Parenteel van Albertus van ZIJL  (a5.b2) - Zuid-Afrika, zoon van Willem-4 van Zijl

voor het laatst bijgewerkt op:  13-10-2020

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, ontstaan mede dankzij inbreng van anderen Onder meer met dank aan Jan (J.L.) van Zyl, prof. Diko (D.L. van Zyl en Marina van Zyl (Die Van Zyls van Koebee).
Om te zorgen dat de laadtijd op de computer niet al te groot wordt, is het nageslacht van de vier zoons van Willem (-4) en Christina van Loveren opgedeeld. De tak van Albertus van Zijl bevat op dit moment -oktober 2020 - 1047 personen. Er wordt, samen met onder andere nog levende nazaten- gewerkt aan het verder "compleet maken" van deze tak.

In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij hiervoor toestemming werd gegeven via het invulformulier of anderszins Mocht u desondanks onterechte gegevens tegenkomen, dan zullen deze na een e-mail uwerzijds worden verwijderd..
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu 
    23 januari: Stamouer_Van_Zijl-dag      >> zie:  Facebookgroup Van Zyl  

  Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.                                                                                                                                                          [afb: 2]

 Voor de Zuid-Afrikaanse stamvader en zijn voorgeslacht: zie   Willem van Zijl & Christina van Loveren

De broers Albertus (a5.b2) en Pieter (a5.b6) namen deel aan de Grote Trek van veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. klik voor vergrotingAlbertus trouwde in 1729 met Martha Vivier(s) en vestigde zich aanvankelijk in Sandveld, op de 'leningsplaats' Brandwagt tussen het huidige Leipoldtville en Lambertsbaai. Hij verhuisde ruim tien jaar later naar Koebee en werd een van de leidende veeboerpioniers in de wijk Onder-Olifantsrivier. Hij werd namens de VOC aangesteld als veldkorporaal: iemand die gezien, geletterd en vermogend is en aan wie bepaalde bestuursplichten werden toegekend, hoofdzakelijk militair van aard.  De veldkorporaal houdt toezicht en reageert adequaat bij problemen. Zijn directe nageslacht vestigde zich in en rond Vanrhynsdorp en trok later naar aangrenzende gebieden als Bo-Olifantsrivier, Boesmanland, Namakwaland en Sandveld.

Bij de nazaten van Albertus is een familiebijbel, gedrukt in 1729 in Dordrecht, bewaard gebleven. Helaas is de eerste pagina verloren gegaan, maar de eerstgenoemde is Willem van Zijl  * 1739 [b2.c3] die in 1777 in Paarl -nadat zijn eerste echtgenote was overleden- trouwde met Alida Niewoudt
(Met dank aan Willem van Zyl voor het beschikbaar stellen van de afbeeldingen)

Zoeken op de in Zuid-Afrika gebruikelijke indeling b3.c5.d4 enz. kan ook: klik <Ctrl>-f en typ dan de kode in het zoekvak (met 'een punt' tussen elke generatie! Niet vergeten ;-))

I.1    Albertus van ZIJL (kode: a5.b2), veeboer / korporaal vir 'agter die Piquetberg', gebore ± 1697 te Velsen. Albertus nam samen met zijn jongste broer Pieter deel aan de trek van veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. Aanvankelijk vestigde Albertus zich met zijn vrouw Martha Vivier in Sandveld, op Brandwagt (tussen het huidige Leipoldtville en Lambertsbaai). Zo'n tien jaar daarna vertrok hij naar Koebee, de vallei tussen het Koebeegebergte en de Bokkeveldberg. Hier was hij een van de leidende veeboerpioniers in de wijk 'Onder-Olifantsrivier'. Van 1739 tot 1753 was hij namens de VOC veldkorporaal. Aan die functie waren waren onder meer bestuurlijke verplichtingen verbonden, hoofdzakelijk militair van aard. Het directe nageslacht van Albertus en Martha vestigde zich in de omgeving van Vanrhynsdorp. Later vertrok een deel van de familie naar aangrenzende gebieden als Bo-Olifantsrivier, Boesmanland, Sandveld en Namakwaland. Seun van Willem van ZIJL (Willem-4) (kode: y1.z2.a5), onderbaastuinier in dienst VOC; boer op Simondium, en Christina van LOVEREN (van Looveren).
Getroud op -06-03-1729 te Drakenstein met Martha VIVIER, 17 jaar oud, gedoop op -29-09-1711 te Cape Town (SA), dogter van Abraham VIVIER en Jacomina des PRÉZ.
Uit hierdie huwelik:

   1.  Abraham, gedoop (Nederduitsch Geref) op -26-11-1730 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) (getuies: Jacobus Pietersz Louw & Wilhelmina van Zyl).
   2.  Maria, gedoop op -31-03-1733 te Kaapstad.
   3.  Willem (kyk II.3).
   4.  Jacomina Hendrina (kyk II.7).
   5.  Jan, gedoop op -03-09-1741 te Paarl.
   6.  Christina Hester, gebore ± 1744, oorlede op -16-12-1808.
Getroud op -01-09-1765 te Paarl met Andries HOUGH, kleermaker / militair te Stellenbosch, gebore ± 1733 te Camberg, Hessen-Nassau (Dld), oorlede 1815 te ?? Hij arriveert aan boord van het schip Oud Carspel in 1757 te Kaap de Goede Hoop.
   7.  Hendrik (kyk II.11).
   8.  Cecilia, gedoop op -27-04-1749 te Paarl.

II.3    Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3), gebore op -17-02-1735, gedoop op -03-04-1735 te Paarl, oorlede op -05-01-1822 te Clanwilliam (ZA) op 86-jarige ouderdom, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b2) (kyk I.1) en Martha VIVIER.
Getroud (1) op 28-jarige ouderdom op -12-03-1763 te Swartland met Johanna LOUW, 16 jaar oud, gedoop op -19-02-1747, oorlede op -07-07-1775 op 28-jarige ouderdom, dogter van Jacobus LOUW en Johanna GUILLAUMET.
Getroud (2) op 42-jarige ouderdom op -22-03-1777 te Paarl, Kaapstad (ZA) met Alida NIEUWOUDT, 22 jaar oud, gebore op -25-10-1754, gedoop op -17-11-1754 te Paarl, oorlede op -03-09-1818 te Kaapstad op 63-jarige ouderdom, dogter van Gerrit NIEUWOUDT en Johanna STEENKAMP.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Albertus Johannes, gebore te Clanwilliam (RSA), gedoop op -01-04-1765 te Swartland.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Gerrit (kyk III.2).
   3.  Martha Jacoba, gebore op -26-11-1780.
   4.  Willem (kyk III.5).
   5.  Jannetje, gebore op -03-04-1784, gedoop op -16-10-1784 te Kaapstad, oorlede op -05-12-1837 te Clanwilliam, Western Cape (SA) op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-12-1803 te Kaapstad met Sybrand STRAUS, 24 jaar oud, gedoop op -03-04-1779 te ?? Seun van Johannes Matthias STRAUS en Anna (\) van DIJK.
   6.  Alida, gebore op -07-07-1787, gedoop op -21-02-1788 te Swartland.
Getroud in die kerk op 41-jarige ouderdom op -19-10-1828 te Kaapstad met Johannes Carel van der WESTHUIZEN, 21 jaar oud, gedoop op -23-11-1806 te ??
   7.  Abraham Jacobus (kyk III.11).
   8.  Martha Margaretha Elisabeth, gebore op -15-04-1795, gedoop op -25-10-1795 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-11-1812 te Kaapstad met Gerrit van TAAK, 30 jaar oud, boer, gedoop op -22-01-1782, oorlede op -20-05-1834 te ?? op 52-jarige ouderdom.

II.7    Jacomina Hendrina van ZIJL, gedoop op -16-08-1739 te Paarl. Bij haar overlijden woont zij 'op de plaas, geleegen tusschen de Klijne Paarden en Dassenberg (Klein Paardenberg) aan de diep Rievier, genaamd Mollenberg. Zij laat negen kinderen na. Dogter van Albertus van ZIJL (kode: a5.b2) (kyk I.1) en Martha VIVIER.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -10-05-1761 te Swartland met Nicolaas LOUBSER, 50 jaar oud, gedoop op -01-06-1710 te Kaapstad (Kaapse kerk), seun van Egbert (Evert) LOUBSER (Laubscher) en Hilletje OLIVIER. {hy was vroeër getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -14-01-1731 te Kaapse kerk met Catharina FEYT, 16 jaar oud, gedoop op -05-08-1714 te Kaapse kerk, oorlede op -25-03-1758 te Kaapstad op 43-jarige ouderdom. Zij maken op 28-11-1761 een gezamenlijk testament. Nicolaas wordt daarin genoemd: 'den Burger Lieutemant Sr. Nicolaas Loubser Evertz.' en zij: 'juffrouw Jacomina Hendrina van Zeijl', beide van Cabo de Goede Hoop geboortig. Woonachtig: woonplaas Mollenberg, gelegen aan die diep Rievier.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Maarten (kyk III.15).

II.11    Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7), gedoop op -06-03-1746 te Paarl, seun van Albertus van ZIJL (kode: a5.b2) (kyk I.1) en Martha VIVIER.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -11-11-1770 te Paarl met Geertruy SMIT, 29 jaar oud, gedoop op -22-01-1741 te Drakenstein, dogter van Erasmus SCHMIDT en Cornelia van EMMENES, weduwe van Willem van Zyl. {sy was vroeër getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-04-1760 te Drakenstein met Willem van ZIJL, 23 jaar oud, gebore op -04-11-1736 te Kaapstad, oorlede ± 1770 te Paarl?? Seun van Pieter van ZIJL, boer aan Olifantsrivier, en Hester van WIJK.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albert (kyk III.17).
   2.  Hendrik (kyk III.19).
   3.  Martha Cornelia, gebore op -12-12-1774, gedoop op -26-03-1775 te Swartland.
   4.  Anna Geertuy (kyk III.23).
   5.  Izaak Jacobus (kyk III.24).
   6.  Abraham Johannes (kyk III.26).

III.2    Gerrit van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2), gebore op -29-03-1778 te Clanwilliam (RSA), gedoop op -28-02-1779 te Paarl, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3) (kyk II.3) en Alida NIEUWOUDT.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -23-10-1803 te Kaapstad met Susanna Maria van TAAK, 17 jaar oud, gedoop op -08-03-1786, dogter van Andries Willem van TAAK en Helena NIEUWOUDT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andreas Willem (kyk IV.1).
   2.  Alida, gebore op -25-12-1807 te Koebee, gedoop op -09-10-1808 te Kaapstad, oorlede op -13-07-1882 te Roodeheuwel, Clanwilliam op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1832 te Koebee met Jacobus Gerrit du TOIT, gedoop op -04-10-1801 te ?? Seun van Stephanus du TOIT en Sara COETSEE.
   3.  Willem Albertus (kyk IV.5).
   4.  Gerrit Jacobus (kyk IV.7).
   5.  Helena Willemina, gebore op -25-05-1818, gedoop op -18-10-1818 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -04-10-1852 te Clanwilliam met Gert Heremias Albertus ROSSOUW, gebore ± 1829 te Onder olifantsrivier.
   6.  Martha Jacoba, gebore op -31-05-1820, gedoop op -22-10-1820 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -05-01-1840 te Clanwilliam met Michiel Nicolaas SMIT, gebore ± 1816 te Keizersfontein?
   7.  Susanna Maria (kyk IV.14).

III.5    Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d4), gebore op -25-05-1781 te Kleine Koebee, gedoop op -07-04-1782 te ?? Seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3) (kyk II.3) en Alida NIEUWOUDT.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -23-10-1803 te Tulbagh met Jannetje van TAAK, gebore ± 1784.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alida, gebore op -14-12-1809 te Olifantsrivier, gedoop op -16-10-1810 te Swartland.
   2.  Helena Wilhelmina, gebore op -14-12-1809 te Olifantsrivier, gedoop op -20-03-1813 te Swartland, oorlede op -02-04-1839 te Oorlogsfontein op 29-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-11-1835 te Clanwilliam met Gideon Petrus van TAAK, 25 jaar oud, gebore op -06-06-1810 te ?? Seun van Pieter Andries van TAAK en Hester Elisabeth van ZIJL. {hy is later getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -10-04-1841 te ?? Vrou is Helena Anna Wilhelmina GREEFF, 19 jaar oud, gedoop op -20-05-1821.}
   3.  Willem (kyk IV.18).
   4.  Andreas Willem (kyk IV.20).
   5.  Jannetje Susanna (kyk IV.22).

III.11    Abraham Jacobus van ZIJL (kode: b2.c3.d7), gebore op -12-02-1789, gedoop op -09-10-1789 te Swartland, oorlede op -20-04-1856 te ?? op 67-jarige ouderdom, seun van Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3) (kyk II.3) en Alida NIEUWOUDT.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -07-02-1819 te Tulbagh met Emma Theodora van TAAK, 27 jaar oud, gebore op -27-02-1791, oorlede op -26-04-1848 te ?? op 57-jarige ouderdom, dogter van Andries Willem van TAAK en Helena NIEWOUDT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  N.N. Gebore op -01-04-1820 te ?? Oorlede op -08-04-1820 te ??, 7 dae oud.
   2.  Willem Albertus, gebore op -15-02-1825, gedoop op -29-10-1825 te Malmesbury, oorlede op -22-12-1825 te Malmesbury, 310 dae oud.
   3.  N.N. Gebore op -08-11-1826, jong ovl.
   4.  N.N. Gebore op -08-08-1830 te Malmesbury?? Oorlede op -22-02-1831 te Malmesbury??, 198 dae oud.

III.15    Jacobus Maarten LOUBSER, gebore op -19-04-1776, gedoop op -05-05-1776 te Swartland, seun van Nicolaas LOUBSER en Jacomina Hendrina van ZIJL (kyk II.7).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Christina Jacomina van ZIJL, 16 jaar oud, gedoop op -04-10-1781 te Swartland, oorlede 1807, dogter van Johannes van ZIJL en Cecilia van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cecilia Johanna Christina LAUBSCHER, gebore op -20-09-1801 te Koeberg, Durbanville, gedoop op -25-10-1801 te ??
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-04-1824 te ?? Man is Willem Adriaan van ZIJL, 23 jaar oud, gebore op -18-05-1800, gedoop op -04-10-1800 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL en Anna Christina NEL.

III.17    Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1), gedoop op -18-10-1772 te Kaapstad, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7) (kyk II.11) en Geertruy SMIT.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -03-11-1793 te Swartland met Martha Johanna van ZIJL, 20 jaar oud, gedoop op -25-12-1772 te Swartland, dogter van Johannes van ZIJL en Cecilia van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus (kyk IV.29).
   2.  Geertruida Cecilia (kyk IV.32).
   3.  Cecilia Johanna (kyk IV.35).
   4.  Martha Johanna, gebore op -08-08-1804, gedoop op -06-01-1805 te Swartland.

III.19    Hendrik van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d2), boer; burger van Stellenbosch, gebore op -31-05-1773 te Hantam, gedoop op -24-04-1774 te Kaapstad, oorlede op -02-03-1845 te Uitkoms Graafwater op 71-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7) (kyk II.11) en Geertruy SMIT.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -02-11-1794 te Kaapstad met Maria Christina VREY, 16 jaar oud, gebore op -01-01-1778 te Cape Town (SA), gedoop op -11-01-1778, oorlede op -10-01-1851 te Clanwilliam op 73-jarige ouderdom, dogter van Bernardus VREY en Anna Margaretha BOTHA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Geertruida Wilhelmina, gebore op -08-09-1795, gedoop op -31-12-1795 te Swartland, oorlede 08-1877 te Keerom, Boven-Olifantsrivier.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -06-05-1815 te Tulbagh met Isaac Johannes PRETORIUS, 28 jaar oud, gedoop op -25-12-1786 te Tulbagh, oorlede op -03-07-1864 te Clanwilliam op 77-jarige ouderdom, seun van Willem Sterrenberg PRETORIUS en Helena Maria VISAGIE. {hy was vroeër getroud ± 1809 met Johanna Huibrecht KOTZE, gedoop 1786, oorlede op -20-05-1814.}
   2.  Geertruida Sophia, gebore op -03-05-1797 te ?? Gedoop op -11-02-1798 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -05-02-1815 te Tulbagh met Johannes Christiaan CARSTENS, gebore 1795 te ??
   3.  Hendrika Maria (kyk IV.42).
   4.  Barend (kyk IV.43).
   5.  Johanna Helena, gebore op -02-07-1803, gedoop op -26-02-1804 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -24-02-1822 te Swartland met Jacobus Everhardus CARSTENS, gedoop op -08-10-1899 te Malmesbury.
   6.  Gesina Helena, gebore op -11-12-1805 te Olifantsrivier, gedoop op -02-03-1806 te Swartland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-01-1826 te Swartland met Jan Harmse van TAAK, 35 jaar oud, boer, gedoop op -31-01-1790 te Clanwilliam.
   7.  Maria Christina Elisabeth, gebore op -24-10-1808, gedoop op -26-03-1809 te Swartland, oorlede op -21-11-1897 te Bokfontein, Clanwilliam op 89-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-04-1828 te Clanwilliam met Willem Johannes Paulus STEENKAMP, 22 jaar oud, gebore op -04-07-1805 te Bokfontein, gedoop op -16-02-1806 te Tulbagh, oorlede op -30-01-1888 te Bokfontein, Calvinia op 82-jarige ouderdom.
   8.  Hester Sibelia, gebore op -19-01-1811 te 'Uitkoms', distr. Clanwilliam, gedoop op -17-03-1811 te Swartland, oorlede op -31-12-1894 te 'Bokfontein', distr. Calvinia op 83-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-03-1833 te Clanwilliam met Johannes Paulus STEENKAMP, 26 jaar oud, gebore op -14-01-1807 te 'Bokfontein', distr. Calvinia, gedoop op -06-03-1808, oorlede op -31-03-1893 te 'Bokfontein', distr. Calvinia op 86-jarige ouderdom.
   9.  Hendrik Gideon van ZYL (kyk IV.53).

III.23    Anna Geertuy van ZIJL, gedoop op -18-10-1778 te Kaapstad, dogter van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7) (kyk II.11) en Geertruy SMIT.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -25-11-1798 te Kapstad met Johannes ENGELBRECHT, 26 jaar oud, gedoop op -25-12-1771.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Wilhelmina Johanna (kyk IV.56).

III.24    Izaak Jacobus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d5), gedoop op -11-03-1781 te Kaapstad, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7) (kyk II.11) en Geertruy SMIT.
Getroud te ?? Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-09-1800 te Kaapstad met Martha van ZIJL, 19 jaar oud, gebore op -19-08-1781 te Malmesbury, dogter van Albertus van ZIJL en Cornelia Geertruida van WIJK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna, gebore op -26-01-1802, gedoop op -28-02-1802 te Swartland.
   2.  Geertruida Cornelia, gebore op -26-09-1803, gedoop op -08-01-1804 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-10-1820 te Tulbagh met Petrus Albertus BASSON, gebore ± 1801, seun van Reynier BASSON en Anna Geertruida Gysberta MOSTERT.
   3.  Hendrik Albertus Cornelis, gebore op -10-08-1806 te Piketberg, gedoop op -25-12-1806 te Swartland, oorlede ± 1828.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -29-10-1826 te Worcester met Catharina Elizabeth van der MERWE, 21 jaar oud, gebore op -22-09-1805 te 'Zoutkloof', distr. Swartland, gedoop op -17-11-1805 te Tulbagh, oorlede op -13-12-1866 te 'Bergtvallei', distr. Clanwilliam op 61-jarige ouderdom.
   4.  Martha Beatrix Johanna, gebore op -08-08-1821, gedoop op -14-10-1821 te Swartland.

III.26    Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6), landbouwer; eigenaar 'Leeuwenkuil', gebore te Jakkalsvlei, gedoop op -08-01-1786 te Kaapstad, oorlede op -06-01-1856 te Leeuwenkuil, Malmesbury (SA) op 69-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7) (kyk II.11) en Geertruy SMIT.
Getroud (1) op 19-jarige ouderdom op -13-09-1805 te Stellenbosch met Martha du PLESSIS, 15 jaar oud, gedoop op -25-02-1790, oorlede <09-1809, dogter van Pieter du PLESSIS en Anna Cornelia VENTER.
Getroud (2) op 23-jarige ouderdom op -03-09-1809 te Tulbagh met Maria Susanna MARAIS, 22 jaar oud, gebore op -08-08-1787, gedoop op -23-09-1787, oorlede op -22-06-1810 te Cape op 22-jarige ouderdom, dogter van Paulus Stephanus MARAIS en Anna MALHERBE.
Getroud (3) op 24-jarige ouderdom op -05-01-1811 te Stellenbosch met Maria Johanna van der MERWE, 22 jaar oud, gebore op -22-08-1788 te ?? Gedoop op -19-03-1788 te Drakenstein, dogter van Nicolaas Johannes van der MERWE en Maria Magdalena van der MERWE.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kyk IV.63).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Paulus Hendrik Stephanus (kyk IV.66).
Uit die derde huwelik:
   3.  Maria Magdalena, gebore op -04-04-1813 te Piketberg, gedoop op -05-09-1813 te Swartland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-02-1834 te Clanwilliam met Gert Johannes SMIT, gebore ± 1811.
   4.  Hendrik (kyk IV.71).
   5.  Nicolaas Johannes (kyk IV.73).
   6.  Abraham Johannes (kyk IV.75).
   7.  Geertruida Sophia Johanna, gebore op -05-07-1821, gedoop op -30-09-1821 te Swartland.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -04-02-1838 te Clanwilliam met Jacobus Johannes MARIA, 19 jaar oud, gebore op -28-03-1818 te ?? Gedoop op -03-05-1818, oorlede op -31-08-1892 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   8.  Maria Johanna, gebore op -26-10-1823 te Piketberg, oorlede op -08-05-1850 op 26-jarige ouderdom.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -04-03-1840 te Clanwilliam met Izaak Johannes PRETORIUS, 21 jaar oud, boer in Piketberg, gebore op -05-03-1818, gedoop op -20-11-1818 te Swartland.
   9.  Martha Hester Sophia, gebore op -06-05-1825 te Clanwilliam, gedoop op -25-09-1825.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -18-12-1842 te Clanwilliam met Charles Francois MARAIS, 20 jaar oud, gebore op -05-10-1822, gedoop op -23-10-1822 te Tulbagh.
   10.  Schalk Willem François (kyk IV.83).
   11.  Izaak Jacobus (kyk IV.87).

IV.1    Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2.e1), gebore op -23-01-1805 te Olifantsrivier, gedoop op -13-10-1805 te Swartland, seun van Gerrit van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2) (kyk III.2) en Susanna Maria van TAAK.
Getroud op 31-jarige ouderdom op -07-02-1836 te Clanwilliam met Anna Catharina Gysbertha SMIT, 20 jaar oud, gebore op -05-04-1815, gedoop op -21-09-1815 te Kaapstad, oorlede ± 1893, dogter van Christoffel SMIT en Justina Christina BOK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesina Cecilia Helena Janetta, gebore op -05-03-1838 te 'Groenrivier', distr. Clanwilliam, datum mogelijk 15-03, gedoop op -16-09-1838 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-12-1860 te Calvinia met Johannes LOUW, gebore ± 1836 te v Onder Roggeveld.
   2.  Andreas Willem (kyk V.3).
   3.  Gerrit Abraham Jacobus (kyk V.5).
   4.  Christoffel Johannes, gebore op -26-01-1850 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam.

IV.5    Willem Albertus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3), gebore op -22-08-1809 te Koebee, gedoop op -22-10-1809 te Kaapstad, seun van Gerrit van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2) (kyk III.2) en Susanna Maria van TAAK.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -24-01-1841 te Clanwilliam met Jacoba Margaretha NIEUWOUDT, 16 jaar oud, gebore op -10-04-1824 te Groenrivier (Nieuwoudtville), gedoop op -02-02-1825 te Malmesbury, dogter van Heremias Cornelis NIEUWOUDT en Janetta Sophia BOK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Aldert (kyk V.8).
   2.  Jannetje Sophia, gebore op -08-11-1844, gedoop op -07-09-1845 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-02-1863 te Clanwilliam met Heremias Cornelis NIEUWOUDT, 12 jaar oud, gebore op -08-09-1850, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam.
   3.  Heremias Cornelis (kyk V.13).

IV.7    Gerrit Jacobus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e4), gebore op -17-02-1815, gedoop op -28-10-1815 te Clanwilliam, seun van Gerrit van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2) (kyk III.2) en Susanna Maria van TAAK.
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -19-03-1843 te Clanwilliam met Jannetje Susanna van ZIJL, 20 jaar oud (kyk IV.22).
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -07-01-1850 te Clanwilliam met Margritha Johanna Augustina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1818 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem van ZYL, gebore op -26-01-1848, gedoop op -06-09-1848 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Gerrit Jacobus van ZYL (kyk V.16).
   3.  Sibella Aletta Helena van ZYL, gebore op -06-05-1853 te ??
   4.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -15-05-1859 te ??

IV.14    Susanna Maria van ZIJL, gebore op -24-09-1826 te Olifantsrivier, gedoop op -30-10-1827 te Malmesbury, dogter van Gerrit van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2) (kyk III.2) en Susanna Maria van TAAK.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -30-09-1844 te Clanwilliam met Heremias Cornelis STEENKAMP, 21 jaar oud, gebore op -03-11-1822 te Keizersfontein, distr. CL, seun van Christiaan Jacobus STEENKAMP en Maria Helena NIEUWOUDT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Emma Theodora, gebore 1870 te ?? Oorlede op -14-05-1899 te Kysterfontein, Calvinia.

IV.18    Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d4.e3), gebore op -18-09-1813 te Olifantsrivier, gedoop op -16-10-1814 te Swartland, seun van Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d4) (kyk III.5) en Jannetje van TAAK.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -15-03-1847 te ?? Vrou is Aletta Hendrika WIESE, gebore ± 1811 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jeanetta Susanna Helena, gebore op -14-03-1849 te Onder-Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam, oorlede op -16-12-1906 te Vierfontein op 57-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -21-01-1868 te Clanwilliam met Jan Abraham STEENKAMP, 22 jaar oud, gebore op -31-01-1845, gedoop op -07-09-1845 te Clanwilliam, oorlede op -28-08-1896 te Nauwkloof, distr. Vanrhynsdorp op 51-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus STEENKAMP.
   2.  Gerhardina Johanna Maria (Gerrendina) van ZYL, gebore op -28-04-1851, gedoop op -15-12-1852 te Clanwilliam, oorlede op -09-08-1883 te Clanwilliam op 32-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -31-01-1870 te Clanwilliam met Casparus Gideon Jacobus STEENKAMP, 26 jaar oud, gebore op -22-02-1843 te distr. Calvinia, oorlede op -25-09-1926 te 'Grootdrif', distr. Vanrhynsdorp op 83-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus STEENKAMP. {hy is later getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -30-12-1883 te Vanrhynsdorp (NG) met Martha Jacoba Maria van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -05-01-1864, gedoop op -20-01-1865 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam`, oorlede op -09-03-1938 te Grootdrif, Vanrhynsdorp op 74-jarige ouderdom, dogter van Andreas Willem van ZIJL (kyk IV.20) en Elisabeth Maria MOUTON.}
   3.  Alida Aletta, gebore op -15-10-1852, gedoop op -16-03-1853 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -21-04-1884 te Clanwilliam met Willem Jacobus van der MERWE, 25 jaar oud, boer op 'Achtertuin', distr. Clanwilliam, gebore op -09-08-1858, gedoop op -03-10-1858 te Clanwilliam, oorlede op -16-08-1942 op 84-jarige ouderdom, begrawe te 'Driefontein', Botterkloof, distr. Clanwilliam.
   4.  Margaretha Anna, gebore op -10-03-1855 te 'Klein Kobee', distr. Vanrhynsdorp, gedoop op -02-09-1855 te Clanwilliam, oorlede op -15-08-1897 te 'Onrust', Clanwilliam op 42-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -01-04-1872 te Clanwilliam met Willem Petrus Burger van der MERWE, 18 jaar oud, gebore op -13-10-1853 te 'Driefontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-04-1854 te Clanwilliam, oorlede op -11-10-1935 op 81-jarige ouderdom.
   5.  Aletta Hendrika, gebore op -18-12-1859, gedoop op -02-02-1860 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -12-11-1888 te Clanwilliam met Andreas Jacobus Johannes BURGER, gebore ± 1847 te ??
   6.  Isabella Sophia Helena Louwdina, gebore op -18-02-1865, gedoop op -31-01-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.

IV.20    Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d4.e4), gebore op -09-04-1816 te Koebee, gedoop op -13-10-1816 te Kaapstad, seun van Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d4) (kyk III.5) en Jannetje van TAAK.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -30-09-1844 te Clanwilliam met Elisabeth Maria MOUTON, 17 jaar oud, gebore op -21-09-1827, gedoop op -28-08-1828 te Clanwilliam, dogter van Jacobus Frederik MOUTON en Hester BOTHA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Jacobus van ZYL (kyk V.32).
   2.  Hester Johanna Maria van ZYL, gebore op -21-08-1847, gedoop op -16-01-1898 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-08-1867 te Clanwilliam met Josias Johannes van der WESTHUIZEN, gebore ± 1845 te ??
   3.  Jannetje Susanna, gebore op -31-03-1851, gedoop op -15-02-1852 te Clanwilliam.
   4.  Jacobus Frederik van ZYL (kyk V.39).
   5.  Andries Willem van ZYL (kyk V.42).
   6.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -16-06-1861, gedoop op -01-03-1863 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam.
   7.  Martha Jacoba Maria van ZYL, gebore op -05-01-1864, gedoop op -20-01-1865 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam`, oorlede op -09-03-1938 te Grootdrif, Vanrhynsdorp op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -30-12-1883 te Vanrhynsdorp (NG) met Casparus Gideon Jacobus STEENKAMP, 40 jaar oud, gebore op -22-02-1843 te distr. Calvinia, oorlede op -25-09-1926 te 'Grootdrif', distr. Vanrhynsdorp op 83-jarige ouderdom, seun van Christiaan Jacobus STEENKAMP. {hy was vroeër getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -31-01-1870 te Clanwilliam met Gerhardina Johanna Maria (Gerrendina) van ZYL, 18 jaar oud, gebore op -28-04-1851, gedoop op -15-12-1852 te Clanwilliam, oorlede op -09-08-1883 te Clanwilliam op 32-jarige ouderdom, dogter van Willem van ZIJL (kyk IV.18) en Aletta Hendrika WIESE.}
   8.  Abraham Jacobus van ZYL (kyk V.46).
   9.  Jannetjie Susanna van ZYL, gebore op -21-12-1869.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -21-10-1888 te Vanrhynsdorp met Michiel Nicholaas SMIT, gebore ± 1866 te ??

IV.22    Jannetje Susanna van ZIJL, gebore op -14-07-1822 te Olifantsrivier, gedoop op -28-10-1822 te Malmesbury, dogter van Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d4) (kyk III.5) en Jannetje van TAAK.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-03-1843 te Clanwilliam met Gerrit Jacobus van ZIJL, 28 jaar oud (kyk IV.7). {hy is later getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -07-01-1850 te Clanwilliam met Margritha Johanna Augustina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1818 te ??}
Uit hierdie huwelik: 1 kind (kyk onder IV.7).
 
IV.29    Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1), gebore op -01-10-1794, gedoop op -15-03-1795 te Swartland, seun van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) (kyk III.17) en Martha Johanna van ZIJL.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-10-1818 te Tulbagh met Catharina Alida BEUKES, 17 jaar oud, gedoop op -02-11-1800 te ?? Dogter van Hendrik BEUKES en Anna Margaretha CORDIER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kyk V.50).
   2.  Hendrik Andries Marthinus van ZYL, gebore op -05-06-1823, gedoop op -26-10-1823 te Malmesbury.
   3.  Anna Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -15-06-1825 te Olifantsrivier, gedoop op -18-12-1825 te Malmesbury.
   4.  Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.54).
   5.  Anna Catharina Jeremia van ZYL, gebore op -30-12-1829, gedoop op -28-03-1830 te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-05-1852 te Clanwilliam met Frederik Gideon LOUW, 25 jaar oud, gebore op -15-12-1826, oorlede op -22-11-1877 op 50-jarige ouderdom.
   6.  Geertruida Cecilia van ZYL, gebore op -26-05-1833, gedoop op -07-07-1833 te Clanwilliam.
   7.  Margaretha Maria Alida van ZYL (kyk V.59).

IV.32    Geertruida Cecilia van ZIJL, gebore op -03-08-1796, gedoop op -02-10-1796 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) (kyk III.17) en Martha Johanna van ZIJL.
Getroud (1) op 17-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Johannes van ZIJL, 22 jaar oud, gebore op -17-10-1790, seun van Albertus van ZIJL en Cornelia Geertruida van WIJK. {hy is later getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Claudina Geertruida van ZIJL, 19 jaar oud, gebore op -23-06-1796, gedoop op -15-01-1797 te Swartland, dogter van Erasmus Johannes van ZIJL en Johanna ENGELBRECHT.}
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1794 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Geertruida Cecilia Johanna Alberta, gebore op -30-10-1814.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1812 te ??

IV.35    Cecilia Johanna van ZIJL, gebore op -21-06-1798, gedoop op -07-10-1798 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1) (kyk III.17) en Martha Johanna van ZIJL.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-06-1817 te Tulbagh met Allert Heremias Cornelis van ZIJL, 22 jaar oud, gebore op -28-02-1795, gedoop op -29-03-1795 te Swartland (getuies: Heremias Cornelis Nieuwoudt en zijn huisvrouw Jacoba Botman & Dirk van Zijl en Janetta Nieuwoudt`), seun van Allert van ZIJL (Aldert) en Maartje KOETZEE (Coetzee). {hy is later getroud in die kerk op 64-jarige ouderdom op -25-08-1859 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZIJL, 60 jaar oud, gebore op -30-08-1798, gedoop op -11-11-1798 te Sartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL, boer op 'Spuitdrift', en Catherina Johanna KRIEL.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna Cecilia Alberta, gebore op -06-11-1818 te Clanwilliam, gedoop op -14-02-1819 te Swartland.
   2.  Aldert (kyk V.63).
   3.  Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kyk V.65).
   4.  Dirk Ernst Hendrik (kyk V.66).
   5.  Gerrit Johannes, gebore op -16-08-1828, gedoop op -02-03-1829 te Clanwilliam.
   6.  Pieter Johannes (kyk V.70).
   7.  Hendrik Izak Jacobus van ZYL, gebore op -27-12-1837 te Vredendal, gedoop op -12-01-1838 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Johanna Christina van ZYL, gebore op -06-11-1840, gedoop op -11-04-1841 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -01-06-1857 te Clanwilliam met Jacobus Gideon LOUW, gebore ± 1838 te ??

IV.42    Hendrika Maria van ZIJL, gebore op -07-05-1799, gedoop op -06-10-1799 te Swartland, dogter van Hendrik van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d2) (kyk III.19) en Maria Christina VREY.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-12-1817 te Tulbagh met Johannes David van ZIJL, 20 jaar oud, gebore op -06-02-1797, gedoop op -19-03-1797 te Malmesbury, seun van Gideon Johannes van ZIJL, boer op 'Spuitdrift', en Catherina Johanna KRIEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes Petrus van ZYL (kyk V.75).
   2.  Maria Christina Geertruida (kyk V.77).
   3.  Hendrik Adriaan (kyk V.78).
   4.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -15-09-1824 te Piketberg, gedoop op -22-04-1825 te Swartland.
   5.  Johannes David (kyk V.81).
   6.  Adriaan (kyk V.83).
   7.  Johannes Christiaan (kyk V.85).
   8.  Albertus Petrus, gebore op -23-06-1835 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-10-1835 te Clanwilliam.
   9.  Hermanus Gideon Marthinus (kyk V.89).
   10.  Catharina Johanna, gebore op -28-03-1842, gedoop op -25-12-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -27-08-1863 te Clanwilliam met Hendrik Gideon STEENKAMP, gebore ± 1840 te ==.

IV.43    Barend van ZIJL (kode: b2.c7.d2.e4), gebore op -24-07-1801, gedoop op -25-10-1801 te Swartland, seun van Hendrik van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d2) (kyk III.19) en Maria Christina VREY.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -06-04-1828 te Tulbagh (SA) met Magdalena Petronella THERON, gebore ± 1803, dogter van Wouter THERON en Hester MARAIS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik van ZYL (kyk V.93).
   2.  Hester Woutrina van ZYL, gebore op -23-09-1831, gedoop op -04-03-1832 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -22-03-1852 te Clanwilliam met Alewyn Johannes SMIT, gebore ± 1827.
   3.  Maria Christina van ZYL, gebore op -02-02-1833, gedoop op -06-10-1833 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-04-1855 te Clanwilliam met Hendrik Barend CARSTENS, gebore ± 1821 te ??
   4.  Magdalena Petronella Sofia Catarina van ZYL, gebore op -02-03-1837, gedoop op -09-02-1838 te Clanwilliam.
   5.  Wouter THERON van ZYL (kyk V.100).
   6.  Barend van ZYL (kyk V.102).
   7.  Jacobus Johannes, gebore op -22-03-1845, gedoop op -05-10-1845 te Clanwilliam.
   8.  Magdalena Petronella Johanna van ZYL, gebore op -18-12-1849, gedoop op -14-04-1850 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-09-1870 te Clanwilliam met Willem Jacobus MOUTON, gebore ± 1847.

IV.53    Hendrik Gideon van ZYL (kode: a5.b2.c7.d2.e9), graan- en skaapboer, gebore op -11-06-1814 te 'Uitkoms', distr. Graafwater, oorlede op -15-08-1897 te Graafwater? op 83-jarige ouderdom, begrawe te Uitkoms, Graafwater, seun van Hendrik van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d2) (kyk III.19) en Maria Christina VREY.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -01-04-1838 te Clanwilliam met Martha Barbara Helena (Maria) BURGER, 18 jaar oud, gebore op -13-06-1819 te 'Bergvallei', distr. Clanwilliam, gedoop op -22-08-1819 te Tulbagh, oorlede op -11-05-1898 te Uitkoms, Graafwater, Western Cape op 78-jarige ouderdom, dogter van Alewyn Jacobus BURGER en Maria Christina Johanna SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik, gebore op -27-04-1839, gedoop op -22-09-1839 te Clanwilliam.
   2.  Maria christina Johanna, gebore op -06-11-1841, gedoop op -12-12-1841 te Clanwilliam.
   3.  Maria Christina Johanna, gebore op -08-09-1843 te 'Doornbosch', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-05-1844 te Clanwilliam, oorlede op -26-10-1880 te 'Doornbosch', distr. Clanwilliam op 37-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -25-01-1869 te Clanwilliam met Martinus Cornelis Petrus BRINK, gebore ± 1845, oorlede op -20-06-1930 te Nieuwoudtville.
   4.  Alewyn Jacobus (kyk V.111).
   5.  Sophia Catharina, gebore op -06-04-1848, gedoop op -11-06-1848 te Clanwilliam.
Getroud met Jacobus Gerhardus Marthinus VISSER, gebore ± 1845 te 'Brandenburg', distr. Clanwilliam.
   6.  Hendrik (kyk V.116).
   7.  Gerrit Erasmus, gebore op -23-10-1852 te 'Compagniesdrift', distr. Clanwilliam, gedoop op -02-03-1853 te Clanwilliam.
   8.  Christina Jacoba, gebore op -28-09-1859, gedoop op -25-12-1859 te Clanwilliam.
   9.  Izak Schalk Willem (kyk V.119).

IV.56    Geertruida Wilhelmina Johanna ENGELBRECHT, gebore op -02-08-1816 te ?? Gedoop op -20-10-1816 te Swartland, Malmesbury (SA), oorlede op -02-08-1838 op 22-jarige ouderdom, dogter van Johannes ENGELBRECHT en Anna Geertuy van ZIJL (kyk III.23).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -02-10-1836 te Clanwilliam met Willem Johannes van ZIJL (Gert Willem Johannes), 51 jaar oud, gebore op -15-06-1785, gedoop op -20-08-1786 te Swartland, oorlede op -17-03-1857 te Ratelfontein, Clanwilliam, Cape Colony (SA) op 71-jarige ouderdom, seun van Albertus van ZIJL en Cornelia Geertruida van WIJK. {hy was vroeër getroud in die kerk ± 1810 te ?? Vrou is Cecilia Johanna van ZIJL, gebore ± 1793 te Piketburg?? hy was vroeër getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -14-10-1821 te Swartland met Jacoba Wilhelmina van ZIJL, 21 jaar oud, gedoop op -02-10-1800 te Swartland, dr van Erasmus Johannes van Zijl & Johanna Engelbrecht. hy is later getroud in die kerk op 52-jarige ouderdom op -06-12-1837 te Swartland met Catharina Christina HUISAMEN, gebore ± ?? Dogter van Johan Frederik HUISAMEN en Margaretha Elisabeth BRUYNS.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Willemina Johanna, gebore op -02-08-1838, gedoop op -07-10-1838 te Clanwilliam.

IV.63    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1), boer op Groote drift, gebore op -31-03-1806 te 'Jakkalsvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-10-1806 te Swartland, oorlede op -20-07-1890 te Piketberg op 84-jarige ouderdom, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Martha du PLESSIS.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -03-01-1829 te Tulbagh met Martha Wilhelmina LOUW, 16 jaar oud, gebore op -25-10-1812 te Kaapstad, gedoop op -14-03-1813 te Swartland, oorlede op -20-01-1857 te Piketburg op 44-jarige ouderdom.
Getroud (2) op 51-jarige ouderdom op -10-08-1857 te Hopefield met Johanna Maria LOUBSER, gebore ± 1814.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Abraham Petrus Johannes (kyk V.122).
   2.  Pieter Marthinus Albertus (kyk V.124).
   3.  Aletta Maria, gebore op -19-06-1841.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -05-09-1858 te Piketberg met Egbertus Bletterman de WAAL, 28 jaar oud, gedoop op -11-04-1830 te ??
   4.  Marthinus Johannes (kyk V.128).
   5.  Martha Willemina Catharina, gebore op -27-07-1845, gedoop op -22-03-1846 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -05-06-1861 te Piketberg met Lourens Johannes ANDERSON, 32 jaar oud, gedoop (Luthers) op -27-07-1828 te ?? Oorlede op -17-05-1863 te "Verlorenvlei', distr. Piketberg op 34-jarige ouderdom.
   6.  Catharina Glodina, gebore op -03-12-1849, gedoop op -20-10-1850 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -24-04-1871 te Piketberg met Nicolaas Andries Reinert SPREETH, 22 jaar oud, gebore op -23-10-1848, gedoop op -01-07-1849 te Clanwilliam.
   7.  Jacobus Adriaan (kyk V.134).
Uit die tweede huwelik:
   8.  Pieter Marthinus Albertus, gebore op -09-09-1861, gedoop op -22-09-1861 te Piketberg.

IV.66    Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2), boer, gebore op -22-06-1810 te Piketberg, gedoop op -12-08-1810 te Swartland, oorlede > 1874, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Susanna MARAIS.
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -22-03-1829 te Clanwilliam met Anna Elizabeth SMIT, 14 jaar oud, gebore te Piketberg, gedoop op -23-06-1814, oorlede op -24-02-1874 te Clanwilliam op 59-jarige ouderdom.
Getroud (2) op 64-jarige ouderdom op -16-03-1875 te Piketberg met Maria Christina MOUTON, gebore ± 1816.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Petrus Johannes van ZYL, gebore op -10-11-1831 te 'Klaverwei', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1832 te Clanwilliam.
   2.  Abraham Johannes van ZYL (kyk V.138).
   3.  Margaretha Johanna, gebore op -26-03-1835, gedoop op -12-07-1835 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -07-03-1852 te Clanwilliam met Schalk Willem BURGER, 25 jaar oud, gebore op -16-12-1826, gedoop op -01-04-1827 te Swartland, oorlede op -25-04-1873 te 'Malkopvlei', distr. Piketberg op 46-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 40-jarige ouderdom op -23-08-1875 te Piketerg met Albertus Johannes van ZYL, gebore ± 1833 te ??
   4.  Maria Susanna, gebore op -01-08-1837, gedoop op -08-10-1837 te Clanwilliam (SA).
Getroud op 16-jarige ouderdom op -17-04-1854 te Clanwilliam, Cape (SA) met Daniel Hendrik Johannes Basson HANEKOM, 18 jaar oud, gebore op -07-03-1836, seun van Jurgen Johannes HANEKOM en Catharina Hendrina BASSON.
   5.  Paul Hendrik Stephanus van ZYL (kyk V.146).
   6.  Petrus Johannes van ZYL (kyk V.149).
   7.  Gert Johannes (Gerrit) van ZYL (kyk V.151).
   8.  Anna Elizabeth van ZYL, gedoop op -26-12-1847.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -15-05-1865 te Clanwilliam met Nicolaas Everhardus LAMBRECHTS, gebore ± 1845.
   9.  Dirk Jacobus Albertus van ZYL (kyk V.155).
   10.  Izaak Jacobus van ZYL (kyk V.158).
   11.  Johanna Magdalena (kyk V.160).
   12.  Maria Helena van ZYL, gebore op -11-12-1855 te Bo-Olifantsrivier, distr. Clanwilliam, gedoop op -16-04-1856 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   13.  Hendrik Stephanus van ZYL (kyk V.162).

IV.71    Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e4), gebore op -22-09-1814 te Piketberg, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Johanna van der MERWE.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -22-02-1834 te Clanwilliam met Jacobina Willemina SMIT, 16 jaar oud, gedoop op -18-10-1817 te ?? Dogter van Gerrit Erasmus SMIT en Jacoba Martha Maria BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes van ZYL (kyk V.164).
   2.  Maria Johanna van ZYL, gebore op -30-07-1838, gedoop op -07-10-1838 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -02-10-1854 te Clanwilliam met Gerrit van WYK, 32 jaar oud, gebore op -05-01-1822, gedoop op -10-04-1823 te Swartland, oorlede op -19-09-1886 op 64-jarige ouderdom.
   3.  Willemina Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -25-07-1840, gedoop op -04-10-1840 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -22-04-1867 te Clanwilliam met Cornelis Andries Petrus BURGER, gebore ± 1830.
   4.  Gert Erasmus van ZYL (Gerrit) (kyk V.170).
   5.  Maria Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -02-12-1843, gedoop op -19-05-1844 te Clanwilliam.

IV.73    Nicolaas Johannes van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e5), gebore op -01-10-1815, gedoop op -05-11-1815 te Sweartland, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Johanna van der MERWE.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -08-03-1835 te Clanwilliam met Maria Anna Elizabeth SMIT, 15 jaar oud, gebore op -18-06-1819, gedoop op -22-08-1819 te Tulbagh.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes van ZYL (kyk V.173).
   2.  Clasina Johanna van ZYL, gebore op -07-03-1838, gedoop op -26-08-1838 te Clanwilliam.

IV.75    Abraham Johannes van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e6), boer Jakkalsvlei, gebore op -21-09-1819, gedoop op -31-10-1819 te Tulbagh, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Johanna van der MERWE.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -01-05-1842 te Clanwilliam met Hester Helena SMIT, 15 jaar oud, gebore op -28-05-1826, gedoop op -17-09-1826 te Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -11-10-1843, gedoop op -19-05-1844 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -26-02-1867 te Ceres met Willem Nicolaas van der MERWE, boer op 'Wagenboomrivier', gebore ± 1845.
   2.  Maria Johanna van ZYL, gebore op -30-05-1846, gedoop op -05-07-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1869 met du TOIT, gebore ± 1844.
   3.  Hester Helena van ZYL, gebore op -23-05-1848, gedoop op -06-08-1848 te Clanwilliam.
   4.  Anna Elizabeth van ZYL, gebore op -29-09-1850, gedoop op -20-04-1851 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1874 te ?? Man is Abraham Jacobus MOUTON, gebore ± 1829 te ??
   5.  Magdalena Maria van ZYL, gebore op -03-01-1855, gedoop op -21-01-1855 te Clanwiliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -26-02-1877 te Clanwilliam met Johannes van NIEKERK LAMBRECHTS, gebore ± 1853 te ??
   6.  Johanna Margaretha van ZYL, gebore op -12-09-1856, gedoop op -12-10-1856 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-08-1880 te Clanwilliam met Abraham Johannes MOUTON, gebore ± 1852 te ??
   7.  Abraham Johannes van ZYL (kyk V.187).

IV.83    Schalk Willem François van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e10), gebore op -21-05-1827 te Clanwilliam, gedoop op -21-10-1827 te Malmesbury, oorlede op -01-02-1910 te Matjiesfontein, Calvinia op 82-jarige ouderdom, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Johanna van der MERWE.
Getroud (1) op 17-jarige ouderdom op -24-02-1845 te Clanwilliam met Jane Elizabeth Johanna FOSTER, 19 jaar oud, gebore op -13-09-1825, gedoop op -17-09-1826 te Clanwilliam, oorlede op -15-08-1851 te Jakhals vallei, distr. Clanwilliam op 25-jarige ouderdom, dogter van John FOSTER en Maria (Mary) KENT.
Getroud (2) op 24-jarige ouderdom op -12-04-1852 met Martha Ann CALLAGHAN, 22 jaar oud, gebore op -12-09-1829 te Clanwilliam, Cape (SA), oorlede op -10-06-1889 te Calvinia, Cape (SA) op 59-jarige ouderdom.
Getroud (3) op 62-jarige ouderdom op -15-02-1890 te Calvinia met Martha Helena van der WESTHUIZEN, gebore ± 1830 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Abraham Johannes van ZYL, gebore op -21-10-1845, gedoop op -01-02-1846 te Clanwilliam.
   2.  John Foster van ZYL, gebore op -04-09-1847, gedoop op -03-10-1847 te Clanwilliam.
   3.  Willem Benjamin van ZYL (kyk V.191).
   4.  Schalk Leopold van ZYL (kyk V.192).
Uit die tweede huwelik:
   5.  Johanna Margaret Jane van ZYL, gebore op -06-02-1853 te Clanwilliam, Cape (SA), oorlede op -15-08-1875 te Stellenbosch, Cape (SA) op 22-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-08-1873 te Clanwilliam met Cornelius KORSTEN, klerk te Stellenbosch, gebore ± 1841.
   6.  Maria Johanna Magdalena van ZYL, gebore op -12-03-1854 te Clanwilliam? Gedoop op -11-06-1854 te Clanwilliam.
   7.  Kady Daniël CALLAGHAN van ZYL, gebore op -10-07-1855 te Jakhalsvlei, Clanwilliam, Cape (SA), gedoop op -30-09-1855 te Clanwilliam, oorlede op -05-07-1914 te Calvinia, Cape (SA) op 58-jarige ouderdom.
   8.  Maryann Frances Wilhelmina van ZYL, gebore op -23-03-1857 te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-04-1857 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -12-06-1880 te Calvinia met Alexander MCGREGOR, koopman, gebore ± 1846.
   9.  Clasina Johanna van ZYL, gebore op -12-03-1859 te 'Jakkalsvelie', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-09-1877 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -24-09-1877 te Calvinia met Nicolaas Everhardus LOUW, gebore ± 1850.
Uit die derde huwelik:
   10.  Margaret Jane TRUTER van ZYL, gebore op -12-10-1891, gedoop op -09-12-1891 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -24-01-1910 te Niewoudtville met Willem Jacobus van ZYL, 21 jaar oud, boer op 'Grootdrif', gebore op -09-10-1888, gedoop op -13-01-1889 te Vanrhynsdorp, seun van Willem Jacobus van ZYL (kyk V.32) en Sibella Aletta Hendrica van der WESTHUIZEN.
   11.  Jane Elizabeth van ZYL, gebore op -28-11-1892, gedoop op -19-02-1893 te Calvinia.

IV.87    Izaak Jacobus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e11), gebore op -16-06-1829, gedoop op -28-03-1830 te Clanwilliam, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d6) (kyk III.26) en Maria Johanna van der MERWE.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -17-04-1848 te Malmesbury met Elizabeth Sophia PRETORIUS, gebore ± 1831.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes van ZYL, gebore op -27-05-1849, gedoop op -29-07-1849 te Malmesbury.
   2.  Willem STERRENBERG van ZYL (kyk V.206).

V.3    Andreas Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e1.f2), gedoop op -11-08-1844 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2.e1) (kyk IV.1) en Anna Catharina Gysbertha SMIT.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -20-02-1871 te Clanwilliam met Catharina Johanna van der WESTHUIZEN, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Catharina Gysbertha van ZYL, gebore op -16-08-1872, gedoop op -26-01-1873 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   2.  Hester Elizabeth van ZYL (kyk VI.2).

V.5    Gerrit Abraham Jacobus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e1.f3), gebore op -01-03-1848 te Bokkeveld, gedoop op -06-09-1848 te Clanwilliam, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d2.e1) (kyk IV.1) en Anna Catharina Gysbertha SMIT.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -02-07-1877 te Clanwilliam met Hester Johanna Maria van der WESTHUIZEN, gebore ± 1860.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andreas Willem van ZYL, gebore op -10-04-1878, gedoop te Vanrhynsdorp.

V.8    Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1), gebore op -14-03-1842, gedoop op -18-12-1842 te Clanwilliam, seun van Willem Albertus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3) (kyk IV.5) en Jacoba Margaretha NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -19-08-1867 te Clanwilliam met Janetta Sophia WIESE, 19 jaar oud, gebore op -10-04-1848 te ??
Getroud in die kerk (2) op 55-jarige ouderdom op -13-09-1897 te Vanrhynsdorp met Maria Helena SMIT, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Albertus van ZYL (kyk VI.4).
   2.  Hester Christina van ZYL, gebore op -22-04-1870, gedoop op -07-08-1870 te 'Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
   3.  Jacoba Margaretha Aletta van ZYL, gebore op -23-12-1871, gedoop op -04-02-1872 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-06-1892 te Vanrhynsdorp met Rudolf Nicolaas Petrus LOUW, gebore ± 1861.
   4.  Petrus Benjamin (Tonteldoos) van ZYL (kyk VI.9).
   5.  Gerrit Aldert van ZYL, gebore op -09-01-1875 te ?? jong overleden.
   6.  Tobias Gerhardus van ZYL, gebore op -16-07-1877, gedoop op -02-09-1877 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
   7.  Janetta Sophia van ZYL, gebore op -26-01-1879.
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -09-03-1908 te Vanrhynsdorp met Gert STEENKAMP, 59 jaar oud, boer, gebore op -16-05-1848, gedoop op -06-09-1848 te Calvinia, oorlede op -11-10-1910 te Oorlogsfontein, Vanrhynsdorp op 62-jarige ouderdom. {hy was vroeër getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Clanwilliam (NG) met Hester Elizabeth BRINK, 16 jaar oud, gebore op -01-07-1857 te Zoutkloof, Piketberg, oorlede op -26-10-1906 te op de Hoek, Vanrhynsdorp op 49-jarige ouderdom.}
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -13-08-1917 te Vanrhynsdorp met Daniël Johannes van ZYL, 38 jaar oud (kyk VI.31). {hy was vroeër getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-04-1904 te Vanrhynsdorp met Maria Johanna van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.15).}
   8.  Maria Johanna van ZYL (kyk VI.15).
   9.  Gerrit Aldert (Knypie) van ZYL (kyk VI.16).
   10.  Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
   11.  Heremias Cornelis (Pensie) van ZYL (kyk VI.19).
   12.  Aletta Christina van ZYL, gebore op -27-05-1890, gedoop te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -15-06-1923 te ?? Man is Johannes Pieter de BRUYN, gebore ± 1885 te ??
Uit die tweede huwelik:
   13.  Margaretha Helena van ZYL, gebore op -04-04-1903 te ??
Getroud in die kerk ± 1925 met Pieter Johannes HEYDENREICH, gebore op -25-08-1876, gedoop op -02-02-1877 te Clanwilliam.

V.13    Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f3), gebore op -08-09-1850, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam, seun van Willem Albertus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3) (kyk IV.5) en Jacoba Margaretha NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -30-09-1875 te Calvinia met Janetta Sophia Jacoba STEENKAMP, 19 jaar oud, gebore op -07-11-1855 te Groenrivier, Nieuwoudtville, gedoop op -23-12-1855 te ?? Oorlede op -30-09-1923 te Boschkraal, Vanrhynsdorp op 67-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Albertus van ZYL (kyk VI.25).
   2.  Jeanetta Sophia Louise van ZYL, gebore op -20-01-1879, gedoop op -26-01-1879 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Man is Michiel HUISAMEN, gebore ± 1877 te ??

V.16    Gerrit Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2), gebore op -30-12-1850, gedoop op -20-04-1851 te Clanwilliam, seun van Gerrit Jacobus van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e4) (kyk IV.7) en Margritha Johanna Augustina van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-08-1874 te Clanwilliam met Susanna Maria ROSSOUW, gebore ± 1856 te ?? Dogter van Gert Heremias Albertus ROSSOUW.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus Heremias Albertus (kyk VI.29).
   2.  Willem Albertus, gebore op -22-10-1876, gedoop op -21-01-1877 te Troe-Troe, Vanrhynsdorp.
   3.  Daniël Johannes (kyk VI.31).
   4.  Margaretha Johanna Augusta (kyk VI.32).
   5.  Cornelis Johannes, gebore op -03-03-1884 te ?? ongehuwd.
   6.  Helena Wilhelmina, gebore op -15-08-1887 te ?? jong ovl.
   7.  Helena Wilhelmina, gebore op -28-06-1889, gedoop op -03-11-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -24-08-1910 te Vanrhynsdorp met Josias (Jas) van ZYL, 26 jaar oud, boerop Uitkyk, gebore op -28-12-1883, gedoop op -24-02-1884 te Vanrhynsdorp, seun van Andries Willem van ZYL (kyk V.42) en Maria Elizabeth Helena van der WESTHUYSEN.
   8.  Heremias Cornelis (kyk VI.36).
   9.  Susanna Maria, gebore op -01-05-1897 te ??

V.32    Willem Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d4.e4.f1), gebore op -10-11-1845, gedoop op -15-03-1846 te Clanwilliam, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d4.e4) (kyk IV.20) en Elisabeth Maria MOUTON.
Getroud in die kerk (1) op 30-jarige ouderdom op -20-03-1876 te Clanwilliam met Johanna Willemina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1847.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -05-04-1880 te Vanrhynsdorp met Sibella Aletta Hendrica van der WESTHUIZEN, gebore ± 1848.
Getroud in die kerk (3) op 69-jarige ouderdom op -11-10-1915 te Niewoudtville met Martha Helena Margaretha MOOLMAN, gebore ± 1850.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Margaretha Johanna Augustina, gebore op -15-09-1884, gedoop op -10-01-1885 te Vanrhynsdorp.
   2.  Elizabeth Maria, gebore op -15-09-1884, gedoop op -10-01-1885 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -30-01-1908 te Vanrhynsdorp met Andries Jacobus BURGER, gebore ± 1882.
   3.  Willem Jacobus, boer op 'Grootdrif', gebore op -09-10-1888, gedoop op -13-01-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -24-01-1910 te Niewoudtville met Margaret Jane TRUTER van ZYL, 18 jaar oud, gebore op -12-10-1891, gedoop op -09-12-1891 te Calvinia, dogter van Schalk Willem François van ZIJL (kyk IV.83) en Martha Helena van der WESTHUIZEN.
   4.  Gerrit Jacobus, gebore op -13-08-1893, gedoop op -01-10-1893 te Vanrhynsdorp.
   5.  Jacobus Frederik, gebore op -15-08-1895, gedoop op -03-11-1895 te Vanrhynsdorp.
   6.  Alida Aletta, gebore op -13-11-1897, gedoop op -16-01-1898 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -19-05-1919 te Niewoudtville met Andreas Jacobus Thedorus van DYK, gebore ± 1895.

V.39    Jacobus Frederik van ZYL (kode: b2.c3.d4.e4.f4), gebore op -23-04-1856 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -31-08-1856 te Clanwilliam, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d4.e4) (kyk IV.20) en Elisabeth Maria MOUTON.
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -01-03-1886 te Calvinia met Janetta Sophia Wilhelmina Jacoba STEENKAMP, 22 jaar oud, gebore op -02-10-1863, gedoop op -10-01-1864 te Calvinia, oorlede op -28-12-1892 te Calvinia op 29-jarige ouderdom, dogter van Christiaan Jacobus STEENKAMP. {sy was vroeër getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -12-04-1880 te Calvinia met Nicolaas Jacobus SMIT, gebore ± 1853 te ??}
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -04-10-1894 te Clanwilliam met Carolina Elizabeth Johanna NIEWOUDT, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Andries Willem, gebore op -22-11-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp.
   2.  Elizabeth Maria, gebore op -09-05-1890, gedoop op -07-09-1890 te Vanrhynsdorp.
   3.  Janetta Sophia Wilhelmina Jacoba, gebore op -28-12-1892, gedoop op -08-01-1893 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -19-01-1914 te Vanrhynsdorp met Izak Heremias STRAUSS, gebore ± 1894.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -23-07-1895, gedoop op -25-08-1895 te Vanrhynsdorp, oorlede op -21-11-1948 te Grootdrift, Vanrhynsdorp op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-09-1915 te Vanrhynsdorp met Andries Willem STEENKAMP, boer op Grootdrif, gebore ± 1885 te ??
   5.  Jacobus Frederik, gebore op -17-01-1898, gedoop op -10-04-1898 te Vanrhynsdorp.

V.42    Andries Willem van ZYL (kode: b2.c3.d4.e4.f5), gebore op -03-12-1858, gedoop op -25-08-1859 te 'Vredendal', distr. Clanwilliam, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d4.e4) (kyk IV.20) en Elisabeth Maria MOUTON.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -27-12-1880 te Calvinia met Maria Elizabeth Helena van der WESTHUYSEN, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Willem (kyk VI.54).
   2.  Josias (Jas), boerop Uitkyk, gebore op -28-12-1883, gedoop op -24-02-1884 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -24-08-1910 te Vanrhynsdorp met Helena Wilhelmina van ZYL, 21 jaar oud, gebore op -28-06-1889, gedoop op -03-11-1889 te Vanrhynsdorp, dogter van Gerrit Jacobus van ZYL (kyk V.16) en Susanna Maria ROSSOUW.
   3.  Elizabeth Maria, gedoop op -17-01-1886 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -02-10-1916 te Vanrhynsdorp met Stephanus Daniël Petrus du TOIT, boer op Droomfontein, gebore ± 1887.
   4.  Abraham Jacobus, gebore op -03-04-1889, gedoop op -15-09-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -18-11-1918 te Niewoudtville met Elizabeth Regina NIEWOUDT, gebore ± 1886 te ??
   5.  Christina Glaudina Louw, gebore op -15-02-1894, gedoop op -25-03-1894 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-04-1919 te Vanrhynsdorp met Petrus Daniël de PLESSIS, boer op ''Brakwater', gebore ± 1898 te ??
   6.  Johannes Karel, gebore op -08-01-1896, gedoop op -02-02-1896 te Vanrhynsdorp.
   7.  Jacobus Johannes, gebore op -04-04-1898, gedoop op -05-06-1898 te Vanrhynsdorp.

V.46    Abraham Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8), gebore op -27-04-1866 te ?? Gedoop op -09-09-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, oorlede op -30-04-1934 te ?? op 68-jarige ouderdom, seun van Andreas Willem van ZIJL (kode: a5.b2.c3.d4.e4) (kyk IV.20) en Elisabeth Maria MOUTON.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -28-09-1896 te Niewoudtville met Hendriena Maria NIEUWOUDT, 19 jaar oud, gebore op -14-10-1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Willem, gebore op -10-08-1897, gedoop op -16-01-1898, oorlede op -27-07-1899 op 1-jarige ouderdom.
   2.  George Sebastiaan Nieuwoudt (kyk VI.65).

V.50    Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1), landbouwer op Elandsfontein, gebore op -05-02-1820, gedoop op -08-10-1820 te Tulbagh, oorlede op -20-11-1884 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 64-jarige ouderdom, seun van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.29) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-07-1840 te Clanwilliam met Hester Wilhelmina KOTZÉ, 21 jaar oud, gebore op -06-08-1818, gedoop op -14-11-1819 te Swartland, oorlede op -22-07-1898 te 'Koppiesfontein', distr. Ventersdorp op 79-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus, gebore op -20-07-1842 te Victoria-Wes, gedoop op -05-03-1843 te Beaufort-Wes, oorlede op -12-07-1916 te Ventersdorp op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Martha Johanna Christina ENGELBRECHT, gebore ± 1843 te ??
   2.  Maria Gloudina Johanna, gedoop op -28-07-1844 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Johannes Pieter Albertus ENGELBRECHT, gebore ± 1842.
   3.  Theunis Johannes, boer op 'Annagas', gebore op -24-05-1847, gedoop op -01-08-1847 te Victoria-Wes, oorlede op -20-07-1900 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -02-02-1874 te Namakwaland met Sophia Petronella van ZYL, gebore ± 1849 te ?? Oorlede op -02-06-1893 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk (2) > 1893 te ?? Vrou is Catharina Dorothea Gertruida LOTTER, gebore ± 1850 te ??
   4.  Albertus Ananias Christoffel (kyk VI.74).
   5.  Hendrik Willem Marthinus (kyk VI.77).
   6.  Catharina Alida, gebore op -27-12-1855, gedoop op -22-03-1856 te Clanwilliam.
   7.  Dirk Jacobus Jeremias (kyk VI.80).
   8.  Hermanus Egbert Peter, gebore op -21-03-1859, gedoop op -25-12-1859 te Clanwilliam.
   9.  Willem Johannes (Jacobus) Maarten (kyk VI.83).

V.54    Martha Johanna Cecilia van ZYL, gebore op -01-09-1827, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.29) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Albertus Marthinus Johannes van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.65).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.85).
   2.  Johannes Albertus Marthinus, gebore op -18-09-1851, gedoop op -01-02-1852 te Clanwilliam.
   3.  Cecilia Johanna Albertha, gebore te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-04-1854 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Clanwilliam met Frans Jacobus SMIT, gebore ± 1852 te v Kafferkraal.
   4.  Johannes Marthinus, gebore te 'Kleinfontein', gedoop op -31-08-1856 te Clanwilliam.
   5.  Dirk Ernst Hendrik (kyk VI.91).
   6.  Catharina Alida, gebore op -28-09-1861 te Vredendal, gedoop op -09-01-1862 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -01-09-1879 te Vanrhynsdorp met Johannes Hendrik de WAAL, boer distr. vredendal, gebore ± 1856.
   7.  Martha Johanna Aletta, gebore op -24-10-1863 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-10-1863 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Geertruida, gebore op -26-03-1866, gedoop op -09-09-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   9.  Frederik Willem (kyk VI.98).

V.59    Margaretha Maria Alida van ZYL, gebore op -12-08-1836, gedoop op -25-12-1836 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.29) en Catharina Alida BEUKES.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Andreas van ZIJL, 26 jaar oud, gebore op -05-01-1833, gedoop op -11-09-1833 te Clanwilliam, seun van Andries van ZIJL en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alberta Jeremia Cornelia van ZYL, gebore op -18-08-1859, gedoop op -09-02-1860 te Clanwilliam.
   2.  Andries Jacobus van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   3.  Sanetta Alberta van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Marthinus Cornelius van ZYL (kyk VI.103).
   5.  Geesje Maria Jacoba van ZYL, gebore op -01-09-1865, gedoop op -31-01-1866 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -31-12-1888 te Vanrhynsdorp met Jourdan van ELLEWEE, boer op Naasdrif, gebore ± 1865 te ??
   6.  Catharina Alida van ZYL, gebore op -22-11-1866, gedoop op -07-02-1867 te Clanwilliam.
   7.  Catharina van ZYL, gebore op -22-09-1868, gedoop op -07-02-1869 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
   8.  Margaretha Maria Alberta van ZYL, gebore op -10-12-1871 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam, gedoop op -03-02-1872 te Clanwilliam.

V.63    Aldert van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e2), gebore op -01-01-1821 te Olifantsrivier, gedoop op -28-10-1821 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.35).
Getroud op 23-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZYL, 14 jaar oud, gebore op -06-08-1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesien Martha Maria (Gesie), gebore op -27-06-1845, gedoop op -18-01-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -27-04-1863 te Clanwilliam met Andries Petrus Everhardus VISSER, gebore ± 1841 te ??
   2.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.112).
   3.  Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kyk VI.115).

V.65    Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c10.d6.e3), gebore op -12-06-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -01-02-1824 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.35).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Martha Johanna Cecilia van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.54).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder V.54).
 
V.66    Dirk Ernst Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e4), gebore op -26-11-1825, gedoop op -13-06-1827 te Clanwilliam, oorlede op -19-09-1890 te Winterhoek, Boshof op 64-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.35).
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -21-02-1848 te Clanwilliam met Sara Debora NIEUWOUDT, 20 jaar oud, gebore op -23-08-1827 te Louisfontijn, distr. Clanwilliam, gedoop op -08-02-1829, oorlede op -10-11-1850 te Clanwilliam op 23-jarige ouderdom, dogter van George Sebastiaan NIEUWOUDT en Maria Margaretha du TOIT.
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Maria Christina Geertruida van ZIJL, 30 jaar oud (kyk V.77).
Getroud in die kerk (3) op 38-jarige ouderdom op -07-12-1863 te Clanwilliam met Johanna Catharina Gerendina de WAAL, 16 jaar oud, gebore op -18-06-1847 te ?? Oorlede op -18-02-1920 te ?? op 72-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik Christiaan de WAAL en Rosina Catharina GERICKE. {sy is later getroud in die kerk op 44-jarige ouderdom op -19-12-1891 te ?? Man is Jacob Aderjan van NIEKERK. sy is later getroud in die kerk op 51-jarige ouderdom op -16-04-1899 te ?? Man is Johannes M. HAMMAN.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -27-04-1849 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -06-03-1853 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-02-1854 te Clanwilliam.
   3.  Johannes David van ZYL, gebore op -26-05-1860, gedoop op -02-09-1860 te Clanwilliam.
   4.  Susanna Aletta Johanna van ZYL, gebore ± 1861 te ??
   5.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1863 te ??
Uit die derde huwelik:
   6.  Johannes Christiaan van ZYL, gebore ± 1864 te ??
   7.  Sara Johanna Aletta van ZYL, gebore op -28-02-1865 te ??
   8.  Cisilia Johanna van ZYL, gebore op -05-04-1871 te ?? Oorlede op -28-09-1872 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   9.  Johanna Catharia Maria van ZYL, gebore op -08-12-1875 te ?? Oorlede op -27-09-1877 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   10.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore op -03-07-1878 te ?? Oorlede op -15-08-1901 te ?? op 23-jarige ouderdom.
   11.  Johannes Hendrik Christiaan van ZYL (kyk VI.127).

V.70    Pieter Johannes van ZIJL, gebore op -23-12-1830, gedoop op -30-03-1831 te Clanwilliam, oorlede op -07-01-1903 te Klipkraal, Namakwaland op 72-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b6.c10.d6) en Cecilia Johanna van ZIJL (kyk IV.35).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -28-04-1851 te Piketberg met Christina Elisabeth Margaretha BASSON.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL (kyk VI.129).
   2.  Elizabeth Christina Willemina van ZYL, gebore op -29-01-1856, gedoop op -06-07-1856 te Piketberg.
Getroud met Albert Stephanus van ZYL, gebore ± 1854 te ??
   3.  Cecilia Johanna van ZYL, gebore op -01-08-1858, gedoop op -03-10-1858 te Piketberg.
   4.  Christina Margaretha Susanna van ZYL, gebore op -27-02-1861, gedoop op -06-10-1861 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1883 met Jacobus Gerrit NIEUWOUDT, gebore ± 1859 te ??
   5.  Maatje Hester Johanna van ZYL, gebore op -27-09-1863, gedoop op -18-09-1864 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1885 te ?? Man is Willem Stephanus ENEGLBRTECHT, gebore ± 1861 te ??
   6.  Pieter Johannes van ZYL, gebore op -01-11-1865, gedoop op -31-01-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, geeft op 16-01903 het overlijden van zijn vader aan.
   7.  Johanna Adriana van ZYL, gebore ± 1867 te ??
Getroud in die kerk ± 1890 te ?? Man is Gert ENGELBRECHT, gebore ± 1864 te ??
   8.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   9.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1870 te ??

V.75    Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1), gebore op -15-12-1818, gedoop op -28-10-1819 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -29-12-1845 te Clanwilliam met Martha Maria van ZYL, gebore ± 1820 te Compagniesdrift.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David (kyk VI.143).
   2.  Glaudina Geertruida, gebore op -29-05-1848 te Sandveld, gedoop op -06-06-1848 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -10-04-1871 te Clanwilliam met Andries Stephanus Faculyn GOUS, gebore ± 1850 te vb Klawerfontein, distr. Piketberg.
   3.  Hendrika Maria, gebore op -14-05-1850 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -13-04-1868 te Clanwilliam met Heremias Cornelis ENGELBRECHT, gebore ± 1848.
   4.  Martha Maria (kyk VI.149).
   5.  Johannes Gideon (kyk VI.150).
   6.  Maria Christina Geertruida (kyk VI.152).
   7.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -17-11-1859, gedoop op -05-02-1860 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -05-10-1891 te Clanwilliam met Glaudina Geertruida ENGELBRECHT, gebore ± 1861 te ??
   8.  Johanna Maria, gebore op -14-07-1861 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-09-1861 te Clanwilliam.
   9.  Catharina Johanna Geertruida, gebore op -30-01-1865 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865.
   10.  Helena Maria Christina, gebore op -27-09-1867, gedoop op -19-12-1867 te Clanwilliam.
   11.  Albertus Erasmus, gebore op -24-07-1872 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -26-09-1904 te Clanwilliam met Johanna Elizabeth SCHREUDER, gebore ± 1888 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam.

V.77    Maria Christina Geertruida van ZIJL, gebore op -09-11-1820 te Olifantsrivier, gedoop op -07-10-1821 te Swartland, oorlede 02-1863 te ?? Dogter van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Dirk Ernst Hendrik van ZIJL, 25 jaar oud (kyk V.66). {hy was vroeër getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-02-1848 te Clanwilliam met Sara Debora NIEUWOUDT, 20 jaar oud, gebore op -23-08-1827 te Louisfontijn, distr. Clanwilliam, gedoop op -08-02-1829, oorlede op -10-11-1850 te Clanwilliam op 23-jarige ouderdom, dogter van George Sebastiaan NIEUWOUDT en Maria Margaretha du TOIT. hy is later getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -07-12-1863 te Clanwilliam met Johanna Catharina Gerendina de WAAL, 16 jaar oud, gebore op -18-06-1847 te ?? Oorlede op -18-02-1920 te ?? op 72-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik Christiaan de WAAL en Rosina Catharina GERICKE.}
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder V.66).
 
V.78    Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3), gebore op -23-01-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -05-10-1823 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -22-11-1846 te Clanwilliam met Helena Maria Christina van TAAK, gebore ± 1825 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesie Helena van ZYL, gebore op -08-10-1847, gedoop op -14-01-1848 te Clanwilliam.
   2.  Johannes David van ZYL (kyk VI.161).
   3.  Hendrika Maria van ZYL, gebore op -05-03-1853 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -01-09-1853 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -06-03-1893 te Clanwilliam met Dirk Johannes van ZIJL, 57 jaar oud, gebore op -04-06-1835, gedoop op -04-10-1835 te Clanwilliam, seun van Pieter Adriaan van ZIJL en Gesina Martha Maria van ZIJL. {hy was vroeër getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-12-1855 te Clanwilliam met Geesje Martha Maria Petronella GREEFF, gebore ± 1839 te ?? hy was vroeër getroud in die kerk op 50-jarige ouderdom op -19-10-1885 te Clanwilliam met Martha Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore ± ??}
   4.  Helena Maria Christina, gebore op -25-05-1854, gedoop op -12-08-1854 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam.
   5.  Martha Margaretha Elizabeth van ZYL, gebore op -04-10-1857, gedoop op -27-12-1857 te Clanwilliam.
   6.  Hendrik Adriaan van ZYL, gebore op -12-11-1866, gedoop op -21-04-1867 te Clanwilliam, oorlede < 1872 te ??
   7.  Hendrik Adriaan van ZYL (kyk VI.168).

V.81    Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5), gebore op -06-07-1825, gedoop op -13-05-1827 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Johanna Maria van ZIJL, 31 jaar oud, gebore op -10-02-1817 te Roggeveld, dogter van Johannes van ZIJL en Claudina Geertruida van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL, gebore op -21-06-1849, gedoop op -25-12-1849 te Clanwilliam, oorlede < 08-1852 te ??
   2.  Glaudina Geertuida van ZYL (kyk VI.172).
   3.  Johannes David van ZYL (kyk VI.173).
   4.  Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kyk VI.174).
   5.  Hendrik Marthinus Adriaan van ZYL (kyk VI.175).
   6.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk VI.177).

V.83    Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6), gebore op -28-07-1827 te v Heerenlogement, gedoop op -24-02-1828 te Swartland, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -09-01-1865 te Clanwilliam met Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG, gebore ± 1847 te v Duikerfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL (kyk VI.178).
   2.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -03-05-1868, gedoop op -17-12-1868 te Clanwilliam, oorlede < 11-1873 te ??
   3.  Adriaan Johannes Christiaan van ZYL, gebore op -08-10-1870 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-08-1871 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -03-07-1872 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-08-1873 te Clanwilliam.
   5.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -27-11-1873 te 'Kleinvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -05-03-1874 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -23-09-1901 te Vanrhynsdorp met Margaretha Wilhelmina NIEUWOUDT, gebore ± 1878.
   6.  Gideon Johannes Petrus van ZYL (kyk VI.185).
   7.  Barend Frederik Jacobus van ZYL, gebore op -13-03-1885, gedoop op -09-02-1887 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -29-01-1912 te Vanrhynsdorp met Margaretha Johanna Augustina PRINS, gebore ± 1883 te ??
   8.  Hermanus Gideon Marthinus van ZYL, gebore op -20-09-1889, gedoop op -13-04-1890 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -16-10-1911 te Vanrhynsdorp met Johanna Frederika MULDER, gebore ± 1890 te ??

V.85    Johannes Christiaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e7), gebore op -26-05-1829, gedoop op -28-03-1830 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Jannetje van der WESTHUYSEN, gebore ± 1833 te ==.
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -08-10-1855 te Clanwilliam met Johanna Sophia van der MERWE, gebore ± 1837.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Alida Janetta van ZYL, gebore op -09-08-1852, gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Sophia Maria Jacoba van ZYL, gebore op -16-08-1857, gedoop op -27-12-1857 te Clanwilliam.
   3.  Hendrika Maria van ZYL, gebore op -17-12-1863, gedoop op -17-04-1864 te Clanwilliam.

V.89    Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9), gebore op -28-02-1838 te v Onder Olifantsrivier, gedoop op -15-04-1838 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7) en Hendrika Maria van ZIJL (kyk IV.42).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-12-1861 te Clanwilliam met Gloudina Gertruida Johanna van ZYL, gebore ± 1840 te ?? Dogter van Willem Jacobus van ZIJL, boer, en Gertruida Cornelia van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL (kyk VI.194).
   2.  Willem Jacobus van ZYL (kyk VI.196).
   3.  Gertruida Cornelia van ZYL, gebore te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -02-11-1898 te Clanwilliam met Edward BRITTAIN, onderwijzer, gebore ± 1853 te ??
   4.  Hermanus Gideon Marthinus van ZYL, veeboer, gebore op -14-02-1868, gedoop op -16-08-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 32-jarige ouderdom op -23-07-1900 te Upington met Anna Louisa Maria MOLLER, gebore ± 1870.
Getroud in die kerk (2) op 60-jarige ouderdom op -06-03-1928 te Vanrhynsdorp met Gertruida Wilhelmina N.N. Gebore ± 1871 te ??
   5.  Gideon Johannes Jacobus van ZYL, boer op Nauwknoest, gebore op -25-01-1871 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-08-1871 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -01-06-1903 te Vanrhynsdorp met Sophia Helena van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   6.  Hendrik Adriaan van ZYL, gebore op -09-08-1877, gedoop op -17-09-1877 te Vanrhynsdorp.

V.93    Hendrik van ZYL, gebore op -02-05-1830, gedoop op -03-10-1830 te Malmesbury, seun van Barend van ZIJL (kode: b2.c7.d2.e4) (kyk IV.43) en Magdalena Petronella THERON.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -26-09-1870 te Clanwilliam met Anna Elizabeth Johanna (Jacoba) BRINK, gebore 1842.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Sophia, gebore op -13-12-1875, gedoop op -30-01-1876 te Clanwilliam.
   2.  Hendrika Woutrina, gebore op -24-01-1878, gedoop op -21-04-1878 te Clanwilliam.
   3.  Barend, postmeester, gebore op -12-11-1879, gedoop op -11-01-1880 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -03-01-1911 te Piketberg met Aletta Elizabeth THERON, gebore 1894 te ??
   4.  Cornelis Brink, gebore op -12-03-1882, gedoop op -09-04-1882 te Clanwilliam.
   5.  Hendrik, onderwyser, gebore op -22-02-1884, gedoop op -20-04-1884 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -31-12-1912 te Vredenburg met Johanna Jacoba LOUBSER, gebore 1886 te ??

V.100    Wouter THERON van ZYL (kode: b2.c7.d2.e4.f5), gebore op -23-09-1842, gedoop op -16-04-1843 te Clanwilliam, oorlede op -17-10-1920 te Brulpaddaleegte, Fraserburg op 78-jarige ouderdom, seun van Barend van ZIJL (kode: b2.c7.d2.e4) (kyk IV.43) en Magdalena Petronella THERON.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -25-04-1881 te Clanwilliam met Maria Anna Elizabeth de BEER, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsje Dothea Maria van ZYL, gebore op -05-04-1882, gedoop op -28-04-1882 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -17-02-1902 te Clanwilliam met William Henry PARKER, winkelklerk, gebore ± 1875.
   2.  Magdalena Petronella van ZYL, gebore op -19-09-1883 te 'Kriedouwkrans', distr. Clanwilliam, gedoop op -13-01-1884 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -14-08-1905 te Clanwilliam met Axel Wilhelm GUSTAFSON, gebore ± 1878 te ??
   3.  Maria Anna elizabeth van ZYL, gebore op -09-10-1886 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-01-1887 te Clanwilliam.
   4.  Hester Woutrina Johanna, gebore op -08-10-1888 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1889 te Clanwilliam.
   5.  Barend van ZYL, telegrafist, gebore op -16-09-1890 te 'Kleinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -11-01-1891 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -22-05-1919 te Kaapstad met Anna Christina THERON, gebore ± 1890 te Vanrhynsdorp.
   6.  Hendrik Cornelis van ZYL, slagghuisklerk, gebore op -01-08-1892 te 'Kransvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-10-1892 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -27-11-1922 te Clavina met Jacoba Johanna Lodewica KRUGER, gebore ± 1889.
   7.  Wouter, gebore op -15-03-1895 te 'Kransvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-05-1895 te Clanwilliam.
   8.  Jacoba Maartje Maria van ZYL, gebore op -20-10-1896 te 'Klawervlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1896 te Clanwilliam.

V.102    Barend van ZYL (kode: b2.c7.d2.e4.f6), gebore op -22-03-1845, gedoop op -05-10-1845 te Clanwilliam, seun van Barend van ZIJL (kode: b2.c7.d2.e4) (kyk IV.43) en Magdalena Petronella THERON.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -19-02-1877 te Clanwilliam met Margaretha Susanna GENIS, gebore ± 1859 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Barend, gebore op -06-08-1878, gedoop op -29-09-1878 te Clanwilliam.
   2.  Michiel Christiaan, gebore op -27-03-1880, gedoop op -01-08-1880 te Clanwilliam.

V.111    Alewyn Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d2.e9.f4), gebore op -25-05-1845, gedoop op -21-01-1845 te Clanwilliam, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: a5.b2.c7.d2.e9) (kyk IV.53) en Martha Barbara Helena (Maria) BURGER.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -12-02-1869 te Clanwilliam met Sophia GENIS, gebore ± 1847.
Getroud in die kerk (2) op 40-jarige ouderdom op -19-10-1885 te Clanwilliam met Jacoba Maartje Maria de BEER, 28 jaar oud, gebore op -23-09-1857, gedoop op -18-07-1858 te Clanwilliam.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, boer, gebore op -30-08-1870, gedoop op -08-01-1871 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -22-02-1892 te Piketberg met Wilhelmina Jacoba KOTZÉ, gebore ± 1872 te ??
   2.  Sophia Anna Margaretha, gebore op -19-04-1884, gedoop op -05-06-1884 te Namakwaland.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Alewyn Jacobus, boer op Burgerskraal, gedoop op -30-01-1887 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -04-01-1909 te Leipoldville met Susanna Hendrika Gysberta van der WESTHUIZEN, gebore ± 1889.
   4.  Elsje Dorothea, gebore op -19-07-1889 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-10-1889 te Clanwilliam.
   5.  Maria Barbara Helena, gebore op -21-09-1890, gedoop op -11-01-1891 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -31-10-1910 te Leipoldville met Dirk Johannes MEISSENHEIMER, gebore ± 1883 te boer.
   6.  Jacoba Maartje Maria, gebore op -01-04-1893 te Uitkomst, gedoop op -20-04-1893 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -04-08-1913 te Leipoldville met Gert Andries TREDOUX, gebore ± 1891 te ??
   7.  Hendrik Cornelis, gebore op -06-08-1895 te Uitkomst, gedoop op -06-10-1895 te Clanwilliam.

V.116    Hendrik van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f6), boer, gebore op -26-12-1850 te 'Uitkomst', distr. Clanwilliam, alternatieve datum = 25-07-1850?? Gedoop op -23-12-1851 te Clanwilliam, oorlede op -05-04-1897 op 46-jarige ouderdom, begrawe te Naauwpoort, distr. Graafwater, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: a5.b2.c7.d2.e9) (kyk IV.53) en Martha Barbara Helena (Maria) BURGER.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-04-1871 te Clanwilliam met Johanna Magdalena van ZIJL, 17 jaar oud (kyk V.160).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VI.238).
   2.  Paul Hendrik Stephanus, gebore op -15-12-1878, gedoop op -29-01-1879 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -24-10-1904 te Clanwilliam met Martha Maria LOUBSCHER, gebore ± 1882 te ??
   3.  Johanna Magdalena, gebore op -17-07-1881, gedoop op -08-01-1882 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -05-11-1900 te Clanwilliam met Albertus Petrus Gert NIEWOUDT, gebore ± 1875 te ??
   4.  Maria Christina Sophia, gebore op -23-07-1884.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-03-1912 te Leipoldtville met Jacob Jacobus Adriaan van LILL, boer op Heerenlogement, gebore ± 1881 te ??
   5.  Margaretha Johanna, gebore op -08-09-1889.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -30-03-1915 te Piketberg met Jan Hendrik KELLERMAN, gebore ± 1886 te ??
   6.  Dirk Jacobus Albertus, gebore op -26-07-1891, gedoop op -10-01-1892 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-04-1919 te Niewoudtville met Maria Elizabeth KNIPE, gebore ± 1893 te ??
   7.  Izaak, gebore op -14-02-1894 te 'Naauwpoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -25-03-1894 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-10-1921 te Clanwilliam met Johanna Petronella THIART, gebore ± 1901 te ??
   8.  Sophia Catharina, gebore op -03-12-1896 te 'Naauwpoort', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-01-1897 te Clanwilliam.

V.119    Izak Schalk Willem van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f9), skaap- & graanboer op Uitkomst en Louisdam, gebore op -01-12-1862 te 'Uitkomst', distr. Graafwater, gedoop op -05-04-1863 te Clanwilliam, oorlede op -07-12-1940 op 78-jarige ouderdom, begrawe te 'Uitkomst', distr. Graafwater, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: a5.b2.c7.d2.e9) (kyk IV.53) en Martha Barbara Helena (Maria) BURGER.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-08-1884 te Clanwilliam met Johanna Adriana Sophia Christina van TAAK, 17 jaar oud, gebore op -03-01-1867, gedoop op -21-04-1867 te Clanwilliam, oorlede op -26-03-1926 op 59-jarige ouderdom, begrawe te 'Uitkomst', distr. Graafwater, dogter van Andries Willem van TAAK en Sophia Christina ZANDBERG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sophia Christina, gebore op -03-04-1886 te 'Uitkomst', distr. Graafwater, gedoop op -08-08-1886 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -11-04-1904 te Clanwilliam met Stephanus François NIEUWOUDT, gebore ± 1884 te v Heerenlogement.
   2.  Maria Barbara Helena, gebore op -19-04-1888 te ';UItkomst', distr. Graafwater, gedoop op -26-08-1888 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -15-03-1909 te Leipoldtville met Pieter Johannes SCHEUDER, boer op Zuurfontein, gebore ± 1885.
   3.  Geesje Helena, gebore te Uitkomst, gedoop op -05-10-1890 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Adriana (kyk VI.258).
   5.  Hendrik Gideon, boer, gebore op -21-05-1894 te 'Uitkomst', distr. Graafwater, gedoop op -07-10-1894 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -07-04-1919 te Citrusdal met Anna Maria Christina Helena BURGER, gebore ± 1896 te ??
   6.  Andries Willem van Taak, gebore op -20-07-1896 te 'Uitkomst', distr. Graafwater, gedoop op -27-09-1896 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-03-1921 te Leipoldtville met Maria Christina Johanna Faculyn GOUS, gebore ± 1898 te ??
   7.  Maria Christina Sophia, gebore op -05-01-1898 te ??
Getroud in die kerk ± 1922 te ?? Man is BURGER, gebore ± 1896 te ??
   8.  Izak Schalk Willem, gebore op -16-02-1901 te ??
   9.  Alwyn Jacobus, gebore op -30-09-1905 te ??
   10.  Barend Jacobus, gebore op -27-08-1908 te ??
   11.  Gert Erasmus, gebore op -15-10-1912 te ??

V.122    Abraham Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1), gebore op -20-06-1829, gedoop op -18-03-1830 te Clanwilliam, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1) (kyk IV.63) en Martha Wilhelmina LOUW.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-03-1857 te Clanwilliam met Helena Alberta LOUW, 20 jaar oud, gebore op -12-07-1836, gedoop op -30-09-1836 te Swartland, dogter van Willem Petrus (Pieter) LOUW en Helena Hendrika SCHREUDER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha wilhelmina (kyk VI.270).
   2.  Helena Alberta, gebore op -17-07-1859, gedoop op -22-01-1860 te Piketberg.
   3.  Aletta Maria Johanna, gebore op -19-02-1862, gedoop op -05-10-1862 te Piketberg.
   4.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VI.273).
   5.  Willem Petrus Jacobus (kyk VI.275).

V.124    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2), gebore op -27-09-1832, gedoop op -20-01-1833 te Clanwilliam, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1) (kyk IV.63) en Martha Wilhelmina LOUW.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -16-08-1858 te Piketberg met Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG, gebore ± 1840, woont op Grootdrift, Verlore vallei.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha Johanna, gebore op -20-10-1860, gedoop op -13-01-1861 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) ± 1883 te ?? Man is Christiaan Johannes Jacobus van LILL, gebore ± 1858.
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -11-03-1891 te 'Grootdrift', distr. Piketberg met Jan Carel de VILLIERS, 66 jaar oud, boer op 'Silwermyn', gebore op -22-06-1824, gedoop op -25-07-1824 te Stellenbosch.
   2.  Martha Wilhelmina, gebore op -12-10-1862, gedoop op -15-02-1863 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -02-03-1880 te Piketberg met Willem Pieter LOUW, gebore ± 1853 te ??
   3.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VI.282).
   4.  Johanna Maria Sophia, gebore op -20-01-1867 te 'Brandwag;, distr. Clanwilliam, gedoop op -28-03-1867 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -16-01-1894 te Piketberg met Dirk Jacobus BRAND, gebore ± 1865.
   5.  Aletta Maria (kyk VI.286).
   6.  Jan Daniël (kyk VI.287).
   7.  Abraham Petrus Johannes, gebore op -09-06-1872, gedoop op -16-11-1872 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -17-03-1898 te Piketberg met Jacoba Christina van ZYL, gebore ± 1874.
   8.  Daniël Erasmus (kyk VI.291).
   9.  Jacobus Adriaan, gebore op -11-05-1877, gedoop op -17-03-1898 te Piketberg.
   10.  Andries Nicolaas, gebore op -11-08-1879, gedoop op -17-01-1880 te Piketberg.

V.128    Marthinus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4), gebore op -19-06-1843, gedoop op -14-01-1844 te Piketberg, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1) (kyk IV.63) en Martha Wilhelmina LOUW.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -01-09-1862 te Piketberg met Gerbrechje Christina Dorothea SPREETH, gebore ± 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Rynert Petrus (kyk VI.295).
   2.  Martha Wilhelmina, gebore op -18-06-1869, gedoop op -12-08-1869 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -21-09-1886 te Piketberg met Coenrad Hendrik de BEER, gebore ± 1863 te ??
   3.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VI.299).
   4.  Barend Petrus, gebore op -28-09-1876, gedoop op -20-01-1877 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -26-02-1900 te Clanwilliam met Christina Dorothea SPREETH, gebore ± 1878 te ??
   5.  Abraham Petrus Johannes, gebore op -22-09-1879, gedoop op -17-01-1880 te Piketberg.

V.134    Jacobus Adriaan van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f7), boer op 'Sandfontein', gebore op -23-06-1855, gedoop op -09-03-1856 te Clanwilliam, oorlede op -21-10-1930 op 75-jarige ouderdom, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1) (kyk IV.63) en Martha Wilhelmina LOUW.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -25-01-1881 te Piketberg met Aletta Maria KOTZÉ, 22 jaar oud, gebore op -17-04-1858, gedoop op -08-12-1858 te Ceres, oorlede 01-1938, begrawe te Noupoort, distr. Graafwater.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Johanna Gertruida (kyk VI.304).
   2.  Hermanus Adriaan, gebore op -28-10-1883, gedoop op -08-01-1884 te Piketberg.
   3.  Gertruida Wilhelmina, gebore op -05-06-1886, gedoop op -07-09-1886 te Piketberg.
   4.  Aletta Maria, gebore op -23-07-1888, gedoop op -18-09-1888 te Piketberg.
   5.  Pieter Marthinus Albertus, gebore op -01-06-1890, gedoop op -02-01-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -20-09-1920 te Clanwilliam met Jacoba Christina van ZYL, gebore ± 1888.
   6.  Alida Johanna Jacoba, gebore op -01-02-1892, gedoop op -26-07-1892 te Piketberg.

V.138    Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f2), gebore op -13-02-1833, gedoop op -07-04-1833 te Clanwilliam, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -25-12-1850 te Clanwilliam met Martha Cecilia Christina BURGER, 16 jaar oud, gebore op -10-01-1834 te 'Bo-Olifantsrivier', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -24-06-1867 te Clanwilliam met Susanna Jacoba Maria BRINK, gebore ± 1836 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hester Johanna Elizabeth, gebore op -07-05-1852, gedoop op -22-06-1852 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -01-01-1872 te Clanwilliam met Marthinus Cornelius BRINK, gebore ± 1861 te 'Drommelvlei', distr. Piketberg.
   2.  Anna Elisabeth, gebore op -03-06-1854, gedoop op -01-10-1854 te Clanwilliam.
   3.  Martha Cecilia Christina (kyk VI.314).
   4.  Margaretha Johanna, gebore op -22-10-1858, gedoop op -25-02-1869 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -24-09-1877 te Clanwilliam met Hendrik Gideon van der MERWE, gebore ± 1856.
   5.  Maria Susanna, gebore op -11-10-1860, gedoop op -20-02-1861 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Susanna Margaretha, gebore op -30-05-1870 te 'Bo-Olifantsrivier', gedoop op -21-06-1870 te Clanwilliam.
   7.  Abraham Johannes, gebore op -25-10-1873, gedoop op -21-12-1873 te Clanwilliam.
   8.  Johanna Margaretha, gebore op -14-07-1875, gedoop op -01-10-1875 te Piketberg.
   9.  Alida Adriëtta, gebore op -12-06-1877, gedoop op -01-10-1877 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -12-06-1899 te Clanwilliam met Dirk Jacobus SMIT, gebore ± 1874 te ??`.
   10.  Sophia Cornelia, gebore op -24-12-1878, gedoop op -16-02-1879 te 'Middelpos'. distr. Clanwilliam.
   11.  Cornelis BRINK van ZYL, gebore op -12-08-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam.

V.146    Paul Hendrik Stephanus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f5), gebore op -09-11-1840, gedoop op -21-03-1841 te Clanwilliam, oorlede op -28-02-1888 op 47-jarige ouderdom, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -06-01-1862 te Clanwilliam met Maria Johanna MARAIS, gebore ± 1839, oorlede op -17-07-1875, dogter van Jacobus Johannes MARAIS en Geertruyda Sophia Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -23-03-1876 te Clanwilliam met Johanna Sophia BOONZAAIER, gebore ± 1843 te Piketberg.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Paul Hendrik Stephanus, boer op 'Korhaanshoogte', gebore op -11-02-1863, gedoop op -05-04-1863 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -20-09-1879 te Clanwilliam met Hester Sophia HANEKOM, gebore ± 1865 te ??
Getroud in die kerk (2) op 36-jarige ouderdom op -11-09-1899 te Clanwilliam met Helena Johanna Jacoba HANEKOM, gebore ± 1862 te ??
   2.  Geertruida Sophia Johanna, gebore op -14-02-1865, gedoop op -23-04-1865 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -28-02-1887 te Clanwilliam met Petrus Johannes NIEUWOUDT, gebore ± 1867 te ??
   3.  Anna Elizabeth, gebore op -02-10-1867 te 'Korhaanshoogte', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-01-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -10-10-1887 te Clanwilliam met Pieter François Andries de VILLIERS, 19 jaar oud, gebore op -03-11-1867 te 'Voëlvlei', distr. Piketberg, gedoop op -15-12-1867 te Piketberg. Hij trouwde (2): Jacoba Wilhelmina van Zyl.
   4.  Maria Johanna, gebore op -18-11-1869, gedoop op -01-03-1870 te Clanwilliam.
   5.  Jacobus Johannes (kyk VI.333).
   6.  Abraham Johannes, gebore op -28-04-1874 te 'Korhaanshoogte', distr. Clanwilliam, gedoop op -07-07-1874 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -25-08-1902 te Clanwilliam met Jacoba Elizabeth SMITH, gebore ± 1876 te ??
Uit die tweede huwelik:
   7.  Hermanus Dempers, gebore op -01-02-1877 te ?? Gedoop op -16-02-1877 te 'Brakfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -29-12-1903 te Piketberg met Hester Helena (Hessie) BOSMAN, 20 jaar oud, gebore op -14-02-1883, gedoop op -17-06-1883 te Piketberg.
   8.  Magdalena Christina (Lenie), gebore op -07-04-1880 te 'Korhaanshoogte', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-05-1880 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -16-04-1900 te Clanwilliam met Jacobus Johannes (Groot Koss) BOSMAN, 25 jaar oud, boerkneg en tabakboer, gebore op -20-08-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg.
   9.  Margaretha Johanna, gebore op -18-09-1882, gedoop op -08-10-1882 te Clanwilliam.
   10.  Izaak Jacobus, onderwyzer, gebore op -05-01-1885, gedoop op -18-02-1885 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -18-12-1916 te Citrusdal met Joahanna Jacoba Elsabé van WYK, gebore ± 1887.
   11.  Joahanna Sophia, gebore op -21-09-1887 te 'Korhaanshoogte', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-10-1887 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -29-09-1909 te Clanwilliam met Barend Jacobus LUBBE, gebore ± 1885 te ??

V.149    Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f6), gebore op -09-02-1843, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -03-03-1862 te Clanwilliam met Hester Geertruida SMIT, gebore ± 1844 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Paul Hendrik Stephanus, boer op Gelukswaarts, distr. Clanwilliam, gebore op -13-07-1863 te 'Brakfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -23-07-1863 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-09-1886 te Porterville (SA) met Maria Johanna GROBBELAAR, gebore ± 1865.
   2.  Maria Magdalena (kyk VI.349).
   3.  Gerrit Johannes, gebore op -26-03-1868, gedoop op -14-06-1868 te Clanwilliam.
   4.  Anna Elizabeth, gebore op -28-04-1870, gedoop op -05-06-1870 te Clanwilliam.
   5.  Hester Geertruida, gebore op -23-07-1872, gedoop op -08-09-1872 te Clanwilliam.
   6.  Petrus Johannes, gebore op -26-08-1876, gedoop op -17-09-1877 te Clanwilliam.
   7.  Paul Hendrik Stephanus, boer op Houmoed, distr. Calvinia, gebore op -28-02-1879, gedoop op -04-05-1879 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-03-1906 te Namakwaland met Elizabeth Hendrika Jacoba van ZYL, gebore ± 1881 te ??
   8.  Maria Johanna, gebore op -07-05-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam.
   9.  Anna Elizabeth, gebore op -05-07-1884 te 'Groenrivier', distr. Calvinia, gedoop op -04-11-1884 te Calvinia.
   10.  Johanna Margaretha, gebore op -10-02-1886, gedoop op -14-07-1887 te Calvinia.

V.151    Gert Johannes (Gerrit) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f7), gebore op -18-04-1845 te 'Brakfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -05-10-1845 te Clanwilliam, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -15-10-1866 te Tulbagh met Wilhelmina Margaretha van der MERWE, 15 jaar oud, gebore op -25-01-1851 te 'Gelukwaarts', Piekenierskloof, distr. Piketberg, oorlede op -21-12-1903 te Piekenierskloof, distr. Piketberg op 52-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Sophia, gebore op -26-03-1869, gedoop op -20-06-1869 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -06-04-1886 te Piketberg met Johannes Jacobus WIESE, gebore ± 1867.
   2.  Paulus Hendrik Stephanus (kyk VI.361).

V.155    Dirk Jacobus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f9), gebore op -10-02-1850, gedoop op -17-03-1850 te Clanwilliam, oorlede op -25-07-1917 te ?? op 67-jarige ouderdom, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -20-09-1869 te Clanwilliam met Maatje Aletta BOONSAAYER (Boonzaaier), 16 jaar oud, gebore op -05-01-1853 te Piketberg, oorlede op -24-05-1914 te Clanwilliam op 61-jarige ouderdom, dogter van Petrus Johannes BOONZAIER en Elizabeth Susanna BURGER.
Getroud in die kerk (2) op 64-jarige ouderdom op -23-11-1914 te ?? Vrou is Elizabeth Katharina BLANKENBERG, gebore ± 1853 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Paul Hendrik Stephanus (kyk VI.365).
   2.  Maatje Aletta, gebore op -18-08-1875, gedoop op -10-10-1875 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -04-11-1902 te Wynberg met Albertus Wynand EKSTEIN, gebore ± 1873.
   3.  Maria Susanna, gebore op -23-12-1880, gedoop op -27-03-1881 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -26-06-1910 te Clanwilliam met Daniël Jacobus MARAIS, gebore ± 1882.
   4.  Petrus Johannes, boer, gebore op -09-12-1884, gedoop op -18-01-1885 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-04-1907 te Piketberg met Anna Jacoba Elizabeth BOONZAAIER, gebore ± 1886 te ??
   5.  Cornelia Dorothea, gebore op -11-03-1887 te Augsburg, gedoop op -24-04-1887 te Clanwilliam.
   6.  Aletta Jacoba, gebore op -10-05-1889 te Augsburg, gedoop op -09-06-1889 te Clanwilliam.
   7.  Petronella Johanna, gebore op -03-07-1892 te Augsburg, gedoop op -04-09-1892 te Clanwilliam.

V.158    Izaak Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f10), gebore op -10-12-1851, gedoop op -14-03-1852 te Clanwilliam, seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-08-1870 te Clanwilliam met Aletta Johanna van RHYN, gebore ± 1853 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Benjamin, gebore op -22-05-1875, gedoop op -21-11-1875 te Troe-Troe.
   2.  Anna Elizabeth, gebore op -21-04-1877, gedoop op -02-09-1877 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-01-1896 te Vanrhynsdorp met Nicolaas Hendrik MOSTERT, boer op Clouskraal, distr. Vanrhynsdorp, gebore ± 1870.
   3.  Anna Christina Dorothea, gebore op -03-08-1879.
Getroud in die kerk ± 02-10-191 te Vanrhynsdorp met Daniël STEENKAMP, onderwijzer te Klerksdorp, gebore ± 1880.
   4.  Petrus Benjamin, gebore op -03-08-1879 te ??
   5.  Aletta Johanna, gebore ± 1880 te ??
Getroud in die kerk op -30-12-1903 te Vanrhynsdorp met William Herbert STEYN, winkelier, gebore ± 1877.
   6.  Paul Hendrik Stephanus, gebore op -15-12-1881, gedoop op -13-04-1881 te Vanrhynsdorp.
   7.  Isabella Johanna, gebore op -14-07-1882, gedoop op -13-08-1882 te Vanrhynsdorp.
   8.  Izaak Jacobus (kyk VI.386).
   9.  Petrus Benjamin, gebore op -04-06-1885, gedoop op -19-07-1885 te Vanrhynsdorp.
   10.  Margaretha Johanna, gebore op -21-09-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -30-08-1915 te Vanrhynsdorp met Petrus Johan van ZYL, boer op Kanolvlei, gebore ± 1890.
   11.  Paulina, gebore op -28-05-1888, gedoop op -01-09-1888 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -05-07-1915 te Clanwilliam met Andries François MARAIS, 34 jaar oud, predikant Olifantshoek, gebore op -09-03-1881.
   12.  Johanna Sophia, gebore op -26-07-1895, gedoop op -15-09-1895 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -27-09-1916 te Vanrhynsdorp met Tobias Herold LOUW, Landmeter Calvinia, gebore ± 1885.

V.160    Johanna Magdalena van ZIJL, gebore op -27-12-1853 te 'Sandfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -08-04-1854 te Clanwilliam, oorlede op -22-07-1922 op 68-jarige ouderdom, begrawe te Naauwpoort, distr. Graafstroom, dogter van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -24-04-1871 te Clanwilliam met Hendrik van ZYL, 20 jaar oud (kyk V.116).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder V.116).
 
V.162    Hendrik Stephanus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f13), advokaat, gebore op -27-01-1876 te Hexrivier, distr. Clanwilliam, oorlede ± 1955 te ?? Seun van Paulus Hendrik Stephanus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e2) (kyk IV.66) en Maria Christina MOUTON.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -07-09-1907 te Kaapstad met Dorothy Constantia SAUER, gebore ± 1886.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mita Tania, gebore op -19-10-1908 te Cape Town (SA), gedoop (NG) op -21-12-1908 te Cape Town.
   2.  Jacobus Wilhelmus, gebore op -22-12-1909, gedoop op -07-05-1910 te Wynberg.

V.164    Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1), gebore op -08-11-1836, gedoop op -08-01-1837 te Sandveld, oorlede ± 1897, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e4) (kyk IV.71) en Jacobina Willemina SMIT.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -25-04-1859 te Clanwilliam. Hendrik *30.1.1860 ==Clanwilliam 8.4.1860
Godfried Philip *Langvlei == Clanwilliam 6.3.1862
Catharina Johanna Maria *Bo-Langvlei == Clanwilliam 9.3.1864
Jacoba Willemina *23.7.1865 == Bo-Langvleu CI 8.12.1865
Johanna Elizabeth Hester *7.7.1869 == Clanwilliam 14.9.1869
Jacoba Maatje Maria *Jakkalsvlei, Sandvlei 29.9.1971 == Cla nwilliam 8.8.1871 met Christina Johanna Susanna TROUT, 17 jaar oud, gebore op -10-12-1841, gedoop op -27-03-1842 te Swartland, oorlede 1892, dogter van Godlieb Philip TROUT en Catharina JMP GREEFF.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik (Gerhard Hendrik) (kyk VI.397).
   2.  Godfried Philip, gebore te Langvlei, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   3.  Catharina Johanna Maria, gebore op -07-08-1863 te Bo-Langvlei, gedoop op -09-03-1864 te Clanwilliam.
   4.  Jacoba Willemina, gebore op -23-07-1865 te Bo-Langvlei, gedoop op -08-12-1865 te Clanwilliam.
   5.  Johanna Elizabeth Hester, gebore op -07-07-1869 te Bo-Langvlei, gedoop op -14-09-1869 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1890 met Peter August MUHL, gebore op -09-04-1860 te Pellworm, Sleeswijk-Holstein (Dld), oorlede op -18-04-1900 te Driefontein, Bosveld, Marico op 40-jarige ouderdom.
   6.  Jacoba Martha Maria, gebore op -29-09-1871 te Jakkalsvlei, gedoop op -08-08-1871 te Clanwilliam, oorlede op -21-01-1919 te Rustenburg, Bojanala, distr. Noord-west (SA) op 47-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -22-11-1886 te Zeewet?? dirt. Marico met Sarel François MARAIS, gebore ± 1863 te Langvlei.

V.170    Gert Erasmus van ZYL (Gerrit) (kode: b2.c7.d6.e4.f4), gebore op -22-11-1841, gedoop op -06-02-1842 te Langvlei, distr. Clanwilliam, oorlede op -10-03-1890 te ?? op 48-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e4) (kyk IV.71) en Jacobina Willemina SMIT.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -13-04-1868 te Clanwilliam met Judith Catharina LOUW, 18 jaar oud, gebore op -09-08-1849, gedoop op -17-02-1850 te Clanwilliam, oorlede op -27-04-1925 te Dwellinghouse, Renosterfontein, Clanwilliam (SA) op 75-jarige ouderdom, akte ondertekend door zoon Hendrik, dogter van Willem Petrus (Pieter) LOUW en Helena Hendrika SCHREUDER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik (kyk VI.407).
   2.  Helena Hendrika, gebore op -21-06-1872 te ??
   3.  Jacoba Willemina, gebore op -19-09-1875, gedoop op -17-03-1876 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, oorlede 1966.
Getroud in die kerk (1) ± 1896 te ?? Man is Jacobus Johannes MARAIS, gebore op -22-04-1872 te ?? Seun van Abraham Johannes MARAIS.
Getroud (2).
   4.  Willem Petrus, gebore op -05-01-1879, gedoop op -31-01-1879 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -02-03-1903 te Clanwilliam met Johanna Catharina van ZYL, gebore ± 1881 te ??
   5.  Gerrit Erasmus, gebore op -18-07-1882, gedoop op -08-10-1882 te Clanwilliam.
   6.  Adriaan, gebore op -08-07-1885, gedoop op -07-08-1885 te Clanwilliam.
   7.  Jacoba Maartje Maria, gebore op -16-03-1889 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -25-04-1889 te Clanwilliam.

V.173    Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1), gebore op -27-11-1836, gedoop op -12-02-1837 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Johannes van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e5) (kyk IV.73) en Maria Anna Elizabeth SMIT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-05-1859 te Piketberg met Maria Alida de VILLIERS, gebore ± 1841.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes, gebore op -16-06-1860, gedoop op -15-07-1860 te Piketberg, oorlede < 05-1866 te ?? zie geb. datum broer.
   2.  Maria Carolina, gebore op -15-04-1862, gedoop op -09-03-1886 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -09-03-1886 te Piketberg met Daniël Michiel LIEBENBERG, gebore ± 1860 te ??
   3.  Petrus François de Villiers (kyk VI.420).
   4.  Nicolaas Johannes (kyk VI.422).
   5.  Abraham Johannes, gebore op -01-09-1868, gedoop op -11-10-1868 te Piketberg.
   6.  Daniël BRINK (van Zyl), postmeester, gebore op -17-02-1871, gedoop op -22-04-1871 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -19-10-1898 te Victoria-Wes met Wilhelmina KRYNAUW, gebore ± 1873.
   7.  Gerrit Erasmus SMIT (van Zyl), gebore op -09-02-1874, gedoop op -30-03-1874 te Piketberg.
   8.  Maria Anna Elizabeth, gebore op -11-11-1875, gedoop op -02-01-1876 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-04-1896 te Piketberg met Christiaan Jacobus LIEBENBERG, gebore ± 1873 te ??
   9.  Abraham Johannes, gebore op -03-09-1882, gedoop op -01-10-1882 te Piketberg.

V.187    Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e6.f7), gebore op -17-07-1861, gedoop op -12-09-1861 te Clanwilliam (SA), oorlede op -25-12-1910 op 49-jarige ouderdom, seun van Abraham Johannes van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e6) (kyk IV.75) en Hester Helena SMIT.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-04-1884 te Clanwilliam met Johanna Maria Sophia BURGER, 16 jaar oud, gedoop op -07-08-1867 te Welbedacht, distr. Clanwilliam (getuies: Willem Jacobus van Wijk, Johanna Maria Mouton & Elizabeth Martha Johanna du Toit), dogter van Petrus Susius BURGER en Martha Cornelia Sophia van WIJK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Cornelia Sophia, gebore op -18-01-1885 te Middelpos (SA), gedoop op -18-02-1885 te Clanwilliam.
   2.  Abraham Johannes, gebore op -28-04-1886 te Middelpos, gedoop op -04-07-1886 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-03-1914 te Kaapstad met Johanna van ZYL, gebore 1889 te Ceres.
   3.  Petrus Susius (kyk VI.435).
   4.  Johan Abraham, gebore op -03-05-1891 te Middelpos, gedoop op -05-07-1891 te Clanwilliam.
   5.  Willem Petrus, boer op Disselfontein, gebore op -05-09-1893 te Middelpos, gedoop op -15-09-1893 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -06-02-1922 te Queenstown met Madelena Salomé, gebore ± 1897 te Disselfontein, distr. Ceres.
   6.  Hendrik Stephanus, gebore op -18-10-1894 te Middelpos.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -20-12-1926 te Malmesbury met Catharina Wilhelmina de KOCK, gebore ± 1903 te ??
   7.  Hester Helena, gebore op -06-02-1897 te Middelpos.

V.191    Willem Benjamin van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f3), gebore op -22-10-1848, gedoop op -24-12-1848 te Clanwilliam, seun van Schalk Willem François van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e10) (kyk IV.83) en Jane Elizabeth Johanna FOSTER.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -11-03-1872 te Clanwilliam met Martha Cecilia Christina van ZYL, 15 jaar oud (kyk VI.314).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Francis William Leopold, gebore op -14-12-1873, gedoop op -11-01-1874 te Clanwilliam.
   2.  Mrtha Mary Anne Jane, gebore op -29-12-1875, gedoop op -30-01-1876 te Clanwilliam.
   3.  Abraham Johannes, gebore op -18-03-1878, gedoop op -21-04-1878 te Clanwilliam.
   4.  Jane Johanna Elizabeth, gebore op -20-08-1879 te ??
   5.  Willem Benjamin, gebore op -05-07-1882 te Jakhalsvlei, gedoop op -11-09-1882 te Clanwilliam, oorlede op -01-05-1941 te Verdun, distr. Vanrhynsdorp op 58-jarige ouderdom.
   6.  Hester Johanna Martina, gebore op -06-06-1884, gedoop op -21-09-1884 te Clanwilliam, oorlede op -16-06-1949 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -27-06-1905 te Calvinia met Hugo Amos van der MERWE, gebore ± 1877 te 'Breekyzer', distr. Calvinia, gedoop op -14-07-1878, oorlede op -18-10-1946 te 'Rooidam', distr. Calvinia.
   7.  John George Muller, gebore op -09-06-1887 te 'Seekoevlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-09-1887 te Clanwilliam.
   8.  Paul Hendrik Stephanus, gebore op -27-07-1888 te 'Seekoevlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-09-1888 te Clanwilliam.
   9.  Keady Daniël Callaghan, bankbestuurder Paarl, gebore op -14-04-1892, gedoop op -26-06-1892 te Clanwilliam, oorlede op -21-03-1982 te ?? op 89-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -09-10-1920 te Kaapstad met Renette du TOIT, gebore ± 1899 te ??
Getroud in die kerk (2) op 54-jarige ouderdom op -18-01-1947 te Paarlvlei met Enid Vivienne PIENAAR, gebore ± 1896 te ??
Getroud in die kerk (3) ± met Cecilia Geesje Elsabie BOSMAN, gebore ± 1913, oorlede op -25-12-1998 te ??
   10.  Johanna Margaret Jane, gebore op -07-10-1897, gedoop op -23-01-1898 te Nieuwoudtville.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -23-04-1917 te Kaapstad met Carel Aaron VISAGIE, boer, distr. Calvinia`, gebore ± 1888.

V.192    Schalk Leopold van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4), gebore op -31-03-1850, gedoop op -14-04-1850 te Clanwilliam, oorlede op -19-05-1908 te Drieboom laagte, distr. Kenhardt op 58-jarige ouderdom, seun van Schalk Willem François van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e10) (kyk IV.83) en Jane Elizabeth Johanna FOSTER.
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -06-06-1879 te Calvina met Anna Judith Maria LOUW, 16 jaar oud, gebore op -13-10-1862 te Matjiesfontein, distr. Calvinia, oorlede op -24-10-1888 te Brakrivier, Cape op 26-jarige ouderdom, dogter van Nicolaas Everhardus LOUW en Maria Margaretha STRAUSS.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -11-03-1889 te 'Brakrivier', distr. Calvinia met Helena Christina van BAALEN, 24 jaar oud, gebore op -30-04-1864, gedoop op -07-08-1864 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Jane, gebore op -02-01-1881, gedoop op -16-01-1881 te Porterville.
   2.  Jane Elizabeth Johanna, gebore op -03-12-1882, gedoop op -23-09-1883 te Calvinia, oorlede ± 1927 te ??
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Hendrik Christoffel BARNARD, gebore 1873 te Carnarvon, oorlede op -17-05-1934 te Gobabis, Namibia.
   3.  Schalk Leopold, gebore op -14-09-1884 te Gorlofs kloof, Hantam, Calvinia, gedoop op -12-10-1884 te Calvinia, oorlede op -21-01-1897 te ?? op 12-jarige ouderdom.
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -18-02-1886, gedoop op -06-06-1886 te Calvinia, oorlede op -25-08-1954 te Mariental, Hardap (Namibia) op 68-jarige ouderdom, begrawe te Hardap (Namibia).
Getroud in die kerk (1) ± 1910 te ?? Man is Jacobus Johannes Nicolaas (Jacob) WASSERFALL, gebore op -01-07-1881 te Boomrivier, Kenhardt, Noordkaap, oorlede op -13-12-1916 te Koningberg, Westkaap op 35-jarige ouderdom, seun van Jacob (Jaap) WASSERFALL en Elsabé Christina Hermina LOURENS.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Jozua van der WESTHUIZEN, gebore ± 1882 te ??
   5.  Nicolaas Everhardus, gebore op -08-07-1887 te 'Matjiesfontein', distr. Calvina, gedoop op -22-07-1887 te Calvinia.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Helena Elizabeth, gebore op -25-12-1889, gedoop op -01-06-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk ± 1913 te ?? Man is Jan LIEBENBERG, gebore ± 1886.
   7.  Ebenezer (kyk VI.453).
   8.  Willem Benjamin, boer, gebore op -01-09-1892, gedoop op -25-12-1892 te Clanwilliam, oorlede op -01-05-1943 te Keetmanshoop, Karas (Namibia) op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -08-12-1924 te Nieuwoudtville met Helena Johanna Aletta MOSTERT, gebore ± 1906 te ??
   9.  Jacobus Michaël (Kleintje) (kyk VI.457).
   10.  Samuel, gebore op -18-06-1894 te Calvinia.
   11.  Rosina Gertruida, gebore op -13-01-1896, gedoop op -30-08-1896 te Calvinia.
Getroud in die kerk ± 1922 te ?? Man is Ernst LIEBENBERG, gebore ± 1893.
   12.  Schalk Leopold, gebore op -19-08-1897, gedoop op -03-10-1897 te Nieuwoudtville.
   13.  Anna Wilhelmina, gebore op -16-06-1899, gedoop te Calvinia.
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is Jan van IERSEL, gebore ± 1896.
   14.  Naomi, gebore op -02-05-1908, ongetrouwd.

V.206    Willem STERRENBERG van ZYL (kode: b2.c7.d6.e11.f2), gebore op -26-01-1851, gedoop op -30-03-1851 te Malmesbury, seun van Izaak Jacobus van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e11) (kyk IV.87) en Elizabeth Sophia PRETORIUS.
Getroud in die kerk ± 1875 te ?? Vrou is Catharina Hendrina Elizabeth BASSON, gebore ± 1853.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Jacoba van ZYL, gebore op -24-06-1876, gedoop op -02-08-1876 te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-09-1897 te Moorreesburg met Jacobus Cornelis Gideon KOTZÉ, boer, gebore ± 1873.
   2.  Catharina Hendrina Elizabeth van ZYL, gebore op -16-07-1883, gedoop op -07-10-1883 te Moorreesburg.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-09-1901 te Moorreesburg met Jacobus Johannes THERON BURGER, boer, gebore ± 1880.
   3.  Elisie Sophia van ZYL, gebore op -13-06-1885, gedoop op -06-09-1885 te Moorreesburg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -01-01-1907 te Moorreesburg met Pieter Johannes SMIT, winkelklerk, gebore ± 1880 te ??
   4.  Anna Alida Catharina van ZYL, gebore op -22-06-1887, gedoop op -02-10-1887 te Moorreesburg.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -17-10-1905 te Moorreesburg met George Philip Tobias LOCHNER, boer, gebore ± 1884.
   5.  Maria Johanna van ZYL, gebore op -17-03-1893 te Riebeek-Wes, gedoop op -04-06-1893 te Mooreesburg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -24-04-1916 te Malmesbury met Dirk Wouter BLATT, gebore ± 1891 te ??
   6.  Willem, gebore op -17-03-1893, gedoop op -04-06-1893 te Moorreesburg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -26-03-1923 te Clanwilliam met Hester Elizabeth Maria LUBBE, gebore ± 1895 te ??
   7.  Magdalena Wilhelmina Jacoba van ZYL, gebore op -22-02-1896, gedoop op -05-04-1896 te Moorreesburg.

VI.2    Hester Elizabeth van ZYL, gebore op -31-08-1875, gedoop op -21-11-1875 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, dogter van Andreas Willem van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e1.f2) (kyk V.3) en Catharina Johanna van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -08-08-1892 te Vanrhynsdorp met Willem Albertus van ZYL, 24 jaar oud (kyk VI.4). {hy is later getroud in die kerk op 55-jarige ouderdom op -17-03-1924 te 'Diepkloof', distr. Nieuwoudtville met Susanna Francina van Wyk NEL, gebore ± 1870.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Janetta Sophia, gebore op -18-07-1893, gedoop op -10-09-1893 te Vanrhynsdorp.
   2.  Catharina Johanna Christina, gebore op -28-05-1895, gedoop op -25-08-1895 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -05-10-1914 te Vanrhynsdorp met Nicolaas Jacobus KOCH, boer op Keulen, distr.Clanwilliam, gebore ± 1890 te ??
   3.  Gert Aldert, gebore op -12-02-1898, gedoop op -10-04-1898 te Vanrhynsdorp.
   4.  Hester Elizabeth, gebore ± 1901 te ??
   5.  Willem Albertus, algemeen handelaar, gebore op -04-06-1903, gedoop te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 44-jarige ouderdom op -26-09-1947 te Kaapstad met Edna MCGREGOR, gebore ± 1913 te ??

VI.4    Willem Albertus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g1), gebore op -21-07-1868, gedoop op -07-02-1869 te Clanwilliam, seun van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -08-08-1892 te Vanrhynsdorp met Hester Elizabeth van ZYL, 16 jaar oud (kyk VI.2).
Getroud in die kerk (2) op 55-jarige ouderdom op -17-03-1924 te 'Diepkloof', distr. Nieuwoudtville met Susanna Francina van Wyk NEL, gebore ± 1870.
Uit die eerste huwelik: 5 kinders (kyk onder VI.2).
 
VI.9    Petrus Benjamin (Tonteldoos) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g4), gebore op -02-09-1873, gedoop op -18-01-1874 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam, seun van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -13-03-1905 te Vanrhynsdorp met Hendrika Charlotte SCHREUDER, gebore ± 1888 te Kleinfontein, distr. Nuwerus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrika Charlotte Johanna Schreuder, onderwijzeres, gebore op -11-03-1907, gedoop op -05-05-1907 te Vanrhynsdorp, oorlede ± 1933.
   2.  Janetta Sophia, gebore op -22-06-1909, gedoop op -29-08-1909 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 3-jarige ouderdom op -12-04-1913 te Vanrhynsdorp met Johannes Hendrik van der MERWE, gebore ± 1916 te v Groenvlei, distr. Citrusdal.
   3.  Petrus Benjamin, landdrost, gebore op -23-03-1913, gedoop op -01-06-1913 te Vanrhynsdorp.

VI.15    Maria Johanna van ZYL, gebore op -22-11-1881, gedoop op -15-01-1882 te Vanrhynsdorp, oorlede ± 1917, dogter van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -04-04-1904 te Vanrhynsdorp met Daniël Johannes van ZYL, 24 jaar oud (kyk VI.31). {hy is later getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -13-08-1917 te Vanrhynsdorp met Janetta Sophia van ZYL, 38 jaar oud, gebore op -26-01-1879, dogter van Gerrit Aldert van ZIJL (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus Aldert (kyk VII.12).
   2.  Daniël Johannes (kyk VII.14).
   3.  Janetta Sophia (Baba), gebore op -19-10-1908, gedoop op -17-01-1909 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -13-02-1939 te Vanrhynsdorp met Gilliam Stephanus Jacobus FOURIE, onderwijzer op Garies, gebore ± 1909 te ??
   4.  Willem Albertus (kyk VII.17).
   5.  Susanna Maria, gebore op -10-04-1919, gedoop op -01-06-1919 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -02-06-1945 te Vanrhynsdorp met Arnold Frans Jacob SLOET, boukontrakteur, gebore ± 1918.

VI.16    Gerrit Aldert (Knypie) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g9), gebore op -15-06-1883, gedoop te Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -11-04-1910 te Vanrhynsdorp met Francina Helena SCHRÖDER, gebore ± 1885 te v Kleinfontein, distr. Vanrhynsdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Albertus Emanuel, boer op Obenheim, distr. Vanrhynsdorp, gebore op -12-03-1917, gedoop op -05-05-1917 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -06-01-1941 te Vredendal met Huibrecht Aletta Jacoba de VILLIERS, gebore ± 1923 te v Goedgemeen, distr. Vanrhynsdorp.
   2.  Hendrik Charles Johannes, onderwijzer Langebaanweg, gebore op -16-03-1919, gedoop op -13-04-1919 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -20-09-1950 te Moorreesburg met Catharina van NIEKERK, verpleegster, gebore ± 1923 te ??
   3.  Willem Albertus, garagebestuurder, gebore op -03-03-1925, gedoop op -03-05-1925 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-05-1950 te Clanwilliam met Johanna Elizabeth NIEUWOUDT, gebore ± 1918 te ??

VI.18    Gerdina Johanna Maria van ZYL, gebore op -07-08-1885, gedoop op -12-07-1885 te Vanrhynsdorp, oorlede op -03-10-1947 op 62-jarige ouderdom, begrawe te Die Ruig, distr. Vanrhynsdorp, dogter van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -04-04-1904 te Vanrhynsdorp met Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL, 28 jaar oud (kyk VI.29).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Janetta Sophia (kyk VII.28).
   2.  Gerrit Jacobus Aldert, gebore op -04-10-1906, gedoop op -06-01-1907 te Vanrhynsdorp, oorlede ± 1908 te Koebee, distr. Vanrhynsdorp.
   3.  Susanna Maria, onderwijzeres, gebore op -11-03-1908, gedoop op -14-06-1908 te Vanrhynsdorp.
   4.  Gerrit Aldert (kyk VII.31).
   5.  Jacoba Margaretha Aletta, onderwijzeres, gebore op -21-07-1911, gedoop op -01-10-1911 te Vanrhynsdorp, oorlede op -01-11-1979 op 68-jarige ouderdom, begrawe te Matjesriciewr, cederbeg, distr. Clanwilliam`.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -10-07-1939 te Vanrhynsdorp met Johannes Heremias WAGENER, gebore ± 1909 te ?? Begrawe te Matjesrivier, Cederberg, distr. Clanwilliam.
   6.  Willem Albertus (kyk VII.35).
   7.  Petrus Benjamin (kyk VII.37).
   8.  Margaretha Johanna, gebore op -18-07-1917, gedoop op -16-09-1917 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -22-03-1955 te Vanrhynsdorp met Andries Willem van ZYL, gebore ± 1915 te ??
   9.  Daniël Johannes (kyk VII.41).
   10.  Heremias Cornelis, gebore op -24-06-1921, gedoop op -21-08-1921 te Vanrhynsdorp, oorlede op -25-06-1971 op 50-jarige ouderdom, begrawe te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -07-11-1953 te Malmesbury met Freda Johanna Jacoba TRUTER, 24 jaar oud, gebore op -04-06-1929 te Porterville.
   11.  Cornelis Johannes, gebore op -09-07-1923 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -09-07-1947 te ?? Vrou is Janet CAMERON, gebore ± 1925 te Robertson.
   12.  Hester Christina, gebore op -01-05-1925, gedoop op -12-07-1925 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 41-jarige ouderdom op -16-10-1966 te Robertson-Oos met Petrus Arnoldus VERMEULEN, 80 jaar oud, gebore op -31-03-1886, oorlede op -11-06-1974 te ?? op 88-jarige ouderdom.

VI.19    Heremias Cornelis (Pensie) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g11), gebore op -26-11-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Aldert van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f1) (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-01-1910 te Vanrhynsdorp met Gezina Maria NIEUWOUDT, 18 jaar oud, gebore op -20-07-1891 te ?? Dogter van Josias Jacobus NIEUWOUDT en Sara Johanna DREYER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Aldert, gebore op -26-11-1910, gedoop op -15-01-1911 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1926 te ?? Vrou is Martha LOUW, gebore ± 1912 te ??
   2.  Maria Johanna Wilhelmina, gebore op -04-04-1913, gedoop op -01-06-1913 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1928 te ?? Man is de KOCK, gebore ± 1911 te ??
   3.  Janetta Sophia (kyk VII.53).
   4.  Josias Jacobus (kyk VII.54).
   5.  Gesina Maria (kyk VII.56).
   6.  Hester christina, gebore op -25-07-1921, gedoop op -21-08-1921 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1945 te ?? Man is Ockert C ERASMUS, gebore ± 1919 te v Kaapstad.
   7.  Sara Johanna, gebore op -22-06-1923, gedoop op -22-06-1923 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1947 met LOUW, gebore ± 1921 te //.
   8.  Heremias Cornelis, gebore 1926 te ??
   9.  Hermanus Jacobus, gebore 1928 te ??
   10.  Jacoba Margretha, gebore 1931 te ??
   11.  Louis Egbertus, gebore 1933 te ??
   12.  Willem Albertus, gebore 1936 te ??
   13.  Josephina Jacoba, gebore 1938 te ??

VI.25    Willem Albertus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f3.g1), gebore op -05-02-1877, gedoop op -02-09-1877 te Vanrhynsdorp, seun van Heremias Cornelis van ZIJL (kode: b2.c3.d2.e3.f3) (kyk V.13) en Janetta Sophia Jacoba STEENKAMP.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -03-09-1906 te Vanrhynsdorp met Martha Catharina Elizabeth BURGER, gebore ± 1889.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helie, gebore ± 1907.
   2.  Heremias Cornelis, gebore ± 1908 te ??
   3.  Alwyn Jacobus (kyk VII.69).
   4.  Janetta Sophia Jacoba, gebore op -10-04-1915.
Getroud in die kerk op 39-jarige ouderdom op -25-12-1954 te Vredendal met Christoffel Jasper STROMAN, boer op Voorsorg, distr. Vanrhynsdorp, gebore ± 1913.
   5.  Willem Albertus (kyk VII.72).
   6.  Martha Catharina Elizabeth, gebore ± 1920 te ??

VI.29    Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1), gebore op -21-11-1875 te Troe-Troe, Clanwilliam, oorlede op -21-09-1966 op 90-jarige ouderdom, begrawe te Die Ruig, distr. Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2) (kyk V.16) en Susanna Maria ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -04-04-1904 te Vanrhynsdorp met Gerdina Johanna Maria van ZYL, 18 jaar oud (kyk VI.18).
Uit hierdie huwelik: 12 kinders (kyk onder VI.18).
 
VI.31    Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g3), boer op Groot Koebee, gebore op -11-07-1879, gedoop op -31-08-1879 te Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2) (kyk V.16) en Susanna Maria ROSSOUW.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -04-04-1904 te Vanrhynsdorp met Maria Johanna van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.15).
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -13-08-1917 te Vanrhynsdorp met Janetta Sophia van ZYL, 38 jaar oud, gebore op -26-01-1879, dogter van Gerrit Aldert van ZIJL (kyk V.8) en Janetta Sophia WIESE. {sy was vroeër getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -09-03-1908 te Vanrhynsdorp met Gert STEENKAMP, 59 jaar oud, boer, gebore op -16-05-1848, gedoop op -06-09-1848 te Calvinia, oorlede op -11-10-1910 te Oorlogsfontein, Vanrhynsdorp op 62-jarige ouderdom.}
Uit die eerste huwelik: 5 kinders (kyk onder VI.15).
 
VI.32    Margaretha Johanna Augusta van ZYL, gebore op -12-09-1881, gedoop op -15-01-1882 te Vanrhynsdorp, dogter van Gerrit Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2) (kyk V.16) en Susanna Maria ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -11-09-1905 te Vanrhynsdorp met Andries Willem van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.54).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susanna Maria, gebore op -07-06-1906, gedoop op -05-09-1906 te Vanrhynsdorp.
   2.  Maria Elizabeth Helena, gebore op -22-03-1908, gedoop op -05-07-1908 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -26-04-1937 te Vanrhynsdorp met Tobias Gerhardus van ZYL, boer op Matjesgoedkloof, gebore ± 1905 te ??
   3.  Gerrit Jacobus, gebore op -11-05-1910, gedoop op -03-07-1910 te Vanrhynsdorp.
   4.  Andries Willem, gebore op -04-04-1912, gedoop op -04-08-1912 te Vanrhynsdorp, oorlede 1976.
Getroud in die kerk op 42-jarige ouderdom op -22-03-1955 te Vanrhynsdorp met Margaretha Johanna van ZYL, 37 jaar oud, gebore op -18-07-1917 te ??
   5.  Elizabeth Maria, gebore ± 1916.
Getroud in die kerk op -18-03-1940 te Vanrhynsdorp met Sarel Johannes MOUTON, skrynwerker, gebore ± 1914 te ??

VI.36    Heremias Cornelis van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g8), gebore op -15-02-1893, gedoop op -02-04-1893 te Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2) (kyk V.16) en Susanna Maria ROSSOUW.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -08-04-1918 te Nieuwoudtville met Janetta Sophia NIEUWOUDT, gebore ± 1889 te Nieuwoudtville, oorlede op -07-03-1941 te Vanrhynsdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gert Jacobus (kyk VII.83).
   2.  Jacoba Margaretha, gebore op -23-02-1920, gedoop op -04-04-1920 te Vanrhynsdorp, ongehuwd.
   3.  Susanna Maria, verpleegster, gebore op -05-09-1922, gedoop op -24-09-1922 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -20-09-1948 te Tamoerskloof, Kaapstad met Gustavus Olaf Wilder Derrick Howard van Someren BOYD, gebore 1913 te Staffordshire (GB). Het gezin emigreerde naar Australië.
   4.  Michiel Nicolaas, gebore op -26-07-1925.
Getroud in die kerk ± 1950 te ?? Vrou is Jacoba Aletta Wilhelmina van ZYL, gebore ± 1927 te ??
   5.  Heremias Cornelis, gebore op -06-08-1926.

VI.54    Andries Willem van ZYL (kode: b2.c3.d4.e4.f5.g1), gebore op -23-09-1882, gedoop op -21-01-1883 te Vanrhynsdorp, seun van Andries Willem van ZYL (kode: b2.c3.d4.e4.f5) (kyk V.42) en Maria Elizabeth Helena van der WESTHUYSEN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -11-09-1905 te Vanrhynsdorp met Margaretha Johanna Augusta van ZYL, 23 jaar oud (kyk VI.32).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder VI.32).
 
VI.65    George Sebastiaan Nieuwoudt van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2), gebore op -25-04-1899 te ?? Seun van Abraham Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8) (kyk V.46) en Hendriena Maria NIEUWOUDT.
Getroud ± 1923 te ?? Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -28-09-1925 te Vanrhynsdorp met Alida van der WESTHUIZEN, gebore op -24-10-1923 te Vanrhynsdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Jacobus Emanuel (kyk VII.91).
   2.  Alida Benoni, gebore op -15-05-1929 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1952 te ?? Man is Pieter NEL, gebore ± 1927 te ??
   3.  Hendrina Maria Nieuwoudt, gebore op -04-11-1936 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk ± 1958 te ?? Man is François van der MERWE, gebore ± 1933.
   4.  Georgie Sebasti, gebore op -24-06-1948 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) ± 1972 te ?? Man is Vidal KNIGHT, gebore ± 1950.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Pieter HUTCHINSON, gebore ± 1945 te ??
Getroud in die kerk (3) ± 19?? Man is Robert Edward LAWSON, gebore ± 1942 te ??

VI.74    Albertus Ananias Christoffel van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4), gebore op -17-09-1849, gedoop op -14-04-1850 te Victoria-Wes, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.50) en Hester Wilhelmina KOTZÉ.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -01-09-1873 te Namakwaland met Anna Margaretha JANSEN, gebore ± 1851, oorlede op -18-05-1876 te 'Verlatenkraal', distr. Bloemhof.
Getroud in die kerk (2) ± 1884 te ?? Vrou is Elizabeth Cecilia WESSELS, gebore ± 1852 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Albertina Johanna Hendrika Jacoba, gebore op -07-02-1885, gedoop op -12-04-1885 te Griekwastad.
   2.  Johannes Albertus (kyk VII.102).
   3.  Wesselina Hermina, gebore op -31-01-1889, gedoop op -14-04-1889 te Griekwastad, oorlede op -18-08-1950 te ?? op 61-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Edmund William Jefferson WEBSTER, gebore ± 1887 te ??

VI.77    Hendrik Willem Marthinus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g5), gebore op -25-09-1853, gedoop op -26-12-1853 te Victoria-Wes, oorlede op -22-03-1900 te 'Rietfontein', distr. Swartruggens op 46-jarige ouderdom, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.50) en Hester Wilhelmina KOTZÉ.
Getroud in die kerk ± 1878 te Potchefstroom met Elize Petronella Paulina CRONJÉ, gebore ± 1864, oorlede op -16-05-1926 te Rustenburg, distr. Noord-Wes, dogter van Andries Stephanus CRONJÉ en Hendrina Barendina Petronella HAVENGA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Stephanus Cronjé (kyk VII.106).
   2.  Hendrik Willem Marthinus, gebore op -18-11-1887 te ??
   3.  Stephanus Andries Barend Gysbertus, gebore op -26-05-1889 te ??
   4.  Hermanus Frederik Pieter Jacobus, gebore op -01-08-1893 te ??
   5.  Elsie Petronella Paulina, gebore op -17-02-1896 te ??
   6.  ElizabethMargaretha, gebore op -24-12-1898 te ??
   7.  Hendrina Barendina Petronella, gebore ±.
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is Jan Tait NEVELING, gebore ± 1897 te ??

VI.80    Dirk Jacobus Jeremias van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g7), wagenmaker, gebore ± 1858 te Clanwilliam, Kaapkolonie, oorlede op -11-01-1883 te Mampoer? Gesneuveld in gevecht tijdens Command tegen Mampoer en Niabel. Seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.50) en Hester Wilhelmina KOTZÉ.
Getroud in die kerk op -17-09-1877 te Clanwilliam met Anna Catharina LAUBSCHER, 17 jaar oud, gebore op -23-09-1859 te Witteklip, Hopefield, gedoop op -24-03-1860, oorlede op -01-07-1927 te Sterkstroom-Wes op 67-jarige ouderdom, dogter van Johannes Theodorus LOUBSER (Laubscher) en Maria Susanna Petronella JORDAAN. {sy is later getroud in die kerk 1895 te Potchefstroom met Pieter Frederik du BRUYN, gebore op -03-12-1864 te Potchefstroom.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Anna Petronella, gebore op -09-03-1878, gedoop op -05-05-1878 te Clanwilliam.
   2.  Albertus Johannes Andreas, gebore op -02-05-1880, gedoop op -15-07-1880 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Theodorus, gebore ± 1882 te ??

VI.83    Willem Johannes (Jacobus) Maarten van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g9), gebore op -10-07-1861, gedoop 22-121-1861 te Clanwiliam, oorlede op -05-09-1910 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 49-jarige ouderdom, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.50) en Hester Wilhelmina KOTZÉ.
Getroud in die kerk ± 1888 te ?? Vrou is Catharina Frederika BRITS, gebore ± 1863 te 'Mooiplaas', Migdol, distr. Schweizr-Reneke.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes, gebore op -30-04-1889 te ??
   2.  Hester Wilhelmina, gebore op -28-11-1890 te ??
   3.  Catharina Frederika, gebore op -22-10-1892 te ??
   4.  Maria Claudina Johanna, gebore op -06-08-1894 te ??
   5.  Lea Magdalena, gebore op -15-12-1896 te ??
   6.  Willem Johannes Marten, gebore op -23-03-1899 te ?? Oorlede op -04-07-1949 te ?? op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1925 te Ladybrand met Maria Magdalena Elisabeth OLIVIER, gebore ± 1901 te ??
   7.  Louis Joachim, gebore op -10-07-1904 te ??
   8.  Catharina Alida, gebore op -13-06-1906 te ??
   9.  Johannes Petrus, gebore op -03-07-1908 te ??

VI.85    Aldert Heremias Cornelis van ZYL (kode: b6.c10.d6.e3.f1), gebore op -22-04-1848 te v Vredendal, gedoop op -16-05-1848 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c10.d6.e3) (kyk V.65) en Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.54).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -27-01-1873 te Clanwilliam met Janetta Glaudina ENGELBRECHT, gebore ± 1853 te v Elandsfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Johanna Alberta, gebore op -02-04-1874 te Vredendal.
   2.  Martha Johanna Cecilia, gebore op -30-06-1876, gedoop op -25-12-1876 te Clanwilliam.
   3.  Jeanettta Glaudina Sophia, gebore op -19-05-1878, gedoop op -26-01-1879 te Vanrhynsdorp.
   4.  Johanna Albertha Cornelia, gebore op -18-07-1880, gedoop op -09-08-1885 te Vanrhynsdorp.
   5.  Albertus Marthinus Johannes, gebore op -29-01-1885, gedoop op -09-08-1885 te Vnarhynsdorp.
   6.  Cecilia Johanna Albertha, gebore op -08-01-1888, gedoop op -14-02-1889 te Vanrhynsdorp.
   7.  Catharina Alida, gebore op -11-10-1889, gedoop op -13-04-1890 te Vanrhynsdorp.
   8.  Aldert Heremias Cornelis, gebore op -01-09-1891, gedoop op -07-01-1892 te Vanrhynsdorp.

VI.91    Dirk Ernst Hendrik van ZYL (kode: b6.c10.d6.e3.f5), gebore op -16-09-1859, gedoop op -08-01-1860 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c10.d6.e3) (kyk V.65) en Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.54).
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -24-01-1889 te Clanwilliam met Rosina Catharina de WAAL (Johanna Christina Gertruida), gebore ± 1858 te ?? Oorlede op -10-07-1894 te distr. Vanrhynsdorp. Op SK staan dus andere namen.
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -14-01-1895 te Vanrhynsdorp met Henriette Susanna Sophia GREEFF, gebore ± 1863 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Christiaan Hendrik, gebore op -26-04-1889, gedoop op -02-06-1889 te Vanrhynsdorp.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Dirk, gebore op -27-01-1896, gedoop op -01-03-1896 te Vanrhynsdorp.
   3.  Ernst, gebore op -12-06-1898, gedoop op -04-09-1898 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-05-1925 te Villiersdorp met Aletta Elizabeth du TOIT, gebore ± 1900 te ??
   4.  Maria.
Getroud in die kerk ± ?? Man is E WOLFAARDT.

VI.98    Frederik Willem van ZYL (kode: b6.c10.d6.e3.f9), boer distr. Clanwilliam, gebore op -28-09-1868, gedoop op -07-02-1869 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kode: a5.b6.c10.d6.e3) (kyk V.65) en Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.54).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -26-08-1889 te Vanrhynsdorp met Johanna Margaretha BRINK, gebore ± 1871 te v Oorlogsfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Marthinus (Nicolaas) Johannes, gebore op -07-06-1890, gedoop op -06-07-1890 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -02-04-1917 te Vanrhynsddorp met Magdalena Josephina Christina SMIT, gebore ± 1895 te ??
   2.  Daniël Brink, gebore op -17-09-1891, gedoop op -06-11-1891 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -07-12-1920 te Clanwilliam met Dorothea Hendrika BURGER, gebore ± 1892 te ??
   3.  Anna Susanna Paulina, gebore op -27-05-1894, gedoop op -01-07-1894 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -30-12-1919 te Kaapstad met Frederik van NIEKERK, gebore ± 1892 te ??
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -08-11-1945 te Vredendal met Daniël Jacobus BRUWER, gebore ± 1888 te ??
   4.  Frederik Willem, gebore op -20-07-1896, gedoop op -23-08-1896 te Vanrhynsdorp.
   5.  Martha Johanna Cecilia, gebore op -18-07-1898, gedoop op -30-10-1898 te Vanrhynsdorp.

VI.103    Johannes Marthinus Cornelius van ZYL (kode: b6.c7.d2.e5.f4), gebore op -07-09-1863 te Bo-Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1864 te Clanwilliam, seun van Andreas van ZIJL en Margaretha Maria Alida van ZYL (kyk V.59).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -09-08-1891 te Garies met Geesie Glaudina Margaretha AGENBACH, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes, gebore op -17-08-1893, gedoop op -21-02-1894 te Vanrhynsdorp.
   2.  Hendrik Ananias Johannes, gebore op -26-04-1896 te Elandsfontein, dsitr. Clanwilliam, gedoop op -20-02-1897 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Marthinus Cornelis, gebore op -02-08-1898, gedoop op -04-07-1899 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -20-02-1933 te Springbok met Gertruida Catharina MaRIA van ZYL, gebore ± 1913 te ??

VI.112    Aldert Heremias Cornelis van ZIJL, gebore op -31-07-1852 te Olifantsrivier, Klipkuil (SA), gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam, seun van Aldert van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e2) (kyk V.63) en Catharina Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -09-03-1879 te Namakwaland met Anna Maria Johanna Frederika van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -16-09-1859 te 'Eendoorn', distr. Namakwaland, gedoop op -15-01-1860 te Namakwaland, oorlede op -07-11-1892 op 33-jarige ouderdom, dogter van Albertus Petrus van ZIJL en Maria Johanna MULDER.
Getroud (2) ± 1894 met Sophia Maria Catharina MULDER, gebore ± 1855.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Cornelis François, gebore ± 1882.
   2.  Albert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -27-09-1884, gedoop op -18-01-1885 te Namakwaland.
   3.  Gideon Johannes van ZYL, gebore op -20-08-1886 te Garies, gedoop op -13-02-1887 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -29-08-1910 te Garies met Magdalena Elizabeth Johanna AURET, gebore ± 1888 te v Klipkuil.
   4.  Dirk Ernst Hendrik, gebore op -28-09-1888 te v Groenrivier, gedoop op -24-02-1889 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-09-1913 te Garies met Cornelia Johanna HUISAMEN, gebore ± 1890 te ??
Uit die tweede huwelik:
   5.  Helena Wilhelmina, gebore op -19-09-1896 te Garies, gedoop op -04-04-1897 te Namakwaland.
   6.  Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) (kyk VII.163).
   7.  Aldert Heremias Cornelis, gebore op -24-01-1902.
   8.  Johannes Cornelis François, gebore ± 1904.

VI.115    Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kode: b6.c10.d6.e2.f3), gebore op -14-10-1854, gedoop op -18-02-1855 te Clanwilliam, seun van Aldert van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e2) (kyk V.63) en Catharina Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-08-1875 te Piketberg met Catharina Sara van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -27-06-1856, gedoop op -04-02-1857 te Clanwilliam, dogter van Hermanus Adriaan van ZYL en Jacoba Christina LOUW.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Adriaan, boer, distr. Clanwilliam, gebore op -05-08-1877, gedoop op -17-09-1877 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-08-1904 te Kaapstad met Anna Johanna MALAN, 26 jaar oud, gebore op -05-01-1878 te Paarl, gedoop op -03-02-1878 te Paarl.
   2.  Jacoba Christina, gebore op -17-06-1881, gedoop op -21-08-1881 te Vanrhynsdorp.
   3.  Aldert, gebore op -28-07-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp.
   4.  Hester Wilhelmina, gebore op -24-06-1890, gedoop op -04-01-1891 te Vanrhynsdorp.
   5.  Petrusa Catharina, gebore op -25-05-1891, gedoop op -25-09-1892 te Vanrhynsdorp.
   6.  Sara Johanna Laurina, gebore op -02-01-1898 te Seekoevlei, gedoop op -14-03-1898 te Clanwilliam.

VI.127    Johannes Hendrik Christiaan van ZYL, gebore op -10-04-1886 te ?? Oorlede op -01-11-1952 te ?? op 66-jarige ouderdom, seun van Dirk Ernst Hendrik van ZIJL (kode: a5.b6.c10.d6.e4) (kyk V.66) en Johanna Catharina Gerendina de WAAL.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -06-07-1914 te Malmesbury met Johanna Catharina LOUBSER, 23 jaar oud, gebore op -04-09-1890 te ?? Oorlede op -17-11-1967 te ?? op 77-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Ackerman, gebore op -11-07-1915 te Malmesbury, oorlede 06-07-19?? jaartal valt buiten papier.
   2.  Dirk Ernst (Dirkie), gebore op -22-10-1916 te Malmesbury, oorlede op -04-06-1919 te ?? op 2-jarige ouderdom.
   3.  Johanna de Waal, gebore op -03-05-1918 te Malmesbury, oorlede op -27-07-1984 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1940 te ?? Man is Hugo Amos Louw LOUBSER, gebore op -01-08-1915 te Paarl, Cape Winelands, Western Cape, oorlede op -24-02-1978 te Villiersdorp, distr. Overberg op 62-jarige ouderdom.
   4.  Susanna, gebore op -08-11-1919 te Malmesbury.
   5.  Sara Efridina, gebore op -11-03-1921 te Malmesbury.
   6.  Maria Stoffelina, gebore op -05-04-1924 te Malmesbury, oorlede op -10-01-2001 te ?? op 76-jarige ouderdom.
   7.  Cecilia Johanna, gebore op -18-06-1926 te Malmesbury.
   8.  Johannes Gerhardus, gebore op -30-05-1930 te Malmesbury.

VI.129    Aldert Heremias Cornelis van ZYL (kode: b6.c10.d6.e6.f1), gebore op -01-05-1853, gedoop op -17-07-1853 te Piketberg, seun van Pieter Johannes van ZIJL (kyk V.70) en Christina Elisabeth Margaretha BASSON.
Getroud in die kerk op 43-jarige ouderdom op -15-03-1897 te Vanrhynsdorp met Martha Johanna van ZYL, gebore ± 1855 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Johanna, gebore op -14-09-1898, gedoop op -30-10-1898 te Vanrhynsdorp.
   2.  Aldert Heremias, gebore op -21-09-1900, gedoop op -22-11-1900 te Vanrhynsdorp.

VI.143    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1.f1), gebore op -09-02-1847 te Sandveld, gedoop op -17-06-1847 te Clanwilliam, seun van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk V.75) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -01-04-1873 te Piketberg met Elizabeth Johanna Willemina Faculyn GOUS, gebore ± 1856.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elisabeth Johanna Wilhelmina, gebore op -06-09-1874, gedoop op -20-01-1875 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -27-08-1900 te Clanwilliam met Johannes Erasmus Albertus ENGELBRECHT, gebore ± 1872 te v Heerenlogement.
   2.  Gideon Johannes Petrus, gebore op -21-10-1875, gedoop op -22-01-1876 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -01-05-1898 te Vanrhynsdorp met Jane Maria KOEGELENBERG, gebore ± 1877 te v Klipbank.
   3.  Martha Maria, gebore op -13-10-1877, gedoop te Piketberg.
   4.  Andries Stephanus Faculyn, gebore op -29-07-1879, gedoop op -17-01-1880 te Piketberg.
   5.  Martha Maria, gebore op -12-07-1881, gedoop op -11-01-1882 te Piketberg.
   6.  Johannes David, gebore op -16-12-1884, gedoop op -10-01-1885 te Piketberg.
   7.  Alida Jacoba, gebore op -12-12-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
   8.  Hendrika Maria, gebore op -13-10-1888, gedoop op -03-04-1889 te Piketberg.
   9.  Johanna Maria, gebore op -21-11-1891, gedoop op -08-06-1892 te Kenhardt.
   10.  Catharina Helena, gebore op -06-09-1894 te Rosynebos, gedoop op -03-05-1895 te Kenhardt.
   11.  Andries Stepahanus Faculyn, gebore op -18-02-1899, gedoop op -01-10-1899 te Kakamas.
   12.  Johannes Gideon, gebore op -11-01-1902, gedoop op -28-08-1902 te Kakamas.

VI.149    Martha Maria van ZYL, gebore op -11-08-1852 te Compagniesdrift, distr. Clanwilliam, gedoop op -02-03-1853 te Clanwilliam, dogter van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk V.75) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -30-09-1878 te Clanwilliam met Johannes David van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.173).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore op -23-03-1880, gedoop op -20-01-1881 te Clanwilliam, oorlede < 1887.
   2.  Martha Maria Hendrika, gebore op -25-03-1882, gedoop op -26-04-1882 te Clanwilliam.
   3.  Johanna Maria, gebore op -03-03-1884, gedoop op -23-03-1884 te Clanwilliam.
   4.  Gideon Johannes Petrus, gebore op -13-05-1885, gedoop op -04-08-1885 te Clanwilliam, ws jong ovl.
   5.  Johannes David, gedoop op -12-08-1887 te Clanwilliam.
   6.  Helena Maria Christina, gebore op -19-05-1889, gedoop op -20-08-1889 te Clanwilliam.
   7.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -12-05-1892, gedoop op -27-10-1892 te Onder Langvlei, Clanwilliam.

VI.150    Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1.f5), gebore op -24-09-1854, gedoop op -08-04-1855 te Clanwilliam, seun van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk V.75) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Susanna Sophia Jacoba VISSER, gebore ± 1856 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Sophia Jacoba, gebore op -29-07-1884, gedoop op -05-10-1884 te Clanwilliam.
   2.  Martha Maria, gebore op -09-08-1886 te 'Compagniesdrift', distr. Clanwilliam, gedoop op -08-09-1886 te Clanwilliam.
   3.  Susanna Sophia Johanna, gebore op -11-01-1888 te 'Klipfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -27-01-1888 te Clanwilliam.
   4.  Geertruida Glaudina, gebore op -04-09-1889 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-10-1889 te Clanwilliam.
   5.  Anna Gysbertha Elizabeth, gebore op -23-05-1891, gedoop op -12-08-1891 te Clanwilliam.
   6.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -12-07-1893 te 'Klipfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-08-1893 te Clanwilliam.
   7.  Gerrieta Jacoba Visser, gebore op -23-08-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-10-1895 te Clanwilliam.

VI.152    Maria Christina Geertruida van ZYL, gebore op -09-04-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, dogter van Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e1) (kyk V.75) en Martha Maria van ZYL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Erasmus Johannes van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.177).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Maria Hendrika, gebore op -17-08-1884, gedoop op -03-02-1885 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Maria, gebore op -01-06-1886, gedoop op -08-09-1886 te Clanwilliam, oorlede op -12-03-1952 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -21-09-1914 te Vanrhynsdorp met Johannes Floris Martinus KOTZÉ, 35 jaar oud, gebore op -13-10-1878 te ?? Gedoop op -10-11-1878 te Hopefield, oorlede 1966, seun van Michiel Johannes Pieter KOTZÉ.
   3.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -10-05-1888, gedoop op -04-09-1888 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam.
   4.  Geertruida Glaudina, gebore op -08-07-1890 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-08-1890 te Clanwilliam.
   5.  David Johannes, gebore op -24-02-1892, gedoop op -27-04-1892 te Clanwilliam.
   6.  Hendrik Marthinus Adriaan, gebore op -23-02-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-04-1895 te Clanwilliam.
   7.  Maria Elizabeth, gebore op -23-04-1898 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -31-10-1898 te Clanwilliam.
   8.  Gertruida Glaudina, gebore op -04-04-1903 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1904 te Clanwilliam.

VI.161    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e3.f2), gebore op -05-01-1850 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -14-09-1850 te Clanwilliam, seun van Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3) (kyk V.78) en Helena Maria Christina van TAAK.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -22-12-1884 te Clanwilliam met Catharina Hendrina HANEKOM, gebore ± 1863, vondeling.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Adriaan, gebore op -06-12-1885 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-02-1886 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -21-10-1907 te Clanwilliam met Catharina Rosina Alida SMIT, gebore ± 1885 te ??
Getroud in die kerk (2) op 62-jarige ouderdom op -11-09-1948 te Bellville, Cape (SA), weduwnaar & weduwe met Gertruida Frederika van OORDT, gebore ± 1907 te ??
   2.  Maria Susanna, gebore op -30-07-1887 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -24-05-1921 te Ceres met Johannes Albertus HANEKOM, gebore ± 1885 te ??
   3.  Daniël Johannes, gebore op -18-08-1889 te 'Rietvlie', distr. Clanwilliam, gedoop op -01-12-1889 te Clanwilliam.
   4.  Helena Maria Christina, gebore op -26-05-1891, gedoop op -27-09-1891 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -18-03-1918 te Clanwilliam met Jacobus Petrus LUBBE, gebore ± 1885.
   5.  Catharina Johanna, gebore op -16-07-1893 te "Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-10-1893 te Clanwilliam.
   6.  Anna Elizabeth, gebore op -07-07-1900 te Clanwilliam.
   7.  Martha Margaretha Elizabeth, gebore ± 1901 te ??
Getroud in die kerk op -23-04-1923 te Clanwilliam met Wouter THERON, gebore ± 1897 te ??

VI.168    Hendrik Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d7.e3.f9), gebore op -24-01-1872 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -15-01-1874 te Clanwilliam, seun van Hendrik Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e3) (kyk V.78) en Helena Maria Christina van TAAK.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-09-1892 te Clanwilliam met Christina Jacoba Brendina BURGER, gebore ± 1875 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Schalk Willem Jacobus Burger, gebore op -15-12-1893 te 'Rietvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -23-12-1896 te Clanwilliam.

VI.172    Glaudina Geertuida van ZYL, gebore op -10-07-1851 te ?? Gedoop op -05-10-1851 te ?? Oorlede op -24-11-1905 te ?? op 54-jarige ouderdom, dogter van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk V.81) en Johanna Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -03-10-1870 te Clanwilliam met Johannes Gideon van ZYL, 23 jaar oud, gebore op -27-02-1847, gedoop op -20-06-1847 te Clanwilliam, oorlede op -13-07-1921 te Dichaking op 74-jarige ouderdom, begrawe te Dichaking. Hij trekt eind 1891 met zijn gezin naar 'Dichaking', Noordwes-kaap. In die tijd een enorme onderneming, vooral door de nog kleine kinderen in het gezin. Het werd een trektocht per ossewa van zo'n 900 kilometer! Bij aankomst in Keetmanshoop bezocht Gideon te paard de politiepost, waar iedereen zich moest melden. Immigranten konden dan ''een plaas'' krijgen. Echter: inmiddels waren de voorwaarden 'aangepast': Gideon moest verklaren Duitser te worden, want de grond was in Duitse handen. Dat weigerde Gideon en het gezin trok weer een stuk terug naar waar ze al waren geweest: Rietfontein. Daarna ging de trek verder naar de Kurumansrivier, waar men twee jaar verbleef. Die plek staat sinsdien bekand als 'VanZylsrus'.
Na een tocht die uiteindelijk 14 jaar in totaal besloeg, kon het gezin zich definitief vestigen in Vryburg. Seun van Hermanus Adriaan van ZYL en Jacoba Christina LOUW.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria, gebore op -22-01-1872 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -15-09-1872 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Dirk KOTZÉ, gebore ± 1870 te ??
   2.  Hermanus Adriaan, gebore op -11-07-1873 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-08-1873 te Clanwilliam.
   3.  Jacoba Christina, gebore op -02-07-1875, gedoop op -07-08-1875 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1900 te ?? Man is MULLER, gebore ± 1873.
   4.  Glaudina Geertruida, gebore op -03-02-1877, gedoop op -14-04-1877 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1901 te ?? Man is DROTSKIE, gebore ± 1875 te ??
   5.  Johannes David, gebore op -01-10-1880, gedoop op -22-01-1881 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-05-1911 te Deben, ditsr. Reivilo met Cecilia Johanna DELPORT, gebore ± 1892 te 'Korannaberg', distr. Windhoek SWA.
   6.  Martha Maria, gebore op -14-04-1884, gedoop op -18-07-1884 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1905 te ?? Man is du PLESSIS, gebore ± 1882 te ??
   7.  Hendrina Maria, gebore op -27-11-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1910 te ?? Man is CELLIERS, gebore ± 1884 te ??
   8.  Petrus Adriaan (Andries), gebore op -10-12-1888, gedoop op -29-01-1889 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -13-07-1914 te Deben, distr. Reivilo met Susanna Maria Magdalena du PEENS, gebore ± 1890 te 'Gamaholie', Deben, distr. Reivilo.
Getroud in die kerk (2) op 73-jarige ouderdom op -30-03-1962 te Deben, distr. Reivilo met Hendrina Cecilia PEARSON, 60 jaar oud, gebore op -06-03-1902 te ??
   9.  Johannes Erasmus Albertus (kyk VII.251).
   10.  Catharina Sarah, gebore ± 1893 te Piketberg??
Getroud in die kerk op -29-07-1918 te ?? Man is Herdrik Hermanus SPANGENBERG, boer op Gammayana, gebore ± 1892.
   11.  Hester Wilhelmina Louisa, gebore ± 1896.
Getroud in die kerk op -11-05-1920 te ?? Man is Paul Philippus PEENS, gebore ± 1893 te v Kouwater.

VI.173    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e5.f3), gebore op -27-08-1852, gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk V.81) en Johanna Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -30-09-1878 te Clanwilliam met Martha Maria van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.149).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder VI.149).
 
VI.174    Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e5.f4), gebore op -03-03-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk V.81) en Johanna Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -17-08-1886 te Piketberg met Aletta Maria van ZYL, 17 jaar oud (kyk VI.286).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore te 'Sandfontein', Onder Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -25-04-1889 te Clanwilliam.
   2.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VII.258).
   3.  Johanna Maria, gebore op -07-08-1893 te Klipvlei.
   4.  Johannes Erasmus Albertus, gedoop op -16-02-1896 te Onder Langvlei, distr. Clanwilliam.

VI.175    Hendrik Marthinus Adriaan van ZYL (kode: b6.c11.d7.e5.f5), gebore op -17-09-1860, gedoop op -14-02-1861 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk V.81) en Johanna Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-09-1883 te Vanrhynsdorp met Hendrika Maria van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -17-12-1863, gedoop op -17-04-1864 te Clanwilliam, dogter van Johannes Christiaan van ZYL en Johanna Sophia Elizabeth van der MERWE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gedoop op -27-09-1885 te Vanrhynsdorp.
   2.  Johannes Christiaan, gebore op -20-06-1889, gedoop op -07-07-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -29-09-1919 te Leipoldtville met Jacomina Hendrika Gertruida de WAAL, gebore ± 1894 te ??
   3.  Hendrik Marthinus Adriaan, gebore op -23-10-1892 te ?? Gedoop op -23-10-1892 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -26-02-1918 te Redelinghuys met Maria Berendina Frederika KOTZÉ, gebore ± 1894 te ??
   4.  Erasmus Albertus, gebore op -03-09-1895, gedoop op -03-11-1895 te Vanrhynsdorp.
   5.  Johanna Sophia Elizabeth, gebore op -03-09-1895, gedoop op -03-11-1895 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-06-1926 te Vanrhynsdorp met Petrus Jakobus BURGER, gebore ± 1893.
   6.  Erasmus Johannes, gebore op -02-11-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.
   7.  Izak Johannes, boer, gebore op -02-11-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -27-09-1926 te Vanrhynsdorp met Gertruida Johanna van ZYL, gebore ± 1900 te ??

VI.177    Erasmus Johannes van ZYL (kode: b6.c11.d5.e5.f6), gebore op -16-12-1862 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -13-01-1863 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk V.81) en Johanna Maria van ZIJL.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Maria Christina Geertruida van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.152).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder VI.152).
 
VI.178    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e6.f1), gebore op -25-07-1866, gedoop op -03-03-1867 te Clanwilliam, seun van Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6) (kyk V.83) en Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -08-09-1890 te Vanrhynsdorp met Magdalena Christina van LILL, 20 jaar oud, gebore op -23-09-1869 te Clanwilliam, gedoop op -07-08-1870 te Clanwilliam, dogter van Jakob Jakobus van LILL en Glaudina Geesje Maria Jakoba NIEWOUDT. Hij woont: ; zij woont: Rietfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan, gebore op -21-07-1891, gedoop op -23-08-1891 te Vanrhynsdorp (getuies: Adriaan van Zyl & Johanna Adriana Hester Magdalena Zandberg).
   2.  Glaudina Gesina Maria Jacoba, gebore op -15-11-1892, gedoop op -26-02-1893 te Onder Langvlei, Clanwilliam.
   3.  Jacob Jacobus, gebore op -09-03-1894, gedoop op -12-08-1894 te Vanrhynsdorp.
   4.  Adriana Hester Magdalena, gebore op -04-01-1896, gedoop op -21-04-1896 te Clanwilliam (getuies: Adriaan van Zyl & Johanna Adriana Hester Magdalena Zandberg).

VI.185    Gideon Johannes Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e6.f6), gebore op -03-12-1875 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-02-1877 te Clanwilliam, seun van Adriaan van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e6) (kyk V.83) en Johanna Adriana Hester Magdalena ZANDBERG.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -15-03-1904 te Kakamas met Martha Christina HESSING, gebore ± 1873.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore op -28-05-1904, gedoop op -05-02-1905 te Kakamas.

VI.194    Johannes David van ZYL (kode: b6.c11.d7.e9.f1), gebore op -03-03-1863, gedoop op -29-08-1863 te Clanwilliam, seun van Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9) (kyk V.89) en Gloudina Gertruida Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-07-1890 te Clanwilliam met Jacoba Willemina van WYK, gebore ± 1861 te v Grootfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Martha Maria, gebore op -08-06-1891, gedoop op -16-11-1891 te Vanrhynsdorp.
   2.  Hermanus Gideon Marthinus, onderwijzer te grootfontein, gebore op -07-08-1892 te 'Bakleiplaas', distr. Vanrhynsdorp, gedoop op -14-02-1893 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -15-05-1925 te Calvinia met Maria Margrietha van WYK, gebore ± 1902.

VI.196    Willem Jacobus van ZYL, gebore te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865 te Clanwilliam, seun van Hermanus Gideon Marthinus van ZIJL (kode: b6.c11.d7.e9) (kyk V.89) en Gloudina Gertruida Johanna van ZYL.
Getroud in die kerk op 8-jarige ouderdom op -23-04-1874 te Vanrhynsdorp met Margaretha Maatje LOCHNER, gebore ± 1846 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Glaudina Gertruida Johanna, gebore op -11-03-1895, gedoop op -14-04-1895 te Vanrhynsdorp.
   2.  Petrus Johannes, gebore op -19-12-1896, gedoop op -19-04-1897 te Vanrhynsdorp.
   3.  Hermanus Gideon Marthinus, gebore op -09-10-1899, gedoop op -03-12-1899 te Vanrhynsdorp.

VI.238    Hendrik Gideon van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f6.g1), gebore op -04-09-1876, gedoop op -01-10-1876 te Clanwilliam, oorlede op -18-05-1947 op 70-jarige ouderdom, begrawe te Naauwpoort, distr. Graafwater, seun van Hendrik van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f6) (kyk V.116) en Johanna Magdalena van ZIJL (kyk V.160).
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-04-1905 te Clanwilliam met Susanna Johanna Gertruida van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.304).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Maria, gebore ± 1906 te ??
Getroud in die kerk ± 1928 met VISSER, gebore ± 1904.
   2.  Hendrik Gideon, gebore op -14-08-1907, oorlede op -13-03-1959 op 51-jarige ouderdom, begrawe te Naauwpoort, distr. Graafwater.
Getroud in die kerk ± 1933 met Corné N.N. Gebore ± 1909 te ??
   3.  Johanna Magdalena, gebore ± 1909 te ?? ongehuwd.
   4.  Susara Johanna Gertruida (Sarie), gebore ± 1911 te ??
Getroud in die kerk ± 1934 met HANEKOM, gebore ± 1908.
   5.  Jacobus Adriaan (Koos) (kyk VII.290).
   6.  Anna Elizabeth, gebore op -26-10-1917 te ??
Getroud in die kerk ± 1939 te ?? Man is N.N. KOTZÉ, gebore ± 1914 te ??
   7.  Martha Wilhelmina, gebore op -04-09-1920 te ??
Getroud in die kerk ± 1944 te ?? Man is SMITH, gebore ± 1917 te ??
   8.  Pieter Marthinus Albertus, gebore op -08-01-1925 te ??

VI.258    Johanna Adriana van ZYL, gebore op -17-09-1892 te 'Uitkoms', distr. Graafwater, gedoop op -05-03-1893 te Clanwilliam, oorlede op -01-11-1965 te Vredendal op 73-jarige ouderdom, dogter van Izak Schalk Willem van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f9) (kyk V.119) en Johanna Adriana Sophia Christina van TAAK.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-10-1918 te Leipoldtville met Nicolaas François van ZYL, 29 jaar oud, boer, gebore op -16-12-1888 te 'Droogrivier', onder Langvlei, distr. Graafwater, gedoop op -05-02-1889 te Clanwilliam, oorlede op -24-08-1950 te 'Platplaas', distr. Vredendal op 61-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Franciscus van ZYL en Anna Gysbertha Frederika Johanna de BEER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Adriana Sophia Christina (Hannie) (kyk VII.296).
   2.  Izak Schalk Willem, gebore ± 1923 te ??
   3.  Anna Gysbertha Frederika Johanna, gebore ± 1924 te ??

VI.270    Martha wilhelmina van ZYL, gebore op -23-12-1857, gedoop op -25-07-1858 te Piketberg, dogter van Abraham Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1) (kyk V.122) en Helena Alberta LOUW.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-03-1878 te Piketberg met Frederik Wilhelm van ZYL, 20 jaar oud, gebore op -09-04-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, seun van Johannes Christiaan van ZIJL en Helena Wilhelmina Louisa Sophia THIRION.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Alberta, gebore op -01-02-1879, gedoop op -28-06-1879 te Piketberg.
   2.  Johannes Christiaan, boer op Kruisfontein, gebore op -26-01-1881, gedoop op -17-06-1881 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -15-10-1906 te Redelinghuys met Anna Maria VISSER, gebore ± 1885 te ??
   3.  Wilhelmina Louisa, gebore op -04-09-1883, gedoop op -02-10-1883 te Piketberg.
   4.  Abraham Petrus (kyk VII.303).

VI.273    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1.g4), gebore op -25-08-1864, gedoop op -25-09-1864 te Piketberg, seun van Abraham Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1) (kyk V.122) en Helena Alberta LOUW.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -21-04-1885 te Piketberg met Hester Anna GREEFF, gebore ± 1869.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Aletta, gebore op -11-05-1888, gedoop op -07-08-1888 te Piketberg.
   2.  Martina Louisa, gebore op -06-10-1890, gedoop op -27-01-1891 te Piketberg.
   3.  Jacomina Hendrika, gebore op -19-02-1896, gedoop op -19-09-1896 te Piketberg.

VI.275    Willem Petrus Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1.g5), gebore op -07-05-1869, gedoop op -12-08-1869 te Piketberg, oorlede op -10-03-1923 te Witpoort, Wolmaranstad op 53-jarige ouderdom, seun van Abraham Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1) (kyk V.122) en Helena Alberta LOUW.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -06-03-1894 te Piketberg met Johanna Catharina Alberta de BEER, 18 jaar oud, gebore op -26-09-1875 te ?? Oorlede op -10-05-1953 te Wolmaranstad op 77-jarige ouderdom, dogter van Albertus de BEER en Maria Magdalena Susanna (Miemie) KOTZÉ.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena Susanna, gebore op -05-09-1895, gedoop op -27-12-1895 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1918 te ?? Man is van de MERVE.
   2.  Abraham Petrus Johannes (Oupa Ouboet) (b2.c7.d6.e1.f1.g5.h2) (kyk VII.310).
   3.  Helena Albertha, gebore op -02-01-1897 te Piketberg, gedoop op -18-01-1898 te Piketberg, oorlede op -23-04-1975 te ?? op 78-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is van der MERWE, gebore ± 1899 te ??
   4.  Albertus de Beer, gebore op -04-05-1899 te ?? Oorlede ± 1955 te ??
   5.  Margrita Johanna Elizabeth, gebore op -30-08-1900 te ?? Oorlede op -09-01-1976 te ?? op 75-jarige ouderdom.
   6.  Martha Wilhelmina, gebore op -04-11-1901 te ?? Oorlede op -17-01-1984 te ?? op 82-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Man is Christian Rudolf LABUSCHAGNE.
   7.  Willem Petrus Jacobus, gebore op -25-09-1903 te ?? Oorlede op -24-06-1985 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   8.  Mechiel Johannes, gebore op -02-01-1905 te ?? Oorlede op -30-06-1906 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   9.  Pieter Marthinus Albertus, gebore op -13-04-1906 te ?? Oorlede op -01-09-1980 te ?? op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1930 met Dina Johanna Elizabeth van der WESTHUIZEN, gebore ± 1908.
   10.  Coenraad Hendrik, gebore op -08-08-1907 te ?? Oorlede op -30-11-1979 te ?? op 72-jarige ouderdom.
   11.  Johannes Hendrik, gebore op -04-06-1909 te ?? Oorlede op -15-08-1985 te ?? op 76-jarige ouderdom.
   12.  Sybrand Abraham, gebore op -30-08-1910 te ?? Oorlede op -04-01-1991 te ?? op 80-jarige ouderdom.
   13.  Dirk Jacobus, gebore op -20-11-1912 te ?? Oorlede op -22-12-1987 te ?? op 75-jarige ouderdom.
   14.  Aletta Maria, gebore op -24-07-1915 te ?? Oorlede op -09-11-1981 te ?? op 66-jarige ouderdom.

VI.282    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3), gebore op -04-10-1864, gedoop op -06-08-1865 te Piketberg, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2) (kyk V.124) en Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -01-10-1889 te Piketberg met Jacoba Maria Catharina SMIT, gebore ± 1866 te ?? woonmt op DEe Gunst, Redelinghuis.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha Johanna, gebore op -10-06-1892, gedoop op -14-09-1892 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 19-jarige ouderdom op -24-02-1912 te Piketberg?? Man is Theunis Gerhardus Jacobus GELDENHUYS, gebore ± 1890 te ??
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -09-05-1944 te Redelinghuis met Willem Albertus BASSON, wamaker`, gebore ± 1891 te ??
   2.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VII.330).
   3.  Hermanus Engelbrecht (Manie) van ZIJL (kyk VII.332).

VI.286    Aletta Maria van ZYL, gebore op -20-01-1869, gedoop op -12-08-1869 te Piketberg, dogter van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2) (kyk V.124) en Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -17-08-1886 te Piketberg met Johannes Erasmus Albertus van ZYL, 29 jaar oud (kyk VI.174).
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder VI.174).
 
VI.287    Jan Daniël van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g6), gebore op -01-08-1870, gedoop op -08-09-1870 te Piketberg, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2) (kyk V.124) en Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -26-07-1892 te Piketberg met Aletta Jacoba van LILL, 20 jaar oud, gebore op -30-01-1872, gedoop op -31-03-1872 te Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Christina (Coba) (kyk VII.334).
   2.  Anna Margaretha Johanna, gebore op -13-12-1894, gedoop op -30-05-1895 te Piketberg.
   3.  Aletta Jacoba, gebore op -04-09-1896, gedoop op -01-03-1897 te Piketberg.

VI.291    Daniël Erasmus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g8), gebore op -13-10-1874, gedoop op -21-11-1874 te Piketberg, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2) (kyk V.124) en Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -26-01-1895 te Piketberg met Aletta Maria de BEER, 19 jaar oud, gebore op -06-01-1876 te ?? Oorlede op -18-12-1967 te Kaapstad op 91-jarige ouderdom, dogter van David Petrus de BEER en Maria Herculasina APPEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Alberta Elizabeth, gebore op -25-11-1895, gedoop op -28-01-1896 te Piketberg.
   2.  Michiel Johannes, gebore op -21-06-1900 te Piketberg, oorlede op -06-05-1901 te Redelinghuis, Cape, 319 dae oud.
   3.  Michiel Johannes (kyk VII.339).

VI.295    Nicolaas Rynert Petrus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4.g1), gebore op -26-08-1866, gedoop op -14-01-1867 te Clanwilliam, oorlede op -18-08-1939 te ?? op 72-jarige ouderdom, seun van Marthinus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4) (kyk V.128) en Gerbrechje Christina Dorothea SPREETH.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -21-04-1885 te Piketberg met Martha Wilhelmina de WAAL, 21 jaar oud, gebore op -18-07-1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Maria, gebore op -13-03-1886, gedoop op -26-07-1886 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1908 te ?? Geskei te Upington. Aletta vertrok naar Johannesburg, waar zij een logieshuis had in Hursthill. Man is Gilliam van der MERWE. Het echtpaar woonde eerst op die plaas Toeslaan (gekocht door Nicolaas R. Petrus van Zyl). Leter verhuisden zij naar naar Keimoes, waar zij 3 erven kochten.
   2.  Hester Anna, gebore op -13-03-1886, gedoop op -25-07-1886 te Piketberg.
   3.  Marthinus Johannes, gebore op -26-11-1889, gedoop op -29-01-1890 te Piketberg, oorlede op -14-11-1978 te Mariental, Hardap (Namibië) op 88-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1922 te ?? Vrou is Catharina Sophia Maria SMIT, gebore op -12-11-1899 te ?? Oorlede op -18-10-1967 te Mariental. Hardap (Namibië) op 67-jarige ouderdom.
   4.  Gerbreggie Christina Dorothea, gebore op -10-02-1893 te ?? Oorlede 1894 te Bothaville (Freestate, SA).
Getroud in die kerk ± 1918 met Willem Petrus MOOLMAN, gebore op -29-01-1875 te ?? Oorlede 1955 te ??
   5.  Leonie Cornelia, gebore op -03-07-1895, gedoop op -28-08-1895 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1916 te ?? Man is Piet STEYN, gebore ± 1892 te ??
   6.  Jacoba Wilhelmina, gebore op -30-01-1897 te 'Rietfontein', Mier in die Kalahari, gedoop op -01-08-1897 te Upington.
   7.  Egbertha Bertina, gebore op -11-07-1899 te ??
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is van SCHALKWYK, gebore ± 1897 te ??
   8.  Nicolaas Reimert Petrus (kyk VII.353).

VI.299    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4.g3), gebore op -18-07-1872, gedoop op -16-11-1872 te Piketberg, seun van Marthinus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4) (kyk V.128) en Gerbrechje Christina Dorothea SPREETH.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-03-1894 te Piketberg met Gertruida Margritha Hendrika KOTZÉ, gebore ± 1874 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerbrecht Christina Dorothea, gebore op -02-06-1896, gedoop op -20-07-1896 te Piketberg.

VI.304    Susanna Johanna Gertruida van ZYL, gebore op -16-08-1882 te Clanwilliam, gedoop op -17-10-1882 te Piketberg, oorlede op -04-11-1937 op 55-jarige ouderdom, begrawe te Noupoort, distr. Graafwater, dogter van Jacobus Adriaan van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f7) (kyk V.134) en Aletta Maria KOTZÉ.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-04-1905 te Clanwilliam met Hendrik Gideon van ZYL, 28 jaar oud (kyk VI.238).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder VI.238).
 
VI.314    Martha Cecilia Christina van ZYL, gebore op -15-06-1856, gedoop op -05-10-1856 te Clanwilliam, dogter van Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f2) (kyk V.138) en Martha Cecilia Christina BURGER.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -11-03-1872 te Clanwilliam met Willem Benjamin van ZYL, 23 jaar oud (kyk V.191).
Uit hierdie huwelik: 10 kinders (kyk onder V.191).
 
VI.333    Jacobus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f5.g5), boer, gebore op -05-03-1872, gedoop op -31-03-1872 te Clanwilliam, seun van Paul Hendrik Stephanus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f5) (kyk V.146) en Maria Johanna MARAIS.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -31-10-1899 te Piketberg met Catharina Maria BOSMAN, 20 jaar oud, gebore op -06-02-1879, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Heletje Elizabeth, sakevrouw; modemaakster, gebore ± 1905 te Piketberg.
   2.  Paul Hendrik Stephanus, onderwyser & skrywer, gebore op -15-02-1907 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 01-1934 te >> met Jacoba Johanna BORNMAN, gebore ± 1909 te ??

VI.349    Maria Magdalena van ZYL, gebore op -26-08-1865, gedoop op -24-10-1865 te Clanwilliam, oorlede op -09-05-1953 te Pofadder op 87-jarige ouderdom, dogter van Petrus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f6) (kyk V.149) en Hester Geertruida SMIT.
Getroud in die kerk ± 1887 te Calvinia met Willem Sterrenberg TRUTER, gebore op -08-09-1855 te distr. Malmesbury, oorlede op -09-05-1944 te Pofadder op 88-jarige ouderdom. {hy is later getroud in die kerk ± met Elisabeth de VILLIERS, gebore ± 1870 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Gertruida (kyk VII.375).

VI.361    Paulus Hendrik Stephanus van ZYL, boer en schoenmaker, gebore op -01-08-1871, gedoop op -01-10-1871 te Clanwilliam, seun van Gert Johannes (Gerrit) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f7) (kyk V.151) en Wilhelmina Margaretha van der MERWE.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -27-02-1894 te Piketberg met Maatje Helena WIESE, gebore ± 1873 te ??
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -22-06-1915 te Piketb erg met Helena Willemina MARAIS, gebore ± 1879.
Getroud in die kerk (3) op 72-jarige ouderdom op -25-03-1944 te Goodwood met Hilda Elizabeth Susan de KOCK, gebore ± 1893.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Sophia Louisa, gebore op -05-06-1895, gedoop op -04-08-1895 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-08-1915 te Moorreesburg met Johannes Willem TRUTER, gebore ± 1895 te Moorreesburg.
   2.  Wilhelmina Margaretha, gebore op -02-01-1897, gedoop op -07-03-1897 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -24-10-1916 te Piketberg met Petrus Willem François van der MERWE, spekulant, gebore ± 1892 te Piketberg.

VI.365    Paul Hendrik Stephanus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f9.g1), gebore op -18-07-1873 te ?? Oorlede op -23-03-1938 te Clanwilliam?? op 64-jarige ouderdom, seun van Dirk Jacobus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f9) (kyk V.155) en Maatje Aletta BOONSAAYER (Boonzaaier).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -22-04-1901 te Clanwilliam met Anna Helena Fredrika BERGH, 30 jaar oud, gebore op -15-08-1870 te ?? Oorlede 2w2-05-1920 te Clanwilliam??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk, gebore ± 1903 te ??
   2.  Mathilda, gebore ± 1904 te ??
   3.  Aletta, gebore ± 1906 te ??
   4.  Hendrik, gebore ± 1908 te ??
   5.  Anna, gebore ± 1909 te ??
   6.  Pauline, gebore ± 1911 te ??
Getroud in die kerk ± 1935 te ?? Man is BRINK.

VI.386    Izaak Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f10.g8), gebore op -23-09-1883, gedoop op -28-10-1883 te Vanrhynsdorp, oorlede op -12-11-1960 te ?? op 77-jarige ouderdom, seun van Izaak Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e2.f10) (kyk V.158) en Aletta Johanna van RHYN.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-01-1906 te Nieuwoudtville met Maria Elizabeth NEL, gebore ± 1885.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Izak Jacobus, gebore op -14-01-1908 te ?? Oorlede op -13-12-1966 te ?? op 58-jarige ouderdom.
   2.  Elias Albertus Nel (kyk VII.388).

VI.397    Hendrik van ZYL (Gerhard Hendrik) (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1), gebore op -30-01-1860 te Clanwilliam, oorlede op -05-12-1936 te Wonderfontein No 41 op 76-jarige ouderdom, begrawe -00-12-1936 te Cemetery Groot Marico, seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1) (kyk V.164) en Christina Johanna Susanna TROUT.
Getroud (1) ± 1882 met Maria Magdalena VOLSCHENK, gebore op -04-09-1860, oorlede op -27-03-1892 op 31-jarige ouderdom, begrawe te Groot Marico Cemetry.
Getroud (2) ± 1893 met Anna Maria Catharina Francina du TOIT, gebore op -22-11-1861 te Mooirivier, oorlede op -07-04-1933 te Groot Marico op 71-jarige ouderdom, dogter van Petrus Jacobus du TOIT en Maria Isabella COETZEE. Het echtpaar maakt op 1 december 1893 een testament, waarin de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk en de zeven kinderen uit haar eerste huwelijk worden genoemd.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Abraham Johannes, gebore op -06-09-1883 te Marico, oorlede op -05-09-1966 te Rustenburg op 82-jarige ouderdom.
Getroud ± 1906 te Zeerust met Maria Aletta BADENHORST, gebore ± 1885 te ??
   2.  Philippus Jacobus, gebore ± 1885.
   3.  Hendrik (kyk VII.393).
   4.  Emmerentia Jacoba, gebore ± 1891 te ??
Getroud met Andrew MORRISON, gebore ± 1889 te Armadale, West Lothian (Scotland), oorlede op -28-06-1939 te Krugersdorp, Gauteng, seun van George MORRISON en Margareth NAISMITH.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Johanna Adriana, gebore op -14-06-1896 te Zeerust, North West, oorlede op -12-06-1981 te ?? op 84-jarige ouderdom.
Getroud met Marthinus Wessel PRETORIUS, gebore op -03-08-1896 te Zeerust, North West (SA), oorlede op -28-10-1965 te Krugersdorp, West Rand, Gauteng op 69-jarige ouderdom.
   6.  Godfried Phillippus (Fritz) (kyk VII.399).

VI.407    Hendrik van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e4.f4.g1), gebore ± 1870, seun van Gert Erasmus van ZYL (Gerrit) (kode: b2.c7.d6.e4.f4) (kyk V.170) en Judith Catharina LOUW.
Getroud in die kerk op -25-04-1892 te Clanwilliam met Anna Elizabeth KOTZÉ, gebore op -25-04-1892 te Clanwilliam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Huibrecht Elizabeth Johanna, gebore op -22-03-1893 te Kookfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -20-04-1893 te Uitkomst, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -10-12-1918 te Piketberg met Willem Jacobus PRETORIUS, gebore ± 1891 te ??
   2.  Gerrit Erasmus, gebore op -08-11-1895 te Kookfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -12-01-1896 te Clanwilliam.
   3.  Anna Gertruida, gebore op -19-08-1897, gedoop op -03-10-1897 te Clanwilliam.

VI.420    Petrus François de Villiers van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1.g3), gebore op -14-07-1864, gedoop op -21-08-1864 te Piketberg, seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1) (kyk V.173) en Maria Alida de VILLIERS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -24-09-1889 te Piketberg met Johanna Catharina Petronella du TOIT, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes, onderwijzer, gebore op -22-06-1890.
Getroud in die kerk 25 met Aletta Gertruida SMIT, gebore ± 1898.
   2.  Elizabeth Isabella, gebore op -11-08-1891, gedoop op -04-10-1891 te Piketberg.
   3.  François du TOIT (van Zyl), gebore op -22-08-1895, gedoop op -06-10-1895 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -25-12-1928 te Piketberg met Catharina Wilhelmina Christina BESTER, gebore ± 1909.

VI.422    Nicolaas Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1.g4), gebore op -10-05-1866, gedoop op -24-06-1866 te Piketberg, seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1) (kyk V.173) en Maria Alida de VILLIERS.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -11-04-1893 te Piketberg met Hester Jacoba LIEBENBERG, gebore ± 1868.
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -15-02-1898 te Tulbagh met Agatha Helena KRIEL, gebore ± 1870 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Agathos Helenus (Thos) (kyk VII.411).

VI.435    Petrus Susius van ZYL, gebore op -05-03-1889 te Middelpos, Clanwilliam (SA), gedoop op -31-03-1889 te Clanwilliam, oorlede op -04-01-1967 te ?? op 77-jarige ouderdom, seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e6.f7) (kyk V.187) en Johanna Maria Sophia BURGER.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -19-03-1923 te Kaapstad met Catharina Hendrina Maria (Cathy) LOUW, 22 jaar oud, gebore op -22-04-1900, oorlede op -06-01-1991 op 90-jarige ouderdom, dogter van Jan Jurgen LOUW en Christina Margaretha (Crissie) van AARDEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes (kyk VII.413).
   2.  Jan Louw (kyk VII.415).
   3.  Christina Maria (Christa), gebore op -29-10-1942, gedoop op -31-01-1943 te Citrusdal.

VI.453    Ebenezer van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4), gebore op -24-01-1891, gedoop op -31-05-1891 te Calvinia, seun van Schalk Leopold van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4) (kyk V.192) en Helena Christina van BAALEN.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -22-09-1919 te Kenhardt met Magdalena Maria JORDAAN, gebore ± 1895 te ?? Dogter van François Louis Jacobus JORDAAN en Johanna Jacoba Maria VISSER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Schalk Leopold (Polly), gebore op -21-12-1923.
Getroud in die kerk ± 1948 te ?? Vrou is Hildegard Frieda HITZEROTH, gebore ± 1925 te ??
   2.  Ebenhaezer Jordaan (Eppie) (kyk VII.420).
   3.  Frans Louis, politicus; uitgever krant.

VI.457    Jacobus Michaël (Kleintje) van ZYL, gebore op -01-09-1892 te 'Karmoe', distr. Calvinia, gedoop op -25-12-1892 te Calvinia, oorlede op -07-11-1983 te Strand op 91-jarige ouderdom, seun van Schalk Leopold van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4) (kyk V.192) en Helena Christina van BAALEN.
Getroud in die kerk (1) op 31-jarige ouderdom op -20-11-1923 te ?? Vrou is Anna Maria Magdalena Christina SERFONTEIN, 17 jaar oud, gebore op -20-11-1906 te 'Kolspruit', distr. Kroonstad, oorlede op -05-11-1975 te Strand op 68-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 84-jarige ouderdom op -14-12-1976 te Gordonsbaai met Margaretha Johanna (Margreta) van ZYL, 74 jaar oud, gebore op -26-01-1902 te ?? Oorlede op -19-12-2000 te Strand op 98-jarige ouderdom, dogter van Johannes Arnoldus (Nols) van ZYL, veeboer op Buchuberg, Namakwaland, en Catharina Jacoba BLAAUW. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1925 met Charl Frederick BOTES, oorlede 1949 te ?? sy is later getroud in die kerk ± ?? Man is Danie VISSER. sy is later getroud in die kerk ± ?? Man is Hennie VISSER.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gertruida Dorothea Susanna, gebore op -29-08-1924 te ?? Oorlede op -17-09-1986 te ?? op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1944 te ?? Man is Johan George Meyer SWANEPOEL, gebore op -29-05-1913 te Willowmore.
   2.  Schalk Leopold, gebore op -11-05-1927.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -10-07-1953 te Keetmanshoop (SWA/SA) met Angela Petronella de KLERK, 19 jaar oud, gebore op -31-01-1934 te ??
   3.  Helena Christina, gebore op -05-03-1931 te Keetmanshoop.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -10-07-1954 te Keetmanshoop (SWA) met Pieter Willem van ZYL, 27 jaar oud, gebore op -11-06-1927 te 'Kanus', distr. Karasburg, seun van Pieter Willem van ZYL en Petronella Margaretha LOFTIE-EATON.
   4.  Annie, gebore op -28-03-1934 te ?? jong overleden.
   5.  Rosina Gertruida, gebore op -24-08-1938 te ?? Oorlede op -03-09-1974 te ?? op 36-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± met UYS.

VII.12    Gerrit Jacobus Aldert van ZYL, gebore op -04-06-1905, gedoop op -13-08-1905 te Vanrhynsdorp, seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g3) (kyk VI.31) en Maria Johanna van ZYL (kyk VI.15).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -08-10-1934 te Williston met Maria Margaretha MOUTON, 21 jaar oud, gebore op -19-07-1913 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha Johanna, gebore op -15-06-1836 te ??
   2.  Daniël Johannes (kyk VIII.2).
   3.  Abraham Johannes (kyk VIII.4).

VII.14    Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2), boer op Ondertuin, distr. Vanrhynsdorp, gebore op -01-03-1907, gedoop op -05-05-1907 te Vanrhynsdorp, seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g3) (kyk VI.31) en Maria Johanna van ZYL (kyk VI.15).
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -01-02-1943 te Vanrhynsdorp met Janetta Sophia van ZYL, 28 jaar oud (kyk VII.53).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes (kyk VIII.6).
   2.  Gezina Maria, gebore op -27-03-1945 te ??
Getroud in die kerk ± 1968 te ?? Man is Frans van ASWEGEN, gebore ± 1943 te ??
   3.  Maria Johanna, gebore op -21-10-1947 te ??
Getroud in die kerk ± 1970 te ?? Man is Dion de WIT, gebore ± 1945 te ??
   4.  Janetta, gebore op -02-03-1951 te ??
Getroud in die kerk ± 1974 te ?? Man is Muller GELDENHUYS, gebore ± 1949 te ??
   5.  Hermias Cornelius, gebore op -23-09-1954 te ??
Getroud in die kerk ± 1979 te ?? Vrou is Amanda de KLERK, gebore ± 1956 te ??

VII.17    Willem Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h4), gebore op -30-03-1911, gedoop op -14-05-1911 te Vanrhynsdorp, seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g3) (kyk VI.31) en Maria Johanna van ZYL (kyk VI.15).
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -01-07-1946 te Namakwaland met Hester Josina van der MERWE, verpleegster, gebore ± 1925 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes (kyk VIII.16).
   2.  Maria Gloudina, gebore op -06-07-1948 te ??
Getroud in die kerk (1) ± ?? Man is Philip LOCK, gebore ± 1946 te ??
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Marius BRINK, gebore ± 1945 te ??
   3.  Alwyn Merwe, gebore op -12-12-1950 te ??
Getroud in die kerk ± 1975 te ?? Vrou is Lettie van der MERWE, gebore ± 1952 te ??

VII.28    Janetta Sophia van ZYL, gebore op -05-01-1905 te Koebee, gedoop op -02-04-1905 te Vanrhynsdorp, oorlede op -23-07-1974 te Goodwood op 69-jarige ouderdom, begrawe te Woltemade, dogter van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1) (kyk VI.29) en Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -26-09-1936 te Clanwilliam met Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL, 27 jaar oud, gebore op -20-06-1909 te Daggafontein, distr. Britstown, gedoop op -01-08-1909 te Vosburg, oorlede op -29-10-1993 op 84-jarige ouderdom. Samensteller van het geslagsregister, zoals gedruklt en uitgegeven in opdracht van Percy van Zyl. - uitgave: 1999 De meeste gegevens zijn opgenomen op de cd-17 van GISA. Seun van Christoffel Jacobus van ZYL, boer op Soutwater in die Kalahari; politieman, en Elizabeth Willemina Catharina SWART.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Jacobus (kyk VIII.23).
   2.  Gerrit (kyk VIII.25).

VII.31    Gerrit Aldert van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h4), gebore op -22-08-1909, gedoop op -06-01-1910 te Vanrhynsdorp, oorlede op -16-05-1974 op 64-jarige ouderdom, seun van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1) (kyk VI.29) en Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -05-12-1944 te Kaapstad met Hester Elizabeth van ZYL, 28 jaar oud, gebore op -30-05-1916 te Mitcham, gedoop te Dibeng, Kalahari.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Aldert (kyk VIII.27).

VII.35    Willem Albertus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h6), hoofdlanddrost van Bloemfontein, gebore op -22-05-1913, gedoop op -20-07-1913 te Vanrhynsdorp, oorlede op -17-10-1981 op 68-jarige ouderdom, seun van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1) (kyk VI.29) en Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -30-12-1944 te Wynberg met Aletta Barendina van der SPUY, 29 jaar oud, gebore op -12-07-1915 te Doornkraal.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helène, gebore op -18-12-1946 te Mariental, gedoop op -02-03-1947 te Malmesbury (getuies: Johanna Alida Cornelia van der Spuy & Petrus Benjamin van Zyl).
Getroud in die kerk ± 1969 te ?? Man is Peter Nigel PEZZACK, boer, gebore ± 1944.
   2.  Gerhardina, gebore op -15-12-1947 te ??
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -19-04-1975 te Swartlamd (NG kerk) met François Melt Knipe van der SPUY, gebore ± 1945.
   3.  Willem, gebore op -12-11-1951 te ??
Getroud in die kerk ± 1980 te ?? Vrou is Valerie PLACE.

VII.37    Petrus Benjamin van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h7), gebore op -06-10-1915, gedoop op -05-12-1915 te Vanrhynsdorp, oorlede op -30-05-1983 te Swellendam op 67-jarige ouderdom, begrawe te Swellendam, eigenaren van de plaas Koebee, vlak bij Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1) (kyk VI.29) en Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -31-12-1951 te Kaapstad met Winnie Emma Elizabeth CRONJÉ, gebore ± 1917 te ?? Oorlede 07-2013 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus (kyk VIII.35).

VII.41    Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h9), gebore op -15-07-1919, gedoop op -07-09-1919 te Vanrhynsdorp, seun van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1) (kyk VI.29) en Gerdina Johanna Maria van ZYL (kyk VI.18).
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -27-03-1954 te ?? Vrou is Jacoba Aletta Wilhelmina SMITH, gebore ± 1921 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus Hermias Albertus, gebore op -17-02-1955 te ??
   2.  Anna Magdalena, gebore op -16-09-1962 te ??
   3.  Daniël Johannes (kyk VIII.39).

VII.53    Janetta Sophia van ZYL, gebore op -21-11-1914, gedoop op -17-01-1915 te Vanrhynsdorp, oorlede op -19-05-1980 te ?? op 65-jarige ouderdom, dogter van Heremias Cornelis (Pensie) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g11) (kyk VI.19) en Gezina Maria NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -01-02-1943 te Vanrhynsdorp met Daniël Johannes van ZYL, 35 jaar oud (kyk VII.14).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder VII.14).
 
VII.54    Josias Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g11.h4), gebore op -28-01-1917, gedoop op -08-04-1917 te Vanrhynsdorp, seun van Heremias Cornelis (Pensie) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g11) (kyk VI.19) en Gezina Maria NIEUWOUDT.
Getroud 1948 te ?? Vrou is Margaretha Susanna STEENKAMP, gebore 1914 te ?? Oorlede 2010 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Heremias Cornelis, gebore 1949 te ??
   2.  Catharina Maria, gebore 1953 te ??

VII.56    Gesina Maria van ZYL, gebore op -02-02-1919, gedoop op -20-04-1919 te Vanrhynsdorp, dogter van Heremias Cornelis (Pensie) van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f1.g11) (kyk VI.19) en Gezina Maria NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk ± 1943 te ?? Man is Alwyn Jacobus van ZYL (kyk VII.69), [bron kinderen: vr. med. Jan van Zyl].
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Albertus, gebore ± 1948 te ??
Getroud in die kerk ± 1972 te ?? Vrou is Yvonne BROWN, gebore ± 1950 te ??
   2.  Hermias Cornelius, gebore op -01-06-1950 te ??
   3.  Alwyn Jacobus, gebore op -23-06-1953 te ??
Getroud in die kerk ± 1977 te ?? Vrou is Heleen ACKERMAN, gebore ± 1955 te ??
   4.  Gerrit Aldert.
Getroud in die kerk ± 1987 te ?? Vrou is Henriette N.N. Gebore ± 1965 te ??

VII.69    Alwyn Jacobus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f3.g1.h3), gebore op -21-03-1912, gedoop te Vanrhynsdorp, seun van Willem Albertus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f3.g1) (kyk VI.25) en Martha Catharina Elizabeth BURGER.
Getroud in die kerk ± 1943 te ?? Vrou is Gesina Maria van ZYL (kyk VII.56), [bron kinderen: vr. med. Jan van Zyl].
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder VII.56).
 
VII.72    Willem Albertus van ZYL, gebore ± 1919 te ?? Seun van Willem Albertus van ZYL (kode: b2.c3.d2.e3.f3.g1) (kyk VI.25) en Martha Catharina Elizabeth BURGER.
Getroud in die kerk op -01-09-1945 te 'Nam', Grootderm met Catharina Glaudina ENGELBRECHT, gebore ± 1929 te ?? [bron kinderen: vr. med. Jan van Zyl].
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Albertus Kruger, gebore op -10-10-1947 te ??
Getroud in die kerk ± 1971 te ?? Vrou is Helga STEINMANN, gebore ± 1949 te ??
   2.  Hendrik Jacobus, gebore op -09-08-1953 te ??
Getroud in die kerk ± 1977 te ?? Vrou is Jorina GROENEWALD, gebore ± 1955 te ??
   3.  Susanna Sophia, gebore op -12-01-1955 te ??
   4.  Hermias, gebore op -21-10-1965 te ??
Getroud in die kerk ± 1990 te ?? Vrou is Lee-Ann LOTRIET, gebore ± 1967 te ??

VII.83    Gert Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g8.h1), gebore op -26-01-1919, gedoop op -20-04-1919 te Vanrhynsdorp, seun van Heremias Cornelis van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g8) (kyk VI.36) en Janetta Sophia NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk ± 1952 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1921 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermias Cornelis (kyk VIII.57).
   2.  Anna Johanna Maria, gebore op -20-06-1956 te ??
Getroud in die kerk ± 1979 te ?? Man is Pieter SLAZUS, gebore ± 1954 te ?? Uit dit huwelijk 4 kinderen: Joseph, Gerrit, Annelet & Almarie.
   3.  Janetta Isabella, gebore op -22-06-1960 te ??
Getroud in die kerk ± 1982 te ?? Man is François de VILLIERS, gebore ± 1958 te ?? Uit dit huwelijk 2 kinderen: Ançois & Jacques.

VII.91    Abraham Jacobus Emanuel van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1), gebore op -29-06-1926 te Vanrhynsdorp, seun van George Sebastiaan Nieuwoudt van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2) (kyk VI.65) en Alida van der WESTHUIZEN.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -09-12-1950 te ?? Vrou is Maria Wilhelmina TURCK, gebore 1929 te ?? Oorlede 2015 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Wilhelmina, gebore op -19-09-1951 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -27-09-1975 te Vanrhynsdorp met Johannes Willem Jacobus FOURIE, 22 jaar oud, gebore op -22-07-1953 te ?? Uit dit huwelijk 3 kinderen: Willem, Maria, Abram & Johannes.
   2.  George Sebastiaan (Basjan) (kyk VIII.65).
   3.  Willem Adriaan (kyk VIII.67).

VII.102    Johannes Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2), gebore op -11-04-1887, gedoop op -18-09-1887 te Griekwastad, oorlede op -28-10-1918 op 31-jarige ouderdom, begrawe te Buffelskloof, distr. Middelburg, seun van Albertus Ananias Christoffel van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4) (kyk VI.74) en Elizabeth Cecilia WESSELS.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-05-1912 te Langlaagte met Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER, 19 jaar oud, gebore op -15-06-1892 te Maraisburg, distr. Krugersdorp, oorlede op -29-09-1971 op 79-jarige ouderdom, begrawe te Potgietersrus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Christoffel Ananias (Albert) (kyk VIII.69).
   2.  Anna Cesulya, gebore op -21-11-1914 te Elangslaagte, distr. Middelburg, oorlede 2005, begrawe te Middelburg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-04-1934 te Middelburg Tvl met Jacobus Petrus (Koos) LIEBENBERG, gebore 1906 te ?? Oorlede op -14-09-1960, begrawe te Mikddelburg. Uit dit huwelijk 2 kindern.
   3.  Petrus Johannes (Piet) (kyk VIII.73).

VII.106    Andries Stephanus Cronjé van ZYL (kode: b5.c7.d1.e1.f1.g5.h1), gebore op -03-01-1885 te ?? Oorlede 09-1965 te ?? Seun van Hendrik Willem Marthinus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g5) (kyk VI.77) en Elize Petronella Paulina CRONJÉ.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -05-08-1908 te Rustenburg, Transvaal met Hendrina Johanna BUITENDAG, 21 jaar oud, gebore op -01-09-1886 te ?? Oorlede op -10-02-1928 te Rustenburg, distr. Noord-Wes op 41-jarige ouderdom, dogter van Petrus Cornelis BUITENDAG en Cornelia Janetta van ZIJL.
Getroud in die kerk (2) ± met Catrina Jacoba VISSER, gebore 1895 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cornelia Janetta, gebore op -24-12-1914 te ?? Oorlede op -28-04-2000 te ?? op 85-jarige ouderdom.
   2.  Elsie Petronella, gebore op -12-10-1917 te ?? Oorlede op -17-07-1960 te Johannesburg, Gauteng (SA) op 42-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1933 te ?? Man is Robert Richard SUTTON, gebore ± 1909 te ?? Oorlede op -11-02-1950 te Magaliesburg, West Rand, Gauteng (SA).
   3.  Hendrina Johanna, gebore op -03-12-1923 te ?? Oorlede op -23-04-1955 te ?? op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is van der COLFF.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Andries Stephanus, gebore 1933 te ?? Oorlede op -23-08-1935 te Rustenburg (SA).

VII.163    Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) van ZIJL, gebore op -05-08-1899, oorlede op -07-07-1967 op 67-jarige ouderdom, seun van Aldert Heremias Cornelis van ZIJL (kyk VI.112) en Sophia Maria Catharina MULDER.
Getroud ± 1924 met Susanna Johanna ENGELBRECHT, gebore op -08-02-1905 te Van Rhynsdorp, oorlede op -01-11-1952 op 47-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sophia Maria Aletta (Lettie), gebore op -08-09-1925, oorlede op -22-03-2007 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   2.  Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) (kyk VIII.82).
   3.  Johanna Susanna (Joyce), gebore op -25-05-1930, oorlede op -10-09-2000 te ?? op 70-jarige ouderdom.
   4.  Maria Cornelia (Mollie), gebore op -08-06-1932.
   5.  Helena Alberta (Helene), gebore op -18-05-1935.
   6.  Christina Anetta (Tina), gebore op -08-05-1938.
   7.  Anna Wilhelmina (Willemien), gebore op -31-01-1942.

VII.251    Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9), gebore op -14-05-1891, gedoop op -17-04-1892 te Kenhardt, seun van Johannes Gideon van ZYL (kode: b6.c1.d6.e3.f1) en Glaudina Geertuida van ZYL (kyk VI.172).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -21-06-1920 te Deben, Reivilo met Martha Christina DELPORT, gebore ± 1894 te 'Korannasberg', distr. Windhoek SWA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Gideon (kyk VIII.89).
   2.  (Mieta), gebore ± 1923 te ??
   3.  Jurgens (Jurie) (kyk VIII.92).

VII.258    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e5.f4.g2), boer, gebore te 'Compagniesdrif', Ondr Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -22-04-1891 te Clanwilliam, oorlede op -27-07-1976 te ?? op 85-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: b6.c11.d7.e5.f4) (kyk VI.174) en Aletta Maria van ZYL (kyk VI.286).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-09-1920 te Clanwilliam met Jacoba Christina (Coba) van ZYL, 27 jaar oud (kyk VII.334).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus Albertus, spoorwegklerk, gebore op -12-07-1921 te 'Bovlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op -22-09-1845 te Piketberg met Susanna Johanna Jacoba LOUW, gebore op -02-12-1926 te Moorreesburg, gedoop op -02-01-1927 te Moorreeesburg, oorlede op -11-10-2002 te Bellville op 75-jarige ouderdom, begrawe op -02-11-2002 te Bellville.
   2.  Jan Daniël, gebore op -01-11-1923 te ??
   3.  Aletta Johanna Jacoba, gebore op -19-09-1926 te ??
Getroud in die kerk 12-1951 te ?? Man is Johannes Erasmus GELDENHUYS, gebore op -27-09-1928 te ?? Oorlede op -24-11-2003 te ?? op 75-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater.

VII.290    Jacobus Adriaan (Koos) van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f6.g1.h5), spoorwegwerker; boer op'Noupoort', gebore op -04-06-1913 te Clanwilliam, datum mogelijk: 04-07, gedoop op -05-08-1913 te 'Groot-Klipfontein', distr. Graafwater, oorlede op -25-05-1996 te Graafwater op 82-jarige ouderdom, begrawe te 'Noupoort', distr. Graafwater, seun van Hendrik Gideon van ZYL (kode: b2.c7.d2.e9.f6.g1) (kyk VI.238) en Susanna Johanna Gertruida van ZYL (kyk VI.304).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -23-11-1942 te Leipoldtville met Johanna Adriana Sophia Christina (Hannie) van ZYL, 21 jaar oud (kyk VII.296).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -27-09-1944 te ??
Getroud in die kerk ± 1969 te ?? Vrou is Stencia (Stennie), gebore ± 1946 te ??
   2.  Johanna Adriana, gebore op -19-07-1946 te ??
Getroud in die kerk ± 1970 te ?? Man is Gerald EHLERS, gebore ± 1944 te ??
   3.  Nicolaas Franciscus, boer op 'Uitspansvlei', gebore op -10-02-1948 te Kleipanstasie, Trawal, gedoop op -04-04-1948 te Trawal, Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -04-04-1976 te Wellington met Tertia LOUW, 21 jaar oud, verpleegster, gebore op -17-10-1954 te 'Hexberg', distr. Wellington, gedoop op -05-12-1954 te Wellington.
   4.  Susara Johanna Gertruida, gebore op -19-10-1953 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1977 met M J (Johan) ROSSOUW, gebore ± 1951 te ??
   5.  Jacobus Adriaan (Kobus), gebore op -08-05-1957, gedoop op -07-07-1957 te Graafwater, oorlede op -21-12-2010 te Sonskyn, Graafwater op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1983 te ?? Vrou is Helena ERASMUS, gebore ± 1959 te ??`.
   6.  Anna Gysbertha, gebore op -08-05-1957, gedoop op -07-07-1957 te Graafwater.
Getroud in die kerk (1) ± 1984 te ?? Man is Gert KRUGER, gebore ± 1954, oorlede ± 1995 te ??
Getroud in die kerk (2) > 1995 te ?? Man is Gerrit MEYER, apteker, gebore ± 1953 te ??
   7.  Isak Schalk Willem, gebore op -18-08-1961 te ??
Getroud in die kerk ± 1987 te ?? Vrou is Gerda N.N. Gebore ± 1963 te ??
   8.  Aletta Maria, gebore op -18-08-1961 te ??

VII.296    Johanna Adriana Sophia Christina (Hannie) van ZYL, gebore op -19-04-1921, gedoop op -14-08-1921 te 'Mariondale', distr. Graafwater, dogter van Nicolaas François van ZYL (kode: b6.c11.d6.e3.f2.g8), boer, en Johanna Adriana van ZYL (kyk VI.258).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -23-11-1942 te Leipoldtville met Jacobus Adriaan (Koos) van ZYL, 29 jaar oud (kyk VII.290).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder VII.290).
 
VII.303    Abraham Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4.g4), boer, gebore op -28-04-1890, gedoop op -16-07-1890 te Piketberg, seun van Frederik Wilhelm van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4) en Martha wilhelmina van ZYL (kyk VI.270).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -12-09-1916 te Piketberg met Martha Maria Gertruida BRAND, gebore ± 1898 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Wilhelm (kyk VIII.115).

VII.310    Abraham Petrus Johannes (Oupa Ouboet) van ZYL (b2.c7.d6.e1.f1.g5.h2), ploegbaas, gebore op -25-12-1895, gedoop op -01-03-1897 te Piketberg, oorlede op -15-10-1964 te Wolmaranstad op 68-jarige ouderdom, seun van Willem Petrus Jacobus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f1.g5) (kyk VI.275) en Johanna Catharina Alberta de BEER.
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Vrou is Lovina Catharina Frederika du PLOOY, gebore ± 1898 te ?? Oorlede op -14-03-1960 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Marthinus François, gebore ± 1932 te ??
   2.  Abraham Petrus Johannes, gebore ± 1934 te ??
   3.  Maria Magdalena, gebore op -20-05-1936 te Wolmaranstad (SA), oorlede op -06-04-1986 te Lichtenburg (SA) op 49-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1958 te ?? Man is Hermanus Johannes GROBLER, gebore op -03-04-1932 te ??
   4.  Willem Petrus Jacobus, gebore ± 1938 te ?? Oorlede op -23-07-1959 te ??

VII.330    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h2), gebore op -02-01-1895, gedoop op -30-03-1895 te Piketberg, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3) (kyk VI.282) en Jacoba Maria Catharina SMIT.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -12-07-1927 te Redelinghuis met Catharina Johanna Helena (Kittie) THIART, gebore ± 1897 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VIII.122).

VII.332    Hermanus Engelbrecht (Manie) van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h3), gebore op -19-01-1908, oorlede op -07-10-1994 op 86-jarige ouderdom, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3) (kyk VI.282) en Jacoba Maria Catharina SMIT.
Getroud ± 1932 met Cornelia G. (Collie) STEMMET, gebore op -08-07-1908, oorlede op -20-05-1998 op 89-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Suzanne van ZYL, gebore ± 1935 te ??
Getroud in die kerk ± 1959 te ?? Man is P A SCHREUDER, gebore ± 1934 te ?? Uit dit huwelijk drie kinderen.
   2.  Jacoba Marietjie van ZYL, gebore ± 1937 te ??
Getroud in die kerk ± 1961 te ?? Man is S W J KOTZÉ, gebore ± 1935 te ??
   3.  Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kyk VIII.128).
   4.  Petro, gebore op -15-08-1948 te ??
Getroud in die kerk ± 1971 te ?? Man is J J MOOLMAN, gebore ± 1946 te ??

VII.334    Jacoba Christina (Coba) van ZYL, gebore op -06-05-1893, oorlede op -21-05-1963 te ?? op 70-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater, dogter van Jan Daniël van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g6) (kyk VI.287) en Aletta Jacoba van LILL.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -20-09-1920 te Clanwilliam met Pieter Marthinus Albertus van ZYL, 29 jaar oud (kyk VII.258).
Uit hierdie huwelik: 3 kinders (kyk onder VII.258).
 
VII.339    Michiel Johannes van ZYL, gebore op -17-11-1906 te Piketberg, oorlede op -07-02-1955 te ?? op 48-jarige ouderdom, seun van Daniël Erasmus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g8) (kyk VI.291) en Aletta Maria de BEER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-04-1929 te Stellenboch met Hester Salomina MATHEE (Ester Solamina), gebore 1905 te Stellenbosch??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Erasmus Johannes (kyk VIII.132).

VII.353    Nicolaas Reimert Petrus van ZYL (kode: b6.c7.d6.e1.f4.g1.h6), gebore op -30-10-1900 te ?? Oorlede ± 1944 te Mariental, Hardap (Namibië), seun van Nicolaas Rynert Petrus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4.g1) (kyk VI.295) en Martha Wilhelmina de WAAL.
Getroud in die kerk ± 1933 te ?? Vrou is Elizabeth Frederika OBERHOLZER, gebore 06-??-1912 te ?? Dogter van Abraham OBERHOLZER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Marthinus Johannes (kyk VIII.134).
   2.  Ignatius (Natie), gebore ± 1939 te Mariental, Hardap (Namibië).
   3.  Kassie.
   4.  Louw.
   5.  Jantjie.
   6.  NN.
Getroud in die kerk ± ?? Man is ESTERHUYSE.
   7.  Abraham, gebore ± ?? Oorlede op -01-01-2008 te ??

VII.375    Hester Gertruida TRUTER, gebore op -18-01-1889 te Wolwekrans, Calvinia, oorlede op -17-03-1939 te Springbok op 50-jarige ouderdom, begrawe te plaas Nousees, Pofadder, dogter van Willem Sterrenberg TRUTER en Maria Magdalena van ZYL (kyk VI.349).
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-03-1905 te Kenhardt met Gerhardus Jacobus van ZYL, 23 jaar oud, gebore op -26-05-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam, oorlede op -22-05-1942 te Nousees op 60-jarige ouderdom, begrawe te plaas Nousees, Pofadder. Door het overlijden van zijn moeder (hij was 16 dagen oud!) werd hij door een niggie uit Upington gevoed. Daarom is "Rossouw" aan zijn naam toegevoegd als erkentelijkheid. Seun van Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL, schapenboer, en Catharina Anna Wilhelmina VISSER. {hy is later getroud in die kerk ± ?? Vrou is Cornelia Susanna Gertruida de VILLIERS, onderwyzeres, gebore ± 1891 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Erasmus Johannes, gebore op -08-03-1906 te plaas Nousees, Pofadder, gedoop op -27-11-1906 te Kenhardt, oorlede ± 1913 te Nousees, Pofadder.
   2.  Willem Sterrenberg (kyk VIII.144).
   3.  Gerhardus Jacobus (kyk VIII.146).
   4.  Maria Magdalena (Lenie), gebore op -11-10-1911 te plaas Nousees, Pofadder, oorlede op -14-09-1950 te Pofadder op 38-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1934 te ?? Man is Stefanus ZONDAGH, gebore ± 1909 te ?? Oorlede 1961 te ?? Ui dit huwelijk 1 kind.
   5.  Heremias Cornelius Rossouw (Mias) (kyk VIII.150).

VII.388    Elias Albertus Nel van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f10.g8.h2), gebore op -02-07-1910 te ?? Oorlede op -08-09-1996 te Grasberg, Nieuwoudtville (SA) op 86-jarige ouderdom, seun van Izaak Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f10.g8) (kyk VI.386) en Maria Elizabeth NEL.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Lilian RETIEF, gebore ± 1912 te ?? Dogter van Daniël Stefanus RETIEF en Henriëtta Marthinetta Wilhelmina ENGELS. {sy is later getroud in die kerk ± ?? Man is N.N. NEL.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lionel Eugene (kyk VIII.152).
   2.  Lilian Elizabeth, gebore ± ??

VII.393    Hendrik van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1.h3), gebore op -13-06-1888 te Marico, Transvaal (SA), oorlede op -20-11-1918 te Groot Marico op 30-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZYL (Gerhard Hendrik) (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1) (kyk VI.397) en Maria Magdalena VOLSCHENK.
Getroud in die kerk ± 1917 met Anna Margaretha van NIEKERK, gebore op -12-08-1897 te Zeerrust, oorlede op -30-12-1975 te Alberton, Transvaal (SA) op 78-jarige ouderdom, begrawe te Germiston, Transvaal (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik (kyk VIII.155).

VII.399    Godfried Phillippus (Fritz) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1.h6), gebore op -20-06-1897 te Draaifontein, distr. Groot Marico, oorlede op -17-07-1964 te Zeerust, Transvaal op 67-jarige ouderdom, seun van Hendrik van ZYL (Gerhard Hendrik) (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1) (kyk VI.397) en Anna Maria Catharina Francina du TOIT.
Getroud (1) 1919 te Draaifontein District Groot Marico met Maria Magdalena FERREIRA, gebore op -22-12-1892 te Kloof District Groot Marico, oorlede op -08-12-1950 te Bokkraal op 57-jarige ouderdom.
Getroud (2) > 1929 met Kotie MOUTON, gebore ± 1895.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrik, gebore op -21-01-1921 te Kuilfontein, oorlede op -13-06-2007 te Potchefstroom op 86-jarige ouderdom.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -07-10-1947 te Magistrate's Court met Martha Catharina JOOSTE, 23 jaar oud, gebore op -29-04-1924, oorlede op -03-03-2005 te Potchefstroom op 80-jarige ouderdom.
   2.  Jan Abraham (Braam) (kyk VIII.159).
   3.  Christina Susanna (Kafie), gebore op -24-05-1926 te Bokkraal, oorlede op -09-09-2004 te Potchefstroom op 78-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -22-12-1948 te Magistrate's Court met Frederick Diederick Johannes (Frik) BADENHORST, 23 jaar oud, gebore op -08-09-1925 te Rietfontein District Potchefstroom (Fochville), oorlede op -08-05-2010 te Potchefstroom op 84-jarige ouderdom.
   4.  Godfried Phillipus (Frik) (kyk VIII.163).

VII.411    Agathos Helenus (Thos) van ZYL, gebore op -02-02-1917, oorlede op -10-03-1990 te Pretoria op 73-jarige ouderdom, begrawe te Lichtenberg, seun van Nicolaas Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e5.f1.g4) (kyk VI.422) en Agatha Helena KRIEL.
Getroud in die kerk ± 1944 te ?? Vrou is Cornelia Sebastiana JHOUBERT, gebore op -06-01-1918, oorlede op -14-03-1989 te Lichtenberg op 71-jarige ouderdom, begrawe te Lichtenberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mariette Susan, gebore op -26-02-1945 te Kuruman, oorlede op -18-05-1946 te Postmasburg op 1-jarige ouderdom, begrawe te Vryburg, familieplaas Arbeid.
   2.  Susanna Margaretha (Santie), gebore op -11-12-1946 te ??
   3.  Nicolaas Johannes (Klasie) (kyk VIII.167).

VII.413    Abraham Johannes van ZYL, gebore op -10-05-1924, gedoop op -13-07-1924 te Citrusdal (getuies: Johan Abraham van Zyl & Wilhelmina Jacoba van Zyl), seun van Petrus Susius van ZYL (kyk VI.435) en Catharina Hendrina Maria (Cathy) LOUW.
Getroud in die kerk ± 1953 te ?? Vrou is Johanna Helena (Jean) STRYDOM, gebore op -17-11-1928 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Beatrix Alida, kunstenaar, gebore op -04-08-1954 te ??
Getroud in die kerk ± 1985 te ?? Geskei > 1990 van Herman JONKER, gebore ± 1952 te ?? Uit dit huwelijk 3 kinderen.
   2.  Catharina Maria, gebore op -08-08-1957 te ??
Getroud in die kerk ± 1980 te ?? Geskei ?? Man is Philip van ZYL PIENAAR, gebore op -09-11-1942 te ??
   3.  Margaretha Johanna (Noointjie), gebore op -15-04-1959 te ??
Getroud in die kerk ± 1984 te ?? Man is Chris STANDER, gebore ± 1957 te ??
   4.  Erica LOUW van ZYL, gebore op -22-05-1963 te Middelpos.
Getroud in die kerk ± 1988 te ?? Man is Jean CARINUS, gebore ± 1961 te ?? Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   5.  Johanna Helena, gebore op -05-08-1967 te ?? woont: Melkbos.
Getroud in die kerk ± 1991 te ?? Geskei ± ?? Man is Schalk LOUBSER, gebore ± 1965 te ?? Uit dit huwelijk 2 kinderen.

VII.415    Jan Louw van ZYL, gebore op -26-11-1929, gedoop op -16-02-1930 te Citrusdal, seun van Petrus Susius van ZYL (kyk VI.435) en Catharina Hendrina Maria (Cathy) LOUW.
Getroud in die kerk ± 1953 te ?? Vrou is Susanna Deonetta MOUTON, gebore op -23-02-1934 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nettania, gebore op -10-11-1954 te ??
   2.  Petrus Susius, gebore op -24-02-1957 te ??
   3.  Catharina Louw, gebore op -21-10-1958 te ??
   4.  Christina Louw, gebore op -01-06-1962 te ??
Getroud in die kerk ± 1987 te ?? Man is Christiaan Johannes (Chris) BLOM, gebore ± 1960 te ?? Uit dit huwelijk 3 kinderen.
   5.  Deon, gebore op -13-07-1965 te ??

VII.420    Ebenhaezer Jordaan (Eppie) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4.g7), politicus / boer, gebore ± ?? Seun van Ebenezer van ZYL (kode: b2.c7.d6.e10.f4) (kyk VI.453) en Magdalena Maria JORDAAN.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Miemie STEENKAMP, gebore ± 1958 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan, oorlede te Kimberley, Diamandveld.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Anna du PLOOY.

VIII.2    Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h1.i2), gebore op -17-06-1938 te ?? Seun van Gerrit Jacobus Aldert van ZYL (kyk VII.12) en Maria Margaretha MOUTON.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -06-07-1963 te ?? Vrou is Maria Jacomina SWANEPOEL, 21 jaar oud, gebore op -19-11-1941 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus (kyk IX.1).

VIII.4    Abraham Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h1.i3), gebore op -14-12-1939 te ?? Seun van Gerrit Jacobus Aldert van ZYL (kyk VII.12) en Maria Margaretha MOUTON.
Getroud in die kerk ± 1965 te ?? Vrou is Maria ROUX, gebore ± 1941 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Jacobus Aldert (kyk IX.4).
   2.  Florence, gebore op -03-08-1972 te ??
Getroud in die kerk ± 2000 te ?? Man is N.N. uit dit huwelijk 3 kinderen: Mia, Nico & Maxi.

VIII.6    Daniël Johannes van ZYL (kode: a.5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1), gebore op -14-03-1944 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2) (kyk VII.14) en Janetta Sophia van ZYL (kyk VII.53).
Getroud in die kerk ± 1965 te ?? Vrou is Denise ROUX, gebore ± 1946 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes (kyk IX.8).
   2.  Roux (kyk IX.10).
   3.  Hermias Cornelius (kyk IX.12).
   4.  George Lancely (kyk IX.14).

VIII.16    Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h4.i1), gebore op -14-03-1947 te ?? Seun van Willem Albertus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h4) (kyk VII.17) en Hester Josina van der MERWE, verpleegster.
Getroud in die kerk ± 1970 te ?? Vrou is Janetta Sophia Louisa N.N. Gebore ± 1949.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Albertus, gebore op -28-06-1972 te ??
   2.  Gideon Alwyn Gysbert, gebore op -25-07-1973 te ??
   3.  Daniël Johannes, gebore op -18-02-1982 te ??

VIII.23    Christoffel Jacobus van ZYL, lector Kaapse Technikon, gebore op -20-08-1945 te Stellenbosch, seun van Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL en Janetta Sophia van ZYL (kyk VII.28).
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -14-01-1984 te Parow met Sandra HÄSSE, 25 jaar oud, gebore op -19-01-1958 te Parow.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Fritz, gebore op -06-02-1985 te Goodwood.
   2.  Hugo, gebore op -01-09-1989 te Bellville.

VIII.25    Gerrit van ZYL (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h9.i1.j2), ingenieur Dept. v Waterwese, gebore op -10-08-1947 te Stellenbosch, seun van Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL en Janetta Sophia van ZYL (kyk VII.28).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -06-04-1974 te ?? Vrou is Anna Elizabeth MULLER, 21 jaar oud, gebore op -18-07-1952 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margriet, gebore op -04-09-1976 te Kaapstad, gedoop op -07-11-1976 te ??
   2.  Hendrik Gideon, gebore op -23-09-1978 te Kaapstad, gedoop op -24-12-1978 te ??

VIII.27    Gerrit Aldert van ZYL, gebore op -09-06-1950 te Goodwood, seun van Gerrit Aldert van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h4) (kyk VII.31) en Hester Elizabeth van ZYL.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -03-11-1979 te ?? Vrou is Susanna HEUTNINK, 33 jaar oud, gebore op -19-10-1946, gedoop op -01-12-1946 te Adelaide.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Aldert, gebore op -12-02-1982 te Pretoria.

VIII.35    Gerrit Jacobus van ZYL, gebore op -25-03-1954 te ?? Seun van Petrus Benjamin van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h7) (kyk VII.37) en Winnie Emma Elizabeth CRONJÉ.
Getroud in die kerk ± 1979 te ?? Vrou is Sophia STEYN, gebore op -26-05-1926 te ?? Dogter van Andries STEYN en Sannie N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Benjamin (Petri), gebore op -28-07-1980 te ??
   2.  Dalene, gebore op -24-10-1983 te ??

VIII.39    Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g1.h9.i3), gebore op -11-09-1967 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: b2.c3.d2.e4.f2.g1.h9) (kyk VII.41) en Jacoba Aletta Wilhelmina SMITH.
Getroud in die kerk ± 2002 te ?? Vrou is Elize NEL? Gebore ± 1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes, gebore op -19-05-2004 te ??
   2.  Elias Albertus Nel, gebore op -12-08-2009 te ??

VIII.57    Hermias Cornelis van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g8.h1.i1), gebore op -07-02-1954 te ?? Seun van Gert Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g8.h1) (kyk VII.83) en N.N.
Getroud in die kerk ± 1986 te ?? Vrou is Jonine de VILLIERS, gebore ± 1956 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Landi, gebore op -29-12-1987 te ??

VIII.65    George Sebastiaan (Basjan) van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1.i2), gebore op -10-05-1956 te Vanrhynsdorp, seun van Abraham Jacobus Emanuel van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1) (kyk VII.91) en Maria Wilhelmina TURCK.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-03-1981 te ?? Vrou is Marguerite le ROUX, 22 jaar oud, gebore op -26-09-1958 te Oudshoorn, dogter van Johannes Hendrik Josephus le ROUX en Maria Margaretha Mitchell (Rosemarie) BEYERS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rosemarie, gebore 341-07-1986 te Bloemfontein.
Getroud in die kerk ± 2011 te ?? Man is James Cody WOLLER, gebore op -10-06-1981 te ?? Het gezin woont in Vancouver (Canada); uit dit huwelijk 2 kinderen: Mikayla & Caleb.
   2.  Abraham Jacobus (kyk IX.31).
   3.  Maria, gebore op -11-03-1991 te Pretoria.

VIII.67    Willem Adriaan van ZYL (kode: a5.b2.c3.d.e4.f8.g2.h1.i3), gebore op -30-05-1958 te Vanrhynsdorp, seun van Abraham Jacobus Emanuel van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1) (kyk VII.91) en Maria Wilhelmina TURCK.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -13-12-1980 te Villiersdorp met Maria Aletta THERON, 21 jaar oud, gebore op -16-01-1959 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Jacobus, gebore op -29-01-1982 te ??
   2.  Henderik François, gebore op -23-01-1985 te ??
   3.  Willem Adriaan, gebore op -16-06-1988 te ??

VIII.69    Albertus Christoffel Ananias (Albert) van ZYL (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1), gebore op -12-05-1913 te Delray, Johannesburg, oorlede op -30-01-1971 te Pretoria op 57-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord, seun van Johannes Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2) (kyk VII.102) en Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER.
Getroud in die kerk 1937 te Pretoria met Catharina Elizabeth (Dollie) le ROUX, gebore op -09-07-1910 te Alexandria, Oos-Kaap, oorlede op -30-10-1976 te Pretoria op 66-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Johanna Wilehelmina Catharina (Joey), gebore op -13-06-1938 te Pretoria, oorlede op -01-04-2013 op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -15-07-1961 te Pretoria met Pieter Daniël Franz (Piet) ROSSOUW, 24 jaar oud, gebore op -15-07-1937 te Kimberley, oorlede op -30-06-2008 op 70-jarige ouderdom. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
   2.  Susarah Johanna Christina (Babsie), gebore op -18-10-1940 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -09-12-1961 te Pretoria met Alwijn Johannes PRETORIUS, 28 jaar oud, gebore op -10-07-1933 te Ellisras, oorlede op -18-11-1993 op 60-jarige ouderdom, begrawe te 'Panorama', Roodepoort.
   3.  Johannes Albertus (Johan) (kyk IX.41).

VIII.73    Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3), gebore op -26-07-1916 te Rooikop, distr. Middelburg, oorlede op -01-01-1990 te Pretoria op 73-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria-Oos, seun van Johannes Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2) (kyk VII.102) en Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -03-01-1942 te Pretoria (Herv) met Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE, 20 jaar oud, gebore op -28-10-1921 te Pretoria, oorlede op -21-09-1991 te Pretoria op 69-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria-Oos.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus (Hannes) (kyk IX.43).
   2.  Willem Andries Stephanus (kyk IX.45).
   3.  Petrus Johannes (Buks) (kyk IX.47).
   4.  Catharina Johanna (Dot), gebore op -22-04-1949 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -29-06-1974 te Pretoria (Herv) met Barend Johannes (Ben) KRUGER, 23 jaar oud, gebore op -17-06-1951 te Usakos Suidwes Afrika (Namibië)_. Uit dit huwelijk 1 zoon.
   5.  Josias Jacobus (Sias) (kyk IX.51).
   6.  Benjamin (Ben) (kyk IX.53).

VIII.82    Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) van ZIJL, gebore op -02-03-1928 te Olifantsrivier, oorlede op -29-08-2004 te St. Helena Bay (SA) op 76-jarige ouderdom, seun van Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) van ZIJL (kyk VII.163) en Susanna Johanna ENGELBRECHT.
Getroud ± 1954 met Dawie van SCHALKWYK, gebore ± 1930.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Gerhardus Heremias (Ferdi) (kyk IX.55).
   2.  Engela Susan, gebore op -15-04-1960 te Kimberley.

VIII.89    Johannes Gideon van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1), gebore op -17-05-1921 te ?? Seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9) (kyk VII.251) en Martha Christina DELPORT.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -05-07-1947 te Olifantshoerk (NG Kerk) met Susanna Stoffellina (Sannie) PIETERSE, gebore ± 1923, dogter van Abraham PIETERSE. Het gezin nam op 9 september 1953 zijn intrek op de plaats Schaapkloof, zo'n 20 mijl vanaf Olifantshoek.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Eline, gebore op -30-06-1949 te Kimberley.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -08-01-1972 te Stellenbosch met H J H (Sors) KRUGER.
   2.  Christa, gebore op -15-08-1951 te Olifantshoek.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-04-1974 te ?? Man is David FORD.
   3.  Johannes Erasmus Albertus (Jan) (kyk IX.63).

VIII.92    Jurgens (Jurie) van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h3), gebore ± 1925, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9) (kyk VII.251) en Martha Christina DELPORT.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Dorothea? (Dorris), gebore ± 1927 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jan, oorlede 1957 te ??
   2.  Victor.
   3.  Jurgens.

VIII.115    Frederik Wilhelm van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4.g4.h1), gebore op -19-01-1918, oorlede op -26-06-2011 te ?? op 93-jarige ouderdom, seun van Abraham Petrus van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4.g4) (kyk VII.303) en Martha Maria Gertruida BRAND.
Getroud in die kerk ± met Johanna Maria N.N. Gebore op -09-10-1918 te ?? Oorlede op -14-05-1995 te ?? op 76-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Wilhelm (Fritz) (kyk IX.68).

VIII.122    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h2.i), gebore op -28-03-1928, seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h2) (kyk VII.330) en Catharina Johanna Helena (Kittie) THIART.
Getroud in die kerk ± 1954 te ?? Vrou is Johanna Hendrika van GREUNEN, gebore ± 1930 te ?? woonmt Theronshoop, Vredendal.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Marthinus Albertus (kyk IX.70).

VIII.128    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h3.i), onderwijzer; schoolhoofd, gebore op -15-08-1948 te ?? hoofd lagere school 'Piet Retief', Port Elizabeth, seun van Hermanus Engelbrecht (Manie) van ZIJL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h3) (kyk VII.332) en Cornelia G. (Collie) STEMMET.
Getroud in die kerk ± 1975 te ?? Vrou is Susanna GERBER, gebore ± 1950 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanyus Engelbrecht, gebore op -18-04-1978 te ??

VIII.132    Daniël Erasmus Johannes van ZYL, gebore op -19-09-1929 te Paarl, Cape province, gedoop op -14-03-1959 te Walvisbaai, "Volwasse doop met belydenis van geloof", seun van Michiel Johannes van ZYL (kyk VII.339) en Hester Salomina MATHEE (Ester Solamina).
Getroud in die kerk ± 1956 te ?? Vrou is Anna Cornelia van der BERG, gebore op -03-12-1934 te Oudtshoorn, Cape Province.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes, gebore op -24-03-1959, gedoop op -06-04-1959 te Walvisbaai.

VIII.134    Marthinus Johannes van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f4.g1.h6.i1), gebore op -07-12-1934 te Mariental / Airstrip, Hardap (Namibië), oorlede ?? te Windhoek, seun van Nicolaas Reimert Petrus van ZYL (kode: b6.c7.d6.e1.f4.g1.h6) (kyk VII.353) en Elizabeth Frederika OBERHOLZER.
Getroud in die kerk ± 1959 te ?? Vrou is NN ESTERHUIZEN, gebore ± 1936 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gebore ± ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is BARNARD, oorlede op -10-07-2013 te Groot Marico.

VIII.144    Willem Sterrenberg van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h2), boer distr. Pofadder, gebore op -23-10-1907 te plaas Nousees, Pofadder, gedoop op -29-12-1907 te Kenhardt, oorlede op -23-09-1973 te ?? op 65-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) en Hester Gertruida TRUTER (kyk VII.375).
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -02-06-1936 te Noorder-Paarl met Monica Johanna Hugo STEENKAMP, 24 jaar oud, gebore op -23-05-1912 te Pofadder, oorlede te Pofadder.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Gertruida (Hetta), gebore op -10-03-1937 te Nousees, Pofadder, oorlede op -16-06-1955 te Kryna of George? op 18-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -28-06-1975 te ?? Man is Dirk de WET, gebore ± 1935 te ??
   2.  Elisabteh Petronella Hendrina, gebore op -12-05-1940 te Nousees, Pofadder.
Getroud in die kerk ± 1963 te ?? Man is Abraham (Braam) COETSEE, gebore ± 1938 te ?? Uit dit huwelijk 4 kinderen.

VIII.146    Gerhardus Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.d4.e9.f4.g8.h3), gebore op -05-11-1909 te plaas Nousees, Pofadder, oorlede op -26-08-1977 te ?? op 67-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) en Hester Gertruida TRUTER (kyk VII.375).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -22-08-1936 te ?? Vrou is Margaretha Jacoba OBERHOLZER, 25 jaar oud, gebore op -31-05-1911 te ?? Oorlede op -03-07-1999 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia, gebore op -26-08-1937.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -10-12-1961 te ?? Man is Johannes Nicolaas KRUGER, 24 jaar oud, gebore op -05-03-1937 te ?? Oorlede op -07-08-2015 te ?? op 78-jarige ouderdom. Uit dit huwelijk drie kinderen: Jacob, Gerhardus & Erika.
   2.  Gerhardus Jacobus, gebore op -06-07-1946 te Pofadder? woont op Nousees, Pofadder.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -01-10-1978 met Susanna Maria SCHRÖDEL, 35 jaar oud, gebore op -26-01-1943 te ??
   3.  Maretha Oberholzer, gebore op -16-06-1955 te Germiston.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-03-1979 te ?? Man is Johannes Hendrik Gerhardus du PREEZ, 32 jaar oud, gebore op -11-10-1946 te ?? Uit dit huwelijk 1 kind: Johan.

VIII.150    Heremias Cornelius Rossouw (Mias) van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5), gebore op -02-03-1916 te Pofadder, distr. Kenhardt (SA), oorlede op -21-05-2001 te Boksburg op 85-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) en Hester Gertruida TRUTER (kyk VII.375).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -05-03-1937 te Upngton met Martha Petronella WEPENER, 26 jaar oud, gebore op -29-06-1910 te Upington, oorlede op -26-01-1993 te Boksburg op 82-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rensché, gebore op -20-01-1938 te Pofakker, distr. Kenhardt.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-07-1957 te Springbok met Carl ENGELBOCK, gebore ± ??
   2.  Gerhardus Jacobus (Gerhard) (kyk IX.88).
   3.  Hester Gertruida, gebore op -28-08-1946 te Pofadder.
Getroud in die kerk ± 1969 te Bloemfontein met Danie WILLIAMS, gebore ± 1944 te Bloemfontein.

VIII.152    Lionel Eugene van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f10.g8.h2), gebore ± ?? Seun van Elias Albertus Nel van ZYL (kode: a5.b2.c7.d6.e2.f10.g8.h2) (kyk VII.388) en Lilian RETIEF.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Jacoba Elizabeth N.N. Gebore ± ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  N.N. Gebore ± ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is N.N. SMIT.
   2.  Lilian, gebore ± ??

VIII.155    Hendrik van ZYL, gebore ±09-06-1918 te Groot Marico, oorlede op -04-10-2003 te Deneysville, seun van Hendrik van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1.h3) (kyk VII.393) en Anna Margaretha van NIEKERK.
Getroud in die kerk op -06-04-1940 te Germiston, Transvaal (SA) met Maria Johanna WEIDEMAN, 23 jaar oud, gebore op -28-05-1916 te Barkley-Wes, oorlede op -06-12-2001 te Deneysville op 85-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Johanna (Rita), gebore op -06-09-1941 te Germiston, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk ± 1961 te ?? Man is Marthinus Petrus van VUUREN, gebore op -01-01-1934 te Molteno, Cape (SA), oorlede op -12-06-1999 te Sasolburg op 65-jarige ouderdom.
   2.  Hendrik (Mic) (kyk IX.97).

VIII.159    Jan Abraham (Braam) van ZYL, gebore op -30-09-1923 te Bokkraal, oorlede op -06-05-2011 te Potchefstroom op 87-jarige ouderdom, seun van Godfried Phillippus (Fritz) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1.h6) (kyk VII.399) en Maria Magdalena FERREIRA.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -26-07-1952 te Ng Kerk Koster met Junette Mara SMUTS, 20 jaar oud, gebore op -24-06-1932 te Krugersdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Wilhelmina (Trysie), gebore op -17-08-1953 te Warmbaths.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -31-01-1976 te Ng Kerk Oberholzer met Barend Johannes (Banie) JOUBERT, 30 jaar oud, gebore op -23-05-1945.
   2.  Maria Magdalena (Lien), gebore op -18-03-1955 te Bela-Bela (Warmad) Tvl.
Getroud op 24-jarige ouderdom op -15-12-1979 te Carletonville met Johannes Albertus (Johan) SLABBERT, 27 jaar oud, gebore op -22-09-1952, oorlede op -03-03-2011 te Lichtenburg op 58-jarige ouderdom.
   3.  Jan Abraham (Braam) (kyk IX.103).

VIII.163    Godfried Phillipus (Frik) van ZYL, gebore op -24-05-1929 te Bokkraal, oorlede op -29-03-1994 te Lichtenburg op 64-jarige ouderdom, seun van Godfried Phillippus (Fritz) van ZYL (kode: b2.c7.d6.e4.f1.g1.h6) (kyk VII.399) en Maria Magdalena FERREIRA.
Getroud ± 1955 te Buhrmansdrif met Aletta Agatha Catharina (Babs) JACOBS, gebore op -07-04-1933 te Kuruman, oorlede op -02-11-1987 te Lichtenburg op 54-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Godfried Phillipus (Flip) (kyk IX.105).
   2.  Daniël Johannes (Daan) (kyk IX.107).
   3.  Hendrik (Hennie) (kyk IX.109).

VIII.167    Nicolaas Johannes (Klasie) van ZYL, gebore op -12-03-1952 te Kuruman, seun van Agathos Helenus (Thos) van ZYL (kyk VII.411) en Cornelia Sebastiana JHOUBERT.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -06-10-1979 te Pretoria met Catharina Susanna Magdalena (Rina) ROODT, 18 jaar oud, gebore op -15-03-1961 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes, gebore op -27-11-1980 te Pretoria.
   2.  Johan (kyk IX.112).
   3.  Pierre, gebore op -31-08-1982 te Pretoria.

IX.1    Gerrit Jacobus van ZYL, gebore op -20-07-1965 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h1.i2) (kyk VIII.2) en Maria Jacomina SWANEPOEL.
Getroud in die kerk (1) 1988 te ?? Vrou is Lynda BARTLEET, gebore ± 1940 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 2005 te ?? Vrou is Elamarïè LANDMAN, gebore ± 1941 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Larochelle, gebore op -24-07-1990 te ??
   2.  Tamryn Daniella, gebore op -30-05-1994 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Dominique, gebore op -12-01-2006 te ??
   4.  Madison, gebore op -16-03-2011 te ??

IX.4    Gerrit Jacobus Aldert van ZYL, gebore op -01-11-1967 te ?? Seun van Abraham Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h1.i3) (kyk VIII.4) en Maria ROUX.
Getroud in die kerk ± 1992 te ?? Vrou is Marjorie Alice PIETERSE, gebore ± 1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes, gebore ± 1993 te ??
   2.  Gerrit Jacobus Aldert, gebore ± 1995 te ??
   3.  Abraham Johannes Hendrik, gebore ± 1997 te ??

IX.8    Daniël Johannes van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1.j1), gebore op -17-11-1967 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a.5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1) (kyk VIII.6) en Denise ROUX.
Getroud in die kerk ± 1996 te ?? Vrou is Teneke HANEKOM, gebore ± 1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes, gebore op -12-12-1997 te ??
   2.  Talana, gebore op -20-09-2001 te ??

IX.10     Roux van ZYL, gebore op -20-08-1969 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a.5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1) (kyk VIII.6) en Denise ROUX.
Getroud in die kerk ± 1993 te ?? Vrou is Karin KOTZÉ, gebore ± 1971 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël, gebore op -15-11-1994 te ??
   2.  Karo, gebore op -24-02-1997 te ??
   3.  Chris-Tiana, gebore op -15-04-2004 te ??

IX.12    Hermias Cornelius van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3), gebore op -16-01-1971 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a.5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1) (kyk VIII.6) en Denise ROUX.
Getroud in die kerk ± 1992 te ?? Vrou is Max MAREE, gebore ± 1973 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerd Ariel, gebore op -24-02-1990 te ??
   2.  Hermias Cornelius.

IX.14    George Lancely van ZYL (kode: a5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1.j4), gebore op -19-09-1973 te ?? Seun van Daniël Johannes van ZYL (kode: a.5.b2.c3.d2.e4.f2.g3.h2.i1) (kyk VIII.6) en Denise ROUX.
Getroud in die kerk ± 1993 te ?? Vrou is Riana MYBURGH, gebore ± 1975 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes, gebore op -22-01-1995 te ??
   2.  Zuraneke, gebore op -04-04-2000 te ??

IX.31    Abraham Jacobus van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1.i2.j2), gebore op -31-03-1989 te Pretoria, seun van George Sebastiaan (Basjan) van ZYL (kode: a5.b2.c3.d4.e4.f8.g2.h1.i2) (kyk VIII.65) en Marguerite le ROUX.
Getroud in die kerk ± 2015 te ?? Vrou is Mariska BECKER, gebore op -25-08-1986 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aiden Sebastian, gebore op -01-05-2016 te ??

IX.41    Johannes Albertus (Johan) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1.j3), gebore op -09-08-1945 te Pretoria, oorlede op -05-05-1993 te Pretoria op 47-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria-Noord, seun van Albertus Christoffel Ananias (Albert) van ZYL (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1) (kyk VIII.69) en Catharina Elizabeth (Dollie) le ROUX.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-05-1969 te Pretoria met Anna Alida HAVENGA, 24 jaar oud, gebore op -19-12-1944 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Leonie Jacqueline (kyk X.19).
   2.  Carien Marie, gebore op -07-12-1972 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -14-01-1995 te Pretoria met Elmor van STADEN, 22 jaar oud, gebore op -20-06-1972 te Pretoria. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

IX.43    Johannes Albertus (Hannes) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1), gebore op -12-01-1943 te Pretoria, oorlede op -18-07-1996 te Pretoria op 53-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria Noord, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.73) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-01-1967 te Pretoria met Jacomina Gertruida (Gerda) VISSER, 25 jaar oud, gebore op -14-01-1941 te Johannesburg, oorlede op -20-03-2010 op 69-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Bertus (kyk X.22).

IX.45    Willem Andries Stephanus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2), gebore op -18-06-1944 te Pieterburg, oorlede op -25-01-2007 op 62-jarige ouderdom, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.73) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-06-1968 te Louis Trichardt met Hendrina Wilhelmina (Nina) VENTER, 33 jaar oud, gebore op -01-11-1934 te distr. Pietersbrurg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Melt (kyk X.24).

IX.47    Petrus Johannes (Buks) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3), gebore op -07-04-1947 te Bethlehem Ovs, oorlede op -23-06-2006 op 59-jarige ouderdom, begrawe te Carltonville, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.73) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -08-11-1969 te Carltonville met Catharina Maria (Rina) SMOOK, 20 jaar oud, gebore op -23-01-1949 te Geldenhuis, distr. Germison.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Melanie, gebore op -06-12-1970 te ??
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-08-1990 te Carltonville met André FOUCHÉ, 20 jaar oud, gebore op -10-02-1970 te Krugersdorp. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   2.  Eugène (kyk X.29).

IX.51    Josias Jacobus (Sias) van ZYL (kode: b2.c6.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j5), gebore op -29-09-1951 te Vereeniging, oorlede op -28-01-2006 te ?? op 54-jarige ouderdom, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.73) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE.
Getroud in die kerk 1973 te Pretoria, geskei 1978 te Pretoria van Johanna Christina (Hannie) ERASMUS, gebore op -22-12-1955 te Pretoria, oorlede op -22-05-2013 te Pretoria op 57-jarige ouderdom, begrawe te 'Zandfontein', Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Riaan, gebore op -21-05-1976 te Pretoria. Riaan is door zijn stiefvader aangenomen; draagt nu de naam Coetzee.
Getroud in die kerk ± 2001 met Charmaine N.N. Gebore ± 1978 te ??

IX.53    Benjamin (Ben) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j6), gebore op -07-10-1952 te Vereeniging, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.73) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -27-12-1975 te Pretoria met Catharina Elizabeth (Rina) CALITZ, 20 jaar oud, gebore op -27-12-1955 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ilse, gebore op -11-01-1979 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -15-07-2000 te Pretoria met Jacobus Johannes (Whitey) BRINK, 25 jaar oud, gebore op -07-04-1975 te Vanderbylpark. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   2.  Madelyn, gebore op -11-11-1980 te Pretoria.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -18-10-2003 te Pretoria, geskei na 9 jarige op -12-03-2013 te Pretoria, geen kinderen van Etienne Richard van ZYL, gebore op -04-07-1978 te Pretoria.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -19-09-2015 te Pretoria met Wessel Bernardus Johannes BADENHORST, 37 jaar oud, gebore op -03-10-1977 te Pretoria.
   3.  Nicolene, gebore op -14-02-1985 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-03-2010 te Pretoria met Jacques Hendrik KLOPPER, 24 jaar oud, gebore op -12-07-1985 te Pretoria. UIt dit huwelijk 2 kinderen.
   4.  Benjamin, gebore op -14-02-1985 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-06-2015 te Pretoria met Elizabeth Magdalena NEL, 29 jaar oud, gebore op -20-03-1986 te Brits.
   5.  Elmarie, gebore op -28-09-1986 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-03-2011 te Pretoria met Herman OTTO, 27 jaar oud, gebore op -10-04-1983 te Virginia Ovs. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

IX.55    Frederik Gerhardus Heremias (Ferdi) van ZIJL, gebore op -21-05-1955 te Kimberley, seun van Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) van ZIJL (kyk VIII.82) en Dawie van SCHALKWYK.
Getroud (1) ± 1981 met Louise JACOBS, gebore ± 1957.
Getroud (2) ± 1995 met Elmarie DROTSCHIE, gebore ± 1958.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Etienne Ferdi, gebore op -23-11-1982.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Frederik Jakobus (Drikus), gebore op -07-01-1998.

IX.63    Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3), boer op Dichaking (4e generatie), gebore 1956 te Olifantshoek, seun van Johannes Gideon van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1) (kyk VIII.89) en Susanna Stoffellina (Sannie) PIETERSE.
Getroud in die kerk op -13-04-1979 te Bloemfontein met Jacoba Hermina (Irma) CRONJÉ, verpleegster, gebore 1956 te Heilbron. Het gezin koopt in 1986 de plaats Tweefontein in het Vryburg-distrikt. Dit wortdt de grondslag voor de Brahman-stoeterij. Uit hierdie huwelik:
   1.  Elmi, gebore op -19-02-1982 te Olifantshoek.
Getroud in die kerk ± 2012 te ?? Man is Shuan Duncan BLACK, gebore op -28-12-1982 te Pietermaritzburg. Uit hierdie huwelik 2 kinderen: Daniel & Benjamin.
   2.  Johannes Gideon (kyk X.48).
   3.  Roné (kyk X.51).
   4.  Johannes Erasmus Albertus (kyk X.52).

IX.68    Frederik Wilhelm (Fritz) van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4.g4.h1.i1), gebore ± ?? Seun van Frederik Wilhelm van ZYL (kode: b6.c11.d6.e2.f4.g4.h1) (kyk VIII.115) en Johanna Maria N.N.
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Hannatjie N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Fritz, gebore 1985 te ??
Getroud in die kerk op -05-12-2009 te Paarl met Mijnon.
   2.  Stefanie, gebore ±.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Armand de VRIES.

IX.70    Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h2.i .j), gebore op -29-07-1955 te ?? Seun van Pieter Marthinus Albertus van ZYL (kode: b2.c7.d6.e1.f2.g3.h2.i) (kyk VIII.122) en Johanna Hendrika van GREUNEN.
Getroud in die kerk ± 1979 te ?? Vrou is Jessie Gwendolien van WYK, gebore ± 1957 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Marthinus Albertus, gebore op -19-06-1981 te ??

IX.88    Gerhardus Jacobus (Gerhard) van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.i2), gebore op -22-10-1943 te Pofadder, distr. Kenhardt, seun van Heremias Cornelius Rossouw (Mias) van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5) (kyk VIII.150) en Martha Petronella WEPENER.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-03-1966 te Standerton met Catharina Elizabeth Elsa GELDENHUYS, 23 jaar oud, gebore op -30-12-1942 te Vrede.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Tanell, gebore op -19-11-1925 te Florida, distr. Roodepoort.
   2.  Marius (kyk X.60).
   3.  Cariza, gebore op -30-01-1970 te Krugersdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-02-1997 te ?? Man is Johan Christoffel du TOIT, 27 jaar oud, gebore op -19-12-1969 te ?? Uit dit huwelijk 3 kinderen: Gian, Milan & Tano.
   4.  Christoffel Geldenhuys, gebore op -01-03-1977 te Pretoria.

IX.97    Hendrik (Mic) van ZYL, gebore op -19-12-1943 te Germiston, Transvaal (SA), seun van Hendrik van ZYL (kyk VIII.155) en Maria Johanna WEIDEMAN.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-07-1967 te Sasolburg met Mary Angela (Angie) GOODCHILD, 16 jaar oud, gebore op -30-12-1950 te Middlesbrough (GB).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nohline Teresa, gebore op -05-11-1967 te Sasolburg, oorlede op -07-11-1967 te Sasolburg, 2 dae oud.
   2.  Hendrik (kyk X.66).

IX.103    Jan Abraham (Braam) van ZYL, gebore ± 1957 te Swartruggens, seun van Jan Abraham (Braam) van ZYL (kyk VIII.159) en Junette Mara SMUTS.
Getroud op -30-05-1998 te Bloemfontein Ovs met Laurisa GROENEWALD, 24 jaar oud, gebore op -13-08-1973 te Kimberley.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ralph, gebore op -10-11-2011 te Bloemfontein Ovs, oorlede op -10-11-2011 te Bloemfontein Ovs, 0 dae oud.
   2.  Kattia, gebore op -13-01-2013 te Bloemfontein (OVS).

IX.105    Godfried Phillipus (Flip) van ZYL, gebore op -14-02-1952 te ?? Seun van Godfried Phillipus (Frik) van ZYL (kyk VIII.163) en Aletta Agatha Catharina (Babs) JACOBS.
Getroud in die kerk 1975 te ichtenburg, Transvaal met Maria Petronella (Miems) HILLS, gebore op -28-12-1957.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Godfried Philippus (Flip) (kyk X.70).
   2.  James Richard (James) (kyk X.72).
   3.  Mariaan, gebore op -09-09-1988 te Pretoria.

IX.107    Daniël Johannes (Daan) van ZYL, gebore op -12-01-1954, seun van Godfried Phillipus (Frik) van ZYL (kyk VIII.163) en Aletta Agatha Catharina (Babs) JACOBS.
Getroud in die kerk ± 1982 te ?? Vrou is Elize BOSHOFF, gebore op -28-01-1960 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Johannes, gebore ± 1984 te ??

IX.109    Hendrik (Hennie) van ZYL, gebore op -10-01-1960, oorlede op -28-07-2014 te Fochville op 54-jarige ouderdom, seun van Godfried Phillipus (Frik) van ZYL (kyk VIII.163) en Aletta Agatha Catharina (Babs) JACOBS.
Getroud ± 1980 met Ina HILLS, gebore ± 1962, dogter van James Richard HILLS en Maria Petronella van DYK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik, gebore op -05-02-1981, oorlede op -19-08-2003 te Johannesburg op 22-jarige ouderdom.
   2.  James Richard, gebore ± 1983.
Getroud ± 2007 met Talitha PALMER, gebore ± 1985.

IX.112    Johan van ZYL, gebore op -31-08-1982 te Pretoria, seun van Nicolaas Johannes (Klasie) van ZYL (kyk VIII.167) en Catharina Susanna Magdalena (Rina) ROODT.
Getroud in die kerk ± 2011 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1984.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Johannes, gebore op -18-05-2012 te ??
   2.  Ruan, gebore op -25-04-2014 te ??

X.19    Leonie Jacqueline van ZYL, gebore op -27-01-1970 te Pretoria, dogter van Johannes Albertus (Johan) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1.j3) (kyk IX.41) en Anna Alida HAVENGA.
Getroud met André OLIVIER, gebore op -13-11-1975 te Klerksdorp, ongehuwd.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Leandra van ZIJL, gebore op -06-02-2002 te Pretoria.

X.22    Bertus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1.k1), gebore op -28-05-1970 te Pretoria, seun van Johannes Albertus (Hannes) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1) (kyk IX.43) en Jacomina Gertruida (Gerda) VISSER.
Getroud in die kerk op 42-jarige ouderdom op -04-06-2012 te Pretoria met Sindy VILJOEN, 28 jaar oud, gebore op -14-11-1983 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adeley Lilly-Ann, gebore op -07-06-2010 te Pretoria.

X.24    Melt van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2.k1), gebore op -09-01-1973 te Pretoria, seun van Willem Andries Stephanus van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2) (kyk IX.45) en Hendrina Wilhelmina (Nina) VENTER.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -09-09-1995 te Pretoria met Joyce Lillian SMIT, 21 jaar oud, gebore op -08-08-1974 te Pretoria.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -26-11-2011 te Pretoria met Susanna Fransina (Fransie) BEZUIDENHOUT, 29 jaar oud, gebore op -19-11-1982 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Armandt, gebore op -14-02-2000 te Pretoria.

X.29    Eugène van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3.k2), gebore op -21-12-1972 te ?? Seun van Petrus Johannes (Buks) van ZYL (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3) (kyk IX.47) en Catharina Maria (Rina) SMOOK.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -25-05-2000 te Krugersdorp met Loretta van NIEKERK, 31 jaar oud, gebore op -25-08-1968 te Carltonville.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Kiara, gebore op -23-10-2000 te Carltonville.

X.48    Johannes Gideon van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3.j2), gebore op -01-09-1983 te Olifantshoek, seun van Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3) (kyk IX.63) en Jacoba Hermina (Irma) CRONJÉ, verpleegster.
Getroud in die kerk 2007 met Rodien FOURIE, gebore ± 1985 te Kroonstad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lin-Mari, gebore op -30-03-2009 te Vryburg.
   2.  Liane, gebore op -21-06-2011 te Vryburg.
   3.  Jana, gebore op -25-08-2014 te Vryburg.
   4.  Mira Lisa, gebore op -31-07-2017 te Vryburg.

X.51    Roné van ZYL, gebore op -02-01-1986 te Olifantshoek, dogter van Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3) (kyk IX.63) en Jacoba Hermina (Irma) CRONJÉ, verpleegster.
Getroud in die kerk 2008 te Bloemfontein met Wian van ZYL, gebore op -16-12-1975 te Bloemfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jonathan, gebore 2010 te Bloemfontein.
   2.  Ethan, gebore 2012 te Bloemfontein.

X.52    Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3.j4), gebore op -17-06-1991 te Vryburg, seun van Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL (kode: a5.b6.c11.d6.e3.f1.g9.h1.i3) (kyk IX.63) en Jacoba Hermina (Irma) CRONJÉ, verpleegster.
Getroud in die kerk 2017 te Buckshee met Marnel COREEJES, gebore op -11-09-1990 te Kimberley.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus Albertus, gebore op -12-03-2019 te Vryburgh.

X.60    Marius van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5.i2.j2), gebore op -09-07-1967 te Standerton, seun van Gerhardus Jacobus (Gerhard) van ZYL (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.i2) (kyk IX.88) en Catharina Elizabeth Elsa GELDENHUYS.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-12-1995 te ?? Geskei 07-2009 te ?? Vrou is Hermine HAMMAN, gebore ± 1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mienke, gebore op -14-07-2002 te Pretoria.
   2.  Gerhard-Nico, gebore op -15-12-2005 te Pretoria.

X.66    Hendrik van ZYL, gebore op -18-11-1968 te Sasolburg, seun van Hendrik (Mic) van ZYL (kyk IX.97) en Mary Angela (Angie) GOODCHILD.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -20-12-2008 te Roodepoort, Transvaal (SA) met Elma PIENK, 37 jaar oud, gebore op -14-11-1971 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Juan, gebore op -24-02-1978 te Sasolburg.
   2.  Hendrik Michael (kyk XI.15).

X.70    Godfried Philippus (Flip) van ZYL, gebore op -06-05-1977 te Lichtenburg, Transvaal, seun van Godfried Phillipus (Flip) van ZYL (kyk IX.105) en Maria Petronella (Miems) HILLS.
Getroud in die kerk ± 2010 te ?? Vrou is Henrice FISCHER, gebore ± 1979 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Miané, gebore op -07-03-2011 te ??
   2.  Daniël, gebore 2013 te ??

X.72    James Richard (James) van ZYL, gebore op -26-11-1982 te Lichtenburg, seun van Godfried Phillipus (Flip) van ZYL (kyk IX.105) en Maria Petronella (Miems) HILLS.
Getroud in die kerk ± 2012 te ?? Vrou is Nadia BESTER, gebore ± 1984 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Keane Philip, gebore op -24-05-2013 te Krugersdorp.

XI.15    Hendrik Michael van ZYL, gebore op -16-02-2010 te Florida, Transvaal (SA), seun van Hendrik van ZYL (kyk X.66) en Elma PIENK.
Getroud in die kerk op -24-09-2009 te Roodepoort, Transvaal (SA) met Bridget ADELINE, 27 jaar oud, gebore op -03-06-1982 te Johannesburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jason, gebore op -05-12-2007 te Roodepoort, transvaal (SA).

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software