Maria Aletta van ZYL, gebore op -10-06-1838, gedoop op -07-01-1839 te Swellendam, dogter van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -25-12-1859 te Dordrecht met Petrus Bernardus van ZYL (kyk V.616).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Bernardus, gebore op -28-03-1860, gedoop op -27-05-1860 te Dordrecht, jong ovl.
   2.  Frederik Jacobus, gebore op -27-10-1861, gedoop op -08-12-1861 te Dordrecht.
   3.  Elizabeth Aletta, gebore op -07-12-1866, gedoop op -06-01-1867 te Dordrecht.
   4.  Maria Aletta, gebore op -27-01-1870, gedoop op -06-03-1870 te Dordrecht.
   5.  Susanna Maria, gebore op -27-01-1870, gedoop op -06-03-1870 te Dordrecht.
   6.  Petrus Bernardus, gebore op -26-01-1872, gedoop op -05-07-1874 te Dordrecht.
   7.  Jacobus Stephanus, gebore op -25-08-1873, gedoop op -05-07-1874 te Dordrecht.
   8.  Samuel Leonard (kyk VI.55).

V.20    Gideon van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f12), gebore op -10-05-1845, gedoop op -02-11-1845 te Swellendam, oorlede ± 1880, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -02-12-1867 te Dordrecht met Susanna Frederika Elizabeth NEL, gebore ± 1847.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -28-01-1869, gedoop op -07-03-1869 te Dordrecht.
   2.  Johannes Stephanus Petrus Jacobus, gebore op -27-10-1870, gedoop op -18-12-1870 te Dordrecht.
   3.  Gideon George, gebore op -29-11-1874 te ??

V.22    Jacobus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f13), gebore op -15-02-1847, gedoop op -28-02-1847 te Riviersonderend, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -06-11-1865 te Dordrecht met Elizabeth Catharina Johanna GREYVENSTEIN, gebore ± 01-1850 te 'Morgenson', distr. Wodehouse, oorlede op -03-09-1904 te 'Buysfontein', distr. Burgersdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Wilhelmina Levina, gebore op -02-09-1866, gedoop op -21-12-1866 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -27-08-1883 te Barkly-Oos met Willem Jacobus LOTTER, boer, gebore ± 1858 te ??
   2.  Frederik Jacobus (kyk VI.61).
   3.  Willem Matthys, gebore op -09-08-1871, gedoop op -19-11-1871 te Lady Grey.
   4.  Jacobus Johannes, gebore op -10-10-1873, gedoop op -30-11-1873 te Barkly-Oos, oorlede < 10-1890 te ?? zie geb. datum broer.
   5.  Elizabeth Aletta Jakoba, gebore op -04-02-1876, gedoop op -25-06-1876 te Barkly-Oos.
   6.  Pieter Willem, gebore op -15-10-1878, gedoop op -20-04-1879 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-09-1898 te Albertinia met Johanna Aletta Magdalena MARAIS, gebore ± 1877 te ??
   7.  Gert Petrus Johannes Herculaas, gebore op -11-02-1881, gedoop op -04-12-1881 te Barkly-Oos.
   8.  Louis Jacobus, gebore op -06-02-1883, gedoop op -08-04-1883 te Barkly-Oos.
   9.  Johannes Stephanus, gebore op -24-06-1886, gedoop op -05-12-1886 te Barkly-Oos.
   10.  Hendrika Jacoba, gebore op -21-09-1888, gedoop op -14-04-1889 te Lady Grey.
   11.  Jacobus Johannes, gebore op -05-10-1890, gedoop op -21-12-1890 te Lady Grey, oorlede op -18-10-1918 te Burgersdorp, distr. Drakensberg (SA) op 28-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Vrou is Maria Louisa van ZYL? Gebore ± 1892 te ??
   12.  Jacob François Paulus, gebore op -09-11-1893, gedoop op -31-01-1894 te Barkly-Oos.

V.24    Philippus Jacobus van ZYL (Philippus Johannes) (kode: b5.c3.d1.e2.f14), gebore op -12-03-1848 te Brakrivier, gedoop op -25-11-1849 te Cradock (SA), seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d1.e3) (kyk IV.4) en E A J KROUKAMP.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -07-03-1870 te A Noord (SA) met Maria Elizabeth Gertruida HATTINGH, gebore ± 1850.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Aletta Jacoba, gebore op -23-08-1875, gedoop op -23-08-1875 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -08-03-1897 te Elliot met Johannes Petrus GREYLING, gebore ± 1873 te ??
   2.  Johanna catharina, gebore op -07-09-1877, gedoop op -09-12-1877 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-03-1899 te Elliot met Swerus Johannes PIETERSEN, boer op Celidon, gebore ± 1878.
   3.  Aletta Sophia (kyk VI.79).
   4.  Petrus Johannes, gebore op -14-05-1885, gedoop op -10-08-1884 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-12-1907 te Elliot met Margaretha Susanna GREYLING, gebore ± 1889.
   5.  Philippus Jacobus, gebore op -31-12-1886, gedoop op -16-01-1887 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -01-05-1912 te Elliot met Theodora Cornelia MCDONALD, gebore ± 1888 te ??
   6.  Frans Johannes Dewald, gebore op -26-11-1889, gedoop op -26-01-1890 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -03-06-1925 te Elliot met Maria Aletta VORSTER, gebore ± 1891 te v Rooipoort, distr. Elliot.

V.33    Gideon Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1.f4), gebore op -13-10-1824, gedoop op -26-12-1824 te Cradock, seun van Frederik van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1) (kyk IV.10) en Johanna Adriana van der LINDE.
Getroud in die kerk ± 1850 te ?? Vrou is Anna Johanna Susanna NEL, gebore op -07-10-1834, gedoop op -12-07-1835 te 'Brakrivier', distr. Cradock.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik van ZYL, gebore op -04-12-1851, gedoop op -29-12-1851 te Burgersdorp.
   2.  Gerrit Cornelis Petrus Daniël van ZYL (kyk VI.87).
   3.  Gideon Petrus Jacobus van ZYL (kyk VI.90).
   4.  Barend Frederik van ZYL (kyk VI.92).
   5.  Jacoba Margritha Maria van ZYL, gebore op -09-05-1870, gedoop op -10-07-1870 te Lady Grey.
   6.  Frederik van ZYL, gebore op -30-04-1872, gedoop op -25-08-1872 te Lady Grey.
   7.  Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -02-11-1875, gedoop op -02-04-1876 te Lady Grey.
   8.  Lewies Johannes van ZYL, gebore op -14-10-1877, gedoop op -30-12-1877 te Lady Grey.
   9.  Benjamin Johannes van ZYL, gebore op -09-01-1880, gedoop op -03-04-1880 te Lady Grey.

V.42    Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3.f3), gebore ± 1831 te ?? Seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Frederika Johanna van der VYVER.
Getroud in die kerk op -10-05-1864 te Robertson met Margaretha Cecilia le ROUX, gebore ± 1845 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Judith Aletta van ZYL, gebore op -07-07-1865, gedoop op -03-09-1865 te Robertson.
   2.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -15-06-1866, gedoop op -05-08-1866 te Robertson.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-12-1889 te Robertson met Elizabeth Margaretha KRIEL, gebore ± 1869 te ??
   3.  Gideon van ZYL, gebore op -09-05-1869, gedoop op -29-06-1869 te Robertson.
   4.  Gabriël Lourens Matthys van ZYL (kyk VI.104).

V.44    Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f4), gebore op -03-01-1833, gedoop op -29-05-1833 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Frederika Johanna van der VYVER.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -04-03-1860 te Robertson met Zacharya Geertruida KOCK, gebore ± 1840 te v Keurkloof', distr. Robertson.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus (kyk VI.106).
   2.  Hester Susanna Johanna, gebore op -21-12-1862, gedoop op -01-02-1863 te Robertson.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-10-1881 te Robertson met Johan Andries le ROUX, gebore ± 1857 te ??
   3.  Frederika Johanna, gedoop op -05-02-1865 te Robertson.
   4.  Johannes Cornelis (kyk VI.111).
   5.  Frederik Johannes, gebore op -22-05-1874, gedoop op -02-08-1874 te Robertson.

V.48    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3.f6), gebore op -25-05-1839 te v Wildepaardenkloof, diustr. Swellendam, gedoop op -25-08-1839 te Swellendam, oorlede ±23-04-1891 te Rpobertson, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Johanna Cornelia HALGRYN.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -25-04-1870 te Montagu met Jacomina Elizabeth CONRADIE, gebore ± 1832 te v Klaasvoogds, distr. Robertson.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Maria van ZYL, gebore op -10-07-1871, gedoop op -03-09-1871 te Robertson.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -31-05-1892 te Montagu met Christoffel Johannes van ZYL, 25 jaar oud, gebore op -09-03-1867, gedoop op -12-05-1867 te Montagu, seun van Gideon van ZYL (kyk V.446) en Margaretha Johanna Sophia de KOCK.
   2.  Frederika Johanna van ZYL, gebore op -06-03-1873.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-11-1897 te Montagu met Gideon Hermanus van ZYL, 24 jaar oud, boer op 'Stockwell', distr. Montagu, gebore op -21-07-1873, gedoop op -30-11-1897 te Montagu, seun van Gideon van ZYL (kyk V.446) en Margaretha Johanna Sophia de KOCK. {hy is later getroud in die kerk op 39-jarige ouderdom op -13-12-1912 te Montagu met Maria Magdalena MARAIS, gebore ± 1886 te ??}
   3.  Jacobus Albertus François van ZYL, gebore op -23-11-1876, gedoop op -03-12-1876 te Robertson, oorlede op -08-08-1946 te Montagu op 69-jarige ouderdom, begrawe te Monagu, oude begraafplaats.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -06-05-1902 te Barrydale met Maria Johanna KOK, gebore ± 1878 te v Modderfontein, distr. Barrydale, oorlede op -01-10-1967 te Montagu, begrawe te Montagu, oude begraafplaats.
   4.  Johannes Andries van ZYL, boer op Stockwell, distr. Robertson, gebore op -07-05-1881, gedoop op -05-06-1881 te Robertson.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -20-10-1908 te Montagu met Anna Aletta JOUBERT, gebore ± 1877 te v Allemorgensfontein, distr. Montagu, dogter van Jan Hendrik JOUBERT en Cornelia C hristina van EEDEN.
   5.  Jacomina Elizabeth van ZYL, gebore op -07-12-1890, gedoop op -11-01-1891 te Montagu.

V.52    Jan Matthys Christiaan van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3.f8), gebore op -27-06-1843 te v Wildepaardenkloof, distr. Swellendam, gedoop op -11-08-1843 te Swellendam, oorlede op -15-10-1889 te ?? op 46-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Johanna Cornelia HALGRYN.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -12-09-1876 te Montagu met Anna Cecilia CONRADIE, 19 jaar oud, gebore op -04-11-1856, oorlede op -09-03-1896 te ?? op 39-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus François van ZYL, gebore op -06-09-1877, gedoop op -04-11-1877 te Robertson.
   2.  Jan Matthys Christiaan van ZYL, gebore op -23-10-1878, gedoop op -01-12-1878 te Robertson.
   3.  Aletta Maria van ZYL, gebore op -16-05-1880, gedoop op -01-08-1880 te Robertson.
   4.  Frederika Johanna van ZYL, gebore op -27-11-1881, gedoop op -05-02-1882 te Robertson.
   5.  Johan Andries van ZYL, gebore op -18-06-1884, gedoop op -07-09-1884 te Montagu.
   6.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -07-11-1885, gedoop op -03-01-1886 te Montagu.
   7.  Gideon van ZYL, boer op Stockwell, distr. Robertson, gebore op -09-06-1887, gedoop op -02-08-1887 te Montagu.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -17-10-1922 te Montagu met Beatrice Magdalena BEUKMAN, gebore ± 1896 te ??

V.57    Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3.f11), gebore op -29-05-1850, gedoop op -08-09-1850 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Johanna Cornelia HALGRYN.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -18-04-1882 te Swellendam met Catharina Magdalena STEYN, gebore ± 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Margaretha van ZYL, gebore op -15-04-1883, gedoop op -03-06-1883 te Montagu.
   2.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -26-05-1886, gedoop op -26-07-1886 te Montagu.
   3.  Andries Frederik Willem van ZYL, gebore op -26-05-1886, gedoop op -26-07-1886 te Montagu.
   4.  Catharina Magdalena van ZYL, gebore op -19-01-1889, gedoop op -10-03-1889 te Heidelberg Kp.

V.59    Hendrik Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f12), gebore op -03-03-1853, gedoop op -12-06-1853 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3) (kyk IV.14) en Johanna Cornelia HALGRYN.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -15-06-1886 te Robertson met Jacomina Elizabeth BURGER, gebore ± 1855 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Davina Petronella, gebore op -30-12-1887, gedoop op -05-02-1888 te Robertson.
   2.  Johanna Frederika, gebore op -30-12-1888, gedoop op -10-03-1889 te Montagu.
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -05-10-1890, gedoop op -14-12-1890 te Montagu.
   4.  Jacomina Elizabeth, gebore op -31-01-1893, gedoop op -09-04-1893 te Montagu.

V.64    Antonie Johannes van ZYL, gebore op -12-09-1840 te Sterrenbergspruit, gedoop op -26-12-1840 te Cradock, seun van Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4) (kyk IV.17) en Maria Elizabeth LOMBARD.
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -03-01-1859 te Burgersdorp (SA) (NedGeref) met Hester Lasea van WIJK, gebore 02-1842 te Kornetskop, distr. Albert (SA), oorlede op -27-04-1891 te Molteno (SA).
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -29-08-1891 te Middelburg (SA) met Anna Levina Lasea van der WALT, gebore 09-1858 te Bergplaats, oorlede op -13-11-1893 te Dwarshoek.
Getroud (3) > 1893 met NN de KLERK, gebore ± 1860.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Daniël Petrus (kyk VI.137).
   2.  Anna Catharina, gebore op -06-04-1861, ws jong overleden.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -27-11-1862 te Bultfontein.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-06-1881 te Steynsburg (NedGeref) met Tjaart Stephanus van der WALT, 20 jaar oud, gebore op -12-02-1861, oorlede op -22-12-1928 op 67-jarige ouderdom.
   4.  Jacob (kyk VI.143).
   5.  Hester Lasea, gebore op -20-01-1866 te Vlakfontein, Middelburg (SA).
Getroud op 18-jarige ouderdom op -04-08-1884 te Steynsburg met Daniël Petrus de KLERK, veeboer, gebore 1862.
   6.  Antonie Johannes, gebore op -26-10-1867 te Vlakfontein.
   7.  Aletta Maria Catharina, gebore op -25-07-1871.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -21-12-1890 te Steynsburg met John Christopher HIGGENS, gebore ± 1850.
   8.  Anna Cecilia (Annie) (kyk VI.150).
   9.  Antonie Johannes, gebore op -20-09-1875, huwelijksgegevens ontbreken; verm. 3 kinderen: Antonie, Miemie &John.
   10.  Hester Catharina Petronella, gebore op -14-04-1878.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -26-02-1894 te Steynsburg met Johannes COETZEE, veeboer te Dwarshoek, gebore ± 1859.
   11.  Adrian David, gebore op -21-10-1879, verm jong ovl.
Uit die tweede huwelik:
   12.  Hendrik Tjaart, gebore op -24-11-1892 te ??

V.71    Gideon Jacobus van ZYL, gebore op -16-06-1846, gedoop (NedGer) op -26-12-1846 te Cradock, oorlede op -20-10-1920 te Molteno op 74-jarige ouderdom, seun van Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4) (kyk IV.17) en Maria Elizabeth LOMBARD.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -25-09-1865 te Burgersdorp (Geref) met Hester Hendrina AUCAMP, 15 jaar oud, gebore op -25-10-1849 te Groenfontein, distr. Steynsburg (SA), oorlede op -03-11-1900 te Volksrust Concentratiekamp op 51-jarige ouderdom.
Getroud (2) ± 1903 te Zevenfontein met Wilhelmina Lodewica de KLERK, gebore ± 1850.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Daniël Petrus, gebore op -29-11-1866, vreoeg overleden, gedoop (Geref) op -27-01-1867 te Burgersdorp.
   2.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -28-08-1868, gedoop op -22-11-1868 te Burgersdorp, Zevenfontein (SA).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-05-1887 te Steynsburg met Barend Bernardus AUCAMP, 18 jaar oud, veeboer van Groenfontein, gebore te Groenavaley, dirstr. Burgersdorp, gedoop op -20-05-1868 te Burgersdorp, seun van Jan Christoffel AUCAMP en Maria Elizabeth Dorothea BUYS.
   3.  Daniel Petrus (kyk VI.159).
   4.  Maria Elizabetta, gebore op -19-07-1872, gedoop (Geref) op -15-09-1872 te Burgersdorp.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -24-03-1890 te Steynsburg met Daniël Carel COETZEE, 22 jaar oud, gebore op -10-04-1867 te Strydpoort, seun van Johannes COETZEE en Susanna Lasya AUCAMP.
   5.  Sophia Aletta Jacoba, gebore op -10-09-1873 te Zevenfontein, ws jong overleden.
   6.  Jan Christoffel, gebore op -10-08-1874.
   7.  Hester Hendrina, gebore op -13-02-1877 te Zevenfontein, oorlede <03-11-1879 te Zevenfontein.
   8.  Hester Hendrina, gebore op -03-11-1879 te Zevenfontein.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -14-05-1900 te Steynsburg met Gert Johannes KNOETZE, politie-agent, gebore ± 1875 te Molteno?
   9.  Aletta Catharina, gebore op -10-02-1881, verm. jong ovl.
   10.  Gideon Jacobus, gebore op -22-08-1888, oorlede < 1904.
Uit die tweede huwelik:
   11.  Gideon Jacobus (kyk VI.169).

V.74    Daniël Petrus (Dial) van ZYL, gebore op -16-06-1848, gedoop op -13-11-1848 te Vlakfontein, oorlede op -10-02-1937 op 88-jarige ouderdom, seun van Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4) (kyk IV.17) en Maria Elizabeth LOMBARD.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-06-1867 te Burgersdorp met Anna Sophia de KOCK, 17 jaar oud, gebore op -17-10-1849 te Schilderkrantz, oorlede op -11-04-1941 te Molteno op 91-jarige ouderdom, dogter van Andries Johannes Harm de KOCK en Anna Maria VENTER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Petrus (kyk VI.172).
   2.  Anna Maria, gebore op -15-01-1870, gedoop op -20-02-1870 te Burgersrop, Zevenfontein, oorlede op -24-07-1901 te konsentrasiekamp Dpringfontein op 31-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -20-02-1892 met Jacobus Johannes VENTER, veeboer, gebore ± 1869.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -22-08-1871 te Zevenfontein, gedoop (Geref) op -01-10-1871 te Burgersdorp.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -21-04-1890 te Steynsburg (Geref) met Jan Albert VENTER, gebore ± 1870.
   4.  Anna Sophia, gebore op -14-01-1874, oorlede op -18-10-1908 te Rondefontein op 34-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -22-04-1895 te Steynsburg (Geref) met Willem Jacobus van der WALT, boer, gebore ± 1871, oorlede op -04-05-1899 te Zevenfontein.
   5.  Andries Johannes Harm (kyk VI.180).
   6.  Antonie Johannes (Anthonie Jacobus) (kyk VI.182).
   7.  Daniël Jacobus (Koos) (kyk VI.183).
   8.  Gideon Jacobus, mijnwerker in de kolenmijn, gebore op -23-08-1887, oorlede 1913 te Indwe.
   9.  Frederik Jacobus, gebore op -21-12-1891 te Zevenfontein? ws jong overleden.

V.76    Frederick Johannes van ZYL (Frederick Jacobus) (kode: b5.c3.d3.e4.f9), boer op Droogefontein, gebore op -21-06-1851 te ?? Oorlede 1927. Frederik boerde op Van Zijlsrus onder Middelburg KP. Dits is de belangrijkste hadelsplaats in dit gebied: de Kalahari. Seun van Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4) (kyk IV.17) en Maria Elizabeth LOMBARD.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -27-06-1870 te Middelburg (Geref). In de doopregistratie van Frederik heeft hij als tweede naam Johannes. Echter, in de attestatie van hem en zijn vrouw Hester voor de overplaatsing naar Steynsburg staat zijn naam als Frederick Jacobus. Vrou is Hester Sophia van der WALT, 20 jaar oud, gebore op -10-04-1850 te ?? Oorlede op -05-02-1913 op 62-jarige ouderdom.
Getroud (2) op 62-jarige ouderdom op -11-08-1913 te Philippolis met Johanna Margaretha Maria van der WALT, gebore ± 1883.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Daniël Petrus (kyk VI.187).
   2.  Izak David Johannes (kyk VI.189).
   3.  Frederik Johannes (kyk VI.191).

V.92    Willem Frederik Johannes Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e2.f1), gebore op -24-09-1823 te Weltevreden, Valsrivier, gedoop op -25-12-1823 te Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2) (kyk IV.28) en Rachel Johanna ROOS.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -24-04-1850 te Riviersonderend met Maria Nicolina JANSE, gebore ± 1825 te Rensburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Jacobus (kyk VI.193).
   2.  Barend Daniël, gebore op -18-09-1858, gedoop op -23-01-1859 te Winburg.

V.94    Johannes Nicolaas Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2.f2), gebore op -22-01-1826, gedoop op -14-02-1826 te Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2) (kyk IV.28) en Rachel Johanna ROOS.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -19-08-1850 met Maria Christina Wilhelmina van ZYL, gebore ± 1828.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Cornelia, gebore op -23-08-1851 te Riviersonderend, gedoop op -05-10-1851 te Riviersonderend.
   2.  Gideon Frederik Philippus, gebore op -12-03-1853 te Riviersonderend, gedoop op -24-04-1853 te Riviersonderend.
   3.  Johanna Catharina Wilhelmina, gebore op -03-01-1856 te Riviersonderend, gedoop op -06-04-1856 te Riviersonderend.
   4.  Willem, gebore op -02-06-1858 te Riviersonderend, gedoop op -04-07-1858 te Riviersonderend.
   5.  Maria Christina Wilhelmina, gebore 08-03-1860 te Riviersonderend, gedoop 01-07-1860 te Riviersonderend.
   6.  Johannes Nicolaas Christoffel, gebore 01-8-1862 te Riviersonderond, gedoop 28-12-1862 te Riviersonderend.
   7.  Jacoba Isabella Hermina, gebore 11-12-1864 te Riviersonderend, gedoop 19-02-1865 te Riviersonderend.
   8.  Anna Margaretha Christina, gebore 28-06-1868 te Riviersonderend, gedoop 26-08-1868 te Riviersonderend.
   9.  Christina Sophia, gebore 11-12-1870 te Riviersonderend, gedoop 02-07-1871 te Riviersonderend.
   10.  Cornelia Frederika Magdalena, gebore 15-12-1878 te Riviersonderend, gedoop 12-08-1879 te Riviersonderend.

V.96    Gideon Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2.f3), gedoop op -15-05-1828 te Tygerfontein, Swellendam, oorlede 1916 te Frankfort?? Seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2) (kyk IV.28) en Rachel Johanna ROOS.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -09-07-1866 te Bloemfontein met Anna Susanna KROUKAMP (Kraukam / Krijnauw), 28 jaar oud, gebore op -22-05-1838, gedoop op -04-11-1838 te Cradock, oorlede 05-1930 te Johannesburg. Laatst levende van de Voortrekkers; waarschijnlijk op 113-jarige leeftijd overleden?? Dogter van Jan Carel Mathhys KROUKAMP en Elizabeth Johanna OPPERMAN, bruidegrom: 21 jr; boer / bruid 28 jr. Als Gideon bij zijn huwelijk 21 is, moet hij ± 1845 zijn geboren!! Fout bij akte?? Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -15-08-1859, gedoop op -29-01-1871 te Bloemfontein (getuies: Willem Adriaan Nieman & Willem Karel Theodoor van Hoven).
Getroud in die kerk ± 1884 te ?? Man is LUBBE, gebore ± 1857 te ??
   2.  Gideon Jacobus van ZYL, gebore op -13-07-1867, gedoop op -01-03-1868 te Bloemfontein (getuies: Christoffel Daniël van Zyl & Elizabeth Catharina Vermaak).
   3.  Jan Karel Matthys van ZYL, gebore op -10-10-1871, gedoop op -30-11-1873 te Ladybrandt (getuies: Willem Frederik Johannes van Zyl & Maria Elizabeth Jacoba van Zyl).
   4.  Willem Frederik Johannes Jacobus van ZYL (kyk VI.210).
   5.  Rachel Johanna van ZYL, gebore op -23-11-1876, gedoop op -06-01-1878 te Ficksburg (getuies: Philippus Petrus Johannes Kroukamp & Anna Magdalena Kleinhans).
   6.  Anna Susanna Johanna van ZYL, gebore op -17-04-1879, gedoop op -07-12-1879 te Ficksburg (getuies: Barend Daniël van Zyl).
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Man is Pieter Daniel ROUX, gebore ± 1877.
   7.  Christina Maria Jacoba van ZYL, gebore op -23-06-1882, gedoop op -01-10-1882 te Ficksburg (getuies: Andries Johannes Moolman & Jacoba Elizabeth Jansen van Rensburg).

V.98    Christoffel Daniël Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2.f4), gebore 25-08-1831 te v Snipfontein, distr. Swellendam, gedoop 05-08-1832 te Swellendam, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2) (kyk IV.28) en Rachel Johanna ROOS.
Getroud in die kerk op -03-03-1856 te Riviersonderend met Elizabeth Aletta Catharina VERMAAK, gebore ± 1833 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Catharina Paulina, gebore op -25-04-1857, gedoop op -20-07-1857 te Riviersonderend.
   2.  Gideon Jacobus van ZYL, gebore op -15-01-1859, gedoop op -15-05-1859 te Riviersonderend.
   3.  Salomon Daniël Petrus van ZYL, gebore op -29-01-1860, gedoop op -31-03-1861 te Riviersonderend.
   4.  Christoffel Daniël Petrus van ZYL (kyk VI.219).

V.103    Willem Jacobus (Platwillem) van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f1), boer op Diekloof, gebore op -24-08-1829 te Riversdale, gedoop 24-01-1830 te Swellendam, oorlede op -04-04-1894 te Melkhoutfontein, distr.Riversdale op 64-jarige ouderdom, begrawe te farm graveyard op Melkhoutfontein, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e4) (kyk IV.31) en Maria Elizabeth de JAGER.
Getroud (1) 17-11-1851 te Riviersonderend met Sophia Elizabeth Johanna CRONJÉ, gebore ± 1832 te George, Zuidkaap, oorlede op -02-03-1856 te Riversdale.
Getroud (2) 04-08-1856 te Riviersondereind met Hester Petronella OOSTHUYSEN, gebore ± 1831 te Weltevrede, Valsrivier.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Jacobus (kyk VI.221).
   2.  Maria Cornelia, gebore op -02-11-1854, gedoop op -26-12-1854 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -27-09-1870 te Riviersonderend met Philip Rudolf JANSE van RENSBURG, gebore ± 1852.
   3.  Daniël Christian, gebore op -02-03-1856 te ?? Gedoop op -06-04-1856 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -20-01-1880 te Riviersonderend met Maria Magdalena Cornelia OOSTHUYSEN, gebore ± 1858 te ??
Uit die tweede huwelik:
   4.  Hester Petronella, gebore op -01-03-1858 te ?? Gedoop op -16-05-1858 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -30-03-1875 te Mosselbaai met Hendrik Christoffel JANSSE van RENSBURG, gebore ± 1860 te v Vleesbaai, distr. Mosselbaai.
   5.  Sofia Elizabeth Jacoba, gebore ± 1859 te ??
Getroud in die kerk ± met Cornelis JANSE van RENSBURG, gebore ± 1862.
   6.  Anna Sophia Johanna, gebore op -11-07-1860 te ?? Oorlede op -05-07-1929 op 68-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1884 te ?? Man is Nicolaas Louis VBAN ZYL, gebore op -31-12-1861 te ??
   7.  Jacoba Isabella Hermina, gebore ± 1862 te ??
Getroud in die kerk ± met ?? JANSE van RENSBURG.
   8.  Jacobus Lodewicus, gebore ± 1863 te ??
   9.  Christian Jacobus (van Zijl), gebore op -28-12-1870 te Riversdale, oorlede op -20-06-1983 te ?? op 112-jarige ouderdom.
   10.  Nicolaas Jacobus, gebore op -18-02-1875 te ?? Oorlede ± 1953, heeft samen met zijn vader geboerd op Melkhoutfontein.
Getroud in die kerk ± 1900 te ?? Vrou is Maria Magdalena FIVAZ, gebore ± 1877 te ??

V.108    Christiaan Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f3), gebore op -04-07-1837, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e4) (kyk IV.31) en Maria Elizabeth de JAGER.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -01-08-1859 te Riviersonderend met Jacomina Johanna OOSTHUYSEN, gebore ± 1839.
Getroud in die kerk (2) op 28-jarige ouderdom op -26-06-1866 te Riviersonderend met Elizabeth Anna JANSSE van RENSBURG, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hester Salomina, gebore op -30-06-1860, gedoop op -02-09-1860 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -09-09-1879 te Riviersonderend met Wessel Marthinus OOSTHUISEN, gebore ± 1858 te ??
   2.  Willem Jacobus (kyk VI.241).
   3.  Hendrik OOSTHUYSEN (van Zyl) (kyk VI.243).
Uit die tweede huwelik:
   4.  Christiaan Jacobus, gebore op -27-03-1868, gedoop op -26-07-1868 te Riviersonderend.
   5.  Gideon Philip (Gideon Philippus) (kyk VI.246).
   6.  Nicolaas Rynier, gebore op -20-11-1871, gedoop op -29-11-1871 te Riviersonderend.
   7.  Maria Elizabeth, gebore op -24-10-1875, gedoop op -24-09-1876 te Riviersonderend.
   8.  Jacobus Lodewicus, gebore op -07-08-1877, gedoop op -02-06-1878 te Riviersonderend.
   9.  Johan Hendrik, gebore op -12-03-1879, gedoop op -17-08-1879 te Riviersonderend.
   10.  Theunis OOSTHUISEN (van Zyl), gebore op -01-06-1880, gedoop op -26-12-1880 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -28-07-1903 te Riviersonderend met Geertruida Magdalena le ROUX, gebore ± 1881 te ??
   11.  Jacobus OOSTHUISEN (van Zyl), gebore op -29-06-1881, gedoop op -26-03-1882 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 46-jarige ouderdom op -10-01-1928 te Riviersonderend met Susanna Elizabeth van der VYVER, gebore ± 1880 te ??
   12.  Nicolaas Rynier, gebore op -15-07-1884, gedoop op -13-08-1884 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -06-07-1909 te Riviersonderend met Elizabeth Anna Cornelia Louisa WENTZEL, gebore ± 1893 te ??
   13.  Gerhardus Petrus, boer op Asgaaibosfontein, gebore op -29-06-1885, gedoop op -21-03-1886 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-10-1911 te Albertinia met Sophia Wilhelmina VIVIER, gebore ± 1893 te 'Zandfontein', distr Albertinia.
   14.  Cornelia Maria, gebore op -14-04-1887, gedoop te Riviersonderend.
   15.  Maria Elisabeth, gebore op -10-07-1890, gedoop op -04-02-1891 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -01-09-1908 te Riviersonderend met Gert Marthinus VIVIER, boer op Zandfontien, distr. Albertinia, gebore ± 1887.

V.113    Gideon Philippus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f5), gebore op -17-04-1841, gedoop op -15-08-1841 te Riviersonderend, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e4) (kyk IV.31) en Maria Elizabeth de JAGER.
Getroud in die kerk 01-11-864 te Riviersonderend met Anna Johanna OOSTHUYSEN, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem, gebore op -05-09-1865, gedoop op -19-11-1865 te Riviersonderend.
   2.  Alberta Hendrica Jacoba, gebore op -16-09-1867, gedoop op -04-11-1867 te Riviersonderend.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -19-05-1871, gedoop op -20-08-1871 te Riviersonderend.
   4.  Nicolaas Jacobus, gebore op -03-11-1877, gedoop op -27-01-1878 te Riviersonderend.
   5.  Hester Salomina, gebore op -08-10-1882, gedoop op -04-02-1883 te Riviersonderend.
   6.  Jacoba Isabella, gebore op -08-11-1887, gedoop op -22-06-1888 te Riviersonderend.

V.117    Jacobus Lodewicus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e4.f7), gebore op -18-06-1845, gedoop op -04-11-1845 te Riviersonderend, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e4) (kyk IV.31) en Maria Elizabeth de JAGER.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-12-1870 te Riviersonderend met Maria Elizabeth JANSE van RENSBURG, gebore ± 1847.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem, boer, gebore op -20-02-1872, gedoop op -07-04-1872 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -16-02-1904 te Albertinia met Margaretha Maria LOUWRENS, gebore ± 1874 te v Riviersonderend.
   2.  Hendrik Gerrit (Rikkie) van ZYL, gebore op -11-07-1874, gedoop op -30-08-1874 te Riviersonderend, oorlede op -23-06-1949 te Albertinia? op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1905 te ?? Vrou is Anna Sophia LOUWRENS, gebore op -30-03-1882 te ?? Oorlede op -03-03-1948 te Albertinia? op 65-jarige ouderdom.
   3.  Jacobus Lodewicus van ZYL (kyk VI.272).
   4.  Marthinus Philippus van ZYL, gebore op -02-04-1882, gedoop op -02-05-1882 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -10-05-1910 te Albertinia met Magdalena Salomina STADLER, gebore ± 1892 te ??
   5.  Christiaan Jacobus van ZYL, gebore op -04-03-1884, gedoop op -06-05-1884 te Riviersonderend, oorlede op -31-03-1948 te Albertinia? op 64-jarige ouderdom, begrawe te Albertinia.
Getroud in die kerk ± 1910 te ?? Vrou is Sophia Katharina N.N. Gebore op -15-11-1887 te ?? Oorlede op -29-12-1965 te Albertinia? op 78-jarige ouderdom.
   6.  Johannes Christoffel Rensburg, gebore op -05-01-1886, gedoop op -27-01-1887 te Riviersonderend.
   7.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -08-03-1889, gedoop op -14-04-1889 te Riviersonderend.
   8.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -21-08-1891, gedoop op -31-10-1891 te Riviersonderend.
   9.  Gideon Philip van ZYL, gebore op -23-01-1894 te ??
   10.  Daniël Christiaan van ZYL, gebore op -03-11-1895, gedoop op -22-04-1896 te Riviersonderend.

V.129    Petronella Johanna van ZIJL, gebore op -04-02-1833, gedoop op -25-12-1833 te Swellendam, dogter van Marthinus Stephanus van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4`) (kyk IV.48) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk IV.33).
Getroud in die kerk ± 16-01-185 te Riviersonderend met Jacobus Albertus van ZIJL (kyk V.237).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus van ZYL (kyk VI.283).
   2.  Cornelia Magdalena van ZYL, gebore op -09-10-1858, gedoop op -28-11-1858 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -30-10-1877 te Riviersonderend met Pieter Gerhardus BRESLER, gebore ± 1856 te ??
   3.  Jacoba Isabella Hermina van ZYL, gebore op -05-02-1861, gedoop op -17-11-1861 te Riviersonderend.
   4.  Martinus Stephanus van ZYL, gebore op -24-11-1863, gedoop op -07-02-1864 te Riviersonderend.
   5.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -07-05-1866, gedoop op -18-04-1869 te Riviersonderend.
   6.  Petronella Johanna van ZYL, gebore op -08-03-1869, gedoop op -18-04-1869 te Riviersonderend.
   7.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -20-09-1871, gedoop op -25-12-1871 te Riviersonderend.
   8.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -21-10-1873, gedoop op -10-05-1874 te Riviersonderend.

V.130    Willem (Johannes) Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4.f3), gebore op -31-03-1835, gedoop op -09-07-1835 te Swellendam, seun van Marthinus Stephanus van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4`) (kyk IV.48) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk IV.33).
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -09-04-1860 te Heidelberg Kp met Cornelia Dorothea SWART, 15 jaar oud, gebore op -05-07-1844, oorlede op -13-06-1894 te ?? op 49-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Dorothea Fredrica van ZYL, gebore op -16-01-1861, gedoop op -27-03-1861 te Heidelberg Kp.
   2.  Maria Elizabeth (Miem) van ZYL, gebore op -13-01-1863, gedoop op -22-02-1863 te Heidelberg Kp.
   3.  Hendrik Albertus van ZYL, gebore op -28-02-1868, gedoop op -05-04-1868 te Heidelberg Kp.
   4.  Petronella Johanna (Nellie) van ZYL, gebore op -29-04-1870, gedoop op -19-06-1870 te Heidelberg Kp.
   5.  Hendrina Elsabe Johanna (Annie) van ZYL, gebore op -14-08-1872, gedoop op -06-10-1872 te Heidelberg Kp.
   6.  William Marthinus Stefanus van ZYL, gebore op -04-09-1875, gedoop op -03-10-1875 te Heidelberg Kp.

V.132    Marthinus Stefanus van ZYL (kode: b5.c3.d5.e4.f4), gebore op -24-11-1837, gedoop op -12-04-1838 te Swellendam, seun van Marthinus Stephanus van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4`) (kyk IV.48) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk IV.33).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -09-09-1861 te Riversdal met Elizabeth Alida de la FONTAINE, 21 jaar oud, gebore op -15-02-1840, gedoop op -09-01-1842 te Riversdal.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Marthinus Stephanus, gebore op -27-09-1863, gedoop op -20-12-1863 te Riversdal.
   2.  Antony (kyk VI.300).
   3.  Elizabeth Sophia Cornelia, gebore op -04-11-1871, gedoop op -28-01-1872 te Riversdal.
   4.  Cornelia Frederika Magdalena (kyk VI.303).

V.137    Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL, gebore op -24-12-1844, gedoop op -02-11-1845 te Swellendam, oorlede ± 1922 te ?? Dogter van Marthinus Stephanus van ZIJL (kode: b5.c3.d5.e4`) (kyk IV.48) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk IV.33).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-01-1867 te Ladismith met Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl), gebore ± 1840 te ?? Hij wordt in de trouwakte vermeld als 'van Buffelsvallei'. Oorlede op -17-09-1923 te Lutzburg, Benede Oranje, Northern Cape, zoon Jan Johannes Petrus geeft het overlijden aan, in testament gebruikt hij zelf de spelling 'van Zijl'. {hy was vroeër getroud in die kerk op -08-09-1862 te Ladismith met Dorothea Regina NEL, 16 jaar oud, gebore op -05-04-1846 te Driefontein, Prince Albert, gedoop op -20-09-1846 te Prince Albert, oorlede op -04-10-1864 te Driefontein, Prince Albert op 18-jarige ouderdom, dogter van Johannes Paulus NEL en Dorothea Regina NEL??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Marthinus Stephanus van ZYL, gebore op -18-03-1868, gedoop op -16-05-1869 te Ladismith.
   2.  Cornelia Frederika Magdalena van ZYL, gebore op -06-08-1869, gedoop op -22-09-1870 te Victoria-Wes (getuies: Elizabeth Rachel van Zyl).
   3.  Catharina Gesina van ZYL (kyk VI.307).
   4.  Jacobus Johannes Andries van ZYL (kyk VI.308).
   5.  Johannes Petrus (Johan) van ZYL (kyk VI.310).
   6.  Frederik Petrus Johannes van ZYL, gebore op -02-10-1880 te ?? Gedoop op -28-08-1881 te Calvinia.
   7.  Petronella Johanna Frederika Magdalena van ZYL (kyk VI.314).

V.140    Esias Frederik Johannes SNYMAN, gebore op -31-12-1837, gedoop op -25-03-1838 te George, oorlede op -18-03-1901 te Muurtjieskraal, Ladismith op 63-jarige ouderdom, seun van Esaias Philippus Petrus SNYMAN en Anna Margaretha van ZIJL (kyk IV.35).
Getroud in die kerk ± 1859 te ?? Vrou is Anna Maria VOSLOO, gebore ± 1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jesaias Philippus Petrus (kyk VI.315).

V.144    Willem van ZYL, gebore op -23-06-1842, gedoop op -08-01-1843 te Riviersonderend, seun van Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7) (kyk IV.36) en Barbara Johanna WOLMARANS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-02-1868 te Riviersonderend met Johanna Marina LOUWRENS, gebore ± 1844 te v Grootfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha, gebore op -16-02-1869, gedoop op -21-03-1869 te Riviersonderend.
   2.  Christoffel Johannes, gebore op -20-08-1870, gedoop op -16-04-1871 te Riviersonderend.
   3.  Martinus Jacobus, gebore op -13-08-1872, gedoop op -22-09-1872 te Riviersonderend.
   4.  Willem, gebore ± 1875 te ??
   5.  Barbara Johanna Wilhelmina, gebore op -05-07-1877, gedoop op -05-08-1877 te Riviersonderend.
   6.  Sarah Susanna Elizabeth, gebore op -24-03-1880, gedoop op -02-05-1880 te Riviersonderend.
   7.  Petrus Gerhardus, gebore op -08-07-1883, gedoop op -16-09-1883 te Riviersonderend.
   8.  Hester Sophia Wilhelmina, gebore op -23-08-1889, gedoop op -11-09-1889 te Riviersonderend.
   9.  Jacoba Petronella, gebore op -25-03-1892, gedoop op -08-06-1892 te Riviersonderend.

V.148    Petrus Gerhardus van ZYL, gedoop op -23-04-1848 te Riviersonderend, seun van Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7) (kyk IV.36) en Barbara Johanna WOLMARANS.
Getroud in die kerk (1) op 32-jarige ouderdom op -15-02-1881 te Riviersonderend met Magdalena Salomina LOUWRENS, gebore ± 1850, oorlede ± 1884 te ??
Getroud in die kerk (2) op 36-jarige ouderdom op -13-05-1884 te Riviersonderend met Jacoba Christina Johanna de JAGER, 28 jaar oud, gebore op -17-07-1855 te ?? Oorlede op -07-05-1917 te Albertinia? op 61-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Christoffel Johan, gebore op -12-02-1886, gedoop op -07-03-1886 te Riviersonderend.
   2.  Susara Maryna Jacoba, gebore op -04-10-1887, gedoop op -15-11-1887 te Riviersonderend.
   3.  Frederik Josefus, gebore op -24-09-1893, gedoop op -18-02-1894 te Riviersonderend.
   4.  Petrus Gerhardus, gebore op -13-05-1898 te distr. Riversdale, gedoop op -28-07-1898 te Riversdale (getuies: Willem van Zyl & Isabella van Niekerk).

V.153    Christoffel Johannes Christiaan van ZYL, gebore op -30-06-1853, gedoop op -04-09-1853 te Riviersonderend, seun van Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7) (kyk IV.36) en Barbara Johanna WOLMARANS.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-02-1878 te Riviersonderend met Anna Rosina Elizabeth Georgina VIVIER, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johannes, gebore op -07-11-1878, gedoop op -10-12-1878 te Riviersonderend.
   2.  Hendrik Cornelis, gebore op -07-11-1878, gedoop op -10-12-1878 te Riviersonderend.
   3.  Willem Gerhardus, gebore op -18-07-1880, gedoop op -16-09-1880 te Riviersonderend.
   4.  Stoffelina Rosina, gebore op -24-09-1884, gedoop op -20-11-1884 te Riviersonderend.
   5.  Barbara Johanna, gebore op -17-10-1886, gedoop op -27-01-1887 te Riviersonderend.
   6.  Magdalena Petronella, gedoop op -23-05-1889 te Riviersonderend.

V.155    Barbara Jacomina van ZYL, gebore op -19-02-1856 te ?? Dogter van Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7) (kyk IV.36) en Barbara Johanna WOLMARANS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -07-02-1882 te Riviersonderend met Christoffel Wynand van ZYL, 31 jaar oud (kyk V.301).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Barbara Johanna, gebore op -25-06-1885, gedoop op -16-08-1885 te Riviersonderend.
   2.  Emerentia, gebore op -28-12-1889, gedoop op -28-03-1890 te Riviersonderend.
   3.  Gideon Hendrik, gebore op -03-11-1894, gedoop op -28-02-1895 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -04-01-1927 te Albertinia met Susara Adriana WELTZ, gebore ± 1897 te v Snipfontein, ditsr. Albertinia.

V.156    Gideon Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d4.e7.f8), gebore op -08-06-1858, gedoop op -04-07-1858 te Riviersonderend, seun van Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e7) (kyk IV.36) en Barbara Johanna WOLMARANS.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -22-02-1887 te Riviersonderend met Sophia Johanna PIETERS, gebore ± 1864.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johan, gebore op -06-04-1888, gedoop op -22-06-1888 te Riviersonderend.

V.162    Gerhardus Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f1), gebore op -11-11-1830, gedoop op -06-02-1831 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4) (kyk IV.59) en Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-02-1855 te Ladismth Kp met Dirkje Catharina Elizabeth le ROUX, gebore ± 1835 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petronella Johanna, gebore op -05-11-1855, gedoop op -19-01-1856 te Ladismith Kp.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -29-06-1874 te Ladismith Kp met Dirk Johannes REYNECKE, gebore ± 1853 te ??
   2.  Cornelia Elizabeth, gebore op -05-09-1857, gedoop op -27-12-1857 te Ladismith Kp.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-08-1883 te Ladismith Kp met Daniël Jacobus Bruwer de WIT, gebore ± 1855 te v Ficksburg.
   3.  Frederick Jacobus, boer, gebore op -26-09-1859, gedoop op -27-11-1859 te Ladismith Kp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -24-05-1886 te Montagu met Eliza Marianne LAMB, gebore ± 1861 te v Montagu.
   4.  Dirkje Magdalena, gebore op -27-01-1862, gedoop op -27-04-1862 te Ladismith Kp.
   5.  Elizabeth Christina, gedoop op -02-10-1864 te Ladismith Kp.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-09-1885 te Ladismith Kp met Jacobus Johannes Petrus la GRANGE, gebore ± 1862 te v 'Touwsberg', distr. Ladismith.
   6.  Gerhardus Jacobus, gebore op -15-11-1864, gedoop op -19-05-1867 te Ladismith Kp.
   7.  Elsje Magdalena, gebore op -02-10-1870, gedoop op -05-02-1871 te Ladismith Kp.
   8.  Andries Johannes, gebore op -12-04-1873, gedoop op -28-12-1873 te Ladismith Kp.
Getroud in die kerk op 42-jarige ouderdom op -25-05-1915 te 'Hohennorth', Wynberg met Mary WILLIAMS, gebore ± 1875.
   9.  Pieter Willem Dirk, tronkbewaarder Constantia, gebore op -29-09-1875, gedoop op -21-11-1875 te ??

V.164    Andries Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f2), gebore op -10-10-1831, gedoop op -31-08-1832 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4) (kyk IV.59) en Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -08-08-1852 te Ladismith met Johanna Elizabeth BOTHMA, gebore ± 1829 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Cornelis, gebore op -31-07-1847, gedoop op -19-07-1848 te Swellendam.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -16-09-1872 te Ladismith Kp met Geertruida Jacoba Dorothea de WIT, gebore ± 1849 te ??
   2.  Frederik Jacobus (kyk VI.357).
   3.  Elizabeth Rachel, gebore op -01-07-1877, gedoop op -30-09-1877 te Ladismith Kp.

V.168    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f4), boer, gebore op -05-10-1835, gedoop op -13-05-1836 te Swellendam, oorlede op -21-12-1892 te Romberg op 57-jarige ouderdom, in zijn huis, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4) (kyk IV.59) en Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -02-06-1862 te Ladismith Kp met Hester Catharina OOSTHUIZEN, gebore ± 1837.
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -03-04-1871 te Victoria-Wes met Martha Hester Jacoba du PLESSIS, gebore ± 1839 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk VI.361).
   2.  Jan Louis, veeboer op Leeukolk, gebore op -08-07-1866.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -14-03-1904 te Carnarvon met Hester Catharina BRUWER, gebore ± 1878 te ??
   3.  Hester Catharina, gebore op -24-01-1869, gedoop op -01-08-1869 te Ladismith Kp.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Johanna Christina (kyk VI.367).
   5.  Pieter Willem, gebore op -12-05-1873, gedoop op -22-06-1873 te Victoria-Wes.
   6.  Gerhardus Jacobus, gebore op -21-07-1876, gedoop op -03-09-1876 te Carnarvon.
   7.  Andries Johannes, gebore op -12-06-1879, gedoop op -30-12-1879 te Carnarvon.
   8.  Martha Hester Jacoba, gebore op -02-09-1881 te 'Springbokfontein', distr. Carnarvon, gedoop op -22-02-1882 te Carnarvon.
   9.  Cornelia Elizabeth, gedoop op -18-05-1887 te Carnarvon.
   10.  Elisabeth Rachel, gebore ± 1889.
   11.  Maria Johanna, gebore op -11-09-1890, gedoop op -14-12-1890 te Kenhardt.

V.172    Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6), gebore op -29-01-1840, gedoop op -18-03-1841 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4) (kyk IV.59) en Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-05-1861 te Ladismith Kp met Magdalena Catharina van SCHALKWYK, gebore op -15-06-1877 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Elizabeth, gebore op -17-05-1864, gedoop op -17-07-1864 te Ladismith Kp.
   2.  Frederik Jacobus (kyk VI.377).
   3.  Cornelis Theodorus, gebore op -27-05-1870, gedoop op -18-09-1870 te Ladismith Kp.
   4.  Pieter Willem (kyk VI.381).
   5.  Elizabeth Rachel, gebore op -15-09-1876 te Prieska, gedoop op -15-06-1877 te Victoria-Wes.

V.176    Johannes Stephanus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6.g4.f8), gebore op -07-05-1845, gedoop op -08-02-1846 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d6.e4) (kyk IV.59) en Cornelia Elisabeth Josina JOUBERT.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -26-07-1875 te Ladismith Kp met Johanna Dorothea NEL, gebore ± 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -01-02-1877, gedoop op -08-08-1877 te Prins Albert.
   2.  Johannes Stephanus, gebore op -01-05-1881, gedoop op -13-07-1881 te Prins Albert.
   3.  Anna Magdalena, gebore op -19-05-1883, gedoop op -15-07-1883 te Laingsbrug.

V.181    Gerrit Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d6.e6.f1), gebore op -08-12-1831 te Hoeko, distr. Ladismith Kp, gedoop op -10-06-1832 te Swellendam, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6) (kyk IV.63) en Hester Susanna MARAIS.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-12-1854 te Ladismith Kp met Maria Louisa MARAIS, gebore ± 1833 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Agatha Johanna Maria, gebore op -09-10-1855, gedoop op -06-01-1856 te Ladismith Kp.
   2.  Hester Susanna, gebore op -07-04-1860, gedoop op -17-06-1860 te Ladismith Kp.
   3.  Maria Louisa Aletta, gebore op -21-03-1863, gedoop op -17-05-1863 te Ladismith.
   4.  Gert Johannes, gebore op -07-05-1867, gedoop op -02-06-1867 te Burgersdorp.

V.185    Izaak Petrus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e6.f4), gebore op -24-01-1838 te Hoeko, distr. Ladismith, gedoop op -12-04-1838 te Swellendam, oorlede op -20-06-1902 te Vluchtelingenkamp, Uitenhage op 64-jarige ouderdom, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6) (kyk IV.63) en Hester Susanna MARAIS.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -15-02-1858 te Ladismith Kp met Helena Suzanna Christina van WIJK, 17 jaar oud, gebore op -03-09-1840 te Riversdale, South Cape, oorlede op -25-09-1897 te Bethlehem, Freestate op 57-jarige ouderdom, dogter van Johannes Willem van WYK en Gerbrechjt Elisabeth van WYK.
Getroud in die kerk (2) ± met Maria Salmina OOSTHUIZEN, gebore ± 1868 te ?? Oorlede op -03-11-1910 te Heilbron, Northern Free State. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Cornelis Floris Johannes MEYER.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gerrit Johannes, gebore op -27-07-1860, gedoop op -30-09-1860 te Ladismith Kp, ws jong ovl.
   2.  Johannes Willem (kyk VI.392).
   3.  Isaac Petrus, gebore op -27-06-1863, gedoop op -29-11-1863 te Ladismith Kp.
   4.  Gerrit Johannes (kyk VI.395).
   5.  Hester Susanna, gebore op -22-09-1870 te Bethlehem.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Adriaan Bekker HEYDENRYCH, gebore ±.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Catharina Johanna, gebore op -12-11-1899. Zij kwam op 01-03-1901 aan in het 'Irene RC - concentratiekamp'. Op 11-03-1902 overgedragen naar Vredefort RC. Bron: Kamplijst.

V.191    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e6.f7), gebore op -02-08-1844 te Hoeko, distr. Ladismith, gedoop op -03-11-1844 te Riviersonderend, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6) (kyk IV.63) en Hester Susanna MARAIS.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -31-05-1880 te Ladismith Kp met Maria Elizabeth CILLIERS, gebore ± 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Johannes, gebore op -04-04-1881, gedoop op -05-06-1881 te Ladismith Kp.
   2.  Abraham François, gebore op -05-07-1882, gedoop op -20-08-1882 te Ladismith Kp.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -16-05-1886, gedoop op -04-07-1886 te Ladismith Kp.
   4.  Hester Susanna, gebore op -22-08-1888 te Ladismith Kp.
   5.  Frederik Jacobus, gebore op -17-11-1890, gedoop op -14-12-1890 te Ladismith Kp.
   6.  Andries Matthys, gebore op -17-08-1894, gedoop op -07-10-1894 te Ladismith Kp.

V.197    Charles François van ZYL (kode: b5.c3.d6.e6.f10), gebore op -26-12-1850, gedoop op -09-02-1851 te Riviersonderend, seun van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6) (kyk IV.63) en Hester Susanna MARAIS.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -31-05-1880 te Ladismith Kp met Catharina Margaretha la GRANGE, gebore ± 1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Johannes, gebore op -12-07-1881, gedoop op -14-08-1881 te Ladismith Kp.
   2.  Louis Johannes, gebore op -11-01-1885, gedoop op -15-02-1885 te Ladismith Kp.
   3.  Catharina Margaretha, gebore op -17-05-1888, gedoop op -01-07-1888 te Ladismith Kp.
   4.  Charl François, gebore op -09-06-1893, gedoop op -06-08-1893 te Ladismith Kp.
   5.  Casper Daniël, gebore op -19-12-1897, gedoop op -13-02-1898 te Ladismith Kp.

V.200    Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -21-11-1852, gedoop op -06-02-1853 te Ladismith Kp, oorlede op -21-10-1917 te Magatoshoek, Rustenburg, Transvaal (SA) op 64-jarige ouderdom, dogter van Gerrit Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e6) (kyk IV.63) en Hester Susanna MARAIS.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -09-10-1871 te Ladismith met Andries Stephanus du TOIT, 42 jaar oud, gebore op -06-07-1829 te Swellendam, Kaapkolonie, gedoop op -21-02-1830 te Swellendam, oorlede op -25-02-1880 te Magatoshoek, Rustenburg, Transvaal (SA) op 50-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus du TOIT en Johanna Magdalena SWANEPOEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stephanus Wilhelmus, gebore op -09-03-1876 te Bellevue, Rustenburg, Transvaal (SA), gedoop op -08-04-1876 te Rustenburg, Transvaal (SA), oorlede op -09-06-1948 te Rustenburg, Transvaal (SA) op 72-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1905 te ?? Vrou is Johanna Sophia van ZYL, gebore op -14-03-1880 te Venterstad, Kaapkolonie, oorlede op -10-08-1957 te ?? op 77-jarige ouderdom.

V.223    Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8), gebore op -02-05-1872 te vanZijlsdamme, Ladysmith (SA), oorlede op -03-08-1952 te Cape Town (SA) op 80-jarige ouderdom, seun van Johannes Jakobus Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10) (kyk IV.71) en Hendrina Margaretha CRAFFORD.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -02-05-1900 te Montagu, Cape province (SA) met Aletta Elsje du TOIT, 22 jaar oud, gebore op -28-10-1877 te ?? Oorlede op -19-12-1955 te Kaapstad (SA) op 78-jarige ouderdom, begrawe te Vanzijlsdamme, Ladismith (SA), dogter van François Daniël du TOIT en Johanna Alida RETIEF.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacobus Marthinus van ZYL (kyk VI.413).
   2.  François Daniël (Francie) du TOIT van ZYL (kyk VI.415).
   3.  Pieter RETIEF van ZYL, gebore op -27-11-1903 te ?? Oorlede op -14-04-1904 te ??, 139 dae oud.
   4.  Johanna Alida (Joey) van ZYL, gebore op -20-01-1905, oorlede op -25-06-1977 te ?? op 72-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1929 met Johannes Franciscus van NIEKERK, gebore op -24-01-1898 te ?? Oorlede op -29-09-1968 op 70-jarige ouderdom.
   5.  Hendriena Margaretha (Drienie) van ZYL, gebore op -19-07-1906 te ??
Getroud in die kerk ± 1930 met Izak Schalk BURGER, gebore op -24-12-1899 te ??
   6.  Gerrit Johannes van ZYL (kyk VI.422).
   7.  Aletta Elsje (Lala) van ZYL, gebore op -13-06-1909 te ?? Oorlede 08-1995.
Getroud in die kerk ± 1932 met Johannes Petrus BOTMA, Prof. Gebore op -21-04-1899 te ??
   8.  Gideon Johannes (Giepie) van ZYL (kyk VI.426).
   9.  Dirk Johannes Albertus (Dirkie) van ZYL (kyk VI.428).
   10.  Jacobus Johannes Wynand (Kobus) van ZYL (kyk VI.431).

V.237    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e4.f3), gebore op -11-06-1829, gedoop op -24-01-1830 te Swellendam, seun van Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e4) (kyk IV.85) en Jacoba Isabella Hermina de JAGER.
Getroud in die kerk ± 16-01-185 te Riviersonderend met Petronella Johanna van ZIJL (kyk V.129).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder V.129).
 
V.253    Christiaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e4.f13), gebore op -27-05-1845 te Kleinjongensfontein, Kaap, gedoop op -25-01-1846 te Riviersonderend, oorlede op -27-04-1920 te Riversdal, Cape Province op 74-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e4) (kyk IV.85) en Jacoba Isabella Hermina de JAGER.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -05-10-1869 te Riversdal met Jacoba Elisabeth BRESSLER, gebore ± 1845 te Blomboschfontein, oorlede op -06-06-1939 te Vermaaklikheid, dogter van Johannes Augustinus BRESSLER en Catharina Magdalena BERNARD.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus (kyk VI.433).
   2.  Johannes August (kyk VI.435).
   3.  Jacoba Isabella Hermina, gebore op -25-07-1875 te distr. Riversdale, oorlede op -13-01-1954 te distr. Riversdale op 78-jarige ouderdom, begrawe te Riversdale.
Getroud in die kerk ± 1895 te ?? Man is Gideon George LOTZ, gebore op -08-03-1871 te Swellendam, oorlede op -12-09-1946 te distr. Riversdale op 75-jarige ouderdom.
   4.  Anna Johanna Maria, gebore op -03-12-1876, gedoop op -25-12-1876 te Riviersonderend.
   5.  Louisa Petronella, gebore op -07-11-1879, gedoop op -25-12-1879 te Riviersonderend.
   6.  Christiaan Jacobus (kyk VI.441).
   7.  Susara Susanna Johanna, gebore op -20-07-1885, gedoop op -04-10-1885 te Riviersonderend.
   8.  Martha Magdalena, gebore op -06-01-1889, gedoop op -06-02-1889 te Riviersonderend.

V.256    Gideon Frederik Georg van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e1), boer op Labuschagneneck, gebore op -27-03-1831 te Cedarville, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -01-10-1855 te Aliwal-Noord met Anna Christina van WYK, gebore ± 1833 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susara Maria, gebore op -16-05-1857, gedoop op -13-07-1857 te Aliwal-Noord.
   2.  Gerbrecht Johanna Jacoba, gebore op -10-10-1858, gedoop op -12-09-1859 te Aliwal-Noord.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -02-10-1876 te Dordrecht met Godfried Jacob NEPGEN, gebore ± 1853 te v Waschbank.
   3.  Nicolaas Johannes Petrus, gebore op -19-12-1861, gedoop op -06-04-1862 te Dordrecht.
   4.  Anna Christina Margaretha, gebore op -26-06-1864, gedoop op -07-11-1864 te Dordrecht.
   5.  Martha Magdalena Johanna, gebore op -30-08-1867, gedoop op -05-01-1868 te Dordrecht.
   6.  Elizabeth Carolina Jacoba, gebore op -26-08-1869, gedoop op -02-01-1870 te Dordrecht.
   7.  Maria Magdalena, gebore op -26-07-1873, gedoop op -07-09-1873 te Dordrecht.
   8.  Frederika Georgina, gebore op -13-09-1875, gedoop op -21-11-1875 te Dordrecht.
   9.  Roelof Petrus, gebore op -23-12-1877, gedoop op -07-04-1878 te Barkly-Oos.
   10.  Anna Christina, gebore op -11-12-1879, gedoop op -14-04-1880 te Kokstad.

V.259    Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2), gebore op -14-07-1834, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-09-1858 te Aliwal-Noord met Cornelia Elizabeth BRUMMER, 17 jaar oud, gebore op -28-08-1841.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes, gebore op -14-08-1859, gedoop op -21-09-1859 te Dordrecht.
   2.  Jan Wichard (kyk VI.457).
   3.  Jacobus Albertus (kyk VI.459).
   4.  Anna Elizabeth Jacoba, gebore op -17-05-1865, gedoop op -17-12-1865 te Dordrecht.
   5.  Nicolaas Johannes (kyk VI.462).
   6.  Gerbrecht Johanna Jacoba, gebore op -02-11-1869 te ??
Getroud in die kerk ± 1892 te Barkly-Oos met Charles Petrus MALHERBE, gebore ± 1867 te ??
   7.  Gideon George Frederick (kyk VI.466).
   8.  Cornelia Elizabeth Margarithaj, gebore op -20-04-1875, gedoop op -04-07-1875 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk ± 1899 te ?? Man is Pieter Jacobus Gerhardus de Vos VISSER, gebore ± 1873 te ??
   9.  Johan Abraham Christoffel, gebore op -14-01-1877, gedoop op -25-03-1877 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Vrou is Martha Catharina de JAGER, gebore ± 1879 te ??
   10.  Andries Johannes (kyk VI.472).
   11.  Johannes Jacobus (kyk VI.474).
   12.  Willem Neethling, gebore op -02-11-1883, gedoop op -27-01-1884 te Barkly-Oos.
   13.  Jacoba Petronella, gebore op -22-01-1889 te ??

V.261    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e4), gebore op -05-05-1836 te ?? Seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -12-09-1858 te Aliwal-Noord met Maria Elizabeth van der WATT, gebore ± 1838 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Magdalena, gebore op -30-09-1859, gedoop op -22-01-1860 te Aliwal-Noord.
   2.  Nicolaas Johannes, gebore op -25-07-1861, gedoop op -04-08-1861 te Aliwal-Noord.

V.263    Johan Christoffel van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e5), gebore op -05-04-1838 te ?? Gedoop op -06-08-1838 te Swellendam, oorlede op -06-11-1897 te Vrede, Oranje Vrijstaat (SA) op 59-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-09-1858 te Aliwal-Noord met Sara Johanna Lodewica CRONJÉ, gebore ± 1835 te Cape Colony (SA), oorlede op -22-05-1896 te Vrede, Oranje Vrijstaat (SA), dogter van Johannes Izaak Frederick CRONJÉ en Elizabeth Hermina ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Hermina, gebore op -12-11-1859, gedoop op -22-01-1860 te Aliwal-Noord.
   2.  Nicolaas Johannes (kyk VI.481).
   3.  Johannes Isaak Frederik, gebore op -01-10-1865 te ?? Gedoop op -31-12-1865 te Heidelberg, Transvaal (SA).
   4.  Frederik George, gebore ± 1868 te ??
   5.  Johann Christoffel, gebore op -24-02-1868 te ?? Gedoop op -08-03-1868 te Heidelberg, Transvaal (SA).
   6.  Susarah Johanna Lodewica, gebore ± 1869 te ??
   7.  Gerhardus Johannes Jacobus (kyk VI.487).

V.267    Cornelis Petrus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e7), gebore op -01-05-1842, gedoop op -22-05-1842 te Riviersonderend, oorlede op -02-11-1922 te Lady Gray (SA) op 80-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-04-1864 te Dordrecht met Johanna Catharina SYMMS, 16 jaar oud, gebore op -13-06-1847, gedoop op -11-07-1847 te Burgersdorp, oorlede op -02-05-1923 te 'Zamenzuiping', distr. Bloemfontein op 75-jarige ouderdom, dogter van Richard Henry SYMMS en Johanna Christina WATKINS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Christina, gebore op -21-06-1866, gedoop op -02-09-1866 te Dordrecht.
   2.  Gerbrecht Wilhelmina, gedoop op -02-08-1868 te Lady Grey.
Getroud in die kerk ± 1884 te Dordrecht met N.N. BUITENDAG, gebore ± 1866 te ??
   3.  Nicolaas Johannes, gebore op -22-06-1870, gedoop op -14-09-1870 te Lady Grey, oorlede op -03-07-1945 te ?? op 75-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1893 te ?? Vrou is Aletta Margaretha Gertruida Magdalena GROBLER, gebore op -01-02-1875 te ?? Oorlede op -07-05-1951 te Barkly-Oos op 76-jarige ouderdom.
   4.  Richard Henry, gebore ± 1872 te ??
   5.  Cornelis Petrus, gebore op -25-06-1874, gedoop op -10-01-1875 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -28-09-1903 te Elliot met Anna Maria Margaretha ELS, gebore ± 1883 te ??
   6.  Martha Maria, gebore op -03-11-1879, gedoop op -31-12-1879 te Barkly-Oos.
   7.  Petrus Cornelis, gebore op -19-01-1887, gedoop op -26-03-1877 te Barkly-Oos.

V.269    Frederick Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e8), gebore op -12-10-1844 te ?? Gedoop op -04-05-1845 te Cradock, oorlede op -08-11-1912 te 'Zwempoort', distr. Dordrecht op 68-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -05-03-1866 te Dordrecht met Maria Elizabeth ROODT, gebore ± 1844 te ??
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -31-07-1876 te Dordrecht met Catharina Aletta ROODT, 17 jaar oud, gebore op -21-12-1858 te ?? Oorlede op -31-03-1925 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes (kyk VI.500).
   2.  Christiaan Johannes (kyk VI.502).
   3.  Frederik Johannes (kyk VI.505).
   4.  Martha Maria, gebore op -09-12-1872, gedoop op -26-01-1873 te Dordrecht.
Getroud in die kerk 12-1890 met Willem Christoffel MEYER, boer distr. Dordrecht, gebore ± 1868 te ??
   5.  Hermanus Jacobus, gebore op -01-06-1875, gedoop op -07-08-1875 te Dordrecht.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Susara Maria, gebore op -26-12-1877, gedoop op -26-01-1878 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-02-1896 te Dordrecht met Pieter Willem MEYER, landbouwer 'Hartebeeshoek', gebore ± 1875 te ??
   7.  Philippus Jacobus, gebore op -17-02-1881, gedoop op -05-06-1881 te Dordrecht, oorlede te Smithfield.
Getroud in die kerk ± 1910 te Barkly-Oos met Eliza Rebecca JORDAAN, gebore op -29-11-1891 te Barkly-Oos.
   8.  Gideon Frederick George (kyk VI.514).
   9.  Gerbrecht Johanna Jacoba, gebore ± 1884 te ?? Oorlede op -24-09-1956 te ?? ongehuwd.
   10.  Hermanus Johannes, gebore op -16-04-1886, gedoop op -27-06-1886 te Barkly-Oos, oorlede ± 1936 te ??
   11.  Willem Jakobus, gebore op -29-10-1888, gedoop op -16-12-1888 te Dordrecht, oorlede op -07-11-1918 te ?? op 30-jarige ouderdom, ongehuwd.
   12.  Catharina Christina (Toet), gebore op -12-07-1891, gedoop op -06-09-1891 te Dordrecht, oorlede te 'Zwempoort', distr. Dordrecht.
   13.  Abraham Stefanus, gebore op -29-10-1895 te ?? Oorlede op -04-11-1954 te ?? op 59-jarige ouderdom.
   14.  Cornelius Petrus, gebore op -26-05-1900 te ?? Oorlede op -12-07-1924 te ?? op 24-jarige ouderdom, ongehuwd.

V.273    Willem Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e10), gebore op -06-01-1849 te 'Weltevreden', distr. Aliwal-Noord, gedoop op -21-11-1849 te Burgersdorp, oorlede op -28-03-1917 te Cijferpan (SA) op 68-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14) (kyk III.104) en Gerbrecht Johanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.91).
Getroud ± 1874 te Ladybrand met Johanna christina Catharina van der WATH, gebore ± 1851 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Wilhelmina, gebore ± 1875 te ??
Getroud ± 1898 te ?? Man is Louis Johannes FOURIE, gebore ± 1877 te ??
   2.  Nicolaas Johannes (kyk VI.524).
   3.  Willem Jacobus, gebore ± 1878 te ??
   4.  Cornelis Hendrik, gebore ± 1880 te ??
   5.  Johan Christoffel, gebore ± 1882 te ??
   6.  Frederik Johannes, gebore ± 1884 te ??

V.281    Salomon Pienaar (Sampie) van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e9.f2), gebore op -07-06-1842, gedoop op -26-02-1843 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus Johannes Marthinus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e9) (kyk IV.93) en Hester Salomina Maria PIENAAR.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-08-1867 te Riviersonderend met Susara Maryna OOSTHUYSEN, gebore ± 1844 te Valsrivier, distr. Riviersonderend, dogter van Jacobus OOSTHUYSEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susara Maryna, gebore op -04-06-1868, gedoop op -06-09-1868 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -11-01-1887 te Riviersonderend met Hendrik Petrus OOSTHUYSEN, gebore ± 1866 te ??
   2.  Hester Wilhelmina, gebore op -12-11-1869, gedoop op -26-12-1869 te Riviersonderend.
   3.  Jacoba Johanna, gebore op -08-10-1871, gedoop op -03-12-1871 te Riviersonderend.
   4.  Jacobus Albertus Johannes Marthinus (kyk VI.534).
   5.  Salomon Pienaar Albertus, boer op Tweekuilen, distr. Riviersonderend, gebore op -10-12-1876, gedoop op -28-01-1877 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-01-1907 te Albertinia met Salomina Abigael CRONJÉ, onderwijzeres, gebore ± 1878 te ??
   6.  Jacobus Oosthysen, gebore op -07-01-1879, gedoop op -06-04-1879 te Riviersonderend.
   7.  Jakob Johannes, boer op Ryksdalersplaas, gebore op -07-07-1884, gedoop op -31-08-1884 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -27-10-1914 te Riviersonderend met Martha Catharina Wesselina CRONJÉ, gebore ± 1886 te ??
   8.  Petrus Philippus, gebore op -01-01-1887, gedoop op -07-02-1888 te Riviersonderend.
   9.  Frederik Johannes, gebore op -26-04-1889, gedoop op -17-07-1889 te Riviersonderend.

V.284    Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f4), gebore op -02-09-1846, gedoop op -24-01-1847 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus Johannes Marthinus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e9) (kyk IV.93) en Hester Salomina Maria PIENAAR.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -22-02-1870 te Riviersonderend met Johanna Catharina Frederica van ZYL, gebore ± 1849 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus Johannes (Koot) (kyk VI.543).
   2.  Gideon Hendrik Christoffel, gebore op -29-12-1873, gedoop op -19-04-1874 te Riversdal.
   3.  Frederik Johannes (kyk VI.546).
   4.  Amerencia Cornelia Sofia (Emmie), gebore op -26-09-1877, gedoop op -18-11-1877 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk ± met SNYMAN.
   5.  Hester Salomina (Hestertjie), gebore op -12-06-1888, gedoop op -14-08-1888 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk ± met Krisjan LOURENS, slagter.

V.286    Jacob Johannes van ZYL, b5.c3.d7.e9.f5, gebore op -22-08-1848, gedoop op -17-12-1848 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus Johannes Marthinus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e9) (kyk IV.93) en Hester Salomina Maria PIENAAR.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -27-02-1883 te Riviersonderend met Jacomina elizabeth JANSE van RENSBURG, gebore ± 1850 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -10-05-1884, gedoop op -20-07-1884 te Riviersonderend.
   2.  Jacobus Albertus, gebore op -08-08-1886, gedoop op -10-10-1886 te Riviersonderend.
   3.  Hendrik, gebore op -23-01-1889, gedoop op -05-05-1889 te Riviersonderend.
   4.  Hester Salomina, gebore op -11-01-1893, gedoop op -16-04-1893 te Riviersonderend.

V.296    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c3.d7.e11.f2), gebore op -18-12-1846, gedoop op -07-03-1847 te Riviersonderend, seun van Gideon Hendrik Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e11) (kyk IV.97) en Amerentia Cornelis Jacoba Stoffelina van ZYL.
Getroud in die kerk (1) ± 1868 met Johanna Magdalena WESSELS, gebore ± 1848 te ?? Oorlede op -14-08-1912 te Kroonstad.
Getroud in die kerk (2) op 23-jarige ouderdom op -11-01-1870 te Riviersonderend met Sara Johanna JANSE van RENSBURG, gebore ± 1849 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Sara Magdalena Wilhelmina, gebore op -28-11-1870, gedoop op -29-01-1871 te Riviersonderend.
   2.  Gideon Hendrik Christoffel, gebore op -03-05-1873, gedoop op -20-07-1873 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-10-1897 te Riviersonderend met Martha Magdalena OOSTHUIZEN, gebore ± 1875 te Riviersonderend??
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -17-03-1882, gedoop op -22-10-1882 te Riviersonderend.

V.301    Christoffel Wynand van ZYL (kode: b5.c3.d7.e911.f4), gebore op -25-08-1850, gedoop op -24-11-1850 te Riviersonderend, seun van Gideon Hendrik Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e11) (kyk IV.97) en Amerentia Cornelis Jacoba Stoffelina van ZYL.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -07-02-1882 te Riviersonderend met Barbara Jacomina van ZYL, 25 jaar oud (kyk V.155).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder V.155).
 
V.307    Nicolaas Gerhardus Louwrens van ZYL (kode: b5.c3.d7.e11.f8), gebore op -20-06-1860, gedoop op -26-08-1860 te Riviersonderend, seun van Gideon Hendrik Christoffel van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e11) (kyk IV.97) en Maria Hermina Johanna LOUWRENS.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -30-11-1886 te Riviersonderend met Margaretha Maria van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.814).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Andries, gebore op -01-02-1888, gedoop op -22-06-1888 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -30-12-1913 te Albertinia met Emmerentia Cornelia van ZYL, 25 jaar oud, gebore op -07-11-1888, gedoop op -20-01-1889 te Riviersonderend, dogter van Christoffel van ZYL (kyk V.776) en Maria Cornelia OOSTHUIZEN.
   2.  Albertha Wilhelmina, gebore op -20-05-1890, gedoop op -17-09-1890 te Riviersonderend.
   3.  Maria Hermina Johanna, gebore op -08-03-1895, gedoop op -25-09-1895 te Riviersonderend.
   4.  Frederik Johannes, gebore op -28-05-1896, gedoop op -19-11-1896 te Riviersonderend.

V.321    Johannes Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f3), gebore op -05-05-1830 te Swellendam, Cape (SA), gedoop op -03-10-1830, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2) (kyk IV.104) en Christina Johanna JORDAAN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -04-04-1853 te Swellendam met Maria Elizabeth WILLER, gebore ± 1832 te Kruispad, Tradouw (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Johanna van ZYL, gebore op -26-04-1855, gedoop op -25-09-1855 te Montagu.
   2.  Christina Johanna van ZYL, gebore op -03-07-1857, gedoop op -20-12-1857 te Montagu.
   3.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -05-12-1859, gedoop op -23-02-1860 te Montagu.
   4.  Rosa Hermina van ZYL, gebore op -08-12-1862, gedoop op -01-03-1863 te Montagu.
   5.  Frederick Jacobus, gebore op -27-06-1865 te Montagu, Western Cape (SA), oorlede op -26-04-1951 op 85-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -06-03-1888 te Swellendam met Petronella Anna BURGER, gebore ± 1866 te Swellendam, Western Cape (SA).
   6.  Hermanus Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -12-09-1867, gedoop op -01-03-1868 te Montagu.
   7.  Jacomina Elizabeth van ZYL, gebore op -18-08-1870, gedoop op -02-04-1871 te Montagu.
   8.  Frederika Jacoba van ZYL, gebore op -25-12-1878, gedoop op -02-05-1880 te Montagu.
   9.  Johanna Petronella van ZYL, gebore op -16-10-1887, gedoop op -14-05-1893 te Montagu.

V.323    Louis Hendrik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f4), gebore op -30-08-1833 te Montagu, gedoop op -05-10-1833, oorlede ± 1904 te Klerksdorp, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2) (kyk IV.104) en Christina Johanna JORDAAN.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -12-06-1853 te Swellendam met Maria Magdalena du BOIS, gebore ± 1834 te 'Zuid-Frankrijk', oorlede op -15-10-1925 te Klerksdorp. Het gezin vertrok met een aantal andere families naar Boshoff in Oranje Vrijstaat. Daar boerden zij een aantal jaren, maar in 1859 besloot Louis terug te keren naar Montague, waar zij zich in Koo vestigden. Hij kocht daar boerderij 'De Hoek'.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Catharina van ZYL, gebore op -19-08-1854.
   2.  Frederik Jacobus (Frikkie) van ZYL (kyk VI.575).
   3.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -04-03-1859, gedoop op -27-05-1859 te Montagu.
Getroud in die kerk ± 1883 te ?? Man is Stefaans NIEUWOUDT, gebore ± 1857 te ??
   4.  Maria Magdalena van ZYL, gebore op -24-04-1861, gedoop op -07-07-1861 te Montagu.
Getroud in die kerk ± 1884 te ?? Man is David ROUX, gebore ± 1859 te ??
   5.  Rosa Hermina Geertruida van ZYL, gebore op -09-07-1863, gedoop op -02-08-1863 te Montagu.
Getroud in die kerk ± 1887 te ?? Man is Harry HAMMOND, gebore ± 1860 te ??
   6.  Immanuel Jacobus van ZYL, gebore op -02-11-1865, gedoop op -07-01-1866 te Montagu.
   7.  Martha Elisabeth van ZYL, gebore op -18-12-1870, gedoop op -15-01-1871 te Montagu.
Getroud ± 1893 met Albert SHADWELL, gebore ± 1868.
   8.  Anna Sophia Aletta van ZYL, gebore op -08-06-1873, gedoop op -28-09-1873 te Montagu.
Getroud ± 1899 met N JONES, gebore ± 1871.

V.325    Frederik Gabriël Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f5), gebore op -29-07-1835 te Goedvertrouw, gedoop op -24-01-1836 te Swellendam (getuies: Gabriël Jacobus le Roe (Roux), Maria Elizabeth Jordaan, Willem Jacobus van Zijl & Susanna Magdalena Elizabeth van Zijl), oorlede op -21-01-1913 te by sy eie huis, Hermitage op 77-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage. Frederik is een van de Van Zijl-en die naar 'Hermitage' nabij Swellendam trekken. Een gebied dat bekend stond als de Poespasvallei. Die naam is tegenwoordig in onmin geraakt. In het Hollands betekent 'Hij heeft nogal veel poespas'dat iemand zich beter voordoet dan hij is. Zou wellicht daardoor de naam zijn gewijzigd in Hermitage? Dat klinkt in ioeder geval veel sjieker. Volgens Jan Langenhoven, die in dit gebied veel onderoek deed: "...was die Hermitage bekend as die plek waar armoedige mense gewoon het. Die dorpenaars het neergesien op die inwoners van Hermitage, omdat hulle arm was. Vandag is dit nie meer so nie. Die natuurskoon van Hermitahe, wat so naby die Langenberg le, het die gevolg dat die grond waardevol geword het en dat baie mense graag daar wil woon. Dit is stil en bied waarlik wonderlike uitsigte oor die imposante berg.", seun van Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2) (kyk IV.104) en Christina Johanna JORDAAN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -01-03-1858 te ?? Vrou is Jacomina Elizabeth Christina WILLERS, 24 jaar oud, gebore op -13-01-1834 te distr. Worcestor, gedoop op -02-03-1834 te Worcestor, oorlede op -02-02-1902 te in haar eie huis, Hermitage op 68-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -21-11-1859, gedoop op -23-02-1860 te Montagu, oorlede < 1871 te ??
   2.  Hermanus Johannes van ZYL (kyk VI.589).
   3.  Johanna Christina van ZYL, gebore op -03-09-1868, gedoop op -03-01-1869 te Montagu, oorlede op -28-11-1952 te Lindeshof op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1893 met Johannes Lodewikus DEVENTER, gebore 09-1869, oorlede op -22-08-1947 te Groote Schuur, kaapstad (SA).
   4.  Frederik Jacobus (Frikkie Kennie) van ZYL (kyk VI.593).
   5.  Andries Philippus van ZYL (kyk VI.595).
   6.  Magdalena Susanna (Lena) van ZYL, gebore op -08-10-1877, gedoop op -02-12-1877 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Petrus Gerhardus (Piet) SWART, gebore ± 1875 te ??
   7.  Johannes Lodewikus (Jannie) van ZYL (kyk VI.599).

V.327    Abraham Petrus Gerhardus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f6), gebore op -09-11-1840 te distr. Montagu, gedoop op -05-04-1840 te Swellendam, oorlede op -27-11-1909 te aan sy eie huis in Hermitage op 69-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2) (kyk IV.104) en Christina Johanna JORDAAN.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -24-05-1864 te Cape province (SA) met Alida Christina Lodewina DIEDERICKS, 17 jaar oud, gebore op -13-02-1847, gedoop op -29-01-1848 te Leeurivier, Montagu (SA), oorlede op -29-03-1907 te Swellendam, Cape (SA) op 60-jarige ouderdom, dogter van Christiaan DIEDERICKS en Hendrina ElizabethChristina PAULSEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (Frikkie Kaap) van ZYL (kyk VI.601).
   2.  Christian Diedericks (Chrisjan) van ZYL (kyk VI.603).
   3.  Hendrina Elizabeth van ZYL, gebore op -22-06-1869 te Cape province (SA), oorlede op -23-09-1893 te Swellendam op 24-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage; plaaskerkhof bij FJ van Zyl.
   4.  Johanna Christina van ZYL, gebore ± 1870 te Cape province (SA), gedoop te Swellendam, oorlede op -15-04-1907 te ??:.
   5.  Christina Johanna van ZYL, gebore op -23-07-1872, gedoop op -11-08-1872 te Swellendam, oorlede op -05-03-1949 te Hermitage op 76-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage.
Getroud in die kerk ± 1899 te Swellendam?? Man is Petrus Gerhardus (Piet) STEYN, gebore op -06-09-1869 te Swellendam, oorlede op -26-09-1933 te Hermitage op 64-jarige ouderdom.
   6.  Alida Christina Lodewina (Alie) van ZYL, gebore op -27-08-1874 te Hermitage, gedoop op -18-10-1874 te Swellendam, oorlede op -02-06-1910 te Hermitage op 35-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1898 te ?? Man is Johannes Jacobus (Hans Lekkerlag) STEYN, gebore op -31-01-1875 te ??
   7.  Christoffel van ZYL, gebore ± 1876 te Cape province (SA).
   8.  Rosina Hermina Gertruida (Rosie) van ZYL, gebore op -09-07-1877 te Cape province (SA), gedoop op -06-10-1877 te Swellendam, oorlede op -19-02-1954 te Swellendam op 76-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage.
Getroud in die kerk ± 1896 te wellendam?? Man is Willem Jacobus STEYN, gebore op -27-06-1876, gedoop op -17-09-1876 te Swellendam.
   9.  Abraham Petrus Gabriel (Apie) van ZYL (kyk VI.615).
   10.  Christoffel Hendrik (Stoffel) van ZYL (kyk VI.617).

V.329    Hendrik Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f7), gebore op -30-12-1842, gedoop op -03-12-1843 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (Freek Pennetjies) (kode: b5.c3.d8.e2) (kyk IV.104) en Christina Johanna JORDAAN.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -29-11-1865 te Swellendam met Elizabeth Johanna Wilhelmina DIEDERICKS, 19 jaar oud, gedoop op -27-12-1845 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk VI.619).
   2.  Hendrina Elisabeth Catharina van ZYL, gebore op -22-11-1869, gedoop op -23-01-1870 te Swellendam.
   3.  Christiaan Diedericks van ZYL (kyk VI.622).
   4.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -06-12-1873 te ??
   5.  Hendrik Christoffel Johannes van ZYL (kyk VI.625).
   6.  Elisabteh Johanna Willemina van ZYL, gebore op -01-01-1878, gedoop op -17-02-1878 te Swellendam, oorlede <22-12-1880 te swellendam, op basis van naam zus`.
   7.  Elisabeth Johanna Wilhelmina van ZYL, gebore op -22-12-1880, gedoop op -20-02-1881 te Swellendam (getuies: JL).
   8.  Helena Catharina van ZYL, gebore op -15-09-1883, gedoop op -02-12-1883 te Swellendam.
   9.  Christoffel Hermanus Petrus van ZYL, gebore op -10-02-1886, gedoop op -11-04-1886 te Swellendam.
   10.  Johannes Petrus (Jan / John) van ZYL, musicus / baszanger, gebore op -30-10-1888, gedoop op -06-01-1889 te Swellendam, oorlede op -18-01-1965 te Durban op 76-jarige ouderdom, hij zou getrouwd zijn geweest met een Zuid-Afrikaanse mezzo-sopraan.

V.333    Johannes Petrus Wilhelmus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d8.e4.f2), gebore op -09-03-1832, gedoop op -01-07-1832 te Swellendam, seun van Hendrik Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e4) (kyk IV.110) en Petronella Cornelia Johanna le ROUX.
Getroud in die kerk (1) ± 1856 te ?? Vrou is Martha Magdalena Johanna Maria Petronella VENTER, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1862 te ?? Vrou is Louisa Hendrina Maria Magdalena du PLOOY, gebore ± 1835 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Magdalena Johanna Maria Petronella van ZYL, gebore ± 1858 te ??
   2.  Petronella Cornelia Johanna Aletta van ZYL, gebore ± 1860 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Louisa Hendrina Maria Magdalena van ZYL, gedoop op -16-10-1864 te Reddersburg, Free State.
   4.  Petrus Jacobus van ZYL, gebore ± 1865 te ??
   5.  Johannes Petrus van ZYL, gebore ± 1866 te ??
   6.  Elizabeth Margrietha van ZYL, gebore ± 1867 te ??
   7.  Susanna Aletta van ZYL, gebore ± 1869 te ??
   8.  Daniël Johannes van ZYL, gebore ± 1872 te ??
   9.  Hendrik Willem Jacobus van ZYL (kyk VI.640).
   10.  Anna Cecilia Wilhelmina van ZYL, gebore ± 1874 te ??

V.336    Frederik Jacobus François van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d8.e4.f3), gebore op -26-09-1833, gedoop op -22-12-1833 te Swellendam, oorlede op -19-07-1892 te Kameelpan, distr. Boshof op 58-jarige ouderdom, seun van Hendrik Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e4) (kyk IV.110) en Petronella Cornelia Johanna le ROUX.
Getroud in die kerk (1) ± 1857 te ?? Vrou is Gesina Maria du PLESSIS, gebore 05-1838 te Tulbagh, Cape winelands, oorlede op -24-03-1859 te 'Koppiesfontein', Bloemfontein, Free State, 'eigen huis', dogter van Wynand Louw du PLESSIS en Maria Jacoba Elizabeth MOUTON.
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -27-02-1860 te Bloemfontein met Izabella Elisabeth van WIJK, gebore 11-1842 te ?? Oorlede op -25-10-1926 te Boshof, Free State. Isabella zat in het concentratiekamp tijdens de Anglo Boer War.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrik Jacobus van ZYL (kyk VI.643).
   2.  Martha Catharina van ZYL, gebore op -26-02-1861 te ?? Gedoop op -31-03-1861 te Boshoff.
Getroud in die kerk ± 1893 te ?? Man is Adriaan JACOBS, gebore ± 1868 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Petronella Cornelia Johanna van ZYL, gebore ± 1867 te ??
Getroud in die kerk ± 1895 te ?? Man is Willem PAGE, gebore ± 1869 te ??
   4.  Frederik Jacobus François van ZYL, gebore op -19-06-1869 te ??
   5.  Isabella Elizabeth van ZYL, gebore ± 1871 te ??
Getroud in die kerk ± 1895 te ?? Man is Jacobus du TOIT, gebore ± 1868 te ??
   6.  Jan Petrus van ZYL, gebore op -31-07-1872, gedoop op -13-10-1872 te Boshoff.
   7.  Maria Johanna Jacomina van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   8.  Willem Johannes van ZYL (Willem Jacobus), gebore op -11-09-1874, gedoop op -10-10-1874 te Boshoff.
   9.  Gideon Jacobus van ZYL, gebore op -31-10-1876, gedoop op -10-12-1876 te Boshoff.
   10.  Matthëus Christiaan van ZYL, gebore op -20-03-1879, gedoop op -04-05-1879 te Boshoff.
   11.  Bertha Margritha van ZYL, gebore op -01-03-1882.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-10-1902 te Boshoff met Philip Matthys N.N. Gebore ± 1861.
   12.  Dorothea Aletta Frederika van ZYL, gebore op -08-10-1885.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -26-11-1907 te Mafeking met Philip Jacobus WESDYK, gebore ± 1887.

V.341    Willem Johannes van ZIJL, gebore op -16-07-1842, gedoop op -26-02-1843 te Swellendam, seun van Hendrik Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e4) (kyk IV.110) en Petronella Cornelia Johanna le ROUX.
Getroud in die kerk ± 1866 te ?? Vrou is Bertha Elizabeth NAGEL, gebore ± 1844 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Willem Jacobus van ZYL, gebore ± 1867 te ??
   2.  Christoffel Gert Petrus van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   3.  Willem Jacobus van ZYL, gebore ± 1870 te ??
   4.  Petronella Cornelis, gebore ± 1872 te ??
   5.  Hyla Magdalena Maria van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   6.  Johannes Rudolf van ZYL, gebore ± 1875.

V.344    Gideon François (Jacobus) van ZYL, gebore op -20-07-1847, gedoop op -22-03-1848 te Winburg, oorlede op -10-01-1889 te Boshof op 41-jarige ouderdom, seun van Hendrik Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e4) (kyk IV.110) en Petronella Cornelia Johanna le ROUX.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -03-05-1869 te Boshof Koekemoersfontein met Hester Margrita Johanna Aletta COETZEE, gebore ± 1852, oorlede ± 1884.
Getroud (2) op 37-jarige ouderdom op -11-05-1885 te Boshof met Gesina Wilhelmina PEENS, gebore ± 1868, oorlede op -12-11-1904 te Boshof, dogter van Sarel Johannes Jacobus PEENS en Magdalena Susanna CLOETE. {sy is later getroud op -17-11-1890 te Boshof met Lourens Marthinus ERASMUS, gebore ± 1865.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrik Willem Jacobus, gebore op -18-01-1871, gedoop op -12-03-1871.
   2.  Aletta Elizabeth, gebore op -24-03-1873, gedoop op -26-04-1873, oorlede op -22-08-1884 te ?? op 11-jarige ouderdom.
   3.  Jan Hendrik, gebore op -04-06-1875, gedoop op -01-08-1875, oorlede op -13-08-1884 op 9-jarige ouderdom.
   4.  Petronella Cornelia Johanna, gebore op -22-01-1880 te ?? Gedoop op -11-04-1880.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -22-11-1898 te ?? Man is Johannes Mattheüs (Jan) STRAUSS, gebore ± 1879 te ??
   5.  Gideon Jacobus, gebore op -06-10-1882, gedoop op -03-12-1882 te ?? (getuies: Hendrik Willem Jacobus jacobs, Helena Elizabeth Vorster, Willem Daniël Jacobs & Catharina Margaretha Jacobs.), oorlede op -26-05-1902 te Sint Helena op 19-jarige ouderdom. Overleden aan maagkoorts, als krijgsgevangene op St Helena.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Gert Jacobus (kyk VI.673).
   7.  Sarel Johannes Jacobus (kyk VI.674).

V.347    Johannes Petrus van ZYL, gebore op -05-02-1835 te Utrecht, oorlede op -25-07-1923 op 88-jarige ouderdom, 88 jaar, begrawe te Boshof, Vrijstaat (SA)_, seun van Johannes Petrus van ZYL (kyk IV.112) en Dina Johanna Adriana FOURIE.
Getroud in die kerk (1) ± 1858 te ?? Vrou is Maria Elizabeth N.N. Gebore ± 1837 te ?? Oorlede op -22-01-1863 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1873 te ?? Vrou is Aletta Johanna GROENEWALD, gebore op -17-04-1848 te Richmond, Noordkaap (SA), oorlede op -08-03-1931 te Potchefstroom, Noordwest (SA) op 82-jarige ouderdom, begrawe te Boshof, dogter van Hendrik Johannes GROENEWALD en Anna Magdalena Gertruida SWART.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Petrus, gebore ± 1860 te ??
   2.  Pieter Daniël, gebore ± 1862 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Hendrik Frederik (kyk VI.678).
   4.  Aletta Johanna, gebore op -28-09-1875 te ?? Oorlede ± 1909.
Getroud met William Walter Charles SMITH, gebore 04-1870 te ?? Oorlede op -31-10-1936 te ??
   5.  David Henry (kyk VI.682).
   6.  Frederick Jacobus, gebore op -03-07-1879 te Boshof, Vrijstaat (SA), oorlede op -07-01-1949 te Bloemfontein, Vrijstaat (SA) op 69-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1907 te ?? Vrou is Johanna Catharina Huberta INGRAM, gebore op -13-11-1885 te Winburg, Vrijstaat (SA), oorlede op -23-04-1968 te Vanderbijlpark, Gauteng (SA) op 82-jarige ouderdom.

V.359    Hendrik Willem Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e6.f4), gebore op -18-12-1840, gedoop op -05-04-1841 te Swellendam, seun van Abraham Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e6) (kyk IV.116) en Elisabeth le ROUX.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -02-05-1864 te Montagu met Cornelia Elizabeth Johanna CONRADIE, gebore ± 1847 te v 'Jan Lootsrivier', distr. Montagu.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -09-02-1875 te Montagu met Bertha Margaretha GRIESSEL, gebore ± 1855 te Kruispad, distr. Montagu.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cornelia Elizabeth, gebore op -31-05-1865, gedoop op -03-09-1865 te Montagu.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Abraham Petrus, gebore op -15-10-1875, gedoop op -12-12-1875 te Montagu.
   3.  Hendrik Jacobus, gebore op -02-01-1880, gedoop op -07-03-1880 te Montagu, oorlede op -22-09-1952 te Boshof, Oranje Vrijstaat op 72-jarige ouderdom.
   4.  Hendrina Petronella, gebore op -03-10-1884, gedoop op -01-02-1885 te Barrydale.

V.362    Abraham Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e6.f5), gebore op -22-12-1842 te v Leeurivier, distr. Swellendam, gedoop op -22-01-1843 te Swellendam, seun van Abraham Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e6) (kyk IV.116) en Elisabeth le ROUX.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -21-05-1866 te Montagu met Maria Elizabeth SWART, 24 jaar oud, gebore op -05-06-1841.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Catharina, gebore op -29-06-1868, gedoop op -23-08-1868 te Montagu.
   2.  Elizabeth Johanna, gebore op -12-06-1869, gedoop op -05-12-1869 te Montagu, ws jong ovl.
   3.  Maria Elizabeth van ZIJL, gebore op -02-08-1870, gedoop op -05-02-1871 te Montagu.
   4.  Abraham Petrus (kyk VI.693).
   5.  Elizabeth Johanna, gebore op -01-09-1872, gedoop op -22-12-1872 te Montagu.
   6.  Johannes Cornelius, gebore op -11-09-1873, gedoop op -05-04-1874 te Montagu.
   7.  Hendrik Jacobus, gebore op -20-09-1874, gedoop op -02-05-1874 te Montagu.
   8.  Susanna Elizabeth, gebore op -04-07-1876, gedoop op -10-09-1876 te Montagu.
   9.  Bertha Margaretha, gebore op -30-08-1877 te v Leeurivier, distr.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -28-04-1896 te Montagu met Sarel Frans MARAIS, gebore ± 1875 te v De Hoop, distr. Robertson.
   10.  Daniel Johannes (Danie) (kyk VI.701).
   11.  Gerhardus Lodewikus, gebore op -04-11-1882 te ??
   12.  Frederik Jacobus, gebore op -31-05-1886 te ??

V.364    Frederik Hendrik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e6.f6), gebore op -18-03-1852, gedoop op -02-05-1852 te Swellendam, seun van Abraham Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e6) (kyk IV.116) en Elisabeth le ROUX.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -08-05-1877 te Ladismith met Maria Elizabeth HAASBROEK, gebore ± 1858 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Margaretha, gebore op -14-02-1878, gedoop op -01-09-1878 te Montagu.
   2.  Elizabeth Catharina, gebore op -19-03-1880, gedoop op -26-09-1880 te Montagu.
   3.  Cornelia Elizabeth, gebore op -09-12-1881, gedoop op -26-02-1882 te Barrydale.
   4.  Abraham Petrus, gebore op -23-08-1891, gedoop op -01-11-1892 te Barrydale.
   5.  Maria wilhelmina, gebore op -04-03-1897, gedoop op -21-06-1897 te Barrydale.

V.367    Johannes Petrus van ZYL, gebore op -09-03-1842, gedoop op -15-05-1842 te Swellendam, seun van Willem Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e8) (kyk IV.119) en Jacomina Maria Johanna CONRADIE.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -30-12-1873 te Robertson met Zacharya Geertruida le ROUX, gebore ± 1849 te v Bosjesmanpad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Edward Christiaan, gebore op -15-10-1874, gedoop op -16-05-1875 te Swellendam.

V.370    Johannes Petrus van ZYL, gebore op -11-06-1851, gedoop op -09-05-1852 te Swellendam, oorlede op -28-11-1898 te Bloemfontein op 47-jarige ouderdom, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e9) (kyk IV.121) en Rensje Johanna van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk ± 1877 te ?? Vrou is Maria Elizabeth HAASBROEK, gebore ± 1853.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Elizabeth, gebore ± 1876 te ??
   2.  Emmarentia, gebore ± 1877 te ??
   3.  Gideon Johannes, gebore ± 1881 te ??
   4.  Sarel Johannes François, gebore ± 1882 te ??
   5.  Wiets Marthinus, gebore ± 1885 te ??

V.376    Wietze Jacobus van der Westhuizen van ZYL, gebore op -23-05-1863, gedoop op -05-07-1863 te Montagu, seun van Gideon Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e9) (kyk IV.121) en Rensje Johanna van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk ± 1887 te ?? Vrou is Elizabeth Sophia van NIEKERK, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Helena, gedoop op -05-04-1868 te Montagu.

V.381    Martha Johanna van ZIJL, gebore op -08-01-1851, gedoop op -20-04-1851 te Swellendam, dogter van Jacobus Gerhardus van ZIJL (kyk IV.128) en Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -18-12-1877 te Boshof met Albertus Hermanus van ZYL, 27 jaar oud, gebore op -30-05-1850 te 'Wolvepoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -26-08-1852, oorlede op -02-02-1895 te Hoopstad op 44-jarige ouderdom, seun van Gideon Pieter van ZIJL en Anna Maria van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Gerhardus, gebore op -29-05-1877 te ?? Gedoop op -24-06-1877 te Hoopstad.
   2.  Hermina Rosa, gebore ± 1878 te ??
   3.  Gideon Pieter, gebore ± 1880 te ??
   4.  Albertus Hermanus, gebore ± 1883 te ??
   5.  Johannes Petrus, gebore ± 1885 te ?? Gedoop op -31-07-1881 te Hoopstad.
   6.  Anna Maria Cecilia, gebore ± 1887 te ??
   7.  Pieter, gebore ± 1890 te ??
   8.  Jacomina Maria, gebore ± 1892 te ??

V.385    Johannes Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -01-12-1861, gedoop op -16-03-1862 te Montagu, oorlede op -04-07-1936 te Boschfontein, Hoopstad, Oranje Vrijstaat (SA) op 74-jarige ouderdom, seun van Jacobus Gerhardus van ZIJL (kyk IV.128) en Rosa Hermina (Rosie) CONRADIE.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Vrou is Magdalena Janetta de WET, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Gerhardus Eduard, gebore ± 1891 te ??
   2.  Johannes Petrus, gebore ± 1893 te ??
   3.  Anna Susanna Cecilia, gebore ± 1894 te ??
Getroud in die kerk ± met Daniël CONRADIE.
   4.  Rosa Hermina, gebore ± 1899 te ??
Getroud in die kerk ± met François Johannes de WET.
   5.  François Lourens, gebore ± 1901 te ??

V.391    Pieter Gabriel van ZIJL (kode: b5.c3.d10.e5.f1), boer, gebore op -13-09-1833 te Agterberg (SA), gedoop op -03-09-1834 te Graaff-Reinet, oorlede 1904 te Farm Bloemtuin, Limpopo (SA), seun van Francois Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e5) (kyk IV.138) en Hester Sophia DIPPENAAR.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-03-1856 te Colesberg met Martha Hester Margaretha KOTZEE, 30 jaar oud, gebore op -18-07-1825, gedoop op -12-03-1826 te Griekwastad, oorlede op -08-12-1931 op 106-jarige ouderdom, dogter van Christiaan Burgert KOTZEE en Jacoba STRAUSS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Francois Jacobus (kyk VI.732).
   2.  Christiaan Burgert (Burt) (kyk VI.734).
   3.  Peter Gabriel (kyk VI.736).
   4.  Jacoba Adriana Sophia van ZYL, gebore op -28-08-1864 te Heidelberg (SA), oorlede op -03-04-1950 te ?? op 85-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -15-09-1890 te Pieersburg, Limpopo (SA) met Pieter Blomerus van der LITH, 24 jaar oud, gebore op -07-09-1866 te ?? Oorlede op -16-12-1950 te Goedgedaght, Mooketsi, Limpopo (SA) op 84-jarige ouderdom.
   5.  Johannes Jakobus (kyk VI.740).
   6.  Hester Sofia, gebore op -30-09-1868 te Heidelberg (SA), oorlede op -09-06-1928 te Pretoria op 59-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -29-03-1886 te Standerton (SA) met Philip ROBINSON, gebore ± 1863 te ??
   7.  Martha, gebore ± 1870.
   8.  Johan Frederik, gebore op -27-10-1870 te Heidelberg (SA).
   9.  David Johannes (kyk VI.746).
   10.  Marthinus Johannes van ZYL, gebore op -04-09-1876 te Heidelberg (SA), oorlede op -14-11-1960 te Polokwane, Limpopo op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -27-04-1903 te Pietersburg, Limpopo (SA) met Elizabeth Aletta HEYMANS, gebore ± 1878 te Bethlehem, Vrijstaat, oorlede op -08-07-1946 te ??
   11.  Gideon, gebore op -11-11-1878 te Standerton (SA), oorlede op -16-11-1901 te ?? op 23-jarige ouderdom.

V.395    Francois Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d10.e5.f3), gebore ± 1837 te ?? Seun van Francois Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e5) (kyk IV.138) en Hester Sophia DIPPENAAR.
Getroud in die kerk op -22-09-1859 te Graaff-Reinet met Johanna Elizabeth PRETORIUS, 19 jaar oud, gebore op -12-11-1839, gedoop op -01-08-1841 te Colesberg, dogter van Izak Johannes PRETORIUS en Elizabeth Johanna DIPPENAAR.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Francois Jacobus van ZIJL (kyk VI.751).
   2.  Elizabeth Johanna van ZIJL, gebore op -15-07-1862, gedoop op -28-09-1862 te Graaff-Reinet.
   3.  Hester Sophia van ZIJL, gebore op -16-11-1864, gedoop op -12-02-1865 te Graaff-Reinet.
   4.  Johanna Elizabeth van ZIJL, gebore op -26-08-1866, gedoop op -30-09-1866 te Graaff-Reinet.
   5.  Isaak Johannes van ZIJL, gebore op -08-09-1868, gedoop op -23-01-1869 te Graaff-Reinet.
   6.  Pieter Gabriël van ZIJL, gebore op -30-11-1870, gedoop op -15-01-1871 te Graaff-Reinet.
   7.  Johannes Francois van ZIJL, gebore op -15-04-1873, gedoop op -16-08-1873 te Graaff-Reinet.

V.397    Alewyn Jacobus van ZIJL (kode: .e5.f4), gebore op -03-10-1848, gedoop op -25-12-1848 te Graaff-Reinet, seun van Francois Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e5) (kyk IV.138) en Hester Sophia DIPPENAAR.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -26-05-1879 te Graaff-Reinet met Cecilia Margaretha PRETORIUS, gebore ± 1850 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Francois Jacobus, gebore op -11-12-1880, gedoop op -21-03-1880 te Graaff-Reinet.
   2.  Cornelia Johanna, gebore op -29-06-1881, gedoop op -07-08-1881 te Graaff-Reinet.
   3.  Hester Aletta, gebore op -21-05-1885, gedoop te Graaff-Reinet.
   4.  Cecila Margaretha, gebore op -11-04-1888, gedoop op -14-05-1888 te Graaff-Reinet.

V.400    Pieter Gabriel van ZIJL, gebore op -03-10-1836, gedoop op -29-01-1837 te Graaff-Reinet, seun van Frederik (Hendrik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e6) (kyk IV.140) en Maria Elizabeth DIPPENAAR.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-01-1857 te Graaff-Reinet met Maria Helena Christina van STADEN, gebore ± 1838.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes van ZYL, gebore op -19-01-1858, gedoop op -14-02-1858 te Graaff-Reinet.
   2.  Anna Susanna, gebore op -18-06-1859, gedoop op -24-07-1859 te Graaff-Reinet.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -07-04-1862, gedoop op -06-07-1862 te Graaff-Reinet.
   4.  Maria Helena van ZYL, gebore op -15-07-1865, gedoop op -15-10-1865 te Graaff-Reinet.

V.402    Frederik Johannes van ZYL, gebore ± 1843 te ?? Seun van Frederik (Hendrik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e6) (kyk IV.140) en Maria Margaretha Catharina MARAIS.
Getroud in die kerk op -06-08-1866 te Hanover met Margritha Elizabeth PEYPER, 19 jaar oud, gebore op -26-01-1847, gedoop op -01-07-1849 te Richmond.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes, gebore op -25-05-1867, gedoop op -09-06-1867 te Hanover.
   2.  Hendrik Emanuel (kyk VI.768).
   3.  Pieter Gabriël, gebore op -17-06-1871, gedoop op -09-07-1871 te Hanover.
   4.  Catharina Margritha Fredrica, gebore op -05-01-1873, gedoop op -30-03-1873 te Hanover.
   5.  Maria Margritha Catharina, gebore op -01-11-1874, gedoop op -03-01-1875 te Hanover.
   6.  Johannes Paulus, gebore op -19-11-1876, gedoop op -14-01-1877 te Hanover.
   7.  Cornelia Adriana, gebore op -10-06-1878, gedoop op -04-08-1878 te Hanover.
   8.  Izak Stephanus, gebore op -30-07-1880, gedoop op -14-11-1880 te Philipstown.

V.404    Jacobus Petrus van ZYL (kode: .e6.f3), togryer, gebore op -16-09-1847, gedoop op -12-09-1847 te Graaff-Reinet, seun van Frederik (Hendrik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e6) (kyk IV.140) en Anna Geertruida VILJOEN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-07-1868 te Colesberg met Maria Susanna BOTHA, gebore ± 1849 te ?? Dogter van Adriaan Jacobus BOTHA en Johanna Jacoba Catharina le ROUX.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes, gebore op -24-05-1869, gedoop op -11-07-1869 te GRaaff-Reinet.
   2.  Adriaan Jacobus, gebore op -19-08-1870, gedoop op -18-09-1870 te Graaff-Reinet.
   3.  Jacobus Petrus (kyk VI.778).
   4.  Adriaan Johannes, gebore op -30-10-1876, gedoop op -28-01-1877 te Middelburg Kp.
   5.  Pieter Gabriël (kyk VI.781).
   6.  Josephus Johannes, gebore op -21-11-1881, gedoop op -22-01-1882 te Middelburg Kp.
   7.  Maria Anna, gebore op -19-11-1893, gedoop op -15-01-1894 te Middelburg Kp.

V.410    Frans Jacobus van ZIJL (kode: .d10.e6.f8), drukker, gebore op -05-05-1867, gedoop op -04-07-1867 te Graaff-Reinet, seun van Frederik (Hendrik) Johannes van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d10.e6) (kyk IV.140) en Regina Catharina van LINGEN.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -24-06-1885 te Graaff-Reinet met Johanna Maria MARÉ, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria, gebore op -15-03-1896, gedoop op -19-04-1896 te Graaff-Reinet.
   2.  Regina Catharina, gebore op -29-05-1897, gedoop op -14-04-1898 te GRaaff-Reinet.

V.424    Petrus Arnoldus Bernhardus van ZYL (kode: a5.b5.c4.d2.e7.f4), landbouwer, gebore op -19-12-1833 te Kaap Kolonie, gedoop op -26-01-1834 te Swellendam, oorlede op -18-05-1895 te Bovenste Oog, Mooirivier, Potchefstroom op 61-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7) (kyk IV.156) en Elsie Sophia van ZIJL (kyk IV.217).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-03-1860 te Dordrecht, Kaap met Jacoba Gertruida FOUCHÉ, gebore 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon (kyk VI.787).
   2.  Stephanus Jacobus (kyk VI.789).
   3.  Petrus Arnoldus Bernardus, gebore op -30-11-1863 te ?? Gedoop op -10-07-1864 te Dordrecht.
   4.  Frederik Jacobus, gebore op -23-08-1865 te ?? Gedoop op -03-09-1865 te Dordrecht.
   5.  Susanna Gertruida, gebore op -23-08-1865 te ?? Gedoop op -03-09-1865 te Dordrecht.
   6.  Izak Daniël (kyk VI.794).
   7.  Philippus Johannes, gebore op -09-08-1867, gedoop op -08-12-1867 te Dordrecht.
   8.  Jacobus Johannes, gebore op -27-06-1869 te ?? Gedoop op -05-12-1869 te Dordrecht.
   9.  Elsje Sovia, gebore op -27-06-1869 te ?? Gedoop op -05-12-1869 te Dordrecht.
   10.  Jacoba Gertruida, gebore op -09-07-1871 te ?? Gedoop op -03-12-1871 te Dordrecht.
   11.  Maria Elizabeth, gebore op -09-07-1871 te ?? Gedoop op -03-12-1871 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -11-04-1888 te Dordrecht met Christiaan Ernst Gerhardus SCHUTTE, gebore ± 1869 te ??
   12.  Anna Dorothea, gebore op -08-02-1879 te ??
   13.  Hendrik Petrus, gebore op -13-02-1881 te ?? Gedoop op -21-06-1882 te Dutoitspan.

V.426    Elsie Sophia van ZYL, gebore op -07-01-1837, gedoop op -05-02-1837 te Swellendam, oorlede op -12-04-1899 te Bonnievale op 62-jarige ouderdom, dogter van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7) (kyk IV.156) en Elsie Sophia van ZIJL (kyk IV.217).
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-01-1859 te Queenstown met Frederik Jacobus van ZYL, 27 jaar oud (kyk V.10).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder V.10).
 
V.427    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7.f6), gebore op -02-08-1839, gedoop op -07-10-1839 te Swellendam, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7) (kyk IV.156) en Elsie Sophia van ZIJL (kyk IV.217).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-09-1859 te Dordrecht met Anna Dorothea JANSE van RENSBURG, gebore ± 1841 te v Proinksberg, distr. Dordrecht.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Elizabeth, gebore op -19-06-1862, gedoop op -14-09-1862 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -28-05-1885 te Cradock met Willem Izak GROBBELAAR, gebore ± 1861 te ??
   2.  Elsie Sophia, gebore op -04-03-1872, gedoop op -05-05-1872 te Dordrecht.

V.431    Izaak Daniël van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7.f8), veeboer, gebore op -11-10-1844, gedoop op -06-01-1845 te Swellendam, seun van Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e7) (kyk IV.156) en Elsie Sophia van ZIJL (kyk IV.217).
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -09-12-1872 te Queenstown met Dorothea Antoinette RIEKERT, gebore ± 1853 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Antoinetta Dorothea Christina, gebore op -20-04-1874, gedoop op -18-06-1874 te Dordrecht.
   2.  Gideon, gebore op -15-11-1879, gedoop op -01-02-1880 te Dordrecht.
   3.  Balthasar Johannes Riekert, gebore op -18-04-1890, gedoop op -04-05-1890 te Dordrecht.

V.433    Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e9.f1), grofsmid, gebore op -04-06-1838, gedoop op -12-08-1838 te Swellendam, oorlede op -31-07-1920 op 82-jarige ouderdom, koopt de helft van de Olifantsvlei (oorspronkelijke opstal wordt nu nog bewoond); andere helft gekocht door Krisjan Neethling. Seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d2.e9) (kyk IV.158) en Anna Christina van EEDEN.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -27-03-1860 te Robertson met Suzanna Elizabeth Sophia PRINS, 17 jaar oud, gebore op -23-08-1842 te Swellendam, gedoop op -29-01-1843 te Swellendam; West-kaap, oorlede op -03-10-1913 te Eikenhof Tvl. op 71-jarige ouderdom, dogter van Francicus Eduard PRINCE en Johanna Maria Alexandrina KALTWASSER, nageslacht bekend; moet nog worden ingevoerd (10-2009).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gertruida Johanna, gebore op -14-07-1861, gedoop op -24-05-1861 te Barly-Wes.
Getroud in die kerk ± 1885 te ?? Man is Hendrik Abraham ALBERTS, gebore ± 1859 te ??
   2.  Frederick Jacobus Albertus (kyk VI.812).
   3.  Frans Edward, gebore op -01-06-1865 te Kaap de Goede Hoop, oorlede op -13-12-1900 te 'Nooitgedacht', distr. Krugersdorp op 35-jarige ouderdom, gesneuveld tijdens de Anglo-Boerenoorlog, veras te 'Swartkop', distr. Krugersdorp, begrawe te 'Swartkop', distr. Krugersdorp.
Getroud ± 1891 met Christina Salmina (Driena) MEYER, gebore ± 1868, dogter van Jan MEYER.
   4.  Anna Christina, gebore op -29-10-1867, oorlede op -02-12-1869 op 2-jarige ouderdom.
   5.  Susanna Elizabeth Sophia, gebore op -15-04-1871.
Getroud ± 1893 met Jacobus Johannes PIENAAR, gebore ± 1868.
   6.  Elsie Sophia, gebore op -05-12-1873.
Getroud ± 1896 met Johannes Theodorus KEMP, gebore ± 1869.
   7.  Gideon (kyk VI.821).
   8.  Jacobus Albertus, gebore op -27-05-1879, oorlede op -21-03-1936 op 56-jarige ouderdom.
Getroud ± 1906 met Judith Frederika Salomina GELDENHUYS, gebore ± 1883.
   9.  Daniël (kyk VI.825).

V.435    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c4.d2.e9.f2), timmerman te Robertson, gebore op -10-08-1840 te Swellendam, gedoop op -01-11-1840 te Swellendam (Wes-Kaap), seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d2.e9) (kyk IV.158) en Anna Christina van EEDEN.
Getroud in die kerk ± 1864 te Swellendam met Elsje Sophia van EEDEN, gebore op -04-07-1846, gedoop op -01-11-1846 te Swellendam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk VI.827).
   2.  Susanna Maria, gebore op -08-06-1867, gedoop op -04-08-1867 te Robertson.
   3.  Abraham Hercules, gebore op -15-09-1869, gedoop op -06-02-1870 te Swellendam.
   4.  Jacobus Albertus, gebore op -04-07-1871, gedoop op -03-09-1871 te Robertson.
   5.  Elsie Sophia, gebore op -22-02-1875, gedoop op -20-06-1875 te Robertson.
   6.  Elizabeth Jacoba, gebore op -04-02-1878, gedoop op -07-04-1878 te Robertson.
   7.  Maria Elizabeth, gebore op -14-11-1879, gedoop op -04-01-1880 te Robertson.
   8.  Gideon Petrus, gebore op -17-04-1881, gedoop op -07-06-1881 te Robertson.
   9.  Aletta Maria, gebore op -06-02-1883, gedoop op -06-05-1883 te Robertson.
   10.  Hester Susanna Jacoba, gebore op -16-12-1884, gedoop op -01-03-1885 te Robertson.
   11.  Theunis Jacobus, gebore op -02-03-1887, gedoop op -05-06-1887 te Robertson.

V.438    Petrus Arnoldus Bernardus van ZYL (Petrus Albertus Arnoldus) (kode: b5.c4.d13.e5.f1), schapenboer, gebore op -08-06-1838 te Gorree, Robertson, gedoop op -26-09-1838 te Swellendam, oorlede op -24-06-1868 te Dordrecht op 30-jarige ouderdom. Op zijn doodsertifikaat staat: Petrus Albertus Arnoldus, seun van Izaak Daniel van ZYL (kode: b5.c4.d13.e5) (kyk IV.223) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk IV.162).
Getroud op 21-jarige ouderdom op -25-12-1859 te Dordrecht met Cornelia Catrina van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -01-01-1840.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Izaak Daniel (kyk VI.839).
   2.  Frederik Jacobus (kyk VI.841).
   3.  Petrus Willem (van Zijl) (kyk VI.843).

V.440    Regina Barbara van ZYL, gebore op -01-05-1841, gedoop op -25-07-1841 te Swellendam, oorlede op -21-02-1912 te Tytherley, Barkley-Oos (SA) op 70-jarige ouderdom, dogter van Izaak Daniel van ZYL (kode: b5.c4.d13.e5) (kyk IV.223) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk IV.162).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -28-03-1859 te Dordrecht met Stephanus Johannes van ZYL, 25 jaar oud (kyk V.12).
Uit hierdie huwelik: 6 kinders (kyk onder V.12).
 
V.441    Gideon van ZYL, gebore op -07-06-1843, gedoop op -08-03-1843 te Swellendam, seun van Izaak Daniel van ZYL (kode: b5.c4.d13.e5) (kyk IV.223) en Maria Elisabeth van ZIJL (kyk IV.162).
Getroud (1) op 16-jarige ouderdom op -19-09-1859 te Burgersdorp met Maria Magdalena Susanna SMIT, gebore ± 1845.
Getroud (2) op 44-jarige ouderdom op -23-08-1887 te Aliwal Noord (SA) met Martha Francina BEKKER, gebore ± 1846. Uit dit huwelijk drie kinderen.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Agatha Petronella, gebore op -23-07-1860, gedoop op -07-10-1860 te Burgersdorp.
   2.  Gideon, gebore op -29-05-1888, gedoop op -12-03-1889 te Dordrecht.
   3.  Elsje Sophia Johanna, gebore op -04-05-1891, gedoop op -24-07-1891 te Dordrecht.

V.446    Gideon van ZYL (kode: b5.c4.d2.e13.f2), gebore op -10-09-1845, gedoop op -14-12-1845 te Swellendam, seun van Christoffel Johannes van ZYL (kode: b5.c4.d2.e13) (kyk IV.164) en Johanna Sophia MARAIS.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -02-04-1866 te Montagu met Margaretha Johanna Sophia de KOCK, gebore ± 1846 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johannes, gebore op -09-03-1867, gedoop op -12-05-1867 te Montagu.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -31-05-1892 te Montagu met Aletta Maria van ZYL, 20 jaar oud, gebore op -10-07-1871, gedoop op -03-09-1871 te Robertson, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kyk V.48) en Jacomina Elizabeth CONRADIE.
   2.  Michiel Josias, gebore op -27-12-1868, gedoop op -04-04-1869 te Montagu.
   3.  Maria Barbara Triefyssen Aletta, gebore op -29-10-1870 te 'Withoogte', distr. Montagu, gedoop op -05-02-1871 te Montagu.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -15-03-1892 te Montagu met Willem Christoffel CONRADIE, gebore ± 1871 te 'Rietvlei', distr. Montagu.
   4.  Gideon Hermanus, boer op 'Stockwell', distr. Montagu, gebore op -21-07-1873, gedoop op -30-11-1897 te Montagu.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -30-11-1897 te Montagu met Frederika Johanna van ZYL, 24 jaar oud, gebore op -06-03-1873, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kyk V.48) en Jacomina Elizabeth CONRADIE.
Getroud in die kerk (2) op 39-jarige ouderdom op -13-12-1912 te Montagu met Maria Magdalena MARAIS, gebore ± 1886 te ??
   5.  Alexander Floris, gebore op -18-09-1875, gedoop op -05-12-1875 te Montagu.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -14-07-1903 te Swellendam met Johanna Willemina STEYN, gebore ± 1881 te ??
   6.  Johanna Sophia, gebore op -23-07-1878, gedoop op -06-10-1878 te Montagu.
   7.  Gabriel Johannes, gebore op -30-06-1880, gedoop op -05-09-1880 te Montagu.
   8.  Margaretha Johanna Sophia, gebore op -18-10-1882, gedoop op -27-12-1882 te Montagu, oorlede op -08-04-1960 op 77-jarige ouderdom, begrawe te Upington, Northern Cape Main cemetry.
Getroud in die kerk ± 1912 te ?? Man is Johannes Hendrik Jacobus LOOTS, gebore op -21-06-1888 te ?? Oorlede op -09-05-1962 te ?? op 73-jarige ouderdom, begrawe te Upington, Northern Cape, main cemetry.
   9.  Regina Barbara, gebore op -03-01-1884 te 'Rietvlei', distr. Montagu, gedoop op -11-01-1885 te Montagu.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-06-1905 te Montagu met Petrus Johannes GERBER, gebore ± 1872.
   10.  Johanna Andreas, gebore op -04-01-1887, gedoop op -06-04-1887 te Montagu.

V.456    Jacobus Albertus (Koos) van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e5.f4), gebore op -20-06-1834 te 'Goedemoed', gedoop op -07-07-1834 te Swellendam, oorlede op -01-05-1919 te ?? op 84-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5) (kyk IV.179) en Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN (kyk IV.168).
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -27-02-1854 te Swellendam met Martha Elizabeth STEYN, 17 jaar oud (kyk V.536).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus (kyk VI.865).
   2.  Theunis Lodewyk (kyk VI.867).
   3.  Elsje Sophia, gebore op -19-02-1858, gedoop op -28-03-1858 te Robertson.
Getroud in die kerk ± 1885 met Hermanus Theodorus Steyn van EEDEN, gebore op -06-12-1848 te Swellendam, Western Cape, oorlede op -12-06-1933 te ?? op 84-jarige ouderdom.
   4.  Dirkje Jacoba Alberta, gebore op -07-11-1859 te 'Goedemoed', distr. Robertson, gedoop op -04-12-1859 te Robertson, oorlede 08-1926 te ??
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-04-1878 te Robertson met Pieter Jacobus MARAIS, gebore ± 1856 te ?? Oorlede op -27-03-1945 te Musina, Far North, Limpopo (SA).
   5.  Pieter Paulus van ZIJL (van Zyl) (kyk VI.873).
   6.  Johannes Wilhelm (kyk VI.875).
   7.  Martha Elizabeth, gebore op -06-01-1866, gedoop op -04-02-1866 te Robertson.
   8.  Barend Izaak Christiaan (kyk VI.878).
   9.  Johanna Wilhelmina, gebore op -21-04-1870, gedoop op -12-06-1870 te Swellendam.
   10.  Susanna Martha, gebore op -17-08-1871, gedoop op -01-10-1871 te Swellendam.
   11.  Barbara Isabella, gebore op -08-06-1873 te ?? Oorlede op -08-01-1953 te Jacobsdal op 79-jarige ouderdom.
   12.  Hermanus Christiaan, gebore op -17-08-1875, gedoop op -17-12-1876 te Swellendam.

V.457    Johanna wilhelmina (Hannie) van ZYL, gebore op -02-04-1836, gedoop te Swellendam, dogter van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5) (kyk IV.179) en Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN (kyk IV.168).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -16-05-1853 te Swellendam met Hendrik Jacobus van ZIJL, 21 jaar oud (kyk V.493).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes (Hansie), gebore ± 1854 te ??

V.461    Johannes Wilhelm van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e5.f8), gebore op -06-11-1843 te Rietvlei, gedoop op -18-02-1844 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5) (kyk IV.179) en Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN (kyk IV.168).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-06-1864 te Montagu met Elizabeth Sophia (Betta) du PLESSIS, gebore ± 1845 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alida Margaretha van ZIJL, gebore op -23-10-1882, gedoop op -06-01-1883 te Montagu.

V.466    Gideon Petrus van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e5.f10), winkelier, gebore op -01-09-1848, gedoop op -18-02-1849 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5) (kyk IV.179) en Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN (kyk IV.168).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -08-09-1874 te Montagu met Johanna Justina (Stienie) la GUERENNE, gebore ± 1851 te ?? Oorlede op -04-10-1895 te Montagu.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -05-12-1876, gedoop op -14-01-1877 te Motagu.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -02-06-1909 te ?? Vrou is Lenie JACOBS, gebore ± 1874.
   2.  Daniël Laguerenne, prokureur, gebore op -28-02-1879, gedoop op -13-04-1879 te Montagu, oorlede op -16-12-1961 te Montagu op 82-jarige ouderdom, begrawe te Montagu, oude begraafplaats.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -09-08-1911 te Paarl met Sarah Susanna KRIEL, 21 jaar oud, gebore op -01-11-1889 te ?? Oorlede op -06-06-1970 te Montagu op 80-jarige ouderdom, begrawe te Montagu, oude begraafplaats.
   3.  Rachel Johanna, gebore op -31-08-1881, gedoop op -09-10-1881 te Montagu.
   4.  Jacobus Albertus, procureur te Morgenzon, gebore op -26-12-1884, gedoop op -01-02-1885 te Montagu, oorlede op -03-12-1944 te /? op 59-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1907 met Deborah Elizabeth Johanna MARAIS, gebore op -14-03-1884 te ?? Oorlede op -28-07-1943 te ?? op 59-jarige ouderdom.
   5.  Dirkje, gebore op -29-07-1887, gedoop op -02-10-1887 te Montagu.

V.468    Frederik Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e5.f11), gebore op -30-01-1851, gedoop op -11-05-1851 te Swellendam, oorlede op -31-03-1935 te Montagu op 84-jarige ouderdom, begrawe te Montagu, oude begraafplaats, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e5) (kyk IV.179) en Dirkje Jacoba Alberta BEUKMAN (kyk IV.168).
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -03-02-1885 te Montagu met Maria Elizabeth le ROUX, 27 jaar oud, gebore op -17-03-1857 te 'Baden', Montagu, gedoop op -03-05-1857 te Swellendam, dogter van Daniël Bartholomus le ROUX en Margaretha Helena RETIEF.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Helena, gebore op -07-12-1885, gedoop op -07-02-1886 te Montagu.
   2.  Dirkje Jacoba Albertha, gebore op -14-11-1887, gedoop op -01-11-1888 te Montagu.
   3.  Maria Elizabeth, gebore op -13-11-1889, gedoop op -12-01-1890 te Montagu.
   4.  Frederik Jacobus, boer, gebore op -11-05-1892, gedoop op -10-07-1892 te Montagu.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -16-12-1926 te Montagu met Claudina Susanna BURGER, gebore ± 1893 te ??
   5.  Barbara Isabella, gebore op -16-02-1894, gedoop op -08-04-1894 te Montagu, oorlede op -14-08-1978 te Montagu op 84-jarige ouderdom, begrawe te Montagu, oude begraafplaats.
   6.  Geertruida Johanna, gebore op -16-04-1898, gedoop op -05-06-1898 te Montagu.
   7.  Danie, jong ovl.

V.471    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e1.f1), gebore op -13-05-1823, gedoop op -14-09-1823 te Swellendam, oorlede op -16-05-1886 te Colesberg op 63-jarige ouderdom, woont: Misfontein, Winterveld, distr. Bloemfontein, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Johanna Susanna HUMAN.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -27-06-1843 te Swellendam met Cornelia Margaretha van ZIJL, 22 jaar oud (kyk IV.196).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder IV.196).
 
V.473    Dirkie Cornelia van ZIJL, gebore op -21-11-1827, gedoop op -26-12-1827 te Swellendam, dogter van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Johanna Susanna HUMAN.
Getroud (1) op 16-jarige ouderdom op -26-12-1843 te Colesberg met Hendrik Jacobus BADENHORST, 24 jaar oud, boer op Hantam, gedoop op -04-07-1819, seun van Wessel Johannes BADENHORST en Anna Maria GELDENHUYS.
Getroud in die kerk (2) op 56-jarige ouderdom op -28-02-1884 te Colesberg met Jacobus Albertus van ZYL (kyk VI.932).
Uit die tweede huwelik:
   1.  Hendrik Hermanus Jacobus, gebore op -21-12-1884 te v Dyksfontein, distr. Colesberg, gedoop op -11-01-1885 te Colesberg.

V.474    Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e1.f3), gebore op -24-03-1832, gedoop op -01-07-1832 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Johanna Susanna HUMAN.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -24-03-1851 te Richmond met Anna Francina NAUDÉ, gebore ± 1834.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus van ZYL, boer, gebore op -15-10-1852, gedoop op -13-02-1853 te Richmond.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -14-06-1875 te Hanover met Maria Magdalena CILLIERS, gebore ± 1858 te distr. Richmond.
   2.  Anna Francina van ZYL, gebore op -16-05-1855, gedoop op -30-06-1855 te Richmond.
   3.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -10-04-1857, gedoop op -26-04-1857 te Richmond, ws vroeg ovl.
   4.  Johanna Elizabeth Catharina van ZYL, gebore op -15-04-1859, gedoop op -18-09-1859 te Richmond.
   5.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -26-05-1861, gedoop op -21-07-1861 te Richmond.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-06-1878 te Barkly-Oos met François STEVENS, boer op 'Vegtfontein', distr. Barkly-Oos, gebore ± 1855.
   6.  Charl François van ZYL (kyk VI.923).

V.479    Jurie Johannes Wilhelm van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e1.f6), gebore op -09-03-1841, gedoop op -25-07-1841 te Colesberg, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Johanna Susanna HUMAN.
Getroud in die kerk ± 1865 te ?? Vrou is Anna Elizabeth MARAIS, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -18-01-1866, gedoop op -04-03-1866 te Richmond.
   2.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk VI.927).
   3.  Willem Marais van ZYL, gebore op -28-02-1869, gedoop op -11-04-1869 te Richmond.
   4.  Johannes Wilhelm van ZYL, gebore op -19-10-1871, gedoop op -05-11-1871 te Richmond.
   5.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -22-01-1874, gedoop op -29-03-1874 te Richmond.

V.481    Hendrik Hermanus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e1.f7), gebore op -08-05-1844, gedoop op -29-10-1844 te Richmond, oorlede ± 1912 te Amerika, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Johanna Susanna HUMAN.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -25-01-1864 te Richmond met Deborah Elizabeth van der MERWE, gebore ± 1846 te v Murraysburg.
Getroud in die kerk (2) op 65-jarige ouderdom op -09-08-1909 te Graaff-Reinet met Anna Cornelia ESTERHUIZEN, gebore ± 1843 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Albertus van ZYL (kyk VI.932).
   2.  Deborah Elizabeth van ZYL, gebore op -29-08-1866, gedoop op -07-10-1866 te Richmond, oorlede ± 1958 te Vrijstaat SA.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -09-09-1884 te Richmond met Jacobus Nicolaas Johannes THEUNISSEN, gebore ± 1862 te v Colesberg.
   3.  Carel Johannes van ZYL (kyk VI.935).
   4.  Hendrik Hermanus Jacobus van ZYL, gebore op -31-05-1871, gedoop op -02-07-1871 te Richmond.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -15-07-1896 te Graaff-Reinet met Elizabeth Theresia van den BERGH, gebore ± 1873 te ??
   5.  Jan Stephanus van ZYL (kyk VI.939).
   6.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -12-04-1875, gedoop op -16-05-1875 te Richmond.
   7.  Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -08-07-1879, gedoop op -02-08-1879 te Richmond.
   8.  Isaac Willem van ZYL, gebore op -02-04-1882, gedoop op -30-04-1882 te Richmond.
   9.  Hester Catharina van ZYL, gebore op -18-07-1885 te 'Knoffelfontein', distr. Richmond, gedoop op -04-10-1885 te Richmond.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-12-1906 te Richmond met François Paulus CILLIÉ, onderwijzer, gebore ± 1883.

V.485    Isaak Willem van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e1.f9), gebore op -12-02-1849, gedoop op -04-03-1849 te Richmond, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e1) (kyk IV.169) en Anna Elisabeth van der MERWE.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -03-10-1866 te Burgerdorp met Alida Berendina STEYN, gebore ± 1851.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia van ZYL, gebore op -17-07-1867, gedoop op -08-08-1867 te Richmond.
   2.  Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -11-08-1869, gedoop op -10-10-1869 te Richmond.
   3.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -22-03-1874, gedoop op -31-05-1874 te Richmond.
   4.  Barbara Zacharya van ZYL, gebore op -03-01-1877, gedoop op -06-01-1878 te Richmond.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -12-02-1903 te Colesberg met Clifford Henry USHER, korporaal Riebeek-Oos, gebore ± 1875.
   5.  Douwlina Gerbrechta Steyn van ZYL, gebore op -23-02-1884, gedoop op -13-04-1886 te Richmond.
   6.  Isaak Willem van ZYL, gebore op -25-09-1887 te 'Mesfontein', distr. Richmond, gedoop op -06-11-1887 te Richmond.
   7.  Henrietta Steyn van ZYL, gebore op -09-08-1892, gedoop op -21-08-1892 te Richmond.

V.489    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e3.f1), veeboer, gebore op -20-03-1827 te Jan Harmesgat, Hoopsrivier, Swellendam, Westcape (SA), gedoop op -29-04-1827 te Swellendam, Westcape (SA), oorlede op -09-10-1908 te Swellendam op 81-jarige ouderdom, begrawe te op die plaas begraven, seun van Johannes Willem van ZIJL (Johannes Wilhelm) (kode: a5.b5.c4.d9.e3) (kyk IV.174) en Geertruyda Anna GELDENHUYS.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -28-05-1845 te Swellendam met Anna Maria CILLIERS, 15 jaar oud, gebore op -30-11-1829 te v Vrolikheid, distr. Swellendam, oorlede op -28-07-1897 te Swellendam op 67-jarige ouderdom, begrawe te op die plaas begraven, dogter van Abraham CILLIERS en Susanna Johanna MARAIS. Rond 1860 eigenaar van die plaas Bosjesmanrivier. Hij koopt op 13 dec 1860 een groot gedeelte van die aangrenzende plaas Oudekraal gekocht.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes (Jacobus) Willem van ZYL (kyk VI.954).
   2.  Abraham Albertus van ZYL (kyk VI.956).
   3.  Frederik Jacobus van ZYL (kyk VI.958).
   4.  Johannes Stephanus van ZYL, gebore op -30-08-1855, gedoop op -26-10-1855 te Robertson, oorlede 1855.
   5.  Susanna Johanna van ZYL, gebore op -30-10-1857, gedoop op -18-12-1857 te Robertson, oorlede op -18-03-1938 te ?? op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-11-1880 te Robertson met Johannes Arnoldus Abraham WENTZEL, 22 jaar oud, gebore op -13-12-1857, oorlede op -22-09-1937 op 79-jarige ouderdom.
   6.  Hendrik Jacobus Gildenhuys van ZYL (kyk VI.963).
   7.  Jacob Petrus van ZYL (kyk VI.965).
   8.  Adriaan Izak (kyk VI.967).
   9.  Geertruida Anna van ZYL, gebore op -13-01-1868, gedoop op -01-03-1868 te Robertson.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-09-1886 te Robertson met Josua Petrus JOUBERT, gebore ± 1865 te v Rietvlei, distr. Montagu.

V.493    Hendrik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e3.f3), gebore op -12-07-1831, gedoop op -03-10-1831 te Cradock, oorlede op -13-12-1905 te Ceres op 74-jarige ouderdom, seun van Johannes Willem van ZIJL (Johannes Wilhelm) (kode: a5.b5.c4.d9.e3) (kyk IV.174) en Geertruyda Anna GELDENHUYS.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -16-05-1853 te Swellendam met Johanna wilhelmina (Hannie) van ZYL, 17 jaar oud (kyk V.457).
Uit hierdie huwelik: 1 kind (kyk onder V.457).
 
V.504    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d9.e6.f2), gebore op -03-05-1837 te ?? Gedoop op -04-09-1837 te Swellendam, seun van Hermanus Christiaan van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e6) (kyk IV.180) en Johanna Margaretha Jacoba MOOLMAN.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -23-03-1857 te Colesberg met Aletta Sophia van ASWEGEN, 18 jaar oud, gebore op -12-03-1839 te 'Beskuitfontein', oorlede op -24-06-1917 te ?? op 78-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Christiaan (kyk VI.971).
   2.  Aletta Sophia, gebore op -13-02-1860.
   3.  Henning Johannes van ZYL van ASWEGEN, gebore op -01-09-1861.
   4.  Frederik Jacobus (kyk VI.975).
   5.  Johanna Margaritha (Moolman), gebore op -16-10-1865 te ??
   6.  Douw (Steyn), gebore op -21-05-1868.
   7.  Gideon David, gebore op -08-05-1870.
   8.  Johannes Zacharias, gebore op -18-05-1872 te ??
   9.  Margaritha Louisa, gebore op -02-06-1878, gedoop op -14-07-1878 te Aliwal-Noord.
   10.  Adriana Petronella, gebore op -11-01-1882, gedoop op -02-04-1882 te Aliwal-Noord, oorlede < 10-1884.
   11.  Adriana Petronella, gebore op -04-10-1884, gedoop op -07-12-1884 te Aliwal-Noord.

V.506    Johannes Zacharias van ZYL (Moolman) (kode: b5.c4.d9.e6.f3), gebore op -09-06-1839, gedoop op -16-08-1839 te Swellendam, seun van Hermanus Christiaan van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e6) (kyk IV.180) en Johanna Margaretha Jacoba MOOLMAN.
Getroud op -16-08-1839 te Burgersdorp met Margaretha Louisa van ASWEGEN, gebore ± 1841.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Margaretha MOOLMAN (van Zyl), gebore op -22-01-1860, gedoop op -13-05-1860 te Burgersdorp.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -03-12-1889 te Aliwal-Noord met Hercules David Jacobus VILJOEN, spekulant Potchefstroom, gebore ± 1837 te ??
   2.  Hermanus Christiaan, gebore op -25-11-1861 te 'Ezelsfontein', gedoop op -23-03-1862 te Burgersdorp.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -05-10-1884 te Hanover met Christina Theodora ACKERMAN, gebore ± 1858 te ??
   3.  Margaretha Louisa, gebore op -07-06-1863, gedoop op -02-08-1863 te Burgersdorp.
   4.  Henning Johannes, gebore op -02-01-1865, gedoop op -05-02-1865 te Burgersdorp.
   5.  Johannes Zacharius Moolman, gebore op -04-03-1867, gedoop op -21-04-1867 te Hanover.
Getroud op 27-jarige ouderdom op -15-05-1894 te Aliwal-Noord met Eliza Harriet Margaret SMITH, gebore ± 1872 te ??
   6.  Egbert leander, gebore op -29-01-1869, gedoop op -28-03-1869 te Hanover.
   7.  Juvinile Yeoman Dessenter (kyk VI.993).
   8.  Susanna Elizabeth, gebore op -10-07-1873, gedoop op -14-09-1873 te Hanover.

V.508    Hermanus Christiaan van ZYL (kode: b5.c4.d9.e6.f4), boer, gebore op -12-03-1844, gedoop op -23-06-1844 te Swellendam, seun van Hermanus Christiaan van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e6) (kyk IV.180) en Johanna Margaretha Jacoba MOOLMAN.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -09-06-1870 te Colesberg met Anna Sophia THEUNISSEN, gebore ± 1846.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johan Wilhelm, gebore ± 1870, oorlede op -04-10-1908 te ??
   2.  Maria Margaretha, gebore op -02-05-1871, gedoop op -25-06-1871 te Colesberg.
   3.  Martha Maria (Mae), gebore op -02-05-1871, gedoop op -25-06-1871 te Colesberg, oorlede op -08-04-1952 te Johannesburg (SA) op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1891 te ?? Man is Nicolaas Hendrik Christiaan de JONG THEUNISSEN, gebore op -04-05-1867 te Colesberg, gedoop op -24-11-1867 te Colesberg, oorlede op -09-11-1929 te Wilmsdal op 62-jarige ouderdom.
   4.  Johanna Margaretha Moolman, gebore op -25-09-1872, gedoop op -30-10-1872 te Colesberg.
   5.  Hermina THEUNISSEN, gebore op -27-03-1889, gedoop op -19-05-1889 te Colesberg.

V.510    Johan Wilhelm (Uncle Jack) van ZYL (kode: b5.c4.d9.e6.f5), gebore op -16-09-1847, gedoop op -21-05-1848 te Swellendam, oorlede op -04-10-1908 op 61-jarige ouderdom, seun van Hermanus Christiaan van ZYL (kode: a5.b5.c4.d9.e6) (kyk IV.180) en Johanna Margaretha Jacoba MOOLMAN.
Getroud op 40-jarige ouderdom op -24-01-1888 te ?? Vrou is Emma Katie WEAKLEY, 22 jaar oud, gebore op -23-12-1865 te ?? Oorlede op -27-07-1932 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mary Kidger (Wonie), gebore op -23-03-1890, gedoop op -18-05-1890 te Colesberg, oorlede op -21-10-1904 te Grahamstown op 14-jarige ouderdom, begrawe te Tzamenkomst.
   2.  Johanna Margaretha, gebore op -31-12-1892 te 'Zamekomst', distr. Colesberg, gedoop op -26-02-1893 te Colesberg.
   3.  Hermanus (Manie) STEYN, gebore op -25-07-1896 te 'Zamekomst', distr. Coleberg, gedoop op -11-10-1896 te Colesberg, oorlede op -28-02-1898 te Colesberg op 1-jarige ouderdom, begrawe te Tzamenkomst.
   4.  George Weakley, gebore op -25-07-1896 te 'tZamekomst', distr. Colesberg, gedoop op -11-10-1896 te Colesberg, oorlede ± 1949, begrawe te Tzamenkomst.
Getroud in die kerk ± 1927 met Goldina O'NEIL, gebore ± 1904 te ??
   5.  Katie Hermiene (Hermy), gebore op -09-02-1898, gedoop op -30-05-1898 te Colesberg, oorlede op -09-07-1983 te Pinetown (Kwazulu-Natal) op 85-jarige ouderdom, begrawe te Tzamenkomst.
   6.  Johan Wilhelm (John), gebore op -10-01-1901, oorlede op -16-11-1974 te ?? op 73-jarige ouderdom, begrawe te Colesberg.
Getroud in die kerk ± 1926 te ?? Vrou is Doris DOBLE, gebore ± 1903 te ??
   7.  Eleanor Kathleen, gebore op -01-06-1903 te Colesberg, oorlede op -14-02-1907 op 3-jarige ouderdom.
   8.  Benjamin Zacharia (Ben) (kyk VI.1011).
   9.  Joan Irene, gebore op -22-01-1909 te ?? Oorlede op -06-10-1936 te Johannesburg op 27-jarige ouderdom.

V.514    Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d9.e7.f1), gebore op -09-09-1836, gedoop op -06-11-1836 te Swellendam, seun van Gideon Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e7) (kyk IV.182) en Cornelia Geertruyda Johanna BADENHORST.
Getroud op 31-jarige ouderdom op -17-03-1868 te Swellendam met Johanna Wilhelmina STEYN, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Petrus van ZYL, gebore op -10-01-1869, gedoop op -21-02-1869 te Swellendam.

V.520    Casper Hendrik van ZYL (kode: b5.c4.d9.e7.f4), procureur, gebore op -24-02-1842 te Swellendam, oorlede op -11-07-1913 te Kaapstad op 71-jarige ouderdom. CP was de eerste professor in de rechten aan het South Africa College, de latere Universiteit van Kaapstad. Seun van Gideon Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e7) (kyk IV.182) en Cornelia Geertruyda Johanna BADENHORST.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -07-10-1868 te Kaapstad met Elizabeth Maria Carolina BRAND, 23 jaar oud, gebore op -01-02-1845 te Kaapstad, gedoop op -02-03-1845 te Kaapstad, oorlede op -01-07-1883 te Kaapstad op 38-jarige ouderdom, dogter van Philippus Albertus BRAND en Anna Fredericka Wilhelmina MUNNIK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Frederika Wilhelmina, gebore op -09-11-1871, gedoop op -01-01-1872 te Kaapstad.
   2.  Gideon Brand, gouverneur generaal van Cape Town, gebore op -03-06-1873 te Kaapstad, gedoop op -30-07-1873 te Kaapstad, oorlede op -01-11-1956 te Millverton, Cape Town op 83-jarige ouderdom. Tijdens de Anglo-Boerenoorlog was hij rechtskundig adviseur van de Britten. Tijdens Wereldoorlog I diende hij in het regiment van het Kaap-garnizoen.
Hij speelde in The Hamiltons Rugby Football Club en was er een aantal jaar voorzitter van.
Getroud ± 1900 met Maria Elisabeth (Mary) FRASER, gebore op -29-07-1876 te ?? Oorlede 1956, dogter van Sir John George Graham FRASER en Dorothea ORTLEPP.
   3.  Elizabeth Emily, gebore op -06-08-1876, gedoop op -05-06-1876 te Kaapsatd.
   4.  Philippus Albertus, gebore op -23-05-1879, gedoop op -24-03-1879 te Kaapsatd.
   5.  Cornelia Geertruida Johanna, gebore op -07-03-1881, gedoop (NG) op -05-05-1881 te Cape Town (SA).

V.525    Barbara Isabella van ZYL, gebore op -07-04-1848 te 'Nooitgedacht', distr. Swellendam, gedoop op -06-08-1848 te Swellendam, dogter van Gideon Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e7) (kyk IV.182) en Cornelia Geertruyda Johanna BADENHORST.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -16-11-1869 te Swellendam met Frederik Jacobus van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.903).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Geertruida Johanna, gebore op -23-09-1872, gedoop op -17-11-1872 te Colesberg.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -14-04-1899 te Colesberg met Edward O'BRIEN, apotheker, gebore ± 1868 te ??
   2.  Margaretha Cornelia, gebore op -07-01-1874, gedoop op -01-03-1874 te Swellendam.
   3.  Barbara Isabella, gebore op -22-08-1875, gedoop op -03-10-1875 te Colesberg.
   4.  Duodecidus Octavius, gebore op -12-10-1876, gedoop op -24-12-1876 te Colesberg.
   5.  Frederik Jacobus, gebore op -27-05-1878, gedoop op -11-07-1878 te Colesberg.
   6.  Gideon Petrus, gebore op -01-12-1879, gedoop op -25-01-1880 te Colesberg.
   7.  Casper Hendrik, gebore op -31-05-1881, gedoop op -03-07-1881 te Colesberg.
   8.  Dirkie, gebore op -18-06-1882, gedoop op -24-09-1882 te Colesberg.
   9.  Albertus, gebore op -06-12-1883, gedoop op -13-01-1884 te Colesberg.
   10.  Herman van LOENEN van ZYL, gebore op -05-04-1886 te 'Buffelsvlei', distr. Colesberg, gedoop op -06-06-1886 te Colesberg.
   11.  Jubilee, gebore op -08-07-1887 te 'Buffelsvlei', distr. Colesberg, gedoop op -04-09-1887 te Colesberg.

V.528    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c4.d9.e7.f10), gebore op -23-04-1854, gedoop op -17-09-1854 te Swellendam, seun van Gideon Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d9.e7) (kyk IV.182) en Cornelia Geertruyda Johanna BADENHORST.
Getroud in die kerk ± 1878 te ?? Vrou is Susanna MARQUARD, gebore op -05-02-1857 te Kaapstad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  John MARQUARD (van Zyl), gebore op -20-04-1880, gedoop op -04-07-1880 te Swellendam.
   2.  Cornelia Geertruida Johanna, gebore op -19-01-1882, gedoop op -03-05-1882 te Swellendam.
   3.  Marguerite, gebore op -28-07-1885, gedoop op -06-12-1885 te Swellendam.
   4.  Vera, gebore op -08-08-1887, gedoop op -06-05-1888 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± 1909 te ?? Man is Jacobus Petrus (Boy) KENNEDY, gebore op -20-04-1882 te Robertson, gedoop op -02-07-1882 te Robertson, oorlede 091-12-1974 te ?? Seun van James Piers KENNEDY en Elizabeth Hendrina Wilhelmina van EEDEN.
   5.  Irene Isabel, gebore op -08-07-1889, gedoop op -06-02-1890 te Swellendam.

V.536    Martha Elizabeth STEYN, gebore op -03-03-1836 te 'Voorhuis' aan Leeurivier, oorlede op -04-09-1921 te Jacobsdal, ZeerustRural, distr. Marico op 85-jarige ouderdom, dogter van Theunis Lodewyk STEYN en Elsie Sophia van ZIJL (kyk IV.185).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -27-02-1854 te Swellendam met Jacobus Albertus (Koos) van ZYL, 19 jaar oud (kyk V.456).
Uit hierdie huwelik: 12 kinders (kyk onder V.456).
 
V.539    Jacobus Albertus Bernhardus van ZYL (kode: b4.c4.d10.e2.f2), gebore op -08-07-1825, gedoop op -06-11-1825 te Swellendam, seun van Jacobus Albertus Bernardus van ZIJL (kode: .b4.c4.d10.e2) (kyk IV.187) en Hester Johanna de WIT.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -24-05-1847 te Riviersonderend met Maria Magdalena van TONDER, gebore ± 1827.
Getroud (2) op 64-jarige ouderdom op -09-10-1889 te Ladismith met Susanna Francina NEFDT, gebore ± 1828.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Magdalena Johanna, gebore op -04-04-1849, gedoop op -05-06-1849 te Riviersondernd.
   2.  Jacobus Albertus Bernhardus, gebore op -24-01-1851 te Elandsvlei, gedoop op -09-02-1851 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-09-1876 te Ladismith met Geertruida Jacoba WOLFAARDT, gebore ± 1853 te ??
   3.  Hester Johanna, gebore op -10-02-1853, gedoop op -08-05-1853 te Ladismith.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -14-03-1870 te Ladismith met Johannes Cornelis WOLFAARD, gebore ± 1851 te v Elandsvlei.

V.555    Jacobus Albertus Bernhardus van ZIJL (kode: b5.c4.d10.e4.f1), gebore op -11-03-1840 te Worcester, Kaap, gedoop op -19-04-1840, oorlede op -11-07-1896 te Modderfontein, Rustenburg, Transvaal (SA) op 56-jarige ouderdom, seun van Bernhardus Isaak Christiaan van ZIJL (kode: b5.c4.d10.e4) (kyk IV.190) en Rachel Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -24-04-1865 te Robertson met Martha Johanna CONRADIE, 16 jaar oud, gebore op -15-10-1848 te Robertson, oorlede op -27-07-1902 te Rhenosterfontein, Rustenburg op 53-jarige ouderdom, dogter van Francois Wilhelmus CONRADIE en Aletta Regina Dorothea Fransina ROUX.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Regina van ZYL, gebore op -07-03-1866, gedoop op -08-04-1866 te Robertson.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -02-02-1884 te Rustenburg, Transvaal (SA) met Gerhardus François LUBBE, 23 jaar oud, gebore op -08-09-1860 te Smithfield, OVS (SA), oorlede op -29-08-1923 te Nylstroom, Waterberg, Transvaal (SA) op 62-jarige ouderdom, seun van Willem Frederik LUBBE en Martha Johanna gerbregt Elizabeth HENNING.
   2.  Rachel Jacoba van ZYL (kyk VI.1034).
   3.  Bernhardus Isaack Christiaan van ZYL (kyk VI.1036).
   4.  Frans Willem van ZYL (kyk VI.1038).
   5.  Jacobus Albertus Bernardus van ZYL, gebore ± 1874 te Modderfontein, Rustenburg, Transvaal, oorlede op -20-03-1933 te Louis Trichardt, Zoutpansberg.
   6.  Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -16-04-1877 te Modderfontein.
   7.  Daniel Frederick Christoffel van ZYL, gebore op -29-01-1879 te Modderfontein, oorlede op -05-02-1910 te Pretoria, Transvaal op 31-jarige ouderdom.
   8.  Martha Johanna van ZYL, gebore op -23-06-1881 te ??
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -02-02-1903 te Rustenburg, Transvaal met GILLILAND, gebore ± 1879.
   9.  Christina Johanna van ZYL, gebore op -16-07-1883 te ??
   10.  Alwyn Petrus van ZYL, gebore op -14-07-1886 te ??
   11.  Maria Johanna van ZYL, gebore op -07-09-1887 te ?? Oorlede op -19-07-1958 te Rossmore, Johanesburg (SA) op 70-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1909 te ?? Man is KRIGE, gebore ± 1885 te ??
   12.  David Hendrik Jeremias van ZYL, gebore op -09-11-1889 te Rustenburg, Transvaal, oorlede op -28-10-1952 te ?? op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -17-08-1915 te Rustenburg met Aletta Gertruida Susanna ENGELBRECHT, gebore 1894.
   13.  Petrus Jacobus van ZYL, gebore op -16-02-1894 te ??

V.557    Frederik Daniël Christoffel van ZIJL (kode: a5.b5.c4.d10.e4.f2), boer op Bosjesveld, distr. Worcester, gebore op -24-05-1841, gedoop op -20-08-1841 te Worcester, seun van Bernhardus Isaak Christiaan van ZIJL (kode: b5.c4.d10.e4) (kyk IV.190) en Rachel Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -19-11-1867 te Worcester met Zagrya Geertruida VILJOEN, gebore ± 1849 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Frederik Christoffel van ZYL, gebore op -31-05-1878, gedoop op -04-08-1878 te Worcester.
   2.  Daniël Frederik van ZYL, gebore op -12-09-1879, gedoop op -01-11-1879 te Worcester.
   3.  Jacobus Albertus Bernardus van ZYL, gebore op -12-08-1882, gedoop op -01-08-1883 te Worcester.
   4.  Jacobus François van ZYL, gebore op -12-08-1882, gedoop op -01-08-1883 te Worcester.
   5.  Johanna Aletta van ZYL, gebore op -20-02-1885, gedoop op -05-04-1885 te Worcester.
   6.  Pieter Jacobus van ZYL, gebore op -01-06-1887, gedoop op -02-08-1887 te Worcester.

V.565    Paulus Philippus van ZYL (kode: a5.b5.c4.d10.e4.f9), gebore op -09-08-1857, gedoop op -04-04-1858 te Worcester, oorlede op -08-07-1908 te ?? op 50-jarige ouderdom, seun van Bernhardus Isaak Christiaan van ZIJL (kode: b5.c4.d10.e4) (kyk IV.190) en Rachel Jacoba VILJOEN.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -30-05-1893 te Worcester met Sophia Antonetta LEY, gebore ± 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Jacoba van ZIJL, gebore op -02-03-1894, gedoop op -01-04-1894 te Worcester.
   2.  Christiaan Izak Viljoen (van Zijl), gebore op -20-12-1895, gedoop op -23-01-1896 te Worcester.
   3.  Rachel Jacoba VILJOEN (van Zijl), gebore op -25-01-1897, gedoop op -07-02-1897 te Worcester.
   4.  Nicolaas Servaas Ley (kyk VI.1061).

V.576    Pieter Hendrik Arnoldus van ZYL (kode: b5.c4.d12.e5.f6), gebore op -13-02-1852 te Swellendam, gedoop op -10-05-1852 te Swellendam, seun van Willem Johannes Nicolaas van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e5) (kyk IV.207) en Geertruida Johanna van ZIJL (kyk IV.195).
Getroud in die kerk op 42-jarige ouderdom op -03-04-1894 te Montagu met Anna Elizabeth de BOD, gebore ± 1854 te v Rietrivier.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk VI.1063).

V.579    Johannes Hendrik van ZYL (kode: b5.c4.d12.e5.f8), gebore op -28-03-1856, gedoop op -24-04-1856 te Robertson, seun van Willem Johannes Nicolaas van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e5) (kyk IV.207) en Geertruida Johanna van ZIJL (kyk IV.195).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-12-1880 te Robertson met Aletta Elizabeth le ROUX, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Catharina, gebore op -05-01-1882, gedoop op -05-02-1882 te Robertson.
   2.  Willem Johannes Nicolaas, gebore op -29-12-1883, gedoop op -03-02-1884 te Robertson.
   3.  Hendrik Jacobus, gebore op -08-06-1887, gedoop op -11-08-1887 te Robertson.
   4.  Johannes Hendrik, gebore op -13-09-1888, gedoop op -04-11-1888 te Robertson.
   5.  Gideon Hendrik, gebore op -22-10-1890, gedoop op -07-12-1890 te Robertson.
   6.  Gertruida Johanna, gebore op -27-06-1893, gedoop op -09-08-1893 te Robertson.
   7.  Aletta Elizabeth, gebore op -20-08-1894, gedoop op -02-12-1894 te Robertson.
   8.  Jacobus Albertus, gebore op -26-11-1896, gedoop op -07-02-1897 te Robertson.

V.584    Willem Johannes van ZYL (kode: b5.c4.d12.e6.f1), gebore op -01-05-1842, gedoop op -05-06-1842 te Swellendam, oorlede op -06-05-1891 te Robertson op 49-jarige ouderdom, seun van Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6) (kyk IV.208) en Hester Aletta MARAIS.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -24-04-1865 te Robertson met Elsje Sophia KOK, gebore ± 1844 te 'Klaasvoogds', distr. Robertson.
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -10-03-1874 te Robertson met Aletta Johanna THERON, gebore ± 1852 te Lay Grey.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johanna Susanna Elizabeth, gebore op -12-04-1866 te 'Sandvliet', distr. Robertson, gedoop op -06-05-1866 te Robertson.
   2.  Hester Aletta, gebore op -22-07-1868, gedoop op -06-09-1868 te Robertson.
   3.  Elsje Sophia, gebore op -21-08-1870, gedoop op -09-10-1870 te Robertson.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Gideon Hendrik, gebore op -13-12-1876, gedoop op -07-01-1877 te Robertson.
   5.  Johannes Hendrik, gebore op -03-08-1880, gedoop op -06-11-1880 te Robertson.
   6.  Willem Johannes, gebore op -14-09-1883, gedoop op -04-11-1883 te Robertson.
   7.  Josina Catharina, gebore op -16-07-1887, gedoop op -11-08-1887 te Robertson.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-05-1906 te Montagu met Gideon Jacobus Willem Pieter JOUBERT, gebore ± 1885 te 'Rietvlei', distr. Montagu.

V.587    Abraham Petrus van ZYL (kode: b5.c4.d12.e6.f2), gebore op -01-02-1844, gedoop op -10-03-1844 te Swellendam, oorlede op -02-01-1922 op 77-jarige ouderdom, seun van Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6) (kyk IV.208) en Hester Aletta MARAIS.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -18-09-1866 te Robertson met Maria Elizabeth KOK, gebore 06-1851 te Sandvliet', 'distr. Robertson, oorlede op -12-05-1934 te Robertson.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Hendrik (kyk VI.1081).
   2.  Johan Andries, gebore op -08-11-1870, gedoop op -18-12-1870 te Robertson.
   3.  Johanna Susanna, gebore op -20-11-1873, gedoop op -07-12-1873 te Robertson.
Getroud ± met Gabriël Lourens Matthys, gebore ±.
   4.  Hester Aletta, gebore op -10-08-1875, gedoop op -05-09-1875 te Robertson.
Getroud ± 1895 met Pieter Sarel MARAIS, gebore ± 1868.
   5.  Abraham Petrus, gebore op -31-08-1877, gedoop op -07-10-1877 te Robertson.
   6.  Maria Elizabeth, gebore op -04-07-1879, gedoop op -07-09-1879 te Robertson.
Getroud ± 1895 met Johannes Albertus van BREDA, gebore ± 1871.
   7.  Wessel Jurie KOK van ZYL, gebore op -23-02-1881, gedoop op -01-05-1881 te Robertson.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -06-07-1915 te Bredasdorp met Catharina Johanna Margaretha SWART, gebore ± 1884 te ??
   8.  Rosina Hermina, gebore op -02-01-1883, gedoop op -04-02-1883 te Robertson.
Getroud ± 1900 met Jurie Johannes du TOIT, gebore ± 1873.
   9.  Willem Johannes, gebore op -28-02-1885, gedoop op -05-04-1885 te Robertson.
   10.  Andries Johan, gebore op -22-05-1887, gedoop op -07-08-1887 te Robertson.
   11.  Elsie Sophia, gebore op -21-03-1890, gedoop op -04-05-1890 te Robertson.
Getroud ± 1902 met Hendrik Jacobus GROENEWALD, gebore ± 1879.
   12.  Catharina Elisabeth, gebore op -01-09-1892, gedoop op -06-11-1892 te Robertson.

V.590    Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6.f4), gebore op -03-05-1848, gedoop op -04-06-1848 te Swellendam, seun van Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6) (kyk IV.208) en Hester Aletta MARAIS.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-12-1872 te Robertson met Hester Johanna FOUCHÉ, gebore ± 1850 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -23-10-1873, gedoop op -23-11-1873 te Robertson.
   2.  Gideon Hendrik van ZYL, gebore op -15-07-1875, gedoop op -05-09-1875 te Robertson.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -29-06-1897 te Riviersonderend met Sarah Johanna HURTER, gebore ± 1877 te ??
   3.  Hester Aletta van ZYL, gebore op -05-05-1879, gedoop op -13-07-1879 te Robertson.
   4.  Ella catharina, gebore op -24-03-1886, gedoop op -02-05-1886 te Robertson.

V.592    Charl Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d12.e6.f5), gebore op -29-03-1850 te Sandvliet, gedoop op -12-05-1850 te Swellendam, seun van Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6) (kyk IV.208) en Hester Aletta MARAIS.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -24-11-1874 te Robertson met Zacharia Dorothea VILJOEN, gebore ± 1855 te v Vrolikheid.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Hermina, gebore op -14-10-1875, gedoop op -05-12-1875 te Robertson.
   2.  Gideon Hendrik, gebore op -28-11-1876, gedoop op -06-01-1877 te Robertson.
   3.  Barend Johannes, boer op Boesmanspad, gebore op -08-10-1878.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -27-08-1901 te Bredasdorp met Margaretha Florentina EKSTEEN, gebore ± 1880 te ??
   4.  Hester Aletta, gebore op -22-10-1880, gedoop op -02-01-1881 te Robertson.

V.594    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c4.d12.e6.f6), gebore op -31-08-1857, gedoop op -21-09-1857 te Robertson, seun van Gideon Hendrik van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e6) (kyk IV.208) en Hester Aletta MARAIS.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-09-1879 te Robertson met Maria Elizabeth VILJOEN, gebore ± 1859 te v 'Goedemoed', distr. Robertson.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Hendrik, gebore op -08-09-1880, gedoop op -06-11-1880 te Robertson.
   2.  Barend Johannes, gebore op -15-11-1882, gedoop op -01-01-1881 te Robertson.
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -18-07-1884, gedoop op -07-09-1884 te Robertson.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -04-11-1913 te Tamboerskloof met Susanna Petronella MALHERBE, gebore ± 1880 te ??
   4.  Hendrina Catharina, gebore op -20-01-1888, gedoop op -04-03-1888 te Robertson.
   5.  Wynand Johannes, gebore op -29-10-1889, gedoop op -01-12-1889 te Robertson.
   6.  Willem, gebore op -01-06-1891, gedoop op -02-08-1891 te Robertson.
   7.  Hester Aletta, gebore op -01-07-1892, gedoop op -11-09-1892 te Robertson.
   8.  Frederik Jacobus, gebore op -30-08-1894, gedoop op -07-10-1894 te Robertson.
   9.  Maria Johanna, gebore op -23-02-1897, gedoop op -04-04-1897 te Robertson.

V.601    Johan Andries van ZYL, gebore op -01-10-1849, gedoop op -04-11-1849 te Swellendam, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e8) (kyk IV.212) en Christina Cornelia KOK.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-05-1875 te Robertson met Regina Catharina Barbara WOLFAARD, gebore ± 1853 te v Goree.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Johannes, gebore op -01-03-1876, gedoop op -22-03-1876 te Robertson.
   2.  Regina Catharina Barbara, gebore op -18-08-1878, gedoop op -06-10-1878 te Robertson.
   3.  Philippus Ernst, gebore op -26-07-1883, gedoop op -07-10-1883 te Robertson.
   4.  Christina, gebore op -18-11-1886, gedoop op -06-02-1887 te Robertson.
   5.  Elizabeth Margaretha, gebore op -29-01-1893, gedoop op -02-04-1893 te Robertson.

V.608    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c4.d12.e8.f8), gebore op -28-03-1858, gedoop op -23-04-1858 te Robertson, seun van Frederik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d12.e8) (kyk IV.212) en Christina Cornelia KOK.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -01-02-1881 te Robertson met Johanna Aletta VILJOEN, gebore ± 1859 te v Goedemoed.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -16-11-1881, gedoop op -04-12-1881 te Robertson.
   2.  Margaretha Johanna, gebore op -30-11-1883, gedoop op -06-01-1884 te Robertson.
   3.  Wynand Petrus, gebore op -02-02-1886, gedoop op -07-03-1886 te Robertson.
   4.  Jacobus Albertus, boer op Bovenplaats, gebore op -19-09-1888, gedoop op -04-11-1888 te Robertson.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -10-02-1914 te Albertinia met Jacomina Johanna van ZYL, gebore ± 1890 te v Yzervarkfontein.
   5.  Christina Cornelia, gebore op -03-06-1891, gedoop op -02-08-1891 te Robertson.
   6.  Pieter Hermanus, gebore op -12-10-1893, gedoop op -03-12-1893 te Robertson.

V.616    Petrus Bernardus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e3.f1), boer op Barkly Oos, gebore ± 1838, seun van Petrus Bernardus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e3) (kyk IV.218) en Susanna Magdalena BRUWER.
Getroud op -25-12-1859 te Dordrecht met Maria Aletta van ZYL, 21 jaar oud (kyk V.14).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder V.14).
 
V.620    Izaak Daniël van ZYL, gebore ± 1851 te v Dordrecht, seun van Petrus Bernardus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e3) (kyk IV.218) en Susanna Magdalena BRUWER.
Getroud in die kerk op -03-07-1871 te Burgersdorp met Maria Susanna FOURIE, gebore ± 1853 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Susanna, gebore op -13-06-1872, gedoop op -11-08-1872 te Dordrecht.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-03-1893 te Dordrecht met Pieter Willem KRUGER, gebore ± 1870 te ??
   2.  Petrus Bernardus, gebore op -04-12-1876, gedoop op -05-02-1877 te Dordrecht.
   3.  Karel Hendrik, gebore op -08-07-1879, gedoop op -17-08-1879 te Dordrecht.
   4.  Izak Daniël, gebore op -19-02-1881, gedoop op -14-12-1881 te Dordrecht.
   5.  Jonathan Stephanus Bruwer, gebore op -07-05-1883, gedoop op -02-09-1883 te Dordrecht.
   6.  Stephanus Jacobus, gebore op -23-01-1891, gedoop op -05-07-1891 te Dordrecht.

V.624    Pieter Hendrik Arnoldus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e10.f1), gebore op -13-02-1851, gedoop op -10-05-1852 te Swellendam, seun van Hendrik Petrus Johannes van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e10) (kyk IV.230) en Sophia Elizabeth KOK.
Getroud in die kerk op 43-jarige ouderdom op -03-04-1894 te Montagu met Anna Elizabeth de BOD, gebore ± 1854 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Elizabeth, gebore op -08-04-1894, gedoop op -11-08-1894 te Montagu.
   2.  Geertruida Johanna, gebore op -11-10-1896, gedoop op -13-12-1896 te Montagu.

V.630    Petrus Bernardus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e10.f6), veeboer, distr. Dordrecht, gebore ± 1859 te ?? Seun van Hendrik Petrus Johannes van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e10) (kyk IV.230) en Sophia Elizabeth KOK.
Getroud in die kerk op -27-06-1881 te Barkly-Oos met Maria Catharina Beatrix le GRANGE, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Bernardus, gebore op -01-04-1882, gedoop op -21-05-1882 te Dordrecht.
   2.  Louis Jacobus, gebore op -30-03-1885, gedoop op -03-05-1885 te Dordrecht.
   3.  Aletta Sophia, gebore op -18-11-1886, gedoop op -13-02-1887 te Barkly-Oos.
   4.  Maria Susanna Elizabeth, gebore op -28-04-1889, gedoop op -14-07-1889 te Dordrecht.
   5.  Frederik Jacobus, gebore op -10-04-1891, gedoop op -31-05-1891 te Elliot.

V.634    Johan Adam van ZYL (kode: b5.c4.d13.e10.f9), gebore op -23-07-1869 te ?? Oorlede op -18-08-1948 te ?? op 79-jarige ouderdom, seun van Hendrik Petrus Johannes van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e10) (kyk IV.230) en Sophia Elizabeth KOK.
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -03-10-1905 te ?? Vrou is Martha Margaretha MULLER, 30 jaar oud, gebore op -11-05-1875 te ?? Oorlede op -14-08-1952 te ?? op 77-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alida Maria, gebore op -10-08-1906, gedoop te Bethlehem.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -13-12-1927 te ?? Man is Willem Jacobus NAUDÉ, gebore ± 1903 te ??
   2.  Hendrik Petrus Johannes (kyk VI.1148).

V.637    Pieter Willem Jacobus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e11.f2), zendeling, gebore op -13-02-1856, gedoop op -30-03-1856 te Robertson, oorlede op -18-09-1929 te ?? op 73-jarige ouderdom, seun van Siewert Ernst Jacob van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e11) (kyk IV.233) en Anna Margaretha MÖLLER.
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -22-04-1884 te Wellington met Janetta von Zylch MALAN, 22 jaar oud, gebore op -07-11-1861, oorlede op -16-01-1912 te ?? op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 56-jarige ouderdom op -27-01-1913 te Kaapstad met Rachel Jacoba de WET, 30 jaar oud, gebore op -08-06-1882 te ?? Oorlede op -25-06-1926 te ?? op 44-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (3) op 71-jarige ouderdom op -11-10-1927 te ?? Vrou is Hendrina Carolina Johanna JANSE van RENSBURG, gebore ± 1850, oorlede ± 1929 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacob Ernst Siebert (kyk VI.1150).
   2.  David Benjamin, gebore op -31-01-1887 te Hermanus Pitersfontein, gedoop op -07-02-1887 te Caledon.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -24-08-1918 te ?? Vrou is Sophia Delana Margaretha de WET, 29 jaar oud, gebore op -16-12-1888, oorlede op -12-02-1963 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   3.  Willem Pieter, gebore op -21-03-1888, gedoop op -20-05-1888 te Caledon, oorlede op -02-04-1889 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   4.  Jacobus Petrus (kyk VI.1155).
   5.  Maria Roux, gebore op -24-03-1892, gedoop op -11-06-1892 te Montagu, oorlede op -10-07-1892 te ??, 108 dae oud.
   6.  George Malan, gebore op -02-09-1897, gedoop op -07-11-1897 te Robertson, oorlede 01-1964 te ??
   7.  N.N. Gebore ± ??

V.641    Johannes Stephanus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e11.f6), tuiemaker, gebore op -19-06-1864, oorlede op -29-03-1945 te ?? op 80-jarige ouderdom, seun van Siewert Ernst Jacob van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e11) (kyk IV.233) en Anna Margaretha MÖLLER.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -25-06-1889 te Robertson met Regina Barbara MARAIS, 22 jaar oud, gebore op -25-05-1867, oorlede 06-1914 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Siebert Ernst Jacob, gebore op -01-04-1890, gedoop op -01-06-1890 te Robertson.
Getroud in die kerk op -01-06-1890 te Robertson met Susanna Elizabeth (\) KRIEL, gebore ± 1892 te ??
   2.  Magdalena Wilhelmina, gebore op -31-12-1891, gedoop op -01-03-1892, oorlede op -20-07-1930 te ?? op 38-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1916 te ?? Man is Wynand van ZYL, gebore ± 1889 te ??
   3.  Anna Margaretha, gebore op -23-08-1893, gedoop op -05-11-1893 te Robertson.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Johannes Christoffel STROEBEL, gebore op -29-06-1894, oorlede op -24-10-1967 te ?? op 73-jarige ouderdom.
   4.  Regina Barbara, gebore op -12-01-1895, gedoop op -03-03-1895 te ?? jong ovl.
   5.  Isak Johannes Marais, gebore op -05-09-1896, gedoop op -01-11-1896 te Robertson.
Getroud in die kerk ± 1919 te ?? Vrou is Susanna Magdalena MARAIS, gebore op -04-04-1901 te ?? Oorlede op -26-04-2001 te ?? op 100-jarige ouderdom.
   6.  Johannes Stephanus, gebore op -14-05-1898, oorlede op -13-11-1909 te ?? op 11-jarige ouderdom.
   7.  Abraham Petrus, gebore op -06-08-1900 te ?? Oorlede 05-1936 te ??
   8.  Maria Elizabeth, gebore op -05-11-1901 te ?? Oorlede op -09-09-1979 te ?? op 77-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1934 te ?? Man is MARAIS, gebore ± 1899 te ??
   9.  Petrus Arnoldus, gebore op -20-07-1903 te ?? Oorlede op -20-07-1903 te ??, 0 dae oud.
   10.  Filippus Ernst, gebore op -20-07-1903 te ?? Oorlede op -05-12-1944 te ?? op 41-jarige ouderdom.
   11.  Pieter Willem, gebore op -27-08-1904 te ?? Oorlede op -01-12-1980 te ?? op 76-jarige ouderdom.
   12.  Elizabeth Margaretha, gebore op -28-11-1907 te ?? Oorlede op -03-05-1994 te ?? op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1933 te ?? Man is Carel Pieter Hendrik EYSSEN, gebore op -15-03-1895 te ?? Oorlede op -14-06-1936 te ?? op 41-jarige ouderdom.
   13.  Johanna Catharina, gebore op -17-09-1910 te ?? Oorlede op -21-06-1997 te ?? op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1934 te ?? Man is MARAIS, gebore ± 1908 te ??

V.644    Petrus Arnoldus van ZYL, gebore op -21-01-1858, gedoop op -26-02-1858 te Robertson, seun van Fredrik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e12) (kyk IV.235) en Anna Wilhelmina Cicilia du TOIT.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-03-1881 te Winburg, Free State (SA) met Wilhelmina Adriana NIEMAN, 17 jaar oud, gebore op -10-12-1863 te ?? Oorlede op -09-01-1949 te ?? op 85-jarige ouderdom, dogter van Willem Adriaan NIEMAN en Christina Maria Susanna SCHUTTE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Roelof Jacobus (kyk VI.1181).

V.651    Petrus Arnoldus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e15.f1), gebore op -21-02-1863 te Robertson (SA), oorlede op -25-07-1952 te Bloemfontein, Orange Free State op 89-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e15) (kyk IV.241) en Magdalena Cornelia AURET.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -21-02-1898 te Boshof met Hester Christina Wilhelmina DIEDERIKS, 19 jaar oud, gebore op -09-04-1878 te Katdoornbult, distr. Boshof, oorlede op -22-11-1965 te Rooibloem, distr. Boshof op 87-jarige ouderdom. Het gezin boert op Kelderfontein, distr. Boshof.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob Johannes (kyk VI.1183).

V.662    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e15.f7), gebore op -06-04-1873 te ?? Seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c4.d13.e15) (kyk IV.241) en Magdalena Cornelia AURET.
Getroud in die kerk ± 1906 te ?? Vrou is Jees Cawood BROLI, gebore ± 1875 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Cornelia Broli, gebore ± 1908 te ??
   2.  Carlo Angelo Antonio (kyk VI.1186).
   3.  Magdalena Cornelia, gebore ± 1914 te ??

V.671    Willem Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c5.d10.e1.f1), gebore op -19-09-1827, gedoop op -02-03-1828 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10.e1) (kyk IV.243) en Petronella Maria VERREYNE.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -23-05-1853 te Swellendam met Martha Johanna CONRADIE, 15 jaar oud, gebore op -09-12-1837 te ?? Dogter van Johannes Hendrik CONRADIE en Martha Johanna BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus, gebore op -06-07-1855, gedoop 267-08-1855 te Montagu.
   2.  Johannes Hendrik Conradie, gebore op -07-03-1857 te Robertson, Westernm Cape (SA), gedoop op -27-03-1857 te Montagu.
   3.  Willem Frederik Jacobus, gebore op -24-01-1859, gedoop op -27-02-1859 te Montagu.
   4.  Petronella Maria, gebore op -16-01-1860, gedoop op -22-03-1860 te Montagu.
   5.  Martha Johanna Cornelia, gebore op -01-11-1861, gedoop op -01-12-1861 te Montagu.
   6.  Jacobus François (kyk VI.1194).
   7.  Maria Johanna, gebore op -02-11-1867, gedoop op -02-02-1868 te Montagu.
   8.  Willem Frederik Andries, gebore op -03-11-1869, gedoop op -06-02-1870 te Robertson.
   9.  Catharina Maria, gebore op -05-03-1873, gedoop op -11-05-1873 te Montagu.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Hendrik Willem HERBST, gebore 1868 te ??
   10.  Jozua Pieter Christiaan, gebore op -07-11-1875 te Montagu.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-06-1905 te Pretoria met Christina Adriana Jacoba ENGELBRECHT, gebore ± 1886.
   11.  François Willem Andries (kyk VI.1201).
   12.  Elizabeth Petronella, gebore op -13-03-1881, gedoop op -03-07-1881 te Montagu.
   13.  Petronella Maria, gebore op -13-03-1881, gedoop op -03-07-1881 te Montagu.

V.676    Jacobus François van ZYL (kode: b5.c5.d10.e1.f4), gebore op -19-06-1833, gedoop op -20-10-1833 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10.e1) (kyk IV.243) en Petronella Maria VERREYNE.
Getroud (1) op 25-jarige ouderdom op -27-05-1859 te Montagu met Anna Susanna CONRADIE.
Getroud (2) op 40-jarige ouderdom op -01-07-1873 te Montagu met Petronella Maria HAASBROEK, gebore ± 1854.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cornelia Maria, gebore op -01-07-1860, gedoop op -16-09-1860 te Montagu.
   2.  Johannes Petrus, gebore op -12-12-1861, gedoop op -19-01-1862 te Montagu.
   3.  Gideon Jacobus (kyk VI.1208).
   4.  Petronella Maria, gebore op -18-04-1865, gedoop op -04-06-1865 te Montagu.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -08-05-1883 te Barrydale met Hermanus Jacobus HAASBROEK, gebore ± 1863 te 'van Tradouw'.
   5.  Jakobus Stephanus François, gebore op -26-01-1867, gedoop op -20-04-1867 te MOntagu.
   6.  Pieter Gabriël, gebore op -17-08-1868, gedoop op -11-10-1868 te Montagu.
   7.  Willem Fredrik Jacobus, gebore op -15-07-1870, gedoop op -25-09-1870 te Montagu.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -04-05-1897 te Barrydale met Aletta Petronella van DEVENTER, gebore ± 1872.
   8.  Anna Susanna, gebore op -04-06-1872, gedoop op -28-07-1872 te Montagu.
Uit die tweede huwelik:
   9.  Regina Catharina, gebore 31-04-1874, gedoop op -03-05-1874 te Montagu.
Getroud op -28-02-1949 te Barrydale met Gabriël Johannes ROSSOUW, gebore ± 1870.
   10.  Jacobus François, gebore op -17-10-1876, gedoop op -29-12-1876 te Montagu.
   11.  Christina Johanna, gebore op -23-07-1878, gedoop op -01-09-1878 te Montagu.

V.681    Josua Pieter Christiaan van ZYL (kode: b5.c5.d10.e1.f6), gebore op -31-03-1838, gedoop op -11-04-1838 te Swellendam, oorlede < 1907 te ?? Seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10.e1) (kyk IV.243) en Petronella Maria VERREYNE.
Getroud op -11-04-1838 te Montagu met Maria Johanna BURGER, gebore ± 1842 te van 'Klipkuil', distr. Montagu, dogter van Johannes Jacobus BURGER en Rachel Susanna VICTOR.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rachel Susanna, gebore op -19-03-1861, gedoop op -10-04-1861 te Montagu.
   2.  Petronella Maria, gebore op -27-02-1863, gedoop op -07-06-1863 te Montagu.
   3.  Maria Johanna Elizabeth (kyk VI.1223).
   4.  Johannes Petrus Jacobus (kyk VI.1224).
   5.  Jozua Pieter Christiaan (kyk VI.1226).
   6.  Alewyn Petrus (kyk VI.1228).
   7.  Christina Johanna, gebore op -09-02-1872, gedoop op -05-05-1872 te Montagu.
   8.  David Pieter, gebore op -13-10-1873, gedoop op -07-12-1873 te Montagu.
   9.  Willem Frederik Jacobus, boer, gebore op -02-08-1875, gedoop op -03-10-1875 te Montagu.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -20-11-1897 te Barrydale met Sara Johanna Susanna GRIESSEL, gebore ± 1873.

V.683    Gideon Jacobus van ZYL (kode: b5.c5.d10.e1.f7), gebore op -03-11-1839, gedoop op -06-01-1840 te Swellendam, seun van Johannes Petrus van ZIJL (kode: a5.b5.c5.d10.e1) (kyk IV.243) en Petronella Maria VERREYNE.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -02-09-1861 te Montagu met Magdalena Geertruida HAASBROEK, gebore ± 1844 te 'van Tradouw'.
Getroud (2) op 26-jarige ouderdom op -28-05-1866 te Montagu met Zacharia Petronella BURGER, 18 jaar oud, gebore op -09-11-1847 te Montagu, Breede Rivier, Westkaap, oorlede op -08-06-1897 te Montagu op 49-jarige ouderdom, dogter van Barend BURGER en Zacharya Petronella ROSSOUE.
Getroud (3) op 60-jarige ouderdom op -16-03-1900 te Montagu met Catharina Magdalena Le ROUX, gebore ± 1852 te 'van Klipkuil', distr. Montagu.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Petrus (kyk VI.1234).
   2.  Pieter Gabriël (kyk VI.1236).
Uit die tweede huwelik:
   3.  Barend Bartholomeus Joshua BURGER (van Zyl) (kyk VI.1238).
   4.  Petronella, gebore op -08-05-1870, gedoop op -03-07-1870 te Montagu.

V.691    Gerrit Diederik (Gert) van ZYL (kode: b5.c5.d10.e5.f3), gebore op -03-03-1835 te ?? Gedoop op -06-07-1835 te Swellendam, seun van Jacobus Francois van ZIJL (kode: b5.c5.d10.e5) (kyk IV.250) en Catharina Margaretha Elizabeth VICTOR.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-03-1855 te Montagu met Maria Johanna GRIESSEL, gebore ± 1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna, gebore op -29-09-1856 te Kruispad, distr.Montagu, gedoop op -26-10-1856 te Montagu.
Getroud in die kerk op -26-10-1856 te Montagu met Alexander Floris KRIEL, gebore ± 1851 te Derdeheuvel, distr. Montagu.
   2.  Jacobus François (kyk VI.1243).
   3.  Catharina Margaretha Elizabeth, gebore op -15-03-1861, gedoop op -10-04-1861 te Montagu.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -01-09-1885 te Montagu met Gideon Johannes RETIEF, gebore ± 1861 te ??
   4.  Johan David Griessel (kyk VI.1247).
   5.  Maria Elizabeth, gebore op -13-04-1865, gedoop op -04-06-1865 te Montagu.
   6.  Sara Susanna, gebore op -11-05-1867, gedoop op -02-06-1867 te Montagu.
   7.  Gerrit Diederik (kyk VI.1251).
   8.  Hendrik Jacobus, gebore op -02-03-1872, gedoop op -09-06-1872 te Montagu.
   9.  Willem Frederik, gedoop op -01-02-1874 te Montagu.
   10.  Rachel Susanna, gebore op -18-09-1875, gedoop op -14-11-1875 te Montagu.
   11.  Petronella Maria, gebore op -23-10-1877, gedoop op -15-01-1878 te Montagu.
   12.  Daphina Petronella, gebore op -05-11-1879, gedoop op -18-01-1880 te Montagu.
   13.  Magdalena, gebore op -13-12-1881, gedoop op -05-03-1882 te Montagu.
   14.  Anna Aletta, gebore op -13-03-1885, gedoop op -07-06-1885 te Montagu.

V.706    Josua Pieter Christiaan van ZYL, gebore op -22-11-1856, gedoop op -04-01-1857 te Ladismith, seun van Joshua Pieter Christiaan van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10) (kyk IV.258) en Sara Susanna (Hester) de WIT.
Getroud in die kerk ± 1882 te ?? Vrou is Anna Elizabeth du PREEZ, gebore ± 1858 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Catharina, gebore op -23-02-1883, gedoop op -01-04-1883 te Barrydale.
   2.  Sarah Susanna, gebore op -29-01-1887, gedoop op -24-03-1887 te Riviersonderend.
   3.  Gert Cornelis, gebore op -28-04-1889, gedoop op -23-06-1889 te Barrydale.
   4.  Anna Elizabeth, gebore op -03-11-1891, gedoop op -08-06-1892 te Barrydale.
   5.  Dirk Cornelis Johannes, gebore op -12-03-1893, gedoop op -10-09-1893 te Barrydale.
   6.  Dorothea Catharina, gebore op -24-05-1896, gedoop op -30-07-1896 te Barrydale.

V.710    Johannes Anthonie van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10.f3), gebore op -13-03-1861, gedoop op -07-04-1861 te Ladismith, seun van Joshua Pieter Christiaan van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10) (kyk IV.258) en Sara Susanna (Hester) de WIT.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -03-07-1888 te Barrydale met Susara Elizabeth Susanna CRONJÉ, gebore ± 1868 te v Hermanuskraal, distr. Ladismith.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsie Elizabeth, gebore op -12-04-1889, gedoop op -02-06-1889 te Barrydale.
   2.  Josua Pieter Christiaan (Joey) (kyk VI.1267).
   3.  Johannes Petrus Cronjé, gebore op -10-08-1893, gedoop op -05-11-1893 te Barrydale.
   4.  Johannes Anthonie, gebore op -28-12-1895, gedoop op -17-03-1896 te Barrydale.
   5.  Sara Susanna, gebore op -02-01-1898, gedoop op -19-03-1898 te Barrydale.

V.713    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10.f5), gebore ± 1865 te v Dassiefontein, distr. Barrydale, seun van Joshua Pieter Christiaan van ZYL (kode: b5.c5.d10.e10) (kyk IV.258) en Sara Susanna (Hester) de WIT.
Getroud in die kerk op -17-05-1887 te Barrydale met Maria Magdalena KLEINSCHMIDT, gebore ± 1870 te v Lemoenshoek, distr. Ladismith.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Francina Johanna, gebore op -10-03-1888, gedoop op -01-04-1888 te Barrydale.
   2.  Frederik Petrus Johannes, gebore op -27-09-1889, gedoop op -17-11-1889 te Barrydale.
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -17-09-1891, gedoop op -01-11-1891 te Barrydale.
   4.  Maria Magdalena Elizabeth, gebore op -19-09-1893, gedoop op -03-12-1893 te Barrydale.
   5.  Jacoba Isabella Hermina, gebore op -29-09-1895, gedoop op -24-11-1895 te Barrydale.
   6.  Jacobus Albertus, gebore op -15-08-1897, gedoop op -07-11-1897 te Barrydale.

V.719    Gideon Georg van ZYL (kode: b5.c9.d4.e1.f1), boer, gebore op -18-10-1833, gedoop op -20-04-1834 te Swellendam, oorlede op -23-11-1901 te Waterkloof, distr. Elliot op 68-jarige ouderdom, seun van Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1) (kyk IV.260) en Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -09-10-1854 te Mosselbaai met Maria Magdalena PIENAAR, gebore ± 1835 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Philippus (kyk VI.1278).
   2.  Johannes Theodorus, gebore op -28-11-1859, gedoop op -22-01-1860 te Riviersonderend.

V.722    Jan Abraham van ZYL (kode: b5.c9.d4.e1.f3), boer/farmer, gebore op -18-06-1837, gedoop op -04-02-1838 te Swellendam, oorlede op -23-08-1912 te Harrismith, Freestate (SA) op 75-jarige ouderdom, seun van Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1) (kyk IV.260) en Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-01-1860 te Riviersonderend met Maria Elizabeth Susara Jacoba van ZYL, gebore ± 1839 te ?? dochter van Gideon Jacobus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Philippus Jacobus, gebore op -05-10-1860, gedoop op -01-01-1861 te Aliwal-Noord.
   2.  Jan Abraham van ZIJL, gebore ± 1861 te ??
   3.  Helena Cornelia (Magdalena), gebore ± 1863, oorlede op -02-11-1922 te Memel, Freestate (SA).
Getroud in die kerk ± 1888 te ?? Man is C F MARAIS.
   4.  Maria Elizabeth, gebore ± 1865 te ??
Getroud in die kerk ± 1890 te ?? Man is Jan Hendrik THOUNISSEN.
   5.  Susanna Catharina, gebore ± 1866 te ??
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Man is A de LANGE.
   6.  Christoffel Daniël van ZIJL, gebore ± 1867 te ??
   7.  Frederik George, gebore ± 1867 te ??
   8.  Gideon George, gebore ± 1868 te ??
   9.  Elizabeth van ZIJL, gebore ± 1871 te ??
Getroud in die kerk ± 1893 te ?? Man is B G MARAIS.

V.724    Philippus Jacobus (Philip) van ZYL (kode: a5.b5.c9.d4.e1.f4), gebore op -03-05-1840 te Swellendam, Overberg, gedoop op -04-05-1840 te Riversdale, Southern Cape (SA) (getuies: Philip Johan Christoffel van Zyl, Francina Johanna Petronella Botha, ..?.. Vermaak & Elizabeth Catharina Paulina Cronjé), oorlede op -04-02-1922 te ?? op 81-jarige ouderdom, seun van Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1) (kyk IV.260) en Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -14-03-1864 te Winburg met Cornelia Johanna VERMAAK, 20 jaar oud, gebore op -25-12-1843 te Riversdal, Cape Province, oorlede op -14-09-1885 te Monte Christo, Estcourt, Natal op 41-jarige ouderdom, dogter van Salomon VERMAAK en Elizabeth Catharina Paulina (Rina).
Getroud in die kerk (2) op 47-jarige ouderdom op -03-04-1888 te Ladybrand, Orange Free State (SA) met Petronella Johanna KEMP, gebore ± 1842 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Jacobus, gebore ± 1865 te ??
   2.  Salomon, gebore ± 1866.
   3.  Philippus Jacobus, gebore ± 1870.
   4.  Cornelis Jacobus, gebore ± 1872 te ??
   5.  Stephanus Ignatius, gebore ± 1872 te ??
   6.  Piet Josephus, gebore ± 1874 te ??
   7.  Elizabeth Aletta, gebore ± 1877 te ??
   8.  Abraham Wynand (kyk VI.1301).
Uit die tweede huwelik:
   9.  Jacobus Frederik Kemp, gebore ± 1865 te ??
   10.  Frederik George, gebore ± 1867 te ??
   11.  Johanna Susanna, gebore ± 1868 te ??
   12.  Petrus Johannes, gebore ± 1871 te ??

V.730    Abraham Wynand van ZYL (kode: b5.c9.d4.e1.f8), boer, distr. Ladybrand', gebore op -06-05-1848, gedoop op -14-01-1849 te Riviersdale, oorlede op -29-09-1938 te Elliot, Cape Province op 90-jarige ouderdom, seun van Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1) (kyk IV.260) en Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -15-05-1876 te Barkly-Oos met Philippina Johanna Stoffelina CRONJÉ, gebore ± 1855 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Izaak, gebore op -12-08-1885, gedoop op -15-11-1885 te Barkly-Oos.
   2.  Philippus Jacobus, gebore op -27-06-1888, gedoop op -26-08-1888 te Barkly-Oos.
   3.  Pieter Roelof Daniël, gebore op -18-06-1895, gedoop op -14-07-1895 te Barkly-Oos.
   4.  Magdalena Elizabeth, gebore op -04-02-1898, gedoop op -03-04-1898 te Elliot.

V.732    Christoffel Johannes van ZYL (kode: b5.c9.d4.e1.f9), veeboer, gebore op -07-10-1850, gedoop op -20-04-1851 te Mosselbaai, oorlede op -02-11-1928 te ?? op 78-jarige ouderdom, seun van Gideon Philippus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e1) (kyk IV.260) en Magdalena Maria Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -24-12-1875 te DRC, Winburg, Freestate (getuies: WikiTree) met Anna Margaretha Francina van BILJON, gebore ± 1855 te Kestell, dogter van Frederik Johannes Bernardus van BILJON en Anna Margaretha du PLESSIS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Phillipus (kyk VI.1311).
   2.  Jan Abraham (Apie), gebore ± 1878 te ??
   3.  Magdalena Maria Elizabeth, gebore ± 1880 te ??
   4.  Frederik Johannes Bernardus, gebore ± 1882 te ??
   5.  Josef Albertus (Jakkie) (kyk VI.1316).

V.740    Gideon George van ZYL (kode: b5.c9.d4.e4.f1), gebore ± 1841 te Elberskraal aan Gouritsrivier, seun van Philippus Johannes Christoffel van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e4) (kyk IV.264) en Francina Johanna Petronella BOTHA.
Getroud in die kerk op -11-05-1869 te Mosselbaai met Jacomina Elizabeth ZIETSMAN, gebore ± 1852 te Poespasvallei.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Philip Christoffel Johannes, gebore op -01-05-1870, gedoop op -03-07-1870 te Mosselbaai.
   2.  Alberta (kyk VI.1319).
   3.  Francina Johanna Petronella, gebore op -16-01-1875, gedoop op -21-03-1875 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -22-06-1897 te Mosselbaai met Gert Christoffel PIENAAR, gebore ± 1861 te v Honigbos, distr. Mosselbaai.
   4.  Christiaan Frederik, gebore op -08-03-1878, gedoop op -17-03-1878 te Mosselbaai.
   5.  Jacomina Elizabeth, gebore op -18-08-1887, gedoop op -11-09-1887 te Mosselbaai.

V.744    Jacobus Lodewikus van ZYL, gebore op -05-07-1845 te Elberskraal aan Gouritsrivier, gedoop op -28-09-1845 te Riviersonderend, seun van Philippus Johannes Christoffel van ZIJL (kode: b5.c9.d4.e4) (kyk IV.264) en Francina Johanna Petronella BOTHA.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -14-11-1865 te Riviersonderend met Elizabeth Johanna Christina HORN, gebore ± 1839.
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -09-05-1871 te Mosselbaai met Sarah Maryna OOSTHUIZEN, gebore ± 1854 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Philippus Christoffel Johannes, gebore op -27-10-1866, gedoop op -16-12-1866 te Riviersonderend, oorlede < 05-1872 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Philippus Christoffel Johannes, gebore op -18-05-1872 te Welbedacht, distr. Mosselbaai, gedoop op -14-07-1872 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-03-1894 te Riviersonderend met Susanna Elizabeth Josina, gebore ± 1875 te ??
   3.  Francina Johanna Petronella, gebore op -30-12-1876 te Welbedacht, distr. Mosselbaai, gedoop op -18-02-1877 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -19-05-1914 te Mosselbaai met Reynier Hendrik ZIETSMAN, 47 jaar oud, gebore op -16-12-1866, gedoop op -03-03-1867 te Mosselbaai, oorlede op -17-07-1937 te Mosselbaai op 70-jarige ouderdom.
   4.  Sara Maryna, gebore op -25-08-1879 te Welbedacht, distr. Mosselbaai, oorlede op -02-02-1965 te ?? op 85-jarige ouderdom, begrawe te Brandwag, distr. Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-12-1901 te Mosselbaai met Louis Mostert ZIETSMAN, 25 jaar oud, gebore op -02-07-1876, gedoop op -10-09-1876 te Mosselbaai, oorlede op -25-08-1967 op 91-jarige ouderdom, begrawe te Brandwag, distr. Mosselbaai.
   5.  Maria Magdalena, gebore op -22-07-1881 te Welbadacht, distr. Mosselbaai, gedoop op -18-09-1881 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-08-1905 te Mosselbaai met Hendrik Pieter TERBLANCHE, gebore ± 1871 te ??
   6.  Wessel Johannes, gebore op -06-06-1883 te Welbedacht, distr. Mosselbaai, gedoop op -12-08-1883 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-01-1906 te Mosselbaai met Cornelia Sara Elizabeth TERBLANCHE, gebore ± 1882 te Groot Zorgfontein, distr. Mosselbaai.
   7.  Magdalena Elizabeth, gebore op -28-09-1884, gedoop op -30-11-1884 te Mosselbaai.
   8.  Jacobus Lodewikus, gebore op -22-12-1892, gedoop op -29-01-1893 te Mosselbaai.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-02-1915 te Albertinia met Hester Agnes OOSTHUIZEN, gebore ± 1896 te ??

V.751    Petronella Cecilia HORN, gebore op -05-11-1842, gedoop op -22-01-1843 te Riviersonderend, dogter van Jan Gabriël HORN, wagenmaker te Oudenbos, onder Plattekoof, en Elisabeth Johanna Susanna Jacoba van ZIJL (kyk IV.267).
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-03-1862 te Riviersonderend met Frederik Johannes van ZIJL, 26 jaar oud (kyk IV.314).
Uit hierdie huwelik: 12 kinders (kyk onder IV.314).
 
V.754    Christoffel Gideon van ZYL (kode: b5.c9.d5.e3.f2), gebore op -14-01-1841, gedoop op -09-01-1842 te Riviersonderend, oorlede op -01-02-1909 op 68-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -23-05-1865 te Riviersonderend met Susara Susanna Elizabeth LOURENS, gebore ± 1843.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Christoffel, gebore op -11-07-1868, gedoop op -04-08-1868 te Riviersonderend.
   2.  Maria Margaretha, gebore op -20-07-1869, gedoop op -23-11-1869 te Aberdeen.
   3.  Danielina Petronella, gebore op -17-10-1870 te Bloemveld, Hottentotsrivier, gedoop op -07-03-1871 te Aberdeen.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -03-01-1887 te ?? Man is François Johannes MARIA, boer op Breipaal, gebore ± 1863.
   4.  Marthinus Jacobus (kyk VI.1358).
   5.  Christoffel Gideon (kyk VI.1360).
   6.  Susara Christoffelina Elizabeth, gebore op -06-07-1875, gedoop op -05-09-1875 te Aberdeen.
Getroud in die kerk ± 1898 met Cornelis Wilhelm van der Vyver PIENAAR, gebore op -10-01-1870 te Murraysburg, Western Cape (SA), oorlede op -13-03-1939 op 69-jarige ouderdom.
   7.  Gideon, gebore op -05-10-1876, gedoop op -04-02-1877 te Aberdeen.
   8.  Willem Jacobus, gebore op -24-03-1878, gedoop op -29-09-1878 te Mosselbaai.
   9.  Daniël Petrus, gebore op -28-10-1879, gedoop op -02-05-1880 te Moddelbaai.

V.758    Daniël Petrus van ZYL, gebore op -23-04-1844, gedoop op -06-10-1844 te Riviersonderend, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -15-03-1865 te Oudtshoorn met Susara Maria Margaretha BARNARD, gebore ± 1845.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Christoffel (kyk VI.1367).
   2.  Susara Maria Margaretha, gebore op -05-08-1869, gedoop op -23-10-1870 te Oudtshoorn.
   3.  Daniliena Petronella, gebore op -25-10-1871, gedoop op -31-12-1871 te Oudtshoorn, ws jong ovl.
   4.  Lea Jacoba, gebore op -01-01-1874, gedoop op -08-03-1874 te Oudtshoorn.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -14-05-1895 te Oudtshoorn met Petrus Johannes ROOS, gebore ± 1865 te ??
   5.  Johannes Jacobus, gebore op -03-06-1876, gedoop op -11-07-1876 te Oudtshoorn.
   6.  Daniliena Petronella, gebore op -15-04-1879, gedoop op -06-07-1879 te Oudtshoorn.
   7.  Christoffel Gideon, gebore op -10-03-1882, gedoop op -09-04-1882 te Oudtshoorn.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -23-07-1907 te Oudtshoorn met Johanna Maria Francina SMITH, gebore ± 1884.
   8.  Susanna Magdalena, gebore op -21-07-1885, gedoop op -20-09-1885 te Oudtshoorn.

V.762    Gideon Johannes van ZYL, gebore op -24-11-1847, gedoop op -19-03-1848 te Riviersonderend, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-01-1870 te Montagu met Jacoba Danielina Hendrika CONRADIE, gebore ± 1849 te 'van Rietkuil'.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Gerlina Maria Johanna, gebore op -02-02-1871, gedoop op -09-07-1871 te Montagu.
   2.  Gideon Johannes, gebore op -11-03-1874, gedoop op -31-01-1875 te Montagu.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -07-02-1899 te Montagu met Alida Jacomina Magdalena STEMMET, gebore ± 1876 te 'van Rietkuil'.
   3.  Hester Helena, gebore op -08-02-1877, gedoop op -31-03-1877 te Montagu.
   4.  Hendrina Cecilia, gebore op -01-12-1878, gedoop op -02-03-1879 te Montagu.
   5.  Gerrit Diederik, gebore op -22-03-1881, gedoop op -09-05-1881 te Montagu.
   6.  Christina Johanna, gebore op -25-03-1882, gedoop op -04-11-1882 te Montagu.
   7.  Jacoba Danielina Hendrina, gebore op -17-06-1884, gedoop op -07-09-1884 te Montagu.
   8.  Thomas Paulus, gebore op -30-10-1886, gedoop op -24-03-1887 te Barrydale.
   9.  Pieter Gabriël Conradie, gebore op -20-12-1889, gedoop op -09-03-1890 te Montagu.
   10.  Johannes Stephanus, gebore op -28-08-1894, gedoop op -13-01-1895 te Montagu.

V.764    Johannes Isaias Engelbertus van ZYL, gebore op -13-05-1849, gedoop op -07-10-1849 te Riviersonderend, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud in die kerk ± 1872 te ?? Vrou is Martha Magdalena Johanna Jacomina MARAIS, gebore ± 1851.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Andries (kyk VI.1389).
   2.  Dalina Petronella Magdalena Johanna, gebore op -12-02-1880, gedoop op -04-04-1890 te Riviersonderend.
   3.  Gideon Christoffel, gebore op -18-02-1887, gedoop op -02-09-1888 te 'Maclean', distr. Konga.
   4.  Barend Daniel Johannes.

V.768    Benjamin Bickersteth van ZYL, gebore op -19-08-1860, gedoop op -31-03-1861 te Riviersonderend, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -11-03-1884 te Riviersonderend met Susanna Catharina BREDENHANN, gebore ± 1865.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon, gebore op -31-08-1885, gedoop op -20-10-1885 te Riviersonderend.
   2.  George Philippus, gebore op -27-06-1887, gedoop op -11-08-1887 te Riviersonderend.
   3.  Sarah Adriana van ZIJL, gebore op -07-06-1889, gedoop op -08-09-1889 te Riviersonderend.
   4.  Benjamin Bickerteth, boer op Platbos, gebore op -07-03-1891, gedoop op -17-11-1891 te Riviersonderend.
Getroud op 49-jarige ouderdom op -14-05-1940 te ?? Vrou is Martha Susanna Maria (Odendaal), gebore ± 1912 te ??
   5.  Dalina Petronella, gebore op -05-12-1892, gedoop op -19-02-1893 te Riviersonderend.
   6.  Christoffel Gideon, boer op Platbos, gebore op -28-06-1894, gedoop op -30-09-1894 te Riviersonderend.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -10-02-1920 te Albertinia met Margaretha Jacobina PACE, gebore ± 1899 te 'Wolvefontein', distr. Albertinia.
   7.  Jan Ernst, gebore op -18-10-1895, gedoop op -05-04-1896 te Riviersonderend.
   8.  Susanna Catharina Jacomina, gebore op -18-10-1896, gedoop op -03-03-1897 te Riviersonderend.

V.770    Daniël Benjamin Christoffel van ZYL, gebore op -06-06-1864, gedoop op -25-09-1864 te Riviersonderend, seun van Gideon van ZIJL (Gideon George) (kode: b5.c9.d5.e3) (kyk IV.274) en Daniela Petronella Magdalena Johanna PIENAAR.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -02-04-1895 te Riviersonderend met Ambrentia Cornelia Stoffelina JANSE van RENSBURG, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -22-11-1895, gedoop op -22-04-1896 te Riviersonderend.
   2.  Gideon, gebore op -05-11-1897, gedoop op -02-12-1897 te Riviersonderend.

V.774    Willem Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d5.e7.f3), gebore op -12-06-1853, gedoop op -06-11-1853 te Riviersonderend, oorlede op -27-03-1933 te Johannesburg op 79-jarige ouderdom, begrawe te Brixton Cemetery, seun van Daniël Christoffel Benjamin van ZYL (kode: b5.c9.d5.e7) (kyk IV.281) en Elizabeth Margaretha van ZYL (kyk IV.308).
Getroud in die kerk ± 1888 te ?? Vrou is Hester Maria Aletta HARMSE, gebore op -01-11-1869, oorlede op -15-01-1929 te Johannesburg op 59-jarige ouderdom, begrawe te Brixton Cemetery, dogter van Christiaan Jacobus HARMSE en Hester Maria Aletta COETZEE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan Johannes Jacobus, gebore op -08-06-1889 te Potchefstroom.
   2.  Willem Jacobus (kyk VI.1407).
   3.  Abraham Johannes (kyk VI.1409).
   4.  Hester Maria Aletta, gebore op -19-08-1898 te Potchefstroom.
   5.  Christoffel Albert (kyk VI.1412).
   6.  Hendrik Johannes, gebore op -18-02-1904 te Potchefstroom.
   7.  Pieternella Johanna Susanna, gebore op -12-09-1907 te Potchefstroom, gedoop op -04-10-1907 te Potchefstroom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Gert Andries Johannes PELSER, gebore op -02-03-1904, gedoop op -05-05-1904 te Burgersdorp, oorlede op -08-06-1976 te Johannesburg op 72-jarige ouderdom.

V.776    Christoffel van ZYL (kode: a5.b5.c9.d5.e7.f4), gebore op -12-08-1854, gedoop op -19-11-1854 te Riviersonderend, seun van Daniël Christoffel Benjamin van ZYL (kode: b5.c9.d5.e7) (kyk IV.281) en Elizabeth Margaretha van ZYL (kyk IV.308).
Getroud op 21-jarige ouderdom op -23-05-1876 te Mosselbaai met Maria Cornelia OOSTHUIZEN, gebore ± 1858 te 'van Voelvlei'.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Christoffel Benjamin (David), gebore op -07-06-1877, gedoop op -10-08-1879 te Riviersonderend.
   2.  Maria Elizabeth, gebore op -20-06-1879, gedoop op -10-08-1879 te Riviersonderend.
   3.  Elizabeth Margaretha, gebore op -05-11-1880, gedoop op -22-01-1881 te Riviersonderend.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -02-10-1900 te Mosselbaai met Johannes Jacobus Nicolaas MARAIS, gebore ± 1876.
   4.  Aletta Stoffelina, gebore op -15-07-1882, gedoop op -24-09-1882 te Riviersonderend.
   5.  Wessel Johannes, gebore op -02-12-1883, gedoop op -03-02-1884 te Riviersonderend.
   6.  Christoffel, landbouwer op Buffelsfontein, gebore op -06-07-1886, gedoop op -31-08-1886 te Riviersonderend.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -21-09-1915 te George met Susanna Jacomina BOTHA, gebore ± 1897 te ??
   7.  Emmerentia Cornelia, gebore op -07-11-1888, gedoop op -20-01-1889 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -30-12-1913 te Albertinia met Hendrik Andries van ZYL, 25 jaar oud, gebore op -01-02-1888, gedoop op -22-06-1888 te Riviersonderend, seun van Nicolaas Gerhardus Louwrens van ZYL (kyk V.307) en Margaretha Maria van ZYL (kyk V.814).
   8.  Maritha Magdalena, gebore op -02-10-1890, gedoop op -11-01-1891 te Mosselbaai.
   9.  Wilhelmina Jacoba, gebore op -15-05-1892 te Albertinia, gedoop op -10-07-1892 te Riviersonderend.
Getroud (1) ± 1914 te ?? Man is JANSE van RENSBURG, gebore ± 1890.
Getroud in die kerk (2) op 71-jarige ouderdom op -23-11-1963 te Groot Brakrivier, distr. Mosselbaai (NedGer) met Stefanus Easaias PIO, 79 jaar oud, boer, gebore op -14-11-1884 te George, Kaapprovincie (SA).
   10.  Hester Salomina, gebore op -04-06-1894, gedoop op -05-08-1894 te Riviersonderend.
   11.  Francina, gebore op -15-08-1895, gedoop op -06-11-1895 te Riviersonderend.
   12.  Jacobus Albertus, gebore op -03-06-1897, gedoop op -18-06-1897 te Riviersonderend.

V.781    William Marthinus van ZYL, gebore op -05-09-1860 te Riversdal (SA), gedoop op -18-08-1861 te Riviersonderend, oorlede op -22-12-1922 te farm Weltevreden, Vredefort (SA) op 62-jarige ouderdom, seun van George Frederik van ZYL (kode: b5.c9.d5.e12) (kyk IV.289) en Catharina Jacobina Louisa SCOTT.
Getroud ± 1883 te Ladybrand met Dina Johanna Magdalena NOTHNAGEL, gebore ± 1862.
Uit hierdie huwelik:
   1.  George Frederik, gebore ± 12-1885, oorlede op -02-02-1915 te Beaconsfield, distr. Kimberley (SA).
   2.  Esias Christoffel Philippus, gebore op -25-12-1888 te Weltevreden, Vredefort.
   3.  Dina Johanna Magdalena, gebore op -02-03-1890 te Vredefort.
   4.  Catrina Jacobina Louisa, gebore op -18-05-1891 te Vredefort.
   5.  Johan Adam, gebore op -16-08-1896 te Vredefort.
   6.  Anna Margaretha, gebore op -05-05-1898 te Vredefort (SA).
   7.  Susanna Jacoba Petronella, gebore op -31-05-1900 te Vredefort (SA).
   8.  Gert Cornelis, gebore op -30-05-1901 te Vredefort (SA).
   9.  Paul Johannes, gebore op -15-09-1903 te Vredefort (SA).
   10.  Elizabeth Emmerensia, gebore op -17-01-1908 te Vredefort (SA).

V.787    Frederik Petrus van ZYL, gebore op -21-12-1871, gedoop op -21-12-1871 te Dutoitspan, oorlede op -30-09-1949 te Verkeerdevlei, Freestate (SA) op 77-jarige ouderdom, seun van George Frederik van ZYL (kode: b5.c9.d5.e12) (kyk IV.289) en Catharina Jacobina Louisa SCOTT.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -26-03-1895 te Brandfort (SA) met Isabella Elizabeth Margaretha CLAASSEN, 19 jaar oud, gebore op -26-12-1875, oorlede op -21-01-1952 te Verkeerdevlei, Freestate (SA) op 76-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes (kyk VI.1443).
   2.  Carolina Maria Johanna, gebore ± 02-1900 te Winbuyrg, Freestate (SA), oorlede op -31-10-1901 te Brandfort Concentration Camp.
   3.  George Frederik (Freek) (kyk VI.1446).
   4.  Catharina Jacomina Louise, gebore ± 1905.
Getroud ± 1910 met Andries JOUBERT, gebore ± 1883.
   5.  Isabella Elizabeth Margaretha, gebore op -21-09-1907.
Getroud ± 1934 met Arie RIJKHAART, gebore ± 1905.
   6.  Anna Margrieta, gebore op -06-07-1910.
Getroud ± 1934 met Theunis de PLESSIS, gebore ± 1908.
   7.  Matilda Susara Johanna, gebore op -17-07-1912.
Getroud ± 1936 met Gert du PLESSIS, gebore ± 1910.
   8.  Carolina Maria Johanna, gebore op -21-12-1914.
Getroud ± 1938 met Albert (Appie) COETZEE, gebore ± 1911.
   9.  Frederik Petrus (kyk VI.1458).

V.810    Christoffel van ZYL, gebore op -06-12-1864, gedoop op -10-02-1865 te Riviersonderend, seun van Hendrik Andreas van ZYL (kode: b5.c9.d5.e17) (kyk IV.300) en Albertha Wilhelmina Susanna Maria LOUWRENS.
Getroud ± 1885 te Riviersonderend? Vrou is Maria Martina Magdalena LOTZ, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha Maria, gebore op -28-02-1886, gedoop op -31-08-1886 te Riviersonderend.
   2.  Hendrik Andries, gebore op -01-11-1888 te ??
   3.  Albertha Wilhelmina, gebore op -04-09-1890, gedoop op -23-09-1890 te Riviersonderend.
   4.  Maria Marthina Magdalena, gebore op -28-09-1892 te ??
   5.  Eliza Marthinus Edward, gebore op -14-09-1894, gedoop op -28-02-1895 te Riviersonderend.
   6.  Christoffel, gebore op -22-09-1897, gedoop op -02-12-1897 te Riviersonderend.

V.812    Marthinus Jacobus van ZYL, gebore op -13-07-1866, gedoop op -15-08-1866 te Riviersonderend, seun van Hendrik Andreas van ZYL (kode: b5.c9.d5.e17) (kyk IV.300) en Albertha Wilhelmina Susanna Maria LOUWRENS.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -13-05-1884 te Riviersonderend met Albertha Wilhelmina Stoffelina van ZYL, gebore ± 1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Andries, gebore op -19-08-1885, gedoop op -15-11-1885 te Riviersonderend.
   2.  Gideon Hendrik Christoffel (kyk VI.1467).

V.814    Margaretha Maria van ZYL, gebore op -29-03-1868, gedoop op -07-06-1868 te Riviersonderend, dogter van Hendrik Andreas van ZYL (kode: b5.c9.d5.e17) (kyk IV.300) en Albertha Wilhelmina Susanna Maria LOUWRENS.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -30-11-1886 te Riviersonderend met Nicolaas Gerhardus Louwrens van ZYL, 26 jaar oud (kyk V.307).
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder V.307).
 
V.819    Willem Jacobus van ZYL, boer op Doornkraal, distr. Heidelberg, gebore op -07-01-1868, gedoop op -05-04-1868 te Riviersonderend, oorlede op -14-07-1939 te Heidelberg Kp op 71-jarige ouderdom, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c9.d9.e1) (kyk IV.302) en Isabella JACKSON.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -15-05-1894 te Heidelberg Kp met Sara Elisabeth Margaretha Christina OTTO, gebore ± 1876.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Christina Wilhelmina, gebore op -22-11-1894, gedoop op -16-01-1895 te Heidelberg Kp.
   2.  Isabella, gebore op -30-01-1898, gedoop op -10-04-1898 te Heidelberg Kp.

V.822    Willem Albertus van ZYL, gebore op -29-11-1852, gedoop op -13-02-1853 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kyk IV.306) en Maria Susanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-07-1873 te Graaff-Reinet met Elsje Carolina Petronella CRONJÉ, gebore ± 1854 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Albertus, gebore op -07-05-1874, gedoop op -24-05-1874 te Riviersonderend.
   2.  Daniël Christiaan, gebore op -12-02-1875, gedoop op -16-01-1876 te Riviersonderend.
   3.  Maria Magdalena, gebore op -15-11-1877, gedoop op -25-12-1877 te Riviersonderend.
   4.  Willem Jacobus, boer op Wolwekraal, gebore op -20-03-1881, gedoop op -17-04-1881 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -05-07-1910 te Albertinia met Jacomina Cornelia de JAGER, gebore ± 1883 te v Hectorskraal.
   5.  Maria Susanna, gebore op -15-08-1883, gedoop op -16-09-1883 te Riviersonderend.
   6.  Lodewicus Theodorus, gebore op -08-03-1886, gedoop op -04-04-1886 te Riviersonderend.
   7.  Hendrik, gebore op -18-03-1889, gedoop op -14-04-1889 te Riviersonderend.
   8.  Elsie Carolina, gebore op -14-04-1893, gedoop op -21-05-1893 te Riviersonderend.
   9.  Wessel Cornelis, gebore op -07-08-1894, gedoop op -30-09-1894 te Riviersonderend.
   10.  Gideon Thomas, gebore op -14-10-1897, gedoop op -02-12-1897 te Riviersonderend.

V.824    Hendrik van ZYL (kode: b5.c9.d9.e3.f2), gebore op -06-07-1854, gedoop op -03-09-1854 te Riviersonderend, op grafsteen staat: 1855, oorlede op -10-07-1937 te Albertinia? op 83-jarige ouderdom, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kyk IV.306) en Maria Susanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-05-1880 te Riviersonderend met Johanna Maria OOSTHUISEN, 18 jaar oud, gebore op -22-06-1861 te ?? Oorlede op -30-09-1936 te Albertinia? op 75-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Salomina Magdalena, gebore op -11-06-1883, gedoop op -16-09-1883 te Riviersonderend.
   2.  Maria Susanna, gebore op -05-09-1885, gedoop op -22-10-1885 te Riviersonderend.
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -30-09-1888, gedoop op -18-11-1888 te Riviersonderend.
   4.  Hendrik Oosthuizen, boer op Boplaas, distr. Riviersonderend, gebore op -26-09-1892, gedoop op -17-11-1892 te Riviersonderend, oorlede op -29-09-1964 te Albertinia? op 72-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -03-04-1917 te Albertinia met Maria Magdalena Cornelia OOSTHUIZEN, 23 jaar oud, gebore op -27-05-1893 te ?? Oorlede op -09-10-1979 te Albertinia? op 86-jarige ouderdom.
   5.  Willem Jacobus, gebore op -23-09-1893, gedoop op -29-11-1893 te Riviersonderend.
   6.  Johanna Maria, gebore op -15-06-1895, gedoop op -15-09-1895 te Riviersonderend.

V.828    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c9.d9.e3.f4), gebore op -29-08-1858, gedoop op -28-11-1858 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kyk IV.306) en Maria Susanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-12-1878 te Riviersonderend met Albertha Hendrika Jacoba CRONJÉ, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -16-09-1881, gedoop op -06-11-1881 te Riviersonderend.
   2.  Maria Susanna, gebore op -26-12-1884, gedoop op -01-02-1885 te Riviersonderend.
   3.  Jacobus Albertus, gebore op -13-11-1886, gedoop op -23-01-1887 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-04-1910 te Albertinia met Susanna Elizabeth Josina CRONJÉ, gebore ± 1886 te ??
   4.  Petrus Johannes Cronjé, gebore op -07-10-1888, gedoop op -18-11-1888 te Riviersonderend.
   5.  Willem Jacobus, boer op Outuin, distr. Albertinia, gebore op -13-02-1891, gedoop op -15-03-1891 te Riviersonderend.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-04-1917 te Albertinia met Susara Maryna van RENSBURG, gebore ± 1893 te ??
   6.  Alberta Hendrika, gebore op -12-03-1893, gedoop op -22-03-1893 te Riviersonderend.
   7.  Hester Salomina, gebore op -03-04-1894, gedoop op -11-07-1894 te Riviersonderend.
   8.  Sophia Elizabeth, gebore op -30-10-1897, gedoop op -02-12-1897 te Riviersonderend.

V.830    Gideon Thomas van ZYL, gebore op -15-10-1865, gedoop op -10-12-1865 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kyk IV.306) en Maria Susanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -29-11-1892 te Mosselbaai met Alberta van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.1319).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacomina Elizabeth, gebore op -31-03-1895, gedoop op -06-06-1895 te Riviersonderend.

V.839    Dirk Johannes van ZYL, gebore op -10-06-1879, gedoop op -03-08-1879 te Knysna, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e5) (kyk IV.326) en Elizabeth KITCHEN.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-03-1907 te Knysna met Maryna Adriana SMIT, gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha, gebore op -10-04-1909 te Knysna.
   2.  Elizabeth, gebore op -19-01-1912 te Knysna, oorlede op -16-11-1934 te Uniondale op 22-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1924 te ?? Man is Nicolaas Jacobus BARKHUIZEN, gebore op -21-12-1909 te ?? Oorlede op -01-02-1942 te Uniondale op 32-jarige ouderdom.
   3.  Hendrik, gebore op -01-10-1914 te Knysna.
   4.  Maryna Aletta, gebore op -31-05-1918 te Knysna.
   5.  Adolph Petrus, gebore op -24-09-1924 te Knysna.

V.842    John William van ZYL, gebore op -10-05-1882 te Knysna, Western Cape (SA), seun van Hendrik van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e5) (kyk IV.326) en Elizabeth KITCHEN.
Getroud ± 1916 te ?? Vrou is Lily Ethel PIO, gebore op -10-10-1891 te Knysna, Westerne Cape (SA), oorlede op -17-10-1961 te Knysna, Western Cape (SA) op 70-jarige ouderdom, dogter van Johannes PIO en Jacoba Salomina ROSSLEE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Susanna, gebore op -21-01-1911 te Knysna, Western Cape (SA).
Getroud in die kerk ± 1927 te ?? Man is Gert Jacobus Stephanus OLIVIER, gebore op -16-07-1904 te Malmesbury, oorlede op -19-05-1972 te Pretoria op 67-jarige ouderdom.
   2.  Elizabeth Frances, gebore op -30-06-1912 te Uniondale, Western Cape (SA), oorlede op -20-03-2002 te George, Western Cape (SA) op 89-jarige ouderdom.
Getroud ± 1931 te ?? Man is Joseph BARKHUIZEN, gebore op -05-11-1907 te Mpumalanga (SA), oorlede op -28-11-1956 te Uniondale, Western Cape (SA) op 49-jarige ouderdom.
   3.  William Henry (kyk VI.1508).
   4.  Stephen John, gebore op -21-02-1920 te Knysna, Western Cape (SA).

V.846    Hendrik Lodewyk Petrus (Hennie) van ZYL (kode: a5.b5.c9.d13.e5.f7), gebore op -01-08-1888, gedoop op -30-09-1888 te Knysna, oorlede op -30-01-1970 te ?? op 81-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e5) (kyk IV.326) en Elizabeth KITCHEN.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -02-01-1917 te Knysna met Susanna Petronella de Zwart HEUNIS, 20 jaar oud, gebore op -11-07-1896, gedoop op -04-10-1896 te Knysna, oorlede op -10-08-1976 te ?? op 80-jarige ouderdom, dogter van Casper Willem HEUNIS en Susanna Petronella BARNARD.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Petronella, gebore op -13-12-1917 te Knysna.
   2.  Johannes Hendrik, gebore op -01-02-1920.
   3.  Elizabeth, gebore op -30-07-1922 te Knysna, oorlede op -11-02-2012 te ?? op 89-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1944 te ?? Man is Matthys Christiaan CALITZ, gebore op -15-08-1922 te ?? Oorlede op -01-04-2007 te ?? op 84-jarige ouderdom.
   4.  Rosina, gebore op -17-07-1925 te Knysna.
   5.  Dorothy Eileen, gebore op -21-04-1928 te Knysna.
   6.  Annie Marina, gebore op -07-10-1930 te Knysna.
   7.  Casper, gebore ± 1932 te Knysna?
   8.  Jeffrey.

V.848    Alfred Rhyner van ZYL, gebore op -12-11-1890, gedoop op -05-04-1891 te Knysna, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b5.c9.d13.e5) (kyk IV.326) en Elizabeth KITCHEN.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -09-03-1920 te Knysna met Petronella Elizabeth PIO, 18 jaar oud, gebore op -16-08-1901 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Reynhard Henry, gebore 01-1921 te Knysna.
   2.  Ethel Jacoba, gebore op -15-10-1922 te Knysna.
   3.  Nicolas John (kyk VI.1522).

VI.3    Frederick Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f2.g2), boer op Overton, distr. Barkly-Oost, gedoop op -14-07-1855 te ?? Seun van Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f2) (kyk V.3) en Martha Rebekka MOLLER.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-09-1873 te Lady Grey met Hester Christina Hendrika MYBURGH, 16 jaar oud, gebore op -23-11-1856, gedoop op -12-04-1857 te Burgersdorp, dogter van Gert Petrus Benjamin MYBURGH en Elsje Cornelia KRUGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje Cornelia, gebore op -19-09-1875, gedoop op -31-10-1875 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -27-01-1891 te Lady Grey met Gert Petrus Benjamin MYBURGH, 18 jaar oud, boer, gedoop op -13-01-1873 te Lady Grey, seun van Gert Petrus Benjamin MYBURGH en Elsje Cornelia KRUGER.
   2.  Martha Rebekka, gebore op -18-08-1877, gedoop op -01-12-1877 te Lady Grey.
   3.  Pieter Willem, gebore op -20-02-1879, gedoop op -13-04-1879 te Lady Grey.
   4.  Hester Christina Hendrika, gebore op -28-03-1881 te 'Botwell', distr. Lady Grey, gedoop op -18-06-1881 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -09-02-1903 te Lady Grey met Christoffel Johannes van JAARSVELD, boer op Willowburgh, gebore ± 1883.
   5.  Martha Rebecca, gebore op -22-04-1885, gedoop op -28-06-1895 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -27-02-1905 te Rossville met Sarel Johannes PELSER (`), boer op Lindesfairie, gebore ± 1883 te ??
   6.  Frederik Jacobus, gebore op -27-07-1889, gedoop op -06-10-1889 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -19-07-1922 te Lady Grey met Elizabeth Magdalena Dorothea MYBURGH, gebore ± 1888 te ??
   7.  Elsje Maria, gebore op -27-02-1894, gedoop op -20-05-1894 te Lady Grey.

VI.13    Hendrik Wolrath Martinus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f2.g7), gebore op -28-04-1866, gedoop op -01-07-1866 te Dordrecht, seun van Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f2) (kyk V.3) en Martha Rebekka MOLLER.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -23-06-1885 te Lady Grey met Magdalena Johanna MYBURGH, gebore ± 1867 te ?? Oorlede 04-1899, dogter van Gert Petrus Benjamin MYBURGH en Elsje Cornelia KRUGER.
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -01-01-1902 te ?? Vrou is Douwlina Gertruida STEENKAMP, gebore ± 1870 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Willem, gebore op -15-10-1887, gedoop op -11-12-1887 te Lady Grey.
   2.  Elsje Cornelia, gebore op -13-07-1889, gedoop op -06-10-1889 te Lady Grey.
   3.  Hendrik Wolraad Martinus, gebore op -08-03-1899, gedoop op -02-04-1899 te Barkly-Oos.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Johannes Lodewyk, gebore op -14-04-1903, gedoop op -31-05-1903 te Rhodes.
   5.  Frederik Jacobus, gebore op -30-03-1905, gedoop op -30-04-1905 te Rhodes.
   6.  Cecilia Johanna, gebore op -27-11-1907, gedoop op -13-12-1907 te Rhodes.

VI.16    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f3.g1), gebore op -08-12-1850, gedoop op -29-06-1851 te Beaufort-Wes, seun van Jacob Francois Paulus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f3) (kyk V.5) en Sara Philippina Josephina DAVIDTSZ.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-02-1873 te Beaufort-Wes met Johanna Maria VIVIERS, gebore ± 1852 te v kookfontein, distr. Beaufort-Wes.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frans LEEUWENHOF van ZYL, gebore op -16-04-1855, gedoop op -02-07-1855 te Burgersdorp.
   2.  Jacob François Paulus, gebore op -01-09-1856, gedoop op -15-02-1857 te Burgersdorp.
   3.  Jacob François Paulus, gebore op -06-03-1858, gedoop op -15-08-1858 te Beaufort-Wes.
   4.  Johannes Petrus, gebore op -20-01-1863, gedoop op -09-03-1863 te Beaufort-Wes.
   5.  Catharina Jacoba, gebore op -26-12-1873, gedoop op -15-02-1874 te Beaufort-Wes.
   6.  Jacobus François, gebore op -03-08-1875, gedoop op -03-10-1875 te Beaufort-Wes, waarschijnlijk jong ovl.

VI.30    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f5.g7), boer op Vanzijlskraal, distr. Dordrecht, gebore op -24-09-1869, gedoop op -05-12-1869 te Dordrecht, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f5) (kyk V.10) en Elsie Sophia van ZYL (kyk V.426).
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -10-01-1898 te Dordrecht met Johanna Henderika Lodewica KRUGER, 19 jaar oud, gebore op -14-05-1878 te Burgersdorp, distr. Drakensberg, oorlede op -11-04-1948 te Dordrecht, Cape op 69-jarige ouderdom, dogter van Nicholaas Barend Marthinus KRUGER en Susanna Elzabeth Cornelia van der WALT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederika Jacoba, gebore op -12-11-1898 te ??
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Man is Martin le ROUX, gebore ± 1896 te ??
   2.  Frederick Jacobus (kyk VII.26).
   3.  Susanna Elizabeth Cornelia, gebore op -01-09-1901 te Dordrecht, Eastern Cape, oorlede 10-1901 te Dordrecht, slechts vier weken oud.
   4.  Elsie Sophia, gebore op -01-11-1904 te Dordrecht, Eastern Cape, oorlede op -01-12-1904 te Dordrecht, 30 dae oud.
   5.  Clasina, gebore op -10-12-1905 te Dordrecht.
   6.  James Ayliff, gebore op -29-11-1908 te Dordrecht, Estern Cape, oorlede op -11-11-1988 te ?? op 79-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1932 te ?? Vrou is Augusta Lamberta RUGO, gebore ± 1910 te ??

VI.40    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7.g3), boer op Aylesbury, gebore op -14-01-1864, gedoop op -10-04-1864 te Dordrecht, seun van Stephanus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7) (kyk V.12) en Regina Barbara van ZYL (kyk V.440).
Getroud op 27-jarige ouderdom op -02-03-1891 te Dordrecht met Anna Johanna Jacoba ROSSOUW, gebore ± 1868.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -01-06-1892, gedoop op -01-03-1896 te Aliwal-Noord.
   2.  Elsje Maria, gebore op -23-05-1893, gedoop op -06-08-1893 te Barkly-Oos.
   3.  Regina Barbara, gebore op -22-08-1894, gedoop op -23-02-1895 te Barkly-Oos.
   4.  Johannes Stefanus, gebore op -05-07-1896, gedoop op -11-10-1896 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk ± 1919 te Barkly-Oos met Cecilia Jacoba van ZYL, gebore ± 1897 te ?? Oorlede te 'De Hoop', distr. Barkly-OOs, dogter van Christiaan Johannes van ZYL (kyk VI.502) en Cecilia Jacoba KLEINHANS.
   5.  Michaël Antonie, gebore op -03-11-1902, gedoop op -12-12-1902 te Barkly-Oos.
   6.  Anna Johanna Jacoba, gebore op -02-02-1906, gedoop op -15-04-1906 te Barkly-Oos.
   7.  Frederik Jacobus, gebore op -06-05-1909, gedoop op -20-06-1909 te Brakly-Oos.
Getroud in die kerk ± 1934 te Barkly-Oos met Susanna Jacoba ENGELBRECHT, gebore ± 1911 te ??

VI.42    Izaak Daniel van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7.g4), boer op Koppiesfontein, gebore op -17-07-1865, gedoop op -06-08-1865 te Dordrecht, oorlede ± 1934, seun van Stephanus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7) (kyk V.12) en Regina Barbara van ZYL (kyk V.440).
Getroud op 24-jarige ouderdom op -10-03-1890 te Dordrecht met Maria Catharina NEL, 18 jaar oud, gebore op -05-08-1871 te Kraairivier, distr. Dordrecht, oorlede op -19-02-1937 op 65-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Stephanus (kyk VII.41).
   2.  Sybella Elizabeth, gebore op -29-07-1893, gedoop op -10-09-1893 te Barkly Oos.
Getroud ± 1917 met Jan de BEER, gebore ± 1891.
   3.  Regina Barbara, gebore op -06-06-1908.
Getroud ± 1931 met A de KLERK, gebore ± 1902.

VI.46    Johannes Stephanus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7.g5), gebore op -29-05-1869, gedoop op -24-07-1870 te Dordrecht, oorlede op -29-12-1944 te Barkly Oos op 75-jarige ouderdom, seun van Stephanus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f7) (kyk V.12) en Regina Barbara van ZYL (kyk V.440).
Getroud op 28-jarige ouderdom op -11-04-1898 te Barkly Oos met Frederika Willemina van WYK, 21 jaar oud, gebore op -15-06-1876, oorlede op -19-03-1955 op 78-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederika Roelina Margaretha, gebore op -15-03-1899, gedoop op -16-04-1899 te Barkly Oos, oorlede ± 1928 te Barkly Oos.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -05-12-1927 te Barkly-Oos met Willem Pieter Jacobus PRETORIUS, gebore ± 1897 te ??
   2.  Regina Barbara, gebore op -20-06-1900, gedoop op -21-10-1900 te Barkly Oos.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -15-12-1924 te Barkly-Oos met Sarel Jacobus Johannes PRETORIUS, boer op Swartfontein, gebore ± 1896 te ??
   3.  Johannes Stephanus, gebore op -18-08-1902, gedoop op -14-09-1802 te Barkly Oos, oorlede op -31-10-1903 op 1-jarige ouderdom.
   4.  Jacob, gebore op -17-10-1904 te Barkly Oos, oorlede op -18-10-1904 te Barkly Oos, 1 dag oud.
   5.  Johannes Stephanus (kyk VII.53).
   6.  Jacob van WYK (van Zyl), gebore op -06-04-1909, gedoop op -30-05-1909 te Barkly Oos, oorlede ± 02-1958.
Getroud ± 1934 met Catharina N.N. Gebore ± 1911.

VI.55    Samuel Leonard van ZYL (kode: b5.c4.d13.e3.f1.g8), boer op Rietvlei, gebore op -26-01-1874, gedoop op -05-07-1874 te Dordrecht, oorlede op -17-07-1928 te Mpumalanga op 54-jarige ouderdom, seun van Petrus Bernardus van ZYL (kode: b5.c4.d13.e3.f1) (kyk V.616) en Maria Aletta van ZYL (kyk V.14).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -23-09-1901 te Elliot met Aletta Sophia van ZYL, 21 jaar oud (kyk VI.79).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Philippus Jacobus (kyk VII.57).
   2.  Maria Aletta, gebore op -10-07-1914 te ?? Gedoop op -14-10-1914 te Elliot (getuies: Philippus Jacobus van Zijl & Theodora Cornelia van Zijl (Zyl)).

VI.61    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f13.g2), gebore op -11-01-1869, gedoop op -28-02-1869 te Lady Grey, seun van Jacobus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d1.e2.f13) (kyk V.22) en Elizabeth Catharina Johanna GREYVENSTEIN.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-09-1889 te Lady Grey met Jacoba Maria Margaretha van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -09-05-1870 te ?? Oorlede op -10-04-1939 te ?? op 68-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Susanna Johanna, gebore op -01-01-1891, gedoop op -07-02-1892 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-03-1911 te Barkly-Oos met Johannes Jacobus van ZYL, boer, gebore ± 1885 te ??
   2.  Elisabeth Catharina Johanna, gebore op -17-08-1893 te ??
   3.  Jacobus Johannes, gebore op -25-07-1896 te ??
   4.  Maria Catharina, gebore op -27-02-1898 te ??
   5.  Fredrick Jacobus (kyk VII.64).
   6.  Gideon Petrus Johannes, gebore op -17-04-1904 te ??

VI.79    Aletta Sophia van ZYL, gebore op -27-05-1880, gedoop op -12-06-1880 te Barkly-Oos, dogter van Philippus Jacobus van ZYL (Philippus Johannes) (kode: b5.c3.d1.e2.f14) (kyk V.24) en Maria Elizabeth Gertruida HATTINGH.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -23-09-1901 te Elliot met Samuel Leonard van ZYL, 27 jaar oud (kyk VI.55).
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder VI.55).
 
VI.87    Gerrit Cornelis Petrus Daniël van ZYL (kode: b5.c3.d3.e1.f4.g2), timmerman, gebore op -13-03-1853, gedoop op -05-12-1853 te Aliwal-Noord, seun van Gideon Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1.f4) (kyk V.33) en Anna Johanna Susanna NEL.
Getroud in die kerk (1) op 32-jarige ouderdom op -06-07-1885 te Barclay Oos met Wilhelmina Magdalena OLIVIER, 28 jaar oud, gebore op -04-07-1857 te ?? Dogter van Nicolaas Grobbelaar OLIVIER en Anna Maria Francina ROOS.
Getroud in die kerk (2) op 60-jarige ouderdom op -29-10-1913 te Elliot met Johanna Catharina GERICKE, gebore ± 1863 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Petrus Jacobus, gebore op -27-06-1875 te Barclay Oos, distr. Kaapkolonie, gedoop op -05-09-1875 (getuies: Gideon Petrus Jacobus van Zyl, Anna Susanna Nel, Jacob Cornelis Meyburgh & Martha J. van ZXyl).
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-06-1895 te Lady Grey met Martha Rebecca MYBURGH, gebore ± 1878 te ??
   2.  Nicolaas Johannes, gebore op -26-12-1876, gedoop op -20-05-1877 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -16-01-1899 te Rossville (Rhodes) met Elizabeth Margaretha van HEERDEN, gebore ± 1880.
   3.  Gert Izak, gebore op -25-06-1880, gedoop op -21-08-1880 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-04-1901 te Rossville met Catharina Maria BOTHA, gebore ± 1882 te ??
   4.  Johannes Lodewyk, ambachtsman, gebore op -03-07-1885, gedoop op -02-08-1885 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -26-11-1907 te Barkly-Oos met Emmerentia Hester Johanna CLOETE, gebore ± 1890 te ??
   5.  Willem Frederik, gebore op -18-06-1889, gedoop op -22-07-1889 te Barkly-Oos.
   6.  Anna Maria Johanna, gebore op -12-12-1893, gedoop op -18-03-1894 te Rossville.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -02-09-1909 te Barkly-Oos met Stephanus Johannes de KLERK, werkman, gebore ± 1888 te ??
   7.  Barend Frederik, gebore op -21-06-1895, gedoop op -31-07-1895 te Rhodes.

VI.90    Gideon Petrus Jacobus van ZYL, boer, gebore op -16-05-1856, gedoop op -04-01-1857 te Aliwal-Noord, seun van Gideon Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1.f4) (kyk V.33) en Anna Johanna Susanna NEL.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -27-08-1878 te Lady Grey met Anna Jacomina van BILJON, gebore ± 1858 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Petrus Johannes, gebore op -05-08-1879, gedoop op -02-11-1879 te Lady Grey.
   2.  Ernst Hendrik Bernardus, boer op Driefontein, distr. Lady Grey, gebore op -15-02-1882, gedoop op -28-05-1882 te Lady Grey.
   3.  Anna Jacomina Carolina, gebore op -28-03-1887, gedoop op -11-03-1888 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -31-03-1903 te Lady Grey met Thomas Jan DRY, boer op Kromleegte, distr. Lady Grey, gebore ± 1883.
   4.  Willem Johannes, gebore op -08-02-1890, gedoop op -18-05-1890 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -16-09-1913 te Lady Grey met Martha Maria NAUDÉ, gebore ± 1893 te ??
   5.  Anna Susanna Johanna, gebore op -22-12-1891, gedoop op -07-02-1892 te Lady Grey.
Getroud in die kerk ± 1912 te ?? Man is Pieter Daniël ROUX, gebore ± 1889.
   6.  Gert Cornelis Daniël, gebore op -16-04-1894, gedoop op -03-06-1894 te Lady Grey.
   7.  Susanna Maria, gebore op -25-03-1896, gedoop op -14-06-1896 te Lady Grey.

VI.92    Barend Frederik van ZYL, gebore op -22-12-1859, gedoop op -22-01-1860 te Aliwal-Noord, seun van Gideon Petrus Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e1.f4) (kyk V.33) en Anna Johanna Susanna NEL.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -29-11-1881 te Lady Grey met Susanna Maria van BILJON, gebore ± 1861 te ??
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -04-01-1890 te Lady Grey met Hester Helena Catharina du PLESSIS, gebore ± 1868 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Jacomina, gebore op -09-01-1883, gedoop op -12-05-1883 te Lady Grey.
   2.  Barend Frederik, metselaar, gebore op -07-09-1886, gedoop op -15-09-1886 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-12-1913 te Aliwal-Noord met Susanna Johanna OLIVIER, gebore ± 1896 te ??
   3.  Anna Susanna Johanna, gebore op -01-06-1888, gedoop op -02-12-1888 te Lady Grey, oorlede op -25-10-1918 te Bethulie op 30-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1903 te Lady Grey met Josef Adriaan COETZEE, boer, gebore ± 1889 te ??
Uit die tweede huwelik:
   4.  Hester Helena Frederika, gebore op -12-12-1890, gedoop op -01-02-1891 te Lady Grey.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-03-1912 te Lady Grey met Johannes Poklenberg ERASMUS, boer, gebore ± 1879 te ?

VI.104    Gabriël Lourens Matthys van ZYL, gebore op -21-09-1871, gedoop op -05-11-1871 te Robertson, seun van Gideon van ZIJL (kode: b5.c3.d3.e3.f3) (kyk V.42) en Margaretha Cecilia le ROUX.
Getroud in die kerk ± 1896 (??) met Johanna Susanna van ZYL, gebore ± 1873 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Elizabeth, gebore op -27-03-1896, gedoop op -03-05-1896 te Robertson.

VI.106    Jacobus Albertus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f4.g1), gebore op -02-03-1861, gedoop op -14-04-1861 te Robertson, seun van Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f4) (kyk V.44) en Zacharya Geertruida KOCK.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -11-11-1884 te Robertson met Maria Sophia WENTZEL, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Magdalena Susanna, gebore op -03-08-1885, gedoop op -01-11-1885 te Montagu.
   2.  Zacharia Gertruida, gebore op -28-10-1886, gedoop op -05-12-1886 te Montagu.
   3.  Maria Sophia, gebore op -06-12-1887, gedoop op -05-02-1888 te Montagu.

VI.111    Johannes Cornelis van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f4.g4), gebore op -19-11-1868, gedoop op -10-01-1869 te Robertson, seun van Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d3.e3.f4) (kyk V.44) en Zacharya Geertruida KOCK.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -23-09-1890 te Heidelberg Kp met Catharina Elizabeth CROUS, gebore ± 1870 te v Klipdrif, distr. Heidelbverg Kp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes, gebore op -25-06-1891, gedoop op -16-08-1891 te Montagu.

VI.137    Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4.f4.g1), gebore op -19-09-1859, gedoop (NedGer) op -08-01-1860 te Burgersdorp, oorlede op -02-01-1919 te Vlakfontein, Aliwal-Noord (SA) op 59-jarige ouderdom, seun van Antonie Johannes van ZYL (kyk V.64) en Hester Lasea van WIJK.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -04-07-1876 te Steynsburg (SA) (NedGer) met Aletta Johanna (Lettie) LABUSCHAGNE, gebore 06-1860 te Steynsburg, oorlede op -31-01-1892 te Steynsburg, dogter van Jan Harm Hendrik Willem Jacobus LABUSCHAGNE en Maria Magdalena Hester Johanna du PLESSIS.
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -24-04-1893 te Steynsburg (NedGer) met Susanna Lusya Maria VENTER, 16 jaar oud, gebore op -05-02-1877, oorlede op -21-01-1949 te Steynsburg op 71-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Magdalena Hester Johanna (Baby), gebore op -24-08-1886.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -24-11-1902 te Steynsburg met Thomas Johannes FOUCHÉ, gebore ± 1876.
   2.  Hester Lasea, gebore op -07-04-1890.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -15-02-1909 te Steynsburg met Frans Jakob LABUSCHAGNE, gebore ± 1884.
   3.  Antonie Johannes, gebore op -18-01-1892, verm jong ovl.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Anna Sophia Maria, gebore op -24-04-1894 te Steynsburg, oorlede op -03-12-1955 te Aliwa;-Noord op 61-jarige ouderdom.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -16-09-1912 te Steynsburg met Jan Hendrik KNOX, 25 jaar oud, gebore op -11-09-1887 te Potgieterskraal, Steynsburg (SA), oorlede op -30-06-1964 te Seynsburg op 76-jarige ouderdom.
   5.  Elsje Margaretha (Alice), gebore op -19-07-1896 te Steynsburg, oorlede op -02-01-1985 te Steynsburg op 88-jarige ouderdom.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -01-03-1920 te Steynsburg met Johan Jacob ROELOFSE, gebore op -08-01-1921 te Burgersdorp.
   6.  Daniël Petrus (Boet) (kyk VII.110).
   7.  Susanna Lasea Maria (Soes), gebore op -30-03-1901 te teynsburg, oorlede ± 1`973 te Despatch.
Getroud op 23-jarige ouderdom op -06-10-1924 te Steynsburg met Hercules Albertus VILJOEN, gebore ± 1897 te Fouriesburg.
   8.  Michiel Andries (kyk VII.114).
   9.  Antonie Jacob (Jaap) (kyk VII.116).
   10.  Jan Albertus (Dinks) (kyk VII.118).
   11.  Maria Elizabeth, onderwijzeres, gebore op -05-04-1911 te Steynsburg, oorlede op -27-04-2002 te Pretoria op 91-jarige ouderdom, begrawe te Fouriesburg.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -02-01-1933 te Steynsburg met Abraham Paulus (Ampie) VENTER, 27 jaar oud, onderwijzer; schoolhoofd in Pietermaritzburg, gebore op -19-06-1905, oorlede 04-01-181 te Fouriesburg, begrawe te Fouriesburg.
   12.  Antonie Johannes (Toon) (kyk VII.122).

VI.143    Jacob van ZYL (kode: b5.c3.d3.e4.f4.g4), gebore op -13-05-1864, oorlede op -08-07-1910 te Samenkomst, distr. Steynsburg op 46-jarige ouderdom, seun van Antonie Johannes van ZYL (kyk V.64) en Hester Lasea van WIJK.
Getroud in die kerk op -28-05-1803 te Steynsburg met Maria Magdalena Hesther LABUSCHAGNE, gebore ± 1865 te Vlakfontein??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena Hester Johanna (kyk VII.124).
   2.  Hesther Lasea, gebore op -03-02-1886 te ??
Getroud ± 1907 met Jan David van der VIJVER, gebore ± 1884 te ??
   3.  Antonie Johannes (Wikus) (kyk VII.127).
   4.  Jan Harm Hendrik Willem Jacobus, gebore op -18-02-1889 te Steynsburg.
   5.  Jacob (kyk VII.130).

VI.150    Anna Cecilia (Annie) van ZYL, gebore op -23-06-1873 te Vlakfontein, dogter van Antonie Johannes van ZYL (kyk V.64) en Hester Lasea van WIJK.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -21-04-1890 te Steynsburg met Daniel Petrus van ZYL, 19 jaar oud (kyk VI.159).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Jacobus, gebore op -16-10-1892. Gideon was verlamd en kon nauwelijks praten; hij is jong overleden op Zollverein.
   2.  Antonie Johannes (kyk VII.133).

VI.159    Daniel Petrus van ZYL, boer, gebore op -03-06-1870 te ?? Gedoop (NedGeref) op -25-09-1870 te Burgersdorp, Zevenfontein, oorlede op -05-06-1944 op 74-jarige ouderdom. Kocht samen met zijn broer Zollverein in Bethula. Het goed werd verdeeld en Jan Christoffel vernoemde zijn 'plaas' naar zijn vrouw: 'Hestershoek'. Daan bleef hier boeren, voornamelijk met merinoschapen; later nam zijn zoon Antonie Johannes de boerderij over (tot 1964, toen hij de grond aan de regering moest afstaan voor de bouw van de Gariepdam. Seun van Gideon Jacobus van ZYL (kyk V.71) en Hester Hendrina AUCAMP.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -21-04-1890 te Steynsburg met Anna Cecilia (Annie) van ZYL, 16 jaar oud (kyk VI.150).
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder VI.150).
 
VI.169    Gideon Jacobus van ZYL, boer, eerst op... Gebore op -25-10-1904 te Zevenfontein, oorlede op -20-04-1984 op 79-jarige ouderdom, seun van Gideon Jacobus van ZYL (kyk V.71) en Wilhelmina Lodewica de KLERK.
Getroud (1) ± 1928 met Susanna Johanna Adriana COETZER, gebore op -28-10-1910 te Waverley.
Getroud (2) op 64-jarige ouderdom op -21-03-1969 met Maria Elizabeth van der WALT, gebore ± 1909.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Jacobus, gebore op -04-02-1932 te Molteno, oorlede 06-1988 te Molteno??
   2.  Pieter Willem Coetzer, gebore op -30-01-1933 te Molteno.
   3.  Daniël Johan (Danie / Pruim) (kyk VII.137).
   4.  Johannes Frederik (kyk VII.139).
   5.  Wilhelm Lodewicus, gebore op -16-06-1945 te Molteno.
   6.  Maria Louisa, gebore op -29-12-1948 te Molteno.

VI.172    Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3d3.e4.f8.g1), gebore op -06-10-1868, gedoop (Geref) op -22-11-1868 te Burgersdorp, Zevenfontein, oorlede > 1933, seun van Daniël Petrus (Dial) van ZYL (kyk V.74) en Anna Sophia de KOCK.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-10-1888 te Steynsburg (Geref) met Magdalena Sophia BUYS, gebore ± 1872, dogter van Jasper BUYS en Gertruida N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johananna Alida, gedoop (Geref) op -24-11-1889 te Steynsburg.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -25-02-1907 te Steynsburg met Jan Harm van der WALT, gebore ± 1887.
   2.  Daniël Petrus, gebore op -02-08-1891 te Steynsburg.
Getroud ± 1914 te ?? Vrou is Susanna Lasea Maria VENTER, gebore ± 1893.
   3.  Johannes Jacob, gebore op -06-09-1894 te Steynsburg.
   4.  Andries Johannes Harm, gebore op -22-05-1897 te Steynsburg.
   5.  Johannes Christiaan, gebore op -19-07-1899.
   6.  Anna Sophia (kyk VII.151).
   7.  Lasea Christina Fransina, gebore op -08-02-1904.
   8.  Anna Maria, gebore op -08-02-1904.
   9.  Antonie Johannes, gebore op -29-08-1906 te Petrusburg.
   10.  Jasper Lodewyk (kyk VII.155).

VI.180    Andries Johannes Harm van ZYL, gebore op -28-03-1876, gedoop (geref) op -06-04-1876 te Steynsburg, seun van Daniël Petrus (Dial) van ZYL (kyk V.74) en Anna Sophia de KOCK.
Getroud ± 1900 met Johanna Sophia van der WALT, gebore ± 1878.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Hendrina, gebore op -06-04-1899.
   2.  Daniël Petrus, gebore op -23-05-1903 te ??
   3.  Anna Sophia, gebore op -20-02-1906 te Colesberg.
   4.  Johanna Sophia, gebore op -24-09-1910 te ??

VI.182    Antonie Johannes van ZYL (Anthonie Jacobus), gebore op -04-02-1879, oorlede op -11-11-1966 te Molteno op 87-jarige ouderdom. Het huwelijksregister vermeldt: 'Antonie Johannes', terwijl dij in het doopregister als Anthonie Jacobus staat. Hij staat in de famileie bekend als 'oom Hannes' en daarom is deze vorm aangehouden. Seun van Daniël Petrus (Dial) van ZYL (kyk V.74) en Anna Sophia de KOCK.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -14-10-1902 te Steynsburg (Geref) met Maria Magdalena Hester Johanna van ZYL, 18 jaar oud (kyk VII.124).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Petrus, gebore op -31-07-1903, oorlede op -09-04-1966 op 62-jarige ouderdom, ongehuwd.
   2.  Jacob (Japie) (kyk VIII.57).
   3.  Maria Magdelena Hester Johanna (Miemie), gebore op -14-07-1909.
Gebooie op -29-08-1957 te Hartswater, getroud op -08-06-1906 met Jacobus S, dominee.
   4.  Antonie Johannes (Hannes (Kuifie)) (kyk VIII.61).
   5.  Andries Johannes Harm (kyk VIII.63).
   6.  Jan Harm (kyk VIII.65).

VI.183    Daniël Jacobus (Koos) van ZYL, gebore op -24-05-1881, gedoop (Geref) op -10-07-1881 te Steynsburg, seun van Daniël Petrus (Dial) van ZYL (kyk V.74) en Anna Sophia de KOCK.
Getroud ± 1904 met Francina Johanna (Fanny) van ROOYEN, gebore op -14-05-1882, gedoop op -13-08-1882 te Burgersdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Adriana (Anaat), gebore op -06-05-1906 te Molteno, oorlede op -20-07-1974 te Alberton op 68-jarige ouderdom.
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-06-1926 te Germiston met Gerrit Johannes Jacobus van der WESTHUIZEN, 25 jaar oud, gebore op -28-11-1900 te Beaufort-Wes, oorlede op -05-05-1943 te Germiston op 42-jarige ouderdom.
Getroud (2) ± 1945 te ?? Man is Herman COMBRINK, gebore op -04-07-1901, oorlede op -20-08-1963 te ?? op 62-jarige ouderdom.
   2.  Daniël Petrus (Danie) (kyk VII.164).
   3.  Sophia Anna (Pop), gebore op -16-05-1912.
Getroud ± 1935 te ?? Man is Piet OLIVIER, gebore ± 1910 te ??
   4.  Hendrik Petrus (kyk VII.168).

VI.187    Daniël Petrus van ZYL, gebore op -12-07-1871 te Middelburg, seun van Frederick Johannes van ZYL (Frederick Jacobus) (kode: b5.c3.d3.e4.f9) (kyk V.76) en Hester Sophia van der WALT.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -17-02-1890 te Middelburg (Geref) met Lasea Christina van der WALT, gebore ± 1872 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth, gebore op -12-01-1891.

VI.189    Izak David Johannes van ZYL, veeboer, gebore op -15-07-1873, oorlede op -31-08-1901 te ?? op 28-jarige ouderdom, begrawe te Middelburg, hier staat een monument, waarop zijn naam, seun van Frederick Johannes van ZYL (Frederick Jacobus) (kode: b5.c3.d3.e4.f9) (kyk V.76) en Hester Sophia van der WALT.
Getroud te ?? Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -06-04-1891 te Venterstad (Geref) met Hester Sophia VORSTER, 16 jaar oud, gebore op -21-03-1875 te Venterstad, gedoop op -04-04-1875 te Middelburg, oorlede op -04-08-1945 te Middelburg op 70-jarige ouderdom, dogter van Pieter Willem VORSTER en Huibreg Johanna KRUGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Huibrecht Johanna, gebore ± 1893.
   2.  Hester Sophia, gebore op -13-11-1894 te Droogefontein.
   3.  Pieter Willem, gebore ± 1895 te Droogefontein, verm. jong overleden.
   4.  Izak Dawid Johannes (kyk VII.173).
   5.  Lasea Christina, gebore ± 1900 te Droogefontein.
   6.  Frederik Johannes, gebore 07-1901, oorlede op -09-05-1904 te Ruigtevlei.

VI.191    Frederik Johannes van ZYL, gebore op -13-11-1878, seun van Frederick Johannes van ZYL (Frederick Jacobus) (kode: b5.c3.d3.e4.f9) (kyk V.76) en Hester Sophia van der WALT.
Getroud ± 1895 met Maraia Magdalena Hesther Johanna KRUGER, gebore ± 1878.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Petrus, gebore op -03-06-1896 te Venterstad.
   2.  Johannes Hendrik Petrus, gebore op -13-02-1898, gedoop (Geref) op -20-03-1898 te Venterstad.

VI.193    Gideon Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e2.f1.g1), gebore op -30-12-1851, gedoop 29-02-1859 te Harrismith, oorlede op -26-02-1907 te Standerton op 55-jarige ouderdom, seun van Willem Frederik Johannes Jacobus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d4.e2.f1) (kyk V.92) en Maria Nicolina JANSE.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -15-11-1880 te Ficksburgh, OVS met Maria Nicolasina PIENAAR, 19 jaar oud, gebore op -07-09-1861 te ?? Dogter van Jacob PIENAAR en Maria Elisabeth JANSE van RENSBURG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Frederik Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -24-08-1881 te Ficksburg.
   2.  Jacob Jacobus van ZYL, gebore op -20-08-1883 te Brakpan, Transvaal (SA).
   3.  Charl Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -13-06-1888 te ??

VI.210    Willem Frederik Johannes Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e2.f3.g4), gebore op -15-01-1874, gedoop op -10-06-1874 te Winburg (getuies: Willem Adrian Nieman & Willem Frederik Johannes Jacobus van Zijl & Maria Niklasina Janse van Rensburg), oorlede op -04-04-1964 op 90-jarige ouderdom, begrawe te Frankfort, seun van Gideon Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2.f3) (kyk V.96) en Anna Susanna KROUKAMP (Kraukam / Krijnauw).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -04-01-1898 te Frankfort met Susanna Cornelia Magdalena ERASMUS, 32 jaar oud, gebore op -06-08-1865, oorlede op -07-09-1964 op 99-jarige ouderdom, begrawe te Frankfort.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Magdalena, gebore ± 01-1901 te ?? Oorlede op -29-01-1901 te Standerton, overleden in het Standerton concentratiekamp.
   2.  Gideon Jacobus (kyk VII.183).

VI.219    Christoffel Daniël Petrus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e2.f4.g4), gebore ± 1871, oorlede op -09-04-1893 te 'Kruitfontein', distr. Heilbron, seun van Christoffel Daniël Petrus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e2.f4) (kyk V.98) en Elizabeth Aletta Catharina VERMAAK.
Getroud in die kerk ± 1896 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1873.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Susanna Magdalena, gebore ± 1898 te ??
   2.  Christoffel Daniël Petrus, gebore ± 1899.
   3.  Elizabeth Aletta Catharina, gebore ± 1901 te ??

VI.221    Willem Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f1.g1), gebore op -22-03-1853, oorlede ± 1936 te Valkenburg, begrawe te Riversdale, seun van Willem Jacobus (Platwillem) van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f1) (kyk V.103) en Sophia Elizabeth Johanna CRONJÉ.
Getroud ± 1872 te Albertina?? Vrou is Jacoba Hendrika Berendina OOSTHUIZEN, gebore op -28-12-1852 te Albertina, oorlede op -19-10-1931 te Albertina op 78-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Jacobus (kyk VII.188).
   2.  Jacobus Hendrikus (Oosthuizen) (kyk VII.190).
   3.  Daniel Christian (Kruppel Danie) (kyk VII.192).

VI.241    Willem Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f4.g2), gebore op -04-05-1862, gedoop op -06-07-1862 te Riviersonderend, oorlede op -16-01-1945 te Albertinia op 82-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f3) (kyk V.108) en Jacomina Johanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -05-10-1886 te Riviersonderend met Maria Johanna Hendrika STADTLER, 17 jaar oud, gebore op -26-02-1869 te ?? Oorlede op -17-04-1967 te Albertinia? op 98-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan Jacobus, gebore op -05-08-1887, gedoop op -02-10-1887 te Rieviersonderend.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -29-01-1918 te Albertina met Alberta Wilhelmina van ZYL, gebore ± 1889 te v Snipfontein, distr. Swellendam.
   2.  Susara Magdalena (kyk VII.196).
   3.  Jan Hendrik Ernst (Erens) (kyk VII.197).
   4.  Maria Johanna Hendrika, gebore op -03-09-1897, gedoop op -02-12-1897 te Riviersonderend.

VI.243    Hendrik OOSTHUYSEN (van Zyl), gebore op -07-10-1865, gedoop op -19-11-1865 te Riviersonderend, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f3) (kyk V.108) en Jacomina Johanna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -09-01-1894 te Riviersonderend met Magdalena Alberta Salomina OOSTHUISEN, gebore ± 1867 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan Jacobus van ZYL, gebore op -28-12-1895, gedoop op -17-11-1895 te Riviersonderend.
   2.  Ambrentia Catharina van ZYL, gebore op -04-06-1897, gedoop op -19-12-1897 te Riviersonderend.

VI.246    Gideon Philip van ZYL (Gideon Philippus) (kode: b5.c3.d4.e4.f4.g5), gebore op -26-03-1870, gedoop op -03-07-1870 te Riviersonderend, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f3) (kyk V.108) en Elizabeth Anna JANSSE van RENSBURG.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -01-09-1896 te Riviersonderend met Cornelia Frederika Magdalena van ZYL, 19 jaar oud (kyk VI.303).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Betsie Alida, gebore op -26-06-1897, gedoop op -01-08-1897 te Riviersonderend.
   2.  Christiaan Jacobus, gebore op -18-06-1899, oorlede op -18-10-1977 te Allanridge, Oranje Vrijstaat op 78-jarige ouderdom.

VI.272    Jacobus Lodewicus van ZYL (kode: b5.c3.d4.e4.f7.g3), gebore op -15-07-1878, gedoop op -08-09-1878 te Riviersonderend, seun van Jacobus Lodewicus van ZIJL (kode: b5.c3.d4.e4.f7) (kyk V.117) en Maria Elizabeth JANSE van RENSBURG.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Vrou is Hester Helena van RENSBURG, gedoop op -08-09-1878 te Riviersonderend.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dolly, gebore ± 1903 te ??
   2.  Hettie, gebore ± 1904 te ??
   3.  Willem, gebore ± 1906 te ??
   4.  Emma, gebore ± 1908 te ??
   5.  Jacob Johan (Japie) (kyk VII.208).
   6.  Jacobus, gebore ± 1910 te ??

VI.283    Petrus Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d7.e4.f3.g1), gebore op -16-06-1856 te 'Horingfontein', distr. Riversdale, gedoop op -31-08-1856 te Riviersonderend, seun van Jacobus Albertus van ZIJL (kode: b5.c3.d7.e4.f3) (kyk V.237) en Petronella Johanna van ZIJL (kyk V.129).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -27-01-1879 te Riviersonderend met Susanna Johanna JANSE van RENSBURG, gebore ± 1858 te 'Klipdrift', distr. Riversdale.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsabe Maria, gebore op -25-07-1880, gedoop op -12-09-1880 te Riviersonderend.
   2.  Philip Rudolf, gebore ± 1886 te Riviersonderend, gedoop op -27-06-1886 te Riviersonderend.
   3.  Petrus Jacobus, gebore op -29-07-1889 te Riviersonderend, gedoop op -08-12-1889 te Riviersonderend.
   4.  Jacobus Albertus Marthinus, gebore op -11-08-1890, gedoop op -07-12-1890 te Riviersonderend.
   5.  Hendrik JANSE van RENSBURG van ZYL, gebore op -14-01-1893, gedoop op -12-03-1893 te Riviersonderend.
   6.  David Benjamin, gedoop op -11-02-1894 te Riviersonderend.
   7.  Petronella Johanna, gebore op -22-03-1896, gedoop op -06-05-1896 te Riviersonderend.

VI.300    Antony van ZYL (kode: b5.c3.d5.e4.f4.g2), gebore op -31-07-1866, gedoop op -11-04-1869 te Riversdal, seun van Marthinus Stefanus van ZYL (kode: b5.c3.d5.e4.f4) (kyk V.132) en Elizabeth Alida de la FONTAINE.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -23-06-1896 te Riviersonderend met Gerbrechta Christina Frederika de JAGER, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Marthinus Stephanus, gebore op -23-03-1897, gedoop op -09-05-1897 te Riviersonderend.

VI.303    Cornelia Frederika Magdalena van ZYL, gebore op -09-03-1877, gedoop op -22-04-1877 te Riversdal, dogter van Marthinus Stefanus van ZYL (kode: b5.c3.d5.e4.f4) (kyk V.132) en Elizabeth Alida de la FONTAINE.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -01-09-1896 te Riviersonderend met Gideon Philip van ZYL (Gideon Philippus), 26 jaar oud (kyk VI.246).
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder VI.246).
 
VI.307    Catharina Gesina van ZYL, gebore op -18-03-1871 te Calvinia, Noordkaap (SA), gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes (SA), oorlede op -01-01-1958 te Alheit, Kakamas (SA) op 86-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk V.137).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -26-08-1888 te Kenhardt met Johannes Jacobus Laubscher van ZYL, 21 jaar oud, boer op Zand- en Zittersvlei, gebore op -09-07-1867, gedoop op -22-09-1867 te Calvinia, oorlede op -29-04-1959 op 91-jarige ouderdom, woont Kakamas, seun van Lucas Christoffel van ZIJL, boer op Zand- en Zittersvlei, en Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika Magdalena (Nelie), gebore op -07-07-1890, gedoop (NG) op -10-08-1890 te Kenhardt, oorlede op -13-01-1985 op 94-jarige ouderdom.
Getroud ± 1911 met Jacobus LOUW, gebore ± 1888.
   2.  Elizabeth Christina Frederika (Bettie), gebore op -12-10-1891, gedoop (NG) op -03-07-1892 te Kenhardt, oorlede op -15-08-1979 op 87-jarige ouderdom.
Getroud ± 1915 met Albertus Barend Johannes RAS, gebore ± 1889.
   3.  Catharina Gesina (Tienie), gebore op -06-09-1893 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -08-07-1894 te Kenhardt, oorlede op -19-08-1980 op 86-jarige ouderdom.
Getroud ± 1914 met Christoffel Hendrik van WIJK, gebore ± 1891.
   4.  Johanna Susanna Elizabeth (Hannie), gebore op -08-07-1895, gedoop (NG) op -25-08-1895 te Kenhardt, oorlede op -17-07-1986 op 91-jarige ouderdom.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -15-06-1915 met Louis Christiaan van WIJK, gebore ± 1983.
   5.  Lucas Christoffel (Loet), gebore op -10-04-1897 te Zandvlei, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -10-04-1898 te Kenhardt, oorlede op -25-06-1972 op 75-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -13-10-1919 met Hester Josina Christina NEL, gebore ± 1899.
   6.  Jacoba Johanna (Kotie), gebore op -14-05-1899 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-09-1899 te Kenhardt, oorlede op -16-03-1988 op 88-jarige ouderdom.
Getroud ± 1922 met Izak VIVIER, gebore ± 1897.
   7.  Johannes Jacobus Loubser (Jan Baai) (kyk VII.231).
   8.  Petronella Johanna (Donsie), gebore op -06-08-1903, gedoop (NG) op -10-02-1903 te Kenhardt.
   9.  Willem Adriaan Frederik, gebore op -29-08-1904 te Kenhardt? (kerkverband: NG) (getuies: Willem Adriaan Frederik van Zyl & Anna Wilhelmina Basson), oorlede op -29-08-1971 op 67-jarige ouderdom.
Getroud ± 1930 met Gesina Christina van WYK, gebore ± 1906.
   10.  Maria Johanna Gertruida (Mieta), gebore op -18-08-1906, gedoop (NG) op -20-01-1907 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Petronella Johanna van Zyl), oorlede op -11-08-1995 op 88-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -05-09-1926 met Willem Adriaan NEL, gebore ± 1904.
   11.  Jacobus Johannes (Koolman), gebore op -18-10-1908 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-01-1908 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Elizabeth Susanna Fredrika van Zyl), oorlede op -03-09-1999 op 90-jarige ouderdom.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -02-10-1939 met Janetta Sophia HENDRIKSE, gebore ± 1910.
   12.  Gert Marthinus (Gertjie), gebore op -10-03-1911 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -23-04-1911 te Kenhardt (getuies: Jacobus Gideon Louw & Cornelia Fredrieka Magdalena van Zyl), oorlede op -26-11-1992 op 81-jarige ouderdom.
Getroud ± 1937 met Margrietha du PLESSIS, gebore ± 1914.

VI.308    Jacobus Johannes Andries van ZYL, gebore op -12-10-1873, gedoop op -28-02-1875 te Calvinia, seun van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk V.137).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -11-03-1895 te Calvinia met Gerrida Margaretha Willemina Jacoba Maria NEL, 22 jaar oud, gebore op -17-07-1872 te ?? Gedoop op -29-12-1872 te Calvinia, Namakwa, Northern Cape, dogter van Willem Petrus NEL en Maria Margaretha VISAGIE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha, gebore op -08-10-1897, gedoop op -25-09-1898 te Brandvlei, Namakwa, Northern Cape.
   2.  Petrus Johannes, gebore op -28-04-1901, gedoop op -16-11-1902 te Brandvlei (getuies: Margaretha van Zyl, Gideon Johannes van Zyl & Anna Catharina S. van Zyl).
   3.  Johanna Catharina (kyk VII.245).

VI.310    Johannes Petrus (Johan) van ZYL, gebore op -26-11-1878 te Brakboseiland, Benede Oranje, gedoop op -29-02-1880 te Calvinia, oorlede op -10-11-1941 te Benede Oranje, Northern Cape op 62-jarige ouderdom, seun van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk V.137).
Getroud in die kerk ± met Johanna Cornelia Wilhelmina VERMEULEN, gebore op -08-03-1888 te Hanover NC, dogter van Barend Johannes VERMEULEN en Hester Catharina HATTINGH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika Magdalena, gebore op -17-11-1921.
   2.  Jacobus Johannes Andries, gebore op -17-10-1923, oorlede op -20-04-2004 te Vereniging, Sedibeng, Gauteng op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1970 met Magdalena Paula van ZYL? Gebore op -08-04-1948 te ??
   3.  Jan Johannes Petrus, gebore op -08-01-1926, oorlede op -29-05-1988 te Keimoes, Benede Oranje op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1952 te ?? Vrou is Maria Martha Margaretha BRAND, gebore op -20-10-1929 te ??
   4.  Hester Cathrina Wilhelmina, gebore op -24-02-1929 te ??
   5.  Philippus Johannes Andries, gebore op -10-11-1930 te ??

VI.314    Petronella Johanna Frederika Magdalena van ZYL, gebore op -09-12-1884 te Middelpos, Calvinia, gedoop op -26-04-1885 te Carnarvon, dogter van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL (kyk V.137).
Getroud in die kerk ± 1907 te ?? Man is Johannes Petrus Mostert van ZYL, gebore op -28-03-1887 te Bowesdorp, gedoop op -04-09-1887 te Namakwaland, seun van Adriaan Pieter van ZYL en Huibrecht Magdalena MOSTERT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika Magdalena, gebore op -29-06-1912 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is Barend Jacobus BUYS, gebore op -03-12-1905 te ?? Gedoop op -14-01-1906 te Upington, oorlede op -21-03-1977 te Upington op 71-jarige ouderdom, begrawe te Upington, seun van Stefanus Johannes BUYS en Helena Catharina van NIEKERK.
   2.  Bregge, gebore op -03-11-1913 te Kakamas, Benede Oranje, North Cpae (SA).
   3.  Judith, gebore ± 1914 te ??
   4.  Jacobus (Koos), gebore ± 1915 te ??
   5.  Adriaan Pieter (Attie), gebore op -16-01-1916 te ??
   6.  Martinus (Martiens), gebore ± 1917 te ??
   7.  Jan (Bokkop), gebore ± 1918 te ??
   8.  Johanna, gebore ± 1924 te ??

VI.315    Jesaias Philippus Petrus SNYMAN, gebore op -20-12-1860 te Ladismith, oorlede op -23-01-1942 te Muurtjieskraal, Ladismith op 81-jarige ouderdom, seun van Esias Frederik Johannes SNYMAN (kyk V.140) en Anna Maria VOSLOO.
Getroud in die kerk ± 1896 te ?? Vrou is Emmarentia Cornelia S.J. van ZYL, gebore op -26-09-1877 te Karoo?? Oorlede op -24-06-1966 te Karoo op 88-jarige ouderdom, begrawe te Miertjies Kraal, Karoo, Riversdale (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Catharina Frederika, gebore ± 1898 te ??
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is Hendrik J van ZYL, gebore ± 1898 te ??

VI.357    Frederik Jacobus van ZYL, gebore ± 1854 te ?? Seun van Andries Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f2) (kyk V.164) en Johanna Elizabeth BOTHMA.
Getroud in die kerk (1) op -08-05-1882 te Ladismith Kp met Susanna Elizabeth van der VYVER, gebore ± 1865 te ?? Oorlede ± 1886 te ??`.
Getroud in die kerk (2) op -15-01-1889 te ?? Vrou is Maria Wilhelmina de WIT, gebore ± 1857 te v Grootrivier, distr. Ladismith.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Andries Johannes, gebore op -09-09-1889, gedoop op -12-01-1890 te Ladismith Kp.
   2.  Maria Magdalena, gebore op -08-02-1891, gedoop op -02-04-1891 te Ladismith Kp.
   3.  Johanna Elizabeth, gebore op -17-09-1892, gedoop op -06-11-1892 te Ladismith Kp.
   4.  Christoffel Frederik, gebore op -09-09-1894, gedoop op -07-10-1894 te Ladismith Kp.
   5.  Catharina Margaretha, gebore op -20-09-1896, gedoop op -01-11-1896 te Ladfismith Kp.

VI.361    Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -25-12-1864, gedoop op -26-03-1865 te Ladismith Kp, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f4) (kyk V.168) en Hester Catharina OOSTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-12-1891 te Kenhardt met Elizabeth Gertruida LOURENS, gebore ± 1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Jacobus, gebore op -12-09-1892, gedoop op -02-10-1892 te Kenhardt.
   2.  Hester Catharina, gebore op -28-06-1896 te 'Holbaskolk', distr. Kenhardt, gedoop op -06-09-1896 te Kenhardt, oorlede op -17-09-1974 te 'Rosynebos', distr. Kenhardt op 78-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -29-04-1918 te Kenhardt met Johannes Jacobus BRUWER, boer, distr. Williston, gebore ± 1889 te ??

VI.367    Johanna Christina van ZYL, gebore op -05-02-1872, gedoop op -25-07-1872 te Victoria-Wes, oorlede op -30-07-1931 te Inhoek, Witbooisvlei, Gideon (Nam) op 59-jarige ouderdom, dogter van Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f4) (kyk V.168) en Martha Hester Jacoba du PLESSIS.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -25-11-1889 te Kenhardt met Gerrit Johannes van ZYL, 25 jaar oud, gebore op -06-05-1864 te Ladismith, Western Cape, gedoop op -02-10-1864 te Ladismith (getuies: Lodewyk Johannes Hermanus Potgieter, Dina Carolina van Zyl & Johannes Paulus Nel), oorlede op -04-12-1913 te Kabas, Kenhardt op 49-jarige ouderdom, seun van Jacobus Johannes (A) van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Dorothea Regina NEL.
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -13-09-1915 te Kenhardt met Johannes Frederik David COETZEE, 33 jaar oud, gebore op -22-12-1881 te ?? Oorlede op -15-08-1959 te Mariental (Nam) op 77-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Hester Jacoba, gebore op -03-12-1890 te ?? Gedoop op -22-02-1891 te Kenhardt.
   2.  Dorothea Johanna Nel, gebore op -03-11-1893, gedoop op -01-04-1894 te Kenhardt.
   3.  Jacobus Johannes Andries, gebore op -28-11-1895, gedoop op -06-09-1896 te Kenhardt.
   4.  Frederick Jacobus, gebore op -30-03-1898, gedoop op -03-05-1898 te Kenhardt (getuies: Gerhardus Jacobus van Zyl; Aletta Johanna Hough; Michiel Nicolaas Hough & Cornelia Frederika Magdalena van Zyl).
   5.  Johanna Christina, gebore op -21-05-1899, gedoop op -14-01-1900 te Kenhardt (getuies: Andries Johannes van Zyl & Margaritha Johanna Engels).
   6.  Gert Johannes (kyk VII.277).
   7.  Cornelia Johanna Frederika, gebore op -03-10-1906 te ?? Gedoop op -07-07-1907 te Kakamas.
   8.  Frederik Jacobus, gebore op -20-10-1909, gedoop op -01-05-1910 te Kenhardt.

VI.377    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6.g2), gebore op -29-09-1865, gedoop op -12-11-1865 te Ladismith Kp, oorlede op -15-08-1940 te Windhoek (Namibië) op 74-jarige ouderdom, seun van Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6) (kyk V.172) en Magdalena Catharina van SCHALKWYK.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -21-10-1889 te Prieska met Helena Wilhelmina THIRION, gebore ± 1861 te Piketberg, oorlede op -04-12-1902 te Griekwaland, dogter van Christiaan Rudolph Jacobus THIRION en Johanna Adriana ROSSOUW.
Getroud in die kerk (2) ± 1906 te ?? Vrou is Hester Helena JANSEN van RENSBURG, gebore op -17-03-1887 te ?? Dogter van Albertus Gerhardus JANSEN van RENSBURG en Martha Geertruyda JANSE van RENSBURG.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Petrus Willem (kyk VII.281).
   2.  Christiaan Rudolf Jacobus, gebore op -19-01-1895, gedoop op -03-05-1895 te Kenhardt.
   3.  Johanna Adriana, gebore op -15-09-1898 te ??
   4.  Helena Magdalena, gebore op -02-12-1900 te ??
   5.  Helena Wilhelmina, gebore op -16-11-1902 te ??
Uit die tweede huwelik:
   6.  Martha Gertruida, gebore op -02-09-1908, oorlede op -25-12-1949 te Pioniers Park, Windhoek (Nambië) op 41-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1928 te ?? Man is Johannes Lodewijk (Hansie) FOURIE, gebore op -01-05-1904, oorlede op -21-01-1987 te Karasburg (Namibië) op 82-jarige ouderdom.
   7.  Cornelia Elizabeth (Nelie), gebore op -11-11-1909, oorlede op -02-12-1997 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is BRUWER.
   8.  Albertus Gerthardus ('oom Alla') (kyk VII.291).
   9.  Hester Helena, gebore op -28-11-1915 te ?? Oorlede op -11-02-1973 te (Namibië) op 57-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1938 te ?? Man is Frederik Christoffel FOURIE, gebore op -11-02-1910 te ?? Oorlede op -16-05-1996 te (Namibië) op 86-jarige ouderdom.
   10.  Cornelius Theodorus ('CT'), gebore op -24-10-1917 te ?? Oorlede op -25-08-1991 te ?? op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1947 te ?? Vrou is Anna Susanna de JAGER, gebore op -17-12-1925 te ?? Oorlede op -06-12-1993 te ?? op 67-jarige ouderdom.
   11.  Louisa Johanna (Lou), gebore op -02-05-1919 te ?? Oorlede op -14-06-2007 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is James Philip RICHARDS, gebore op -10-10-1919 te ??
   12.  Frederick Jacobus (Frik), gebore op -04-06-1924 te ?? Oorlede op -07-09-2003 te ?? op 79-jarige ouderdom.
   13.  Jacobus Johannes (Kotie), gebore op -18-04-1928 te ?? Oorlede op -07-06-1932 te ?? op 4-jarige ouderdom.

VI.381    Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6.g4), gebore op -04-06-1872, gedoop op -27-03-1873 te Victoria-Wes, seun van Pieter Willem van ZYL (kode: b5.c3.d6.e4.f6) (kyk V.172) en Magdalena Catharina van SCHALKWYK.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -21-12-1891 te Prieska met Petronella Hermina MYBURG, gebore ± 1874 te v Bloubos, distr. Prieska.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Petronella Francina, gebore op -25-09-1892 te 'Haksteen', distr. Victoria-Wes.
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -19-10-1894 te 'Haksteen', distr. Victoeria-Wes, gedoop op -28-04-1895 te Prieska.
   3.  Petronella Wilhelmina, gebore op -07-08-1897, gedoop 03-120-1897 te Prieska.
   4.  Pieter Willem (kyk VII.304).

VI.392    Johannes Willem van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e6.f4.g2), gebore op -29-07-1861, gedoop op -06-10-1861 te Ladismith Kp, seun van Izaak Petrus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e6.f4) (kyk V.185) en Helena Suzanna Christina van WIJK.
Getroud in die kerk ± 1885 te ?? Vrou is Carolina Françina van VOLLENHOVEN, gebore ± 1863.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Willem (kyk VII.306).

VI.395    Gerrit Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e6.f4.g4), gebore op -27-11-1865, gedoop op -13-05-1866 te Ladismith Kp, oorlede op -23-06-1942 te Clarens, Oranje Vrijstaat op 76-jarige ouderdom, begrawe te 'Naauwpoort', farm graveyard, Bethlehem, distr. Ornage Free State (SA), seun van Izaak Petrus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e6.f4) (kyk V.185) en Helena Suzanna Christina van WIJK.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -24-06-1890 te Bethlehem, Free State met Susara Johanna Magdalena du PLESSIS, 15 jaar oud, gebore op -10-12-1874 te Ladybrand, Oranje Vrijstaat (ZA), oorlede op -24-01-1929 te Clarens, Oranje Vrijstaat (ZA) op 54-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susara Johanna Magdalena, gebore op -06-12-1899 te Kestell, Oranje Vrijstaat (ZA), oorlede op -13-11-1979 te Durban, Natal (SA) op 79-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is Karel P J NEL, gebore op -15-12-1897 te ?? Oorlede op -18-10-1975 te Durban, Natal (SA) op 77-jarige ouderdom.
   2.  Gerbregt Elizabeth, gebore op -30-08-1902 te Kestell, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede 1966 te Ladysmith, Natal.
Getroud in die kerk ± 1925 te ?? Man is Paul Machiel BESTER, gebore op -08-06-1898 te ?? Oorlede op -16-06-1969 te Ladysmith, Natal (SA) op 71-jarige ouderdom.
   3.  Gert Johannes (kyk VII.312).
   4.  Andrias Johannes Stephanus, gebore ± 1908 te Kestell, Oranje Vrijstaat, oorlede te Durban, Natal.
Getroud in die kerk (1) ± 1933 met Violet KURTAIN, gebore ± 1910 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1942 te ?? Vrou is Gertina VERMAAK, gebore ± 1911 te ??
   5.  Johannes Willem (Hans) (kyk VII.317).
   6.  Pieter Jacobus (kyk VII.319).
   7.  Johanna Helena Christina (Hannie), gebore op -04-02-1918 te Kestell, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -08-04-1992 te Welkom, Oranje Vrijstaat op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1941 te ?? Man is Joseph Cornelius (Joe) BROOKS, gebore ± 1916 te ?? Oorlede 1947 te Bethlehem.
   8.  Daniël Jacobus Stephanus (kyk VII.323).
   9.  Hester, gebore ± 1921 te ??

VI.413    Johannes Jacobus Marthinus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g1), gebore op -06-02-1901, oorlede 1986, seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud in die kerk ± 1927 te ?? Vrou is Christina Maria van der MERWE, gebore ± 1903 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Maria, gebore op -08-03-1927 te ?? Oorlede 12-1992.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -04-12-1946 te ?? Man is Alfonso van AARD SMIT, gebore ± 1925.
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -21-10-1953 te ?? Man is Johannes Christian Petrus (Jan Tos) SMIT, 38 jaar oud, gebore op -07-07-1915 te ??
   2.  Johannes Jacobus Marthinus (Basie) (kyk VII.329).
   3.  Koosie, gebore op -02-05-1930 te ?? Oorlede op -21-05-1930 te ??, 19 dae oud.
   4.  Jacobus Alwyn (kyk VII.332).

VI.415    François Daniël (Francie) du TOIT van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g2), gebore op -20-02-1902 te ?? Oorlede op -27-01-1971 te ?? op 68-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud in die kerk ± 1927 met Isabella Paulina Frederika van LOGGERENBERG, gebore ±, oorlede op -25-09-1983 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacobus Marthinus (Bachus) van ZYL (kyk VII.334).

VI.422    Gerrit Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g6), gebore op -07-10-1907 te ?? Oorlede op -13-05-1972 te ?? op 64-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -02-11-1935 te Cape Town (SA) met Margaret Anderson Martin (Meg) MURRAY, 25 jaar oud, gebore op -08-02-1910 te Montagu, Cape province (SA), oorlede op -01-12-1992 te Constantia, Cape Town (SA) op 82-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Robert John (kyk VII.336).
   2.  Johannes Jacobus Marthinus (Boetie) (kyk VII.338).
   3.  Gerrit Johannes (kyk VII.340).

VI.426    Gideon Johannes (Giepie) van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g8), gebore op -02-01-1911 te ?? Seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud in die kerk ± met Susanna Maria (Marie) de KOCK, gebore op -01-03-1914 te Oudtshoorn, oorlede op -06-01-1977 te Belville op 62-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anmar, gebore op -08-04-1941 te ??
Getroud in die kerk ± 1963 te ?? Man is James SLEIGH, gebore op -25-07-1937 te ??
   2.  Johannes Jacobus Marthinus (kyk VII.344).
   3.  Albertus Jacobus (kyk VII.346).

VI.428    Dirk Johannes Albertus (Dirkie) van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g9), gebore op -11-11-1912 te Vanzylsdamme, Ladismith, Weskaap, oorlede op -14-08-1988 te Belville op 75-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud in die kerk (1) ± 1937 te ?? Geskei ± 1945 te ?? Vrou is Barbara BOTHA, gebore ± 1914 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1946 te ?? Vrou is Sara Wilhelmina (Sella) BURGER, gebore op -30-03-1922 te Worcestor (SA).
Uit die tweede huwelik:
   1.  Johannes Jakobus Marthinus (Hannes), gebore op -15-05-1947 te Empangeni, Kwazula-Natal (SA).
   2.  François (kyk VII.349).
   3.  Alwyn Petrus (kyk VII.351).

VI.431    Jacobus Johannes Wynand (Kobus) van ZYL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8.g10), Prof. Gebore op -02-02-1921 te ?? Oorlede op -16-08-1995 te ?? op 74-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus Marthinus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d6.e10.f8) (kyk V.223) en Aletta Elsje du TOIT.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -18-10-1947 te Graaff-Reinet met Lorna MINNAAR, 22 jaar oud, gebore op -23-02-1925 te ?? Oorlede op -30-11-2010 te ?? op 85-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje Anne, gebore op -25-05-1951 te ??
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -02-12-1972 te ?? Man is Adriaan Marthinus (Riaan) KRUGER, 23 jaar oud, gebore op -17-07-1949 te ??
   2.  Marthinus Johannes Jacobus (kyk VII.355).
   3.  Denise, gebore op -18-08-1954.
Getroud in die kerk ± met Michael Carl BOUTALL, gebore ±.
   4.  Jacobus Eduard (Ottie) (kyk VII.359).

VI.433    Petrus Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e4.f13.g1), gebore op -19-04-1870, gedoop op -10-07-1870 te Riviersonderend, oorlede op -06-11-1942 te Blombos op 72-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e4.f13) (kyk V.253) en Jacoba Elisabeth BRESSLER.
Getroud in die kerk ± 1895 te ?? Vrou is Catharina Johanna van WYK, gebore ± 1872 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Christina, gebore op -09-12-1896 te ?? Gedoop op -09-12-1896 te Riversdale, oorlede op -25-06-1971 te ?? op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Carel Marthinus LOTZ, gebore op -14-04-1878 te ?? Oorlede op -17-11-1959 te ?? op 81-jarige ouderdom.

VI.435    Johannes August van ZYL (kode: b5.c3.d7.e4.f13.g2), gebore op -25-09-1873 te Riversdale, gedoop op -25-12-1873 te Riviersonderend, oorlede op -04-10-1953 te Cape Town op 80-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e4.f13) (kyk V.253) en Jacoba Elisabeth BRESSLER.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -25-03-1903 te Riviersonderend met Cornelia Dorothea PRETORIUS, 19 jaar oud, gebore op -06-06-1883 te Heidelberg (SA), oorlede op -21-03-1964 te Brooklyn op 80-jarige ouderdom, dogter van Pieter George PRETORIUS en Elizabeth Catharina HOFFMAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan Jacobus (kyk VII.363).

VI.441    Christiaan Jacobus van ZYL, gebore op -17-05-1883 te Riversdal, oorlede op -29-07-1968 te Riversdale op 85-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e4.f13) (kyk V.253) en Jacoba Elisabeth BRESSLER.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Vrou is Wilhelmina Susanna Jacoba BRESLER, gebore op -15-05-1893 te Riversdale, Cape Colony (SA), gedoop op -17-09-1893, oorlede op -05-02-1990 te Riversdale op 96-jarige ouderdom, van Blombosfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Wilhelmina Susanna Jacoba, gebore op -05-08-1915 te ??
Getroud in die kerk ± 1937 te ?? Man is Jan Hendrik van NOORDWIJK, gebore op -13-01-1890 te Riversdale, oorlede op -24-01-1962 te Riversdale op 72-jarige ouderdom.
   2.  Johannes, gebore 1929 te Riversdale, oorlede 1996 te Riversdale.

VI.457    Jan Wichard van ZYL (kode: b5.c9.d14.e3), boer op Barkly-Oos, gebore op -07-09-1861, gedoop op -22-12-1861 te Dordrecht, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-11-1881 te Lady Grey met Johanna Regina Catharina HENNING, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes Albertus, gebore op -23-12-1882, gedoop op -11-02-1883 te Barkly-Oos (getuies: Johannes Gerhardus Petrus Henning,).
   2.  Johanna Regina Catharina, gebore op -18-01-1884, gedoop op -26-10-1884 te Kokstad.
   3.  Lettie Dorothea, gebore op -01-02-1892, gedoop op -05-06-1892 te Barkly-Oos.

VI.459    Jacobus Albertus van ZYL, boer op Ruthven, distr. Barkly-Oos, gebore op -24-09-1863, gedoop op -06-12-1863 te Dordrecht, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-02-1885 te Dorcdrecht met Elsie GREYLING, 21 jaar oud, gebore op -19-05-1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  N.N. Gebore ± 1886, oorlede ± 1886.
   2.  Jacobus Albertus, gebore op -25-04-1887, gedoop op -04-09-1887 te Barkly-Oos.
   3.  Arnoldus Jacobus, gebore op -20-09-1889, gedoop op -15-09-1890 te Barkly-Oos.
   4.  Maggel Maria, gebore op -03-07-1891, gedoop op -01-11-1897 te Berkly-Oos.
   5.  Cornelia Elizabeth, gebore op -26-08-1892, gedoop op -06-11-1892 te Barkly-Oos.
   6.  Ella Johanna, gebore op -22-07-1894, gedoop op -06-12-1894 te Barkly-Oos.
   7.  Anna Jacoba, gebore op -02-04-1896, gedoop op -05-07-1896 te Barkly-Oos.
   8.  Nicolaas Johannes, gebore op -21-07-1897, gedoop op -12-12-1897 te Barkly-Oos.
   9.  Johanna Aletta Sophia, gebore op -26-04-1899, gedoop op -02-07-1899 te Barkly-Oos.
   10.  Gerbrecht Johanna, gebore op -02-09-1901, gedoop op -31-01-1902 te Barkly-Oos.
   11.  Bernardus Mattheus Johannes, gebore op -23-02-1903, gedoop op -03-05-1903 te Barkly-Oos.
   12.  Oloff Abraham, boer, gebore ± 1906 te Eedenburg, oorlede op -19-04-1957 te Eedenburg.

VI.462    Nicolaas Johannes van ZYL, boer op Audley Court, distr, Barkly-Oosx, gebore op -08-09-1867, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk ± 1906 te Barkly-Oos met Alida Margaretha NAUDÉ, gebore op -14-12-1873 te ?? Oorlede ± 1953 te Barkly-Oos.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Elizabeth, gebore op -24-02-1907, gedoop op -19-05-1907 te Barkly-Oos.
   2.  Alida Margaretha Naudé, gebore op -11-02-1909, gedoop op -11-04-1909 te Barkly-Oos, oorlede op -05-03-1976 te Barkly-Oos op 67-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) ± 1933 te ?? Man is N.N. FURREL, gebore ± 1907 te ??
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is N.N. PULMANN, gebore ± 1906 te ??

VI.466    Gideon George Frederick van ZYL (kode: b5.c9.d14.e3.f7), gebore op -22-09-1872 te ?? Seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Vrou is Isabella Hermina de JAGER, gebore ± 1874 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Baba, gebore ± 1898, oorlede ± 1898.
   2.  Lodewyk Theodorus Frederick, gebore op -03-03-1899, gedoop op -23-04-1899 te Barkly-Oos.
   3.  Martha Catharina, gebore ± 1901 te ??

VI.472    Andries Johannes van ZYL (kode: b5.c9.d14.e3.f10), gebore op -17-02-1879, gedoop op -18-05-1879 te Barkly-Oos, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk ± 1903 te ?? Vrou is Andrietta Johanna de JAGER, gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Catharina, gebore op -26-11-1904, gedoop op -22-01-1905 te Barkly-Oos.

VI.474    Johannes Jacobus van ZYL (kode: b5.c9.d14.e3.f11), molenaar op Rocky Park, gebore op -11-10-1881, gedoop op -08-01-1882 te Barkly-Oos, seun van Jacobus Albertus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e2) (kyk V.259) en Cornelia Elizabeth BRUMMER.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -13-01-1908 te Barkly-Oos met Lucia Gertruida VORSTER, gebore ± 1883 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Florentina Sophia, gebore op -28-11-1908, gedoop op -24-01-1909 te Barkly-Oos.

VI.481    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e5.f2), gebore op -23-11-1862, gedoop op -18-01-1863 te Lady Grey, oorlede op -26-12-1942 te Germiston, Transvaal (SA) op 80-jarige ouderdom, seun van Johan Christoffel van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e5) (kyk V.263) en Sara Johanna Lodewica CRONJÉ.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Vrou is Johanna Helena van HELSDINGEN, gebore op -27-06-1867 te ?? Gedoop op -04-08-1867 te Philippolis, Orange Free State (SA), oorlede op -07-05-1954 te Germiston, Transvaal (SA) op 86-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johan Christoffel, gebore op -27-08-1892 te Frankfort, Orange Free State (SA), gedoop op -30-10-1892 te Frankfort, Orange Free State, oorlede op -22-06-1928 te Warmbad, Transvaal (SA) op 35-jarige ouderdom.
   2.  Susara Johanna Lodewina, gebore op -03-12-1894 te ?? Gedoop op -27-01-1895 te Frankfort.
   3.  Johanna Helena, gebore op -21-06-1898, gedoop op -28-08-1898 te Frankfort, Orange Free State (SA).

VI.487    Gerhardus Johannes Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e5.f ??), gebore op -08-06-1870, gedoop op -03-07-1870 te Heidelberg, Transvaal (SA), seun van Johan Christoffel van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e5) (kyk V.263) en Sara Johanna Lodewica CRONJÉ.
Getroud in die kerk (1) ± 1895 te ?? Vrou is Anna Jacoba FOURIE, gebore ± 1873 te ??
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -01-09-1908 te Heidelberg, Transvaal (SA) met Maria Jacoba FGrancina van EEDEN, gebore ± 1881 te Cape Colony (SA), oorlede op -29-01-1952 te Bankfontein, Middelburg, Tran svaal (SA).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johan Christoffel, gebore op -10-03-1898 te ??

VI.500    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: b5.c9.d14.e8.f1), gebore op -10-01-1867 te Sterkspruit, distr. Dortdrecht, gedoop op -03-03-1867 te Dordrecht, seun van Frederick Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e8) (kyk V.269) en Maria Elizabeth ROODT.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-05-1891 te Barkly-Oos met Margaretha Gertruida Sophia BOTHA, gebore ± 1879 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena Johanna, gebore op -10-12-1891, gedoop op -17-01-1892 te Barkly-Oos.
   2.  Frederik Johannes, gebore op -15-07-1896, gedoop op -08-11-1896 te Barkly-Oos.

VI.502    Christiaan Johannes van ZYL (kode: b5.c9.d14.e8.f2), boer, gebore op -07-10-1868 te Sterkspruit, distr. Dordrecht, gedoop op -06-12-1868 te Dordrecht, oorlede op -26-12-1945 te 'Lyonesse', distr. Barkly-Oos op 77-jarige ouderdom, seun van Frederick Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e8) (kyk V.269) en Maria Elizabeth ROODT.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -30-12-1889 te Barkly-Oos met Cecilia Jacoba KLEINHANS, 19 jaar oud, gebore op -01-08-1870 te Rietkloof, distr. Barkly-Oos, oorlede op -25-01-1926 te 'Lyonesse', distr. Barkly-Oos op 55-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 58-jarige ouderdom op -02-11-1926 te Indwe met Johanna Isabella MOOLMAN, gebore ± 1879 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Wilhelmina Magdalena, gebore op -28-11-1890, gedoop op -11-01-1891 te Barkly-Oos.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -20-03-1911 te Barkly-Oos met Jacobus Coenraad (Kootjie) BASSON, boer op Witkransspruit, gebore ± 1888 te ?? Oorlede op -23-12-1917 te 'Spes Bona', distr. Barkly-Oos.
Getroud in die kerk (2) ± 1919 te ?? Man is Johannes P J ROETS, boer op Percivale, distr. Barkly-Oos, gebore op -20-09-1892 te ??
   2.  Maria Elizabeth, gebore op -28-05-1893, gedoop op -02-07-1893 te Brakly-Oos.
Getroud in die kerk ± 1920 te Barkly-Oos met Willem Jacobus van Straten GREYLING.
   3.  Frederick Johannes, boer op Camelot en Lyonesse, gebore op -06-11-1895, gedoop op -15-12-1895 te Barkly-Oos, oorlede op -14-07-1969 te Barkly Oos op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1924 (??) met Dorothy Florence CHURCH, gebore ± 1899 te ??
   4.  Cecilia Jacoba, gebore ± 1897 te ?? Oorlede te 'De Hoop', distr. Barkly-OOs.
Getroud in die kerk ± 1919 te Barkly-Oos met Johannes Stefanus van ZYL, gebore op -05-07-1896, gedoop op -11-10-1896 te Barkly-Oos, seun van Frederik Jacobus van ZYL (kyk VI.40) en Anna Johanna Jacoba ROSSOUW.

VI.505    Frederik Johannes van ZYL, gebore op -09-12-1872, gedoop op -26-01-1873 te Dordrecht, seun van Frederick Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e8) (kyk V.269) en Maria Elizabeth ROODT.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -02-01-1893 te Dordrecht met Aletta Elizabeth Dorothea MEYER, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes, gebore ± 1904 te ??
   2.  Pieter Willem (kyk VII.407).
   3.  Frederick Johannes, gebore ± ?? Oorlede op -10-07-1969 te ??
Getroud in die kerk ± ??
   4.  Willem (Wiel), gebore ± ?? Begrawe te Pretoria.

VI.514    Gideon Frederick George van ZYL (kode: b5.c9.d14.e8.f8), boer op Glas Nevin, gebore op -17-03-1883 te >>, oorlede op -03-10-1956 te Rhodes op 73-jarige ouderdom, seun van Frederick Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e8) (kyk V.269) en Catharina Aletta ROODT.
Getroud in die kerk ± 1912 te Thodes met Cecilia Jacoba DURANDT, gebore op -11-06-1891 te ?? Oorlede op -31-10-1954 te ?? op 63-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Petronella, gebore op -02-10-1913 te ?? Oorlede op -09-02-1975 op 61-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1927 te ?? Man is Lodewicus Jacobus BOTHA, gebore op -02-05-1908 te ?? Oorlede 27-06-186 te ??
   2.  Frederik Johannes, gebore op -22-12-1919 te ??
Getroud in die kerk ± 1949 te Rhodes met Fransina Elizabeth Cloete NAUDÉ, gebore op -21-12-1929 te ??

VI.524    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e10.f2), gebore op -07-03-1877 te ?? Gedoop op -01-04-1877 te Wepener, Oranje Vrijstaat, seun van Willem Jacobus van ZYL (kode: a5.b5.c9.d14.e10) (kyk V.273) en Johanna christina Catharina van der WATH.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Vrou is Susara Maria HAMILTON, gebore ± 1881 te Heidelberg, oorlede op -29-01-1954 te Johannesburg, Transvaal (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Maria, gebore op -07-04-1898 te ??
   2.  Willem Jacobus, gebore op -07-02-1900 te ??
   3.  Robert, gebore op -13-05-1902 te ??

VI.534    Jacobus Albertus Johannes Marthinus van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f2.g4), gebore op -14-03-1874, gedoop op -19-04-1874 te Riviersonderend, seun van Salomon Pienaar (Sampie) van ZYL (kode: a5.b5.c3.d7.e9.f2) (kyk V.281) en Susara Maryna OOSTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -26-01-1897 te Riviersonderend met Johanna Gertruida Jacoba (Hannetjie) KLEYNHANS, gebore ± 1879 te Hectorskraal, distr. Riviersonderend.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Salomon Pienaar (Sampie) (kyk VII.419).
   2.  Susarah Cecila Elizabeth Sophia (Sarie), gebore op -06-05-1900, oorlede op -22-07-1998 te ... distr. Albertinia op 98-jarige ouderdom, begrawe te Albertinia, Main cemetry.
Getroud in die kerk ± 1922 te ?? Man is Jacob Johannes (Japie) de JAGER, gebore op -05-03-1896, oorlede op -19-07-1990 te ?? op 94-jarige ouderdom. In nov. 1988 legt hij zijn scriptie "Aanleg as veranderlikes in die beroepskeuze van eerstejaarsstudente" voor ter gedeeltelijke vervulling van die vereistes vir die graad "Magister Educations" in Opvoedkundige Sielkunde. van Kleinfontein. Albertinia.
   3.  Maryna, gebore ± 1902 te ??
Getroud met Freyetas, gebore ± 1899 te ??
   4.  Johanna Gertruida (Gertie), gebore op -20-11-1906 te ?? Oorlede op -13-04-1986 te ?? op 79-jarige ouderdom, begrawe te nabij Ryksdalers Plaas.
Getroud in die kerk ± 1929 te ?? Man is YOUNG, gebore ± 1904 te ??
   5.  Dolly, gebore ± 1907 te ??
Getroud met PIENAAR, gebore ± 1905 te ??
   6.  Jacobus Albertus Johannes Marthinus (Koos), gebore op -20-10-1908 te Klipfontein, distr. Riversdale (SA), oorlede op -10-01-1995 te 'Klipfontein', distr. Riversdale (SA) op 86-jarige ouderdom, ongehuwd!
   7.  Johannes Frederick (Jannie), gebore ± 1910 te ?? vertrok naar Bethlehem, OVS.
   8.  Hester Salomina Oosthuysen (Salomé), gebore op -19-01-1918 te 'Klipfontein', distr. Riversdale (SA).
   9.  Maryna, gebore ±.

VI.543    Jacobus Albertus Johannes (Koot) van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f4.g1), gebore op -15-12-1870 te Buffelsfontein, gedoop op -12-02-1871 te Riversdal, plaats is onjuist: niet Riviersonderend maar Riversdal!! woonde op Langvlei, seun van Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f4) (kyk V.284) en Johanna Catharina Frederica van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -16-02-1897 te Riviersonderend met Hester Salomina (Hessie) de JAGER, gebore ± 1872 te Hectorskraal, oorlede te Albertinia, dogter van Daniël Christiaan de JAGER en Hester Salomina OOSTHUIZEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Johannes (Klein Frekie) (kyk VII.433).
   2.  Daniël Christiaan, gebore ± 1899.
Getroud in die kerk ± met (Bessie) N.N. Gebore ± 1902 te ??
   3.  Hester Salomina, gebore ± 1901 te ??
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is John GERICKE, gebore ± 1899 te ??
   4.  Jacobus Albertus Johannes, gebore op -12-10-1902 te ?? Oorlede op -24-12-1984 te Albertinia? op 82-jarige ouderdom.
   5.  Johanna Catharina Frederika (Hanna), gebore ± 1904.
Getroud in die kerk ± met Willem van WYK, gebore ± 1902 te ??
   6.  Gideon Hendrik Christoffel, gebore ± 1906 te ??
   7.  Martha Magdalena (Mart), gebore ± 1908 te ??
Getroud in die kerk ± met Salomon Petrus (Samp) van RENSBURG, gebore ± 1906 te ??
   8.  Martha Catharina (Kit), gebore ± 1909 te ??
Getroud in die kerk ± met Frederik (Freel Wolbok) van ZYL.
   9.  Christian (Krisjan), gebore ± 1911 te ??

VI.546    Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f4.g3), gebore ± 1875, seun van Frederik Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d7.e9.f4) (kyk V.284) en Johanna Catharina Frederica van ZYL.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is (Teto) N.N. Gebore ± 1877 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik.
   2.  Daniël.
   3.  Jacobus.
   4.  E (Emmy).

VI.575    Frederik Jacobus (Frikkie) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f4.g2), gebore op -14-10-1856 te Boshof, gedoop op -11-01-1857, oorlede op -18-04-1931 te Elandsheuvel, Klerksdorp op 74-jarige ouderdom. Vertrok naar Kimberley, waar zijn efficiente manier van werken en logistiek de autoriteiten opvielen.In die tijd was het transport per trein nog 'onderontwikkeld''en hem werd gevraagd dat op zich te nemen.Zo begon een geregelde dienst tussen Kimberly en Mafeking. Die breidde zich nog verde ruit naar Bulawayo, in het tegenwoordige Zuid-Rhodesie. Daarna werd zijn zus Susanna mede-vennoot in het bedrijf.
Frederick kocht een boerderij, 'Mooimeissiefontein' in Rooigrond in het Mafeking district. Seun van Louis Hendrik Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f4) (kyk V.323) en Maria Magdalena du BOIS.
Getroud op 34-jarige ouderdom op -01-03-1891 te Vryburg met Susanna Elizabeth Barbara van NIEKERK, 18 jaar oud, gebore op -18-04-1872 te Darling, oorlede op -19-02-1949 te Klerksdorp op 76-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Maria van ZIJL, gebore op -14-02-1892 te Rooigrond, oorlede op -18-10-1918 te Klerksdorp op 26-jarige ouderdom.
   2.  Maria Magdalena (Lil) van ZIJL, gebore op -28-09-1895 te Bulawayo (S-Rodesia), oorlede op -22-09-1967 op 71-jarige ouderdom.
Getroud ± 1918 met George Kew TOWNSEND, gebore 19-0-1900, oorlede op -04-11-1968 te Klerksdorp.
   3.  Jacoba Maria (Jane) van ZIJL, gebore op -17-02-1897 te Bulawayo (S-Rodesia), oorlede op -06-04-1979 te Zimbabwe op 82-jarige ouderdom.
Getroud ± 1920 met Pieter Schalk SCHERMAN, gebore op -14-06-1892, oorlede op -21-09-1979 te Klerksdorp op 87-jarige ouderdom.
   4.  Louise Henrietta van ZIJL, gebore op -22-11-1899 te Rooigrond, Mafeking district, oorlede op -04-09-1983 te Klerksdorp op 83-jarige ouderdom.
   5.  Elizabeth Catharina van ZIJL, gebore op -22-10-1902 te Klerksdorp, oorlede ± 1992.
Getroud ± 1923 met Llewellyn Pollard JELLIMAN, gebore op -06-01-1891, oorlede op -25-12-1949 op 58-jarige ouderdom.
   6.  Frederick Jacobus van ZIJL (kyk VII.460).
   7.  Pieter Johannes van ZIJL (kyk VII.462).
   8.  Emmanuel Jacobus (Manie) van ZIJL (kyk VII.464).
   9.  Andries Jacobus (kyk VII.466).
   10.  Martha Rosa van ZIJL, gebore op -21-02-1914 te Klerksdorp.
Getroud ± 1936 met Dirk Johannes de BEER, gebore op -18-07-1916, oorlede op -17-01-1966 te Orkney op 49-jarige ouderdom.
   11.  Lodewyk Hendrik Jacobus (Lor) (kyk VII.470).

VI.589    Hermanus Johannes van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f5.g2), gebore op -16-09-1865, gedoop op -07-01-1866 te Montagu, seun van Frederik Gabriël Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f5) (kyk V.325) en Jacomina Elizabeth Christina WILLERS.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -28-11-1888 met Anna Johanna van NIEKERK, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth, gebore op -07-01-1888, gedoop op -05-05-1889 te Swellendam.
   2.  Frederik Gabriël Jacobus, gebore op -21-01-1889, gedoop op -05-05-1889 te Swellendam.
   3.  Hester Helena, gebore op -05-09-1890, gedoop op -05-10-1890 te Swellendam.
   4.  N.N. Gebore op -20-03-1893, gedoop op -07-04-1893 te Swellendam.
   5.  N.N. Gebore op -22-06-1895 te Hermitage.
   6.  Anna Johanna, gebore op -09-11-1896, gedoop op -27-12-1896 te Swellendam.
   7.  Hermanus Jacobus, gebore op -12-07-1899 te Hermitage, gedoop op -03-09-1899 te Swellendam.
   8.  Jacomina Elizabeth, gebore op -02-09-1901 te Hermitage, gedoop op -01-12-1901 te Swellendam.
   9.  Anna Johanna, gebore op -10-08-1904 te Hermitage, oorlede op -03-03-1907 te Hermitage op 2-jarige ouderdom.
   10.  Hermanus Johannes, gebore op -10-08-1904 te Hermitage.
   11.  Johannes Lodewickus, gebore op -26-11-1906 te Hermitage, oorlede op -31-03-1962 te ?? op 55-jarige ouderdom, niet geheel zeker.

VI.593    Frederik Jacobus (Frikkie Kennie) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g4), graanboer / tuinboer, gebore op -01-11-1871, gedoop op -03-03-1872 te Montagu, oorlede op -26-12-1960 te ?? op 89-jarige ouderdom, seun van Frederik Gabriël Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f5) (kyk V.325) en Jacomina Elizabeth Christina WILLERS.
Getroud in die kerk ± 1898 te ?? Vrou is Barbara Johanna STEYN, gebore op -01-01-1876, oorlede op -26-12-1960 te ?? op 84-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Beatrice Magdalena, gebore op -05-08-1898 te Hermitage, gedoop op -01-10-1899 te Swellendam, oorlede op -09-03-1979 te Standerton op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -22-12-1925 te Swellendam met Jan hendrik LANGENHOVEN, 34 jaar oud, gebore op -21-11-1891 te Botrivier, gedoop op -23-03-1983 te Middelburg.
   2.  Frederik Jacobus (Frikkie Pos) (kyk VII.486).
   3.  Hans Jurgens Steyn (kyk VII.488).
   4.  Hermina Elizabeth Christina (Mina), gebore op -27-01-1907 te ?? ambtelijk is als geb. datum vermeld: 04-02-1907, oorlede op -09-12-1998 op 91-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage.
Getroud in die kerk (1) ± 1936 te ?? Man is Petrus Hendrik HERBST, gebore op -17-07-1909 te ?? Oorlede > 1945 te ?
Getroud in die kerk (2) > 1945 te ?? Man is Hansie van der VYVER, gebore ± 1905 te ??
   5.  Jacobus Arnoldus (kyk VII.493).
   6.  Barbara Johanna (Babs), gebore op -07-10-1913 te ?? Oorlede op -22-10-1999 te ?? op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -09-12-1941 te Vryheid, Natal met Hendrik Andries SNYMAN, gebore 1914 te Witfontein, Zastron, oorlede 1963 te Komga.

VI.595    Andries Philippus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g5), gebore op -03-09-1874, gedoop op -18-10-1874 te Swellendam, oorlede op -01-01-1954 te Hermitage op 79-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage, seun van Frederik Gabriël Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f5) (kyk V.325) en Jacomina Elizabeth Christina WILLERS.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Vrou is Louisa Johanna (Lissie) van EEDEN, gebore 1880 te ?? Oorlede op -10-12-1946 te Hermitage.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Adriana, gebore op -29-10-1903 te ?? Oorlede op -02-03-1997 te ?? op 93-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-03-1927 met Piet (Piet Gouverneur) TALJAARD, 38 jaar oud, gebore op -30-07-1888, oorlede op -04-05-1958 te ?? op 69-jarige ouderdom.
   2.  Frederik Jacobus (Frekie; Duimpie), gebore 1905 te ?? Oorlede op -28-12-1960 te ?? ongehuwd.
   3.  Louisa, gebore op -02-08-1907 te Hermitage, mogelijk jong ovl.
   4.  Jacomina Elizabeth, gebore 1908 te ? Oorlede op -27-12-1927 te Hermitage, ongehuwd.
   5.  Rachel Louisa Cornelia, gebore op -08-06-1910, oorlede 1994.
Getroud in die kerk ± 1929 te ?? Man is Jacobus François SWART, gebore 02-1903, oorlede ± 1980 te Swellendam.
   6.  Andries Philippus, gebore op -02-12-1918 te ?? Oorlede op -13-12-1918 te Hermitage, 11 dae oud.
   7.  Martha (Martjie), gebore op -14-11-1923 te ??
Getroud in die kerk ± 1946 te ?? Man is Willem GROENEWALD, gebore ± 1921 te ??
   8.  Jacoba (Kowa), gebore ± 1925 te ??
Getroud in die kerk ± 1940 te ?? Man is Andries SWART, gebore ± 1915 te ??

VI.599    Johannes Lodewikus (Jannie) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g7), gebore op -09-06-1881, gedoop op -04-09-1881 te Swellendam, oorlede op -31-03-1962 op 80-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam, seun van Frederik Gabriël Jacobus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f5) (kyk V.325) en Jacomina Elizabeth Christina WILLERS.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-11-1902 te Swellendam met Matthys Johannes (Emma) du TOIT, 18 jaar oud, gebore op -25-12-1883, oorlede op -13-08-1958 op 74-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam. Zij is met 'twee jongensnamen gedoopt, omdat ze 'n zoon had moeten zijn'. Ze werd wel Emma genoemd.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Catharina, gebore op -20-04-1904 te Hermitage.
   2.  Frederik Jacobus (Frikkie) (kyk VII.510).
   3.  Jacomina Elizabeth (Mina), gebore op -12-09-1909 te Hermitage, oorlede op -13-12-1986 te ?? op 77-jarige ouderdom, begrawe te Stellendam.
Getroud in die kerk ± 1930 te ?? Man is John Noble LOURENS, gebore op -28-12-1901, gedoop op -02-03-1902, oorlede op -11-12-1981 te ?? op 79-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam.
   4.  François Daniël du Toit (Frans / Pakkie) (kyk VII.514).
   5.  Johanna Catharina (Henna), gebore op -28-06-1914 te ??

VI.601    Frederik Jacobus (Frikkie Kaap) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g1), togryer, gebore op -25-05-1865 te Bakenshoogte, Montagu, gedoop op -06-08-1865 te Montagu, oorlede op -17-04-1907 te ?? op 41-jarige ouderdom. Frikkie was een bekende togryer en vervoerde vracht met zijn ossenwagen tussen Kaapstad (vandaar zijn bijnaam Frikkie Kaap) en Swellendam. Seun van Abraham Petrus Gerhardus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f6) (kyk V.327) en Alida Christina Lodewina DIEDERICKS.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-03-1888 te ?? Vrou is Petronella Anna van Niekerk BURGER, 23 jaar oud, gebore op -22-09-1864 te Voorrechtvlei, oorlede op -17-01-1947 te ?? op 82-jarige ouderdom, dogter van Johannes Lodewicus BURGER en Petronella Anna van NIEKERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abram Petrus (Piet) (kyk VII.517).
   2.  Johannes Lodewicus Burger (kyk VII.521).
   3.  Jacobus Fredrik, gebore op -17-07-1893 te Tulbagh, Western Cape (SA), oorlede op -11-11-1904 op 11-jarige ouderdom.
   4.  Albert (kyk VII.524).
   5.  Petronella Anna van NIEKERK van ZYL, gebore op -16-05-1898 te Hermitage, gedoop op -07-08-1898 te Swellendam, oorlede op -04-07-1971 te Swellendam op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-03-1924 te Swellendam met Hendrik LANGENHOVEN, 30 jaar oud, gebore op -01-02-1894. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
   6.  Alida Christina Louise, gebore op -17-07-1900 te Hermitage, gedoop op -02-09-1900 te Swellendam, oorlede op -15-10-1900 te Swellendam, 90 dae oud.
   7.  Christiaan Diedericks (Chris) (kyk VII.529).
   8.  Maria Magdalena (Miemie), onderwijzeres, gebore op -16-06-1904 te Hermitage, oorlede op -03-07-1981 te ?? op 77-jarige ouderdom.
Getroud ± 1927 met Cornelis Theodorus (Kerneels) KNOETZE, gebore op -04-03-1897, oorlede 1976 te ??
   9.  Hendrina Elizabeth Christina (hen), gebore op -25-06-1906 te Swellendam, oorlede op -17-07-1997 te Vanderbijlpark op 91-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1929 te ?? Man is Jurie Johannes ERWEE, gebore op -22-05-1898, oorlede op -21-07-1970 te Jan Kempdorp op 72-jarige ouderdom.
   10.  Barend Bartholomeus (Ben) (kyk VII.535).
   11.  Frederick Jacobus, gebore op -14-04-1910, oorlede op -05-08-1910, 113 dae oud.

VI.603    Christian Diedericks (Chrisjan) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f1.g2), gebore op -28-10-1867 te Swellendam, Cape (SA), oorlede op -29-06-1948 te Swellendam, Cape (SA) op 80-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam. Drostdy street, seun van Abraham Petrus Gerhardus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f6) (kyk V.327) en Alida Christina Lodewina DIEDERICKS.
Getroud (1) ± 1885 te Cape province (SA) met Helena Catharina (Lenie) STEYN, gebore op -09-05-1867, oorlede op -12-02-1927 te Cape province (SA) op 59-jarige ouderdom.
Getroud (2) op 60-jarige ouderdom op -13-07-1928 te Swellendam, Cape province (SA) met Cornelia Christina (Kollie) LINDE, 33 jaar oud, gebore op -14-09-1894 te Cape province (SA), oorlede op -10-05-1969 te Swellendam op 74-jarige ouderdom, dogter van Gerhardus Johannes Hermanus LINDE en Elsje Maria Diederika UYS.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Abraham (kyk VII.538).
   2.  Hermanus (Manie), gebore op -01-04-1891, gedoop op -24-05-1891 te Swellendam, oorlede op -24-02-1921 te Rotterdam op 29-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam.
   3.  Christian Johannes (Chrisjan) (kyk VII.541).
   4.  Johanna Christina, gebore op -27-09-1894 te Cape province (SA), gedoop op -11-11-1894 te Swellendam, oorlede op -28-06-1975 te ?? op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is Johannes Bernardus SWART, gebore op -31-01-1887 te Swellendam, oorlede op -16-04-1966 te ?? op 79-jarige ouderdom.
   5.  Alida Christina, gebore op -17-02-1899 te Hermitage, gedoop op -01-04-1899 te Swellendam.
Getroud in die kerk ± 1928 te ?? Man is Jacobus Stephanus (Koos) de WET, gebore ± 1897 te ??
   6.  Martinus Cornelis (Martiens) (kyk VII.547).
   7.  Helena Catharina (Lily), gebore op -24-05-1903 te Swellendam, gedoop op -05-07-1903 te Swellendam, oorlede op -20-03-1979 te ?? op 75-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1935 te ?? Man is Ebenhaezer du TOIT, gebore op -04-07-1903 te ?? Oorlede op -27-05-1982 op 78-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   8.  Gerhardus Linde (kyk VII.551).

VI.615    Abraham Petrus Gabriel (Apie) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g9), graanboer / tuinboer, gebore op -02-06-1880 te Cape province (SA), gedoop op -12-09-1880 te Swellendam, oorlede op -10-05-1966 te Standerton op 85-jarige ouderdom, derde voornaam ook: Gerhardus, seun van Abraham Petrus Gerhardus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f6) (kyk V.327) en Alida Christina Lodewina DIEDERICKS.
Getroud in die kerk ± 1906 te Swellendam?? Vrou is Aletta Maria (Lettie) CONRADIE, gebore op -05-05-1887 te Stockwell, Montagu, oorlede op -20-02-1970 te Standerton op 82-jarige ouderdom, dogter van Johan Andries CONRADIE en Jacomina Elizabeth le ROUX.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacomina Elizabeth (Miemie), gebore op -29-01-1908 te Hermitage, oorlede op -08-10-1995 te Standerton op 87-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -03-04-1943 te ?? Man is Willie JOUBERT, gebore ± 1902 te ??
   2.  Alida Christina Lodewina (Alie), gebore op -12-08-1909 te Hermitage, oorlede op -12-08-1993 te Standerton op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -10-10-1941 te Standerton met Hendrik (Henri) CREMER, 33 jaar oud, gebore op -01-05-1908 te Senekal, oorlede op -16-10-1981 te Vereeniging op 73-jarige ouderdom.
   3.  Abraham Petrus (Boet), gebore op -12-08-1912 te Swellendam, oorlede 04-1976, ongehuwd.
   4.  Johan Andries, gebore op -02-06-1914 te Swellendam, oorlede op -14-04-1917 te Swellendam op 2-jarige ouderdom, begrawe te Hermitage, jong overleden.
   5.  Petrus Gerhardus (Piet / Lang Piet), gebore op -06-05-1916 te Swellendam, gedoop (NedGer) op -02-07-1916 te Swellendam, oorlede ± 1996 te ??
Getroud ± 1941, getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -20-06-1943 te ?? Vrou is Jacoba Maria (Kowa) STEYN, gebore op -14-02-1914, gedoop (NedGer) op -05-11-1916 te Swellendam, oorlede op -10-04-1995 te Standerton op 81-jarige ouderdom.
   6.  Jacobus (Koos) (kyk VII.561).
   7.  Christiaan Diedericks (Chris) (kyk VII.563).
   8.  Aletha Maria, gebore op -26-02-1921, oorlede op -23-03-2010 te ?? op 89-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) ± ?? Man is Jan HEPBURN, gebore ± ??
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Reg FURNESS, gebore op -01-06-1914, oorlede op -09-01-1996 te Standerton op 81-jarige ouderdom.
   9.  Hendrina, gebore op -03-07-1923 te ??
Getroud in die kerk ± 1949 te ?? Man is Hannes FOURIE, gebore ??
   10.  Barend Bartholomeus (Ben) (kyk VII.570).

VI.617    Christoffel Hendrik (Stoffel) van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f6.g10), boer, gebore op -19-06-1886, gedoop op -05-12-1886 te Swellendam, oorlede op -01-07-1953 te Kaapstad op 67-jarige ouderdom, seun van Abraham Petrus Gerhardus van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f6) (kyk V.327) en Alida Christina Lodewina DIEDERICKS.
Getroud in die kerk ± 1922 te Kaapstad met Elizabeth Johanna Maria (Bettie) HUNLUN, gebore ±13-01-1888 te ?? Oorlede op -13-09-1959.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Petrus (Piet) (kyk VII.572).
   2.  Jan Abraham (kyk VII.574).
   3.  Christoffel Hendrik (kyk VII.576).
   4.  Jacobus (Koos) (kyk VII.578).
   5.  Frederik Jacobus (Frikkie) (kyk VII.580).
   6.  N.N. Gebore ?? Oorlede ?? bij geboorte overleden.

VI.619    Frederik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e2.f7.g1), gebore op -19-09-1867 te Swellendam, gedoop op -08-12-1867 te Swellendam, oorlede op -17-11-1937 te Swellendanm, Cape (SA) op 70-jarige ouderdom, seun van Hendrik Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f7) (kyk V.329) en Elizabeth Johanna Wilhelmina DIEDERICKS.
Kinders:
   1.  Johannes Hendrik Sebastiaan, gebore op -25-12-1896 te Frankfort, Free State (SA), oorlede op -26-07-1982 te Pretoria, Gauteng (SA) op 85-jarige ouderdom, seun van Johanna C PRETORIUS.
Getroud op 85-jarige ouderdom op -26-07-1982 met Christina Johanna ROSSLE, 75 jaar oud, gebore op -10-12-1906 te Rooi Koppie, Heidelberg, Gauteng (SA), oorlede op -25-08-1993 te Pretoria (SA) op 86-jarige ouderdom.

VI.622    Christiaan Diedericks van ZYL (kode: a5.b5.c3.d8.e2.f7.g3), gebore op -16-10-1871 te Swellendam, gedoop op -17-12-1871 te Swellendam, oorlede op -29-10-1922 te Bloemfontein op 51-jarige ouderdom, seun van Hendrik Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f7) (kyk V.329) en Elizabeth Johanna Wilhelmina DIEDERICKS.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -10-10-1900 te Kimberley met Catharina Elizabeth STRYDOM, 26 jaar oud, gebore op -05-06-1874 te Bloemfontein, oorlede op -11-01-1963 te Bloemfontein op 88-jarige ouderdom, begrawe te Bloemfontein, dogter van Pieter Hendrik STRYDOM en Regina Cornelia DEALE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Johannes, gebore op -15-10-1901 te Kimberley, oorlede op -28-12-1901 te Kimberley??, 74 dae oud.
   2.  Christiaan Diederiks, gebore te Bloemfontein, jong overleden, gedoop op -03-07-1904.
   3.  Pieter Hendrik (kyk VII.587).
   4.  Frederik Johannes (kyk VII.589).
   5.  James William, gebore 30-06-1911 te Bloemfontein.
   6.  Christiaan Hendrik (kyk VII.592).
   7.  Regina, gebore op -24-09-1913 te Bloemfontein.
   8.  Martin Luther (kyk VII.595).
   9.  Elizabeth Katrina, gebore op -26-10-1919 te Bloemfontein.
Getroud ± 1934 met Hendrik SMIT, gebore ± 1917 te ??

VI.625    Hendrik Christoffel Johannes van ZYL (kode: a5.b5.c3.d8.e2.f7.g5), togryer in die Hermitage, gebore op -19-10-1875 te Bloemfontein? Gedoop op -19-12-1875 te Swellendam, seun van Hendrik Christoffel Johannes van ZIJL (kode: b5.c3.d8.e2.f7) (kyk V.329) en Elizabeth Johanna Wilhelmina DIEDERICKS.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -16-09-1902 te ?? Vrou is Cornelia Johanna CONRADIE, gebore ± 1882 te ?? Dogter van Pieter Gabriël CONRADIE en Susanna Magdalena DIEDERICKS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Christoffel, gebore op -26-10-1902 te Hermitage, gedoop op -01-03-1903 te Swellendam.
   2.  N.N. Gebore op -06-08-1904 te Hermitage, vermoedelijk: Fredrik hendrik, vernoemd naar opa aan moederskant.
   3.  Frederick Jacobus, gebore op -10-12-1907 te Hermitage, oorlede op -10-01-1908 te Hermitage, 31 dae oud.
   4.  Susanna Magdalena, gebore op -05-05-1910 te Hermitage.
   5.  C D, gebore op -30-03-1914 te Hermitage.
   6.  Elisabeth Johanna, gebore op -02-12-1915 te Hermitage.
   7.  Cornelia Johanna, gebore op -15-11-1918 te Hermitage.
   8.  Johannes Philippus, gebore op -14-07-1922 te Hermitage, oorlede op -06-02-1924 te Swellendam op 1-jarige ouderdom.

VI.640    Hendrik Willem Jacobus van ZYL, gebore ± 1874 te Bethulie, oorlede op -15-11-1966 te Bloemfontein, seun van Johannes Petrus Wilhelmus van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d8.e4.f2) (kyk V.333) en Louisa Hendrina Maria Magdalena du PLOOY.
Getroud in die kerk ± 1898 te ?? Vrou is Judith Maryna Olivier van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gert Abraham, gebore ± 1899 te ??
   2.  Louisa Hendrina Maria Magdalena, gebore ± 1902 te >>.
Getroud met VENTER.
   3.  Johanna Hendrina, gebore ± 1903 te ??
Getroud in die kerk ± met FOURIE.
   4.  Johannes Petrus, gebore ± 1905 te ??
   5.  Anna Aletta Petronella, gebore ± 1906 te ??
Getroud in die kerk ± met KRUGER.
   6.  Judith Maryna Adriana, gebore ± 1908 te ??
Getroud in die kerk ± met van TINTEREN.
   7.  Jacobus, gebore ± 1910 te ??

VI.643    Hendrik Jacobus van ZYL (kode: b5.c3.d8.e4.f3.g1), gebore op -27-05-1858, gedoop op -12-08-1858 te Boshof, oorlede op -10-04-1899 te Susannasfontein, distr. Boshof op 40-jarige ouderdom, seun van Frederik Jacobus François van ZIJL (kode: a5.b5.c3.d8.e4.f3) (kyk V.336) en Gesina Maria du PLESSIS.
Getroud in die kerk ± 1884 te ?? Vrou is Helena Dorothea ERASMUS, gebore op -23-02-1863 te ?? Oorlede op -08-01-1937 te ?? op 73-jarige ouderdom, dogter van Johannes Philippus ERASMUS en Maria Magdalena JACOBS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Jacobus (kyk VII.618).
   2.  Gesina Maria (Poppie) (kyk VII.621).
   3.  Johannes Jurie (Hannes) (kyk VII.622).
   4.  Helena Dorothea (Lenie), gebore op -09-05-1895 te ?? Oorlede op -17-01-1986 te ?? op 90-jarige ouderdom.
   5.  Johannes Philippus, gebore ± 1896 te ??

VI.673    Gert Jacobus van ZYL, gebore op -01-03-1886, gedoop op -11-04-1886, oorlede op -19-02-1945 te ?? op 58-jarige ouderdom, seun van Gideon François (Jacobus) van ZYL (kyk V.344) en Gesina Wilhelmina PEENS.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -17-01-1905 te ?? Vrou is Gesina Maria (Poppie) van ZYL, 15 jaar oud (kyk VII.621).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Jacobus, gebore op -03-10-1906, oorlede op -02-01-1936 te ?? op 29-jarige ouderdom.
   2.  Hendrik Jacobus Willem, gebore op -21-09-1908, oorlede op -07-09-1990 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   3.  Gert Jacobus, gebore op -01-07-1910, oorlede op -02-04-1991 te ?? op 80-jarige ouderdom.
   4.  Helena Dorothea, gebore op -01-07-1910 te ?? Oorlede op -16-09-1999 te ?? op 89-jarige ouderdom.
   5.  Sarel Johannes Jacobus, gebore op -17-04-1913 te ?? Oorlede op -24-12-2002 te ?? op 89-jarige ouderdom.
   6.  Gezina Wilhelmina, gebore op -10-03-1915 te ??
  &nbs