Ook u kunt -net als wij- lid worden van de stichting  Vrienden op de Fiets....

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

\

 

Vrienden op de Fiets viert in 2019 haar 35-jarig bestaan. In de loop der jaren groeide het initiatief van Nel en Hijbo de Blecourt uit van een groepje enthousiastelingen die zorgden voor 80 gastadressen in 1984 tot de huidige 6.000. Niet alleen in Nederland kan er nu worden overnacht, maar in veel landen van Europa en zelfs overzee.

Reserveren

Reserveren doet u vooraf telefonisch bij het gastadres. Dat kan enkele dagen van te voren, bij voorkeur tussen 08.30 en 10.30u of tussen 18 en 21.00u 's avonds.

Verblijf langer dan één dag dient altijd ruim vooraf met het gastadres te worden besproken.

Op veel gastadressen kunt u overdag niet aanwezig zijn.

U kunt bij ons in Houten -net als bij vrijwel alle gastadressen- slechts arriveren te voet of per fiets. Aankomst per auto leidt tot het annuleren van de overnachting.

 

In het Oude Dorp van Houten
zijn genoeg eet- en drinkgelegenheden
op zes minuten loopafstand

 

Voor 2019
bedragen de kosten
voor het donateurschap
slechts

€  8,00

per huishouden

 

aanmelden als donateur kan op de site van de stichting:

www.vriendenopdefiets.nl

Donateur worden van de stichting Vrienden op de Fiets

Vrienden op de fiets is een stichting zonder winstoogmerk. Iedereen kan -tegen een gering bedrag- lid worden. Dat lidmaatschap geeft u de mogelijkheid te overnachten bij Vrienden op de Fiets: de gastadressen. Zelf hoeft u helemaal geen gastadres te zijn! U gaat gewoon op de fiets heerlijk genieten van al het moois dat u onderweg ziet en verblijft daarna bij mensen die een of meer ruimtes ter beschikking stellen voor overnachting.

Donateurschap

 • Donateurs ontvangen gratis het boekje met 6.000 gastadressen en een donateurskaart.

 • U wordt verzocht uw donatie zo spoedig mogelijk over te maken middels de te ontvangen acceptgirokaart. - Betaalt u op een andere wijze, vermeldt dan het betalingskenmerk van de acceptgiro.

 •  Hoewel de Stichting Vrienden op de Fiets haar uiterste zorg besteedt aan de kwaliteit van de gastadressen, kan zij voor onvolkomenheden in deze kwaliteit niet aansprakelijk worden gesteld.

 • Ook is de stichting niet aansprakelijk voor schade die door gasten op gastadressen is veroorzaakt, voor door gasten onderweg, of elders, geleden of veroorzaakte schade en voor fouten en onjuistheden in het boekje.

 • Eventuele klachten of opmerkingen kunnen worden gemeld bij het secretariaat.

 • Direct aanmelden:
  via deze link (website van de stichting).

  

Vrienden op de fiets

Gastadressen

Heeft u in of bij uw woning voldoende ruimte en vindt u het leuk anderen -gelijkgestemde fietsers- te ontvangen en een slaapplaats met ontbijt aan te bieden?

Neem dan contact op met het secretariaat gastadressen Vrienden op de Fiets
Postbus 104 - 2340 BA OEGSTGEEST
 (088  - 5123 89 99)
of per e-mail: gastadressen [at] vriendenopdefiets.nl

meer weten?
kijk op www.vriendenopdefiets.nl

..Fietsen... en dan gastvrij worden ontvangen...

... bij Vrienden op de Fiets.

laatst gewijzigd: 18-02-2019