•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 

Houten flikt 't wéér

Houten: Fietsstad 2108

HOUTEN

 

 

 

Fietsstad Houten

Wethouder Van Dalen: 

''Wat een prachtresultaat! We zijn apetrots''

Tijdens de bijeenkomst ''De toekomst van de fiets'' in Utrecht reikte staatssecretaris Van Veldhoven de titel ''Fietsstad 2018 uit. Van de vijf genomineerden werd HOUTEN de gelukkige winnaar. ''Na onze verkiezing tot Fietsstad 2008 hebben we zeker niet stilgezeten'', lichtte Kees  van Dalen toe. ''Mede dankzij de voortgaande inspanningen van en ons contact met de afdeling Houten van de Fietsersbond konden we dit resultaat bereiken.''


Voor het eerst organiseerde de Fietsersbond een landelijke enquête om de nominaties vast te stellen. Ruim 45.000 mensen vulden deze vragenlijst in. Daarna werden de gemeenten doorgelicht door een jury. ''Houten heeft continu aandacht voor de positie van de fietser,'' licht Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond toe. ''De consequente keuze voor de fiets als volwaardig vervoermiddel leidt tot een gemeente waar fietsen nog meer de norm is geworden. Houten is een gemeente die als voorbeeld geldt voor andere gemeenten als het gaat om de opzet van nieuwe woonwijken.”

reportage uitreiking prijs (omroep Houten)

Beter fietsklimaat

Het eerste dat iemand opvalt die Houten bezoekt is het veelvuldig fietsgebruik. Zo is er sinds de verkiezing in 2008 een groot fietstransferium gebouwd onder het station, met stallingsruimte voor 3300 fietsen. Het aantal plaatsen is nog uit te breiden. De stalling is 'bemenst': er hangen camera's en er is altijd een servicemedewerker aanwezig.Fietstransferium, in het station geïntegreerd Voor de reizigers is er ook een fietsreparatiewerkplaats en gedurende de ochtendspits staat er een Koffiefiets. Ook bij station Houten-Castellum is een -kleinschaliger- fietstransferium. Er zijn vrijliggende fietspaden bij gekomen, er is geëxperimenteerd met groene verlichting (vogelvriendelijk). Op initiatief van de Fietsersbond Houten zijn tientallen betonblokken en paaltjes -die moesten voorkomen dat auto's misbruik maakten van de paden- verwijderd, waardoor het fietsen stukken veiliger werd. Er kwam een Zangfietspad en door heel Houten zijn adviesroutes voor doorgaand fietsverkeer ontworpen. Dit FietsNet Houten staat als gekleurde lijnen aangegeven op plattegronden en is te scannen met een QR-code. Op lantaarnpalen langs de routes zitten stickers met routenummer en de kleur.

Gebruikers van diverse pluimage

De fietspaden worden door steeds meer verschillende groepen gebruikt. Door de opzet van Houten met een rondweg voor gemotoriseerd verkeer, maken scooterrijders veelvuldig gebruik van het fietspad. Ook de fietsmodellen namen in de loop der jaren toe. Ons Vervoer HoutenEr kwamen fietskarren, bakfietsen en elektrokarren voor het vervoer van kinderen, elektrische fietsen en golfkarren die een deeltaak voor het openbaar vervoer hebben. Daarom werden fietspaden breder en beter afgestemd op deze gebruikers van diverse pluimage.

Toekomstplannen

Deze tweede beloning voor het stimuleren van fietsen en fietsveilige maatregelen betekent voor Houten niet dat zij op hun lauweren zullen rusten. Nog onlangs werd het besluit genomen een vrijliggend fietspad aan te leggen langs het eerste deel Oostrumsdijkje. Ook in de kern van 't Goy ligt de wens tot verbetering van de fietsveiligheid. Daarnaast wil het college verbetering van de fietspaden die bij de grenzen van de bebouwde kom aansluiten op het Houtens fietsnet.

Bij de inwoners van Houten leeft vooral de wens voor meer toezicht op het verkeerd stallen van fietsen op plekken waar het niet is toegestaan en de doorgaande route voor wandelaars wordt beperkt.

Buitenlandse belangstelling

Zowel uit binnen- als buitenland bestaat al jaren veel belangstelling voor de opzet van Houten en het daarbij horende netwerk van fietspaden. Zo liggen alle voorzieningen, zoals scholen en buurtcentra, langs de hoofdroutes. Jaarlijks komen zo'n 25 delegaties uit het buitenland zich op de hoogte stellen van de aanpak van Houten. Opgedane ideeën kunnen dan weer in de eigen gemeente of het eigen land.

Zie videofilm.

Zelf een leuke route in en rond Houten fietsen? FietsActief stelde er twee samen.


na het fietsen is het goed rusten bij een van de adressen van Vrienden op de Fiets in Houten

  Fietsnet Houten: zó vind je de weg

Waar ben ik nu en hoe rij ik verder?

Die prangende vraag stellen fietsers in Houten nog weleens. Hoe dat komt? Doordat veel fietspaden en -straten een gelijkwaardige inrichting hebben, is het niet altijd makkelijk deze van elkaar te onderscheiden. Dan is het lastig in te schatten waar in Houten je bent.

De Afdeling Houten van de Fietsersbond ontwierp in nauw overleg met de gemeente een systeem van acht goed te volgen herkenbare routes . Zo kunnen fietsers beter en makkelijker de weg vinden. Het systeem is gebaseerd op kaarten van de metro.  Als fietser herken je meteen op welke route je je bevindt aan de gekleurde en genummerde routestickers op de lantaarnpalen. Bij elke kruising met een andere fietsnet-route is er een kaart om snel te kunnen zien waar je bent en te bepalen hoe je het best verder kunt fietsen naar je bestemming binnen of buiten Houten.

Moderne informatie-voorziening: scan de QR-code

Op de routestickers staan qr-codes waarmee je via je mobiele telefoon snel kunt beschikken over de kaarten met daarop de routes en de buurten waar zij doorheen lopen. Op de Fietsnetroutes wordt met buurtnamen aangegeven in/bij welke buurt je bent.

 

laatst gewijzigd: 18-02-2019

Kiezen voor een goede opzet van fietsmogelijkheden betekent ook kiezen voor natuur, milieu (minder fijnstof), gezondheid en geluk. 

nieuwsgierig naar monumenten met als onderwerp:

DE FIETS

ga dan naar:

Tekstvak:  fietsmonumenten